Share PDF

Search documents:
  Report this document  
    Download as PDF   
      Share on Facebook

PROGRAMA SCOLARA DE OPTIONAL LA CLASA a II-a

ARIA CURRICULARA : LIMBA SI COMUNICARE

DISCIPLINA

:

LIMBA ROMANA

NR. DE ORE

:

O ORA /SAPTAMANA

CLASA

:

a II-a

Argument

Motto:

„ Capul copilului nu este un vas pe care sa-l umpli, ci o faclie pe care s-o aprinzi astfel incat,mai tarziu, sa lumineze cu lumina proprie.”

Plutarb

De ce „Limba si comunicare” aleasa ca arie curriculara la optional ? In primul rand datorita obiectivului major pe care il urmareste perioada de inceput a „carierei” de elev , acela de dezvoltare a capacitatilor de comunicare orala si in scris , de relationare , ambele fiind conditii de baza ale desfasurarii activitatilor in clasa la toate disciplinele .

De ce „Sa scriem si sa vorbim frumos” si nu in ultimul rand corect? In clasele II – IV se simte nevoia unei ore speciale de scriere si lectura, de o ora speciala in care elevii invata sa se exprime frumos si corect atat in scris cat si oral . Pentru a realiza cele patru obiective cadru de la limba romana am ales ,impreuna cu parintii , optionalul „Sa scriem si sa vorbim frumos”. Tot in aceasta ora elevii vor invata si bunele maniere si cum trebuie sa se poarte in anumite situatii ( la teatru, in vizita ).

Se spune ca scrisul ne reprezinta, iar atunci cand vorbim aratam ce fel de oameni suntem de aceea am hotarat impreuna cu parintii ca este chiar nevoie de un astfel de optional.

Activitatile alese au ca tematica identificarea si scrierea corecta a unor cuvinte si grupuri de cuvinte , a caror utilizare in timpul scrierii sau vorbirii intampina dificultati , o exprimare clara si corecta respectand regulile de bune maniere, deasemeni de lectura a unor texte. Daca incercam sa respectam trasaturile specifice comunicarii umane , atunci este absolut necesar sa cream in timpul orei situatii autentice de comunicare cat mai diverse , iar activitatile frontale sa fie cat mai reduse ca pondere .

Optionalul „Sa scriem si sa vorbim frumos” are la baza si promoveaza valori si atitudini: respect fata de scrierea caligrafica si ortografica , considerarea scrierii corecte ca parte importanta a limbii si literaturii romane , asumarea responsabilitatii fata de modul de scriere , implicarea activa in toate momentele lectiei , respect fata de cei din jurul nostru, respect pentru scriitorii nostri si nu numai.

Prezentul proiect de optional l-am conceput astfel incat sa raspunda exigentelor impuse de noua conceptie asupra finalitatilor educatiei , prin deplasarea semnificativa de accent de pe continuturi pe competente . Competentele specifice sunt corelate cu unitatile de continut .In vederea formarii si consolidarii competentelor specifice folosesc activitati de invatare

.Prezentul optional va veni in sprijinul elevilor pentru dezvoltarea capacitatii de comunicare scrisa si orala.

Obiective cadru

Optionalul ales urmareste tocmai realizarea obiectivelor cadru stabilite la Limba si literatura romana :

1.Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral; 2.Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala. 3.Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris ; 4.Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa ;

Obiective de referinta SI EXEMPLE DE ACTIVITATI DE INVATARE

1.DEZVOLTAREA CAPACITATII DE RECEPTARE A MESAJULUI ORAL

OBIECTIVE DE REFERINTA

 

ACTIVITATI DE INVATARE

 

1.1. sa urmareasca atent mesajul, astfel

- exprimarea unor idei prin construirea de

incat sa retina informatia audiata

 

enunturi simple

 

 

 

1.2. sa semnaleze prin mijloace adecvate

- consolidarea deprinderii de citire corecta,

(verbale, nonverbale) neintelegerea unui

fluenta, constienta, expresiva, a largirii

mesaj emis, solicitand explicatiile necesare

ariei de informare a elevilor

 

in cazul neacceptarii integrale a acestuia

 

- mobilizarea unui numar mai mare de a citi

1.3. sa isi consolideze deprinderea de citire

fragmente cu inteles complet

 

corecta, fluenta, constienta, expresiva

 

- citirea expresiva se va face de catre

1.4. sa sesizeze cuvintele necunoscute intr-

invatator sau de catre un elev care

un context dat, legatura logica dintre

indeplineste calitatile citirii

 

 

enunturile unui mesaj oral, sesizand

-distingerea vocalelor, a consoanelor si a

structurile

gramaticale

corecte

sau

silabelor dintr-un cuvant dat

 

incorecte

 

 

 

-exercitii de comentare a propriei conduite

1.5. sa semnaleze prin replici adecvate

-citirea

unor

texte

despre

tinuta

intelegerea

mesajului

interlocutorului,

vestimentara in anumite situatii

 

manifestand interes fata de mesajul

 

 

 

 

 

partenerului de dialog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.DEZVOLTAREA CAPACITATII DE EXPRIMARE ORALA

2.1. sa formuleze si sa intoneze adecvat

- citirea unor texte cu expresivitate si

mesaje prin care isi exprima propriile idei,

intonatie, respectand pauzele logice si

sentimente, utilizand logica si intonatia

gramaticale, afective

adecvata

- jocul literar : continuarea unei povestiri

2.2. sa formuleze propozitii enuntiative,

intrerupte la un moment dat

exclamative, interogative corecte, sa

-memorare

pronunte clar, in intregime cuvintele unei

- concurs de recitare

propozitii, respectand pauzele dintre ele

- concurs de ghicitori

2.3. sa memoreze si sa reproduca mesaje

- jocul literar-versuri, recitare

2.4. sa recite expresiv versuri

- pe baza unor cuvinte date, alcatuirea unui

2.5. sa reproduca fluent scurte povestiri

text cu dialog

audiate

-povestirea unor texte

2.6. sa citeasca si sa reproduca proverbe si

-caracterizarea personajelor

ghicitori

-identificarea expresiilor frumoase

2.7.sa stimuleze capacitatea de creatie a

 

elevilor

 

2.8. sa isi adapteze vorbirea in functie de

 

partenerul de dialog, manifestand o

 

atitudine degajata in comunicarea orala cu

 

persoane cunoscute

 

3.DEZVOLTAREA CAPACITATII DE RECEPTARE A MESAJULUI SCRIS

3.1.sa identifice elementele de baza ale organizarii textului in pagina

3.2.sa desprinda intonatii esentiale dintr-un text citit

3.3.sa citeasca in ritm propriu un text nou, de mica intindere, citind corect si expresiv un text cunoscut de mai mare intindere

3.4.sa identifice personajele unui basm, incercand o grupare a acestora

3.5.sa scrie un text corect, lizibil, ingrijit, utilizand semnele de punctuatie invatate

3.6.sa manifeste interes pentru lectura

-expozitie « cel mai frumos si mai ordonat caiet »

-povestirea, desprinderea ideilor principale ale unui text

-citirea pe roluri

-modele de lectura inregistrate pe caseta

-recunoasterea personajelor si scurta lor caracterizare, grupe de personaje

-concurs de ortografie si de punctuatie

-medalionul literar- expozitie de carte cu autorii studiati

-observarea unor imagini si analiza faptelor prezentate

-discutii pe baza lecturilor citite

-vizionarea unor filmulete

-povestirea unor intamplari

-exercitii de structurare a celor prezentate dupa o logica a idelor, a desfasurarii actiunii;

-exercitii de identificare a personajelor, dar si a actiunilor corespunzatoare acestora; -exercitii de completare unor rebusuri,diagrame.

-exercitii de selectarea a unor cuvinte deosebite, expresii literare;

-exercitii de transcriere a lor

-jocuri didactice de integreare a acestora intr-un sistem logic de comunicare – oral si scris;

-exercitii competitive de stabilire a insusirilor fiintelor, lucrurilor, fenomenelor naturii;

-jocul sinonimelor si antonimelor;

4.DEZVOLTAREA CAPACITATII DE EXPRIMARE SCRISA

4.1-sa execute corect elementele grafice ale literelor respectand spatiul grafic;

4.2- sa scrie literele grupate in functie de grafismele care le compun;

4.3 –sa scrie cuvinte care contin literele studiate;

4.4-sa scrie literele in ordine alfabetica 4.5.-sa scrie propozitii cu ajutorul unor cuvinte date;

4.6-sa copieze texte de scurta intindere;

4.7-sa transcrie scurte texte din respectand asezarea in pagina;

4.8-sa scrie datele unei probleme pe caiet de matematica;

4.9- sa respecte normele de ortografie si punctuatie cunoscute;

4.10 -sa scrie dupa dictare scurte texte

4.11- sa formuleze intrebari si raspunsuri legate de texte litereare studiate sau preluate de la la colegi

4.12- sa manifeste interes privind exprimarea nuantata, completa, originala ( in scris)

4.13. sa redacteze texte scurte pe baza unui suport vizual si a unui sir de intrebari 4.14.sa scrie texte scurte prin care transmit un mesaj

4.15.sa manifeste interes pentru redactarea corecta si ingrijita a textului

4.16.sa se contureze in imaginatia elevilor idealuri etice, estetice

4.17.sa utilizeze sensul cuvintelor noi atat in enunturi cat si in texte proprii

-elemente grafice pregatitoare pentru scriere ;

-scrierea literelor cu aceleasi elemente grafice;

-scrierea cuvintelor care contin literele studiate;

-scrierea literelor mari si mici de mana in ordine alfabetica.

-alcatuirea unor propozitii cu cuvinte date;

-copierea unor texte din carti de povesti;

-transcrierea unor texte date;

-transcrierea unor exercitii matematice

-folosirea ortogramelor si a semnelor de punctuatie cunoscute;

-scrierea dupa dictare.

-propozitiile sa fie corect formulate din punct de vedere gramatical

-povestirea unui basm in cadrul activitatii de grup, indeplinind pe rand rolul de conducator al grupului

-concurs pe echipe

-masura in care eroii basmelor sunt modele pentru cititori

-intelegerea sensului cuvintelor noi si folosirea corecta in context

CONTINUTURI

1.Elementele grafice pregatitoare pentru scriere: *Trasaturi bastonate pe 1 si 2 spatii;

*Zaua, carligul, ovalul; *Trasaturi buclate suprarand; *Trasaturi serpuite

*Literele mici si mari de mana

*Cuvinte si propozitii care contin literele studiate *Scrierea pe caiet de matematica

*Alcatuirea unor propozitii folosind imagini si cuvinte date; *Asezarea unui text in pagina;

*Transcrieri;

*Dictari

*Scrierea pe foi fara liniatura; *Autodictari;

*Copieri;

2.Elemente de constructie a comunicarii

∑Propozitia (enuntiativa, interogativa, exclamativa)

∑Cuvantul – noncuvantul; sensul cuvintelor

∑Silaba (reguli de despartire a cuvintelor in silabe)

∑Sunetul (vocale, consoane)

∑Litera (alfabetul limbii romane); grupuri de litere.

∑Semnele de punctuatie ( punctul, virgula, punct si virgula,doua puncte, semnul intrebarii, semnul exclamarii, linia de dialog)

∑Exercitii de scriere corecta - cratima

3.Analiza de text literar

∑Asezarea textului in pagina ( titlu, alineat, dialog)

∑Structura textului literar ( introducere, cuprins, incheiere)

∑Procedee artistice

∑Textul in versuri – vers, strofa, rima.

∑Idei principale - tablouri `

∑Exercitii de scriere corecta – copiere, transcriere, dictare.

4.Texte literare

*Poezii din folclorul copiilor *Povesti si basme fermecate *Datini si traditii romanesti *Legende romanesti *Proverbe si ghicitori *Sezatori

5.Bune maniere

*Disciplina , politete, punctualitate *Formule de adresare

*Mod de comportare in diverse situatii

MODALITATI DE EVALUARE

1. METODE TRADIT IONALE :

a.probe scrise b.probe orale c.probe practice

2. METODE ALTERNATIVE :

a.observarea sistematica a elevului in timpul rezolvarii sarcinii b.autoevaluarea;

c.portofoliul ; d.investigatia e.inregistrari audio,video

f.concursuri cu acordare de diplome ,,Eu scriu/recit/povestesc cel mai frumos!” g.joc de rol

BIBLIOGRAFIE

Curriculum National-Planul –cadru de invatamant pentru invatamantul primar, Bucuresti,editura Trithemius,1998

****** ,,Scoala ortografiei – set 64 planse ortografice”, Aramis, Bucuresti;

Berca, Ion:

, ,Metodica predarii limbii romane”/Berca, Ion E.D.P.,Bucuresti, 1972; ,,Ortografia in scoala”/ Berdescu, G.,E.D.P.,Bucuresti, 1973;

,,Orientari noi in metodologia studierii limbii romane in ciclul primar” Blideanu, Eugen,Serdean, Ioan, E.D.P., Bucuresti, 1981;

,,Capcanele ortografiei” Constantinescu, Maria:,E.D.P., Bucuresti, 1996; ,,Ortografie – exercitii pentru clasele I-IV” Penes, Marcela, Aramis, Bucuresti,1998; ,,Metodica predarii limbii romane”, E.D.P., Bucuresti, 1993;

Opere literare a marilor nostri scriitori Opere literare din literatura universala Dictionare si manuale scolare

Literatura pentru copii,autor Nica, Elena / editura Carminis 2006 ,, Si scrisul ne invata ,nu-i asa »-revista literara Vatra