Share PDF

Search documents:
  Report this document  
    Download as PDF   
      Share on Facebook

ISTANBULBÃœYÃœKSEHIRBELEDIYEBASKANLIGI

ISTANBUL IMARYÖNETMELIGI

Meclis Karari Tarihi ve Sayisi : 15.06.2007-1512

Yürürlük Tarihi : 23.06.2007

(Degisik: 14.10.2011-2354 sayili Meclis Karari ile) (Degisik: 12.05.2011-1113 sayili Meclis Karari ile)

(Iptal: 28.12.2011-2011/2089 sayili Istanbul 10. Idare Mahkemesi Karari ile ) (Degisik: 18.05.2012-1110 sayili Meclis Karari ile)

Istanbul 2007

Istanbul Imar Yönetmeligi

BIRINCI BÖLÜM.................................................................................................................................................

7

GENEL HÃœKÃœMLER .............................................................................................................................................

7

AMAÇ.................................................................................................................................................................

7

MADDE 1.01......................................................................................................................................................

7

KAPSAM............................................................................................................................................................

7

MADDE 1.02......................................................................................................................................................

7

YASAL DAYANAK ..........................................................................................................................................

7

MADDE 1.03......................................................................................................................................................

7

IMAR PLANLARININ ÖNCELIGI...................................................................................................................

7

MADDE 1.04......................................................................................................................................................

7

GENEL ESASLAR.............................................................................................................................................

7

MADDE 1.05......................................................................................................................................................

7

ISTISNALAR (Diger ilgili mevzuatin geçerliligi)..............................................................................................

8

MADDE 1.06......................................................................................................................................................

8

IMAR PLANI VE YÖNETMELIKTE OLMAYAN HUSUSLAR....................................................................

8

MADDE 1.07......................................................................................................................................................

8

YAPI ...................................................................................................................................................................

8

MADDE 1.08......................................................................................................................................................

8

KAMU YARARI IÇIN ALINMASI GEREKEN TEDBIRLER........................................................................

8

MADDE 1.09......................................................................................................................................................

8

RUHSATSIZ VEYA RUHSATIYE VE EKLERINE AYKIRI YAPILAR .......................................................

9

MADDE 1.10......................................................................................................................................................

9

RUHSAT VE EKLERINE OLAN AYKIRILIKLAR ........................................................................................

9

MADDE 1.11......................................................................................................................................................

9

RUHSAT MÃœDDETI-RUHSAT YENILENMESI ..........................................................................................

10

MADDE 1.12....................................................................................................................................................

10

YAPI VE RUHSAT ISLERINDE KAZANILMIS (MÃœKTESEP) HAKLAR.................................................

10

MADDE 1.13....................................................................................................................................................

10

PLAN KADEMELERINDE NORMLAR HIYERARSISI...............................................................................

10

MADDE 1.14....................................................................................................................................................

10

PLAN NOTLARI..............................................................................................................................................

11

MADDE 1.15....................................................................................................................................................

11

IMAR PLANLARININ GERIYE YÃœRÃœMEMESI KURALININ ISTISNALARI.........................................

11

MADDE 1.16....................................................................................................................................................

11

HARITALARA ILISKIN ESASLAR...............................................................................................................

12

MADDE 1.17....................................................................................................................................................

12

BELEDIYE TASARRUFUNDAKI YERLER ÃœZERINDE YAPILACAK TESISLER .................................

12

MADDE 1.18....................................................................................................................................................

12

YAPILARIN ESTETIGINDE BELEDIYE YETKISI......................................................................................

12

MADDE 1.19....................................................................................................................................................

12

BÃœYÃœKSEHIR BELEDIYESI IMAR DENETIM YETKISI ..........................................................................

13

MADDE 1.20....................................................................................................................................................

13

DIGER HUSUSLAR ........................................................................................................................................

13

MADDE 1.21....................................................................................................................................................

13

IKINCI BÖLÜM.................................................................................................................................................

15

TANIMLAR ...........................................................................................................................................................

15

GENEL TANIMLAR .......................................................................................................................................

15

MADDE 2.01....................................................................................................................................................

15

KENT BÖLGELERI TANIMLARI..................................................................................................................

16

MADDE 2.02....................................................................................................................................................

16

ADA VE PARSELLERE AIT TANIMLAR ....................................................................................................

18

MADDE 2.03....................................................................................................................................................

18

YAPI DÃœZENINE AIT TANIMLAR...............................................................................................................

19

MADDE 2.04....................................................................................................................................................

19

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM .............................................................................................................................................

25

AVAN PROJE UYGULAMALARI.........................................................................................................................

25

AVAN PROJE UYGULAMALARINA ILISKIN GENEL ESASLAR...........................................................

25

MADDE 3.01....................................................................................................................................................

25

IMAR KANUNU GEREGI AVAN PROJE UYGULAMALARI....................................................................

25

MADDE 3.02....................................................................................................................................................

25

IMAR PLANI-PLAN NOTLARI GEREGI AVAN PROJE UYGULAMASI:................................................

26

MADDE 3.03....................................................................................................................................................

26

YÃœKSEK YAPILARA ILISKIN AVAN PROJE UYGULAMALARI: ..........................................................

26

MADDE 3.04....................................................................................................................................................

26

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

2

Istanbul Imar Yönetmeligi

AVAN PROJESINE GÖRE UYGULAMA YAPILACAK DIGER YAPILAR:.............................................

28

MADDE 3.05....................................................................................................................................................

28

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM .......................................................................................................................................

29

ARSALARLA (PARSELLERLE) ILGILI HÃœKÃœMLER .........................................................................................

29

“ASGARI PARSEL CEPHE VE DERINLIGI SARTLARI”...................................................................................

29

PARSEL BÃœYÃœKLÃœKLERI............................................................................................................................

29

MADDE 4.01....................................................................................................................................................

29

PARSEL GENISLIKLERI................................................................................................................................

29

MADDE 4.02....................................................................................................................................................

29

PARSEL DERINLIKLERI...............................................................................................................................

30

MADDE 4.03....................................................................................................................................................

30

PARSEL ALANLARI ......................................................................................................................................

30

MADDE 4.04....................................................................................................................................................

30

BAHÇE MESAFELERI....................................................................................................................................

31

MADDE 4.05....................................................................................................................................................

31

BESINCI BÖLÜM..............................................................................................................................................

32

PARSELASYON PLANLARI ILE IFRAZ VE TEVHIT ISLEMLERINE DAIR ESASLAR......................................

32

PARSELASYON PLANLARI .........................................................................................................................

32

MADDE 5.01....................................................................................................................................................

32

IFRAZ VE TEVHID ISLEMLERINE DAIR ESASLAR.................................................................................

32

MADDE 5.02....................................................................................................................................................

32

TEHLIKELI ALANLAR..................................................................................................................................

33

MADDE 5.03....................................................................................................................................................

33

IFRAZ VE TEVHIT ISLEMLERINDE YETKI...............................................................................................

33

MADDE 5.04....................................................................................................................................................

33

ALTINCI BÖLÜM .............................................................................................................................................

35

YAPILARLA ILGILI HÃœKÃœMLER .......................................................................................................................

35

PARSELLERDE YAPILANMA SARTLARI “ASGARI BINA CEPHE VE DERINLIGI SARTLARI”...........

35

MADDE 6.01....................................................................................................................................................

35

BIR PARSELDE BIRDEN FAZLA BINA YAPILMASI................................................................................

35

MADDE 6.02....................................................................................................................................................

35

BINA CEPHELERI ..........................................................................................................................................

35

MADDE 6.03....................................................................................................................................................

35

AYRIK YAPI NIZAMINA TABI YERLERDE YAPI YERININ TESPITI....................................................

36

MADDE 6.04....................................................................................................................................................

36

BINA DERINLIKLERI....................................................................................................................................

36

MADDE 6.05....................................................................................................................................................

36

BINA YÃœKSEKLIKLERI................................................................................................................................

37

MADDE 6.06....................................................................................................................................................

37

BINALARA KOT VERILMESI.......................................................................................................................

39

MADDE 6.07....................................................................................................................................................

39

ZEMIN KAT TABAN KOTU, TABII ZEMIN VE TESVIYE KOTU............................................................

40

MADDE 6.08....................................................................................................................................................

40

BODRUM KATLAR........................................................................................................................................

41

MADDE 6.09....................................................................................................................................................

41

BINA GIRISLERI.............................................................................................................................................

42

MADDE 6.10....................................................................................................................................................

42

KÖPRÜLÜ GIRISLER.....................................................................................................................................

43

MADDE 6.11....................................................................................................................................................

43

KÖPRÜ GEÇISLER.........................................................................................................................................

44

MADDE 6.12....................................................................................................................................................

44

SET ALTI GARAJI ..........................................................................................................................................

44

MADDE 6.13....................................................................................................................................................

44

YEDINCI BÖLÜM.............................................................................................................................................

45

YAPILARLA ILGILI DIGER SARTLAR................................................................................................................

45

MADDE 7.01....................................................................................................................................................

45

ÇATILAR, SAÇAKLAR VE DIS GÖRÜNÜM...............................................................................................

49

MADDE 7.02....................................................................................................................................................

49

ÇIKMALAR .....................................................................................................................................................

52

MADDE 7.03....................................................................................................................................................

52

ISIKLIKLAR....................................................................................................................................................

53

MADDE 7.04....................................................................................................................................................

53

SEKIZINCI BÖLÜM .........................................................................................................................................

55

YAPI IÇ MEKÂNLARI..........................................................................................................................................

55

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

3

 

Istanbul Imar Yönetmeligi

YAPILARDA BULUNMASI GEREKEN PIYESLER VE ÖLÇÜLERI.........................................................

55

MADDE 8.01....................................................................................................................................................

55

IÇ YÜKSEKLIKLER .......................................................................................................................................

56

MADDE 8.02....................................................................................................................................................

56

PENCERELER .................................................................................................................................................

56

MADDE 8.03....................................................................................................................................................

56

KAPILAR .........................................................................................................................................................

57

MADDE 8.04....................................................................................................................................................

57

KOMSU PARSELE KAPI VE PENCERE AÇILMASI...................................................................................

57

MADDE 8.05....................................................................................................................................................

57

MERDIVENLER..............................................................................................................................................

57

MADDE 8.06....................................................................................................................................................

57

YANGIN MERDIVENLERI............................................................................................................................

59

MADDE 8.07 (Degisik: 18.05.2012-1110 sayili Meclis Karari ile).................................................................

59

ASANSÖRLER ................................................................................................................................................

60

MADDE 8.08....................................................................................................................................................

60

PORTIKLER.....................................................................................................................................................

61

MADDE 8.09....................................................................................................................................................

61

ASMA KATLAR..............................................................................................................................................

61

MADDE 8.10....................................................................................................................................................

61

KAPICI DAIRESI – BEKÇI ve KALORIFERCI ODALARI..........................................................................

61

MADDE 8.11....................................................................................................................................................

61

SIGINAKLAR..................................................................................................................................................

62

MADDE 8.12....................................................................................................................................................

62

SU DEPOLARI, SIHHI TESISLER.................................................................................................................

62

MADDE 8.13....................................................................................................................................................

62

KUYULAR VE FOSSEPTIKLER, RÖGARLAR, PIS SU BAGLANTILARI ...............................................

63

MADDE 8.14....................................................................................................................................................

63

MÃœSTEMILATLAR ........................................................................................................................................

63

MADDE 8.15...................................................................................................................................................

63

BAHÇE DUVARLARI VE BAHÇE DÜZENLEMESI...................................................................................

64

MADDE 8.16....................................................................................................................................................

64

DOKUZUNCU BÖLÜM ....................................................................................................................................

65

ISI YALITIMI...................................................................................................................................................

65

MADDE 9.01....................................................................................................................................................

65

KAZAN DAIRELERI, KAZANLAR VE BACALAR.....................................................................................

65

MADDE 9.02....................................................................................................................................................

65

BACALAR .......................................................................................................................................................

69

MADDE 9.03....................................................................................................................................................

69

ONUNCU BÖLÜM.............................................................................................................................................

72

PASAJLAR-KAPALI ÇARSILAR VE ÇOK KATLI MAGAZALAR........................................................................

72

TANIMLAR .....................................................................................................................................................

72

MADDE 10.01..................................................................................................................................................

72

ÇAY OCAKLARI.............................................................................................................................................

74

MADDE 10.02..................................................................................................................................................

74

ONBIRINCI BÖLÜM.........................................................................................................................................

75

GEÇICI YAPILAR.................................................................................................................................................

75

MUVAKKAT INSAATIN YAPILACAGI ALANLAR: .................................................................................

75

MADDE 11.01..................................................................................................................................................

75

MUVAKKAT INSAAT RUHSATININ SARTLARI:.....................................................................................

76

MADDE 11.02..................................................................................................................................................

76

MUVAKKAT INSAAT RUHSATININ SÃœRESI:...........................................................................................

76

MADDE 11.03..................................................................................................................................................

76

SANTIYE BINALARI......................................................................................................................................

76

MADDE 11.04..................................................................................................................................................

76

ONIKINCI BÖLÜM...........................................................................................................................................

78

KAMUNUN YARARI IÇIN ALINMASI GEREKEN TEDBIRLER.........................................................................

78

YIKILACAK DERECEDE TEHLIKELI OLAN YAPILAR...........................................................................

78

MADDE 12.01..................................................................................................................................................

78

SAGLIK, SEHIRCILIK, ESTETIK VE TRAFIK BAKIMLARINDAN ALINMASI GEREKEN

ÖNLEMLER:....................................................................................................................................................

78

MADDE 12.02..................................................................................................................................................

78

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM .......................................................................................................................................

80

YAPI RUHSATI ISLERI........................................................................................................................................

80

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

4

Istanbul Imar Yönetmeligi

PROJE DÜZENLEMEDEN ÖNCE ILGILI IDARELERDEN ALINACAK BELGELER.............................

80

MADDE 13.01..................................................................................................................................................

80

PROJE TANZIM ESASLARI ..........................................................................................................................

80

MADDE 13.02..................................................................................................................................................

80

YAPI RUHSATI ILE ILGILI GENEL ESASLAR...........................................................................................

82

MADDE 13.03..................................................................................................................................................

82

YAPI RUHSATI MÃœRACAATI VE EKLENECEK BELGELER ..................................................................

83

MADDE 13.04..................................................................................................................................................

83

TADILAT-ILAVE INSAAT VE RUHSAT YENILEME................................................................................

85

MADDE 13.05..................................................................................................................................................

85

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM .................................................................................................................................

86

YAPI RUHSATI SONRASI ISLEMLER.................................................................................................................

86

YAPI YERINDE BULUNDURULMASI GEREKLI TABELA VE BELGELER ILE YAPI ISLERINDE

 

ALINACAK GÃœVENLIK TEDBIRLERI........................................................................................................

86

MADDE 14.01..................................................................................................................................................

86

YAPI RUHSATI...............................................................................................................................................

87

MADDE 14.02..................................................................................................................................................

87

TEMEL - TEMEL ÜSTÜ VIZELERI ..............................................................................................................

87

MADDE 14.03..................................................................................................................................................

87

YAPI DENETIMLERI......................................................................................................................................

87

MADDE 14.04..................................................................................................................................................

87

ISI YALITIM VIZESI ......................................................................................................................................

87

MADDE 14.05..................................................................................................................................................

87

CEZAI HÃœKÃœMLER .......................................................................................................................................

88

MADDE 14.06..................................................................................................................................................

88

YAPI KULLANMA IZNI.................................................................................................................................

88

MADDE 14.07..................................................................................................................................................

88

KAT IRTIFAKI................................................................................................................................................

89

MADDE 14.08..................................................................................................................................................

89

YAPI FOTOGRAF TASDIKI ..........................................................................................................................

89

MADDE 14.09..................................................................................................................................................

89

YIKIM RUHSATI ............................................................................................................................................

89

MADDE 14.10..................................................................................................................................................

89

ONBESINCI BÖLÜM........................................................................................................................................

90

RUHSATA TABI OLMAYAN INSAAT ISLERI ...........................................................................................

90

MADDE 15.......................................................................................................................................................

90

ONALTINCI BÖLÜM .......................................................................................................................................

90

FENNI MESULLER VE MESULIYETLERI ILE TESCIL UYGULAMA VE USULLERINE ILISKIN ESASLAR..

90

MADDE 16.......................................................................................................................................................

90

ONYEDINCI BÖLÜM.......................................................................................................................................

92

ÖZEL INSAAT YAPAN MÜTEAHHITLERIN SICILLERININ TUTULMASINA ILISKIN ESAS VE USULLER. 92

MADDE 17.......................................................................................................................................................

92

ONSEKIZINCI BÖLÜM ...................................................................................................................................

92

ÖZELLIK ARZEDEN BINALAR...........................................................................................................................

92

ÖZEL HASTANELER: ....................................................................................................................................

92

MADDE 18.01..................................................................................................................................................

92

ÖZEL EGITIM VE ÖGRETIM KURUMLARI...............................................................................................

92

MADDE 18.02..................................................................................................................................................

92

ÇAY-KAHVE SALONLARI (KAHVEHANE)...............................................................................................

92

MADDE 18.03..................................................................................................................................................

92

SINEMA VE TIYATROLAR...........................................................................................................................

93

MADDE 18.04..................................................................................................................................................

93

DINI TESISLER ve MEZARLIK ALANLARI: ..............................................................................................

95

MADDE 18.05..................................................................................................................................................

95

AKARYAKIT VE SERVIS ISTASYONLARI (T.S.E.nin normlarina uyulacaktir)........................................

96

MADDE 18.06..................................................................................................................................................

96

DÜGÜN SALONU-GAZINO-GECE KULÜBÜ-TAVERNA-DISKOTEK -BAR VB...................................

96

MADDE 18.07..................................................................................................................................................

96

HAMAM SAUNA VE SIHHI BANYOLAR (T.S.E. nin normlarina uyulacaktir) ..........................................

97

MADDE 18.08..................................................................................................................................................

97

EKMEK FABRIKALARI VE EKMEK FIRINLARI (T.S.E. normlarina uyulacaktir)....................................

98

MADDE 18.09..................................................................................................................................................

98

ONDOKUZUNCU BÖLÜM ............................................................................................................................

100

YÃœKSEK YAPILAR .............................................................................................................................................

100

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

5

Istanbul Imar Yönetmeligi

TANIMLAR ...................................................................................................................................................

100

MADDE 19.01................................................................................................................................................

100

YÜKSEK YAPILARDA YANGIN ÖNLEMLERI........................................................................................

100

MADDE 19.02................................................................................................................................................

100

YÜKSEK YAPILARDA ASANSÖRLER .....................................................................................................

100

MADDE 19.03................................................................................................................................................

100

STATIK VE BETONARMEYE ILISKIN ESASLAR...................................................................................

101

MADDE 19.04................................................................................................................................................

101

MEKANIK TESISATA ILISKIN ÖNLEMLER............................................................................................

102

MADDE 19.05................................................................................................................................................

102

ELEKTRIK TESISATINA ILISKIN ÖNLEMLER.......................................................................................

104

MADDE 19.06................................................................................................................................................

104

ARANILACAK BELGELER.........................................................................................................................

106

MADDE 19.07................................................................................................................................................

106

YIRMINCI BÖLÜM.........................................................................................................................................

107

SEHIRSEL ÇEVRENIN, RESMI VE HALKA AÇIK BINALARLA HALKA AÇIK TESIS VE ALANLARIN

 

ÖZÜRLÜLER VE YASLILAR IÇIN ULASILABILIR HALE GETIRILMESINE ILISKIN KURALLAR...............

107

MADDE 20.....................................................................................................................................................

107

YIRMIBIRINCI BÖLÜM................................................................................................................................

111

YÃœRÃœRLÃœK VE YÃœRÃœTME...............................................................................................................................

111

MADDE 21.01................................................................................................................................................

111

MADDE 21.02................................................................................................................................................

111

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

6

Istanbul Imar Yönetmeligi

ISTANBUL IMAR YÖNETMELIGI

BIRINCI BÖLÜM

GENEL HÃœKÃœMLER

AMAÇ

MADDE 1.01

Bu yönetmeligin amaci, Istanbul Büyüksehir Belediyesi sinirlari içerisindeki yerlesme yerleri ile yapilasmalarin, kanun, tüzük, imar planlari ve yönetmelik hükümleri ile fen, saglik ve çevre sartlarina uygun tesekkülünü saglamaktir.

KAPSAM

MADDE 1.02

Bu yönetmelik, Istanbul Büyüksehir Belediyesi, ilçe ve ilk kademe belediyeleri sinirlari içinde uygulanir.

YASAL DAYANAK

MADDE 1.03

Bu yönetmelik; Anayasanin 124. maddesi, 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayili Belediye Kanunun 15. maddesi hükmü uyarinca 3194 sayili Imar Kanunu dogrultusunda hazirlanmistir.

IMAR PLANLARININ ÖNCELIGI

MADDE 1.04

Bu Yönetmelikte yazili hükümler, imar planlarinda aksine bir açiklama bulunmadigi takdirde uygulanir.

Ancak imar planlarinda, parselasyon durumlari ve bina kitleleri, bilhassa bu maksatla etüt edilerek ölçüleri verilmedigi takdirde, sadece ayrik veya bitisik nizam bina yapilacagini, ön bahçeli veya ön bahçesiz nizamin kabul olunacagini, binalarin tertip seklini ve yüz alacaklari cepheyi tespit maksadi ile sematik olarak gösterildiginden, bunlara ait ifadeler, imar planlarinin kayitlarindan sayilmazlar.

GENEL ESASLAR

MADDE 1.05

1.05.1.Herhangi bir alan kanuna, her ölçekteki plan esaslarina, bulundugu bölgenin sartlarina ve yönetmelik hükümlerine aykiri maksatlar için kullanilamaz ve üzerine bu maksatlara aykiri yapi yapilamaz.

1.05.2.1/100.000 veya 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planina uygun olarak 1/25.000 ile 1/5000 arasindaki her ölçekte hazirlanan nazim imar planlarinda, çesitli arazi kullanim kararlari ile yerlesme alanlarini belirleyen sinirlar sematik olarak gösterildiginden bu planlar üzerinden plan mikyasi ile ölçü alinamaz, yer tespiti ve uygulama yapilamaz. Üst ölçekli plan kararlarina uygun olarak hazirlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlari onaylanmadan uygulama yapilamaz.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

7

Istanbul Imar Yönetmeligi

1.05.3. Uygulama imar planlarinda, planin ve plan notlarinin öngördügü parsel genisligi ve derinligini saglayacak tevhit, ifraz veya imar uygulamasi yapilmadan imar planinda belirlenen yükseklikler ve derinlikler verilemez.

ISTISNALAR (Diger ilgili mevzuatin geçerliligi)

MADDE 1.06

1.06.1.Özel kanunlar ile belirlenen veya belirlenecek olan yerlerde bu yönetmeligin özel kanunlara ve yönetmeliklerine aykiri olmayan hükümleri uygulanir.

1.06.2.Bu yönetmelik esaslarina göre yapilacak bütün yapilarda, plan, fen, saglik, güvenli yapilasma, estetik ve çevre sartlari ile ilgili diger kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve Türk Standartlari Enstitüsü tarafindan belirlenmis standartlara uyulmasi zorunludur.

IMAR PLANI VE YÖNETMELIKTE OLMAYAN HUSUSLAR

MADDE 1.07

1.07.1. Imar planlarinda açiklanmamis ve bu yönetmelikte de yer almamis hususlarda lüzum ve ihtiyaca ve civarin karakterine göre uygulanacak sekli takdire, ilgili ilçe ve ilk kademe belediyeleri yetkilidir.

Bu maddenin uygulanmasinda ilgili belediyece tereddüde düsülmesi halinde Büyüksehir Belediye Baskanligindan alinacak görüs dogrultusunda islem yapilir. Benzer islerde yapilacak islemlerde de bu görüse uyulur. Bunun disinda, bu yönetmelik esaslarina aykiri olarak, prensip kararlari ve benzeri kararlar alinip uygulanamaz.

1.07.2. Belediye, mevzuat ve standartlarda özürlüler konusunda getirilen hükümlere uymakla ve bunlari uygulamakla yükümlüdür. Ayrica belediye, yörenin kosullarini göz önünde bulundurarak mevzuat ve standartlarda yer almayan hususlarda da özürlülerle ilgili gerekli önlemleri almaya yetkilidir.

YAPI

MADDE 1.08

Istanbul Büyüksehir Belediyesi sinirlari içerisinde yapilacak bütün yapilar için Kanun ve bu yönetmelikte belirtilen istisnalar disinda belediyeden ruhsat alinmasi mecburidir. Yapi; kanun, imar plani, yönetmelik, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapilir. Aksi takdirde 2960 sayili Bogaziçi Kanunu’nun ilgili maddeleri, 3194 sayili Imar Yasasi’nin 28- 32. ve 42. maddeleri ile 5237/5377 sayili Türk Ceza Kanunu’nun 184. maddesi hükümleri uygulanir.

KAMU YARARI IÇIN ALINMASI GEREKEN TEDBIRLER

MADDE 1.09

Enerji, iletisim, ulasim ve benzeri altyapilar ile dogalgaz boru hatlari, metro hatti tünel çemberi ve tesislerinin korunmasi amaci ile arsalarda ve yollarda her türlü kazi ve sondaj islemlerinin belediyeden imar durum belgesi ve gerekli izinler ( kazi ruhsati) alinmadan yapilmasi yasaktir.

Insaat ve tamiratin yapimi sirasinda yeralti ve yerüstü tesislerinin tahrip olunmamasi, tasit ve yayalarin gidis ve gelislerinin zorlastirilmamasi mecburidir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

8

Istanbul Imar Yönetmeligi

RUHSATSIZ VEYA RUHSATIYE VE EKLERINE AYKIRI YAPILAR

MADDE 1.10

Ruhsat alinmadan baslanilan veya ruhsat ve eklerine aykiri yapilan yapilarin tamami mühürlenmek suretiyle derhal durdurulur. Yapinin görülecek herhangi bir yerine konulacak mühür insaatin tümünü kapsar.

Durdurma anindaki insaat durumu; belediye tarafindan, varsa video, fotograf makinesi ile ölçü krokisi veya ebatli krokiye dayali olarak tutanak tanzim edilerek tespit edilir. Idarece düzenlenen yapi tatil tutanaginda, ruhsata aykiriliklarin somut ve ayrintili olarak belirlenmesi gerekir.

Durdurma, yapi tatil tutanaginin yapi yerine asilmasiyla yapi sahibine teblig edilmis sayilir. Bu tebligatin bir nüshasi da muhtara birakilir.

Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapi sahibi, yapisini ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak belediyeden mührün kaldirilmasini isteyebilir. Aksi takdirde:

1.10.1.Ruhsatsiz veya ruhsat ve eklerine aykiri yapi, kanun ve yönetmelikler ile imar planlarina uygun olmadigi takdirde 3194 sayili Imar Kanununun 28-32-42. maddesi hükümlerine göre yasal islemler tamamlanarak belediye encümeni karari ile yikilir veya yiktirilir. Yikim islemi belediyesince yapilirsa yikim giderleri yapi sahibinden tahsil edilir.

1.10.2.Ruhsatsiz veya ruhsat ve eklerine aykiri yapi, kanun ve yönetmelikler ile imar planlarina uygun oldugu takdirde, kanun ve yönetmeliklere göre yapi ruhsati alinmasi için gerekli tüm islemlerin ikmali ile para cezasi alinmak suretiyle verilecek ruhsati müteakip mühür kaldirilir ve insaatin devamina izin verilir.

Yapi tatil tutanagi ile bu maddenin 1.10.1, 1.10.2 bentleri uyarinca yapilacak inceleme sonuçlarini içeren müsterek imzali fenni raporlar; uzmanlik konularina göre 3194 sayili Imar Kanununun 38. maddesinde sayilan belediye görevlileri tarafindan düzenlenir.

RUHSAT VE EKLERINE OLAN AYKIRILIKLAR

MADDE 1.11

Ruhsat alinmasi gerektigi halde ruhsat alinmadan veya ruhsat ve eklerine aykiri olarak yapilan yapilar, Imar Kanunu, imar plani ve bu yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmedikçe bunlarin iskan, tamir, tadil ve ilavelerine izin verilmez.

Bir yapida bagimsiz bölümlerden herhangi birinde plan ve/veya yönetmelik hükümleri ve ruhsat ve eki projelerine olan aykiriliklar giderilmedikçe yapinin insasina devam edilemez, iskan edilen diger bagimsiz bölümlerde tamir, tadil veya ilave insaat islemleri yapilamaz.

Kat mülkiyeti kurulmus bir yapi veya yapilardaki bagimsiz bölümlerden herhangi birinin ruhsat ve eklerine aykiri olmasi ruhsat ve eklerine uygun olan diger bagimsiz bölümlerin tadil veya ilave islemlerini durdurmaz.

Bir parselde birden fazla yapi varsa bu yapilardan herhangi birisinin plan ve/veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykiri olmasi, bunlara aykiri olmayan diger yapilarin tamir, tadil veya ilave insaat islemlerini durdurmaz.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

9

Istanbul Imar Yönetmeligi

RUHSAT MÃœDDETI-RUHSAT YENILENMESI

MADDE 1.12

Ruhsat tarihinden itibaren iki yil içinde yapimina baslanmayan veya baslanip da baslama müddetiyle birlikte bes yil içinde bitirilmeyen ve süresi içinde ilgili idareye basvurarak ruhsat yenilemesi yapilmayan yapilar, ruhsatsiz yapi olarak degerlendirilir, bu durumda yeniden ruhsat alinmasi mecburidir

Bu yapilar hakkinda yeniden ruhsat alma tarihinde yürürlükte bulunan plan ve mevzuat hükümleri uygulanir.

Ruhsat süresi içinde tamamlanmasi mümkün olamayacagi için besinci yil içinde ruhsat yenilemek üzere ilgili idareye basvurarak ruhsat yenilemesi yapilan yapilar hakkinda, ruhsat aldigi tarihteki mevzuat hükümleri uygulanir.

YAPI VE RUHSAT ISLERINDE KAZANILMIS (MÃœKTESEP) HAKLAR

MADDE 1.13

1.13.1. Kural olarak; kazanilmis haklarin tespitinde yapi izin belgesinin düzenlenmis bulunmasi yeterli olmayip bu izin belgesine bagli olarak insa edilen yapinin ulastigi seviye ölçü olarak alinir.

Yapi ve ruhsat islerinde kazanilmis (müktesep) hak, yapinin ruhsat süresi içinde yapildigi kadar olan kismi ile sinirlidir. Kazanilmis haklarin dogumu için gerekli sartlar asagida açiklanmistir:

A.Dilekçe ile birlikte belediyeye verilen ruhsat eklerinin (mimari, statik, elektrik ve tesisat projeleri ile resim ve hesaplarin); kanun, imar planlari ve yönetmelik hükümlerine uygunlugu incelenerek belediyece tasdik edilmis olmalidir.

B.Yapi ruhsatinin belediyeden alinmis bulunmasi gereklidir. Yapi izin belgesi; düzenlenis tarihi itibari ile yasal kosullara ve mer’i imar planlarina uygun olarak tesis edilmis ve iyi niyetle elde edilmis bulunmalidir. Yok islemler, ilgilinin hile veya yalan beyanina dayali islemler ile idarenin açik hatasi sonucu yapilan islemler kazanilmis hak dogurmaz.

C.Ruhsat ve eklerine uygun olarak insaata baslanmis olmalidir. Ruhsat ve eklerine aykiri yapilan insaatlar kazanilmis hak teskil etmez.

Kazanilmis haklarin tespitinde yukarida açiklanan üç sarta bagli olarak insa edilen yapinin ulastigi seviye ölçü olarak alinir.

1.13.2. Düzenlenis tarihi itibari ile yukarida açiklanan yasal kosullara uygun olarak tesis edilmis ve ruhsat ve eklerine uygun olarak yapilip tamamlanmis olan yapilarin kazanilmis haklarinin gerçeklesmis olmasi nedeniyle korunmasi gereklidir.

PLAN KADEMELERINDE NORMLAR HIYERARSISI

MADDE 1.14

1.14.1. Yürürlükte olan yasalara göre planlar; kalkinma plani, bölge plani, çevre düzeni plani, il çevre düzeni plani, nazim imar plani ve uygulama imar plani olarak kademelendirilmis olup her plan yürürlükteki üst planlarin ilke ve hedeflerine uyar ve bir alt plani yönlendirir. Alt ölçekli planlarin, üst ölçekli planlarda belirlenen planlama ana ilkelerine, stratejilerine ve

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

10

Istanbul Imar Yönetmeligi

kararlarina uyumlu olmasi zorunludur. Ãœst planlarda sinirlandirilmayan ya da belirtilmeyen hususlarda alt plan kararlarina uyulur.

1.14.2.Nazim imar plani onaylanmadan, uygulama imar plani onaylanamaz. Nazim imar planinda belirlenen arazi kullanim kararlari alt ölçekli uygulama imar planlariyla degistirilemez, aykiri düzenlemeler getirilemez.

1.14.3.Tatbikat ve parselasyon haritalari ile hesabat cetvellerini içeren parselasyon planlarinin yapilabilmesi için öncelikle 1/1000 ölçekli uygulama imar planinin yapilip onaylanmasi ve parselasyon islemlerinin de uygulama imar planina dayali olmasi gerekmektedir.

PLAN NOTLARI

MADDE 1.15

Imar planlari; plan uygulama hükümlerini açiklayici nitelikteki plan notlari ile bir bütün olup, plan notlari planin ayrilmaz bir parçasi konumundadir. Imar plani notlariyla getirilen hükümler imar planlari gibi kesin ve yürütülmesi zorunlu düzenleyici islemlerdendir.

Parselasyon planlarinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planina dayali olarak yapilmasi zorunludur. Nazim imar plani ile parselasyon isleminin sonuçlarini olusturacak nitelikte plan notlari öngörülemez.

IMAR PLANLARININ GERIYE YÃœRÃœMEMESI KURALININ ISTISNALARI

MADDE 1.16

1.16.1. (Degisik: 18.05.2012-1110 sayili Meclis Karari ile) Yapi ruhsati alindiktan sonra yürürlüge giren imar planlarinda; yol, meydan, yesil saha, park ve otopark gibi umumi hizmetlere, resmi yapilara ve benzeri kamu hizmeti ve tesislerine ayrilmis olan bu nedenle de kamu kurumlari ve kamu tüzel kisilerince kamulastirilmalari gereken veya kamuya ayrilmis olan yerlerin kullanimini kisitlayan ya da engelleyen, bu nedenle de yapilasmasina kisitlama getirilmesi gereken tasinmazlar hakkinda yapilacak islemler:

Kamu yararinin gerektirdigi hallerde kamu hizmetlerinin veya tesebbüslerinin yürütülmesi için gerekli olan tasinmaz mallarin kamulastirilmasina veya kisitlanmasina iliskin hususlarda meri plan hükümleri geçerlidir.

A.Yapiya baslanmadigi durumlarda verilen ruhsat geçersiz sayilip iptal olunur ve ilgilisine teblig edilir.

B.Yasal ruhsat süresi içinde yapiya baslanip da bitirilmemis yapilar mühürlenmek suretiyle derhal durdurulur. Durdurma anindaki insaat durumu belediyece tutanak düzenlenerek tespit edilir. Durdurma islemi; yapi tatil tutanaginin 3194 sayili Imar Kanunu’nun 32. Maddesinin ilgili fikrasi “Durdurma, yapi tatil zaptinin yapi yerine asilmasiyla yapi sahibine teblig edilmis sayilir. Bu tebligatin bir nüshasi da muhtara birakilir.” dogrultusunda yapilir.

Bu tasinmazlara 3194 sayili Imar Kanunu’nun “Imar Programlari, Kamulastirma ve Kisitlilik Hali” basligini tasiyan onuncu maddesi hükümleri uyarinca islem tesis edilir.

1.16.2. (Iptal: 28.12.2011-2011/2089 sayili Istanbul 10. Idare Mahkemesi Karari ile)

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

11

Istanbul Imar Yönetmeligi

HARITALARA ILISKIN ESASLAR

MADDE 1.17

Hâlihazir haritalarin yapilmasi ve onaylanmasinda asagidaki ilke ve esaslara uyulur.

Hâlihazir haritalar idarece, kamu kurum ve kuruluslarinca veya ilgililerce hazirlanabilir, hazirlatilabilir. Bu haritalar, bilimsel ve teknik kurallara, yürürlükteki harita yapim standartlarina uygun hazirlanir ve idarece onaylanarak yürürlüge girer.

Büyük ölçekli (1/5000 ve daha büyük) hâlihazir haritasi bulunmayan yerlerin hâlihazir haritalari Istanbul Büyüksehir Belediyesi, ilçe belediyeleri / ilk kademe belediyeleri, özel ve tüzel kisiler tarafindan yapilir veya yaptirilir. Bu haritalarin 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu ve 3194 sayili Imar Kanunu’na uygun olarak tasdik mercii Istanbul Büyüksehir

Belediyesidir.

Istanbul Büyüksehir Belediyesince tasdik olunan büyük ölçekli hâlihazir haritalarin asillari ve sayisal bilgileri Istanbul Büyüksehir Belediyesi Harita Müdürlügü’ne teslim edilir.

Hâlihazir haritalarin üretimi ve arsivlenmesi konusunda Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeligi’ne uyulur. Hâlihazir haritalarin tasdikli nüshalari, onaydan sonra

Valiliklere ve ilgili kadastro müdürlüklerine gönderilir.

Farkli ölçekteki haritalardan büyültme yolu ile büyük ölçekli harita elde edilemez.

BELEDIYE TASARRUFUNDAKI YERLER ÃœZERINDE YAPILACAK TESISLER

MADDE 1.18

Belediyelerin tasarrufundaki kamu mali olarak terkinli yerler üzerinde, tarihi ve dogal dokuyu bozmamak, yaya ile tasit trafigini olumsuz yönde etkilememek, yaya kullanim alanlarina tasmamak, arka tarafta bulunan bina cephelerini kapatmamak ve binalarin girisini engellememek, bölgenin karakterini muhafaza etmek, ilgili kuruluslarin görüsü alinmak sarti ile ilçe/ilk kademe belediye encümeni’nin uygun görmesi halinde ulasim istasyonlari(otobüs duragi, metro duragi, iskele vb.), wc, trafo, IGDAS kontrol noktalari, büfe, muhtarlik binalari, kamu hizmetlerinin görülebilmesi için gerekli tesislerin yapimina izin verilir.

Ana arter yollar ve meydanlar üzerinde ise ilgili kuruluslarin, Büyüksehir Belediyesi Emlak ve Kentsel Tasarim Müdürlüklerinin uygun görüsü alinmak kaydiyla Büyüksehir Belediye

Encümeni yetkilidir.

YAPILARIN ESTETIGINDE BELEDIYE YETKISI

MADDE 1.19

Ilçe ve ilk kademe belediyeleri sorumlu olduklari ilçe sinirlari içerisinde binalarin cepheleri ile ilgili sehircilik ve estetik yönünden kurallar getirebilirler. (Dis cephe estetigi, boya ve kaplamalari ile çatinin malzemesini ve rengini belirlemeye yetkilidirler. Bu yetki daha önce yapilmis binalar içinde kullanilabilir).

Büyüksehir Belediye Baskanligi uygun gördügü ana arter yollar ve meydanlardan cephe alan binalar ile ilgili sehircilik ve estetik yönünden kurallar getirmeye yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasinda Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile proje müelliflerinin, müelliflik haklari saklidir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

12

Istanbul Imar Yönetmeligi

(Degisik: 18.05.2012-1110 sayili Meclis Karari ile) Ilçe veya Büyüksehir Belediyesi önerileri dogrultusunda sehrin estetigine uygun olmak, yaya ve araç trafigine engel olmamak sarti ile parsellerin bahçe mesafelerinde, belediyesinin uygun görecegi yere kadar; çiçekçi, lokanta, kafeterya, pastane, kiraathane, çayhane vb. hizmete yönelik dükkânlara sökülüp- takilabilir hafif malzemeden bitisik veya ayrik ilave mekânlar yapilabilir. Bu madde hükümlerinin uygulanacagi parsellerde, ilgilisinden idarenin öngördügü veya görecegi zamanda söz konusu ilavenin sökülüp kaldirilacagina dair taahhütname alinmasi sarti ile Büyüksehir Belediyesi Kentsel Tasarim Müdürlügü’nün uygun görüsü dogrultusunda

Belediyesince izin verilebilir.

BÃœYÃœKSEHIR BELEDIYESI IMAR DENETIM YETKISI

MADDE 1.20

Büyüksehir belediyesi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar uygulamalarini denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiginde bunlarin örneklerini almayi içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç onbes gün içinde verilir. Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykiriliklarin giderilmesi için ilgili belediyeye üç ayi geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve aykiriliklar giderilmedigi takdirde, Büyüksehir Belediyesi eksiklik ve aykiriliklari gidermeye yetkilidir.

Ruhsatsiz veya ruhsat ve eklerine aykiri yapilarla ilgili denetim görev ve yetkisi asli olarak Ilçe ve Ilk Kademe Belediyelerine aittir. Büyüksehir Belediyesi tarafindan belirlenen ruhsatsiz veya ruhsat ve eklerine aykiri yapilar, gerekli islem yapilmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykiri uygulama, ilgili belediye tarafindan üç ay içinde giderilmedigi takdirde, (…)* Büyüksehir Belediyesi gerekli gördügünde 3194 sayili Imar Kanununun 32 ve 42 nci maddelerinde belirtilen yetkileri kullanma hakkini haizdir.

* (Iptal edilen metin: 28.12.2011-2011/2089 sayili Istanbul 10. Idare Mahkemesi Karari ile)

DIGER HUSUSLAR

MADDE 1.21

1.21.1.(Iptal: 28.12.2011-2011/2089 sayili Istanbul 10. Idare Mahkemesi Karari ile)

1.21.2.Büyüksehir Belediyesinin ilgili biriminin uygun görmesi halinde ve gerekli alt yapilarin hazirlanmasi sartiyla; açik pazar, otopark, garaj vb. yerlerde haftanin belirlenen uygun bir gününde semt pazari, ayrica açik pazar, otopark, garaj vb. yerlerde yilin belirli günlerinde kurban satis yeri ve kurban kesim yeri kurulabilir.

1.21.3.Kamuya açik alanlar, meydanlar vb yerlerde; Büyüksehir Belediyesi Kentsel Tasarim Müdürlügünün uygun görmesi halinde, çesitli etkinliklerde kullanmak üzere 45 günü geçmemesi ve verilen süre bitiminde sökülüp tasinmasi sarti ile çadir ve benzeri demontabl malzeme ile geçici kapali mekânlar yapilmasina sorumluluk alanina göre ilgili idare tarafindan izin verilebilir.

1.21.4.Otopark Uygulamalari

a)(Degisik: 18.05.2012-1110 sayili Meclis Karari ile) Imar planlarinda, meydan, kavsak, yol ve spor alani gibi kamuya açik alanlarin zemin üstü kendi fonksiyonunda kullanilmak sartiyla, tabii zemin altlari; ilgili kuruluslarin (Ulasim Daire Baskanligi vb.) uygun görüsü alinarak kamuya ait zemin alti otopark yapilabilir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

13

Istanbul Imar Yönetmeligi

b)Bir yapi adasinda parsellerin arka bahçelerinde ve tabii zemin altinda olmak ve üzerinde yesil agirlikli bahçe düzenlemesi yapilmak sartiyla, ulasim ve ilgili kurumlarin uygun görüsleri dogrultusunda mülk sahiplerinin muvafakatiyla, ada bütününde kamuya ait veya Özel Katli Otopark yapilabilir.

c)(Iptal fikra: 28.12.2011-2011/2089 sayili Istanbul 10. Idare Mahkemesi Karari ile)

d)Trafigin elverdigi yollarda; UKOME ve ilgili kurumlarin uygun görüs vermesi halinde kismen veya tamamen yol boyunca açik otopark düzenlemesi yapilabilir.

e)Otopark uygulamalari Ulasim Daire Baskanligi tarafindan giris ve çikislar konusunda alinacak ulasim ve trafik düzenleme komisyonu (UTK) karari ve onaylanacak avan projeye göre yapilacaktir.

f)Kapali otoparklarda havalandirma, yangin tesisati, gürültü gibi konularda gerekli önlemler ilgili kurumlarin görüsleri dogrultusunda alinacaktir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

14

Istanbul Imar Yönetmeligi

IKINCI BÖLÜM

TANIMLAR

GENEL TANIMLAR

MADDE 2.01

Bogaziçi Alani: Bogaziçi Kanunu’nda sinirlari belirlenmis ve bu kanun hükümlerine tabi olan, ve bu alan üzerinden kent bütününe götürülecek hizmetlerde öncelikle bu kanun dogrultusunda islemin yapilacagi alandir.

Umumi Hizmet Alanlari: Meydan, park, yesil alan, çocuk bahçesi, yol, açik otopark, açik pazaryeri, açik oyun ve açik spor alanlari gibi kullanimlar için ayrilan kamunun ve toplumun ortak kullanimina yönelik tescile tabi olmayan alanlardir.

Çevre Düzeni Plani: Konut, sanayi, tarim, turizm, ulasim gibi sektörler ile kentsel-kirsal yapi ve gelisme ile dogal ve kültürel degerler arasinda koruma-kullanma dengesini saglayan ve arazi kullanim kararlarini belirleyen yönetsel, mekânsal ve islevsel bütünlük gösteren sinirlar içinde, varsa bölge plani kararlarina uygun olarak yapilan idareler arasi koordinasyon esaslarini belirleyen 1/25000 ile 1/200000 arasinda her ölçekte hazirlanan, plan notlari ve raporuyla bir bütün olan plandir.

Imar Planlari:Nazim imar plani ve uygulama imar planidir.

Nazim Imar Plani: Onayli hâlihazir haritalar üzerine varsa kadastral durumu islenmis olan, varsa bölge ve çevre düzeni planlarina uygun olarak hazirlanan ve arazi parçalarinin; genel kullanis biçimlerini, baslica bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yogunluklarini, gerektiginde yapi yogunlugunu, çesitli yerlesme alanlarinin gelisme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulasim sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususlari göstermek ve uygulama imar planlarinin hazirlanmasina esas olmak üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detayli bir raporla açiklanan ve raporu ile beraber bir bütün olan plandir.

Uygulama Imar Plani: Onayli hâlihazir haritalar üzerine varsa kadastral durumu islenmis olan ve nazim imar plani esaslarina uygun olarak hazirlanan ve çesitli bölgelerin yapi adalarini, bunlarin yogunluk ve düzenini, yollari ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarina esas olacak uygulama etaplarini ve esaslarini ve diger bilgileri ayrintilari ile gösteren ve 1/1000 ölçekte düzenlenen raporuyla bir bütün olan plandir.

Koruma Amaçli Imar Plani: Sit alanlarinda yapilan imar planlaridir.

Revizyon Imar Plani: Her tür ve ölçekteki planin ihtiyaca cevap vermedigi veya uygulamasinin mümkün olmadigi veya sorun yarattigi durumlar ile üst ölçek plan kararlarina uygunlugun saglanmasi amaciyla planin tamaminin veya plan ana kararlarini etkileyecek bir kisminin yenilenmesi sonucu elde edilen plandir.

Ilave Plani: Yürürlükte bulunan planin ihtiyaca cevap vermedigi durumlarda, mevcut plana bitisik ve mevcut planin genel arazi kullanim kararlari ile süreklilik, bütünlük ve uyum saglayacak biçimde hazirlanan plandir.

Mevzii Imar Plani: Mevcut planlarin yerlesmis nüfusa yetersiz kalmasi veya yeni yerlesim alanlarinin kullanima açilmasi gereginin ve sinirlarinin belirlenmesi halinde, Plan Yapimina Ait Esaslara Dair Yönetmeligin plan yapim kurallarina uyulmak üzere yapimi mümkün olan yürürlükteki her tür ve ölçekteki plan sinirlari disinda, planla bütünlesmeyen konumdaki,

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

15

Istanbul Imar Yönetmeligi

sosyal ve teknik altyapi ihtiyaçlarini kendi bünyesinde saglayan ve raporu ile bir bütün olan plandir.

Imar Plani Degisikligi: Plan ana kararlarini, sürekliligini, bütünlügünü, teknik ve sosyal donati dengesini bozmayacak nitelikte, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayanan, kamu yararinin zorunlu kilmasi halinde yapilan plan düzenlenmeleridir.

Uygulama Araçlari: Mali kaynaklar, gayrimenkul yönetimi, mevzuatta öngörülen müeyyideler ve örgütlenme modelleri, egitim ve katilim gibi plan kararlarinin hizli ve etkin uygulanabilmesi için gereken araçlardir.

Yapi: Karada ve suda, daimi veya geçici, resmi ve hususi yeralti ve yerüstü insaati ile bunlarin ilave, degisiklik ve tamirlerini içine alan açik veya kapali sabit ve hareketli tesislerdir.

Idare: Büyüksehir belediye sinirlari içinde büyüksehir, ilçe ve ilk kademe belediyesidir.

KENT BÖLGELERI TANIMLARI

MADDE 2.02

2.02.1. Yerlesme Alani (Iskân Alani): Imar plani siniri içerisindeki meskûn ve gelisme alanlarinin tümüdür.

2.02.1.1Yerlesik Alan (Meskûn Alan) : Imar planinda belirlenmis ve iskân edilmis alandir.

2.02.1.2Gelisme Alani ( Inkisaf Alani ) : Imar planinda kentin gelismesine ayrilmis alanlardir.

Bu alanlarda 3194 sayili Imar Kanunu’nun 23. maddesi hükümleri dogrultusunda uygulama yapilir.

2.02.2. Kentsel Kullanim Alanlari:

2.02.2.1 (Degisik: 18.05.2012-1110 sayili Meclis Karari ile) Konut Alanlari: Imar planlarinda konut yapimi için ayrilan meskûn konut alanlari ve kentin gelismesi için ayrilan gelisme konut alanlariyla, gecekondu önleme bölgeleri, toplu konut alanlari gibi konut alanlarindan olusan iskân alanlaridir.

Ihtiyaç olmasi halinde; bu alanlarin esasen ticaret bölgesi olarak tesekkül etmis olan yerlerinde yapilacak olan binalarin zemin üstü katlar konut olarak kullanilmak kaydiyla zemin katlarinda dükkân, kuaför, muayenehane, lokanta ve sihhi müesseseler yapilmasinda ilgili belediyesi yetkilidir. Bu fonksiyonlar verilirken ses, gürültü, duman, atik üretmemesi ve imalathane fonksiyonu içermemesi ön kosulu aranacaktir. Konut alanlarinda Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri saklidir.

Imar planlarinda “Ticaret+Konut” olarak belirlenmis yerler; bodrum ve zemin katlarda ticaret olmak üzere üst katlarda konut-rezidans yapilacak olan alanlardir. Konut, Ticaret + Konut alanlarinda özel yurt yapilabilir. Ticaret + Konut alanlarinda mevcut tesekküle göre bodrum ve zemin katlarin konut olarak düzenlenmesinde ilgili belediye yetkilidir.

2.02.2.2 Köy Yerlesik Alanlari: Köy ve mezralarin cami, köy konagi gibi ortak yapilari ile köy nüfusuna kayitli ve köyde sürekli oturanlar tarafindan, insa edilmis yapilarin toplu olarak bulundugu yerlerde mevcut binalarin en dista olanlarinin dis kenarlarindan itibaren 100 m. disindan geçirilen alan köy yerlesik alanidir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

16

Istanbul Imar Yönetmeligi

2.02.3. Kentsel Çalisma Alanlari:

2.02.3.1 Merkezi Is Alani: Imar planlarinda yönetim, sosyo-kültürel, konaklama ve ticari amaçli yapilar için ayrilmis bölgedir. Bu bölgede büro, ishani, gazino, lokanta, çarsi, çok katli magaza, katli otopark, banka, otel, sinema, tiyatro gibi sosyal, kültürel ve yönetimle ilgili tesisler, rezidans (konut) yapilari ile özel egitim ve özel saglik tesisleri gibi yapilar yapilabilir.

2.02.3.2Ticaret, Ticaret + Hizmet Alanlari: Imar planlarinda “ticaret alanlari” ile “ticaret ve hizmet alanlari” olarak ayrilmis olan yerlerde; “is merkezleri, ofis-büro, çarsi, çok katli magazalar, katli otoparklar, alisveris merkezleri ile otel, motel, vb. gibi konaklama tesisleri ile rezidans (konut) yapilari ve sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi kültür tesisleri ve lokanta, restoran, gazino, dügün salonu gibi eglenceye yönelik kurumlar, yönetim binalari, banka, finans kurumlari ile özel egitim ve özel saglik tesisleri gibi yapilar yapilabilir.

2.02.3.3Konut Disi Kentsel Çalisma Alanlari: Bu alanlarda, servis istasyonlari (yol geçis izin belgesi alinmasi, saglik koruma bantlarinin saglanmasi ve diger fonksiyonlardan ayrilmasi halinde), çok katli tasit parklari, her türlü ticaret, lokanta, sinema, tiyatro ve eglence yerleri, banka, sigorta ve bürolar, çok katli magazalar, yerel ve bölgesel kamu kuruluslari, depolama, sosyal ve kültürel tesis alanlari bulunur. Sanayi ve küçük sanayinin gürültülü, tehlikeli, kokulu, patlayici yanici maddeler içeren ve bol su kullanan, depolayan, zararli atik madde çikartan, çevre sagligi yönünden sakincali olanlari yer alamazlar. Bu tür alanlarda insaat yaklasma sinirlari içinde kalmak ve TAKS-KAKS ve /veya emsal degerleri asilmamak kaydiyla bina kitle ölçüleri serbesttir.

2.02.3.4Sanayi Alani: Imar planlarinda her türlü sanayi tesisleri için ayrilmis alanlardir. Bu alan içersinde amaca göre hizmet görecek diger yapi ve tesisler de yapilabilir.

2.02.4. Yesil Alanlar:

2.02.4.1Aktif Yesil Alanlar: Toplumun dinlenme, gezinti, piknik, eglence amaciyla yararlanmasi için sosyal altyapi olarak ayrilan oyun bahçesi, çocuk bahçesi, Metropol ölçekteki fuar, botanik ve hayvanat bahçeleri ile bölgesel parklar bu alanlar kapsamindadir.

2.02.4.2Pasif Yesil Alanlar: Orman alanlari, agaçlandirilacak alanlar, milli parklar, mezarliklar, kiyilar, dogal karakteri korunacak vb. alanlardir.

2.02.4.3Yesil Bant: Tampon olarak belirli bölgeleri veya gürültü, görüntü ve çevre kirliligi olusturan kullanimlari ayiran, agaçlarin yogun olarak bulundugu ve yayalastirilmis, yer yer gezinti ve dinlenme olanaklari veren yesil alanlardir.

2.02.5. Sosyal ve Teknik Altyapi Alanlari:

2.02.5.1 Sosyal Altyapi: Saglikli bir çevre olusturmak amaci ile toplumun yararlanacagi, özel veya kamusal yapilmasi gereken egitim, saglik, yurt, dini, kültürel ve idari yapilar ile diger umumi hizmet alanlari olan park, çocuk bahçeleri, spor alanlari, metropol ölçekteki park, fuar, botanik ve hayvanat bahçeleri gibi aktif yesil alanlara verilen genel isimdir.

2.02.5.1.1Çocuk Bahçeleri: Çocuklarin ihtiyaçlarini karsilayacak alanlardir. Bitki örtüsü ile çocuklarin oyun için gerekli araç gereçlerinden, havuz, pergola ve genel helâdan baska tesis yapilamaz.

2.02.5.1.2Parklar: Kentte yasayanlarin yesil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçlarina cevap veren alanlardir. Imar planinda park alanlarinin içersinde park için gerekli baska tesisler gösterilmemisse, bu alanlarda kalici olmayan, temelsiz, sökülüp takilabilir malzemeler

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

17

Istanbul Imar Yönetmeligi

kullanilmasi ve Belediye Encümen Karari alinmasi kosulu ile büfeler, havuzlar, pergolalar, açik çayhane ve wc den baska tesis yapilamaz. Kalici olmayan bu yapilardaki maksimum yükseklik h=4,50 m.yi ve maksimum emsal E=0,04’ü geçemez. (…)*

* (Iptal son cümle: 28.12.2011-2011/2089 sayili Istanbul 10. Idare Mahkemesi Karari ile)

2.02.5.1.3Piknik ve Eglence (Rekreasyon) Alanlari: Kentin açik ve yesil alan ihtiyaci basta olmak üzere, kent içinde ve çevresinde günübirlik kullanima yönelik ve imar plani karari ile belirlenmis, eglence, dinlenme, piknik ihtiyaçlarinin karsilanabilecegi lokanta, gazino, kahvehane, çay bahçesi, büfe, otopark gibi kullanimlar ile tenis, yüzme, mini golf, otokros gibi her tür sportif faaliyetlerin yer alabilecegi alanlardir. Bu alanlarda yapilacak yapilarin emsali (0.05)’i ve yüksekligi (6.50) m.yi geçemez.

2.02.5.1.4Egitim Tesisleri Alani: Imar planlarinda bu amaçlara ayrilmis tüm egitim ve ögretim tesisleri ile birlikte bu alanlarda ihtiyaç duyulan diger sosyal altyapi tesislerinin yapildigi alanlardir.

2.02.5.1.5Saglik Tesisleri Alani: Imar planlarinda bu amaçlara ayrilmis hastane, saglik ocagi, dogumevi, dispanser, poliklinik vb. fonksiyonlarda hizmet verecek tesislerin yapildigi alanlardir.

2.02.5.1.6Sosyal ve Kültürel Tesisler Alani: Imar planlarinda kültürel hizmet tesislerine ayrilmis kültürel hizmet binalari, yurtlar, çocuk yuvalari, yaslilar bakimevi, halk egitim merkezleri, kütüphane, sinema, tiyatro vb. tesislerin yapildigi alanlardir.

2.02.5.1.7Dini Tesisler Alani: Dini hizmet yerleri ve müstemilatlarina ayrilan alanlardir.

2.02.5.1.8Spor ve Oyun Alanlari: Spor ve oyun ihtiyaçlarini karsilayan alanlardir. Bu alanlarda kent ölçekleri hiyerarsisine göre gerekli spor ve oyun alanlari bulunur. Bunlar futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme, atletizm, buz pateni vb. gibi spor faaliyetlerini ihtiva eden açik ve kapali tesis alanlaridir.

2.02.5.1.9Resmi Kurum Alanlari: Kamu hizmetlerinin görülmesi, toplumun ihtiyaçlarinin giderilmesi amaciyla ayrilmis ve kamu kurum ve kuruluslarina tahsis edilmis alanlardir.

2.02.5.2 Teknik Altyapi Alanlari: Elektrik, havagazi, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon ve her türlü ulastirma, haberlesme ve aritim gibi servislerin temini için yapilan tesisler ile açik veya kapali otopark kullanislarina verilen genel isimdir.

ADA VE PARSELLERE AIT TANIMLAR

MADDE 2.03

2.03.1. Adalara Iliskin Tanimlar

A.Imar Adasi: Imar Planindaki esaslara göre meydana gelen adadir.

B.Kadastro Adasi:Kadastro yapildigi zaman var olan adadir.

2.03.2. Parsellere Iliskin Tanimlar

A.Imar Parseli: Imar adalari içerisindeki kadastro parsellerinin Imar Kanunu, imar plani ve yönetmelik esaslarina göre düzenlenmis seklidir.

B.Kadastro Parseli: Kadastro yapildigi zaman, kadastro adalari içinde bulunan mülkiyeti tescilli parseldir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

18

Istanbul Imar Yönetmeligi

C.Parsel Cephesi: Parselin üzerinde bulundugu yoldaki cephesidir. Köse basina rastlayan veya birden fazla yoldan yüz alan parsellerde genis yol üzerindeki kenar, parsel cephesidir. Yollarin genisliklerinin esit olmasi halinde dar kenar, parsel cephesidir.

D.Parsel Derinligi: Parsel ön cephe hattina arka cephe hatti köse noktalarindan indirilen dik hatlarin uzunluklarinin ortalamasidir.

E.Parsel Köse Koordinatlari: Parsel köselerinin ülke yüzey agina göre X.Y.Z. koordinatlaridir.

F.Ülke Yüzey Agi Koordinat Sistemi (ÜYAKS): Ülke koordinat sistemine dayali olarak kurulmus yüzey agi koordinat sistemidir.

YAPI DÃœZENINE AIT TANIMLAR

MADDE 2.04

2.04.1.Imar Durumu: Yapi yapilacak parselde, imar plani ile plan notlarinda ve imar yönetmeliginde öngörülen kurallari, yazi, rakam ve kroki ile belirten belgedir.

2.04.2.Avan Proje: Uygulama projelerinin yapilmasina esas teskil eden l/l00, l/200 ölçeklerde yürürlükte bulunan imar plan ve mevzuatina göre düzenlenen projedir. Avan projeler imar durumu mahiyetinde olup imar planinda meydana gelecek degisikliklerden dolayi hiçbir hak iddia edilemez.

2.04.3.Ruhsat Ekleri: Bu yönetmelikte geçen ruhsat ekleri tabirinden, dilekçe ile beraber Belediye’ye verilen tapu, çap(belediyesinin talebi halinde), aplikasyon krokisi veya röperli kroki, istikamet rölevesi, kot-kesit belgesi, imar durum belgesi ve yapi ruhsati ile birlikte tasdik edilen mimari, statik, elektrik ve tesisat plan, proje, resim ve hesaplar anlasilir.

2.04.4.Taban Alani (TA):

Yapinin parsele oturacak bölümünün yatay izdüsümünde kaplayacagi alandir. Bahçede yapilan eklenti ve müstemilat taban alanina dâhildir.

Siginak Yönetmeligi dogrultusunda, serpinti siginaklari bina ve tesislerin bodrum katlarinda yapilir. Mümkün olmadigi takdirde bahçelerinde topragin yapisina göre yer üstünde veya yer altinda yapilir ve taban alanina dâhil edilir.

Taban Alani Hesabina Dâhil Edilmeyen Alanlar:

•Iç bahçe,

•Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Yönetmeligin gerekli gördügü yangin merdiveni ile sahanlik ve ekleri (saftlar),

•SAS bölümleri (yangin güvenlik hacmi),

•Baska amaçla kullanilmayan yangin kaçis koridoru,

•Isiklik,

•Hava bacalari,

•Asansör boslugu,

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

19

Istanbul Imar Yönetmeligi

•Trafo,

•Taban alaninin %20 sini geçmeyen havuz, havuza ait denge havuzu ve tamami toprak altinda kalan teknik birimler,

•Taban alaninin %10 unu geçmeyen pergola ve/veya kameriye,

•Zemine oturan teras ve giris saçaklari için yapilan sundurmalarin, (20) m2’ yi asmayan kisimlari,

•Bina konturlari disinda ve tamamen toprak altinda yapilan su depolari,

•Tamamen toprak altinda yapilan otopark.

•Bu yönetmelikte belirtilen ölçülerle yapilabilecek en az alanli merdiven evine; bu alanin %50’si ölçüsünde yapilacak ilave

2.04.5. (Degisik: 18.05.2012-1110 sayili Meclis Karari ile)

Taban Alani Kat Sayisi (TAKS): Taban alaninin imar parseli alanina oranidir. Imar planlarinda aksine bir açiklama bulunmadigi takdirde ayrik nizama tabi arsalar ile imar planinda yapi nizami belirtilmeyen durumlarda binalarin taban alani, iç bahçe alani dahil %40’i geçemez. Bu miktarlarin tespitinde mevcut binalarin ve müstemilatlarin taban alanlari da hesaba katilir.

2.04.6.Yapi Insaat Alani: Isikliklar ve hava bacalari hariç, bodrum kat, asma kat, açik ve kapali çikmalar ve çati arasinda yer alan mekânlar ile ortak alanlar dâhil yapinin insa edilen tüm katlarinin toplam alanidir.

2.04.7.Kat Alani Kat Sayisi (KAKS) (EMSAL):

Yapinin bütün katlardaki alanlari toplaminin imar parseli alanina oranindan elde edilen sayidir. Katlar Alani (KA) bodrum kat, asma kat, çati arasi piyesi ve açik/kapali çikmalar dahil kullanilabilen bütün katlarin katlar alanina dahil edilmeyen alanlari çiktiktan sonraki alanlari toplamidir. Kullanilabilen katlar deyiminden konut, isyeri, eglence ve dinlenme yerleri gibi oturmaya, çalismaya, eglenmeye ve dinlenmeye ayrilmak üzere yapilan bölümler ile bunlara hizmet veren depo ve benzeri alanlar anlasilir.

Katlar Alani Hesabina Dâhil Edilmeyen Alanlar:

•Teknik ölçülerin gerektirdigi yüksekligi geçmeyen ve yalnizca tesisatin geçirildigi tesisat galerileri ve hacimlerinin;

-Bodrum katlar dâhil 20 kati geçmeyen konut binalarinda kat seklinde düzenlenmemek sartiyla yapi insaat alaninin % 5 ini asmayan kismi

-Diger yapilarda, toplam yapi insaat alaninin %8’ini asmayan kismi

•Iç bahçe

•Bu yönetmeligin 2.04.17 maddesinde tanimlanan kat bahçelerinin ait oldugu kat alaninin %10’unu geçmeyen bölümü

•Isiklik ve hava bacalari,

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

20

Istanbul Imar Yönetmeligi

•Havuz, havuza ait denge havuzu ve tamami toprak altinda kalan teknik birimler,

•Pergola, kameriye ve sundurmalarin taban alanina dâhil edilmeyen kisimlari,

•Ticari amaci olmayan ve yapinin kendi ihtiyaci için otopark olarak kullanilan bodrum katlar,

•Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Yönetmeligin gerekli gördügü yangin merdiveni ile sahanlik ve ekleri (ana merdiven ayni zamanda yangin merdiveni olarak da kullanilirsa Katlar alanina dâhil edilir) (saftlar) SAS bölümleri (yangin güvenlik hacmi),

•Baska amaçla kullanilmayan yangin kaçis koridoru,

•Asansör boslugu,

•Kalorifer dairesi,

•(60) m2’yi geçmeyen kapici dairesi,

•Bina için gerekli minimum siginak alaninin 1,3 katini geçmeyen siginak alani,

•Su deposu,

•Çati piyesleri ile irtibatli açik teraslar, teras çatilar,

•Sitelerde; bloklardan bagimsiz müstakil bir bina olarak düzenlenmek, tabii zemin üstünde kalan kismi taban alanina dâhil edilmek üzere bodrum ve zemin kattan ibaret, toplamda katlar alaninin (%10)’unu ve (3000) m² yi geçmemek, bagimsiz bölüm olusturmamak, ticari amaçla kullanilmamak kaydiyla siteye ait sauna, spor salonu, kitap okuma salonu, doktor odasi, toplanti odasi, vb. sosyal tesisler,

•Binalarin bodrum katlarinda, ticari amaçla kullanilmamak ve bagimsiz bölüm olusturmamak sartiyla toplamda katlar alaninin (%10)’unu asmayacak sekilde düzenlenen; spor salonu, kitap okuma salonu, doktor odasi, toplanti odasi, vb. sosyal tesisler ile konut binalarinin bodrum katlarinda yapilabilen depo mahalleri,

•Yönetmeligin 6.12 maddesinde belirtilen köprü geçisler,

•Bu yönetmelikte belirtilen ölçülerle yapilabilecek en az alanli merdiven evine; bu alanin %50’si ölçüsünde yapilacak ilave

Katlar Alanina (KA) katilmazlar.

Bu maddede sayilan alanlar disinda, bir yapinin avan ve uygulama projelerinde her ne nam ve suretle olursa olsun önerilen her sey katlar alani hesabina dahil edilir.

2.04.8.Brüt Insaat Alani: Binanin insa edilen bütün alanlar toplamidir. Bu alana, tabii zemine oturan açik teraslar, avlular, isikliklar her nevi hava bacalari ve saçaklar dâhil edilmez.

2.04.9.Net Alan (Kullanim Alani): Bagimsiz bölüm içerisindeki duvarlar arasinda kalan temiz alandir. Binalarda yapilan çekme katlarin etrafinda kalan ve ticaret bölgelerinde zemin katlarin büyümesi ile meydana gelen teraslar, genel giris, merdivenler sahanliklar, asansörler, binalarda kapi ve pencere seritleri, duman ve çöp bacasi çikintilari, isikliklar ve hava bacalari,

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

21

Istanbul Imar Yönetmeligi

karkas binalardaki kolonlarin duvarlardan tasan disleri, açik çikmalar ve teraslar, 2 katli tek ev olarak yapilan konutlarda iç merdivenlerin altlarinda (1.70) m. yüksekliginden az olan yerler bodrumlarda konut basina bir adet, konutun bulundugu bina disinda konut basina (4) m2’den büyük olmamak üzere yapilan kömürlük veya depo, kalorifer dairesi, yakit deposu, siginak, kapici veya kaloriferci dairesi,müsterek hizmete ayrilan depo, çamasirlik, bina içindeki otoparklar ile bina disinda konut basina (20) m2’den büyük olmamak üzere yapilan otoparklar net alan disindadir.

2.04.10. Yapi Yaklasma Siniri: Imar planinda ve yönetmelikte belirtilmis olan yapinin imar istikametine, yola ve komsu parsellere en fazla yaklasabilecegi sinirdir.

(Degisik: 12.05.2011-1113 sayili Meclis Karari ile) Uygulama imar planlarinda yapi yaklasma siniri bulunan parsellerde yapi yasagi konulacak bir kisitlama (yol, kiyi, su kaynagi, boru hatti, teknik altyapi, tarihi eser) olmamasi durumunda yönetmeligin bahçe mesafeleri ile ilgili hükümleri dogrultusunda uygulama yapilacaktir.

2.04.11.Cephe Hatti: 3194 sayili Imar Kanunu’nun 12. maddesinde “Imar planlarinda gösterilen cephe hattindan önde bina yapilamaz” kurali ile ifade olunan imar planlarinda belirlenen imar istikametleridir.

2.04.12.Ön Bahçe: Parsel ön cephe hatti ile yapi cephe hatti arasinda kalan parsel bölümüdür. Birden fazla yola cephesi olan parsellerde yapi ile yol arasinda kalan parsel bölümleri de bu tanima girer.

2.04.13.Yan Bahçe: Planda ve yönetmelikte belirtilmis olan yapinin komsu parsellere en fazla yaklasabilecegi mesafedir. Köse basina rastlayan parsellerde yol tarafindan yan bahçe mesafesi yerine o yol için tayin edilmis ön bahçe mesafesi alinir. Gerekli görülen hallerde yan bahçe mesafe sinirlari içersinde otopark rampasi yapilabilir.

2.04.14.Arka Bahçe: Parsel arka cephe hatti ile yapi arka cephe hatti arasinda kalan parsel bölümüdür.

2.04.15.Iç Bahçe: Yapi kitlesi içerisinde tertiplenen, estetik degerler için dahi olsa üstü hiç bir sekilde kapatilmayan bahçedir.

2.04.16.Dis Bahçe: Yapinin taban alani (TA) disinda kalan; ön, yan ve arka bahçelerini içeren alandir. Dis bahçede yapilan eklenti ve müstemilat taban alani içinde sayilir.

2.04.17.Kat bahçeleri: Binalarin çesitli katlarinda, bagli bulundugu kata veya katlara hizmet edecek ve hizmet edecegi bagimsiz bölüm veya bölümlerin eklentisi olarak tapuda gösterilecek sekilde, plan ve yönetmelikte belirtilen çekme mesafeleri disinda, bitki yetistirmek için gerekli toprak dolgu kullanilarak ve iklimlendirilmesi saglanarak yapilacak bahçe düzenlemeleri.

2.04.18.Bina Derinligi: Binanin ön cephe hattina arka cephe hatti köse noktalarindan indirilen dik hatlarin ortalamasidir.

2.04.19.Tabii Zemin: Arazinin tesviye edilmemis hâlihazir durumudur.

2.04.20.Düzenlenmis Zemin: Bu yönetmelikte belirtilen esaslara göre tesviye edilen zemin durumudur.

2.04.21 Tesviye: Bu yönetmelikte belirtilen esaslara göre kazi veya dolgu yapilmak suretiyle arsanin kazandigi son durumdur.

2.04.22. Saçak Seviyesi: Binalarin son kat tavan dösemesi üst kotudur.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

22

Istanbul Imar Yönetmeligi

2.04.23.Bina Yüksekligi: Binanin kot aldigi noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafedir. Imar plani ve yönetmelikte öngörülen yüksekliktir.

2.04.24.Kat Yüksekligi: Binanin herhangi bir katinin döseme üstünden bir üstteki katinin döseme üstüne kadar olan mesafesidir.

2.04.25.Bodrum Kat: Zemin katin altindaki katlardir.

2.04.26.Zemin Kat: Imar plani ve yönetmelikte öngörülen kat adedine göre 1. normal katin altindaki kattir. ±0.00 kotunun üzerindeki ilk kattir.

2.04.27.Asma Kat: Binalarin iç yüksekligi en az (5.50) m. olan, zemin katinda düzenlenen ve ait oldugu bagimsiz bölümü tamamlayan ve bu bölümden baglanti saglayan kattir.

2.04.28.Normal Kat: Zemin ve bodrum katlarin disinda kalan kat veya katlardir.

2.04.29.Son Kat: Çati altinda bulunan normal katlarin en üstte olan katidir.

2.04.30.Ayrik Nizam: Hiçbir yanindan komsu binalara bitisik olmayan yapi nizamidir.

2.04.31.Blok Nizam: Imar planinda cephe uzunlugu, derinligi ve yüksekligi belirlenmis tek yapi kitlesinin bir veya birden fazla parsel üzerine oturdugu bahçeli yapi nizamidir.

2.04.32.Bitisik Nizam: Birden fazla komsu parseldeki binalara bitisik olan yapi nizamidir.

2.04.33.Ikiz Nizam: Ayni yola cepheli parsellerde tek bir yan parsele bitisik yapi nizamidir.

2.04.34.Blokbasi Bina: Bitisik veya blok nizam binalarda blogun cephe uzunlugunun baslangiç ve bitim parsellerinde tesekkül eden üç cepheli binadir.

2.04.35.Isiklik: Bina kütlesi içinde kalan ve binanin bir kisim piyeslerinin isik ve hava almasini saglayan bosluklardir.

2.04.36.Hava Bacasi: Bina kütlesi içinde kalan banyo, wc, yikanma yeri gibi mahallerin havalandirilmasini saglayan bosluklardir.

2.04.37.Resmi Bina: Genel, katma ve özel bütçeli idarelerle, il özel idaresi ve belediyeye veya bu kurumlarca sermayesinin yarisindan fazlasi karsilanan kurumlara, kanunla veya kanunun verdigi yetki ile kurulmus kamu tüzel kisilerine ait bina ve tesislerdir.

2.04.38.Umumi Bina: Kamu hizmeti için kullanilan resmi binalarla ibadet yerleri, özel egitim, özel saglik tesisleri, sinema, tiyatro, opera, müze, kütüphane, konferans salonu gibi kültürel binalar ile gazino, dügün salonu gibi eglence yapilari, otel, özel yurt, ishani, büro, pasaj, çarsi alisveris merkezleri gibi ticari yapilar, spor tesisleri, turistik tesis, genel otopark ve buna benzer umuma ait binalardir.

2.04.39.Mevcut Bina: 6785 sayili Imar Kanununun yürürlüge girdigi 17 Ocak 1957 tarihinden önce yapilmis oldugu Il Özel Idare Müdürlükleri ve benzeri ilgili kurumlar tarafindan veya tapu kayitlari ile belgelenen yapilar ile insa edildigi tarihte yürürlükte olan 6785, 2981 ve 3194 sayili Kanun hükümlerine uygun olarak yapilmis veya halen o yerde uygulanmasi gereken plan ve yönetmelik hükümlerine göre aynen veya statik sakinca göstermeksizin ek ve degisiklik yapilmak suretiyle korunmasi mümkün bina ile korunmasi gerekli tasinmaz kültür varligi binadir.

2.04.40.Mevcut Tesekkül: Bir yapi adasinda mevcut bina tanimina uygun yapilarin belirledigi olusumdur.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

23

Istanbul Imar Yönetmeligi

2.04.41.Basit Tamir ve Tadil: Yapilarda derz, iç ve dis siva, boya, badana, oluk dere, dograma, döseme ve tavan kaplamalari, elektrik ve sihhi tesisat tamirleri ile çati onarim ve kiremit aktarilmasi islemleridir.

2.04.42.Esasli Tadilat: Yapilarda tasiyici unsuru etkileyen ve/veya insaat alanini ve ruhsat eki projelerini degistiren islemlerdir. Esasli tadil, ruhsata tabidir.

2.04.43.(Iptal: 28.12.2011-2011/2089 sayili Istanbul 10. Idare Mahkemesi Karari ile)

2.04.44.Ortak Alanlar: Binalarin giris holleri, isikliklar, hava bacalari, saçaklar, tesisat galerileri, açik ve kapali merdivenler, yangin merdivenleri, asansörler, kalorifer dairesi, kapici dairesi, kömürlük, siginak, otopark, trafo, odunluk, depo, çamasirhane, bagimsiz bölüm olusturmamak ticari amaçla kullanilmamak kaydiyla yapilan sosyal tesisler gibi ortak kullanilan veya faydalanilan alanlardir.

2.04.45.Sundurma: Yagmur ve günesten korunmak için bir duvar önüne yapilan örtü elemanidir. Sundurma binanin cephesinde çekme mesafelerine tecavüz etmemek, tasiyici eleman (hafif malzeme) üzerine, çatiyla örtülü iki veya üç tarafi açik olmak sartiyla yapilabilir. Sundurma duvar vb. elemanlarla bölünemezler. Genisligi (5.00) m’ den fazla olamaz. Her halükarda ait oldugu binanin taban alaninin 1/5 ‘ini geçemez.

2.04.46.Pergola: Bahçelerde, çekme mesafelerine tecavüz etmemek sartiyla en fazla (2.80) m. net iç yüksekliginde, gölge vermek, bitki sardirmak amaciyla hafif malzemeden yanlari açik, üstü aralikli günes kesicilerle bosluklu olarak düzenlenen mekânlardir.

2.04.47.Kameriye (Çardak): Bahçelerde, çekme mesafelerine tecavüz etmemek sartiyla en fazla (2.80) m. net iç yüksekliginde, küçük kösk biçiminde yapilan, üstü kapali, yanlari açik veya kismen kafeslerle örülü, yesilliklerle sarilan süslü yapidir.

2.04.48.Portik: Bitisik ön bahçesiz nizamda imar planinda belirtilen yerlerde, yayalara daha genis kaldirim saglamak amaciyla, bina kütlesinden zemin kat yüksekliginde ve ön cephe boyunca, bina tasiyici elemanlari birakilarak yapilan üç tarafi açik bina alti geçididir.

2.04.49.Rezidans: Ticaret, ticaret+hizmet, ticaret + konut, Merkezi Is Alani ve konut alanlarinda yapilan, en az konut sartlarini saglayan; sekreterlik hizmeti, resepsiyon hizmeti, günlük temizlik servisi, kuru temizleme, çamasirhane, alisveris servisi gibi hizmetlerin yer aldigi, birden fazla bagimsiz bölümden olusan konut binalaridir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

24

Istanbul Imar Yönetmeligi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

AVAN PROJE UYGULAMALARI

AVAN PROJE UYGULAMALARINA ILISKIN GENEL ESASLAR

MADDE 3.01

3.01.1. Avan proje uygulamalari;

A.Imar Kanunu geregi,

B.Imar Plani-Plan Notlari geregi,

C.Imar yönetmeliginde belirlenen yüksek yapilarda,

D.Bu yönetmeligin 3.05 maddesinde belirtilen niteliklere sahip diger yapilarda söz konusudur.

Bunlara iliskin özel hükümler asagida 3.02, 3.03, 3.04 ve 3.05 maddelerinde açiklanmistir.

3.01.2.Bu yönetmelik kapsamina giren bütün yapilar için 3.02 maddesinde belirtilen istisnalar disinda mimari, statik, elektrik ve tesisatlara iliskin uygulama projeleri belediyece onanmadan avan projeye göre yapi ruhsati verilemez.

3.01.3.Imar Plani notlarinda “… Istanbul Büyüksehir Belediyesince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapilacagi” belirlenen alanlarda, plan ve plan notlarinda öngörülen plan kararlarina, yapilasma kosullarina ve yönetmeliklerle bu gibi binalar için getirilmis hükümlere uyulacaktir.

3.01.4.Imar Plani notlarinda yer alan “…onaylanacak avan projeye göre uygulama yapilir” seklindeki hükümler; “1/1000 ölçekli Uygulama Imar Planlari onanmadan uygulama yapilamaz” ve “mimari, statik, elektrik ve tesisatlara, resim ve hesaplara iliskin uygulama projeleri onanmadan yapi ruhsati verilemez” temel ilke kurallarini ortadan kaldirmaz.

Avan projelere göre ruhsat verilerek uygulama yapilmasi ancak ve sadece Imar Kanunu geregi avan proje uygulamalarini düzenleyen 3.02. maddede iki fikra halinde sayilan istisnai hallerde mümkün olabilir.

Avan projelerin onayinda tapu, çap (belediyesinin talebi halinde), imar durumu, röperli kroki veya insaat istikamet rölövesi, kot-kesit belgesi, zemin emniyet raporu, ÇED raporu (ÇED

Yönetmeligi ve mevzuati kapsaminda degerlendirilmesi sonucunda ÇED raporu gerekiyor ise), ayrica 2863/5226 sayili yasaya tabi parsellerde, ilgili mevzuata göre islem yapilir.

IMAR KANUNU GEREGI AVAN PROJE UYGULAMALARI

MADDE 3.02

3.02.1. Kamu kurum ve kuruluslarinca yapilacak veya yaptirilacak yapilara, imar planlarinda o maksada tahsis edilmis olmak, imar plani ve mevzuata aykiri olmamak üzere mimari, statik, tesisat ve her türlü fenni mesuliyeti bu kamu kurum ve kuruluslarinca üstlenilmesi, mülkiyetin belgelenmesi ve yönetmeliklerle bu gibi binalar için getirilmis hükümlere uyulmak kaydi ile en küçük 1/200 ölçekte avan projeye göre ruhsat verilerek uygulama yapilir.

Imar planlarinda egitim ve saglik tesisleri ile sosyal ve kültürel tesisler, resmi ve dini tesisler gibi kamu alanlarina ayrilmis ancak yapilanma kosullari belirlenmemis yerlerde; ayrik insaat

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

25

Istanbul Imar Yönetmeligi

nizaminda net parsel alani üzerinden bodrumlar hariç emsal (E=3’ü) geçmemek, plan notlarinin ilgili hükümlerine uymak sartiyla, bina ebat ve yüksekliklerinin projesinde belirlendigi belediyece onaylanacak avan projeye göre uygulama yapilabilir. Egitim tesislerinde servis trafigini düzenlemek amaciyla UTK karari alinmasi zorunludur.

3.02.2. Devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahli Kuvvetlerinin harekât ve savunmasi bakimindan gizlilik arz eden yapilara; belediyeden alinan imar durumuna, kat nizami, cephe hatti, insaat derinligi ve toplam insaat metrekaresine uyularak projelerinin kurumlarinca tasdik edildigi, statik ve tesisat sorumlulugunun kurumlarina ait oldugunun belediyeye yazi ile bildirildigi takdirde 13.04 maddede sayilan belgeler aranmaksizin yapi ruhsati verilir.

IMAR PLANI-PLAN NOTLARI GEREGI AVAN PROJE UYGULAMASI:

MADDE 3.03

3.02maddesinde belirtilen kamu alanlari disinda, Imar Planlarinda;

a)TAKS +H(Irtifa)

b)KAKS

c)Blok boyutlari + H

Maddelerinin en az birini saglamasi durumunda Avan Projesine göre uygulama yapilir.

Bu maddelerden hiçbirinin olmamasi durumunda yeni bir plan karari alinmasi zorunludur.

Plan notu ile avan proje uygulamasi getirilmis özellik arz eden binalar, planda verilen hükümlerine aykiri olmamak, yönetmelikte bu tür binalar için getirilmis hükümlere uyulmak kaydi ile bu yönetmeligin yapilasma ile ilgili yükseklik, cephe, derinlik ve iç ölçülerine tabi olmayip bu madde hükmüne göre ilgili ilçe/ilk kademe Belediyesi’nce onaylanacaktir.

Plan notu geregi avan projesi Ilçe/ilk kademe Belediyesi’nce onaylanmasi gereken projelerin Madde 3.05’ te bildirilen sartlari saglamasi durumunda, Büyüksehir Belediye Baskanligindan estetik ve yerlesim yönünden uygun görüsü alindiktan sonra avan proje onayi yapilacaktir.

Ayrik insaat nizamina tabi yerlerde; 5 kata kadar yapi yaklasma mesafesi yollardan en az (5.00) m., komsu parsellerden en az (4.00) m. olup 5 kattan sonra her ilave kat için yan komsu bahçe mesafelerine (0.50) m. arka bahçe mesafesine (1.00) m. ilave edilir.

Plan notu geregi avan proje uygulamasi getirilmis yüksek yapilar için çekme mesafeleri 3.04 maddesi hükümlerine göre belirlenir.

Bu madde hükümleri uyarinca yapilacak uygulamalarda; mimari, statik, elektrik ve tesisat projeleri gibi yapinin hem iç hem de dis çevre güvenligi bakimindan önem tasiyan projeler ve belgeler aranmaksizin sadece avan projeye göre ruhsat verilmesine imkân saglanamaz.

YÃœKSEK YAPILARA ILISKIN AVAN PROJE UYGULAMALARI:

MADDE 3.04

Binanin herhangi bir cephesinden görünen en düsük kottaki bina yüksekligi en az (60.50) m. olan yapilarda mimari avan projeler, statik, mekanik, elektrik, jeolojik, jeoteknik vb. mühendislik kabullerine ait açiklama raporlari, gerekli yerlesim krokileri ve siluet paftalari Büyüksehir Belediye Baskanligi tarafindan onaylanmadan uygulama yapilamaz. Avan proje

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

26

Istanbul Imar Yönetmeligi

onayini müteakiben ilçe ve ilk kademe belediyelerince uygulama projeleri onandiktan sonra ruhsat verilerek uygulama yapilir.

3.04.1. Yüksek yapilara ait avan projelerin hazirlanmasi asamasinda asagidaki kriterler dikkate alinir.

A.Tarihi ve dogal çevreye, kent ölçegine ve sehir siluetine olumsuz etkilerde bulunmamasi,

B.Jeolojik yapinin risk ihtiva etmemesi,

C.(Mülga fikra: 18.05.2012-1110 sayili Meclis Karari ile)

D.Genel ulasima ve yangin ulasimina olumsuz etki etmemesi,

E.Kentsel altyapiya yeni kapasite artisi ihtiyaci getirmemesi,

F.Imar planinda aksine bir hüküm yok ise net parsel alani üzerinden emsalin E=3’ü

geçmemesi,

Gerekmektedir.

3.04.2 Imar planinda aksine bir açiklama getirilmedigi takdirde;

A.Yüksek yapilarin imar istikameti (imar planlarinda gösterilen cephe hatti) ile yan ve arka parsel sinirindan en az çekme mesafesi (15.00) m.dir. (60.50) m. yükseklikten sonra artan her (3.00) m. yükseklik için ön ve yan bahçe mesafelerine (0.50) m. arka bahçe mesafesine 1.00 m ilave edilir.

(Ilave paragraf: 18.05.2012-1110 sayili Meclis Karari ile)Yüksek yapi, az katli bir ana kitle üzerinde yükseliyorsa, parsel siniri ile ana kitlenin parsele en yakin noktasi arasindaki mesafe 10 metreye kadar düsürülebilir. Ana kitle yüksekligi dahil yapi yüksekliginin 60,50 m olmasi durumunda yükselen blok ile parsel siniri arasindaki mesafe en az 15 m. olup 60,50 m yükseklikten sonra artan her 3,00 m yükseklik için bu mesafeye

0,50 m ilave edilir. Bu maddede ifade edilen ana kitle; en fazla 5 katli olup kat adedi binanin en düsük kottaki cephesi esas alinarak belirlenir. Bu sekilde belirlenen ana kitle yüksekligi bütün cephelerde ayni kotta olacaktir.

B.Bir parselde birden fazla bina yapilmasi halinde yüksek olan bina esas alinarak binalar arasindaki en az mesafe, (20.00) m. olup, (60.50) m. yükseklikten sonra ilave her (3.00) m. yükseklik için bu mesafeye (0.50) m. ilave edilecektir.

Bir parselde az katli ana bir kitle üzerinde birden fazla yükselen bloklar tertiplenmesi halinde bloklar arasi mesafe en az (15.00) m. olup, yüksek blok esas alinarak ana kitle ile birlikte toplam (60.50) m. yükseklikten sonra her bina için ayri ayri ilave her (3.00) m. yükseklik için bu mesafeye (0.50) m. ilave edilecektir.

Yapi adasinin konumu, arazi yapisi veya degisik mimari çözümlerin gerektirdigi hallerde, minimum kosullari saglamak kaydiyla binalar arasindaki mesafenin saptanmasinda Büyüksehir Belediye Baskanligi yetkilidir.

C.(Degisik: 18.05.2012-1110 sayili Meclis Karari ile) Yukaridaki fikra hükümlerinde sözü edilen (60.50) m. yükseklik, binanin herhangi bir cephesinden görünen en düsük kottaki bina yüksekligini ifade eder.

D.(Degisik: 18.05.2012-1110 sayili Meclis Karari ile) Yüksek yapilarda “Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Yönetmelik” sartlarina uygun yapilan yangin merdivenleri ana merdiven olarak kullanilabilir.

Yüksek yapilara iliskin tanimlar ve teknik kurallar konusunda bu yönetmeligin 19. bölümünde yer alan hükümler uygulanir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

27

Istanbul Imar Yönetmeligi

3.04.3. (Ilave madde: 18.05.2012-1110 sayili Meclis Karari ile) Imar planinda “en az veya minimum” ifadeli çekme mesafesi verildigi durumlarda;

Yüksek yapi ile parsel siniri arasindaki mesafe 15 m. olarak uygulanir. Yüksek yapi ana kitle üzerinde yükseliyorsa ana kitle ile parsel siniri arasindaki mesafe planda verilen minimum veya en az çekme mesafesidir. Ana kitle yüksekligi dahil yapi yüksekliginin 60,50 m. olmasi durumunda yükselen blok ile parsel siniri arasindaki mesafe en az 15 m. olup 60,50 m. yükseklikten sonra artan her 3,00 m. yükseklik için bu mesafeye 0,50 m. ilave edilir. Bu maddede ifade edilen ana kitle; en fazla 5 katli olup kat adedi binanin en düsük kottaki cephesi esas alinarak belirlenir. Bu sekilde belirlenen ana kitle yüksekligi bütün cephelerde ayni kotta olacaktir.

AVAN PROJESINE GÖRE UYGULAMA YAPILACAK DIGER YAPILAR:

MADDE 3.05

3.05.1Kentsel Dönüsüm Bölgesi olarak ilan edilen yerlerdeki yapilarin avan projesi Istanbul Büyüksehir Belediyesi tarafindan onaylandiktan sonra uygulama yapilacaktir.

3.05.2Plan notu geregi avan proje uygulamasi getirilmemis yerlerde asagida belirtilen nitelikleri tasiyan yapilarin avan projeleri Istanbul Büyüksehir Belediyesi tarafindan onaylandiktan sonra uygulama yapilacaktir.

•Müstakil yapi adeti 50 veya daha fazla olan uygulamalar,

•Toplam insaat alani (60.000)m2 den fazla olan konut ve rezidans yapilari,

•Katlar alani (40.000) m2 den fazla olan is, alisveris merkezi, ve özellik arz eden yapilar.

•Toplam insaat alani (100.000) m2 den fazla olan sanayi ve depolama yapilari.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

28

Istanbul Imar Yönetmeligi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ARSALARLA (PARSELLERLE) ILGILI HÃœKÃœMLER

“ASGARI PARSEL CEPHE VE DERINLIGI SARTLARI”

PARSEL BÃœYÃœKLÃœKLERI

MADDE 4.01

Imar Planinda gösterilen çesitli bölgelerde imar plani ile getirilmis farkli hükümler yoksa, yapilacak ifrazlarda, elde edilecek yeni parsellerin asgari ölçüleri, arazi meyili, yol durumu, mevcut yapilar vb. gibi mevkiin özellikleri ile bu parsellerde yapilmasi mümkün olan yapilarin ölçüleri ve ihtiyaçlari da göz önünde tutularak belediyelerce tespit olunur.

Bu tespit sirasinda planda aksine bir hüküm olmadigi takdirde asagidaki sartlarin yerine getirilmesi zorunludur.

PARSEL GENISLIKLERI

MADDE 4.02

4.02.1. Konut, Ticaret, Sanayi Disi Isyeri (Büro, Otel vb.) Bölgelerinde

A.4 kata kadar (4 Kat Dahil) insaata müsait yerlerde,

a)Bitisik Nizamda: (8.00) m.’den

b)Blok baslarinda ve ikiz nizamda: Yan bahçe mesafesi (+8.00) m.’den

c)Ayrik nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplami (+8.00) m.’den az olamaz.

B.5 -6 katli insaata müsait yerlerde,

a)Bitisik Nizamda: (10.00) m.den

b)Blok Baslarinda ve ikiz nizamda: Yan bahçe mesafesi (+10.00) m.’den

c)Ayrik Nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplami (+10.00) m.’den az olamaz.

C.7, 8 ve 9 katli insaata müsait yerlerde,

a)Bitisik Nizamda: (l5.00) m.’den

b)Blok baslarinda ve ikiz nizamda: Yan bahçe mesafesi (+l5.00) m.’den

c)Ayrik Nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplami (+ l5.00) m.’den az olamaz.

D.10 veya daha çok katli insaata müsait yerlerde,

a)Bitisik Nizamda: (20.00) m.’den.

b)Blok Baslarinda ve ikiz nizamda: Yan bahçe mesafesi (+20.00) m.’den.

c)Ayrik Nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplami (+20.00) m.’den az olamaz.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

29

Istanbul Imar Yönetmeligi

4.02.2. Yalniz l Katli Dükkan Yapilacak, Ticaret ve Küçük Sanayi Bölgelerinde:

A.Bitisik Nizamda: (6.00) m.’den

B.Blok Baslarinda ve ikiz nizamda: Yan bahçe mesafesi (+6.00) m.’den

C.Ayrik Nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplami (+6.00) m.’den az olamaz.

4.03.3. Sanayi Bölgelerinde:

(30.00) m.’den az olamaz.

4.03.4, 4.03.1, 4.03.2 ve 4.03.3. fikralar disindaki diger Kentsel Bölgelerde:

(40.00) m.’den az olamaz.

Bu ölçülerin tespitinde köse basina rastlayan parsellerde yol tarafindaki yan bahçe mesafesi yerine o yol için tayin edilmis ön bahçe mesafesi alinir.

PARSEL DERINLIKLERI

MADDE 4.03

4.03.1. Konut, Ticaret ve Sanayi disi isyeri (Büro, otel vb) Bölgelerinde :

A. Ön bahçesiz nizamda: (20.00) m.’den

B. Ön bahçeli nizamda: Ön bahçe mesafesi (+20.00) m.’den az olamaz.

4.03.2. Yalniz l katli dükkan yapilacak ticaret ve küçük sanayi bölgelerinde: A. Ön bahçesiz nizamda: (6.00) m.’den

B. Ön bahçeli Nizamda: Ön bahçe mesafesi (+6.00) m.’den az olamaz..

4.03.3. Sanayi bölgelerinde:

(30.00) m.’den az olamaz.

4.03.4. 4.03.1, 4.03.2 ve 4.03.3. Fikralar disindaki diger bölgelerde:

(40.00) m.’den az olamaz.

PARSEL ALANLARI MADDE 4.04

Konut disi kentsel çalisma alanlarinda parsel alanlari (2.000) m2 den az olamaz.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

30

Istanbul Imar Yönetmeligi

BAHÇE MESAFELERI

MADDE 4.05

4.05.1.

A.Ön Bahçe Mesafeleri:

Iskân alanlarinda yapilacak binalarin ön bahçe ve yol kenarina rastlayan bahçe mesafeleri en az (5.00) m.’dir. Bitisik insaat nizaminda mevcut tesekküle uyulur.

B.Yan Bahçe Mesafeleri:

5 kata kadar (5 kat dâhil) olan binalarda yan bahçe mesafeleri en az (4.00) m’dir. 5 kattan sonra fazla her kat için bahçe mesafeleri (0.50) m. artirilir.

C.(Degisik: 18.05.2012-1110 sayili Meclis Karari ile) Arka Bahçe Mesafeleri:

5 kata kadar (5 kat dâhil) olan binalarda arka bahçe mesafeleri en az 5,00 m’dir. 5 kattan sonra fazla her kat için bu bahçe mesafeleri 1,00 m artirilir.

Bina derinliginin (7.00) m.’den az kalmasi halinde, bina derinligi en çok (7.00) m. olacak sekilde arka bahçe mesafesi (2.00) m’ye kadar azaltilabilir.

D.Iç Bahçe Mesafeleri:

Bitisik nizam yapilarda bagimsiz bölümlerin zorunlu direkt isik ve hava ihtiyacini karsilamak için yapilan iç bahçelerin dar kenari (4.00) metreden az olamaz. Bu mesafeler çikmalar ile daraltilamaz.

Ayrik nizamda TAKS, KAKS orani belirlenmis parsellerde yapilacak yapilarin iç bahçelerinin dar kenari, bina yüksekliginin H/3’ünden az olamaz.

Yapi kitlesi içerisinde tertiplenen bahçelerin, iç bahçe olarak degerlendirilmemesi için, en az iç bahçenin dar kenari genisliginde disa açik olmasi gerekir.

4.05.2. (Iptal: 28.12.2011-2011/2089 sayili Istanbul 10. Idare Mahkemesi Karari ile)

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

31

Istanbul Imar Yönetmeligi

BESINCI BÖLÜM

PARSELASYON PLANLARI ILE IFRAZ VE TEVHIT ISLEMLERINE DAIR ESASLAR

PARSELASYON PLANLARI

MADDE 5.01

Parselasyon planlari; ancak 1/1000 ölçekli bir uygulama imar planina dayanilarak yapilabilir. Onanli uygulama imar planina göre yapilacak parselasyon planlari tatbikat ve parselasyon haritalari ile hesap cetvellerini içerir.

Kural olarak parselasyon planlarinin yapilmasi zorunlu olan yerlerde, parselasyon planlari yapilip onaylanmadan ve tapuya tescil edilmeden o kadastro adasindaki herhangi bir parsele yapi ruhsati verilemez.

Asagida açiklanan yerlerde, parselasyon planlarinin yapilmasi zorunludur:

1/1000 ölçekli uygulama imar planlarinda; Imar Kanunu’nun 18. maddesi hükümleri uygulanmadan normal sartlarda yapi izni verilemeyen yerlerde, parselasyon planlari yapilip onaylanmadan, kesinlesen parselasyon planlarina göre tapu sicilinde imar planina uygun ada ve imar parselleri olusmadan uygulama yapilamaz.

Bu islemler yapilmadan daimi yapi ruhsati verilemez. Ancak, 3194 sayili Imar Yasasi’nin 33. maddesi hükümleri uyarinca bu yerlerde üzerinde yönetmelik esaslarina uygun yapi yapilmasi mümkün olanlarinda sahiplerinin istekleri üzerine belediye encümeni karari ile muvakkat (geçici) yapi ruhsati verilebilir.

IFRAZ VE TEVHID ISLEMLERINE DAIR ESASLAR

MADDE 5.02

5.02.1. Imar planlarina göre yol, meydan, yesil saha, park ve otopark gibi umumi hizmetlere ve resmi kurumlara ayrilan yerlere rastlayan gayrimenkullerin bu kisimlarinin ifrazina veya tevhidine izin verilemez. Bir kismi, kamu hizmeti ve tesislerine ayrilan yerlere rastlayan parsellerin bu kisimlari kamu eline geçmedikçe ayri bir parsel olarak ifrazina izin verilemez.

Ancak kamu hizmet, tesis ve alanlarina ayrilan kisimlarindan geriye kalan parçalar imar plani ve yönetmelik esaslarina göre müsait ise parsellere ayrilabilir. Keza imar plani ve yönetmelik esaslarina göre uygun oldugu takdirde bunlar üzerinde yapi izni verilebilir.

Imar planlari ile belirlenen donati alanlari ile imar istikameti önünde kalan kisimlar kamu eline geçmeden imar uygulamasi yapilamaz.

5.02.2.Imar planina göre kapanmasi gereken yol ve çikmaz sokak üzerinde bulunan veya mahreci bulunmasina ragmen yapi adasi ortasinda kalan parseller ifraz edilemezler.

5.02.3.Çesitli kamu ve hizmet tesislerinin gerçeklestirilmesi maksadi ile yapilmasi gereken kamulastirmalar yüzünden bu hizmet ve tesisler için parsellerin lüzumlu parçalara ayrilmasini saglamak üzere yapilacak ifrazlar, bu yönetmelikteki ifraz sartlarina tabi degildir.

5.02.4.Imar parselasyon plani tamamlanmis olan yerlerde yapilacak ifraz veya tevhitlerin bu planlara uygun olmasi sarttir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

32

Istanbul Imar Yönetmeligi

Imar parselasyon plani tamamlanmis olan yerlerde imar plani ile belirlenen düzenleme ortaklik payi olarak tariflenen alanlar kamu eline geçmeden imar uygulamasi yapilamaz.

5.02.5.Ifraz suretiyle yola cephesi olmayan parsel olusturulamaz.

5.02.6.Imar planlarinda parsel cepheleri tayin edilmeyen yerlerde yapilacak ifrazlarin, asgari cephe genislikleri ve büyüklükleri yönetmelikte belirtilen esaslara göre tespit edilir.

5.02.7.Ifrazla olusan parsellerin bina taban alanlari toplami, ifrazdan önceki bina taban alanlari toplamini geçemez.

5.02.8.Imar plani disinda veya imar planlarinda iskan disi alanlarda kalan kadastral

parsellerde yapilacak ifrazlarin, belediyece tespit edilecek ölçülerinin, ifrazdan sonra elde edilecek beher parselin (5000) m2’den daha küçük ve trafige açik kadastral bir yola cephesinin (25.00) m.’den daha az olmayacak sekilde tespiti mecburidir.

5.02.9.Ayrik yapi nizamina tabi olup, imar plani ile farkli yükseklik veya kullanim kararlari getirilmis imar parselleri tevhit edilemez.

5.02.10.Yeni parsel olusturmamak kosuluyla mevcut parsellerde daha uygun sartlar saglamak ve uygulamayi kolaylastirmak ve hudut tashihi amaci ile sinir ve alan düzeltmesine yönelik ifraz ve tevhit islemlerinde bu yönetmelikte sözü geçen asgari ifraz sartlari aranmaz. Bir parselde birden fazla bina olmasi halinde veya hisseli imar parsellerinde bir hissedara ait bina bulunmasi halinde binanin bulundugu hissedarin parselinin ayrilmasi için yapilan düzeltme ve ifraz, tevhiden ifraz islemlerinde de bu yönetmelikte sözü geçen asgari ifraz sartlari aranmaz.

5.02.11.Parselasyon plani bulunmayan yerlerde belediyelerce yapilacak ifraz ve tevhit islemleri imar planlarina ve imar yönetmeligi hükümlerine uygun olarak, imar istikamet rölevesine göre hazirlanacak teklif folyesine göre yapilir.

5.02.12.Ifraz hatti bir parseli böldügünde parselin geri kalan kismi müstakil yapilasmaya elverisli degilse ifraz hatti parsel siniri kabul edilir.

TEHLIKELI ALANLAR

MADDE 5.03

Taskin, heyelan ve kaya düsmesi gibi afet alanlarinda bulunan sihhi ve jeolojik mahzurlari olan veya bunlar gibi tehlikeli durumlar arz etmesi yüzünden imar planlarina veya ilgili idarelerce hazirlanmis veya onaylanmis raporlara göre yerlesime açilmasi yasak edilen alanlar ifraz edilemez. Bu gibi yerlerde arazi takviyesine matuf tesislerden baska yapi yapilamaz.

Imar planlarinda yukaridaki sebeplerle "Agaçlandirilacak Alan" olarak gösterilen alanlarda da ayni esaslara uyulur.

IFRAZ VE TEVHIT ISLEMLERINDE YETKI

MADDE 5.04

Istanbul Büyüksehir Belediyesi sinirlari içindeki gayrimenkullerin re’sen veya müracaat üzerine tevhit ve ifrazi, bunlar üzerinde irtifak hakki tesisi veya bu haklarin terkini, Imar Kanunu ve Imar Yönetmeligi hükümlerine uygunlugu belediye encümenlerince onaylanmadikça, tapuya tescil olunamaz.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

33

Istanbul Imar Yönetmeligi

Onaylama islemi, müracaatin belediyelere intikalinden itibaren en geç 30 gün içinde sonuçlandirilir ve tescil veya terkini için 15 gün içinde tapuya bildirilir.

Taraflarin rizasi veya mahkeme karari ile süyuun izalesi ve arazi taksimi de yukaridaki hükümlere tabidir.

Imar Kanunu hükümlerine göre; süyulandirilan gayrimenkullerin sahipleri ilgili idarenin tebligi tarihinden itibaren alti ay içinde aralarinda anlasamadiklari veya süyuun izalesi için, mahkemeye müracaat edilmedigi takdirde ilgili idare hissedarmis gibi, süyuun izalesi davasi açabilir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

34

Istanbul Imar Yönetmeligi

ALTINCI BÖLÜM

YAPILARLA ILGILI HÃœKÃœMLER

PARSELLERDE YAPILANMA SARTLARI “ASGARI BINA CEPHE VE DERINLIGI SARTLARI”

MADDE 6.01

Genel olarak bu yönetmeligin parsel büyüklükleri ile ilgili hükümlerine uymayan parsel ve arsalarda, yeni insaat ve ilaveler yapilmasina veya mevcut yapilarin esasli tadillerine izin verilmez. Bu gibi parsel veya arsalar, Imar Kanunu hükümlerine göre yapi yapilmasina uygun hale getirilinceye kadar, sahiplerince eskiden oldugu gibi kullanilmasina devam edilir.

Ancak, iki tarafinda imar plani ve mevzuatina aykiri olmamak sartiyla yapilmis bina veya bir tarafinda böyle bir bina ile diger tarafinda plana göre tespit edilmis bir yol bulunan arsalardan, plan ve yönetmeligin diger sartlarina aykiri olmamak kosulu ile bu yönetmelikteki parsel büyüklükleri ile ilgili hükümlere uyulmaksizin yapi yapilmasina izin verilir.

Ayrica durumu yukaridaki fikra hükümlerine uymadigi halde ölçüleri bu yönetmelikte belirtilen miktarlardan az olmakla beraber, üzerinde civarin karakterine ve bölgenin sartlarina göre yapilabilecek binanin gerektigi ölçüler olusabilen arsalarda 8.01 maddesindeki piyes ölçülerini saglamak kosulu ile bina cephesi bitisik nizamda (4.00) m. ayrik nizamda (6.00) m.den az olmamak kaydiyla parsel büyüklükleri ile ilgili hükümlere bagli kalinmaksizin yapi yapilmasina da izin verilebilir. Bu uygulamalar sirasinda birden fazla yoldan cephe alan parsellerde yapilacak binanin diger yol cepheleri (4.00) m.nin altina düsürülemez, bina yüksekligi (9.50) m.’yi geçemez.

Durumu yukaridaki fikra hükümlerine de uymayan parsellerde, imar mevzuatina uygun parsel düzenleninceye kadar yönetmelikte belirtilen asgari piyes ölçülerini saglamak kosuluyla en fazla H=6,50 m. irtifada yapi yapilmasina da izin verilebilir.

Balta ifraz niteliginde olusmus ve parsele (3.00) m den az olmamak sarti ile mahreç saglayan parsellerden yapilanmaya uygun olanlarina plan sartlarinda yapilanma izni verilir.

BIR PARSELDE BIRDEN FAZLA BINA YAPILMASI

MADDE 6.02

Bir parselde, imar plani ve/veya yönetmelik hükümlerine uygun olmak ve asagida belirtilen sartlari saglamak kaydiyla birden fazla yapi yapilabilir.

6.02.1.Ayrik Nizama Tabi Parsellerde: Binalarin birbirlerine olan mesafeleri, her bina için imar plani ve/veya yönetmelikte ayri ayri belirlenen yan bahçe mesafelerinin toplamindan az olamaz.

6.02.2.Bitisik Nizama Tabi Parsellerde: Binalarin birbirlerine olan mesafeleri, her bina için imar plani ve/veya yönetmelikte belirlenen arka bahçe mesafelerinin toplamindan az olamaz.

BINA CEPHELERI

MADDE 6.03

Ayrik yapi nizamina tabi olan konut alanlarinda yapilacak yapilarin maksimum bina cephesi (30.00) m.’dir. Ikili veya üçlü blok yapilmasi gereken yerlerde, daha uygun çözüm yollari

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

35

Istanbul Imar Yönetmeligi

bulmak maksadi ile bir kaç dar parseli birlikte mütalâa ederek o yer için tespit edilen yapi karakterine uyacak bir tertipten uzaklasmamak üzere bina cepheleri toplami (30.00) m. olan ikili veya üçlü bloklar teskil etmeye Belediyeler yetkilidir. Imar planlarinda blok yapi nizamina tabi olan yerlerde planda aksine bir hüküm bulunmadigi takdirde azami blok boyu

(50.00) m.’dir.

Avan projeye tabii yapilar ile özellik arz eden yapilarda meri plan ve plan notlarinda aksine bir hüküm bulunmadigi takdirde bina cephe boyutlarini belirlemeye avan proje tastikini yapacak olan ilgili idare yetkilidir.

AYRIK YAPI NIZAMINA TABI YERLERDE YAPI YERININ TESPITI

MADDE 6.04

Ayrik yapi nizamina tabi olan yerlerde yönetmelik hükümlerine dayanilarak verilen azami bina sahasini asmamak ve asgari bahçe mesafelerini korumak plan ve yönetmeliklerle o parsel için taninan katlar alanini kisitlamamak kosulu ile yapi yerini tespite belediye baskanliklari yetkilidir.

BINA DERINLIKLERI

MADDE 6.05

6.05.1. (Degisik: 18.05.2012-1110 sayili Meclis Karari ile)

Bitisik ve Blok Nizamina Tabi Parsellerde;

Imar planlarinda bina derinlikleri belirlenmemis yerlerde, yapilacak bina derinligi azami (20.00) m.’yi geçmemek ve arka bahçe sinirlarina hiçbir yerde (4.00) m.’den fazla yaklasmamak sarti ile;

D=L- (K+A) formülü ile belirlenir. Bu formülde:

 

D=Bina Derinligi

K=Ön Bahçe Mesafesi

L=Parsel Derinligi

A=Arka bahçe mesafesini gösterir.

Ancak bu formüle göre bulunacak bina derinliginin (7.00) m.’den az kalmasi halinde, arka bahçe herhangi bir noktada (2.00) m.’den ve arka çizgiye göre iki bina arasindaki mesafe (4.00) m.’den az kalmamak sarti ile bina derinligi (7.00) m.’ye kadar arttirilir. Mevcut arka bahçe tesekkülü varsa mevcut tesekküle uyulur. Degisik derinlikteki parsellerden olusan adalarda yukaridaki formüle göre hesaplanacak degisik bina derinliklerinin sebep olacagi düzensizligi gidermek amaci ile bir yapi adasinin tamaminda arka çizgi düzenlemeleri yapilabilir. Bu düzenlemeler yapilirken:

A.Ada içindeki istisnai derinlikteki, bir parsel için hesaplanan bina derinliginin, ayni sirada verilecek bina derinliklerini asmasi ve ada içi boslugunu bölücü bir nitelik kazanmasi halinde bu binaya verilecek derinlik azaltilabilir.

B.Köse basina rastlayan parsellerde bina derinligi parselin yüz aldigi yollar üzerindeki komsu parsellere verilecek derinliklere göre belirlenir. Yapi adasinda bu yollara göre verilen bina derinliklerinin ada kösesindeki bir veya daha fazla parselin ada içi boslugu ile irtibatini kesecek ölçüde olmasi halinde bu parsellere verilen derinliklerin (7.00) m. olmasi sartina bakilmaksizin nizami aydinlikla parsel tamaminda bina izni verilebilir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

36

Istanbul Imar Yönetmeligi

C.Yapi adasinin bir kenarinda verilecek bina derinliklerinin ayni siradaki mevcut ve muhafaza edilecek binalarin derinlikleri ile uyumlu olmasi gerekir. Bunu saglamak amaci ile gereken yerlerde arka bahçe mesafesi azaltilabilir. Ancak hiç bir parselde yapi derinligi parsel arka sinirinin herhangi bir noktasina (2.00) m.’den fazla yanasamaz.

D.Köse basi olmayip iki yola yüzü bulunan ve varsa ön bahçe mesafeleri çiktiktan sonraki ortalama derinligi (40.00) m.’den az olan parsellerde, bu derinlige kadar bina yapilabilir.

Ancak verilecek bina derinliklerinin ada içi boslugunu bölecek bir nitelik kazanmasi halinde bu parsellere verilecek bina derinligi mevcut tesekküle göre düzenlenir.

E.Bitisik, Blok ve ikiz nizama tabi yapilarda bitisik olan cephelerde Deprem Bölgelerinde Yapilacak Binalar Hakkinda Yönetmelik hükümlerine göre derz yapilmasi ve bu derzlerin depremde bloklarin bütün dogrultularda birbirinden bagimsiz olarak çalismasina olanak verecek sekilde düzenlenmesi zorunludur.

F.Imar Planlarinda ticaret bölgesi olarak gösterilen veya ticaret bölgesi olarak olusmus yerlerde yapilacak bitisik nizam ve blok basi binalarin derinlikleri tesekkül ve parselasyon durumuna göre (30.00) m.’yi geçemez.

6.05.2. Ayrik Nizama tabi parsellerde

Imar plani veya bu yönetmelikte belirlenen ön bahçe ve bahçe mesafelerinin belirlendigi yaklasma sinirlari içerisinde kalmak sarti ile taban alani (TA) (900.00) m²’den büyük olamaz.

BINA YÃœKSEKLIKLERI

MADDE 6.06

6.06.1. Imar plani ve/veya plan notlarinda kat adetleri veya bina yükseklikleri belirtilmemis veya bölge kat nizami tayin edilmemis yerlerde bina yükseklikleri ve bunlara tekabül eden kat adetleri asagida gösterilen miktarlari asmamak üzere tespit olunur.

Imar planina ya da tesekkül istikametine göre yapilan düzeltmeler sonucu ortaya çikan yol genisligi;

(7.00) m.ye kadar olan yollarda:

(7.00) m. ve daha genis yollarda:

(9.50)m. ve daha genis yollarda:

(12.00) m. ve daha genis yollarda:

(14.50) m ve daha genis yollarda:

(17.00) m ve daha genis yollarda:

(19.50) m. ve daha genis yollarda:

Kat adedi bodrum hariç 2 den fazla olamaz.

Kat adedi bodrum hariç 3 den fazla olamaz.

Kat adedi bodrum hariç 4 den fazla olamaz.

Kat adedi bodrum hariç 5 den fazla olamaz.

Kat adedi bodrum hariç 6 dan fazla olamaz.

Kat adedi bodrum hariç 7 den fazla olamaz.

Kat adedi bodrum hariç 8 den fazla olamaz.

(Degisik: 14.10.2011-2354 sayili Meclis Karari ile) Genel olarak bitisik ve blok nizam yapilasma kosuluna sahip konut alanlarinda; tamami konut olarak yapilacak binalarda zemin kat 3.50m, normal katlar 3.00m yükseklige kadar yapilabilir, zemin katin ticari amaçli kullanilmasi durumunda ise zemin kat yükseklige 4.00m.ye kadar yapilabilir. Bitisik ve blok nizam yapilasma kosuluna sahip konut alani disinda kalan parsellerde ise zemin kat 4.00m yükseklige kadar, normal katlar ise 3.50 m yükseklige kadar yapilabilir. Ayrik nizam

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

37

Istanbul Imar Yönetmeligi

yapilasma kosuluna sahip konut alanlarinda; tamami konut olarak yapilacak binalarda zemin kat 4.00m, normal katlar ise 3.80 m, bunun disinda kalan diger binalarda ise zemin kat 5.50m, normal katlar 4.00m yükseklige kadar yapilabilir.

(Degisik: 14.10.2011-2354 sayili Meclis Karari ile) Imar Planlarinda gösterilen bina yüksekliklerinin veya kat adetlerinin birbirlerine tevillerinde veya neye tekabül ettiklerinin tespitinde de bu esaslar göz önünde bulundurulur.

(Degisik: 14.10.2011-2354 sayili Meclis Karari ile) Umuma hizmet eden ve özellik arz eden binalarda alisveris merkezi, kültürel ve sosyal tesisler vb. yerlerde kat yüksekliginin arttirilmasi hususunda belediyesi yetkilidir.

6.06.2. Yeni yapilacak binalarda bina yüksekligi belirlenmis ise imar planlarindaki sartlara, belirlenmemis ise bu yönetmelikte gösterilen yükseklige veya kat adedine uyulmasi sarttir.

Ancak, temel ve statik hesaplari ile bahçe mesafeleri, merdiven, isiklik vs. gibi kat adedi veya bina yüksekligi ile ilgili elemanlari plan ve yönetmelikte gösterilen azami yükseklige göre hesaplamak, gerektiginde asansör yeri birakilmak veya proje mesuliyeti ile fiilen yapilacak bölümün fenni mesuliyet hizmetleri bu esaslara göre aranmak kosulu ile daha az katli insaat yapilabilir.

Ayrik nizama tabi olup, 4 ve daha az katli bina yapilmasi gereken yerlerde insa edilecek eksik katli binalarda bu sartlar aranmaz. Bu uygulama birden fazla parsel üzerinde oturan bitisik blok ve ikiz nizam binalarda uygulanmaz.

6.06.3.Bu maddenin uygulanmasinda, yollardaki arazi genisleme ve daralmalarda, ön bahçe, yesil alan, refüj, meydan, otopark, demiryolu, su kanali gibi unsurlar yol genisligine dahil edilmez.

6.06.4.Bu yönetmelikte gösterilen yükseklikler, herhangi bir abideyi veya muhafazasi gereken tarihi ve mimari bir eserin görünüsünü bozmasi halinde, Kültür ve Tabiat Varliklarini Koruma Kurulu kararina göre belediyece azaltilabilir.

6.06.5.Köse basina rastlayan parsellerde yapilacak binalar daha fazla yükseklik verilen sokagin sartlarina tabidir. Ancak bu yükseklik diger sokakta (20.00) m.’den fazla devam edemez. Köse basi olmayip iki yola yüzü bulunan parsellerde yapilacak binalar da daha fazla yükseklik alabilecegi sokagin sartlarina tabi olup, en az (3.00) m. önce kademe yapilarak diger sokak sartlarina uydurulacaktir.

Bina derinliginin (20.00) m.’den az olmasi ve ayni adada mevcut tesekkülde kademe bulunmamasi halinde belirtilen kademe sarti aranmayabilir. Bir kattan fazla kademe yapilmasi gereken yerlerde her kat için diger kattaki kademe hattina en az (3.00) m. mesafe kala kademe yaptirilir.

Ayrik nizam binalarda yukarida belirtilen kademelendirmeler yaptirilmaz. Imar planlarinda bu maksatla etüt edilerek kademe hatti tespit edilmis ise yol meylinden dolayi ayrica bir kademe yaptirilmaz, imar planina uyulur.

6.06.6. Imar planlarinda sayfiye bölgesi olarak gösterilen, bina yükseklikleri ve kat adetleri belirtilmemis olan yerler ile imar plani henüz yapilmamis olan ve irtifakli geçit veya balta ifrazi (Balta ifraz niteliginde olusmus ve parsele (3.00) m’ nin altinda ve (1.00) m den az olmamak sarti ile mahreç saglayan parsellerden yapilanmaya uygun olanlarina)ile olusmus parsellerde yapilacak binalar, bu yönetmelikte belirtilen bahçe mesafelerine uyulmak kaydi ile, iki kati (H=6.50m), toplam iskan edilen katlar alani (KA=250) m²’yi geçemez.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

38

Istanbul Imar Yönetmeligi

BINALARA KOT VERILMESI

MADDE 6.07

6.07.1. Genel olarak;

Binalara arsanin cephe aldigi, yolun kirmizi kotuna göre ve yolun yüksek tarafina rastlayan bina kenari hizasindaki tretuvar seviyesinden (bordür tasi üst seviyesinden) kot verilir.

Tretuvar seviyesi, yol seviyesinin (0.18) m. üstü olarak kabul edilir.

Kaplamasi yapilmis yollarda mevcut yol kotlari, yapilmamis yollarda ise yol profili ile belirlenen kirmizi kotlar esas kabul edilir. Henüz tretuvari ikmal olunmamis ve kirmizi kotu tespit edilmemis olan yollarda bu tespit isi ilgilisinin müracaati üzerine yolun profilinin çikarilip yola iliskin kirmizi çizginin geçirilerek onayinin yapilmasi isi ilgili Belediye Baskanligi’nca 30 gün içinde yapilir.

Kot alinan yola olan mesafesi (6.00) m.’yi asan ayrik nizam binalarda kot bina ön cephesi tabii zemin ortalamasindan alinir. Ancak Yol kotuna nazaran tabii zemini az meyille yükselen parsellerde ise kot bina köse kotlarinin aritmetik ortalamasi alinarak bulunur. Yola göre yüksek olan parsellerde, tabii zemin kotu, o parseller için bordür seviyesinden verilecek kotu (3.00) m’den fazla geçemez.

Bitisik nizam binalarda kot; kot alinan yola mesafesine ve yol kotuna nazaran tabii zemin meyiline bagli kalinmaksizin arsanin cephe aldigi yolun kirmizi kotuna göre ve yolun yüksek tarafina rastlayan bina kenari hizasindaki tretuvar seviyesinden (bordür tasi üst seviyesinden) verilir.

Ön bahçe mesafeleri bina köse noktalarina göre farklilik gösteren hallerde bina köse noktalarindan yola çikan dik mesafelerin ortalamasi alinarak ön bahçe mesafesi belirlenir.

Ancak dik meyilli olan veya yol kenarinda set teskil eden arsalarda ön bahçe mesafesine bagli kalinmaksizin yapilacak binalara civarin karakterine göre belediyesince kot verilir. Blok basina rastlayan ön bahçeli binalara blogun diger parsellerin bulundugu sartlara göre kot verilir.

Dik meyilli arazi: Yapinin oturdugu yerde meyili %l5’i asan arazidir.

Ikili blok teskil edilen binalarin her bloguna ayri ayri bu madde hükümlerine göre kot verilir.

6.07.2. Köse basi Parsellerde ve Iki Yola Yüzü Olan Ara Parsellerde,

A.Parselin yüz aldigi iki sokaga imar nizamina göre verilen yükseklikler farkli ise; parselde daha fazla yüksekligin verildigi sokagin sartlarina göre,

B.Parselin yüz aldigi iki sokaga ayni yükseklik veriliyor ise daha yüksek kottaki sokagin sartlarina göre;

C.Blok basina rastlayan köse basi parsellere blogun diger parsellerinin bulundugu sartlara göre kot verilir.

6.07.3. Köse basi parsellerde (6.07.2) bendinin A. fikrasina göre kot verilen bitisik nizam yapilarin bu yükseklikleri diger sokakta en çok (20.00) m. devam edebilir. (20.00) m.’den sonra kademelendirilerek diger sokagin sartlarina uydurulur.Kademe cephesi hiçbir kosulda

(3.00) m den az olamaz.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

39

Istanbul Imar Yönetmeligi

6.07.4. Iki yola yüzü olan ara parsellerde (6.07.2) bendinin A. ve B. fikralarina göre kot verilen bitisik nizam yapilar kademelendirilerek diger sokak sartlarina uydurulur, bu kademe binanin diger yol cephesine (3.00) m.’den fazla yaklasamaz. Su kadar ki ayni adada tesekkülün kademesiz olmasi halinde mevcut tesekküle uyulur.

Ayrica bir yapi adasinin tamami iki yola cepheli tek sira parsellerden tesekkül etmis ise kot farkindan dolayi kademe yaptirilmaz.

6.07.5.Yol kenarinda korunmasi gereken bir set üzerinde yapilacak ön bahçeli binaya set

üstünden kot verilebilir. Aksi halde binaya yoldan kot verilerek parsel yol kotunda tesviye edilebilir. Bu maddede sözü geçen setli arazi yoldan en az (l.50) m. yükseklik ile baslayarak yükselen arazidir.

6.07.6.Bir parsele birden fazla bina yapilmasi halinde her bina müstakil düsünülerek yakin oldugu çevrenin sartlarina göre belediyesince kot verilir, bu durum avan proje veya vaziyet planinda gösterilir. Özellik arz eden durumlarda veya avan proje uygulamasi yapilan yerlerde kot yerinin tespitine ilgili belediye baskanligi yetkilidir.

ZEMIN KAT TABAN KOTU, TABII ZEMIN VE TESVIYE KOTU

MADDE 6.08

6.08.1. Genel olarak zemin kat taban kotu binalarin kot verilen ±0.00 kotunun altina düsemez ve +1.00 kotunun da üzerine çikamaz. Ayrica binalarin kot aldigi yol cephesince bu kota esas olan tretuvar üst seviyesinden asagi düsürülemez.

Bitisik nizama tabi yerlerde yol cephesinde yolun meylinden dolayi zemin kat taban kotunun kot alinan noktaya göre tretuvardan en fazla (3.00) m. yükseldigi noktalarda binalarda kademe yapilmasi mecburidir. Bitisik nizam bir binanin belirlenmis saçak kotu, yol meyli sebebiyle verilen yüksekligi (3.00) m.den fazla asarsa, yol meylindeki her (3.00) m.’lik düsüs için bina üstten bir kat kademelendirilir. Bu sekilde kademelendirilerek yapilan binanin son kademe hattindan itibaren bina cephesi (6.00) m.’nin altina düstügü takdirde, bir önceki kademe seviyesine uyulur.

Özellik gösteren konularin çözümlenmesinde belediyeler yetkilidir.

Arazi meylinden faydalanmak amaciyla veya mimari nedenlerle, binalar blogunun, bir binanin veya bagimsiz bir dairenin; belirlenen bina yüksekligini asmamak, belirli piyesler için tespit olunan asgari kat yüksekliklerine veya bu Yönetmeligin diger hükümlerine aykiri olmamak sartiyla, çesitli katlarda ve/veya farkli taban ve/veya tavan seviyelerinde düzenlenmesi mümkündür. Ayrica yukaridaki hükümlere uygun olmak kaydiyla zemin katlarin binanin kot aldigi yol cephesi üzerinde bulunmayan piyesleri ile yol cephesinde yer alan piyeslerinin yol cephesinde kalmayan ve piyes derinliginin yarisini asmayan bir kisim alanlari, zemin kat kotundan farkli kotta düzenlenebilir. Ancak bu uygulama sirasinda yol cephesinde yer alan piyeslerin cepheden itibaren en az (3.00) m. çekilerek kademe yapilmasi gerekmektedir.

6.08.2. Tabii zemin arsanin tesviye edilmemis hâlihazir durumu olup, ilgili belediyece yol kotlari ve buna bagli olarak tabii zemin kotlari belirlenip, belediyece tasdik edilmedikçe hiçbir sekilde kazi veya dolgu yapilamaz. Bu sekilde arazi düzenlemesi yapilabilmesi için “düzenlenmis zemin” kotlarinin parselde insa edilecek esas binaya ait mimari projelere islenerek yapi ruhsatinin alinmasi mecburidir. Aksi halde Imar Kanununun 40 ve 42.’inci maddelerine göre islem yapilir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

40

Istanbul Imar Yönetmeligi

6.08.3. Tesviye islemlerinde asagidaki sartlara uyulur.

A.Ön bahçelerin tesviyesi:

Binalarin zemin seviyesi altinda kat kazanmak maksadiyla bina ön cephe hattindan yola kadar olan kisminda tabii zeminin kazilarak yaya kaldiriminin seviyesinin altina düsürülmesine izin verilmez.

Yoldan kot alan parsellerde; %15’den daha az egimli bir yola cephesi bulunan parsellerin yol cephesinde, parsel siniri ile bina cephesi arasinda kalan kisimlar komsu parsel sinirina kadar yol egimine göre kaldirim seviyesinde tesviye edilir.

%15’den fazla egimli, merdivenli veya kademeli bir yola cephesi bulunan parsellerde, parsel siniri ile bina cephesi arasinda kalan kisim, yaya kaldirimi ile uyumlu olmak ve kademeler arasinda en çok (0.15) m. kot farki olmak üzere tesviye edilir.

Bina yol cephe hatlari ile yollar arasinda kalan bahçeler yola dogru en fazla %2 meyil verilerek tesviye edilir.

B.Arka ve yan bahçelerin tesviyesi:

Ayrik ve blok insaat nizamina tabi yapilarda, arazi, kot alinan noktaya göre ve yapinin arsaya oturdugu alanin sinirlarindan en çok (3.50) m. mesafede tesviye yapilabilir. Varsa istinat duvari bu ölçünün disindadir. Tesviye olunan zemin, tabii zemin kabul edilerek Yönetmeligin 7.03 Maddesi uygulanabilir. Bitisik nizam yapilarda, arka bahçedeki tabii zemin kotu kot alinan ±0,00 kotuna göre -1.80 m. kotunda hafredilebilir. Ancak arka bahçe tabii zemin kotunun -1.80 kotundan daha asagida olmasi ve binanin tabii zemine oturdugu köse kotlarinin farkli kotlarda olmasi halinde arka bahçe tabii zemini bina arka cephesinden en çok (3.50) m. mesafede ve en düsük bina arka cephesi köse kotuna göre hafredilebilir.

C.Otopark girisi saglamak amaciyla ön bahçede yola paralel yol kotunun altinda hafriyat yapilamaz. Otopark rampasinin yapilmasi için gerekli hafriyat sonucu açiga çikan cephelerde otopark rampasina bakan pencere açilabilir. Ancak bir üst katta yapilacak açik veya kapali çikmalar için otopark rampasinin taban kotu esas alinamaz ve bu kisimda bina girisi yapilmasina izin verilemez.

BODRUM KATLAR

MADDE 6.09

6.09.1. Düz veya egimi az olan arazilerde yapilan konut binalarinda su basman kotunun (1.00) m yapilmasi sartiyla 1. bodrum kat iskân edilebilir.

Ayrica her türlü yapi nizaminda, imar planlarinda aksine bir açiklama bulunmadigi takdirde arazi meyili nedeniyle açiga çikan en fazla 1. ve 2. bodrum katlar iskân edilebilir.

KAKS (emsal) verilen alanlarda iskân edilen bodrum katlar emsale dâhil edilecektir.

Egimden dolayi açiga çikan ve iskân edilebilen bodrum kat deyimi asagida açiklanmistir: “Konut binalarinda topraga dayali ve iskân edilebilen bodrum katlarda zorunlu piyeslerden olan oturma odasi ve bir yatak odasinin pencere açilmak suretiyle, dogal aydinlatma ve havalandirilmasinin saglandigi, açiga çikan dis duvarlari, en fazla (1.00) m. gömülebilir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

41

Istanbul Imar Yönetmeligi

Ticari alanlarda yapilan binalarin ticari amaçla kullanilan bodrum katlarinda bu sart aranmaz. Bu tür binalarda suni havalandirmanin saglanmasi ile özürlülerin dolasimina olanak saglayan rampa, yürüyen bant ve bunlar gibi önlemler alinir.”

Taskin alanlarinda bodrum katin iskân edilip edilmemesinde ilgili belediyesi yetkilidir.

6.09.2.Konut binalarinda hiçbir sekilde bagimsiz bölüm olarak tertiplenecek umumi depolar ve özel depolara izin verilmez. Ancak bodrum katlarinda daire sahiplerinin ihtiyacini görecek sekilde disariya irtibati olmamak ve ait oldugu daire alaninin % l0’unu asmamak sarti ile depo mahalli olusturulabilir.

6.09.3.Konut alaninda kalmakla birlikte, belediyece uygun görülen yol güzergâhlarinda, halkin günlük ihtiyaçlarini karsilamaya dönük olarak zemin kat ve/veya açiga çikan bodrum katlarda ticaret yapilabilir. Bu dükkânlarin bodrum katlarinda içten baglantili ve alaninin iki katini asmayan depolari olabilir. Bu depolarin ayri girisleri olamaz, binalarin ortak alanlari ve müstemilatlariyla irtibatlandirilamaz.

6.09.4.Binanin ortak mahalli olarak tertiplenen depolar bina disina dogrudan irtibatlandirilmayip ortak mahalle ve ana merdivenle irtibatlandirilmak zorundadir.

6.09.5.Bitisik nizamda arka bahçe mesafesi ortalama (2.00) m. ve daha fazla olan binalarda, ana merdivenle irtibatli en az (l.00) m. genisliginde bahçe çikisi yapilmasi zorunludur.

6.09.6.Binalarda bagimsiz bölüm girisleri ana merdivene baglantili, sahanlik ve koridorlardan yapilabilir. Bunun disinda siginak, kalorifer ve kapici dairesi gibi ortak yerlerden bagimsiz bölüm girisi yapilamaz.

6.09.7.Bodrum katta bir üst kat ile baglantili piyes ya da piyesler düzenlenmesi halinde yeterli isik, havalandirma ve yalitimin saglanmasi zorunludur.

6.09.8.Binalarda arka bahçe ve iç bahçe ana merdiven veya ortak mahaller ile irtibatlandirilmak zorundadir.

6.09.9.Kalorifersiz veya dogalgaz sobasiz binalarin bodrum katlarinda her daire için en az (2.50) m²’lik odunluk, kömürlük veya depo ayrilmasi zorunludur.

6.09.10.Bodrum kati bulunmayan veya bodrum kati bulunup da ilave kömürlük yapilabilecek yer saglanamayan durumlarda ilave katlar için gerekli kömürlük mahalleri kendi bagimsiz bölümleri içinde tertiplenir.

6.09.11.Topraga dayali tüm bodrum katlarda, dis etkilere karsi isi ve su yalitimi yapilmasi zorunludur.

6.09.12.Bodrum kapisi tamamen tretuvar üzerinde kalan fazla meyilli yollar disinda yapilacak ön bahçesiz binalarda yol cephesinde bodrum girisi yapilamaz.

BINA GIRISLERI

MADDE 6.10

Bina girislerinde asagidaki sartlara uyulur:

Bina giris koridoru genisligi ana merdivene ulasincaya kadar umumi binalarda en az (2.20) m. dir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

42

Istanbul Imar Yönetmeligi

Yol cephelerinden giris alan binalarda, girisin hizasindaki bordür tasi üst seviyesinin altinda giris yapilamaz.

Binalarda giris kapilari ile ana merdiven arasi koridor genisligi en az dis kapi genisligi kadar olmak zorundadir.

Yola bakmayan veya ön bahçe mesafesi en az (4.00) m olan bina cephelerinden giris yapilmasi halinde giris seridi hizasindaki bordür üst seviyesinden en fazla (2.00) m. inilmek veya çikilmak suretiyle yapilabilir. Bu tür giris yapilmasi halinde su basman kotunun (+1.00) m. de yapilmasi zorunludur.

Tabii zeminden kotlandirilan parseller yukaridaki sartlara tabii degildir. Giris; tabii zemine uyumlu olarak düzenlenecek merdiven ve rampalarla saglanir.

Ayrica döseme kaplamalarinda kaymayi önleyen, tekerlekli sandalye ve koltuk degnegi hareketlerini güçlestirmeyen standardina uygun malzeme kullanilmasi zorunludur.

Konut binalarinin zemin katlarinin dükkân veya magaza olarak düzenlenmesi halinde dükkan, magaza girisleri sadece yol cephesinden yapilir. Apartman umumi giris holü genisliginin (2.00) m., bina umumi giris kapisinin bina cephesinden (3.00) m. içerde olmasi halinde dükkan veya magaza girisleri bu holden yapilabilir.

Su basman kotuna merdivenle çikilan asansörlü binalarin tamami ile asansörsüz binalarin toplam daire sayisi 8 veya toplam insaat alani (800) m2 ve daha fazla olanlarinda; özürlülerin de bu sahanliga ulasabilmesi için uygun egimde rampa yapilmasi veya merdivene bitisik dar kenari en az (0.80) m. ve alani (1.00) m2 özürlü asansör yeri birakilmasi zorunludur.

KÖPRÜLÜ GIRISLER

MADDE 6.11

Ön bahçeleri yaya kaldirimi seviyesi altinda tesekkül etmis bina girisleri asagidaki sekilde düzenlenir.

6.11.1.Yola nazaran ön bahçeleri parsel kenarinda set teskil eden tabii zemini düsük parsellerde civar tesekkülüne bakilmaksizin köprülü bina girisi yapilabilir. Bu maddede adi geçen setli arazi yoldan en az (1.50) m. düsük kotlu arazidir.

6.11.2.Yola nazaran ön bahçeleri az meyilli parsellerde köprülü giris ancak civar tesekkülde varsa yapilir.

6.11.3.Ön cepheden yapilan köprülü girisler, yol kotunda genisligi maks. (3.00) m. olacak sekilde ve su basmandan dolayi yapilmasi gereken merdivenlerin binaya birlestigi kisimda tertiplenir (imar planinda tespit edilmis cephe hattinin gerisinde kalmak sarti ile).

6.11.4.Yan cepheden köprü seklindeki geçitlerle yola baglanma zorunlulugu olan hallerde, köprü genisligi en fazla (1.80) m. olacaktir. Bu köprülerin bina yan yüzüne yapisik ve konsol olarak insa edilmeleri mecburidir.

6.11.5.Köprülerin alti hiçbir sekilde kullanilamaz. Yanlari açik olmak sarti ile üstü seffaf bir malzeme ile kapatilabilir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

43

Istanbul Imar Yönetmeligi

KÖPRÜ GEÇISLER

MADDE 6.12

Konut disi alanlarda, ayni parselde yada komsu parsellerde bulunan binalar arasinda en az 5 kata hizmet edecek ( her 5 kat için en fazla bir adet olmak üzere) sekilde genisligi (3.00)m den fazla, tabi zeminden yüksekligi hiçbir noktada (5.00) m den az olmamak ve geçis disinda baska amaçla kullanilmamak kosulu ile köprü geçisler yapilabilir.

Büyüksehir Belediyesi Ulasim Daire Baskanligi ve Kentsel Tasarim Müdürlügünün görüsü dogrultusunda, arasindan yol geçen parsellerde bulunan binalar arasinda yapilacak bu geçislerin genisligi en fazla (4.00) m, en yüksek yol kotundan kiris alti net yüksekligi (5.00) m den az olmayacaktir. Yapilacak bu geçisler baska amaçla kullanilmayacak olup üzerleri seffaf malzeme ile kapatilabilir.

Arasindan yol geçen parsellerde ilgili altyapi kurumlarinin uygun görüsü alinmak kaydiyla ve idare tarafindan gelecekte yapilacak altyapi yatirimlarina engel olmasi halinde ilgilisinin hiçbir hak iddia edilmeksizin kaldiricagini taahhüt etmesi sartiyla yol altindan da benzer sekilde geçisler yapilabilir.

Yol altindan veya üstünden düzenlenecek olan geçisler Ulasim Daire Baskanlignin gerekli gördügü yerlerde, ayni zamanda kamunun da kullanacagi sekilde alt veya üst geçit olarak düzenlenecektir.

SET ALTI GARAJI

MADDE 6.13

Tabii zemini yola nazaran set teskil eden arsalardan yoldan yüksek olanlarinda ön bahçe mesafesi içinde iç yüksekligi (2.20) m.’yi asmayan ve uygun oldugu hallerde esas bina ile irtibati buradan saglanan,civar tesekkülü, yol ve arazi durumu incelenerek esas binaya ait kapali otopark yapilmasina izin verilir. Bu otoparklar bina sahasi emsaline dahil edilemez, kapilari tretuar disina açilacak sekilde tertiplenemez.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

44

Istanbul Imar Yönetmeligi

YEDINCI BÖLÜM

YAPILARLA ILGILI DIGER SARTLAR

MADDE 7.01

7.01.1. Bazi Yapilarda Aranan Sartlar:

A. Yigma binalar: Gerek düsey ve gerekse yatay yükler için tüm tasiyici sistemi dogal veya yapay malzemeli tasiyici duvarlar ile olusturulan yigma binalarin ve bina türü yapilarin boyutlandirilmasi ve donatilmasi bu konuda yürürlükte olan ilgili standart ve bu yönetmelikteki hükümlerle birlikte “Deprem Bölgelerinde Yapilacak Binalar Hakkinda Yönetmelik” de belirtilen kurallara göre yapilacaktir.

a)Kat adedi ve yükseklikler: Kerpiç duvarli yigma binalar en çok 1 bodrum kat ve 1 zemin katli olarak yapilabilirler. Bodrum kat yüksekligi (2.40) m.’den, zemin kat yüksekligi (2.70) m.’den fazla olamaz. Bu binalarin çatilari dis duvarlari en çok (0.50) m. asacak biçimde saçakli olarak ve olabildigince hafif yapilacaktir.

Himis, ahsap, yarim kagir binalarda yükseklik (6.50) m.’yi asmamak sartiyla bodrum hariç 2 katli olarak yapilabilirler.

b)Yigma binalarda her bir katin yüksekligi en fazla (3.00) m.’dir. Bu katlara ek olarak yapilacak çati katinin alani bina taban alaninin %25’inden büyük olamaz. Aksi halde çati kati tam kat sayilir.

c)Tüm tasiyici duvarlar planda kesinlikle üst üste gelecektir. Kismi bodrum yapilmasindan kaçinilacaktir.

d)Ahsap ve yarim ahsap binalar bitisik nizamda yapilamazlar. Ayrik nizamda ise komsu sinirlarindan çekme mesafesi en az (5.00) m. olacaktir.

e)Himis ve yarim kâgir binalarin komsu sinirlarinda zeminden itibaren çatinin her yerinden (0.50) m. yükseklige kadar ve en az l tasiyici tugla kalinliginda yangin duvari yapilmasi sarttir.

f)Her türlü binalarin temel ve bodrum kat duvarlari kâgir olacaktir.

B. Umumi binalar: Çelik, betonarme, kâgir veya benzeri olabilir. Ancak mimari karakteri veya kullanim kosul ve sekilleri nedeni ile özellik arz eden yapilar yukarida belirtilen hükümlere tabii degildir.

7.01.2. Hesap Esaslari:

TSE normlarina uyulmasi kosulu ile;

A.Hesaplar, dösemeler gibi yükleri dogrudan dogruya tasiyan elemanlarin hesabindan baslayip bunlarin mesnetlerini teskil eden diger elemanlara geçerek temele kadar düzgün bir sira içinde devam edecek, hesap sistemi anlasilir ve kontrolü kolay olacak sekilde yazilacaktir.

B.Yükün bir elemandan digerine nasil ve nereden geçtigi açikça gösterilecektir. Hesaplar ile çizimler arasindaki baglanti açik olarak kurulacak, elemanlarin numaralari hesaplarda baslik olarak verilecek çizimlerde de her elemanin üzerine yazilacaktir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

45

Istanbul Imar Yönetmeligi

C.Bodrum dâhil üç kati geçen yapilarda zemin emniyet gerilmesi ve zemin özellikleri bu konuda laboratuar ve eleman olanaklarina sahip kurum ve kuruluslara tespit ettirilecektir.

D.Her yapi hesabinda eleman ve yapi güvenliginin saglandigi görülecektir.

E.Tüm yapilarda yatay burulma momentleri dikkate alinarak statik hesap yapilacaktir.

F.Herhangi bir sebepten dolayi hasar görmüs yapilarin tekrar kullanilip kullanilamayacagi yetkili bir kurumun belirleyecegi bir uzman mühendisin verecegi rapora göre belirlenir. Bu raporlar proje ve hesap ile yerinde tetkik sonuçlarina dayandirilacaktir.

7.01.3. Insaat Ruhsatina (Uygulamaya) Yönelik Hazirlanacak Zemin Inceleme Raporlari’nin Genel Formati

Istanbul Imar Yönetmeliginin uygulandigi alanlardaki tüm yapi ve binalara yeni insaat ruhsatiyesi almak için yapi veya bina sahibi ya da kanuni vekilleri söz konusu insaat alani için “ZEMIN INCELEME RAPORU” yaptirmak mecburiyetindedirler.

A. Zemin Inceleme Raporlarinda Göz Önüne Alinacak Faktörler:

Imar planlarina esas “Jeolojik-Jeoteknik inceleme Raporlari” ve bunlara ait “Yerlesime Uygunluk Haritalari”nin mevcut oldugu bölgelerde parsel bazinda hazirlanacak olan insaat ruhsatina (uygulamaya) yönelik olan ve statik projelere altlik teskil eden ‘Zemin Inceleme Raporlari”nda, yapilacak saha, laboratuar ve büro çalismalarinda, yapiyi etkileyecek olan 3 faktör göz önüne alinmalidir.

a)Parselin genel zemin durumu ve yerlesilebilirligi hakkinda bilgi veren, imar planlarina esas olarak hazirlanmis Harita ve Raporlara göre Yerlesime uygunluk Durumu,

b)Planlanmis yapinin fonksiyonunu ve önemini belirten Bina Önem Katsayisi,

c)Meydana gelebilecek bir depremde uzaklik olarak deprem etkisine hangi mertebede maruz kalinacagini belirleyen Deprem Bölgesi Derecesi.

B. Zemin Inceleme Raporu Format Içerigi Kategori Tespiti:

Yukarida belirtilen hususlar dogrultusunda olusturulan ve asagida tabloda verilen “Kategorilendirme Abagi”nda belirtilen bu 3 faktöre göre hazirlanacak “Zemin inceleme Raporu” format içerigi 5 kategoriye ayrilmistir. Bu abak yardimi ile kategori tespiti yapilir.

Yer.

Bina Önem

Deprem

Kategori

Uyg.Durumu

Katsayisi

Böl.Derecesi

 

 

1.0

1 ve 2

Tip B

 

3

Tip A

 

 

4 ve 5

 

YU

1.2

1 ve 2

Tip B

3

 

 

 

4 ve 5

Tip A

 

1.4 ve 1.5

1 ve 2

Tip C

 

3

Tip B

 

 

4 ve 5

 

 

 

 

 

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

46

 

 

 

 

 

 

Istanbul Imar Yönetmeligi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0

 

1 ve 2

 

Tip C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Tip B

 

 

 

 

 

 

4 ve 5

 

 

 

 

 

ÖA

1.2

 

1 ve 2

 

Tip C

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ve 5

 

Tip B

 

 

 

 

1.4 ve 1.5

 

1 ve 2

 

Tip D

 

 

 

 

 

3

 

Tip C

 

 

 

 

 

 

4 ve 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0

 

1 ve 2

 

Tip D

 

 

 

 

3

 

Tip C

 

 

 

 

 

 

4 ve 5

 

 

 

 

 

AJE

1.2

 

1 ve 2

 

Tip D

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ve5

 

Tip C

 

 

 

 

1.4 ve 1.5

 

1 ve 2

 

Tip E

 

 

 

 

 

3

 

Tip D

 

 

 

 

 

 

4 ve 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo: Kategorilendirme Abagi

 

 

 

a) Kategorilere Göre Yapilacak Islemler:

TIP A:

1)Muayene Çukuru açilarak, laboratuar deneyleri ile desteklenen jeoloji çalismalarini,

2)Jeofizik çalismalari,

3)Depremsellik çalismalarini,

4)Diger afet durumu çalismalarini (sel, taskin, akma v.b) içerir.

5)Jeoteknik ve/veya jeofizik çalismalarin yapilip, yapilmayacagi zemin, civar yapilar ve çevre kosullari dikkate alinarak belirlenir.

TIP B:

1)Muayene Çukuru açilarak, laboratuar deneyleri ile desteklenen jeoloji çalismalarini,

2)Jeoteknik çalismalari,

3)Jeofizik çalismalari,

4)Depremsellik çalismalarini,

5)Diger afet durumu çalismalarini(sel, taskin v.b) içerir.

6)Jeoteknik çalismalar çerçevesinde mekanik temel arastirma sondajlarinin yapilip, yapilmayacagi, zemin, civar yapilar ve çevre kosullari dikkate alinarak belirlenir.

TIP C:

1)Mekanik temel arastirma sondaj(lar)i, yerinde ve laboratuarda yapilacak deneylerle desteklenen jeoloji çalismalarini,

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

47

Istanbul Imar Yönetmeligi

2)Jeoteknik çalismalari,

3)Jeofizik çalismalari,

4)Depremsellik çalismalarini,

5)Diger afet durumu çalismalarini(sel, taskin v.b.) içerir.

TIP D:

1)Mekanik temel arastirma sondajlari, yerinde ve laboratuarda yapilacak deneylerle desteklenen ayrintili jeoloji çalismalarini,

2)Ayrintili jeoteknik çalismalari(oturma, sisme, sivilasma, stabilite vb.analizler),

3)Jeofizik çalismalari(sismik kirilma, sismik yansima, elektrik özdirenç vb.),

4)Depremsellik çalismalarini,

5)Diger afet durumu çalismalarini(sel, taskin, akma, kayma vb.) içerir.

TIP E:

1)Mekanik temel arastirma sondajlari, yerinde ve laboratuarda yapilacak deneylerle desteklenen ayrintili jeoloji çalismalarini,

2)Pressiometre, SPT, CPT, DPD, Vane, Plaka Yükleme ve diger arazi deneylerini içeren ve ayrica yeralti jeolojisi modelinin ortaya çikarildigi ayrintili jeoteknik çalismalari,

3)Ayrintili jeofizik çalismalari (sismik kirilma, sismik yansima, elektrik özdirenç, vb.),

4)Depremsellik çalismalari,

5)Diger afet durumlarini ayrintili olarak ortaya koyan çalismalari içerir.

Yukarida belirtilen hükümler, Zemin ve Temel Inceleme Raporu içerigine yönelik asgari kurallar olmakla birlikte, raporu hazirlayanlar tarafindan gerekli mesleki bilgiler ile ilgili standartlar ve güncel yasal ve bilimsel çalismalarin göz önünde bulundurulmasi zorunludur.

b) Zemin Inceleme Raporlarinin Genel Içerikleri:

Hazirlanacak olan raporlar, Bayindirlik ve Iskân Bakanligi tarafindan 10 Agustos 2005 tarih ve 815 sayi ile yayimlanan “Bina ve Bina Türü Yapilar Için Zemin ve Temel Etüdü Raporu Genel Formati” na göre düzenlenir.

Zemin ve Temel Inceleme Raporu, genel anlamda dört (4) kisimdan olusmalidir:

1)Genel Bilgiler: Amaç ve kapsam, alanin tanitilmasi, mevcut yerel zemin kosullari, jeolojik özellikler, imar plani durumu ve çevresel kosullar verilmelidir.

2)Saha, Laboratuar ve Büro çalismalari: Saha, laboratuar ve büroda ne tür çalismalarin yapildigi, bunlarla ilgili veri ve hesaplamalar verilmelidir.

3)Degerlendirme: Yerlesilebilirlik, verilerin degerlendirilmesi, kabul edilen parametreler ve güncel bilimsel metotlar vasitasiyla bunlarin izahi verilmelidir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

48

Istanbul Imar Yönetmeligi

4)Sonuç ve Öneriler: Yerlesilebilirlik, afet riski, statik proje, temel ön tasarimi ve insaata yön verecek öneriler ve uyarilar verilmelidir.

c) Zemin Inceleme Raporlarinin Hazirlanmasindan Sonra Yapilacak Islemler:

1)Hazirlanan raporda yer alan loglar, deney föyleri vb. ekler orijinal olmali ve ilgilisince imzalanmalidir.

2)Laboratuar deneyleri, standartlara uygun ve denetimi yapilan laboratuarlarda yapilmis olmalidir.

3)Zemin Inceleme Raporu müellifi (yetkili kurum, kurulus, kisi veya kisiler) temel vizesi

öncesi; rapor- zemin- temel iliskisini yerinde kontrol ederek, ruhsattaki temel vizesi bölümünün ilgili kismini imzalar.

7.01.4. Istinat Duvarlarina Ruhsat Alma Zorunlulugu:

Parsel içinde istinat duvari yapilmasi gereken hallerde, belediyenin ilgili biriminden istinat duvari için ruhsat alinmasi mecburidir. Bu tür parsellerde yapilacak binalara istinat duvari tamamlanmadan önce hiçbir sekilde kullanma izni verilmez.

Dik egimli ve tehlike arz eden veya tabii zemini yola göre yüksek olan parseller ile özellik arz eden durumlarda ve belediyesi gerekli gördügü takdirde statik proje ve hesaplara dayali olarak tahkimat ya da iksa ruhsati istenmesi zorunludur. Parselde yapilacak esas bina ruhsati alinmadan tahkimat-iksa ruhsati düzenlenemez insaatina baslanamaz.

Çevresi için tehlike arz eden parsellerde gerekli olan istinat duvarlari yapilmadan esas bina insaatina baslanamaz. Istinat duvarlari tamamlanmadan binalara yapi kullanma izni verilemez.

7.01.5. Her Çesit Kazi, Hafriyat Islemleri Için Belediyeden Izin Alinmasi Zorunludur:

Bir parsele iliskin yapi ruhsati alinmadan o parselde kazi ve hafriyat yapilamaz. Ruhsat alindiktan sonra yapilacak olan hafriyattan dogan her türlü kazalara ait sorumluluk mal sahibine ve 4708 sayili Yapi Denetim Kanunu ve Uygulama Yönetmeliginde tanimlanan yapi sorumlularina aittir. Yan parseldeki yapilar ve toprak kaymalari ile ilgili önlemlerin alinmasi gerekmektedir. Aksi takdirde Imar Kanunu’nun 32-40-42. maddeleri hükümlerine göre islem yapilir.

ÇATILAR, SAÇAKLAR VE DIS GÖRÜNÜM

MADDE 7.02

Çatilarin, civarindaki cadde ve sokaklarin karakterine göre yapilacak binanin durum ve ihtiyacina uygun olmasi sarttir.

7.02.1. Çati Egimi:

Çati yüzeylerinin meyili %45’i geçemez.

Hiçbir durumda mahya yüksekligi (5.00) m.’yi geçemez.

Çati yüzeylerinin meyili saçak ucundan hesaplanir ve çati yüzeyleri açik cephelerin saçak uçlarina dik akintili olarak düzenlenir.

(5.00) m.’yi geçmemek sarti ile hesaplanacak mahya yüksekliklerini asmamak ve en çok meyil içinde kalmak sartiyla çati sekli serbesttir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

49

Istanbul Imar Yönetmeligi

Çatilarda gizli dere uygulamalarinda; max çati egimi son kat döseme seviyesinden baslatilarak hesaplandiginda ulasilacak mahya seviyesi asilmamak sartiyla çati (0.50) m. iç parapet üzerinden baslatilabilir

Bodrum hariç 2 kati geçmeyen ayrik nizam binalarda çati arasi piyesi ve çatidaki degisik

çözümlerin kabulünde Belediyesi yetkilidir.

7.02.2. Çati Arasini Kullanma:

Çati aralarina bagimsiz bölüm yapilamaz. Bu kisimlarda ancak su deposu, asansör kulesi, dogalgaz yönetmeligine uygun olarak kazan dairesi ile son kattaki bagimsiz bölümlerle irtibatli piyesler yapilabilir. Bu piyesler; çati egimi içerisinde kalmak kosuluyla, ait oldugu bagimsiz bölümün son kattaki sinirlarinin kapladigi alani geçmemek, minimum piyes ölçülerini saglamak sarti ile yapilabilir. Çati egimi içerisinde kalmak sartiyla bu alanlar için belirlenen asgari yükseklik sarti aranmaz.

Çati piyeslerinin ait oldugu bagimsiz bölümün son kattaki sinirlarinin %25’ini asmamak, bagimsiz bölümler arasindaki teraslarin birbirlerine olan mesafeleri en az (4.00) m. olmak ve saçak ucundan itibaren derinligi en az (3,00) m olmak sartiyla, bagimsiz bölüme ait teras yapilabilir.

Çati arasinin son kat bagimsiz bölümü ile birlikte kullanilmasi amaciyla son kat tavan betonu kismen veya tamamen yapilmayabilir.

Son kat tavan dösemesi en yüksek mahya kotunu asmayacak ve en fazla çati egimi içinde kalacak sekilde egimli olarak tertip edilebilir. Avan projesine göre uygulama yapilan alanlar ile, konut ve ticaret, konut+ticaret alanlarinin disinda çati arasi piyesi yapilamaz.

7.02.3. Çati Disina Tasma:

Merdiven evi, isikliklar, duman ve hava bacalari çati mahyasini (0.50) m. asabilir. Ikili blok ve blok nizam binalarda komsu duvarlar çati arasinda da devam edecek ve çati örtüsünü en az (0.50) m. asacaktir. TSE standartlarina göre projelendirilecek asansör kulelerinin en az ölçülerdeki bölümlerinin çati örtüsünü asmasina izin verilir.

Bu maddede belirtilenler ve 8.03 maddesindeki çati piyeslerinde düzenlenecek pencereler disinda çati örtüsü üstünde hiç bir çikma ya da çikinti yapilamaz.

7.02.4. Teras Çatilar:

Teras çatilarda merdiven evi, asansör kulesi, teknik olarak gerekli ise ortak anten, yüksekligi kadar cephe hattindan çekilmek kaydi ile günes enerjisi, otopark, ilgili kuruluslardan (DLH) uygun görüs alinmak kaydi ile helikopter inis pisti, su deposu ve peyzaj düzenlemesi yapilabilir. Ilan reklâm amaçli panolar konulmasi belediye iznine tabidir.

Teras çatilar sadece ortak alan olarak kullanilabilir.

Teras çatilarda isi ve su yalitimi uygulanmasi ve kenarlarda en çok (1.00) m. yüksekliginde parapet veya korkuluk yapilmasi zorunludur. ( Bu tür korkuluklarin deprem yüklerinin altinda devrilmesinin önlenmesi için gereken tedbirler alinmalidir)

Teras çatilarda bahçe düzenlemesi yapilabilir. Bahçe düzenlemesi yapilabilmesi için gerekli olan (0.50) m. toprak dolgu, parapet yüksekligine dâhil edilmez.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

50

Istanbul Imar Yönetmeligi

Ortak alan olarak kullanilan teras çatilarda bahçe düzenlemesi yapilmasi halinde merdiven evi yaninda, bina sakinleri tarafindan kullanilmak üzere, wc, lavabo, çay ocagi, bahçe düzenlemesinde kullanilacak malzemeleri depolamak için toplam teras alaninin %10 unu geçmeyen ve en fazla (20.00) m² kapali mekân olusturulabilir. Bu alan; merdiven evine bitisik olarak, bina ön cephesine asgari (3.00) m.den fazla yaklasmayacak sekilde düzenlenecek ve katlar alanina dâhil edilmeyecektir.

7.02.5. Çati Hükümlerine Tabi Olmayan Yapilar:

Avan proje uygulamalarina iliskin yapilar, korunmasi gerekli tasinmaz kültür varliklari, anitsal yapilar, sanayi yapilari, resmi ve umumi yapilar, dini yapilarin çatilari ve bunlarin yeni yapilacak yada tamir veya tadil edilecek bölümlerinin çatilari bu madde hükümlerine tabi degildir. Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri saklidir.

7.02.6. Genel Hükümler:

Çati arasina çikan merdivenler ve asansör kuleleri bina ön cephesine asgari (3.00) m.den fazla yaklasamaz.

Umumi binalar, saglik ve egitim tesisleri, içinde patlayici madde bulundurulan binalar ile yüksek yapi ve tesislere paratoner konulmasi mecburidir. Her türlü binanin çatisina birden fazla TV, radyo ve diger amaçli kullanimlar için anten tesis edilemez. Yüksek yapilar ile havaalani uçus koridoru dâhilinde en fazla yükseklikteki yapilarda belediyesince uygun görülecek yerlerde uyari lambasi tesis edilecektir.

7.02.7. Saçaklar:

Saçak genisligi maksimum (0.60) m.’dir. Saçak ucu seviyesi son kat döseme seviyesidir.

Saçak genisligi en fazla (0.60) m.’dir. Saçak ucu seviyesi son kat döseme seviyesidir.

Ayrik yapi nizamina tabi olan yerlerde zemin katta ve dis cephelerde bina sahasina dahil edilmeyen bosluklar olusturularak yapilan binalarda bu bosluklar üzerinde yapilacak saçak uçlari birlestirilebilir.

Ön bahçesiz binalarda yapilacak giris saçaklarinin genisligi (0.60) m.’yi geçmemek sartiyla, en alçak noktasi yaya kaldirimi (tretuvar) üst seviyesinden (2.40) m.’den az olamaz. Ön bahçeli binalarda ise giris saçak genisligi (1.50) m.’ye kadar artirilabilir.

Ancak bodrum hariç 4 kati geçmeyen ayrik nizam binalarda saçak ucu ile parsel siniri arasindaki mesafe hiçbir noktada (2.00) m.’nin altina düsmemek sartiyla saçak genisliginin en fazla (1.00) m.’ ye kadar yapilmasinin kabulüne Belediyesi yetkilidir.

7.02.8. Dis Görünüm:

Belediyeler mahallin, çevrenin ve bitisik bina veya binalarin özelliklerine göre görüntü kirliligine meydan vermemek için yapilar arasinda uyum saglamak, güzel bir görünüm elde etmek amaciyla dis cephe seklini boya ve kaplamalari ile çatinin malzemesini ve rengini tayin etmeye yetkilidir. Evvelce yapilmis olan yapilar için de bu yetki kullanilabilir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

51

Istanbul Imar Yönetmeligi

ÇIKMALAR

MADDE 7.03

Binalarda taban alani disinda kendi bahçe hudutlari disina tasmamak ve “Deprem Bölgelerinde Yapilacak Binalar Hakkinda Yönetmelik” hükümlerine uygun olmak sarti ile asagida belirtilen kosullarla açik ve kapali çikma yapilabilir.

Çikma Yapma Sartlari:

7.03.1.

5 kat irtifaya kadar olan yapilarda (5’inci kat dahil) çikma genisligi çevre yapilanma kosullarina uymak kosulu ile maksimum (1.50) m.’dir.

6-10 kat irtifaya kadar olan yapilarda (10’uncu kat dahil) çikma genisligi çevre yapilanma kosullarina uymak kosulu ile maksimum (1.20) m.’dir.

10 katin üzerindeki yapilarda ise tüm katlarda çikma yapilamaz.

7.03.2.(6.00) m. den daha genis yollardan yüz alan parsellerin yarisindan fazlasinin bina cepheleri çikmali olusmus ise yol, meydan gibi kamu kullanimina ayrilmis yerler üzerinde parsel siniri disinda (imar istikameti disinda), ayni cephe karakterini korumak amaciyla tesekküle uygun belediyesinin uygun görmesi halinde en çok (1.00) m. genislikte açik veya kapali çikma yapilabilir.

7.03.3.Çerçeve teskil edilmeden konsol olusturulamaz. Kolonlarin, binanin herhangi bir katinda konsol kirislerin veya alttaki kolonlarda olusturulan guselerin üstüne veya ucuna oturtulmasina hiçbir sekilde izin verilmez.

7.03.4.Binalarda yapilacak açik ve kapali çikmalarin tabii zemin kotu ile çikma alti arasindaki düsey mesafe hiçbir yerde (2.40) m.’den az olamaz. Ancak, ön bahçe mesafesi 3m ve daha az olan parsellerde; ön bahçeye yapilacak çikmalarda, yol kotu ile çikma alti arasindaki düsey mesafe hiçbir yerde (2.40) m.’den az olamaz.

7.03.5.Ayrik nizama tabi veya yan bahçeli binalarin bitisik olmayan cephelerinde yapilacak açik ve kapali çikmalar yan ve arka komsu hudutlarina (2.00) m.’den fazla yaklasamaz.

Bitisik yapi nizamina tabi binalarin ön ve arka cephelerinde yapilacak açik ve kapali çikmalar bitisik yan komsu sinirlarina (2.00) m., arka komsu sinirina (2.00) m. yaklastirilabilir. Ayrica komsu parsellerde daha önce parsel sinirina kadar çikma yapilmissa, kapali çikmalarin yan komsu sinirina kadar yaklastirilmalarina da izin verilebilir.

7.03.6.Genisligi (0.10) m.’yi asmayan denizlikler, döseme seviyesinde olmamak ve açili yerlestirilmek sartiyla dekoratif amaçli genisligi (0.60) m.’yi asmayan günes kesicileri bu yönetmelik hükümlerine göre yapilmasina izin verilen bina saçaklari, genisligi (0.20) m.’yi asmayan açik ve kapali çikmalar, motifler, bahçe içinde yapilacak giris merdivenleri çikma sayilmaz.

7.03.7.Imar planinda, ayrik nizama tabi olan, taban alani (TA) emsali ile insaat müsaadesi verilen yerlerde, zemin katta bina sahasina dâhil edilmeyen bosluklar olusturuldugunda normal katlarda bu bosluklar üzerinde yapilacak çikmalar arasindaki mesafe, (3.00) m.’den az olamaz.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

52

Istanbul Imar Yönetmeligi

7.03.8.Bir parselde birden fazla bina yapildiginda binalarin çikma uçlari arasindaki mesafe

(6.00) m.den az olamaz.

7.03.9.Imar plani ve yönetmelik hükümlerine göre yapilan kademelendirmelerde (3.00) m. kademe mesafesi içinde çikma yapilamaz. Ayrica yol meyli sebebiyle de yapilan kademelendirmelerde de çikma yapilamaz.

ISIKLIKLAR

MADDE 7.04

Her müstakil ev veya dairede en az bir oturma odasi ile bir yatak odasinin dogrudan dogruya hariçten isik ve hava almasi mecburidir. Bu sekilde isik ve hava almalarina lüzum olmayan diger odalarla mutfaklarin isikliktan, banyo veya yikanma yeri, kiler, helâlarin isiklik veya hava bacasindan faydalanmalari da mümkündür. Mutfaklarda ocak yanma gazini uzaklastiran havalandirma bacasi yapilmasi mecburidir. Dogalgaz kullaniminda dogalgaz tesisati teknik esaslarina uyulacaktir.

Genel olarak isikliklarin dar kenari (l.50) m.’den ve sahasi (4.50) m²’den az olamaz.

Otel, pansiyon, ishani ve benzeri binalarda odalarin faydalanacaklari isikliklar yükseklikleri (6.50) m.’yi geçmeyen binalarda dar kenari (1.50) m.’den ve sahasi (4.50) m²’den digerlerinde ise dar kenari (2.00) m.’den sahasi (6.00) m2’den az olamaz.

Her türlü binada hava bacalarinin asgari ölçüsü (0,50x0,60) m.’dir. Hava bacalarinin içinden tesisat geçirilemez.

Asgari ölçüdeki bir isiklik veya hava bacasindan her katta en çok dört piyes faydalanabilir. Bu piyeslerin adetlerinin artmasi halinde dörtten fazla her bir piyes için isiklik veya hava bacasi ölçüsü, ayni nispette arttirilir.

Ancak, yukarida belirtilen sekillerde isik ve hava almasi gerekmeyen veya lüzumlu isik ve havayi bu yönetmelikte tarif edilen sekilde esasen almasi mümkün olan piyeslerden, herhangi bir isiklik veya hava bacasina pencere açilmasi bu isiklik veya hava bacasi ölçülerinin artirilmasini gerektirmez.

Her binanin lüzumlu isiklik veya hava bacasi kendi parseli üzerinde bulunacaktir. Komsu bina veya parsellerin isiklik veya hava bacasindan faydalanmak suretiyle bu elemanlarin yapilmamasi veya ölçülerinin azaltilmasi mümkün degildir.

Isiklik ve hava bacalari bunlara ihtiyaci olan kattan itibaren baslatilabilir.

Binalarin bitisik olmasi gereken komsu tarafinda yapilacak isikliklarda kirisler devam ettirilebilir. Bu kisimlarin duvar ile kapatilma zorunlulugu yoktur.

Ancak hava bacalarinin komsu parsele bitisik kenarinin duvar ile kapatilmasi sarttir.

Binalarin bitisik olmasi gereken komsu tarafinda boydan boya isiklik yapilmasi halinde civarin nizamina aykiri bir görünüm meydana getirmemek üzere sokak cephesinde bina yüksekliginde kapatilmasi mecburidir.

Ortadan aydinlikli is hanlarinda disaridan dogrudan isik almayan bürolarin toplam alaninin 1/8 inden küçük ve dar kenari (2.00) m.’den az olmamak kaydi ile avlu biçiminde isiklik yapilabilir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

53

Istanbul Imar Yönetmeligi

Bu isikliga açilan (1.50) m.’lik galeri ile girilen bürolarin dogrudan isik aldigi kabul edilir. Galerinin genis tutulmasi halinde (1.50) m.’den fazla olan miktar kadar isiklik dar kenari arttirilir. Ayrica asansör, merdiven gibi kisimlar isiklik alanina tecavüz edemez.

Ayrica merkezi havalandirma ve klima sistemi ile donatilmis otel veya benzeri yapilarda direkt isik ve hava gerektiren hacimlerin, gerekli isik ve havalandirmasi; yapilacak teknik tesisatla saglandigini kanitlamak sarti ile isiklik aranmayabilir.

Kuranglezler: Parsel siniri içinde kalmak ve binaya bitisik olmak sartiyla (1.00) m. genislikte kuranglez yapilabilir. Kuranglezler en az alan sartini saglamak kosulu ile siginak, kömürlük, kazan dairesi, depo, bir üst kata baglantili piyesler ile wc ve yikanma yerlerinin havalandirilmasi amaci için kullanilir.

Ayrik nizamda bina etrafinda mütemadi kuranglez tesis edilemez. Kuranglezlerden giris çikis yapilamaz. Kuranglez yapilan yerlerde kuranglez boslugu kolonlara (50) cm.’den daha yakin teskil edilemez.

Sanayi bölgelerinde bodrum katlarin imalathane olarak düzenlenmesi durumunda ise yol cephesi disindaki cephelerde kuranglez genislikleri (1,40) m. olarak düzenlenebilir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

54

Istanbul Imar Yönetmeligi

SEKIZINCI BÖLÜM

YAPI IÇ MEKÂNLARI

YAPILARDA BULUNMASI GEREKEN PIYESLER VE ÖLÇÜLERI

MADDE 8.01

8.01.1. Konutlarda bulunmasi zorunlu piyesler ve en az ölçüleri:

l oda

l yatak odasi veya yatak nisi

l mutfak veya yemek pisirme yeri l banyo veya yikanma yeri

l wc bulunacaktir. Yikanma yeri ile wc bir arada olabilir. Bu durumda alani (3.60)m2den az

olamaz.

 

 

Piyesler:

Darkenari

Alani

En az l oda

3.00 m.

l2.00m2

Yatak ve çalisma odalari

2.40 m.

8.00 m2

Yatak nisi

l.50 m.

3.30 m2

Mutfak veya yemek pisirme yerleri

l.50 m.

3.30 m2

Banyo veya yikanma yerleri

l.20 m.

3.00 m2

Wc.

l.00 m.

1.20 m2

Antre, koridor vs. iç geçitler

l.10 m.

1.32 m2

ölçüsünden daha küçük yapilamaz.

Yemek nisleri dar kenari 3.00 m. ve alani 12.00 m2 olan bir odaya açilacaktir. Yemek pisirme yerleri veya açik olarak düzenlenecek mutfaklar hava ve duman bacalari ile irtibatli olmak sarti ile düzenlenebilir. Tüm piyeslerde tefris yapilmasi zorunludur. Antre, soyunma yeri, sandik odasi veya kiler gibi mekanlar oda sayilmazlar.

8.01.2. Is yerlerinde bulunmasi gereken piyesler ve en az ölçüleri:

A.Alani (20.00) m2’den büyük dükkânlarda en az bir adet wc ve lavabo yeri bulunmasi zorunludur.

(20.00) m2’nin altinda ve her üç dükkâna bir ortak wc ve lavabo olusturulmasi halinde dükkânlarda ayri ayri wc aranmaz.

Alani (500) m2’den daha büyük dükkânlarda yeterli sayida olmak üzere bay ve bayanlar için ayri ayri en az birer adet wc ve lavabo yeri ile özürlüler için en az bir adet wc yeri ayrilmasi sarttir.

B.4 bagimsiz bürosu olan ve normal kat alani (150,00) m²yi geçen büro katlari için bay ve bayan ayri olmak üzere birer adet wc ve lavabo yeri ile özürlüler için wc ayrilmasi zorunludur.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

55

Istanbul Imar Yönetmeligi

C.Dükkân ve bürolarin dar kenari (2,00) m.’den az olmamak üzere alani (6.00) m²’den az olamaz.

D.Özellik arz eden binalarda bu yönetmeligin kendileri için belirtilen hükümleri geçerlidir.

8.01.3. Resmi ve umumi binalarda ihtiyaca göre her katta bay ve bayan ayri ayri olmak ve bunlardan en az %50’si kadari alaturka olarak tertiplenmek sartiyla wc ve lavabo yeri birakilmasi zorunludur.

Ayrica, her katta bedensel engelliler için kolayca ulasilabilecek sekilde en az (1.50x1.50) m. ebadinda wc ve lavabo yeri birakilacaktir. Bu wc mahallinin kapisi esiksiz ve disa açilacak sekilde yapilacak ve kapi kanadi genisligi en az (0.95) m. olacaktir.

Resmi ve umumi binalarda koridor genisligi en az (2.00) m. olup koridor uzunlugu (20.00) m.’yi geçtigi takdirde genislik en az (2.50) m. olacaktir.

IÇ YÜKSEKLIKLER

MADDE 8.02

Genel olarak, iskân edilen katlarin iç yüksekligi (taban dösemesi üzerinden tavan altina kadar) (2.60) m.’den az olamaz. Yikanma yeri, banyo, dus, lavabo yeri, wc, kiler, ofis, antre, koridor, yatak holü, merdiven alti, her türlü iç ve dis geçitler, iskan edilmeyen bodrum katlari ile müstemilat binalarinda bu yükseklik (2.40) m.’den asagi düsmemek üzere indirilebilir.

Otel, pansiyon, ishani, magaza, dükkân ve benzeri isyerlerinin iç yükseklikleri taban dösemesinden tavan altina kadar (2.80) m.’den az olamaz. Garaj, kalorifer dairesi, odunluk, kömürlük gibi özellik arz eden yerlerin yükseklikleri bu kayitlara tabi olmayip hizmetin gerektirdigi sekilde belediyelerce tespit edilir.

Her türlü oyun salonlari, kahvehane, gazino ve gece kulübü, birahane, diskotek, içkili lokantalar, taverna, bar ve benzeri halkin toplu olarak uzun süre kaldigi mahallerin taban döseme üzerinden tavan altina kadar iç yüksekligi (3.50) m.den az olamaz.

Egitim, saglik, yurt gibi binalarin iç yüksekligi (3.00) m.’den az olamaz.

Sanayi tesisleri, sinema, tiyatro ve konferans salonlari, katli otoparklar ve spor salonlari gibi özellik arz eden yapilarda iç yükseklikler teknolojik ve mimari gereklere göre belirlenir.

(Mülga paragraf: 14.10.2011-2354 sayili Meclis Karari ile)

Resmi binalar ile projeleri ilgili bakanliklarca onaylanmis yerlerde, özel kanunlar ve yönetmeliklerine iliskin hükümler saklidir.

PENCERELER

MADDE 8.03

Pencere bosluklarinin belirlenmesinde “Binalarda Isi Yalitim Yönetmeligi” hükümlerine ve Türk Standartlari Enstitüsü standartlarina uyulmasi zorunludur.

Iskan edilen bodrum katlarin disa açilan piyeslerinin pencere yüksekligi (0.50) m. den az olamaz.

Çati Piyeslerinde Düzenlenecek Pencereler: Son kattaki bagimsiz bölümlerle irtibatli piyeslerin aydinlatilmasi amaciyla çati örtüsü üzerinde çikma, çikinti yapilabilir. Bu çikintilar

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

56

Istanbul Imar Yönetmeligi

saçak ucundan itibaren en az (3.00) m. çekilerek baslatilacak, çikintilarin (mahya) yüksekligi hiçbir yerde ait oldugu döseme üst kotundan (3.50) m.’den fazla yükseltilemeyecektir.

Çati egimine uyularak (1.00) m² alani asmamak sarti ile çati saçak ucundan en az (3.00) m çekilerek pencere tertiplenebilir.

Çati arasinda yapilan piyeslerin terasa açilan kapi ve pencere disindaki pencere bosluklari

(1.00) m²’den büyük olamaz. Bu pencereler birbirine eklenerek bant haline getirilemez.

KAPILAR

MADDE 8.04

Kapi yükseklikleri: Bina giris ve dükkân giris kapilarinda (2.20) m.’den daire, oda ve servis kapilarinda (2.10) m.’den, iskân edilmeyen bodrum katlardaki iç kapilar ile müstemilat kapilarinda (2.00) m.’den az olamaz.

Kapi genislikleri; umumi binalarin giris kapilarinda (2.00) m.’den diger binalarda (ve yangin merdivenlerine açilan kapilarda) (1.50) m.’den az olamaz. Ancak, müstakil konutlarda bina giris kapi genisligi (1.20) m.’ye indirilebilir.

Dükkân ve daire kapilarinin genislikleri (1.00) m.’den oda ve mutfak kapilarinda (0.90) m.’den, diger iç kapilarda (0.80) m.’den az olamaz.

Döner kapilar, belirtilen ölçülerde yapilacak normal kapilarin yaninda ilave olarak bulunabilir.

Kapilarda esik yapilamaz. Esik yapilmasi zorunlu hallerde özürlülerin hareketini, yangin çikislarini ve benzeri eylemleri engellemeyecek önlemler alinir.

Banyo kapilarinda alttan temiz hava girisini tabii olarak saglayan bir düzen yapilacaktir.

KOMSU PARSELE KAPI VE PENCERE AÇILMASI

MADDE 8.05

Bir binaya pencere açip kapamakta insaat hükmünde olup, belediyenin iznine (ruhsatina) tabidir. Bitisik nizamda yan tarafa isabet eden komsu parsele pencere ve kapi açilmasina izin verilemez. Ancak imar planlari ve imar yönetmelikleri hükümlerine göre belediyece bir sakinca görülmeyen hallerde; komsu parsel sahibinin muvafakati ve belediye encümeni karari ile tapuda irtifak hakki tesis edilmek suretiyle pencere ve kapi açilmasina izin verilebilir.

Özel mülkiyete tabii olmayan ve park, çocuk bahçesi ile oyun alanlari olarak “aktif yesil alanlara” ayrilmis ve tapu kayitlari terkin edilmis yerlere belediyeden izin (ruhsat) alinmak suretiyle pencere açilmasina izin verilebilir.

MERDIVENLER

MADDE 8.06

8.06.1. Genel Hükümler

Genel olarak bu Yönetmelikte adi geçen umumi binalarla otel, is hani, büro, pasaj v.b. birden fazla kati olan ev ve apartmanlarin bagimsiz bölümlerinin ortak merdivenleri ahsap olamaz.

Merdivenlerin çati, bodrum ve benzeri ortak alanlara ulastirilmasi zorunludur.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

57

Istanbul Imar Yönetmeligi

Merdiven kovasinin dar kenari (0,10) m.’den az olamaz.

Basamak genisligi: 2a+b=60 ile 64 formülüne göre hesaplanir. Formüldeki a= yükseklik, b= genisliktir.

Merdiven tanziminde en çok 18 rihtan sonra ara sahanlik birakilacaktir.

Imar Kanunu ile imar plani ve bu Yönetmelik hükümlerine göre korunmasi mümkün olan binalarda kat ilavesi halinde, mevcut merdivenler bu madde hükümlerine uymadigi takdirde, bu konuda yapilacak islemi saptamaya ilgili belediyesi yetkilidir.

Merdivenlerin her iki tarafinda da özürlülerle ilgili TSE standartlarina uygun korkuluk ve küpeste yapilmasi ayrica sahanlik ve merdiven dösemelerinde ve kaplamalarinda da standartlara uyulmasi zorunludur. Merdiven basamaklari ve sahanlik ölçülerine dair TSE standartlarinin bu maddede belirtilen ölçü ve miktarlardan küçük olmasi halinde bu madde hükümleri geçerlidir.

Binalarda usulüne göre asansör yapilmis olmasi nizami sekil ve ölçülerde merdiven yapilmasi kosulunu ortadan kaldirmaz.

Merdiven Kolu ve Sahanlik Genislikleri Ile Merdiven Basamaklarinin Ölçüleri

8.06.2. Konut Binalarinda:

Ortak merdiven ve sahanlik genislikleri (l.20) m.’den az olamaz. Çatiya ve bodrum katlara ulasan ortak merdivenlerde de bu ölçülere uyulur.

Bu ölçüler tek aileye mahsus evlerde veya bagimsiz bölümlerde (dubleks, tripleks,...vb.)

(0,90) m.’ye, servis merdivenlerinde (0,70) m.’ye kadar indirilebilir.

Iskan edilmeyen çati aralarina çikan merdivenlerde bu ölçüler aranmayabilir. Merdivenin çatiya ulasmamasi durumunda çatiya çikisi saglayacak gemici merdiveni bulunmasi sarttir. Çatili binalarda çatiya çikmak için en az (0,80 x 0,80) m. boyutlarinda kapakli bir delik bulundurulur.

Merdivenin çati ile irtibatlandirilmasi zorunludur ve Merdiven bosluklarinda, yangin aninda duman tahliyesi için en az (0,4.x0,40)m. veya (Ø= 0,30) m. ölçülerinde hava bacasi birakilmasi ve dogalgaz kaçaklari aninda dogal gazin tahliyesi için serbest en kesit alani en az 150cm2 olan havalandirma kanallarinin olmasi veya gaz alarm cihazinin kullanilmasi zorunludur.

Merdiven Basamaklarinin Ölçüleri:

Basamak yüksekligi; 0.17 m.’den fazla olamaz.

Basamak genisligi; 0.27 m.’den az olamaz.

Balansmanli merdivenlerde, merdiven genisligi kova kenarinda asgari basamak genisligi 0.10m. olacak, bu genislik basamak ortasinda (0.27) m.’den asagi düsmeyecektir.

Iskan edilmeyen çati arasi ve çatilar ile bodrum katlara ait merdivenlerde riht yüksekligi (0.20) m’den çok basamak genisligi ise (0.25) m’ den az olamaz.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

58

Istanbul Imar Yönetmeligi

8.06.3. Konut Disi Binalarda:

Herhangi bir merdivenin, yapida merdiven merkez olmak üzere (25,00) m. yariçapli daire içindeki piyeslere hizmet edebilecegi kabul edilir. Bunu saglamayan büyük boyutlu binalarda yukaridaki ölçüye uyularak gerekirse ikinci veya üçüncü merdiven tesis edilir.

Umumi binalarin merdiven genisligi (1,60) m.’den az olamaz.

Umumi binalarda basamak genisligi ve yüksekligi:

Iç merdivenlerde riht yüksekligi

:

0,l6 m.’den fazla

Dis merdivenlerde riht yüksekligi

:

0,l5 m.’den fazla

Iç merdivenlerde basamak genisligi

:

0,29 m.’den az

Dis merdivenlerde basamak genisligi

:

0,32 m.’den az olamaz.

Balansmanli merdivenlerde, merdiven genisligi kova kenarinda asgari basamak genisligi 0.15m. olacak, bu genislik basamak ortasinda 0.32 m.’den asagi düsmeyecektir.

Bu yönetmelikte olusturulmasi zorunlu tutulan ana merdivenler disinda düzenlenen merdivenlerde, umumi bina tanimina girmeyen yapilarda düzenlenen bagimsiz bölüm içi merdivenlerde ve cephesi (8.00) m.den ve/veya kat alani (150.00) m2.den küçük binalarda düzenlenecek merdivenlerde; merdiven kolu ve sahanlik genisligi (1.20)m.den az, basamak yüksekligi iç merdivenlerde (0.17) m.den, dis merdivenlerde (0.16) fazla, basamak genisligi ise; iç merdivenlerde, çikis hattinda (0.27) m.den, dis merdivenlerde (0.30) m.den az olamaz.

8.06.4. Korkuluklar:

Her türlü binada; balkon ve teras etrafinda 5’den fazla basamagi bulunan açik merdivenlerde, kotu (0.90) m.’den az olan pencere bosluklarinda, döseme kotundan itibaren en az (0.90) m. yükseklige kadar teknik sartlara uygun olarak, gerekli emniyet tedbirleri alinmak suretiyle korkuluk yapilmasi mecburidir.

Istinat duvari üstünde ve her ne sebeple olursa olsun daha önce ön bahçelerin yaya kaldirimi seviyesine göre (0.50) m.’den daha asagida tesekkül etmis bahçelerde yol kenarina bahçe duvari yapilmadigi takdirde, korkuluk yapilmasi zorunludur.

YANGIN MERDIVENLERI

MADDE 8.07 (Degisik: 18.05.2012-1110 sayili Meclis Karari ile)

Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Yönetmelige uyulmasi zorunlu olup; tereddüt edilen konularda Büyüksehir Belediyesi Itfaiye Daire Baskanligi’nin görüsü alinir ve bu görüse uyulur.

Iki katli binalarda Itfaiye Daire Baskanliginin görüsü dogrultusunda yangin merdiveni yerine degisik mimari çözümler yapilabilir.

Yangin merdivenlerinin komsu parsele yaklasma mesafesi ayrik yapi nizaminda (1.50) m.'den az olamaz.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

59

Istanbul Imar Yönetmeligi

ASANSÖRLER

MADDE 8.08

Bina giris katindan itibaren kat adedi, , bu kat ile birlikte 4’den fazla olan konut binalarinda, bodrumda iskan edilen katlar dahil tüm katlara hizmet veren asansör yapilmasi zorunludur. Yapi sahibince istenirse daha az katli yapilarda da asansör yapilir.

Asansör boslugunun dar kenari (1.20) m.’den, alani (1.80) m2’den, kapi genisligi ise (0.90) m’den az olamaz. Asansör önü sahanlik genisligi, asansör kapisi sürme ise en az(1.20) m., asansör kapisi disa açilan kapi ise en az (1.50) m. olmalidir.

Konut binalarinda 12’den fazla daire bulunmasi halinde asansör boslugunun dar kenari en az (1.40) m. ve alani (2.50) m2’den az olamaz.

Manuel kapili asansörlerde güvenlik için iç otomatik (tam otomatik veya yari otomatik ) kapi yapilacaktir.

Bina giris dösemesi ile son kat tavan kotu arasinda 10’dan fazla kat bulunan veya fiili yükseklige göre asansör yapilmasi mecburiyeti bulunan binalarda toplam konut sayisi 20’yi geçtigi takdirde en az 2 adet asansör yapilmasi zorunludur.

Kullanilabilir katlar alani 800 m2’den ve kat adedi 1’den fazla olan umumi binalarda en az bir adet asansör yapilmasi zorunludur. Ayrica, kat alani 800 m2’den ve kat adedi üçten fazla olan umumi binalarda, yüksek yapilarda yukaridaki esaslara uygun ve en az iki adet olmak üzere binanin tipi, kullanim yogunlugu ve ihtiyaçlarina göre belirlenecek sayida asansör yapilmasi zorunludur. Bu asansörlerden birisi hem insan, hem yük tasiyabilecek nitelikte olmalidir. Ayrica herhangi bir tehlike aninda, ariza veya elektriklerin kesilmesi halinde zemin kata ulasip kapilarini açacak, yangina dayanikli malzemeden yapilmis, saft içinde, duman sizdirmaz nitelikte, kesintisiz bir güç kaynagindan beslenecek sekilde tesis edilmesi gerekmektedir.

Umumi binalarda yapilacak asansörlerden en az bir tanesi bedensel özürlülerin kullanimina uygun yapilacaktir. Bu asansörlerin iç kabini en az (1,10x1,40) m. ölçülerinde yapilacaktir. Kapi genisligi (net açilim) (0,85) m.’den az olmayacaktir. Kabin içinde yerden (0,85-0,90)m. yükseklikte tutunma kolu olacaktir. Asansör kapilari otomatik veya fotoselli olacaktir. Her türlü asansör kabininde kapi yapilmasi zorunludur.

TSE standartlarinin yukaridaki ölçü ve miktarlardan küçük olmasi halinde bu madde hükümleri geçerlidir.

Bina giris dösemesinden son kat tavan kotuna kadar fiili yükseklik veya bu yükseklik içindeki kat sayisi bu maddenin uygulanmasinda asansör yapma zorunluluguna esas alinacaktir.

Asansör makine dairesine çikis merdiveni dizayn ve malzeme olarak binanin ana merdiveni niteliginde olacaktir. Asansör makine dairesi çevre duvarlari ve tabani yangina dayanikli malzemeden yapilacaktir.

Binanin kat ve daire adedinin fazlaligi veya kullanma seklinin gerektirdigi lüzuma göre asansör ve yerinin ölçü veya adedini artirmaya baslangiç kati olarak zemin kat yerine bodrum veya birinci kati seçmeye ilgili belediyeler yetkilidir.

Imar plani ile kanun ve yönetmelik hükümlerine göre muhafazasi mümkün olan yapilara kat ilavesi halinde, asansör yeri ölçüleri mevcuda uydurulabilir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

60

Istanbul Imar Yönetmeligi

Binalarda asansör makine dairesinin tavan betonu üst kotu ile binanin son kat döseme kotu arasindaki mesafe makine tesisat projesinin ön gördügü emniyet mesafesini asamaz. Özellik arz eden binalarda asansör makine dairesinin tavan betonu üst kotu belediyelerce belirlenir.

Ayrica asansörün basladigi kat dösemesi altinda asansör mahalline rastlayan kisim bos birakilir.

Asansör makine dairesinin yeri, sekli, büyüklügü teknik özelligine göre belirlenir.

Asansör yönetmeligi ve ilgili TSE standart hükümlerine uyulmasi zorunludur.

PORTIKLER

MADDE 8.09

Imar plani hükümleri uyarinca portik düzenlenmesi gereken yerlerde aksine bir hüküm bulunmadigi takdirde, portik derinligi (4.00) m. yüksekligi ise (3.50) m. ile (5.00) m. arasinda yapilacaktir. Ancak civarin tesekkül tarzi ve mevkii özellikleri dolayisiyla bu ölçüler belediyelerce degistirilebilir.

ASMA KATLAR

MADDE 8.10

Avan Projesine göre uygulama yapilacak yerlerin disinda asma kat yapilamaz.

Asma kat; bu gibi yerlerde bodrum ve zemin katlarinda yapilabilen, alt kat iç yüksekligi (2.60) m.’den ve üst kat iç yüksekligi ise (2.50) m. den az olmayan, alani ait oldugu piyes alaninin 2/3’ünü geçmeyen, kapali bir hacim olusturmayan, bir yola yüzü olan parsellerde o yoldan, birden fazla yüzü olan parsellerde ise genis yol cephesinden (3.00) m. diger yol cephesinden (1.50) m. çekilmek üzere yapilan ve müstakil kullanisi olmayip, bulundugu bölümün kullanimini tamamlayan kattir. Yollarin ayni genislikte olmasi halinde çekme mesafelerine ayarlamaya belediyesi yetkilidir. Asma katlar ait olduklari bagimsiz bölümün sinirini asamaz. Bina cephelerinde asma kat hizasinda kiris yapilabilir. Asma kat uygulamasi yapilan yapilarda kisa kolon olusturulamaz.

Asma katlarin yapiminda yürürlükteki Deprem Bölgelerinde Yapilacak Binalar Hakkinda Yönetmelik hükümlerine uyulacaktir.

KAPICI DAIRESI – BEKÇI ve KALORIFERCI ODALARI

MADDE 8.11

8.11.1.(Mülga madde: 18.05.2012-1110 sayili Meclis Karari ile)

8.11.2.Bekçi Odasi Ayrilacak Binalar:

Isyeri ve büro olarak kullanilacak kaloriferli veya kalorifersiz binalarin brüt insaat sahasi 2000 m2 den fazla olanlarinda bekçi odasi yapilmasi mecburidir.

8.11.3. Kaloriferci Odasi Ayrilacak Binalar:

Kapici dairesi yapilmasi mecburiyeti bulunmayan konut binalari dahil, merkezi isitma sistemi bulunan kaloriferli binalardir.

8.11.4. Kapici Dairelerinin, Bekçi ve Kaloriferci Odalarinin Ölçü ve Nitelikleri:

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

61

Istanbul Imar Yönetmeligi

A.Kapici daireleri, bekçi ve kaloriferci odalari dogrudan isik ve hava alabilecek sekilde düzenlenecek, taban döseme seviyeleri kismen tabii zemin kotu altinda kalmasi durumunda iskân edilen konut sartlarini saglayacaktir.

B.Kapici daireleri konutlarda bulunmasi gerekli zorunlu piyesleri ve en az ölçülerini saglamak zorundadir.

C.Bina içinde tertiplenen bekçi ve kaloriferci odasinin dar kenari en az (2.40) m alani en az (8.00) m2 olacaktir. Ayrica (2.50) m2 büyüklügünde helâ ve dus yeri bulunacaktir. Bekçi odasi bina disinda yapildigi takdirde taban alanina dâhil edilecektir.

8.11.5.

(Mülga ilk paragraf: 18.05.2012-1110 sayili Meclis Karari ile)

Kapici dairesi; binalarin bodrum katlarinda tertiplenemedigi durumlarda diger katlarda da tertiplenebilir. Diger katlarda tertiplenmesi halinde emsale dâhil edilecektir.

Kapici dairelerinin esas bina disinda müstemilat binasi olarak düzenlenmeleri durumunda, bu yönetmeligin müstemilat binalari hakkindaki ölçü ve sartlarina uyulmasi, brüt insaat alani (40.00) m2 yi geçmemesi ve yukarida ölçüleri verilen piyeslerden olusmasi saglanacaktir. Ayrica binanin taban alanina dâhil edilecektir.

SIGINAKLAR

MADDE 8.12

3194 sayili Imar Kanunun 36 ve 44 maddeleri geregi T.C. Bayindirlik ve Iskân Bakanligi ile T.C. Içisleri Bakanligi tarafindan hazirlanarak 25.08.l988 gün, 19910-degisik 06.03.1991 gün 20806 sayili Resmi Gazetede yayinlanarak yürürlüge giren siginak yönetmeligi hükümlerine uyulacaktir. Siginak yönetmeliginde degisiklik yapilmasi halinde tüm degisikliklere uyulacaktir.

Siginak hesabina esas insaat alani, bu yönetmeligin 2.04.7 maddesinde tariflenen katlar alanidir.

SU DEPOLARI, SIHHI TESISLER

MADDE 8.13

Bu yönetmelikte belirtilen umumi binalarda ve yüksek katli yapilarda (15.00) m3’ün altinda olmamak üzere, yapinin kullanma amaci, günlük su ihtiyaci, seçilen yangin söndürme sistemi gibi kriterlere ve ulusal ve uluslararasi standartlara uyulmak ve gerekli drenaj ve yalitim tedbirleri alinmak sartiyla hacmi belirlenen su deposu bulundurulmasi zorunludur.

Konutlarda 6 daireye kadar (6. daire dâhil) su depolari (2.00)m3’tür. 6 daireden sonra her daire için (0.50) m3 artirilir. Su sebeke basincinin 4 atmosferin altina kadar kalan bölgelerdeki binalarda hidrofor yapilmasi gereklidir. Iskân edilsin veya edilmesin bodrum katlar dâhil 5 ve daha fazla katli binalarda her katta yangin muslugu ve donatisi olan bir yangin dolabi yapilmasi zorunludur. Yangin dolaplari duvarlarin içine monte edilecektir. Kat alani (800.00) m²’nin üstünde binalarda ise her katta en az 2 yangin dolabi bulunacaktir. Ayrica binalarda, sadece yangin musluklarina baglanmak üzere hacmi her yangin muslugu için (400.00) litre olmak üzere hesaplanacak ikinci bir su deposu yapilacaktir. Su depolari gerekli drenaj ve yalitim tedbirleri alinarak bina tasiyici sisteminden bagimsiz olarak betonarme veya paslanmaz çelik ve sihhi sartlara uygun benzeri malzemelerden bodrum katlarda

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

62

Istanbul Imar Yönetmeligi

yapilabilecegi gibi bina disinda, yan ve arka bahçede topraga gömülü sekilde de yerlestirilebilir. Ancak 2560 sayili yasa geregince ISKI Genel Müdürlügü’ne ait yönetmelik ile Deprem Bölgelerinde Yapilacak Binalar Hakkinda Yönetmelik hükümlerine uyulacaktir.

Ishani, büro, çarsi, pasaj magaza gibi binalarla otel v.b. konaklama tesislerinde en çok 25 kisiye; sinema, tiyatro gibi umumi binalarda ise en çok 50 kisiye en az l kadin l erkek için olmak üzere wc, pisuar, lavabo ve özürlüler içinde en az bir kadin bir erkek olmak üzere standardina uygun helâ, pisuar ve lavabo yapilmasi ve yukaridaki ölçü ve nitelikte en az (15.00)m3 su deposu yapilmasi zorunludur. Özellik arz eden yapilarda Itfaiye Daire Baskanliginin görüsüne göre su deposu yapilacaktir. Ticari kullanimli isyeri ve büro binalarinda disa dönük bagimsiz bölüm olarak wc yapilabilir.

Kalorifer daireleri ve bacalar, isitma ve buhar tesisleri 19.11.1984 tarihli ve 18580 sayili Resmi Gazete de yayimlanan “Mevcut Binalarda Isi Yalitimi Ile Yakit Tasarrufu Saglanmasi Ve Hava Kirliliginin Azaltilmasi’na Dair Yönetmelik” ile 8.5.2000 tarihli ve 24043 sayili Resmi Gazete de yayimlanan “Binalarda Isi Yalitimi Yönetmeligi” hükümlerine uygun olarak düzenlenir. Belirtilen yönetmeliklerde degisiklik yapilmasi halinde degisikliklere uyulacaktir.

KUYULAR VE FOSSEPTIKLER, RÖGARLAR, PIS SU BAGLANTILARI

MADDE 8.14

Genel olarak temiz ve pis su kuyulari ile fosseptikler komsu hudutlarina 5,00 m.den fazla yaklastirilamaz. Ancak bahçe mesafelerinin uygun olmamasi halinde özellikle bitisik nizama tabi yerlerde fenni ve sihhi mahsurlar olmadigi takdirde bu mesafeleri azaltmaya veya bir kaç komsuya ait fosseptikleri bir arada veya bitistirerek yaptirmaya belediyeler yetkilidir.

Fosseptiklerin hacimleri konut basina 12m³ alinmak suretiyle hesap edilir. Binalarin en düsük kanal baglanti kotu üstünde kalan katlarin pis suyu cazibe ile uzun mesafe katedilmeden ana mecraya baglanir. En düsük kanal baglanti kotu altinda kalan, pissu desarjlari ise desarj pompalarinin elektrik kesintisi durumunda çalismayacagi göz önünde bulundurularak, boyutlari binanin kullanim sekillerine göre, geçici depolama imkâni veren ayri bir rögarda toplamak ve pompalamak suretiyle terfian yapilacaktir.

MÃœSTEMILATLAR

MADDE 8.15

Binalarin ortak alanlari garaj, odunluk, kömürlük, depo, çamasirhane, kapici dairesi, kaloriferci dairesi, siginak ve benzeri ortak hizmetler için olup, amaci disinda kullanilamaz. Bu alanlarin binalarin bodrum katlarinda tertiplenmesi zorunludur. Ancak istisnai durumlarda (arsa zemininden su çikmasi veya sert kaya olmasi gibi) müstemilat olarak bahçede tertiplenir. Dört tarafi yol ile çevrili istisnai parseller disinda esas binalarin yol tarafindaki cephe hatlarina tecavüz eden müstemilat binasi yapilamaz. Istisnai parsellerde müstemilat binalarinin yapilacagi yeri tayine belediyeler yetkilidir.

Bahçede yapilan müstemilat alanlari, bina taban alani hesabina dâhil edilir. Dar kenari (4,00) m.den, en yüksek noktasinin tabii zeminden yüksekligi (3,00) m.den fazla olamaz. Müstemilatlar esas binaya bitisik olduklari takdirde komsu mesafelerine aksi halde yönetmeligin ön, yan, arka bahçe mesafeleri ile ilgili sartlarina uymak zorundadir.

Elektrik Kurumu tarafindan gerekli görülen trafo, TAKS ve KAKS belirlenmis yerlerde insaat emsaline dâhil edilmez. Trafo binalari ön bahçe mesafeleri disinda kalmak, yan ve arka bahçelerde zorunlu hallerde komsu parsel sinirina minimum (1,00) m. yaklasmak ve baska amaçla kullanilmamak sarti ile yapilabilir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

63

Istanbul Imar Yönetmeligi

BAHÇE DUVARLARI VE BAHÇE DÜZENLEMESI

MADDE 8.16

Ön Bahçe Duvarlari:

Bahçe duvarlarinin yol üstüne isabet eden kisimlarinin yaya kaldirimindan itibaren yükseklikleri, harpusta dâhil (1.00) m.’yi geçemez. Bu duvarlarin üzerinde ayrica görüsü kapamayacak sekilde (1.00) m. yükseklikte parmaklik yapilabilir. Meyilli yerlerde yüksekligi yaya kaldirimindan (1.00) m.’yi asmamak üzere kademelendirilebilir.

Yan ve Arka Bahçe Duvarlari:

Bu duvarlarin tabii veya tesviye edilmis zeminden yüksekligi (1.50) m.’yi geçemez. Ayrica bunlarin üzerine görüse engel olmayacak sekilde (1.00) m. yüksekliginde parmaklik yapilabilir.

Resmi ve Umumi binalar ile sanayi tesislerinin (Okul, hastane, cezaevi, ibadet yerleri, elçilik, sefarethane vb.) özellik arz eden bina ve bahçe duvarlari bu madde hükmüne tabi degildir.

Bahçe Düzenlemesi:

Bos parsellerde mevcut arazi kotlarini degistirmek amaciyla kazi ve dolgu yapilamaz. Bütün yapi alanlarindaki uygulamalarda, binanin oturdugu sahanin disinda kalan alanin her (25.00) m²’si için bir agaç dikilecektir. Parselin agaç dikimine uygun olmamasi halinde yukaridaki sarta göre çikacak sayidaki agaçlar ilgili Ilçe/ilk kademe Belediye Baskanligi’nin uygun görecegi imar planlarinda kamunun kullanimina ayrilmis alanlara dikilecektir. Uygulama yapilacak parsellerde mevcut agaç varsa revizyonu yapilabilir. Parseldeki korunabilen agaçlar gerekli olan agaç sayisindan düsülür. Her Ilçe/ilk kademe Belediye Baskanligi ilçesi hudutlari dâhilinde dikilmesi uygun olan agaçlarin listesini orman fakültesinden alacak ve parsel bünyesinde dikilecek olan agaçlarin cinsi bu listeden belirlenecektir.

Parselinde bahçe düzeni yapilmamis ve gerekli sayida agaç dikilmemis yapilara yapi kullanma izni verilemez. Özellik arz eden bölgelerde veya birden fazla istinat duvarlari gerektiren parsellerde istinat duvarlari arasindaki teraslarin bitkilendirilmesi agaç dikimi, zemin ve bahçe düzenlenmesi belediyece onaylanacak bahçe düzenleme peyzaj projesine göre yapilacaktir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

64

Istanbul Imar Yönetmeligi

DOKUZUNCU BÖLÜM

ISI YALITIMI

MADDE 9.01

Isi Yalitim Yönetmeligi ve ilgili TSE normlarina uyulacaktir

“Isinmadan Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontrolü Yönetmeligi” hükümlerine uyulacaktir.

KAZAN DAIRELERI, KAZANLAR VE BACALAR

MADDE 9.02

Kazan daireleri, kazanlar ve bacalariyla ilgili düzenlemeler asagidaki sartlara uygun olmalidir.

9.02.1.Bütün kalorifer suyu, kullanma sicak suyu ve buhar borulari dogrudan dogruya topraga veya betona gömülmeyecek mutlaka yalitilacaktir.

9.02.2.Oda içinden geçen kalorifer suyu, kullanma sicak suyu ve buhar borularinin etrafa verdigi isi, faydali isi olarak hesaba katilmadigi zaman yalitilacaktir.

9.02.3.Servis borularinin zemin ve tavan baglanti kisimlarinda hava sizdirmazligi yapilacaktir.

9.02.4.Binalarin dis hava sicakligina göre kalorifer kazani çikis suyu sicakligini ayarlayan otomatik kontrol sistemi olacaktir.

9.02.5.Her kazanin ayri bir bacasi olacak birden fazla kazan, her ne sebeple olursa olsun ayni bacaya baglanmayacaktir. Kalorifer bacasina soba, sofben vs. baglanmayacaktir.

9.02.6.Bacalar kalorifer tesisati projesinde belirtilen kesitlerde, içine disaridan hava almayacak sekilde içi ve disi sivali olarak yapilacaktir. Bacalar, komsu yüksek binanin, çekisi bozan etkisini azaltmak amaciyla mümkünse bu binalardan en az 6 m. uzaklikta bulunacak ve ait oldugu bina mahyasinin en az 80 cm. üzerine kadar çikarilacaktir.

9.02.7.Bacalar mümkün oldugu kadar yön degistirmeyecek sekilde yapilacak, yön degistirmenin zorunlu oldugu hallerde ise, yön degistirmede yatayla olan açi en az 60° olacaktir.

9.02.8.Bacalarin en alt kotunda, saçtan ve hava sizdirmayacak sekilde yapilmis, contali bir temizleme kapagi yapilacaktir. Yatay duman kanallari bacaya en az %5 lik yükselen bir egimle baglanacak, duman kanallarinin temizlenmelerine imkân verecek, sizdirmaz, isi yalitimli, kolay açilip kapanabilen ve en küçük ölçüsü 30x30 cm. olan yeter sayida temizleme kapagi bulunacaktir.

9.02.9.Duman kanallari bacaya dogrudan dogruya veya zorunlu durumlarda yuvarlak dirseklerle baglanacak, asla 90°’lik keskin köseli dirsek konulmayacaktir.

9.02.10.Kaloriferli binalarda kazan dairelerinin biri giris-çikis, digeri kaçis olmak üzere en az 2 kapisi bulunacaktir. Kaçis kapilari dogrudan bina disina açilabilecegi gibi disari ile irtibati olan ortak mahallere de açilabilir. Disa çikislar ön bahçe mesafesi içinde yapilamaz.

9.02.11.Kazan daireleri tabi zemin altinda ve ön bahçe mesafesi içinde kalmamak sartiyla bina konturlari disinda yapilabilir. Bu alan TAKS ve KAKS’a dâhil degildir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

65

Istanbul Imar Yönetmeligi

9.02.12.Isi üreticisi, ilgili mamul standartlarina ve kural standartlarina; uygun olmak mecburiyetindedir.

9.02.13.Isi üreticisinin yerlestirildigi mahallerdeki duvar ve tavan araliklarinin ölçüleri TS 3818’e uygun olmak sarti ile imalatçi tarafindan sart kosulan degerlerin altina düsmeyecektir.

9.02.14.Bakim ve onarim amaçlari için brülörün yerinden geri çikarilmasi veya yana alinmasi imkânini verecek, gerektiginde kapisi da olan, yeterli alanlar mevcut olmalidir.

9.02.15.Buhar kazanlari ve buhar jeneratörlerinin yerlestirilecegi hacimler için yetkili kurum ve kuruluslardan onay alinmalidir.

9.02.16.Kazan dairelerinde kati, sivi, gaz yakit tanki veya depolari bulunmamalidir.

9.02.17.Kazan dairesi kapilari yanmaz malzemeden ve disariya açilacak sekilde yapilmalidir.

Kazan Dairelerinin Havalandirilmasi

Havalandirma açikliklari dis ortama direkt olarak açilmali, bunun mümkün olmadigi durumlarda havalandirma kanallarla yapilacaktir. Mahaller dolayli olarak havalandirilamaz.

Kanal uzunlugu (yatay ve düsey uzunluklar ile dirsek esdeger uzunluklari toplami) 10 m ve üzerinde ise havalandirma cebri (mekanik) olarak yapilacaktir. Havalandirma kanallarinda

90°’lik dirsek esdeger uzunlugu 3,00 m., 45°’lik dirsek esdeger uzunlugu 1,50 m. ve izgaralar için esdeger uzunluk 0,50 m. alinacaktir. Üst havalandirma, havalandirma bacasi ile tabii olarak yapilabilir. Alt havalandirma kanali brülör seviyesine kadar indirilecektir.

Alt ve üst havalandirmalarin her ikisi de tabii veya cebri yapilabilir. Tek basina üst havalandirma cebri olamaz. Alt havalandirma cebri, üst havalandirma tabii olabilir.

Taze hava veya egzoz fanlarinin herhangi bir nedenle devre disi kalmasi durumunda brülörün de devre disi kalmasini saglayan otomatik kontrol sistemi kullanilacaktir.

Menfez üzeri dikdörtgen deliklerde kisa kenar en az 10mm olmalidir. Izgara kafes vb.lerin göz araliklari en az 10x10mm olmalidir. Havalandirma için kanatlarin kullanilmasi durumunda hesaplamalar için TS 7363 standardi uygulama kurallari dikkate alinacaktir.

Üst ve alt menfezler mümkün oldugu kadar mahallin üst ve alt seviyelerine kisa devre hava akiminin engellenmesi için birbirlerinden mümkün oldugunca uzak yerlestirilmelidir. Üst havalandirma menfezi tavandan en fazla 40 cm asagida, alt havalandirma menfezi dösemeden en fazla 50 cm yukarida olacak sekilde açilmalidir.

a) Tabii Havalandirma

Tabii havalandirmada alt ve üst menfezlerin dis hava ile direkt temas etmesi saglanmalidir. Kazan dairesi toprak kotunun altinda kaliyor ise havalandirma uygun boyutlarda kanallar ile saglanmalidir.

Havalandirma menfez ve kanallari korozyona karsi dayanikli, kolay yanmayan; galvaniz, alüminyum, bakir, DKP sac v.b. malzemelerden imal edilebilir (TS 3419). DKP sac kullanilmasi durumunda menfez ve kanallar antipas üzeri yagli boya ile boyanacaktir.

Toplam kurulu gücü 1000 kW’a kadar olan kazan dairelerinin havalandirmasinda dogrudan disari açilan menfezler için yeterli kesit alani asagidaki formüle göre hesaplanmalidir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

66

Istanbul Imar Yönetmeligi

S A= F ×a ×2.25×(∑Qbr +70)

SA

: Alt havalandirma net kesit alani (cm2 )

F

: Menfezin geometrisine bagli katsayi

F = 1

: Uzun kenari, kisa kenarinin 1,5 katindan fazla olmayan dikdörtgen

F = 1

: Dairesel

F = 1,2

: Izgarali

F = 1,1

: Uzun kenari, kisa kenarinin 5 katina kadar olan dikdörtgen

F = 1,25

: Uzun kenari, kisa kenarinin 10 katina kadar olan dikdörtgen

a

: Menfezin izgara katsayisi

a = 1

: Izgarasiz

a = 1,2

: Izgarali

∑Qbr

: Toplam Anma Isil Gücü (kW)

Toplam kurulu gücü 1000 kW’in üzerine olan kazan dairelerinin havalandirmasinda toplam anma isil gücünün her 1 kW’i için 1,6 m3/h hava ihtiyaci vardir. Buradan hareketle dogrudan disari açilan menfez için gerekli kesit alani asagidaki formül ile hesaplanmalidir.

SA = ∑ Qbr

3600

∑Qbr :Toplam Anma Isil Gücü (kW)

SA :Menfez Kesit alani ( m2 )

Kazan dairelerinde pis hava atis miktari, toplam anma isil gücünün her 1kW’i için 0,5m3/h olmalidir. Buradan hareketle pis hava atisi için gerekli menfez kesit alani asagidaki formül ile hesaplanmalidir.

SÜ = SA ×0.6

Sü : Pis Hava Atisi için net kesit alani ( m2 )

b) Cebri Havalandirma

Tabii havalandirmasi mümkün olmayan kazan dairelerinin cebri olarak havalandirilmasi gerekir.

Cebri havalandirma için gerekli en az taze hava ve egzost havasi miktarlari brüler tipine ve kapasitesine göre asagidaki formüllerden hesaplanmalidir.

•Üflemeli brülörler için

Alt havalandirma hesabi:

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

67

 

 

Istanbul Imar Yönetmeligi

 

 

Vhava = Qbr * 1,184 * 3,6

(m3/h)

Sa = Vhava / ( 3600 * V )

(m2)

V =Kanaldaki hava hizi (m/sn)

5 ile 10 arasinda alinmalidir.

Ãœst havalandirma hesabi:

 

VEgzost = Qbr

* 0,781 * 3,6

(m3/h)

SÜ = VEgzost

/ (3600 * V )

(m2)

V =Kanaldaki hava hizi (m/sn)

5 ile 10 arasinda alinmalidir.

• Atmosferik brülörler için;

 

Alt havalandirma hesabi:

 

Vhava = Qbr * 1,304 * 3,6

(m3/h)

Sa = Vhava / ( 3600 * V )

(m2)

V =Kanaldaki hava hizi (m/sn)

3 ile 6 arasinda alinmalidir

Ãœst havalandirma hesabi:

 

VEgzost = Qbr * 0,709 * 3,6

(m3/h)

SÜ = VEgzost

/ (3600 * V )

(m2)

V =Kanaldaki hava hizi (m/sn)

3 ile 6 arasinda alinmalidir

Kazan Dairelerinde Elektrik Tesisati:

Muhtemel tehlikeler karsisinda kazan dairesi disina kazan dairesinin tüm elektriginin kesilmesini saglayacak bir ilave tesisat yapilmalidir.

Cihazlar için gerekli elektrik enerjisinin alinacagi elektrik panosu etanj tipi exproof olmali, kumanda butonlari pano ön kapagina monte edilmeli ve kapak açilmadan butonlarla açma ve kapama yapila-bilmelidir (Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Yönetmelik).

Elektrik dagitim panosunun kazan dairesi disinda olmasi durumunda pano ve aksesuarlarinin exproof olmasina gerek yoktur.

Brülör kumanda panosu etanj tipi olmali, ana kumanda panosundan ayirt edilebilecek sekilde ve brülöre yakin bir yere monte edilmelidir. Ana pano ile brülör kumanda panosu arasinda çekilecek besleme hatti projede hesaplanmis kesitte ve yanmaz TTR tipi fleksible kablo ile yapilmalidir.

Aydinlatma sistemi tavandan en az 50 cm asagiya sarkacak biçimde veya üst havalandirma seviyesinin altinda kalacak sekilde zincirlerle veya yan duvarlara etanj tipi exproof flouresan armatürlerle yapilmalidir. Kazan dairelerinde muhtemel tehlikeler karsisinda kazan dairesine girmeden disaridan kumanda edebilecek sekilde tüm elektrigin kesilmesini saglayacak ilave tesisat yapilarak kazan daireleri kontrol altina alinmalidir.

Her kazan dairesi için özel topraklama tesisati yapilmalidir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

68

Istanbul Imar Yönetmeligi

Kazan ve kazana ait çelik baca için tek bir topraklama tesisati yapilmasi yeterlidir.

Topraklama tesisati:

a)0,5 m², 2 mm kalinliginda bakir levha,

b)0,5 m², 3 mm kalinliginda galvanizli levha (sicak daldirma) veya

c)Som bakir çubuk elektrotlar ile yapilmalidir.

Bakir çubuk elektrotlar, ∅ 16mm çapinda en az 1,5 m boyunda veya ∅ 20 mm çapinda en az 1,25 m boyunda olmali ve çubuk elektrotlarin topraklama direnci 20 Ω sinirlarinin altinda kalmalidir. (Nötr-Toprak voltaji = 3V)

Her üç halde, bakir elektrotlar veya levhalar, en az 16mm² çok telli (örgülü) bakir kablo ve iletken pabuç kullanilarak lehim veya kaynak ile dogal gaz tesisatina irtibatlandirilmalidir. Bakir elektrotlar veya levhalar toprak içinde düsey olarak bütünüyle yerlestirilmeli, toprak üzerinde kalan iletken, boru muhafazasi ile kazan dairesi ana tablosuna irtibatlandirilmalidir.

Ana tablo ile kumanda tablosu ve cihazlarin topraklamasinda kullanilacak topraklama iletkeni ise projede hesaplanmis faz iletken kesitinde veya bir üst kesitte olmalidir.

BACALAR

MADDE 9.03

Binalarda baca yapma kosullari asagida gösterilmistir:

9.03.1.Kaloriferli binalarin konut olarak kullanilan bagimsiz bölümlerinin oturma ve yatma hacimlerinin en az birinde ve sicak su tesisati bulunmayan banyo ve mutfaklarinda duman bacasi, sobali binalarda ise biri oturma odasi veya salonda digeri banyoda olmak üzere en az 2 adet bagimsiz duman bacasi yapilmasi zorunludur.

Kaloriferli umumi binalarin her katinda en az (1) adet duman bacasi yapilmasi gereklidir.

Konut olarak kullanilan sobali binalarin ticari kullanisli bagimsiz bölümlerinde birer adet duman bacasi yapilmasi zorunludur.

Bacalarin tasarim ve yapiminda ve kullanilacak malzemelerin seçiminde Türk Standartlari Enstitüsü standartlarina uyulmasi sarttir.

Dogalgaz kullanimina yönelik sönt baca yapilamaz. Dogalgaz kullanimi için TS 11384, TS 11389 EN 13384-1, TS 12514, TS EN 1457 standartlarinda baca yapilmasi zorunludur. Bina yüksekligi 21.50 m. den veya yapi yüksekligi 30.50 m. den fazla olan binalarda isinma ve sicak su ihtiyacinin kazan dairesinde tesis edilecek kazan ve boyler ile temin edilmesi tavsiye edilir.

9.03.2.Sofben, kombi cihazi ve bu gibi isitma araçlari hayati tehlike arz edecek sekilde yerlestirilemez ve havalandirmadan uzak olan piyeslerle, banyo ve helâlarda yer alamaz.

9.03.3.Sinirlari ilgili idarece belirlenecek dogalgaz uygulama bölgeleri içinde insa edilecek, iskân edilebilir bodrum katlar dâhil 5 katli binalarin mutfaklarinda, dogalgazla çalisan her cihaz için bir müstakil baca yapilacaktir. Mutfak kokularini atmak için iki ayri sönt baca yapilmasi zorunludur. 10 katin üzerindeki binalarda baca sistemi yapilmakla birlikte hermetik cihaz kullanilacaktir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

69

Istanbul Imar Yönetmeligi

Yakma havasini bulundugu ortamdan alan (B tipi) yakici cihazlarin tesis edildigi mahallin en az 8 m³ hacminde olmasi, cihazin bulundugu mahalde dis atmosfere açilan ve serbest en kesit alani en az 150 cm2 olan havalandirma menfezinin olmasi ve bir müstakil bacasinin bulunmasi gerekir.

Isitmada denge bacali sistemde olmayan dogalgaz sobalarinin kullanilmasi halinde, her sobanin yukarida belirlenen esaslara göre düzenlenen ayri bir bacaya baglanmasi gerekmektedir.

Isitmada C tipi denge bacali (hermetik) cihazlarin temiz ve kirli havanin birbirine karismadigi güvence altina alinmis bir bacaya baglanmasinda asagidaki sartlar aranacaktir:

A.Iç yüzeyleri isi iletim direnci ve iç pürüzlülügü açisindan atik gazi her türlü isletim durumu altinda disariya güvenli bir sekilde atilmasi

B.Kullanilan baca malzemesinin Türk Standartlarina uygunlugu Korozyon, asit, nem ve yangin dayanimi, sizdirmazlik gibi özellikleri yapilan testlerle kanitlanmissa (TS EN

1457)

C.TS 11388 EN 13384–2 standardinin gerektirdigi hesaplari proje asamasinda kesinlikle sagladigini gösteren TSE veya IGDAS’tan onay alinmasi

D.Atik gaz tesisatinin yanmayan malzemeden olusmasi ve F90 dayanimina sahip olmasi

E.Atik gazin odalardan veya çalismayan cihazlardan disari çikmayacaginin garanti altina alinmasi

F.Yogusma önleyici veya olusan yogusmayi yakici cihazlara ulasmadan uzaklastirabilen ünitelere sahip olmasi

Yukaridaki sartlari saglayan bacalara C tipi denge bacali (hermetik) cihazlarin baglanabilmesi için gerekli kisitlar;

•Bir katta aralarinda 60 cm. mesafe birakmak sartiyla en fazla 2 cihaz baglanabilir.

•Bir bacaya maks. 30 kW gücünde olan cihazlardan en fazla 10 cihaz baglanabilir.

Yukaridaki sartlari saglamayan cihazlar ile diger bacali cihazlar sadece müstakil bacalara baglanabilir. Minimum etkili baca yüksekligi 4,00 m. olmalidir. Hizlandirma parçasinin, 1m ve üstünde olabildigi durumlarda bu mesafenin 1,5 katina esit bir etkili yükseklik yeterlidir

(TS 12514).

Dogal gaz yakici cihazlarin bagli olduklari bacalarda yogusma olmamalidir. Yogusmanin meydana gelmeyecegi azami baca yüksekliklerinin belirlenmesinde TS 12514 standardina uyulacaktir.

Bu standartta belirtilen boylardan daha uzun bacalarda yogusma meydana gelebileceginden bu yogusmanin önlenmesi için asagida belirtilen önlemler alinmalidir:

•Mevcut tugla veya beton baca içine gömlek baca geçirilmesi,

•Mevcut bacanin çift cidarli metal baca haline getirilmesi.

Bacalar; isi, yogusma ve yanma ürünlerinden etkilenmeyecek malzemeden ilgili standartlara uygun olarak imal edilmelidir. (TS EN 1856-1, TS EN 1856-2, TS 11386, TS EN 1443).

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

70

Istanbul Imar Yönetmeligi

Baca Ölçüleri ve Nitelikleri:

1.Bacalar gerek yangina karsi korunmusluk ve gerekse çekis bakimindan fenni sekilde yapilacaktir. Iki baca birbirine baglanmayacagi gibi her ates kaynaginin ayri bir bacasi olacaktir. Baca tesisati ilgili TSE standartlarina uygun olacaktir. Duman bacalari 300º C derece kazan bacalari 500ºC derece sicakliga dayanikli olacaktir. Tüm bacalar paslanmaz çelikten veya yangina, korozyona ve sizdirmaya karsi dayanakliligi kanitlanmis malzemeden yapilacak; yangina ve isiya karsi izole edilecek ve tugla veya benzeri malzeme ile koruma altina alinacaktir.

2.Atik gaz bacalarinda daire kesitler tercih edilmelidir. Bacalarla ilgili kesitlerin belirlenmesinde ilgili TSE standartlarina uyulacaktir (TS EN 13384-1, TS 13384-2 vb). Eger kare veya dikdörtgen kesitli baca kullanilacak ise baca kesiti gerekli olan daire kesitten % 30 daha fazla olmalidir. Dikdörtgen kesitli bacalarda uzun kenar kisa kenarin en çok 1,5 kati olmalidir.

3.Birden çok isitma tertibatina bagli bacalarin isi ve akiskan dinamigi ile ilgili hesaplama metotlari TS 11388 EN 13384-2 standardina göre yapilmalidir.

4.Atik gaz çikis borulari kapi pencere vb. yapi elemanlarindan en az 20 cm. uzakta olacak sekilde yerlestirilmelidir. Bu mesafe yalitim malzemeleri kullanilarak azaltilabilir

(TS 7363).

5.Havalandirma bosluklarindan ve kesiti 1m² nin altinda olan aydinliklardan baca

geçirilmemelidir. Aydinliga bakan ve hermetik cihaz kullanmayan dairelerin hepsi için bir baca yapilacagi düsünülmeli ve bu bacalarin tesisinden sonra net 1m2den büyük alan kalmalidir. Aydinligin üstü ortam havasini tahliye etmeyi engelleyecek bir yapida olmamalidir.

6.Bacalar düsey dogrultuda olmali, mümkünse sapma yapmamalidir. Sapma yapilmasi gerekli durumlarda, bir defaya mahsus olmak üzere sapma açisi düsey ile en fazla 30° olmalidir. Bacalarda kesit daralmasi olmamalidir.

7.Birbirinden farkli yüksekliklere sahip bitisik binalarin bacalarinda; daha düsük seviyede olan binaya ait bacalarin komsu binaya olan mesafesi minimum 6,00 m. olmalidir. Bu saglanamiyor ise bacalar yüksek olan bina seviyesine kadar yükseltilmelidir. Bacalarin çikisina baca kesitini daraltmayacak sekilde baca sapkasi konulmalidir.

8.Bacalarin çati üzerinde kalan kisimlari atik gazlarin disari atilmasina uygun sekilde olmalidir (TS 12514).

9.Baca kesitleri ve diger hususlarda, “Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Yönetmelik”, “Isi Yalitim Yönetmeligi” ve IGDAS’in, “Binalar için Dogal Gaz Tesisati ve Teknik Esaslari” ve diger Teknik Sartnamelerinde yer alan diger hükümler esas alinacaktir.

Çöp Bacalari:

Tüm binalarda istenildiginde çöp bacalari yapilabilir. Aydinliklar içerisinde de yapilabilecek çöp bacalarinin zemin veya bodrum katlarinda çöp toplama yerleri ve bagimsiz baglantilarinin bulunmasi, iç yüzeyinin kolay temizlenebilir ve kir tutmayacak sekilde olmasi ve kapak iç kisimlarinin hiç bir maddenin sizmasina olanak vermeyecek sekilde yapilmasi zorunludur.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

71

Istanbul Imar Yönetmeligi

ONUNCU BÖLÜM

PASAJLAR-KAPALI ÇARSILAR VE ÇOK KATLI MAGAZALAR

TANIMLAR

MADDE 10.01

Pasajlar: Iki yaninda dükkânlar bulunan üzeri kapali yaya geçididir. Müstakil parsellerde veya tapuda tescil edilmek kosulu ile komsu bir parsel üzerinde ayni nitelikte baska bir binaya geçis saglayan çarsilar olup, bünyesindeki isyerlerinin ayri ayri bagimsiz bölüm numarasi almasi zorunludur.

Kapaliçarsilar:

Bir veya daha fazla giris çikisi olan çarsilar olup, bünyesindeki isyerlerinin ayri ayri bagimsiz bölüm numarasi almasi zorunludur.

Çok Katli Magazalar:

Bir veya daha fazla girisi olan bünyesinde tek bir magaza veya degisik amaçli satis birimleri ile sosyal içerikli mekânlar bulunan tek bir isletmeye ait isyeri olup tek bir bagimsiz bölüm numarasi almasi zorunludur.

Giris ve Çikislar:

Pasajlarda her biri en az (l,50) m. genisliginde iki ayri giris çikis yapilacaktir. Açilan kapi kanatlarindan birisi en az (0,95) m. genisliginde ve esiksiz olacaktir.

Kapali çarsilarda ve çok katli magazalarda toplam insaat alani (500,00) m²’yi geçmedigi takdirde en az (2,00) m. genisliginde bir giris çikis yapilmasi yeterlidir.

Kapali çarsilarda ve çok katli magazalarda toplam insaat alani (500,00) m²’yi geçtigi takdirde her biri en az (l,50)m. genisliginde iki ayri giris çikis veya (3,00) m. genisliginde bir giris çikis yapilmasi zorunludur. Giris çikislar farkli kat ve kotlarda tertiplenebilir.

Çok katli magaza, pasaj, kapali çarsilarin diger bölümleri büro, otel gibi isyeri veya konut kullanimi olan binalar içinde düzenlendikleri takdirde diger isyeri bölümleri ile konut bölümlerinin giris ve çikislari pasajlarin, kapali çarsilarin veya çok katli magazalarin bünyesi içinde tertiplenemeyecegi gibi bu kullanimlar konut giris çikisi ile irtibatlandirilamazlar. Ancak büro otel gibi isyeri kullanimlarinin giris ve çikislari bu isyerlerinin dolasim alanlari ile irtibatlandirilabilir.

Iç Yükseklikler:

Imar Planlarinda bir sinirlama olmadigi takdirde pasajlarin ve kapali çarsilarin kat yüksekligi net (3,50) m.den az olamaz.

Dolasim Alanlari:

Yaya dolasim alanlarinin genisligi her ayri katta ve kattaki her ayri koridor tertibinde koridor aksindan ölçülmek kosulu ile (30,00) m. uzunluguna kadar (3,00) m.den (30,00) m.den uzun olanlarda (3,50) m.den az yapilamaz.

Çok katli magazalarda dolasim alani tertibi serbesttir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

72

Istanbul Imar Yönetmeligi

Pasajlarda bulundugu kattaki pasaj boyunun l/3’ünü geçmemek, pasaj genisliginden dar olmamak ve en çok 3 dükkân açilmak sartiyla cepler teskil edilebilir. Yukaridaki oran dâhilinde olusturulan ceplere 3’den fazla dükkân açilmasi istendiginde cep ölçüleri en az 6,00x6,00 m. ebadinda tertiplenecektir.

Tapuda geçis irtifak hakki tesis edilmis pasajlarda, pasaj boyu irtifak kurulan pasajlarin toplam boyudur. (30,00) m.yi geçmesi halinde her iki pasajda (3,50) m. genisliginde olur.

Merdivenler:

Bu tür isyerleri fazla katli olarak düzenlendiginde;

Pasaj, kapaliçarsi ve çok katli magazalarda kat alani (500)m² yi geçmedigi takdirde merdiven genisligi en az (1.50)m. yapilacaktir. Kat alani (500)m² yi geçtigi takdirde ana merdivene ilave olarak en az (l,50) m. genisliginde ikinci bir merdiven yapilmasi zorunludur. Katlar arasinda iki merdiven bulunmasi durumunda istenildiginde bunlardan biri yürüyen merdiven olarak yapilabilir. Pasaj katlarinda 3 basamaga kadar yükseklik farklari en az %6 egimli rampa ile baglanacaktir. (En düsük giris çikisa göre ikiden fazla katli pasaj ve çarsilarda ayrica asansör tesisi mecburidir.) Bütün pasajlarin her katinda kaçisi saglamak amaci ile bina disina ulasan en az (1,00) m. genisliginde merdiven veya koridor, 1 adet yangin çikisi saglanacaktir. Pasajlar ve kapali çarsilardaki sira dükkânlarin duvarlarinin yanmaz malzemeden veya kâgir olmasi zorunludur.

Kademeli pasajlarda kademeler arasinda merdiven tertiplendiginde bedensel özürlülerin geçisi için en az (0,90) m. genisliginde en az %10 egimli rampa yapilmasi zorunludur. Merdivenlerin her iki yaninda korkuluk yapilacaktir.

Isitma ve Havalandirma:

Pasaj-kapali çarsilarin merkezi isitma sistemi ile isitilmasi ve havalandirilmasi zorunludur.

Kattaki brüt insaat alani (500) m² den büyük pasajlar, kapali çarsilar veya çok katli magazalar ile; kattaki brüt insaat alani (500) m² den küçük olmakla birlikte dolasim alanlarinda iki noktadan hava akimi saglayacak sekilde direkt olarak dogal havalandirma olanagi bulunmayan, isyerlerinde havalandirma tesisati yapilmasi zorunludur.

WC’ler:

Pasajlar, kapali çarsilar ve çok katli magazalarda erkek ve kadin için ayri ayri yeterli sayida lavabo ve wc yapilmasi zorunludur. Bu tip binalarda, bedensel özürlülerin kullanimina uygun en az bir lavabo ve wc yapilmasi zorunludur. Özürlü tuvaleti için en az alan, kapi disari açilmak veya sürme olmak sartiyla (1.50x1.50)m. dir. Bu tuvaletin önünde de en az (1.50) m genisliginde bir koridor bulunmalidir. Kapi genisligi en az (0.85)m olmalidir.

Bölme Duvarlari ve Asma Tavanlar:

Pasajlar ile kapali çarsilardaki bagimsiz bölüm dis ve ortak duvarlari ile eklentilerinin bölme duvarlarinin ve varsa ortak alanlardakiler ile çok katli magazadakiler de dâhil tüm asma tavanlarin yanmaz malzemeden olmasi zorunludur.

Asansör ve Yük Asansörü:

Tek katli düzenlemeler disindaki pasajlar ve kapali çarsilar ile çok katli magazalarda yeterli kapasitede yük asansörü ve en düsük kottaki giris çikisa göre 3 veya daha fazla katli olanlarinda insan asansörü yapilmasi zorunludur.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

73

Istanbul Imar Yönetmeligi

Bu tip binalarda yapilacak asansörlerden en az bir tanesi bedensel özürlülerin kullanimina uygun yapilacaktir. Bu asansörlerin iç kabini (1,10x1.40) m. ebadinda yapilacak kapi genisligi (net açilim)(0,85) m.den az olmayacaktir. Kabin içinde yerden 0,85m.-0,90 m. yükseklikte tutunma kolu olacaktir. Asansör kapilari otomatik veya fotoselli olacaktir.

ÇAY OCAKLARI

MADDE 10.02

Büro, ishani, pasaj gibi ticari binalarla, sanayi çarsilari bünyelerinde; kullanma alani en az 3,00 m² olmak, yüksekligi 2,50 m.yi saglamak, 0,45x0,45m. ebadinda hava bacasiyla havalandirilmak, bir ates bacasiyla irtibatlandirilmak kaydiyla çay ocaklari bagimsiz bölüm olarak düzenlenebilir. Çay ocaklarinin nizami isikliktan veya dogrudan isik ve hava almasi halinde hava bacasina gerek yoktur.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

74

Istanbul Imar Yönetmeligi

ONBIRINCI BÖLÜM

GEÇICI YAPILAR

MUVAKKAT INSAATIN YAPILACAGI ALANLAR:

MADDE 11.01

Muvakkat yapi yapilmasina izin verilebilecek tasinmazlar:

11.01.1. Imar Planlarinda Umumi Hizmetlere Ayrilan Yerlerde Kalan Parseller:

Imar planlarinda tamami umumi hizmetlere ayrilan veya kalan parçasi plan ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yapi yapilmasina müsait olmayan arsalar, kamulastirilincaya kadar sahipleri tarafindan oldugu gibi kullanilmaya devam olunur.

Bu gibi yerlerden müracaat gününde 5 yillik imar programina dâhil bulunmayanlarinda; imar plani tatbikatina kadar, sahiplerinin istegi üzerine Ilgili Belediye Encümeni’nce muvakkat insaat veya tesisat yapilmasina izin verilir.

Bu yapinin/tesisatin imar planina göre bulundugu bölgenin özellikleri ve Ilgili Belediye Baskanliginin teklifi de göz önüne alinarak, hangi maksat için yapilip kullanilabilecegi Ilgili

Belediye Encümenince tayin ve tespit olunur. Mülk sahibi bu maksadin disina çikamaz.

11.01.2. 1/1000 Ölçekli Uygulama Imar Plani Uyarinca, Imar Yasasinin 18. Madde hükümleri Tatbik Olunmadan Normal Sartlarla Yapi Izni Verilemeyen Parseller:

Bu alanlarda parselasyon planlarinin yapilmasi zorunludur. 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarinda; Imar Kanunu’nun 18. maddesi hükümleri uygulanmadan normal sartlarda yapi izni verilemeyen yerlerde, parselasyon planlari yapilip onaylanmadan, kesinlesen parselasyon planlarina göre tapu sicilinde imar planina uygun ada ve imar parselleri olusmadan uygulama yapilamaz.

Bu islemler yapilmadan daimi yapi ruhsati verilemez. Ancak, 3194 sayili Imar Yasasi’nin 33. maddesi hükümleri uyarinca bu yerlerde üzerinde yönetmelik esaslarina uygun yapi yapilmasi mümkün olanlarinda sahiplerinin istekleri üzerine belediye encümeni karari ile muvakkat (geçici) yapi ruhsati verilebilir.

Su kadar ki, kamulastirma islemini gerektirmeyen ve sadece iki veya daha fazla parselin tevhidini gerektiren durumlarda muvakkat insaat hükümleri uygulanmaz.

11.01.3. Imar Planlarina Göre Kapanmasi Gereken Yol ve Çikmaz Sokak Üzerinde Bulunan

Parseller:

Imar planina göre kapanan yollar ve çikmaz sokaklar üzerinde bulunan veya mahreci bulunmasina ragmen yapi adasi ortasinda kalan parseller ifraz edilemezler. Bu gibi yerler Imar Kanununun ilgili hükümleri uygulanamadigi ve yapi yapilmasina müsait bir durum elde edilemedigi takdirde, bu hükümler uygulanincaya veya kamulastirilincaya kadar sahiplerince oldugu gibi kullanilmaya devam olunur.

Plana göre kapanmasi gereken yol ve çikmaz sokak üzerinde bulunan arsalardan 5 yillik imar programina dâhil olmayan ve bu yönetmelik hüküm ve ölçülerine göre bina yapilmasina müsait bulunanlara da muvakkat insaat izni verilebilir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

75

Istanbul Imar Yönetmeligi

11.01.4. 3194 sayili Imar Yasasinin 12. Maddesi uyarinca; Imar Planlarinda Gösterilen Cephe Hattindan (Imar Istikametinden) Önde Bina Yapilamaz: Bir parselin imar planinda tespit edilmis cephe hattinin gerisinde kalan kismi, plan ve yönetmelik esaslarina uygun bina insaatina yetmiyorsa (müstakil bina insaatina elverisli bulunmuyorsa) bes yillik imar programi içerisinde olup olmadigina göre Imar yasasinin 10. maddesinde belirtilen müddetler içinde, 18. madde hükümleri tatbik edilmedigi veya baska bir sekilde halline imkân bulunmadigi takdirde mal sahibinin yazili müracaati üzerine bu gibi arsalarin tamami ilgili idarelerce kamulastirilir. Kamulastirma yapilamayan durumlarda istek halinde muvakkat insaat hükümleri uygulanabilir.

MUVAKKAT INSAAT RUHSATININ SARTLARI:

MADDE 11.02

11.02.1.Müracaat gününde parselin yer aldigi Imar planinin bes yillik imar programina dâhil edilmemis olmasi gereklidir. Bes yillik imar programina alinmis yerlerde ne geçici ve nede daimi yapi ruhsati verilemez.

11.02.2.Geçici yapi ruhsati, üzerinde imar yönetmeligi hükümlerine uygun yapi yapilmasi mümkün olan parseller için verilebilir. Geçici yapi yapilmak istenen parselin asgari bina cephe ve derinligi sartina haiz bulunmasi, diger bir deyisle müstakil bina insaatina elverisli bir parsel olmasi gereklidir. Aksi takdirde, ne geçici ve ne de daimi yapi ruhsati verilemez.

11.02.3.Muvakkat yapilarin yükseklikleri tabii zeminden (6.50) m.’yi, insaat alani (250) m2.’yi geçmemek, en az bahçe mesafelerini korumak, mümkün mertebe sökülerek baska bir yere nakli mümkün olan malzemeden ve buna müsait bir sistemde insaa edilmek sarti ile imkan nispetinde mevcut ve mustakbel yol güzergahlarina tesadüf ettirilmemek suretiyle imar plani tatbikatina kadar, sahiplerinin istegi üzerine belediye encümeni karari ile muvakkat yapi yapilmasina izin verilebilir.

11.02.4.Bir parselde birden fazla muvakkat yapi izni verilmesi halinde, bu yapilarin insaat alanlari toplami (250.00) m².’den ve yükseklikleri (6.50) m.’den fazla olamaz.

MUVAKKAT INSAAT RUHSATININ SÃœRESI:

MADDE 11.03

Muvakkat yapinin ruhsat süresi 10 yildir. Yapi izni verilmeden önce belediye encümeni kararinin gün ve sayisinin, 10 yillik müddet için muvakkat insaat oldugunun ve diger lüzumlu ölçü ve sartlarin, tapu kaydina serh edilmesi gereklidir. Muvakkatlik süresi tapu kaydina serh verildigi günden baslar.

Imar Plani tatbik olunurken, muvakkat insaat ve tesisler yiktirilir. On yil dolmadan yiktirilmasi veya kamulastirilmasi halinde muvakkat bina ve tesislerin Kamulastirma Kanunu hükümlerine göre takdir edilecek bedeli sahiplerine ödenir.

SANTIYE BINALARI

MADDE 11.04

Esas yapilarin ruhsati alinmadan santiye binasi yapilamaz. Santiye binalari bu yönetmelikte belirlenen ölçülere ve yapi iznine tabi degildir. Santiye binalarinin yeri ve seklini belediyesi tespit eder.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

76

Istanbul Imar Yönetmeligi

Santiye binasi asil insaata bagli geçici bir yapi oldugundan asil insaatin bitmesi halinde yiktirilmasi veya tasinmasi gerekir. Santiye binalarinin yapi ruhsatinin geçerli oldugu müddet zarfinda santiye olarak kullanilmalari mümkündür.Esas yapiya yapi kullanma izni verilebilmesi için santiye binasinin yiktirilmis olmasi sarttir.

Büyüksehir Belediyesince yapilan, yaptirilan yapim islerinde ( yol bakim ve onarim, yol alt- üst yapi insaati, metro insaati, yapi tesis vb.), müteahhit firmaya veya ilgili kamu kurum ve kuruluslarina ait santiye binalari; yapilacagi alan özel mülkiyette ise mülk sahibinin muvafakati, kamu kurum ve kuruluslarinin tasarrufunda ise ilgili kurumum uygun görüsü alinarak, is bitiminde kaldirilmak sarti ile Büyüksehir Belediyesinin ilgili biriminin izniyle yapilabilir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

77

Istanbul Imar Yönetmeligi

ONIKINCI BÖLÜM

KAMUNUN YARARI IÇIN ALINMASI GEREKEN TEDBIRLER

YIKILACAK DERECEDE TEHLIKELI OLAN YAPILAR

MADDE 12.01

Bir kismi veya tamaminin yikilacak derecede tehlikeli oldugu Belediyede görevli insaat mühendislerinden olusan bir heyetçe müsterek imzali fenni bir raporla tespit edilen yapilarin sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediyece 10 gün içinde tebligat yapilir. Yapi sahibinin bulunmamasi halinde binanin içindekilere tebligat yapilir. Onlar da bulunmazsa tebligat varakasi teblig yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapiya asilir ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabitla tespit edilir.

Yapinin tehlikeli durumu o yerin ve civarinin bosaltilmasini gerektiriyorsa, tehlikeli bina ile civari mahkeme kararina gerek duyulmaksizin ilgili idare tarafindan zabita marifetiyle derhal bosaltilir.

Tebligati müteakip süresi içinde yapi sahibi tarafindan tamir edilerek veya yiktirilarak tehlike ortadan kaldirilmazsa bu isler belediyece yapilir ve masrafi %20 fazlasi ile yapi sahibinden tahsil edilir. Alakalinin fakruhali tevsik olunursa masraf belediye bütçesinden karsilanir.

Korunmasi gerekli tasinmaz kültür varliklari olan yapilarda fotograf tespiti yapilarak KTVK Bölge Kurulu’nun görüsüne göre uygulama yapilir.

SAGLIK, SEHIRCILIK, ESTETIK VE TRAFIK BAKIMLARINDAN ALINMASI

GEREKEN ÖNLEMLER:

MADDE 12.02

Atiksu Mecralari:

Yapilarin pis su mecralarinin kanalizasyon sebekesine veya genel fosseptige baglanmasi zorunludur.

Yapilarin bulundugu sokakta kanalizasyon sebekesi veya genel fosseptik varsa ilgili idare, mal sahibine tebligatta bulunarak belirtilen süre içinde pis su mecrasini kanalizasyon veya genel fosseptige baglanmasini bildirir. Mal sahibi bu baglantiyi gerçeklestirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde baglanti belediyesince yaptirilir ve yapilan masraflar %20 fazlasiyla mal sahibinden tahsil edilir.

Yapinin bulundugu sokakta kanalizasyon sebekesi veya genel fosseptik yoksa ilgili idare alinmasi gereken tedbirleri mal sahibine bildirir. Bu bildirimde mevcut olanaklar esas alinacaktir. Mal sahibi idarenin istekleri dogrultusunda tasinmaz içinde tesisat yapmaya zorunludur. Bu tesisatin yaptirilmasi için ilk önce mal sahibine gerekli tebligat yapilir. Verilen süre içinde idarenin istegi yerine getirilmedigi takdirde bu islem ilgili idare tarafindan yapilarak masrafi %20 fazlasiyla ilgilisinden tahsil edilir.

1000 m2’nin üzerindeki parsellerde, yüzey sularini toplamak, binalari zemin suyundan korumak ve bahçe sulama islerinde kullanmak üzere, bir drenaj sistemi olusturularak, yüzey ve zemin sularinin tabii zemin altinda tesis edilecek bir sarniçta toplanmasi saglanacaktir. Söz konusu drenaj sistemi ve sarniç bina ön cephe hatti gerisinde yan ve arka bahçe mesafeleri içinde düzenlenebilecek ve vaziyet planinda gösterilecektir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

78

Istanbul Imar Yönetmeligi

Çati sularini toplayan yagmur su borulari yukaridaki madde de belirtilen sarniçlara ya da yoldaki yagmursuyu sebekesine baglanacak, atik su sebekesine baglanmayacaktir. Baglandigi tespit edildigi takdirde Belediye veya ISKI tarafindan gerekli müdahale yapilip bedeli bina sahibinden tahsil edilecektir.

Enkaz, Birikinti, Gürültü ve Duman Için Tedbirler:

Arsalarda, binalarda ve diger yerlerde kamunun saglik ve huzurunu bozan veya sehircilik estetik ya da trafik bakimindan mahzurlu görülen enkaz veya birikintiler, gürültü veya duman olusturan tesisler, özel mecra, lagim, çukur, kuyu, magara ve benzerleri mal sahipleri tarafindan islah edilerek bunlara ait mahzurlar giderilecektir. Ayrica bu mahsurlarin olusmamasi için gerekli tedbirlerin alinmasi zorunludur.

Yukarida belirtilen mahsurlardan birinin olmasi durumunda Belediyesi’nce tebligat yapilir ve belirtilen sürede mahzur giderilmedigi takdirde belediyesince bu mahzuru giderilerek masrafi %20 fazlasiyla mal sahibinden tahsil edilir. Mahzuru meydana getirenlerin faaliyetlerine de son verilir.

Yollar Üzerindeki Binali veya Binasiz Tasinmaz Maliklerinin Yükümlülükleri:

Belediyelerce tespit edilen yollar üzerindeki binali ve binasiz arsalarin yola bakan cephelerini mal sahipleri ilgili idarenin istedigi biçimde kapatmaya zorunludur. Bunun için ilgili idare belirtilen sürede arsa cephesinin kapatilmasini mal sahibinden isteyebilir. Mal sahibi verilen süre içinde idarenin istegini yerine getirmek zorundadir. Aksi halde bu is idarece yerine getirilir ve harcanan para mal sahibinden %20 fazlasiyla tahsil edilir.

Yaya kaldirimlari yasalarda belirtilen istisnalar disinda isgal edilemez. Yasalarda yer alan istisnai durumlarda ise Belediyesi’nden izin almak ve gereken sartlari yerine getirmek suretiyle kullanilabilir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

79

Istanbul Imar Yönetmeligi

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YAPI RUHSATI ISLERI

PROJE DÜZENLEMEDEN ÖNCE ILGILI IDARELERDEN ALINACAK

BELGELER

MADDE 13.01

Yapilara ait projeler düzenlenmeden önce ilgili idarelere basvurularak tapu, çap (belediyesinin talebi halinde), aplikasyon krokisi veya röperli kroki, imar durumu, insaat istikamet rölevesi ve kot kesit belgelerinin alinmasi gereklidir.

Imar Durumu Talebinde Istenen Evraklar:

Dilekçe, tapu, çap (belediyesinin talebi halinde), aplikasyon krokisi veya röperli kroki

Insaat Istikamet Rölevesi ve Kot Kesit Belgesi Talebinde Istenen Evraklar:

Dilekçe, tapu, imar durumu, çap (belediyesinin talebi halinde), aplikasyon krokisi veya röperli kroki

PROJE TANZIM ESASLARI

MADDE 13.02

Ilgili meslek mensuplarinca hazirlanmis projelerin T.C. Bayindirlik ve Iskân Bakanliginca kabul veya tespit edilen çizim ve tanzim standartlarina uygun olmasi gerekir. Ilgili belediyelerin uygun görmesi halinde bilgisayar ortaminda üretilmis tüm projeler yine ilgili belediyenin talep edecegi formatta, disket veya CD olarak düzenlenir.

Mimari Projenin Basinda:

Arsanin:

Yeri, tapu kaydi, pafta, ada, parsel numaralari, alani, özel durumlarda varsa ihtiva ettigi yapilar.

Yapilacak yapinin:

Cinsi, kat adedi, bina ve insaat alanlari, hangi amaçla kullanilacagi, yapi sahibi ile projeleri tanzim eden, yapinin fenni mesuliyetlerini veya yapi denetimini alacak olanlar ile, gerekiyorsa sürveyan hizmetlerini görecek olan elemanlar hakkinda gerekli bilgileri içeren bir bilgi tablosu hazirlanacaktir. Tapuya gidecek takima statik hesap ve projelerin eklenmesi gerekmez.

Mimari Proje:

A. Parsel büyüklügünün gerektirdigi ölçekte (l/200,l/500 vb) olmak üzere düzenlenmis genel vaziyet plani ve ayni ölçekte en az iki kesit çizilir.

Genel vaziyet plani ve kesitlerde yol kotu tutanagina bagli mevcut kotlar ile arsanin yapidan sonra alacagi sekil ve kotlar ile agaç dikme yerleri vaziyet planinda mutlaka gösterilecektir.

B. 1/50 veya 1/100 ölçekli bodrum ve kat planlari ile gerekli hallerde istenilebilecek temel plani.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

80

Istanbul Imar Yönetmeligi

C.Belediyelerce yapilarin büyüklügü ve bazi özellikleri nedeniyle uygun görülenlerin mimari projeleri l/100 ölçekli ancak, l/50 ölçekli proje tekniginde istenir.

D.1/50 veya l/100 ölçekli iki tam kesit:

Kesitlerden biri merdivenden geçmek sarti ile enine ve boyuna olmak üzere ve esas planlarin ölçeginde çizilir. Bitisik binalarda bina cephesine paralel kesit herhangi bir özellik tasimiyorsa bir kesit ile yetinilebilir. Kesitlerde yol ve yaya kaldirimi kotlari bahçelerin tabii ve tesviye edilecek zemin kotlari, bitisik nizam binalarda komsu bina veya parsellerin kotlari parselin ± 0,00 röperine bagli olarak gösterilecektir.

Ayrica en az 1 adet 1/20 veya belediyesinin isteyecegi ölçekte sistem detayi çizilir.

E. 1/50 veya l/l00 ölçekli cephe çizimleri.

Binalarin bitisik olmayan bütün cepheleri çizilecektir. Cephelerde binanin köselerine rastlayan arazinin mevcut tabii zemin ve tesviye kotlari mutlaka gösterilecektir. Bitisik nizam veya ikiz nizam binalarda parselin bitisik bina cephesinin dikkate alinmasi ve gerekli geçis uyumlulugu saglanmasi sarttir. Bitisik taraftaki binanin cephe fotografi ruhsat dosyasina ilave edilecektir.

F.Ilgili belediyesi’nce yapilarin dis cephe boya ve kaplamalari ile çatinin malzeme ve rengine ait kurallar getirildiginde bu hususlar mimari projeler üzerinde belirtilecektir. Bitisik ve çevredeki yapilarla uyum saglanacak, görüntü kirliligi önlenecektir.

G.Korozyon ve rutubetten korumak amaciyla mimari projede çatida isi izolasyonu ve bodrum katlarda su yalitim ve drenajla ilgili gerekli detaylar gösterilecektir.

H.Metro koruma bölgesi ve güzergahi üzerinde bulunan parsellerde metro güzergahi açisindan bir sakinca olmadigina dair Büyüksehir Belediyesinden onay alinacaktir.

I.Yürürlükteki Otopark Yönetmeligi hükümleri geregince mimari projelerde otopark hesaplarinin yapilmasi ve otopark yerlerinin vaziyet plani ve varsa kat planlarinda gösterilmesi sarttir.

Statik Proje:

Çelik karkas binalarda çelik yapi hesabi, betonarme binalarda betonarme, hesabi l/10, l/20,

1/25, l/50, 1/100 ve ihtiyaç duyulan ölçekli çizimler.

Asma çatili binalarin çati hesabi ve projesi.

Tesisat Projesi:

Tesisat projeleri “Elektrik Iç Tesisat Yönetmeligi ve Fenni Sartnamesine” uygun olarak düzenlenecektir.

Kalorifer tesisat, havalandirma ve klima tesisati projeleri ilgili belediyesince onaylanacaktir.

Sihhi tesisat projesi belediyece tetkik edilip, onaylanacaktir.

Dogalgaz uygulama bölgelerinde kalan parsellerde insaa edilecek binalarda ilgili idarece düzenlenmis aksini gösterir bir belge getirilmedigi takdirde, dogalgaz tesisati yapilmasi zorunludur. Dogalgaz tesisat projeleri tetkik edilip, onanmadan yapi ruhsati verilmez.

Asansör uygulama projesi, yapi ruhsati verilmeden önce ilgili belediyesince onaylanacaktir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

81

Istanbul Imar Yönetmeligi

Projelerin Tetkik Asamasindaki Uyulacak Esaslar:

A.Imar Yönetmeligi, imar plani ve açiklama raporlari, imar istikamet rölevesi ve insaat kotlandirma belgelerinde belirtilenler disinda proje müellifi tarafindan projenin çizimi sirasinda hatali yapilan ya da eksik çizilen kisimlar için projelerde düzeltme yapilmamasi, hatali ve eksik kisimlarin proje orijinalinde düzeltilerek ozalit kopyalarin ondan sonra çekilmesi, zorunluluk halinde yapilan düzeltmelerin projeyi inceleyenler tarafindan kendi el yazilari ile “tarafimdan düzeltilmistir” sözü ile adi ve soyadi da yazilarak ve tarih konarak imzalanmasi, imza ve düzeltme yapilan yerlerin resmi mühürle mühürlenmesi.

B.Mimari ve mecra projelerinin birlestirilmesi için yapilan ozalit eklentisi disinda, projelerin ozalit kopyalarinda ek yapilmamasi, mimari ve mecra projelerinin birlestirilmesi için yapilan ek yerleriyle, ek yerlerinin proje müellifi tarafindan mutlak surette imzalanmasi ve bütün ek yerlerinin 2 yerinden inceleyenlerce imzalanarak resmi mühürle mühürlenmesi, ancak büyük tesislere ait projelerden eklenmesi mümkün olmayanlarin bir anahtar paftada gösterilmesi ve proje tamaminin kaç paftadan ibaret oldugunun proje onay sayfasina yazilarak imzalanip mühürlenmesi gerekir. Statik proje mimari projeden ayri olarak yapiya ait bilgileri ihtiva eden bir baslik altinda ayri olarak teklif edilebilir.

C.Projenin onay sayfasinin, projelerin zamanla yipranip imzalarin kaybolmasina imkan vermeyecek bir yerinde (Örnegin distan bir iç sayfada yada bir kapak altinda) olmasi ve bu sayfada projeyi mimari, statik ve mecra yönünden inceleyenlerle onaylayanin adi soyadi, meslek unvani, oda numarasi, tarih ve imzasinin bulunmasi gerekir.

D.Mimari projelerin (4) digerlerinin (3) takim halinde düzenlenip usulüne göre dosyalanmasi, mimari proje ve eklerinin bir sureti 5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanununun 11. Maddesi geregince Büyüksehir Belediye Baskanligina gönderilmesi zorunludur.

E.2863 sayili Yasaya tabii parsellerde K.T.V.K. Kurulu karari ile, kurul onayli proje istenir.

F.Tasdike sunulan tüm projeler ilgili ilçe-ilk kademe belediyesince tescil edilir.

YAPI RUHSATI ILE ILGILI GENEL ESASLAR

MADDE 13.03

Belediye sinirlari içinde yapilacak olan her türlü yapilar için ilgili belediyesinden yapi ruhsati alinmasi ve yapi ruhsati belgesi kullanilmasi zorunludur. Bir parselde birden fazla bina var ise her bina için ayri ayri yapi ruhsati tanzim edilebilir.

5216 sayili Büyüksehir Belediye Kanununun 11. Maddesi geregince ilçe ve ilk kademe belediyelerinin verdikleri ruhsat ve eklerinden birer suretin Büyüksehir Belediye Baskanligi’na gönderilmesi zorunludur.

Yapi ruhsati almak için 13.01 maddesinde sözü geçen belgeler ve bu belgelere dayanarak hazirlanan mimari projesi, statik projesi, elektrik projesi ve tesisat projesi ile parsel maliklerinin veya kanuni vekillerin müracaati halinde;

A.Tüm parsel maliklerinin noterden tasdikli muvafakati, gerekli hallerde komsu muvafakati.

B.Gerekli vergi, resim ve harçlar ile ücretlerinin tahsil olunmasi

C.Parselin üzerinde bina olmasi halinde yikim belgesi aranir. Ancak yapiyi etkilemeyen santiye kullanimina müsait bina bulunmasi halinde bu sart aranmaz.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

82

Istanbul Imar Yönetmeligi

D.Yapilarin fenni mesuliyetlerinde; Yapi Denetimi Hakkinda Kanun ve yapi denetimi uygulama yönetmeliginin ilgili hükümleri geçerlidir.

E.Yanlislikla verildigi anlasilan ruhsati ilgili Idarenin geri alarak iptal etme yetkisi vardir. Ancak bu ruhsata dayanarak bina ve tesisat yapildiktan sonra yanlislikla ruhsat verildiginden bahisle ilgililer zarara ugratilmaz. Aksi takdirde idareler sebep oldugu bu zarari ve ziyani ödemekle mükelleftirler.

F.Yapi ruhsati belgelerinde; yapi maliyetinin hesaplanmasinda o yil için T.C. Bayindirlik ve Iskan Bakanligi’nca belirlenen ve Resmi Gazetede ilan edilen “Yapim birim maliyetleri” esas alinacaktir.

Uygulama asamasinda kamu donatisina ayrilan alanlar terk edilmeden uygulamaya izin verilemez.

YAPI RUHSATI MÃœRACAATI VE EKLENECEK BELGELER

MADDE 13.04

Yeni insaat, ilave ve esasli tadillerde, insaat ruhsati asamasinda yapi sahipleri veya yasal vekillerince dilekçe ile yapilan müracaatlarda dilekçeye eklenmesi gereken tapu (istisnai durumlarda tapu senedi yerine geçecek belge) plan proje ve resimler asagida gösterilmistir.

1.Dilekçe

2.Tapu (malikler listesi ruhsat asamasinda alinacaktir). Ruhsat Verme Asamasinda Tapu Senedi Yerine Geçen Belgeler:

•Özel yasalara göre tahsisi yapilip henüz tapu siciline kaydedilmemis ilgili kamu kuruluslarinca verilmis tahsis belgesi (775-2510-4753-5618-7269/1051 sayili yasalara göre)

•Mülkiyete iliskin kesinlesmis mahkeme karari ve bu mahkeme kararina müstenit yetkili diger makamlar tarafindan verilen belge.

•Kesinlesmis kamulastirma kararlari

Bunlardan tapu senedi veya tapu tescil yazisi ruhsata müracaat tarihinden en fazla bir ay evvel alinmis veya onaylanmis olmalidir. Hisseli gayrimenkullerde bütün hissedarlarin tapu senetleri veya mülkiyet durumunu belirten tapu tescil yazisi istenir.

3.Çap (belediyesinin talebi halinde), aplikasyon krokisi veya röperli kroki,

4.Imar durumu (ruhsat asamasinda geçerliligi kontrol edilecektir).

5.Insaat istikamet ve kot kesit rölevesi.

6.Mimari proje ( en az 4 takim)

7.Statik proje (betonarme çizim 3 takim, statik hesap 2 takim) (Çelik yapi olmasi halinde çelik çizim ve birlesim detaylari da eklenmelidir).

8.Elektrik tesisati projesi (3 takim), PTT (zayif akim tesisat) projesi (2 takim)

9.Sihhi tesisat projesi (3 takim)

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

83

Istanbul Imar Yönetmeligi

Binanin atik ve artik su çikislarinin kanalizasyon sistemine baglantisi gösterilecektir.

10.Kalorifer tesisati projesi (3 takim)

11.Isi yalitim projesi (3 takim)

12.Dogalgaz projesi (3 takim) dogalgaz uygulanan yerlerde.

13.Asansör projesi (3 takim).

14.Zemin Inceleme Raporu.

15.Fenni Mesul taahhütnamesi; Yapi Denetimi Hakkinda Kanun ve yapi denetimi uygulama yönetmeliginin ilgili hükümleri geçerlidir.

16.Yapi Denetimi Hakkinda Kanun geregi Yapi Denetim Kuruluslari, imar mevzuati uyarinca öngörülen fenni mesuliyeti ilgili idareye karsi üstlenerek; yapi denetim izin belgesinin noter tasdikli sureti ile Bakanlikça onaylanmis yapiya iliskin bilgi formunun aslini yapi ruhsati alinmasi asamasinda ilgili idareye vermek zorundadir.

17.Yapi müteahhidi taahhütnamesi Yapi Denetimi Hakkinda Kanun ve yapi denetimi uygulama yönetmeliginin ilgili hükümleri geçerlidir.

18.Yapi sahibi, yapi müteahhidi kanuni ikametgâhini (degistirdikçe) belediye’ye bildirmek zorundadir.

19.Muvakkat yapilacak binalarda encümen karari gerekmektedir.

20.(5000) m²’den fazla alisveris merkezi, (10000) m²’den fazla is ve sanayi sitelerine insaat yapim ruhsati verilmeden önce trafik açisindan giris-çikis düzenlemesini gösteren UTK (Ulasim ve Trafik Düzenleme Kurulu) karari alinacaktir.

21.Ana arter yollara cephesi olan parsellerde katlar alani (5000) m²’den fazla olan insaatlara, insaat yapim ruhsati verilmeden önce trafik açisindan giris-çikis düzenlemesini gösteren UTK (Ulasim ve Trafik Düzenleme Kurulu) karari alinacaktir.

Sözü geçen belgelerin;

T.C.Bayindirlik ve Iskân Bakanligi’nca hazirlanarak yayinlanmis bulunan “Mimari Proje Düzenlemesi Esaslari”, “Insaat Mühendisligi Proje Düzenleme Esaslari”, “Makine Mühendisligi Proje Düzenleme Esaslari”, “Elektrik Mühendisligi Proje Düzenlenme esaslari” baslikli sartnamelere, T.C.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanliginca hazirlanan “ Dogal gaz ve Iç Tesisat ve Dönüsüm Sartnamesi”ne ve 2560 sayili yasa geregince ISKI Genel Müdürlügü’ne ait yönetmeligin ilgili hükümlerine uygun olmasi zorunludur.

Ilgili belediyelerin uygun görmesi halinde Ozalit nüshalarla birlikte bilgisayar ortaminda üretilmis tüm projeler yine ilgili belediyenin talep edecegi formatta, disket veya CD olarak 2 adet düzenlenir. Bir adet sayisal Büyüksehir Belediyesine gönderilecektir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

84

Istanbul Imar Yönetmeligi

TADILAT-ILAVE INSAAT VE RUHSAT YENILEME

Binalarda yapilacak esasli tamir ve tadiller ruhsata tabidir.

MADDE 13.05

Ruhsat Alinmis Yapilarda Herhangi Bir Degisiklik Yapilmasi Halinde:

A.Yapilacak degisiklik binanin bütününde ise; mimari projenin yeniden tanzim edilmesi gereklidir. Bu degisiklik yapinin statik hesaplarinda da degisiklik yapilmasini gerektiriyor ise yeniden statik ve betonarme projeler istenir.

B.Proje üzerinde basit düzeltmeler yapilmasi mümkün olan durumlarda (bu yönetmelik hükümlerine uyulmak kaydi ile bagimsiz bölüm içindeki kapi yerlerinin degistirilmesi, tasiyici olmayan bölme duvarlarinin kaldirilmasi vb.) ayrica tadilat projesi istenmez ve ilgili bagimsiz bölüm sahibi veya sahiplerinin müracaati ile bu düzeltmeler bütün nüshalarda ayni sekilde yapilarak belediyece mühürlenip imzalanir.

C.Yapilacak degisiklik yapinin dis duvarlarini veya pencerelerini ve dis kapilarini degistiriyorsa isi yalitim projesi yeniden düzenlenir.

D.Bu maddede sözü geçen tadilat projelerinin 5 takim olmasi gerekir.

E.Imar istikametine tecavüzlü mevcut binalar imar istikametine uygun hale getirilmedikçe tadilatlarina tevzii ve kat ilavelerine izin verilmez.

F.Yapilacak degisiklik belirli bir veya birkaç kati içeriyorsa belediye’ye sadece degistirilmesi istenen katlarin planlari ibraz olunur.

G.Yapilmak istenen tadilatta fonksiyon degisikligi var ise (konuttan isyerine gibi) veya ortak alanlar ile bina cepheleri tadilat kapsamina giriyor yada tüm binada tadilat yapiliyor ise ruhsat verilmeden önce tüm hissedarlarin noterden tasdikli muvafakatnamesi gereklidir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

85

Istanbul Imar Yönetmeligi

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YAPI RUHSATI SONRASI ISLEMLER

YAPI YERINDE BULUNDURULMASI GEREKLI TABELA VE BELGELER ILE YAPI ISLERINDE ALINACAK GÃœVENLIK TEDBIRLERI

MADDE 14.01

14.01.1.Yapi Yerinde Bulundurulmasi Gerekli Tabela Ve Belgeler

Ruhsat ve eki projelerin yapi yerinde bulundurulmasi ve insaat müddetince yapi üzerinde herkesçe rahat görülebilecek bir yere, en az (0,5/0,75)m. boyutlarinda bir tabela asilmasi zorunludur.

Asilacak tabela üzerinde mal sahibinin, mimarinin, statik, elektrik-tesisat, isi yalitim proje müelliflerinin ismi, yapi denetim sirketinin (fenni mesullerinin), müteahhidinin isimleri ile insaat ruhsati numarasi ve tarihini içeren bilgiler bulunmalidir.

Mahallinde ruhsat ve eki projeleri ve bilgi tabelasini bulundurmayan yapilar tespit tutanagi düzenlenerek yapi sahibine veya binada bulunanlara tebligat yapilir ve tebligat belgesi binanin görünür bir cephesine asilir. Ilgililerine ulasilamaz ise bir nüshasi da muhtara birakilir.

Ruhsat tabelasi 3 gün içinde asilmadigi takdirde yapi sahibine, ilgili belediye encümen karari ile 1000 YTL para cezasi verilir. Verilecek olan bu para cezasi yillik TÜFE oranina bagli olarak güncellenir.

14.01.2.Yapi Islerinde Alinacak Güvenlik Tedbirleri

Yapi islerinin gündüz yapilmasi esastir. Karanlikta veya gece çalisilmasinin gerekli veya zorunlu bulundugu hallerde, çalisma yerinin ve geçitlerin yeterince ve uygun sekilde aydinlatilmasi ve is güvenliginin saglanmasi gereklidir.

Yapilan çalismalarda gürültü ve titresim nedeniyle çevreye rahatsizlik verilmemesi için gerekli tedbirler alinacak, çalisma saatleri buna göre ayarlanacaktir.

Belediye sinirlari içinde yapi insasina ve kazilarina baslamadan önce yapi alaninin çevresi ortalama 2 metre yükseklikte tahta perde ile çevrilecek, payandalari içten vurulacak, gerekli uyari levhalari asilacak ve bunlar yapinin bitimine kadar bu sekilde korunacaktir. Kazinin, komsu bir yapiyi devamli veya geçici olarak tehlikeye soktugu hallerde, yapi tekniginin gerektirdigi tedbirler alinacaktir.

Insaatin ve tamiratin devami ile bahçenin tanzim ve agaçlandirilmasi sirasinda yolun veya kaldirimlarin, kamuya veya komsu parsellere ait yerlerin isgal edilmemesi, yol cephesindeki parsel sinirlarinin ve gerekli ise komsu parsel sinirlarinin her türlü tehlikeyi önleyecek sekilde tahta perde veya uygun bir malzeme ile kapatilmasi ve yol cephelerinin geceleri aydinlatilmasi zorunludur.

Elektrik panolari yapi alani disina kurulduysa gerekli uyari isaretleri konulacak ve koruma seridiyle çevrelenmelidir.

Yapi alani içindeki tehlikeli kisimlar ve çukurlar açikça sinirlandirilacak ve buralara görünür sekilde yazilmis uyarma levhalari konulacak ve geceleri kirmizi isiklarla aydinlatilacaktir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

86

Istanbul Imar Yönetmeligi

Yapi alani disinda kazaya sebep olacak veya insanlari tehlikeli durumlara düsürecek sekilde malzeme istif edilmeyecek ve araçlar gelisi güzel yerlere birakilmayacaktir.

Yapi, yol kenarinda yapildigi takdirde, yolun bakim ve onarimindan sorumlu belediyece saptanacak zorunlu durumlarda, izin alinarak yaya kaldirimlarinin bir kismini isgaline, ancak, üstü ve parsel cephesi tarafi, tehlikeli herhangi bir durumu önleyecek sekilde uygun malzeme ile kapatilmis yaya geçitleri saglamak ve aydinlatilmak kosullari ile izin verilebilir.

Yapi iskeleleri, ancak sorumlu ve yetkili teknik elemanin yönetimi altinda, insaati çevreleyen güvenlik perdeleri içinde kalmak kosulu ile yapilacaktir.

Insaat süresince güvenlik unsurlarinin yani sira görsellik ve estetik kriterler de dikkate alinarak, santiyenin sehrin dokusuna aykiri olarak tertip edilmemesine ve sehrin bütünlügünü bozmamasina da özen gösterilmelidir.

YAPI RUHSATI

MADDE 14.02

Yapi ruhsati almak için 13.01 maddesinde sözü geçen belgeler ve bu belgelere dayanarak ilgili belediyesince onanan yapi projeleri ile parsel maliklerinin veya kanuni vekillerin müracaati halinde;

A.Tüm parsel maliklerinin noterden tasdikli muvafakati, gerekli hallerde komsu muvafakati,

B.Gerekli vergi, resim ve harçlar ile ücretlerin tahsil olunmasi,

C.Yapi Denetimi Hakkinda Kanun ve Yapi Denetimi Uygulama yönetmeliginin ilgili hükümlerine uyulmasi zorunludur.

Yapi denetim kuruluslari, yapi denetimini üstlendigine dair ilgili idareye taahhütname vererek, yapi ruhsatinin ilgili bölümünü imzalamalari zorunludur.

TEMEL - TEMEL ÜSTÜ VIZELERI

MADDE 14.03

Yapi Denetimi Hakkinda Kanunun ilgili maddesi ve yapi denetimi uygulama yönetmeliginin ilgili hükümleri geçerlidir.

Birden fazla bagimsiz bölüm olan binalarda veya parsellerde, kat irtifaki kurulmadan temel

üstü vizesi verilemez.

YAPI DENETIMLERI

MADDE 14.04

Imar Kanunu, Yapi Denetimi Hakkinda Kanun ve Uygulama Yönetmeliklerinin ilgili hükümleri geçerlidir.

ISI YALITIM VIZESI

MADDE 14.05

1. Dilekçe

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

87

Istanbul Imar Yönetmeligi

2.Mimari Proje

3.Isi Yalitim Projesi

4.Dogal gazli ise dogal gaz projesi (2 takim)

5.Yapi Ruhsati

Yapinin kaba insaati tamamlanip sivalari yapilmadan önce yapi sahibi belediyesinden isi yalitim vizesi almak zorundadir. Yapinin isi yalitim vizesinden önce temel ve temel üstü vizesinin yapilmis olmasi zorunludur.

CEZAI HÃœKÃœMLER

MADDE 14.06

Imar yasasi geregince, ruhsat alinmadan veya ruhsat ile eklerine imar mevzuatina aykiri yapilan yapinin, ilgililerine yürürlükteki Imar kanununun ilgili maddelerindeki cezai hükümler uygulanir.

YAPI KULLANMA IZNI

MADDE 14.07

Yapi Denetimi Hakkinda Kanun ve Uygulama Yönetmeliginin ilgili hükümleri geçerlidir.

Yapi Kullanma Izni için gerekli belgeler:

1.Dilekçe

2.Yapi Ruhsati

3.Asansör Isletme Ruhsati

4.Siginak Vizesi

5.Vergi ilisigi kesildigine dair belge

6.S.S.K. ilisigi kesildigine dair belge

7.Büyüksehir Belediyesinden, kanal baglantisinin teknik sartlara uygun olarak yapildigina dair belge temin edilerek,

Mal sahibinin ve yapi denetim sirketinin müracaati üzerine ilgili belediye, yapinin ruhsat ve eklerine, fen ve saglik kurallarina uygun olarak tamamlanip tamamlanmadigini belirler.

Yapinin mevzuata uygun bulunmasi halinde, 30 gün içinde yapi kullanma izin belgesi düzenlenir. Aksi halde, eksikliklerinin tamamlanarak yapinin mevzuata uygun hale getirilmesi istenir. Yapi kullanma izin belgesinin birer örnegi, mal sahibi ve/veya sahiplerine, yapinin müteahhidine, proje müelliflerine ve fenni mesullere verilir.

Yapinin kismen kullanilmasi mümkün olan kisimlarina yapi kullanma izni düzenlenebilmesi için, bu bölümlere hizmet veren ortak kullanim alanlarinin tamamlanmis ve kullanilabilir olmasi ve yapida mevzuata aykiriligin bulunmamasi sarttir.

Yapi kullanma izninin verildigi tarih, yapinin tamamlandigi tarihtir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

88

Istanbul Imar Yönetmeligi

KAT IRTIFAKI

MADDE 14.08

1.Dilekçe

2.Yapi ruhsati

3.Kat irtifak projesi (1 adet)

Noterden onayli kat irtifakina esas hisse oranlarini gösteren bagimsiz bölüm listesi binanin bütün kat planlarini gösteren mimari proje üzerine yapistirilir ve onaylanir.

YAPI FOTOGRAF TASDIKI

MADDE 14.09

1.Dilekçe

2.Yapi ruhsati

3.Binanin tamamina ait yapi kullanma izni belgesi

4.(l3Xl8)cm ebadinda cephe fotograflari (2’ser adet)

YIKIM RUHSATI

MADDE 14.10

1.Dilekçe

2.Tapu

3.Çap(belediyesinin talebi halinde), aplikasyon krokisi veya röperli kroki

4.Imar Durumu

5.Mevcut binaya ait resim

6.Binanin mahallen tetkik edilerek bos oldugunu belgeleyen rapor veya muhtardan bos olduguna dair yazi.

7.Tapu yazisi

8.Hissedar muvafakati

9.Elektrik, su, dogalgaz kesme yazilari

10.Vergi ilisiginin kesilmesi

11.Yikimda sorumlu olacak insaat mühendisi veya mimar noter onayli sorumluluk beyani.

12.Korunmasi gerekli tasinmaz kültür varliklari için kurul karari

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

89

Istanbul Imar Yönetmeligi

ONBESINCI BÖLÜM

RUHSATA TABI OLMAYAN BASIT TADILATLAR

RUHSATA TABI OLMAYAN INSAAT ISLERI

MADDE 15

Bu yönetmelik hükümlerine aykiri olmamak, tasiyici elemanlarin durumunu degistirmemek, bagimsiz bölümün brüt insaat alanini artirmamak, kullanim amaci ve cephe görünümünü degistirmemek kosullari ile tasiyici sistemi etkilemeyen yerlerde iç mekan kullanimini ve duvar yerlerini degistirmek ve kaldirmak, derz, iç ve dis siva, boya, badana, oluk, dere, dograma, döseme ve taban kaplamalari, elektrik ve sihhi tesisat tamirleri ile çati onarimi, kiremit aktarilmasi, bina cephesi su ve isi mantolama sistemleri ile derinligi l,00 m.yi geçmeyen süs havuzlari bahçe duvari, duvar kaplamasi, baca, saçak ile benzeri elemanlarin tamirleri, tüm dekorasyon isleri ile tasiyici unsuru etkilemeyen diger tadilatlar ve tamiratlar ruhsata tabi degildir. Bunlardan iskele kurmayi gerektirenler için belediyeye yazi ile müracaat edilip konuyla ilgili mimar veya insaat mühendisi veya insaat teknikeri veya insaat teknisyeni sorumlulugu üstlenmesi sartiyla izin alinmasi gereklidir. Imar planlarinda aksine bir hüküm yoksa zemin katta bulunan is yerlerinin vitrin degisiklikleri basit tadillerden sayilir. Açik çikmalar balkon vasfini bozmadan ve kapali alanlara ilave edilmeden hafif malzemelerle (PVC, alüminyum, ahsap,vb.) kapatilabilir.

Bu maddenin uygulanmasinda Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri saklidir.

Bu maddede belirtilenler disindaki bütün insai faaliyetler ruhsata veya izne tabidir.

ONALTINCI BÖLÜM

FENNI MESULLER VE MESULIYETLERI ILE TESCIL UYGULAMA VE USULLERINE

ILISKIN ESASLAR

MADDE 16

Yapi Denetimi Hakkinda Kanun ve Yapi Denetimi Uygulama Yönetmeliginin ilgili hükümleri geçerlidir.

Istanbul Büyüksehir Belediye Baskanligi sorumluluk alaninda tescil islemleri ilgili belediyelerince yapilmaktadir. (Mimari projelerin mimarlar, statik hesap ve projelerin insaat mühendisleri, isitma ve sihhi tesisat projelerinin makine mühendisleri, elektrik mühendisleri, harita hizmetlerini harita mühendisleri ve yönetmelikte açiklanan yetki sinirlari içinde kalmak kosulu ile ilgili fen adamlari tarafindan hazirlanmis olmasi ve Istanbul Büyüksehir Belediye Baskanligi Imar Müdürlügünden her yil için IBB sicil kayit belgesi almis olmalari gerekmektedir). Ayrica ruhsat islemleri esnasinda ilçe ve ilk kademe belediyelerince proje müelliflerinden her is için ayri ayri düzenlenmis noter onayli “proje sorumluluk beyani” belgesi alinmasi, proje sorumluluk beyaninin alinmasini müteakip proje onay ve ruhsat islemlerinin yapilmasi gerekmektedir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

90

Istanbul Imar Yönetmeligi

PROJE SORUMLULUK BEYANI

................................................. BELEDIYESI

IMAR MÜDÜRLÜGÜ’NE

............................ Ilçesi, ........................ Mahallesi, .......................Caddesi, ................ Sokagi,

.................... Pafta, .......... Ada, ............ Parsel sayili tasinmazdaki insaata ait projeler tarafimizdan yapilmis olup, her türlü meslek sorumlulugu kabul ve beyan ederiz.

PROJE

MÃœELLIFIN ADI

IBB SICIL

ODA SICIL

T.C KIMLIK NO

IMZA

TÜRÜ

SOYADI

NO

NO

 

 

 

 

 

 

 

 

MIMARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTRIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAK.ve

 

 

 

 

 

SIHHI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEOLOJIK

 

 

 

 

 

RAPOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C Kimlik Numarali Hüviyet Cüzdani asillari ile yine T.C Kimlik No’lu TMMOB oda Kimlik Kartlarini bizzat ibraz eden yukaridaki meslek mensuplarin beyan ve imzalari huzurumda alinmistir.

Is bu beyan ......................

suret düzenlenmistir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

91

Istanbul Imar Yönetmeligi

ONYEDINCI BÖLÜM

ÖZEL INSAAT YAPAN MÜTEAHHITLERIN SICILLERININ TUTULMASINA ILISKIN ESAS

VE USULLER

MADDE 17

Yapi Denetim Kanun ve Yönetmeligi hükümleri uygulanir.

ONSEKIZINCI BÖLÜM

ÖZELLIK ARZEDEN BINALAR

20. Bölüm hükümleri tüm 18. Bölüm için geçerlidir.

ÖZEL HASTANELER:

MADDE 18.01

Saglik Bakanliginin ilgili yönetmeligine uyulacaktir.

Özel hastaneler; T.S. normlarina uymak kosulu ile; Saglik Bakanligi’nin söz konusu kurumlar ile ilgili yayinladigi meriyetteki kanun, yönetmelik ve tüzük hükümlerine tabidir (söz konusu kanun, yönetmelik ve tüzüklerde revizyon olmasi halinde, revizyonlara da uyulmasi gereklidir).

ÖZEL EGITIM VE ÖGRETIM KURUMLARI

MADDE 18.02

Özel egitim ve ögretim kurumlari; normlarina uymak kosulu ile Milli Egitim Bakanligi’nin söz konusu kurumlar ile ilgili yayinladigi yürürlükteki kanun, yönetmelik ve tüzük hükümlerine tabidir. (söz konusu kanun, yönetmelik ve tüzüklerde revizyon olmasi halinde, revizyonlara da uyulmasi gereklidir).

Özel egitim tesislerinde servis trafigini düzenlemek amaciyla UTK karari alinmasi zorunludur.

ÇAY-KAHVE SALONLARI (KAHVEHANE)

MADDE 18.03

Bu yapilarda Türk Standartlari Enstitüsünün normlarina uyulmasi gerekmekte olup, kahvehaneler zemin katta imar planlarinda ticaret, ticaret+hizmet alanlarinda yapilabilir.

Iç yükseklik net 3,50 m.den az olamaz. Kapali alan kisi basina 1,00 m² esas alinarak hesaplanir. 50 m²den büyük kahvehanelerde kullanim alaninin % 10’undan az olmamak üzere bir depo ayrilacaktir.

Wc ve Lavabolar:

Her 25 kisiye en az bir kadin ve bir erkek olmak üzere wc ve lavabo yapilacaktir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

92

Istanbul Imar Yönetmeligi

Giris Kapilari:

2,00 m. genisliginde olacak, disari açilacak, kullanilan alani 100 m²yi asan kahvehanelerde bu kapidan baska genisligi (1,50) m.den az olmayan ve disa açilan ikinci bir kapi yapilacaktir.

Kahvehaneler idare odasi, wc., antre, salon, çay ocagi ve okuma yeri bölümlerini kapsar.

Minimum Alanlar

Antre

3,00 m²

(l,50 x 2,00)

Salon

40,00 m²

 

Çay Ocagi

3,00 m²

(l,50 x 2,00)

Idare Odasi

4,00 m²

(2,00 x 2,00)

WC

1,65 m²

(l,10 ve l,50)

SINEMA VE TIYATROLAR

MADDE 18.04

TSE’nin normlarina uyulacaktir. Sinema ve tiyatrolar, gise, giris holü, bekleme salonu, fuayeler, salon ve balkonlar, perde, sahne, soyunma, dus yerleri, idare odalari, giris, çikis, koridor merdivenleri, wc, lavabo mahalleri vb gerekli kisimlardan ibarettir.

Salon ve Balkonlar

A. Hacim ve Yükseklik Tertipleri:

Salon ve balkonlarda sahne hacmi hariç, kisi basina en az 5,00 m³ hacim isabet etmesi sarttir. Sahneden en uzak seyirci sirasinda dahi en az temiz yükseklik 2,40 m.nin altina düsemez.

B. Tabii Zeminden Kot Farklari:

Seyircinin çikista, rahat bosalma imkâni bulacak sekilde tabii zemine ulastigi noktalarin kotlari ile salon ve balkonda bu kota nazaran en gayri müsait durumdaki seyirci sirasinin kotlari arasindaki farklar asagida verilen miktarlari geçemez.

300 ila 600 kisilik salon ve balkonlarda

±

12,00 m.

600 ila 2000 kisilik salon ve balkonlarda

±

8,00 m.

2000 kisiden fazla salon ve balkonlarda

±

5,00 m.

300 kisiye kadar kapasiteli salon ve balkonlarda tabii zeminden kot farki sinirlamasi yoktur.

C. Kapilar:

Kapi genislikleri; bir seans çikisiyla tabii akimla, kesitten geçebilecek en fazla seyirci sayisina göre hesaplanacak,bu hesapta salon ve balkonlar ayri degerlendirilerek 600 kisiye kadar her 125 kisiye 1 m.; 600 kisiden sonra ise her 165 kisi için l m.lik en az genislik isabet edecektir.

Salon ve balkonlarda ayri ayri en az 2 ser çikis kapisi bulunmasi ve bir kapinin genisliginin l,00 m.den az olmamasi sarttir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

93

Istanbul Imar Yönetmeligi

D. Oturma yerlerinin düzenlenmesi:

Oturma yerleri sabit olacak, temiz genislik ve enleri en az 0,50 m., siralarin arasindaki serbest geçit ise en az 0,45 m. olacaktir. Duvara dayanan yan siralar en fazla 7 oturma yeri ihtiva edebilir. Iki yan geçit arasinda bulunabilecek azami oturma yeri sayisi salonlarda 28, balkonlarda 24’tür. Ancak salon ve balkonun her iki yaninda; en fazla 3 sira için en az l m. genisliginde veya en çok 4 sira için en az l,50 m. genisliginde birer çikis mevcut ise bir siradaki oturma yeri adedi 50’ye çikartilabilir.

Yan geçitler paralelinde ara geçitler bulunuyorsa; salonlarda yan geçit ile bir sonra gelen ara geçit arasinda bir sirada en çok 21, balkonlarda en çok 18 oturma yeri bulunabilir. Ara geçitler arasinda bir sirada bulunabilecek en çok oturma yeri sayisi ise salonlarda 14, balkonlarda 12’dir. Ancak yan geçitler paralelindeki bu ara geçitlerin dogrudan dogruya veya sahneye paralel ara geçitler vasitasiyla çikislara ulasmasi sarttir. Sinemalarda, en ön oturma yeri arkasinin perdeye mesafesi 7 m.den az olamaz ve perde ortasi diki ile en fazla 45° teskil edecek tarzda çizilen iki dogrunun disinda kalan kisimlara oturacak yer konulmaz.

Localarda tespit edilmemis olarak en çok 10 oturma yeri bulanabilir. Her oturma yeri için en az 0,65 m²lik bir alanin bulunmasi zorunludur.

Oturacak yerlerin yerlestirilmesinde en az göz yükseklik farkinin 0,06 m. olmasi sarttir.

Sinema ve tiyatrolarin tekerlekli sandalye ile ulasilabilir ve seyircilerin salona girisi çikisini engellemeyecek bir noktasinda (Esiksiz ve en fazla % 6 egimle ulasilabilen bir düzlemde) her biri (0.90m. x 1.40m.) olan iki alan tekerlekli sandalyedeki özürlüler için ayrilacaktir. Mimarî düzenlemeye göre bu yerlerin seyircilerin yer aldigi herhangi bir bölümde olmasi mümkündür

E. Salon ve Balkon Içi ve Yan Geçitler:

Oturma yerleri arasinda sahneye dik ve paralel olarak birakilan geçitlerin genislikleri, bir seans çikisinda tabii akimla kesitten geçebilecek en fazla seyirci sayisina göre 100 kisiye 1m.lik en az genislik isabet edecek tarzda hesaplanacak ve geçit enleri 1,50 m.den az olmayacaktir.

F. Havalandirma:

Salon ve balkonlarda yeterli havalandirma tedbirleri alinmasi zorunludur.

Fuayeler:

Salon ve Balkonlarin her biri için ayri olmak üzere, ait oldugu bölümün alaninin, sinemalarda en az l/4 ü tiyatrolarda en az l/3 ü kadar fuaye tertibi mecburidir.

Fuaye yüksekligi en az (3,50) m.dir. Fuayenin kademeli tertiplenmesi halinde bu yükseklik sahanin l/3’ünden fazlasinda olmamak sarti ile (2,70) m.ye kadar indirilebilir.

Koridorlar ve Çikis Geçitleri:

Seyirci ile ilgili koridor ve çikis geçitlerinin en az genislikleri yine salon içi geçitler gibi hesap edilir. Ancak bunlarin genislikleri 2,00 m.den az olamaz. Buralarda çikintilar 0,15 m.yi geçemez. Koridor ve çikis geçitlerinde basamak yapilamaz ve tertip olunan rampalarin egimi de %6’yi geçemez.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

94

Istanbul Imar Yönetmeligi

Merdivenler:

Her salon, balkon ve fuaye için ayri bir merdiven gerekir. Seyirci ile ilgili bu merdiven genislikleri 1,50 m.den az olmamak üzere bir seans çikisinda merdivenden geçmesi gereken seyirci sayisina ve salon iç geçitleri için kabul olunan esaslara göre hesaplanir. Genis merdivenlerde yapilacak korkuluklarin arasi en fazla 2,50 m. olacaktir.

WC’ler :

Salon ve balkonlar için ayri ayri ve her 200 koltuk için bir kadin ve bir erkek olmak üzere en az 2 wc, 3 lavabo ve 3 pisuar bulunacak, bekleme salonunun fuayelerle irtibati yoksa bu kisma da en az 1 erkek ve 1 kadin wc.’si konacaktir.

Bu tip binalarda bedensel özürlülerin kullanimina uygun en az 1 lavabo ve wc yapilmasi zorunludur. Yapilacak olan bu mekanlarin ebatlari, önünde de en az (1.50) m. genislikte bir koridor bulunacak sekilde (1.50 m x 1.50 m) den az olamaz. Kapisi esiksiz ve disa açilir. Kapi temiz genisligi en az 0,85 m. genisliginde olacaktir.

Makine Dairesi:

Sinemalarin makine dairesi, 1 film hazirlama odasi, 1 makine odasi ve 1 akü odasini ihtiva edecektir. Bunlara ait en az ölçüler asagidadir.

Makine odasinin en az genisligi 2,00 m. ve en az alani 10 m²

Film sarma odasinin en az alani 8 m² olacaktir.

Akü odasinin en az alani 6 m² olacaktir.

Makine dairesinden en az temiz yükseklik 2,80 m.dir.

Tesisat projeleri basligi altinda; Yangin alarm ve yangin tesisat projesi, klima, havalandirma projeleri istenecektir. Elektrik kesintilerinde devreye girecek aydinlatma tesisati yapilacaktir.

DINI TESISLER ve MEZARLIK ALANLARI:

MADDE 18.05

Imar Planlarinda dini tesis alanlari olarak belirlenmis imar parsellerinde yapilabilirler.

Dini Tesisler:

Imar Planinda aksine bir hüküm olmadigi takdirde, TAKS en çok %40 olabilir. Bina yüksekligi serbesttir. Sadirvan, wc. gibi tesisler müstemilat kapsaminda yapilabilir.

Tescilli anit eser parseli disindaki dini tesis alanlarinda (veya tescile konu olabilecek dini tesis alanlari disindaki alanlarda), dini tesisin siluet ve cephe karakteristigini uygun sekilde, dini tesise ait lojman, kütüphane, dinlenme salonu, gasilhane, wc, vb. sosyal ve kültürel tesis ile isletme asamasinda ilgili kurumlarin uygun görüsü alinarak kamu veya özel yurt ve kurs yapilabilir.

Dini tesis alanlarinin bodrum katlarinda ve/veya ön cephe hatti disinda parsel tamaminda açik/kapali otopark düzenlenebilir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

95

Istanbul Imar Yönetmeligi

Mezarlik Hizmet Binalari:

Planlarda aksine bir hüküm bulunmadigi takdirde, planlarda mezarlik alani olarak gösterilen yerlerde, Mezarliklar Müdürlügü’nün ihtiyaci olan hizmetlerde kullanilmak üzere bodrum katlar hariç maksimum 250 m² ve h=7,50 m.yi asmamak sartiyla görevli odasi, tuvalet, sadirvan, morg, gasilhane, güvenlik odasi ile gelen ziyaretçilerin bekleme ve ibadet ihtiyaçlarini karsilayacak yapilar ilgili idarece uygun görülen yerlerde yapilabilir.

AKARYAKIT VE SERVIS ISTASYONLARI (T.S.E.nin normlarina uyulacaktir)

MADDE 18.06

Imar planlarinda “A” (Akaryakit) lejantli alanlarda; Akaryakit ve Servis Istasyonlari, CNG Otogaz Istasyonlari, LPG Otogaz Istasyonlari yapilabilir.

CNG Oto gaz Istasyonlari, sikistirilmis dogalgazin gaz dagitimi sebekesinden alinarak kompresör vasitasiyla yüksek basinca çikarilip, dispenser vasitasiyla tasitlara imal hizmetinin verildigi tesisler olup; konut disi kentsel çalisma alanlari, sanayi alanlari, organize sanayi alanlari, küçük sanayi alanlari, depolama (yanici, parlayici, patlayici maddenin depolanabilecegi) alanlari, merkezi is alanlari (MIA), bölgesel is alanlarinda ve LPG ikmal istasyonlari alanlarinda da yapilabilir.

Imar planlarinda getirilmis yapilasma hükümleri ile, nazim planda belirtilen esaslar dahilinde insaat izni verilir. Akaryakit istasyonlari ile servis istasyonlari; 10.08.2005 tarih ve 25902 sayili Isyeri Açma ve Çalisma Ruhsatina Iliskin Yönetmelik, 29l8 sayili Karayollari Trafik Yasasi, Karayollari Trafik Yönetmeligi ile Karayollari kenarinda yapilacak ve açilacak tesisler hakkinda yönetmelik hükümlerine uyularak yapilacaktir.

LPG istasyonlari ile ilgili 12.02.2002 Tarih ve 24669 sayili ve 07.08.2003 ve 25192 sayili “Sivilastirilmis Petrol Gazlari (LPG) Motorlu Araçlar Ikmal Istasyonlari” Kurulus, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandirma Islemlerine Iliskin Yönetmelik hükümlerine uyulacaktir.

DÜGÜN SALONU-GAZINO-GECE KULÜBÜ-TAVERNA-DISKOTEK -BAR VB. MADDE 18.07

(T.S.E. nin normlarina uyulacaktir)

18.07.1.Yapim kosullari: Ticaret ve Ticaret+hizmet bölgelerinde, giris katinda veya giris kati ile irtibatli en fazla bir kat asagida yapilabilir. Daha alt katlarda yapilamaz. Üst katlarda yapilmasi durumunda, bitisik kisimlarinda konut, hastane, yurt, vb. bagimsiz bölümler varsa bu kisimlarda yeterli ses izolasyonu yapilmalidir. Salon alani en az 300 m² olacaktir.

18.07.2.Iç yükseklik: Kat yüksekligi 4,00 m.den az olmamalidir.

18.07.3.Yogunluk: Mekân ölçülendirme hesaplarinda 1,50 m²/kisi ve 5,25 m³/kisi esas alinacaktir.

18.07.4.Kapilar: 2,50 m.den dar olmayan 1 giris-çikis kapisi ve ayrica yine cadde ve sokaga açilan en az 2,00 m. genisliginde ve disa açilabilen 1 kapi ile baglantili ayri bir çikisi içermelidir. Tüm disa açilan kapilar, en az kapi kanadi veya kanatlardan büyügünün genisligi kadar içeriden yapilacaktir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

96

Istanbul Imar Yönetmeligi

18.07.5.Merdiven: Bu gibi yerlerde merdiven ahsap olamaz. Merdiven genisligi 1,60 m.den az olamaz. Basamak yüksekligi 0,16 m.den fazla, genisligi ise 0,30 m.den az olamaz. Merdiven tanziminde en fazla l6 rihttan sonra merdiven kolu genisligi kadar ara sahanlik birakilacaktir.

18.07.6.Havalandirma: Salonlarda havalandirma ve klima tesisati olacak ve projesi istenecektir. Ayrica bodrum katta yapildiginda, yeterli tabii havalandirma saglanamamasi halinde hava bacalari teskil edilecektir. Arka bahçesi varsa, kuranglez seklinde toplam alani 3,00 m²den az olmamak kaydi ile yapilabilir. Aksi halde toplam alani 3,00 m²den az olmamak kaydi ile müstakil hava bacasi yapilacaktir.

18.07.7.Gerekli mekânlar: Sanatçilar ve gelin-damat için ayri ayri, dar kenari 2,50m.den ve alani 7,50m²den az olmayan oda bulunacaktir. Gelin odasinda hava bacasi ve havalandirilabilen wc ve lavabo bulunacaktir. Salonlarda orkestra yeri ve dans pisti bulunacaktir. Salonun disinda, kullanim amacina uygun ve salona baglantili servis ve bulasik üniteleri bulunacaktir. Dügün salonlarinda dar kenari 3,00 m., alani l2,00 m²’den az olmayan bir servis odasi bulunacaktir. Yönetim için dar kenari 2,50 m., alani 7,50m²’den az olmayan ayri bir yer ayrilacaktir.

18.07.8.WC’ler: Her 25 kisiye erkekler için l lavabo ve pisuar, bayanlar için bir lavabo, her 50 kisiye en az 1 kadin, 1 erkek olmak üzere wc yapilacaktir. WC kabinleri l,10xl,50m. olmali, lavabo konuldugu takdirde l,10x2,00m. olmalidir.

Bu tip binalarda bedensel özürlülerin kullanimina uygun en az 1 lavabo ve wc yapilmasi zorunludur. Yapilacak olan bu mekanlarin ebatlari, önünde de en az 150 cm genislikte bir koridor bulunacak sekilde 1.50 m x 1.50 m den az olamaz. Kapisi esiksiz ve disa açilir. Kapi temiz genisligi en az 0,85 m. genisliginde olacaktir.

18.07.9. Tesisat projeleri: Tesisat projelerine ilave olarak yangin alarmi ve yangin söndürme tesisat projesi istenecektir.

HAMAM SAUNA VE SIHHI BANYOLAR (T.S.E. nin normlarina uyulacaktir)

MADDE 18.08

18.08.1.Yapim Kosullari: Hamam, sauna, sihhi banyolar konut bölgelerinde yapilamaz. Ticaret ve Ticaret+Hizmet bölgelerinde ise zemin katta, normal veya giris ve çikislarin saglandigi kattan en fazla bir kat asagida yapilabilir, Müstemilatlari 2.bodrum katta yapilabilir.

18.08.2.Iç yükseklik: Kat yüksekligi net 3,50 m.den az olamaz.

18.08.3.Merdiven: Bu gibi yerlerde merdiven ahsap olamaz. Merdiven genisligi net 1,60 m.den az olamaz. Basamak yüksekligi 0,16 m.den fazla, genisligi 0,30 m.den az olamaz. Merdiven tanziminde en fazla 16 rihttan sonra merdiven genisligi kadar ara sahanlik birakilacaktir.

18.08.4.Kapilar: Bu gibi yerlerde bulunan hacimlere ait bütün kapilar mutlaka disa açilir sekilde tertiplenecektir. Tüm disa açilan kapilar en az kanat genisligi veya büyük olan kanat genisligi kadar içeriden yapilacaktir.

18.08.5.Gerekli mekanlar: Idari bölüm, personel odasi, mesrubat-servis-çay ocagi, yeteri kadar wc., pisuar ve lavabo teskil edilecektir. Emanet kasa, yatma ve soyunma odalari, çamasir yikama, kurutma ve ütüleme üniteleri yapilacaktir. (2.bodrum katta yapilabilir.) Hamam, sauna ve sihhi banyolarda insan sayisinin yarisi kadar dinlenme banklari olacaktir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

97

Istanbul Imar Yönetmeligi

18.08.6.Koridor: Genel kullanima açik koridor genislikleri 1,60 m.den az olamaz.

18.08.7.Tesisat projeleri: Bu gibi tesisler kendine özgü teknik ve saglik kosullarina göre projelendirilecektir.

EKMEK FABRIKALARI VE EKMEK FIRINLARI (T.S.E. normlarina uyulacaktir)

MADDE 18.09

18.09.1.Isyeri açma ve çalisma ruhsatlarina iliskin yönetmelik hükümlerine tabidir.

18.09.2.Imar planlarinda aksine bir açiklama bulunmadikça firinlar;

a)Sanayi, küçük sanayi, organize sanayi, kentsel servis ve konut disi çalisma alanlarinda, ticaret bölgeleri ile ticaret yollarinda binanin tamaminin bu amaçla kullanilmasi zorunludur.

b)Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Yönetmelik hükümleri uygulanacaktir. Ayrica binanin tasiyici sisteminin isi degisiminden etkilenmemesi için gerekli önlemler alinacaktir.

18.09.3. Bulunmasi gereken birimler ve en az ölçüleri: Firinlarda bulunmasi gereken bölümler ile en az ölçüleri asagida gösterilmistir. Bu fonksiyonlar bir pisirme yeri için gerekli en az ölçülerdir.

a)Pisirme tesisi: Taban yüzünde mahrukat yakilarak ve direkt püskürtme ile isitilmayacak, isi dolasimini temin eden kanallar veya borularla tamamen disaridan bir isitma tesisati ile isitilacaktir.

b)Firin önü: (Satis yeri ve tezgâhin bulundugu kisim) en az 25.00 m² duvarlari tavana kadar mermer ve fayans kapli olacaktir.

c)Hamurhane: Alani en az 50 m2, yüksekligi en az 3.50 metre ve isçilerin her biri için en az 40 m3 hava hacmi temin edilmis, diger bölümlerden duvarla ayri ve duvarlari tavana kadar mermer ve fayans kapli olacaktir.

d)Un deposu: Diger bölümlerden kâgir duvarlarla ayrilmis, aydinlik ve havadar un deposu olacaktir. Depo firinin günlük kapasitesine göre un depolamaya uygun büyüklükte ve en az 50.00 m² olacaktir. Bir kattan fazla kati olan firinlarda 1.katta un deposu, 2. katta ise harman yeri odasi yapilmasi zorunludur.

e)Harman yeri odasi: Odanin içinde yerden en az 0.50 metre yükseklikte etrafinda dolasilabilen, havuz seklinde bir harman yeri yapilacak ve iç kismi mozaik veya mermer ile kapli olacaktir.

f)Yakit ve Su deposu: Ham ve mamul maddelerin konuldugu bölümlere bitisik olmayan en az 5 ton yakit alabilecek bir yakit deposu, sehir suyu ile beslenen ve her yil temizlenen pas ve kir tutmayan bir malzemeden yapilmis en az 5 tonluk su deposu olacaktir.

g)Otomatik elek: Harman yeri ile hamurhane arasindaki bir bölüme kapasiteye ve firinin çalisma temposuna uygun olarak monte edilmis olacak ve daima çalisir halde bulundurulacaktir.

h)Tuz bölümü: Firinin kapasitesine göre uygun büyüklükte olacaktir.

i) Hamur dinlendirme ve mayalandirma yeri: Diger bölümlerden duvarla ayrilmis, duvarlarin iç kisimlari fayans veya mermer olmak üzere kaplanmis olmak kaydi ile en az 9.00 m² alanli olacaktir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

98

Istanbul Imar Yönetmeligi

i)WCvedus: Her firinda en az 6.00 m² wc, lavabo ve dus bölümü olacaktir. WC+dus ve yatakhane imalat kismi ile direk irtibatli olarak yapilamaz.

j)Dinlenme ve soyunma yeri: Bu kisim diger bölümlerden duvarla ayrilacak ve alani en az 6.00 m² olacaktir.

k)Mutfak ve yemekhane: Temizlik sartlari ile diger yapilasmalari haiz en az 15.00 m² olarak insa edilecek ve bu kisim diger bölümlerden duvarla ayrilacaktir.

l)Yatakhane: Her firinda 15.00 m² alanli 6 kisilik diger bölümlerden ayri bir yatakhane olacaktir.

m)Büro bölümü: Diger bölümlerden duvarla veya alüminyum dograma ile ayrilmis, en az 6.00 m² alanli büro bölümü yapilacaktir.

n)Malzeme odasi: Diger bölümlerden duvarla ayrilmis, içi mermer veya fayans kaplanmis olan gida maddeleri ve malzemeler odasi en az 25.00 m² olacaktir.

o)Jeneratör odasi: Diger bölümlerden duvarla ayrilmis, ham ve mamul maddelerin konuldugu kisimlara ugramadan kolaylikla ulasabilecek ve ses izolasyonu saglanmis ayrica, jeneratörden çikacak gazi tahliye edecek baca tertibati yapilacaktir.

18.09.4.Yükseklikler: Hamurhane, un deposu, pisirme yeri en az 3.50 m diger bölümler net 2.40 m. yükseklikte olacaktir.

18.09.5.Baca, bina çatisinin 1,5 metre üzerine kadar yükseltilmelidir.

18.09.6.Bütün bölümlerin zemini kolay temizlenebilir seramik, dökme mozaik veya karo mozaik ve bunun gibi maddeler ile kaplanmis ve kirli sularin kendiliginden akmasina imkan saglayacak sekilde kanalizasyon seviyesinden yukarida insa edilecektir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

99

Istanbul Imar Yönetmeligi

ONDOKUZUNCU BÖLÜM

YÃœKSEK YAPILAR

TANIMLAR

MADDE 19.01

Yüksek yapi; genel olarak yakin ve uzak çevresini, fiziksel çevre, siluet, kent dokusu ve her türlü kentsel alt yapi yönünden etkileyen bir yapi türüdür. Binanin herhangi bir cephesinden görünen en düsük kottaki bina yüksekligi en az (60.50) m. olan yapilar, yüksek yapilar olarak kabul edilir.

Yangin bölümü; Yapinin yangina karsi kendi içinde tamamen korunmus olan kisimlaridir. Bu kisimlar farkli zonlar içerebilir.

Yangin zonu; yangin durumunda, ihbar ve söndürme önlemlerinin ayni bölüm içindeki diger sistemlerden ayri olarak devreye giren parçalaridir.

Yumusak kat; üst katlarda dolgu duvarlari bulundugu halde, sözkonusu katin büyük bir kisminda duvar bulunmayan, narin kolonlardan olusan ve diger katlara göre rijitligi az olan katlardir.

Atalet momentleri merkezi; bütün tasiyici düsey elemanlarin atalet momentlerinin agirlik merkezidir.

Kitle merkezi; her katta mevcut olan tüm düsey yüklerin agirlik merkezidir.

Yanmaya dayaniklilik sinifi; bir yapi elemani ve malzemesinin standardina uygun isitma ve basinç kosullarinda yapilan deney sonucu belirlenen yanmaya dayaniklilik süresine bagli olarak ayrildigi siniftir. Örnek: TS.l263’e ve TS.4065’e göre F90 sinifinin dayaniklilik süresi 90 dakikadir.

YÜKSEK YAPILARDA YANGIN ÖNLEMLERI

MADDE 19.02

Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Yönetmelige uyulmasi zorunlu olup; tereddüt edilen konularda Büyüksehir Belediyesi Itfaiye Daire Baskanligi’nin görüsü alinir ve bu görüse uyulur.

YÜKSEK YAPILARDA ASANSÖRLER

MADDE 19.03

19.03.1.Binanin tipi ve konfor düzeyine göre teknik kriterler dikkate alinarak trafik hesabi yapilip, asansör sayi, kapasite, hiz ve kuyu ölçüleri belirlenecektir.

19.03.2.Asansörlerden en az bir tanesi yük, esya ve sedye tasima amacina uygun olarak yapilacaktir.

19.03.3.Ayni kuyu içinde 3’den fazla asansör konumlandirilamaz. 4 asansör konumlandirildigi takdirde 2’serli gruplar halinde ayrilacak, aralari yangina karsi dayanikli bir malzeme ile ayrilacaktir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

100

Istanbul Imar Yönetmeligi

19.03.4.Asansörlerde kabin kapisi olacak ve kabini havalandirmak için akü sarj grubuna bagli bir havalandirma düzenegi bulundurulacaktir.

19.03.5.Yüksek hizli asansörlerde (1m/sn.nin üzerinde) tahrik sistemi kademesiz hiz kontrol ilkelerine bagli olarak seçilip tasarlanacaktir.

19.03.6.Asansörlerde kuyu altlarinin iskân edilen mahallerin üstüne gelmesi halinde karsi agirliklarda da mutlaka parasüt tertibati yapilacaktir. 1m/sn.den yüksek hizda asansörlerde kaymali fren sistemi kullanilacaktir. Karsi agirlik için parasüt donanimi yapilmasi halinde bunun için kuyu ölçü tadilati dikkate alinacaktir.

19.03.7.Konut disinda halkin toplu bulundugu (umuma açik) yapilarda, asansörlerden biri bedensel özürlülerin kullanimina uygun olarak düzenlenecektir.

19.03.8.Yangin aninda asansörler, yangin ihbari aldiklarinda kapilarini açmadan dogrultulari ne olursa olsun otomatik olarak acil çikis katina dönecek ve kapilari açik bekleyecektir. Ancak asansörler gerektiginde yetkililer tarafindan kullanilabilecek elektriksel sisteme sahip olacaktir. Asansörler yangin ihbari aldiklarinda kat ve koridor çagrilarini kabul etmeyecektir. Yangin aninda asansör kuyularinin yangin etkisi altinda kalmamasi için kuyu basinçlandirma ünitelerinin kurulmasi zorunludur. Deprem aninda ise asansörler, ihbari aldiklarinda en yakin kata gidip, kapilarini açik hareket etmeyecek sekilde programlanacaktir.

19.03.9.Asansör kat kapilarinin yangina dayaniklilik sinifi F90 olacaktir.

19.03.10.(51.00) m.’den daha yüksek toplam brüt insaat alani 15000m²’yi asan konut disi yapilarda, ayrica itfaiyenin kullanimi için en az bir tane yangin asansörü yapilacaktir. Bu asansör itfaiye merdiveni çekirdeginde olabilecegi gibi bu merdivenle baglantili bir bölümde de yer alabilir. Itfaiye asansörünün kabin alani 1.5m²’yi, tasima kapasitesi min.630kg, hizi zemin kattan en üst kata 1 dakikada erisecek hizda olacak ve enerji kesilmesi halinde jeneratöre baglanacaktir. Itfaiye asansörleri her kata hizmet edecek ve normalde de kullanilabilir olacaktir. Bu asansörlerin kapilari, elektrik tesisat ve kablolari 2 saat yangina karsi dayanikli olacaktir. Asansör boslugu içindeki tesisat sudan etkilenmeyecektir.

STATIK VE BETONARMEYE ILISKIN ESASLAR

MADDE 19.04

19.04.1.Her yüksek yapi için proje onayindan önce hesaplara esas olmak üzere arazide ve araziden alinmis numuneler üzerinde jeolojik, jeofizik, jeoteknik ve sismolojik çalismalar yapilacaktir. Bu çalisma, bu islerde uzmanlasmis kisi ve kuruluslar tarafindan yapilacaktir.

19.04.2.Zemin raporunda binanin yapilacagi araziye iliskin su bilgiler bulunacaktir.

A.Jeolojik yapi.

B.Zemin özellikleri (yeralti, su seviyesi ve kimyasal yapisi)

C.Temel sistemi konusunda öneriler.

D.Gerekiyorsa istenen sikistirma veya islah yöntem önerileri.

E.Temel kazisi sirasinda alinmasi gereken önlemler ve iksa yöntemine iliskin öneriler.

F.Temelin çevre yapilara etkisi.

G.Zemin emniyet gerilmesi

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

101

Istanbul Imar Yönetmeligi

H.Temelin altinda olusacak oturma miktari

I.Zemin yatak katsayisi

K. Zemin periyotlari: TA-TB

L. Zeminin sivilasma potansiyeli

M. Kazikli temel gerektigi takdirde kazik tasima kapasiteleri

19.04.3.Sondaj yerleri ve derinligi arazi konusunda bilgi verecek yeterli sayida ve derinlikte seçilecektir. Belediyesi gerekli görürse daha fazla sondaj isteyebilir.

19.04.4.Yüksek yapilarda BS 25’den daha düsük kalitede beton kullanilamaz donati cinsi olarak, minimum kopma uzamasi %10’un altinda olan BC III. kullanilmamalidir.

19.04.5.Yüksek yapilarda, tekil temel sistemi uygulanmaz.

19.04.6.Yüksek yapi temellerinin tasariminda, özellikle yumusak ve bozuk zeminlerde zemin-yapi etkilesimi hesapta dikkate alinacaktir.

19.04.7.Kazikli temel sistemi seçildiginde, kaziklar arasindaki uzaklik kazik çapinin 3 katindan daha az olamaz. Kazik baslik kirislerinin boyutu en az 0.30x0.70m. olmalidir.

19.04.8.Kaya zemine oturan yüksek yapilarda devrilme tahkiki yapilacaktir.

19.04.9.Temel projelerinde alt yapiya iliskin imalatlarin yeri gösterilecek ve özellikle depremde olusabilecek yer degistirmelerde veya farkli oturmalarda nasil önlem alindigi belirtilecektir.

19.04.10.Yüksek yapilarda zemin katta yumusak kat olusumuna neden olacak mimari ve statik çözümlere izin vermeyecek önlemler alinmalidir.

19.04.11.Yangin merdivenlerinde, yangina karsi korunmus mahallerde pas payi 4cm.den az olamaz. Tasiyici sistemlerin pas paylari için TS.l263’teki yanmaya dayaniklilik siniflarina uygun olarak TS.4065’deki çizelgelerde verilen degerler kullanilacaktir.

19.04.12.Çelik tasiyicili binalarda, çelik elemanlar, sivama, betonla sarma vb. yöntemlerle yangina karsi korunacaktir.

19.04.13.Belediyesince gerekli görülecek ilave hesap ve dokümanlar saglanacaktir.

Bu yönetmelik kapsaminda yapilacak yapilarin insasinda “Deprem Bölgelerinde Yapilacak Binalar Hakkinda Yönetmelik” hükümlerine uyulmasi zorunludur.

MEKANIK TESISATA ILISKIN ÖNLEMLER

MADDE 19.05

19.05.1.Yüksek yapilarda bodrum kat dâhil olmak üzere her 30 m. yükseklik için, tesisat kati veya mekanik tesisat proje ve hesaplarina uygun olarak mekanik tesisatinin gereksinimini karsilayacak tesisat alani ayrilacaktir.

19.05.2.Yapinin temiz su tesisati yükseklik zonlarina ayrilacak ve her zon ayri hidrofor sistemiyle beslenecektir. Binanin tek hidrofor ile beslenmesi halinde her zon girisine basinç düsürücü vana konulacaktir. Bütün zon hidroforlari tesisat kati ve mahallerinde olabilecegi

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

102

Istanbul Imar Yönetmeligi

gibi, mekanik tesisat merkezine de konabilir. Konfor standardi yüksek binalarda gerekli görüldügünde ayni zon dâhilindeki kat girislerine basinç düsürücü vana konulacaktir.

19.05.3.Yapinin sicak su kullanim tesisati da, temiz su tesisatina paralel olarak yükseklik zonlarina ayrilacaktir. Sicak su tesisati, gereksinim oldugu takdirde ayrica kullanim zonlarina ayrilacak, her zon ayri bir boylerle beslenecektir.

19.05.4.Bakim olanagi olmayan mahallerde kör rögar yapilmayacaktir. Bu gibi yerlerde özel baglanti elemanlari kullanilacaktir. Wc, lavabo vb. elemanlarin baglantilarinda bunlar için imal edilmis özel baglanti elemanlari kullanilacaktir.

19.05.5.Pissu tesisatinda, ana kolon havalandirmasinin yaninda, uç nokta havalandirmasi yapilacaktir. Vakum hesaplari gerektigi takdirde sifonlar ayri havalik hattina baglanacaktir.

19.05.6.Her zonun en altindaki yatay borular düsey darbelerini karsilamak üzere pik veya çelik yapilacaktir. Diger borular PVC olabilir.

19.05.7.Islak hacimlerde düsük döseme yapilmayacak, tesisat asma tavan ile gizlenecektir.

Asma tavanlarda ses izolasyonu saglanacaktir.

19.05.8.Ana su deposu, yüksek yapinin yapilacagi bölgedeki alt yapi kosullari, günlük su rejimi, ayrica yangin rezervi de göz önüne alinarak hesaplanacak ve ± 0,00 kotunun altinda yapilacaktir. Tali su depolari, tesisat katlari veya mahallerinde olabilir. Ancak yüksekligi 50m.yi geçen yapilarda, ana su deposu disindaki depolar çatida olacaktir.

19.05.9.Isitma ve sogutma tesisati hesaplarinda, günes isi kazançlari, isletmedeki kullanim fonksiyonlari göz önüne alinarak, zonlama yapilacaktir. Zon santralleri veya fon-coilleri ait oldugu zonun maksimaline, isitma kazanlari merkezi su sogutma üniteleri binanin maksimaline göre seçilecektir.

19.05.10.Günes isi kazançlari hesabinda, yapi elemanlarinin gölgeleme etkisi zamana bagli olarak göz önüne alinacaktir.

19.05.11.Insaatta, isi ekonomisi saglayacak isi izolasyonu, çift cam vb. önlemler öncelikle alinmalidir. Yapinin konumu, kullanim kosullari, yukaridaki izolasyon önlemlerinin birini veya birkaçini gereksiz kildigi hallerde; her türlü enerji ekonomisi için yapilan ilave alternatif yatirimlarin geri ödeme süresi, isletme yogunlugu göz önüne alinarak her türlü enerji giderleri ile karsilastirilarak hesaplanacaktir. Bu süre iki yili geçtigi takdirde ilave yatirimlardan kismen veya tamamen vazgeçilebilir.

19.05.12.Isi hesaplarinda, yükseklik etkisiyle olusan baca ve çevre kosullari ile bagimli, rüzgâr etkisinin olusturacagi infiltrasyon ayrica göz önüne alinacaktir. Isi ekonomisi yönünden infiltrasyonu azaltacak, döner kapi, rüzgârlikli kapi, hava perdesi vb. önlemler alinarak mekanik tesisat projesinde ayrica analiz yapilacaktir.

19.05.13.Isi hesaplarinda, yangina karsi önlemlerde söz konusu edilen pozitif basinç saglamak üzere verilen dis hava fazlasi yaninda, kullanicilar için taze hava da göz önüne alinacaktir.

19.05.14.Pissu, temiz soguk ve sicak su tesisati, fancoil ve klima santrali borulari, taze hava kanallari exhaust kanallarinin geçisi için tesisat saftlari yapilacaktir. Saftlara en fazla üç katta bir girilecek, saft kapaklari konulacaktir. Saft kapaklari, yanginin yayilimini önlemek üzere, sizdirmaz ve yangina dayaniklilik sinifi en az F60 olacaktir. Saftlarda çalismak üzere platform ve gemici merdiveni yapilacaktir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

103

Istanbul Imar Yönetmeligi

19.05.15.Her türlü tesisat mahalli veya tesisat kati, tesisatin imalatini takiben yangin zonlarina uygun olarak sizdirmaz biçimde kapatilacaktir.

19.05.16.Her türlü boru, saglam sekilde sicaklik etkisi altinda uzama ve büzülmelere izin verecek sekilde, kayici sabit sportlarla tespit edilecektir. Duvar ve döseme geçislerinde kovanlar kullanilacaktir. Mekanik tesisat projesinde, tip sport detaylari verilecektir.

19.05.17.Borularin genlesme ve büzülmelerini alacak kompansatörlerin kullanim yerleri gösterilecektir.

19.05.18.Binalarin dilatasyon geçislerinde tesisat borulari ve kanallari için gerekli önlemler alinacaktir.

ELEKTRIK TESISATINA ILISKIN ÖNLEMLER

MADDE 19.06

19.06.1.Yüksek yapilarda, kuvvetli ve zayif akim tesisat odalari bulunacaktir. Yapida birden fazla bagimsiz bölüm olmasi halinde bu oda veya odalar amacina uygun olarak belirli katlarda yada her katta olabilir. Sayaç dolabi, panolar, tablolar gibi teçhizatin önlerinde en az 1.00m. geçit mesafesi birakilacaktir. Karsilikli her iki duvarda da tesisat dolabi olmasi halinde bu mesafe l.20m.den az olamaz.

19.06.2.Yapi içinde, kuvvetli ve zayif akim için tesisat saftlari ayrilacaktir. Gerekli hallerde elektrik tesisatlarinin, mekanik etkilere veya suya karsi korunmasi kosuluyla mekanik tesisat saftlari da kullanilabilir.

19.06.3.Trafolarin zemin üzeri normal katlarda tesis edilmesi halinde kuru tip trafo kullanilacaktir. 0G saft sistemi ise kapali tip olacak ve koruma sinifi en az 1P 40 seçilecektir.

19.06.4.Yapi içindeki yangin derecesi yüksek mahallerdeki AG panolari tam kapali tipte olacaktir. Yapiya ait trafo olmasi halinde, elektrik tesisati dagitim sisteminde busbar veya benzeri kanal sistemi kullanilacaktir. Ancak yapida birden fazla bagimsiz bölüm olmasi halinde kablo sistemi de kullanilabilir. Yangin zonlari geçislerinde, kablo kanallari yangina karsi izole edilecektir.

19.06.5.Yangin algilama ve ihbar devreleri (detektör, buton, klakson, isikli alarm vb.) yangin, su pompalari, sprinkler pompalari, toz pompalari, pozitif basinçlandirma fanlari duman tahliye fanlari, asansör vb. tesisatlarda kullanilan kablolar alev iletmez özellikte olacaktir. Ayni zamanda bu tesisatlarda çelik veya yine alev iletmez borular ve ek malzemeleri kullanilacaktir.

19.06.6.Yangin algilama ve uyarma sistemleri;

A.Yapinin konut amaçli insa edilmesi halinde; asansör makine dairesi, kalorifer dairesi, kat holleri, tesisat kat ve mahalleri, asansör bosluklari gibi müsterek kapali mekânlarda yangin algilama dedektörleri konulacak, kat holleri ile yangin merdivenlerinde ayrica buton tesis edilecektir.

B.Yapinin otel, yurt, ishani gibi konut disi bölümlerinde, yukarida açiklanan özelliklere ek olarak bütün mekânlarda yeterli sayida ve özellikte dedektör tesis edilir.

C.Her katta en az bir adet isikli uyarma sistemi bulunacaktir. Tüm yapida 2 tonlu ve tonlardan birinin 500 Hz ile 1000 Hz arasinda çalisma frekansi olan, ses seviyesi bütün

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

104

Istanbul Imar Yönetmeligi

mahallerde en az 65 dB veya ortam gürültüsünün 5 dB yukarisinda yeterince kornodan olusan sesli uyarma sistemi olacaktir.

D.Yangin algilama sinyalinin alindigi katin belirlenmesi amaciyla yangin merdivenlerinde her kat çikisinda isikli uyari armatörleri bulunacaktir.

E.Her katta yangin kaçis yollarini, gösteren, uygun araliklarla yerlestirilmis, enerji kesilmesi halinde bile en az 90 dakika çalisabilen acil kaçis yön armatürleri bulunacaktir. Ayrica, güvenlik aydinlatmalari amaci ile genel mahallerde en az 90 dakika çalisabilen akülü aydinlatma armatürleri bulunacaktir.

F.Yangin aninda itfaiyenin binaya girmesi istenen girisin üzerinde, isikli ve sesli ikaz bulunacaktir.

G.Yangin ihbar santraline herhangi bir alarm ve ariza sinyali geldiginde, sinyal kaynaginin bulundugu zon, santralin göstergelerinde belirlenmelidir. Yangin ihbari, hat kopuklugu, hat kisa devresi AC-DC ariza, toprak arizasi gibi durumlar santralden sesli ve isikli olarak izlenebilmeli, tüm isikli göstergeler bir buton ile test edilebilmelidir. Yangin ihbari durumunda sesli ve isikli genel alarm verilmelidir. Santral panodan AC 220 V bagimsiz bir hat ile beslenmelidir. Alarm sisteminin çalisma gerilimi DC 24 V.’dur. Yangin santralinde, yangin ihbari alindiginda asansörlerin önceden tanimlanmis acil çikis katina yönelmesinde kullanilacak özel kontagi bulunmalidir.

19.06.7. Jeneratörler; konut disi yapilarda ve 51,00 m.yi asan konut yapilarinda elektrik kesilmelerinde binanin acil gereksinimlerini karsilamak üzere otomatik olarak devreye giren jeneratör gruplari kurulacaktir. Jeneratör yük hesabi yapilirken asagidaki kriterlere uyulacaktir.

Ikaz bilgi isaretleri, merdivenler ve jeneratörler odasi aydinlatmalari, asansörler (sirali çalisacak sekilde), yangin ihbar sistemi, haberlesme sistemi, pis su emme ve atma pompalari, temiz su pompalari, yangin pompalari, jokey pompalari, kritik havalandirma ve egzoz fanlari %100; pano odasi ve haberlesme merkezi aydinlatmalari %50; koridorlar ve dis aydinlatmalar %20; genel amaçli bölümler %l5 oraninda beslenecektir.

19.06.8.Yapilardaki tüm prizler güvenlik hatli olacaktir. Konutlarda banyo ve mutfaklar için en az birer adet isyerlerinde ise her bagimsiz bölüm için en az bir adet 2kw. gücünde özel priz hatlari bulunacaktir. Elektrik tesisatinda otomatik sigortalar kullanilacaktir. Yapidaki her asansör için 1 adet, ishani, konut gibi yapilarda her bagimsiz bölüm için kolon hattinda en az 1 adet, kres, yurt gibi yapilarda ise her priz hattinda 1 adet olmak üzere faz kaçak akim koruma cihazlari kullanilacaktir.

19.06.9.Haberlesme kablolari haberlesme sisteminden sorumlu kurum tarafindan onayli olacaktir. Kablolari zayif akima ait tesisat saftlari, kanal ve borularinda geçirilecektir.

19.06.10.Her türlü topraklama tesisatina ait toprak altinda kalacak topraklama elemanlari, insaatlarin temel safhasinda çözümlenecektir. Tesiste ana tablodan tali tablolara ve alicilarin madeni gövdelerine kadar devam eden bir topraklama sebekesi kurulacaktir. Kuvvet ve aydinlatma tesisatina ait metal gövdeli alicilar, hava kanallari, her türlü boru donanimlari, asansör, ray ve makineleri koruma topraklamasi agi ile irtibatlandirilacaktir.

19.06.11.Yüksek yapilarda, yildirimdan koruma sistemi yapilacaktir.

19.06.12.Yüksek yapilarin çatilarina uyari isigi konulacaktir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

105

Istanbul Imar Yönetmeligi

ARANILACAK BELGELER

MADDE 19.07

19.07.1.Binanin yapilacagi arsaya iliskin 7.01 maddesinde istenen bilgileri içeren zemin

raporu.

19.07.2.Zemin etüdü (zemin yapisi ve depremsellik vb.) meteorolojik rüzgar ve dis sicaklik veri raporlari, malzeme etüdünü içeren yapisal analiz raporu, itfaiye raporu.

19.07.3.Avan proje, mimar, sehir plancisi, insaat mühendisi, elektrik mühendisi, makine mühendisi, jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi, harita mühendisi, tarafindan kendi uzmanlik dallarinda hazirlanmis binada yaptiklari islemleri ve aldiklari önlemleri belirleyici raporlar, yapiya veya yapilara göre imar kosullarinin ve kentsel tasarim kosullarini içeren rapor.

19.07.4.51,00 m.yi asan binalar için ÇED raporu (ÇED Yönetmeligi ve mevzuati kapsaminda degerlendirilmesi sonucunda ÇED raporu gerekiyor ise) .

19.07.5.Mimari, statik, mekanik, tesisat, elektrik ve asansör projeleri ve eklerinde gerekli olan tasdik belgeleri.

A.Mimari, uygulama projeleri.

B.Statik hesap ve betonarme projeleri.

C.Mekanik tesisat projeleri.

•Sihhi tesisat (temiz su, pis su)

•Yangin tesisat (sulu sistem, kuru sistem, sprinkler sistemi)

•Fan-coil veya diger borulu isitma, sogutma sistemi.

•Havalandirma, klima ve diger duman emme ve basinçlandirma hava kanalli sistem.

•Mutfak, çamasirhane vb.

•Isitma-sogutma santrali.

•Otomatik kontrol sistemi.

•Gerekli görüldügünde aritma tesisi projeleri.

D.Elektrik tesisat projeleri.

•Kuvvetli akim (aydinlatma, motor, kompanzasyon vb.)

•Zayif akim (haberlesme, tv., güvenlik, çagri vb.)

•Topraklama.

•Yildirimdan korunma.

19.07.6.ISKI tarafindan onaylanmis pissu ve temizsu tesisatinin sehir sebeke suyu ve kanalizasyon ile baglantisinin nasil kurulacagini belirtir proje veya rapor.

19.07.7.Haberlesme sisteminden sorumlu kurum tarafindan onaylanmis tesisat projeleri ve

enerji veren kurum tarafindan onaylanmis elektrik projesi.

19.07.8. Madde 19.07’in 19.07.1, 19.07.2, 19.07.3 ve 19.07.4.siklarinda istenen belgeler avan proje tasdik asamasi için yapilacak müracaatta 19.07.5, 19.07.6 ve 19.07.7.siklarinda istenen belgeler ise insaat ruhsati için yapilacak müracaatta aranacaktir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

106

Istanbul Imar Yönetmeligi

YIRMINCI BÖLÜM

SEHIRSEL ÇEVRENIN, RESMI VE HALKA AÇIK BINALARLA HALKA AÇIK TESIS VE ALANLARIN ÖZÜRLÜLER VE YASLILAR IÇIN ULASILABILIR HALE GETIRILMESINE ILISKIN KURALLAR

MADDE 20

Fiziksel çevrenin özürlüler için ulasilabilir ve yasanabilir kilinmasi için, imar planlari ile kentsel, sosyal, teknik altyapi alanlarinda ve yapilarda Türk Standartlari Enstitüsünün ilgili standartlarina uyulmasi zorunludur.

Resmî binalar, halka açik binalar, tesisler ve alanlara ulasmak için kullanilacak kaldirimlar ulasilabilirlik standartlarina sahip olmak zorundadir. Kaldirimlarin kenari, cadde kotundan en fazla (18) cm. yüksekte olacaktir. Kaldirimin kenari görme özürlülerin bastonlari ile rahatça izleyebilecekleri sekilde düzgün olmali ve tehlikeli bir paha sahip bulunmamalidir. Tekerlekli sandalye kullananlar, yaslilarin bir bölümü ve çocuk arabasi süren anneler için yapilacak kaldirim rampalarinin genisligi yaya geçitlerinde en az (180) cm, diger yerlerde (90) cm. olacaktir. Bu rampalarin egimi en fazla % 8 olabilir (Sekil 1,2). Bir kaldirimin caddeye dik egimi en fazla, sadece yagmur suyunun alinmasi için gerektigi kadar, % 1,5 olabilir.

Kaldirimlarda zemin malzemesi kaygan olmayan türlerden seçilmelidir. Parçali bir yapi olusturan zemin kaplamalarinda derz araliklari (0,5) cm.den küçük olmalidir. Tekerlekli sandalye tekerleklerinin aralarina sikismamasi için yagmur suyu izgaralarindaki demir çubuklarin aralarindaki mesafe (1,3) cm.yi asmamalidir. Yapilarin kendi kapi önlerindeki kaldirimi mevcut kaldirimdan farkli egimde ve malzeme ile düzenlemelerine izin verilmeyecektir. Kaldirim genisligi en az (180) cm olmalidir. Mevcut sehirsel çevredeki (80) cm.’den daha dar kaldirimlarda tekerlekli sandalye hareket edemez. Tekerlekli sandalyenin dar bir kaldirima çikmasi gerekiyorsa kaldirimin (500) cm.’lik bir parçasi kesilip çikarilarak (kaldirim yüksekliginin 15 cm oldugu varsayilarak) iki yanda kalan kaldirim parçalarina çikabilen birer rampa olusturulabilir (Sekil 3). Yaya yollarinin yesil sahalara bakan taraflarinda kör bastonlarinin dokunup ayni çizgide yürümenin saglanmasi için en az

(3) cm. yüksekliginde bir kenarlik bulunmalidir (Sekil 1). Kaldirimlarda ve yaya yollarinda körler için (80) cm. genisliginde yürüme seritleri olusturulacaktir. Ancak bu seritlerin her iki yaninda (80) cm.’lik normal yürüme seritleri kalmalidir. Bu özel bir uygulamadir ve genis kaldirimlarda ve yaya yollarinda görme özürlüler için çok gerekiyorsa yapilabilir. Bu seritler kaldirimdan farkli renkteki ve dokudaki malzeme ile hazirlanir ; böylece görme özürlülerin bastonlari ve ayakkabilari ile yürüyüs istikametlerini hissetmeleri saglanir.

Resmî binalarin, halka açik bina, tesis ve birimlerin esas girislerine basamaksiz ulasilabilmelidir. Bu girislere % 2’lik bir egimle ulasilabilir. Giris kapisinin önünde tekerlekli sandalyenin hareket edecegi kadar bir alan “(150) cm. çapli bir daire” tamamen engellenmemis olarak birakilmis olmalidir. Giris kapisinin iç tarafinda ve bagli holde de gerekli hareket alani düsünülmelidir (Sekil 4). Basamaksiz giris mümkün degilse, tekerlekli sandalyenin hareketi için gerekli bu (150) cm.’lik alan da ilâve edilerek giris kapisinin önünde bir plâtform olusturulabilir ve bu düzleme ulasan bir rampa düzenlenir. Bu rampanin genisligi en az (130) cm, egimi ise tirmanacagi yükseklige bagli olarak % 5 – 8 arasinda olabilir. Bu rampanin kenarlarinda tekerlekli sandalyenin tekerleklerinin disari düsebilme ihtimaline karsi

(6) cm. yüksekliginde kenarliklar bulunmalidir. Rampa boylarinin (6) metreyi astigi durumlarda araya (150) cm. uzunlugunda sahanliklar konur. Gerekirse çok kollu, çok sahanlikli ve genis yer kaplayan uzun rampalar “ulasilabilirlik” için kaçinilmaz olabilir (Sekil 5). Binanin esas girisi tekerlekli sandalyenin girisine hiçbir sekilde uygun degilse, levhalarla çok iyi sekilde belirtilmis bir basamaksiz veya rampali giris binanin baska bir cephesinde yer alabilir. Tekerlekli sandalye kullanan kisiler ve hareket özürlüler için düzenlenecek

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

107

Istanbul Imar Yönetmeligi

rampalarda korkuluk bulunup bulunmayacagina duruma göre karar verilir. Korkuluk (4) cm. çapindaki yuvarlak borudan olusturulacak ve (90) cm. ve (65) cm. yüksekliklerden geçen iki küpesteye sahip olacaktir.

Ana giris kapisinin genisligi, kanatlardan biri en az (90) cm. olmak üzere (150) cm.’den daha az olamaz. Kapida büyük cam yüzeyler varsa, bunlarin bir yandan kirilip kazalara yol açmalarina karsi donatili türden seçilmeleri gerektigi gibi, az görebilenlerin çarpmalarina karsi dikkat çekecek renkli seritlerle donatilmalari da gerekir. Kapilarda esik istenmez. Çok zorunlu durumlarda (2) cm.’yi geçmeyen ve her iki yaninda 1/4 egimindeki pahlar bulunan esikler söz konusu olabilir. Kapi kollari, parmaklari yeteri kadar güçlü olmayan yasli ve özürlü kisiler için rahat kavranir ve rahat hareket ettirilebilir bir tasarima sahip olmalidir.

Rüzgârlik bölümü ile giris holünde tekerlekli sandalyenin rahatça hareket edecegi kadar bir alan ayrilmis olmalidir (Sekil 4) “tekerlekli sandalyenin hareket alani (150) cm. çapinda bir daire veya (150) cm. kenar uzunluguna sahip bir karedir”.

Alis veris merkezleri, saglik kuruluslarina ait binalar ve bürolar, otogarlar, otobüs terminalleri, kitle ulasim araçlarina ait istasyonlar ve hava alanlarinin hizmet binalarinda mutlaka bir asansör bulunacaktir. Binada bir asansör mevcutsa, bu asansöre basamaksiz ve esiksiz ulasilmasi gerekir. Asansörün önünde tekerlekli sandalyenin rahatça hareket edecegi kadar bir alan bulunmalidir. Asansör kabininin asgarî boyutlari (110 cm x 140) cm.dir (Sekil 6). Asansörün kumanda dügmeleri (100) cm. yüksekligindeki bir levhaya yan yana dizilmis olacaklardir. Kumanda dügmeleri üzerindeki rakamlar büyük kabartma harflerle ve ayni zamanda da Braille ile yazilacaklardir. Asansör kapisinin hemen yanina çok büyük kabartma rakamla ve Braille ile bulunulan kat yazilacaktir. Ulasilan kat sesle belirtilecektir. Asansörlerin siginagin bulundugu kata kadar ulasmasi zorunludur. Elektrigin kesilmesi durumunda asansörlerin çalismasini saglayacak bir teknik düzenleme de düsünülmelidir.

Resmî binalar, halka açik binalar, tesisler ve birimlerdeki merdivenler, düz kollu ve sahanlikli yapilacaktir (Sekil 7). Merdivenin her iki yaninda yuvarlak borudan küpesteler bulunacaktir. Küpeste ile duvar arasinda (4) cm. aralik bulunacaktir. Merdiven genisligi 180 cm.yi asinca ortaya bir korkuluk ilâve edilir. Binalardaki basamak genislikleri 30 cm, basamak yüksekligi (15–16) cm. alinacaktir. Basamak yüzeyleri kaymaz ve asinmaz malzemeden olmalidir. Merdivenlerin baslangiç ve bitisini körlere belirtmek için farkli malzemeden seritler düzenlenir. Merdivenler, basamaklarda gölge meydana gelmeyecek sekilde karsidan ve iyi aydinlatilmalidir. Rihtsiz merdiven yapilmayacaktir ( Sekil 7). Resmi ve umumi binalar, toplu konutlar ve apartmanlarin binaya giris merdivenleri mutlaka korkuluklu olmalidir.

Iç kapilar da esiksiz yapilmali ve en az genislikleri (90) cm. olmalidir. Çarpmalara karsi kapilarin alt kenarlarinda kapi genisliginde ve (30) cm. yüksekliginde metal levhalar bulunmalidir. Kapi kollari kolay kavranir, kolay çevrilebilir malzemeden yapilmalidir. Çift kanatli iç kapilarin toplam genisligi, bir kanat (90) cm.’den az olmamak sarti ile (150) cm.’den az olamaz. Bu kapilarin cam yüzeylerinin kirilma ve tehlike olusturma ihtimallerinin en aza indirilmesi için gereken bütün tedbirler alinacaktir. Görme özürlülerin cam yüzeyi fark edebilmeleri için dikkat çekecek renkte seritler cama yapistirilacaktir.

Resmî binalarla, halka açik bina ve tesislerdeki koridorlar genel olarak (150) cm.’den daha dar yapilamaz. Görme özürlülerin sik sekilde kullandiklari binalarda kontrast ve canli renkteki oklar, isaretler ve rakamlarla katlar ve bulunulan konumlar vurgulanarak belirtilir.

Gerekli bütün mekân, mahal, alan ve geçitlerde yangin ve dogal afet anlarinda kaçis yollarini gösteren isikli ve sesli yönlendirme cihazlari veya elemanlari bulunacaktir.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

108

Istanbul Imar Yönetmeligi

Toplam alani 1000 m²’yi asan binalarda bayan ve erkek için birer özürlü tuvaleti, zorunlu hallerde her iki cins için bir adet özürlü tuvaleti düzenlenecektir. Binalarda her 10 WC’den biri özürlülere ayrilacaktir. Özürlü tuvaletinin kapisinin temiz açikligi en az (85) cm. olacaktir. Bu kapi disariya açilacak veya sürme kapi olarak düzenlenecektir. Disari açilan bir kapi düzenlenmesi durumunda, kapiya içerden kolay kapatilabilmesi için menteselerden (10) cm. uzaklikta ve yerden (100) cm. yükseklikte, düsey ve yatay olabilen bir kol eklenir. Kapi kollarinin kolay kavranir ve hareket ettirilebilir türden olmalari gerekir. Tekerlekli sandalyedeki bir kisinin kullanabilecegi kabul edilen en küçük tuvalet kabininin ölçüleri

(150cmx150cm.)’dir. Burada alafranga tuvalet düzenlenecektir. Klozetin uzun ekseni duvara paralel olarak yer alacak, klozetin duvara en yakin noktasinin duvardan uzakligi (25) cm. olarak alinacaktir. Klozetin önünün arkadaki duvardan uzakligi (70) cm. olmalidir. Klozetin yanindaki duvara sabit tutunma kolu konur. Bu tutunma kolu (3–4) cm. çapinda bir yuvarlak borudur. Birbirine esit (70) cm.’lik iki kolu olan L biçiminde bir elemandir. Yatay kismi yerden (75) cm. yüksekliktedir, klozetin en öndeki noktasini da (25) cm geçer. Düsey tutunma kismi yukari dogrudur. Klozetin duvardan uzakta olan tarafina da duvara dogru kaldirilabilen tutunma kolu konulabilir ama bu zorunlu degildir. Bu tuvalet kabinine küçük bir lâvabo da ilâve edilecektir. Tekerlekli sandalyedeki insanin rahat kullanacagi tuvalet kabininin boyutlari ise (220cmx220cm.)’dir. Bu durumda kapi sürme kapi olarak da düzenlenebilir ki, aslinda sürme kapi tuvaletlerde ve banyolarda daha fazla tercih edilmektedir. (220cmx220cm) boyutlarindaki bir tuvalette standarda uygun bir dus kösesinin bulunmasi da mümkündür. Klozette oturma yüksekligi (46–47) cm. olarak elde edilmelidir. Keskin kenarli olmayan, darbelere dayanikli klozet kapaklari kullanilacaktir. Ayaksiz normal lâvabolarin bazilari tekerlekli sandalyedeki insanlar için daha kullanislidir. Üst kenari ileri çikarilmis, ayarlanabilen aynalarin da mahzurlari vardir. Yerden itibaren (97) cm.’den baslayan duvara yapistirilmis (40 cm x 100 cm) boyutlarindaki bir ayna yeteri derecede islevseldir. Özürlülerin ve yaslilarin kullanacagi bütün lâvabolarda hassas parmak kavrayisina gerek birakmadan kolayca kontrol edilebilen uzun kollu veya haç seklindeki musluklar tercih edilir. Tekerlekli sandalyedeki kisiler için düzenlenmis bulunan tuvalet kabinlerinin önünde de tekerlekli sandalyenin rahatça hareket edebilecegi kadar bir alan bulunmalidir. (Sekil 12)

Otoparklardaki park yerlerinin % 5’i özürlü otomobilleri için ayrilir. Bu otopark yerlerinin genisligi (350) cm. olacaktir (Sekil 8). Bu otopark yerleri hem zeminde uluslar arasi özürlü isareti ile belirtilecek, hem de bir levha ile tanitilacaktir. Özürlü için ayrilmis bulunan otopark yerlerinden basamaksiz olarak ve gerektiginde standartlara uygun rampalarla asansörlere ve binalarin girislerine ulasilabilmelidir.

Postahanelerde, banka subelerinde ve devlet dairelerinin hizmet birimlerinde tekerlekli sandalye için yeterli hareket alani bulunmali, yaklasilan bankolarin yükseklik ve özellikleri de; tekerlekli sandalyedeki insanlarla, oturmakta olan yaslilarla, görme ve isitme özürlü kisilerle kolay iletisim kurulmasina uygun olmalidir.

Sehirdeki petrol istasyonlarinda en az bir özürlü tuvaleti bulunacaktir. Bu tuvaletin özellikleri de yukarida anlatildigi gibidir.

Sinema, tiyatro, gösteri ve konferans salonlarinda sirkülâsyon alanlarina girmeyecek sekilde, her biri (80–100 cm x 130–150 cm) boyutlarinda olan 4 kisilik yer tekerlekli sandalyedeki kisilere ayrilir.

Kaldirim ve yaya yollari üzerinde bulunan levhalar, isaretler ve tabelâlarin en alçaktaki noktalari görme özürlülerin baslarini çarpmamalari için yerden en az (205) cm. mesafede bulunacaktir (Sekil 1, Sekil 9).

Sehir mobilyalari; hiçbir surette kaldirimlar ve yaya yollarinin genisligini daraltacak sekilde düzenlenemez, yürüyüs çizgileri üzerinde bir çikinti olusturacak tarzda konulamazlar. Yaya

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

109

Istanbul Imar Yönetmeligi

kaldirimlarina trafik isaret ve levhasi mümkün oldugunca konulmayacaktir. Zorunlu hallerde konan isaret veya levhanin alt ucu zeminden en az (1.90) m. mesafede olacaktir ve levha yaya trafigini engellemeyecek sekilde yerlestirilecektir.

Görme özürlüler için merdivenlerin baslangicina ve sonuna (5) cm. aralikli (0,5) cm. yüksekliginde ve (2) cm. genisliginde seritler tasiyan, (80) cm. derinliginde kaymaz seramik malzemeden yüzeyler yerlestirilir. Bunlar zemini olusturan asil malzemenin renginin kontrasti olan bir renk tasimalidirlar. Yaya geçitlerinde kaldirim rampalarinin önünde ve yaya adalarinda da görme özürlüler için temas yüzeyleri hazirlanir (Sekil 10, 11).

Büyük magazalarda tekerlekli sandalyenin kasadan geçisi için en az (80) cm. temiz açiklik gerekmektedir. Büyük magazalarda ve kütüphanelerde raflar arasinda en az (100) cm. mesafe bulunmalidir.

Sinema, tiyatro, spor tesisleri v.b gibi salonlarda 300 koltuktan biri, her salonda en az 4 kisilik arkadan girisli (1x1.20) m. ebadinda yer, tekerlekli sandalye için ayrilacaktir.

Otel ve motellerde oda sayisinin % 3’ü, ve en az her otelde 1 odada hijyenik bakimida dahil tekerlekli sandalyelerin ihtiyaçlarina cevap verecek sekilde düzenlenecektir. (Bu oranlar % 3 hesabinda tam sayi esas alinacaktir.)

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

110

Istanbul Imar Yönetmeligi

YIRMIBIRINCI BÖLÜM

YÃœRÃœRLÃœK VE YÃœRÃœTME

MADDE 21.01

Bu yönetmelik yayimi tarihinde yürürlüge girer. 28.09.2006 tarihli Istanbul Imar Yönetmeligi yürürlükten kaldirilmistir.

MADDE 21.02

Bu yönetmelik hükümlerini Istanbul Büyüksehir Belediye Baskani ile ilçe ve ilk kademe belediye baskanlari yürütür.

Geçici Madde 1.

Bu yönetmeligin yürürlüge girdigi tarihten önce yasal kosullara uygun olarak alinmis ruhsata göre baslanip devam eden bitirilmemis yapi ve tesisler için bu yönetmeligin aleyhte olan hükümleri uygulanmaz.

Geçici Madde 2.

Bu yönetmeligin yürürlüge girdigi tarihten önce ruhsat alinmis, fakat henüz baslanmamis yapi ve tesisler hakkinda bu yönetmeligin Imar Planlarinin Geriye Yürümemesi Kuralinin Istisnalarina iliskin 1.16 maddesi öncelikle uygulanir.

Geçici Madde 3.

Yürürlükten kaldirilan Imar Yönetmeligi hükümlerine göre aykiri görüldügü halde bu yönetmelik hükümlerine göre aykiri sayilmayan isler, baslamis veya devam eden islemler hakkinda bu yönetmeligin lehte olan hükümleri uygulanir.

Geçici Madde 4.

Bu Yönetmeligin yürürlüge girdigi tarihten önce ilgili belediyesine proje tasdiki için müracaat etmis olanlar bu yönetmelik hükümlerine tabi degildir. Ancak bu yönetmeligin yürürlüge girdigi tarihten itibaren kanuni gecikmeler hariç 30 is günü içinde ruhsat almalari zorunludur.

Meclis Karari Tarihi: 15.06.2007 Sayisi: 1512 Yürürlük Tarihi: 23.06.2007

111