Share PDF

Search documents:
  Report this document  
    Download as PDF   
      Share on Facebook

1. Insan orqanizmində adi damar torunu əmələ gətirən əsas damarlari müəyyən edin:

I. Arteriya II. Arteriola III. PrekapillyarIV. Kapillyar V. PostkapillyarVI. Venula VII. Vena A) I; IV; VII

B) II; III; V

C) II; III; VI

D) II; V; VI

E) III; V VI

2. Orqana gələn damarlarin sayi hansi faktordan asilidir?

A) orqanin funksional aktivliyindən

B) sinir tənzimindən

C) orqanin ölçüsündən

D) ətrafinda eninəzolaqli əzələlərin olmasindan E) divarinda saya əzələ elementlərinin olmasindan

3. Arteriyalarin divari hansi qisalardan təskil olunmusdur?

A) daxili qisa vÉ™ ya intima, orta qisa, xarici vÉ™ ya adventisiya qisasi B) daxili qisa vÉ™ ya intima, orta qisa, xarici vÉ™ ya seroz qisa

C) daxili-selikli qisa, orta-əzələ qisasi, xarici-adventisiya qisasi D) daxili-selikli qisa, orta-əzələ qisasi, xarici-seroz qisa

E) daxili-selikli qisa, orta-selikalti qisa, xarici-adventisiya qisasi

4. Arteriyalarin divarinin intima qisasini təskil edir:

A) bazal zar və endoteliositlər

B) gövsək lifli birləsdirici toxuma və endoteliositlər C) bazal zar və miositlər

D) bazal zar və gövsək lifli birləsdirici toxuma E) endoteliositlər və miositlər

5. Arteriyalarin divarinin orta qisasi ibarətdir:

A) miositlərdən, elastiki və kollagen liflərdən B) miositlərdən və lifli birləsdirici toxumadan C) bazal zardan, elastiki və kollagen liflərdən

D) bazal zardan və gövsək birləsdirici toxumadan

E) endoteliositlərdən, elastiki və kollagen liflərdən

6. Miositlərin və elastiki liflərin bir-birinə münasibətinə görə arteriyalar hansi tiplərə bölünürlər?

I. Elastiki tip II. Magistral tip III. Əzələ tip IV. Səpgin tip V. Əzələ-elastiki tip A) I; III; V

B) II; III; V

C) II; III; IV

D) I; IV; V

E) II; IV; V

7. Elastiki tip artriyalarda orta qisanin qalinligini müəyyən edin(mkm)

A) 100 B) 200 C) 300 D) 400 E) 500

8. Arteriyalarin divarinin xarici qisasi təskil olunmusdur:

A) sərt lifli birləsdirici toxumadan B) gövsək birləsdirici toxumadan

C) elastiki və kollagen liflərdən

D) bazal zardan və gövsək lifli birləsdirici toxumadan E) bazal zardan və elastiki və kollagen liflərdən

9. Arteriyalarin saxələnmə tiplərini müəyyən edin:

I. Köndələn tip II. Magistral tip III. Səpgin tip IV. Boylama tip V. Qarisiq tip

A) II; III; V

B) I; III; V

C) II; III; IV

D) I; IV; V

E) II; IV V

10. Mikrosirkulyator qan cərəyani hansi damarla baslayir.

A) arteriola D) arteriya B) vena C) kapilyar E) venula

11. Qarisiq tipdə saxələnən arteriyani müəyyən edin:

A) xarici yuxu arteriyasi B) dalaq arteriyasi

C) mil arteriyasi D) dirsək arteriyasi E) qarin kötüyü

12. Anastomozlar vÉ™ kolletrallar necÉ™ yaranir?

A) damarlarin saxələri vasitəsi ilə bir-biri birləsməsi nəticəsində B) damarlarin kötüklərinin birləsməsi nəticəsində

C) damarlarin daha kiçik saxələrə saxələnməsi nəticəsində D) damarlarin diametrinin saxələndikcə kiçilməsi nəticəsində E) damar divarinin saxələndikcə nazikləsməsi nəticəsində

13. Kollaterallar ən çox harada yerləsirlər?

A) oynaqlarin ətrafinda B) orqanlarin ətrafinda C) orqanlarin daxilində

D) ətraflarda E) mərkəzi sinir sistemində

14. Oynaqlari qidalandirir:

A) arterial tor

B) cəpgin tipdə saxələnən arteriyalar C) magistral arteriyalar

D) qarisiq tip arteriyalar

E) venoz tor

15. Anastomozlarin növlərini müəyyən edin:

I. Orqandaxili II. Sistemdaxili III. Orqanxarici IV. Sistemarasi V. Qarisiq

A) II; IV

B) III; V

C) II; III

D) I; IV

E) I; III

16. Kolletrallar nəyə deyilir?

A) magistral damarlarin saxələri arasinda olan anastomozlara B) arteriyalarla venalar arasinda yaranan anastomozlara

C) kapillyarlar arasinda yaranan anastomozlara

D) magistral damarlarin daha kiçik saxələrə saxələnməsinə

E) bir magistral damarin ayri-ayri saxələri arasinda olan anastomozlara

17. Kapillyarlarin divari ibarətdir:

A) endoteliositlərdən, əsas zardan, perisitlərdən B) endoteliositlərdən, əsas zardan, elastiki liflərdən

C) endoteliositlərdən, əsas zardan, saya əzələ liflərindən D) endoteliositlərdən, elastiki və saya əzələ liflərindən E) endoteliositlərdən, əsas zardan, kallogen liflərdən

18. Kollateral tipli anastomozlara daha çox harada rast gəlinir?

A) oynaqlarin ətrafinda B) dös boslugunda C) qarin boslugunda

D) daxili sekresiya vəzilərində

E) çanaq damarlarinda

19. Insan orqanizmində kapillyarlarin miqdarini müəyyən edin:

A) 40 milyard B) 50 milyard C) 60 milyard D) 65 milyard E) 80 milyard

20. Zəif əzələ elementləri olan venalari müəyyən edin:

I. Bas II. Boyun III.Yuxari ətraf IV.Gövdə V. Asagi ətraf A) I,II,III B) II,III,IV C) III,IV,V D) I,II.IV E) II,III,V

21. Venalar arteriyalardan hansi qurulus əlamətlərinə görə fərqlənir?

A) venalarin arteriyalara nisbətən divarlari nazikdir və qapaqlari olur B) venalarin arteriyalara nisbətən divarlari qalindir və qapaqlari olur C) venalarin divarlari arteriyalardan fərqli olaraq 3 qisadan ibarət olur D) venalarin divarlari arteriyalardan fərqli olaraq 2 qisadan ibarət olur E) venalarin divarlari 2 qisadan ibarət və divarlarinda qapaqlar olur

22. Venalarin tiplərini müəyyən edin:

I. Elastiki və əzələ II. Elastiki III. Əzələ IV. Elastik və qeyri tipli V. Əzələsiz A) III; V

B) I; IV

C) II;III

D) III; IV

E) IV; V

23. zələ toxumasi yaxsi inkisaf etmis venalara aiddir:

A) gövdənin asagi hissəsində və asagi ətrafda olan venalar B) boyunda və yuxari ətraflarda olan venalar

C) boyunda və gövdənin yuxari hissəsində olan venalar D) bas və boyunda olan venalar

E) gövdənin yuxari hissəsində və yuxari ətraflarda olan venalar

24. Hansi orqanlarin üzərində venoz kələflər əmələ gəlir.

I. Düz bagirsaq II. Qaraciyər III. Enən çənbər bagirsaq IV. Qida borusu V. Böyrək

A) I; IV

B) I; II

C) II; III

D) III; V

E) III; IV

25. Venoz kələfə malik olmayan orqanlari müəyyən edin.

I. Böyrək II. Çənbər bagirsaq III. Düz bagirsaq IV. Qida borusu V. Mədəalti vəzi VI. Sidiklik

A) III;IV;VI

B) II; III; V

C) I; IV;VI

D) I; II; V

E) II; III; IV

26. zələsiz tip venalari müəyyən edin:

I. Beynin sərt və yumsaq qisa venalari II. Onurga beyni venalari III. Tor qisavenalari

IV. Dalaq venalari V. Qara ciyər venalari VI, Sümük venalari

A) I; III; IV; VI

B) II; III; V; VI

C) II; III; IV; V

D) I; II; III; V

E) II; IV; V; VI

27. Qapaqlari olmayan venalari müəyyən edin:

I. Ətraf venalari II. Bos venalar III. Qapi venasi IV. Bazu-bas venalari V. Bas venalari VI, Böyrək venalari

A) II; III;V;VI

B) I; II; III; V

C) II; III; IV;V

D) I; III; IV;VI

E) II; IV; V;VI

28.Qan kapillyarlarinim diametrini müəyyən edin(mkm):

A)2-5 B)3-7 C)3-11 D) 8-15 E) 12-18

29.Kapillyarlarin endoteliositləri arasinda yerləsən fenestralarin ölçüsünü müəyyən edin:

A) 2-5 B) 3-7 C) 3-15 D) 5-17 E)8-20

30. Cüt venalaria aiddir:

A) mil, dirsək, ön və arxa qamis venalari B) yuxari bos vena, tək və yarimtək venalar

C) bas və sah venalar, böyük və kiçik gizli venalar

D) daxili vidaci, bazu-bas venalari

E) sol bazu-bas venasi, asagi bos vena

31.Hansi orqanlarda kapillyarlarin diametri 25-30 mkm olur?

I.Qaraciyərdə II. Agciyərlərdə III.Böyrəklərdə IV.Hipofizdə V.Dalaqda VI.Usaqliqda A) I,IV,V + B) II,III,V C) II,IV,VI D) I,III,VI E)III,IV,VI

32. Hansi nahiyyənin venalarinin qapaqlari daha çox olur?

A) asagi ətraf

B) boyun C) gövdə

D) yuxari ətraf E) bas

33. Sinsusoid kapillyara malik olan orqanlari müəyən edin;

I. Qaraciyər II. Mədə III. Limfa düyünü IV.Qalxanabənzər vəz V. Böyrək VI. Sümük iliyi VII. Agciyər

A) I; III; IV; VI

B) I; II; IV; VII

C) II; IV; V; VI

D) III; IV; V; VI

E) II; III; IV; VII

34. Hansi anastomozlar “qəribə tor” adlanir.

Arteria ilÉ™ arteriya arasinda II. Arteriola ilÉ™ arteriola arasinda III. Arteriya ilÉ™ venula arasinda IV. Vena ilÉ™ vena arsinda V. Venula ilÉ™ venula arasinda

A) II; V

B) I; IV

C) III;IV

D) IV;V

E) I; III

35. Mikrosirkulyator cəryanin baslanigicinin diametrini müəyyən edin:

A) 15-20 B)20-25 C)25-40 E)30-50

36. Eyni zamanda ürəyin agciyər səthidə adlanir:

A) kənarlari

B) ön səthi C) zirvəsi

D) əsasi

E) arxa səthi

37.Kisilərdəürəyin çəkisini müəyyən edin(q):

A) 250 B) 300 C) 200 D) 350 E) 400

sehv sual:

38. Ürəyin orta xətdən sagda yerləsən hissələrini müəyyən edin:

I. Qulaqciqarasi arakəsmə II. Sol qulaqcigin çox hissəsi III. Sol qulaqcigin az hissəsi IV. Sag qulaqciq seyvani V. Mədəcikarasi arakəsmə VI. Sag mədəciyin çox hissəsi

A) I; IV VI

B) III;VI VI

C) IV;V VI

D) I; II VI

E) II IV;VI

39. Ürəyin ön və arxa mədəciklərarasi sirimlarinin birləsən yerində formalasir:

A) ürək oymasi B)ürəyin əsasi C) sag qulaqciq seyvani D) tac sirim E) tac vena

40. Sag qulaqciq ürəyin hansi hissəsini tutur?

A) ön-sag B) arxa-sol

C) yuxari-sag

D) ön-sol E) arxa-sag

41. Yuxari və asagi bos vena dəlikləri arasinda yerləsir:

A) Lover qabarcigi

B) Purkinye lifləri C) Hiss dəstəsi

D) Yevstax qapagi E) Tebezi qapagi

42. Sag və sol qulaqciq seyvanlarini müəyyən edin:

A) 1-7

 

B) 2-6

(sək.)test kitabcasi sual 23

C) 1-4

D) 3- 5

E) 1-5

43.Sag qulaqciga açilirlar:

I.Yuxari bos vena II.Asagi bos vena III.Tac sib dəliyi IV.Agciyər venalari V.Ovai dəlik

A} I, II ,III B} I.III,IV C} II,III,V D} III IV, V E} II,IV,V

44. Rüseymin neçənci həftəsində qulaqciqlar ərasi arakəsmə formalasir?

A) 4

B) 3

C) 7

D) 6

E) 5

45. Sag qulaqciq seyvaninin daraq əzələləri hansi istiqamətdə yerləsmisdir?

A) boylama B) köndələn C) həlqəvi D) çəp

E) saquli

46. Oval çuxur harada yerləsir?

A) qulaqciqlararasi arakəsmədə B) mədəciklərarasi arakəsmədə C) sol qulaqciq seyvaninda

D) sag qulaqciq seyvaninda

E) yuxari bos vena dəliyi səviyyəsində

47.Asagi bos venanin asagi kənarinda yerləsir:

A) asagi bos vena qapagi B) venalararasi qabarciq C) oval dəlik D) tac cib dəliyi E) oval çuxur

48.Yuxari və asagi bos vena dəlikləri arasinda yerlisir:

A) venalararasi qabarciq + B)asagi bos vena dəliyi C) oval dəlik D) tac cib dəliyi E) oval çuxur

49. Üç tayli qapagin taylarini müəyyən edin:

A) ön, arxa, içəri

B) ön, arxa, yuxari C) içəri, bayir, arxa D) ön, arxa, bayir E) içəri, bayir, ön

50. Üç tayli qapaqlarin tonu esidilir.

A) xəncərəbənzər çixintinin əsasinda

B) ürəyin zirvəsində

C) sag II qabirgaarasi sahədə D) saol II qabirgaarasi sahədə

E) sol V qabirga arasi sahədə körpücükortasi xətdən içəridə

51. Iki tayli qapagin taylarini müəyyən edin:

A) ön, dal

B) yuxari, asagi C) içəri, bayir

D) ön, içəri

E) dal, bayir

52. Iki tayli qapaqlarin tonu esidilir.

A) sol V qabirga arasi sahədə körpücükortasi xətdən içəridə

B) ürəyin əsasinda

C) sag II qabirgaarasi sahədə D) saol II qabirgaarasi sahədə

E) xəncərəbənzər çixintinin qabaginda

53. Sag mədəciyin hansi hissəsi arterial konus adlanir?

A) agciyər kötüyünə keçən ön hissə

B) genis arxa hissÉ™

C) qulaqciq-mədəcik dəliyinə yaxin olan hissə

D) məməyə bənzər əzələlər arasinda yerləsən hissələr E) məməyəbənzər əzələlər arasinda yerləsən hissələr

54. Sag qulaqciq-mədəcik dəliyinin diametrini müəyyən edin (sm).

A) 4,0

B) 3,0

C) 2,5

D) 2,0

E) 3,5

55. 1 və 4 nömrəli anatomik törəmələri müəyyən edin:

A) məməyəbənzər əzələlər və ətli atmalar B) məməyəbənzər əzələlər və miokard

C) oval çuxur və asagi bos vena dəliyi (sək.)test kitabcasi sual 31 D) ətli atmalar və asagi bos vena dəliyi

E) asagi bos vena dəliyi və tac cib qapagi

56.Sag mədəciyin məməyəbənzər əzələlərini müəyyən edin:

I.Ön II.Arxa III.Arakəsmə IV.Bayir V.Ön-bayir

A) I,II,III C) I,II,IV B) I,III,V. D) II,III,IV E)III,IV,V

57Yetgin insanlarda ürəyin boylama ölçüsünü müəyyən edin(sm):

A) 10-15

B) 8-12

C) 6-8

D) 14-17

E) 17-20

58.Sol qulaqciq ürəyin hansi hissəsində yerləsir.

A) arxa-sol B) ön-sol

C) yuxari-sag

D) ön-sag E) arxa-sag

duzgun cavab arxa yuxari olmalidi!

59.Sol qulaqcigin sintopiyasi:

A) öndə aortaya, arxada qida borusuna söykənir

B) öndə agciyər venalarina, arxada qida borusuna söykənir

C) öndə agciyər kötüyünə, arxada qida borusuna söykənir

D) öndə yuxari bos venaya, arxada qida borusuna söykənir

E) öndə nəfəs borusuna, arxada aortaya söykənir

60. Sol qulaqcigin məməyəbənzər əzələlərini müəyyən edin:i

I.Ön II.Arxa III.Sag IV.Sol V.Arakəsmə

A) I,II B) III,IV C) II,III D) IV,V E) II,V

61. Sol mədəciyin hansi hissəsində ətli atmalar daha six yerləsir?

A) zirvəsində

B) əsasinda

C) ön divarinda

D) arxa divarinda

E) mədəciklərarasi arakəsmənin sol mədəciyə baxan hissəsində

62. Endokardin qalinlasmasindan hansi anatomik törəmələr əmələ gəlir?

A) tayli və aypara qapaqlar B) ətli atmalar

C) məməyəbənzər əzələlər D) vətər telləri

E) lifli həlqələr

63`. Məməyəbənzər əzələlər qapaqlara hansi törəmə vasitəsi ilə baglanirlar?

A)əzələ B) bag C) vətər telləri D) büküs E) elastiki liflər

64. Sol və sag lifli üçbucaqlar necə əmələ gəlir?

A) sol lifli həlqənin aorta dəliyini əhatə edən birləsdirici toxuma ilə birləsməsindən

B) sag lifli həlqənin agciyər kötüyü dəliyini əhatə edən birləsdirici toxuma ilə birləsməsindən

C) sag lifli həlqənin aorta dəliyini əhatə edən birləsdirici toxuma ilə birləsməsindən

D) sol və sag lifli həlqələrin aorta dəliyini əhatə edən birləsdirici toxuma ilə birləsməsindən

E) sol lifli həlqənin agciyər kötüyü dəliyini əhatə edən birləsdirici toxuma ilə birləsməsindən

65. Endokardin törəmələrinə aiddir.

A) qapaqlar B) vətər telləri C) ətli atmalar D) lifli halqalar

E) məməyəbənzər əzələlər

66. Mədəciklərin miokardinin orta qati hansi dəstələrdən təskil olunmusdur?

A) həlqəvi

B) saquli

C) köndələn D) çəp

E) nizamsiz

67.Ürək burulgani əmələ gəlir:

A)çəp və daxili qatlar arasinda C)daxili və həlqəvi qatlar arasinda B) köndələn və boylama qatlar araslnda D)köndəln və həlqəvi gatlar arasinda E)xarici qatla epifiz arasinda

68. Mədəciklərin miokardinin qatlarini müəyyən edin.

I. Çəp II. Köndələn III. Orta həlqəvi IV. Dərin həlqəvi V.Daxili boylama A) I; III; V

B) II; III; IV

C) I; II; V

D) II; III; V

E) III; IV; V

69. Mədəciklərin miokardinin hansi qatlari hər iki mədəcik üçün eynidir?

A) çəp və boylama

B) saquli və həlqəvi

C) həlqəvi və köndələn

D) köndələn və saquli E) çəp və saquli

70. Qulaqciq və mədəciklərin əzələ qisasini bir-birindən ayrilir.

A) lifli halqalar

B) sag qulaqciq və mədəcik dəliyi C) sol qulaqciq və mədəcik dəliyi D) tac sirimi

E) qulaqciqarasi arakəsmə

71. Perikardin hissələri:

I. Parietal II. Lifli III. Seroz IV. Visseral V. Epikard A) II; III

B) I; III

C) III; V

D) IV;V

E) I; IV

72. Perikard boslugunda mayenin miqdarini müəyyən edin (ml):

A) 10-15

B) 8-12

C) 5-8

D) 15-18

E) 20-25

73. Perikardin dös-qabirga hissəsində ayird etmək olur.

I. Dös sümüyünə söykənən hissə II. Qida borusuna söykənən hissə III. Aortaya söykənən hissəIV. Orta divar plevrasindan azad olan hissə V. Ortadivar plevrasindan azad olmayan hissə

A) I; IV + B) I; V

C) II; V

D) III;IV

E) II;III

74. Perikardin köndələn cibi arxadan əhatə olunur:

A) sag qulaqcigin ön səthi və yuxari bos vena ilə B) sag qulaqciq seyvani və asagi bos vena ilə C) aortanin baslangic hissəsi və agciyər kötüyü ilə D) sol qulaqcigin ön səthi və yuxari bos vena ilə E) sol qulaqciq seyvani və asagi bos vena ilə

75. Perikardin köndələn cibi ön və yuxaridan əhatə olunur:

A) aortanin baslangic hissəsi və agciyər kötüyü ilə B) sag qulaqciq seyvani və asagi bos vena ilə C) sag qulaqcigin ön səthi və yuxari bos vena ilə D) sol qulaqcigin ön səthi və yuxari bos vena ilə E) sol qulaqciq seyvani və asagi bos vena ilə

76.Perikardin orta divar hissəsi arxadan söykənir:

I.Qida borusuna II.Nəfəs borusuna III.Bos venalara IV.Aortaya V.Azan sinirə

VI.Tək və yarim tək venalara

A) I,IV,VI B)I,III,V C)II,IV,V D)III,IV,VI E)IV,V,VI

77.Perikardin çəp cibi soldan hansi törəməyə söykənir?

A).agciyər venalarinin əsasina

B).asagi bos venaya C) yuxari bos venaya

D) sol qulaqciga E) epikarda

 

78.Perikardin çəp cibi sagdan hansi törəməyə söykinir ?

A) agciyar venalarinin əsaslarina B) asagi bos venaya C) yuxari bos venaya D) sol qulaqciga E) epikarda

79.Perikardin çəp cibi öndən hansi törəməyə söykənir ?

A)agciyər venalarinin əsaslarina B) asagi bos venaya C) yuxari bos venaya D) sol qulaqciga E) epikarda

80.Perikardin çəp cibi arxadan hansi törəməyə söykənir ?

A) agciyar venalarinin əsaslarina B) asagi bos venaya C) yuxari bos venaya D) sol qulaqciga E) epikarda

81. Aorta cibləri yerləsir?

A) aypara qapaqlarla aortanin daxili divari arasinda

B) aypara qapaqlarla sol mədəciyin arasinda

C) aypara qapaqlarin arasinda D) aypara qapaqlarin əsasinda E) aypara qapaqlarin zirvəsində

82. Ürəyin aparici sistemi təskil olunmusdur:

A) atipik kardiomiositlərdən B) tipik kardiomiositlərdən

C) simpatik ürək düyünlərindən D) qliya elementlərindən

E) parasimpatik ürək düyünlərindən

83. Cib-qulaqciq düyünü harada yerləsir?

A) yuxari bos vena dəliyi ilə sag qulaqciq seyvani arasinda B) qulaqciqlararasi arakəsmənin asagi hissəsində

C) asagi bos vena dəliyi ilə sagqulaqciq seyvani arasinda

D) asagi bos vena dəliyi ilə qulaqciqarasi arakəsmənin arasinda E) oval çuxurun altinda, qulaqciqlararasi arakəsmədən öndə

84. Qulaqciq-mədəcik düyünü adlanir:

A) Asoff-Tavar düyünü B) Purkinye lifləri

C) Kis-Flek düyünü D) His dəstəsi

E) Kent dəstəsi

85. Qulaqciq-mədəcik düyünü yerləsir:

A) qulaqciqlararasi arakəsmənin asagi hissəsində

B) asagi bos vena dəliyi ilə sagqulaqciq seyvani arasinda C) yuxari bos vena dəliyi ilə sag qulaqciq seyvani arasinda

D) asagi bos vena dəliyi ilə qulaqciqarasi arakəsmənin arasinda E) oval çuxurun altinda, qulaqciqlararasi arakəsmədən öndə

86. Cib-qulaqciq düyünü dəqiqədə neçə impuls generasiya edə bilər?

A) 70-80

B) 60-70

C) 50-60

D) 45-60

E) 90-100

87. His dəstəsi nədir?

A) ürəyin aparici sisteminin bir hissəsi B) sol qulaqciqdaki əzələ dəstəsi

C) ürəyin sol yarisindaki vətər telləri

D) sag mədəcikdəki əzələ dəstəsi

E) ürəyin sag yarisindaki vətər telləri

88. Ürəyin sol hüdudu dös sümüyündən nə qədər məsafədə yerləsir? (sm)

A) 3,0-3,5

B) 2,0-2,5

C) 1,0-1,5

D) 0,5-1,0

E) 1,0-2,0

89. Ürəyin sol hüdudu proyeksia olunur.

A) ürəyin zirvəsindən yuxari hüduda qədər çəkilən xətt

B) sag II qabirgalararasi sahədən sol III qabirgalararasi sahəyədək çəkilən xətt

C) ürəyin zirvəsindən sag hüduda qədər çəkilən xətt

D) sag II qabirgalararasi sahədən sol VI qabirgalararasi sahəyədək çəkilən xətt

E) ürəyin zirvəsindən asagi hüduda qədər çəkilən xətt

90.Ürəyin sag hüdudu dös sümüyündən nə qədər sagda yerləsir(sm)?

A) 1,0-2,0 B) 1,5-2,0 C) 2,0-2,5 D) 2,5-3,0 E) 3,0-3,5

91. Sag və sol qulaqciq-mədəcik dəliklərinin dös sümüyünün ön səthinə proyeksiyasi:

A) III sol qabirga qigirdaginin dös ucundan VI sag qabirga qigirdaginin dös ucuna qədər

B) II sol qabirga qigirdaginin dös ucundan V sag qabirga qigirdaginin dös ucuna qədər C) III sol qabirga qigirdaginin dös ucundan V sag qabirga qigirdaginin dös ucuna qədər

D) III sol qabirga qigirdaginin dös ucundan IV sag qabirga qigirdaginin dös ucuna qədər

E) IV sol qabirga qigirdaginin dös ucundan VI sag qabirga qigirdaginin dös ucuna qədər

92. Ürəyin sag qulaqcigina açilan venani müəyyən edin:

A) vv.cardiacae anteriores B) v.cardiaca media

C) v.cardiaca parva D) v.cardiaca magna E) v.obliqua sinistri

93. Arxa mədəcikarasi sirimda yerləsən və tac cibə açilan venani müəyyən edin:

A) ürəyin orta venasi B) ürəyin böyük venasi C) ürəyin kiçik venasi

D) sol mədəciyin dal venasi E) sol qulaqcigin çəp venasi

94. Ürəyin sag qulaqcigina acilan venalari müəyyən edin?

A) yuxari bos vena B) asagi bos vena C) sol agciyər venalari D) sag agciyər venalari

E) tac cib____hem a hem c uygundur

95. Ürəyin qanla təchizatinin əsas tiplərini müəyyən edin:

I. Sag tac tip II.Sol tac tip III.Yuxari tac tip IV.Orta sol tip V.Asagi tac tip VI.Orta sag tip

A) I, II, IV

B) I, V, VI

C) II, III, V

D) I, IV, VI

E) II, V, VI

96. Ürəyin hansi tip qidalanmasi üstünlük təskil edir?

A) orta sag tip

D) sol tac tip

B) sag tac tip

C) orta sol tip E) arxa tac tip

97. Orqanxarici səthi ürək kələfinin təskilində istirak edən siniri göstərin:

A) ürəyin sol yuxari boyun sinirləri B) ürəyin sag yuxari boyun sinirləri

C) ürəyin sol orta boyun sinirləri

D) ürəyin sag orta boyun sinirləri E) ürəyin sol asagi boyun sinirləri

98.Tac arteriyalarla yanasi ürəyi qidaiandiran və daimi olmayan arteriyalari müəyən edin ?

I.Ürək kisəsi- diafraqma arteriyasi II.Bronx arteriyasi III.Orta divar- ürək kisəsi saxələri IV.Aorta qövsü saxələri V.Qabirgaarasi arteriyalar

A) I,III,IV B) I,II,IV C) II,IV,V D) I,II,III E) III,IV,V

99.Ürəyin ən kiçik venalari açila bilərlər:

A)Sag qulaqciga Sol qulaqciga Qismən mədəciklərə-hamisi düzdür.

100.V.P.Vorobyova ürəkdə neçə subkardial kələf əmələ gəlir?

A) 6 D) 3 B) 4 C) 5 E) 2

101.Ürəkdə sag arxa kələf harada yerləsir ?

A) sag qulaqcigin və mədəciyin arxasinda B) sag və sol qulaqciqlarin arxa səthində C. sag və sol mədəciklərin arxa səthində D) agciyər kötüyünün arxasində

E) qalxan aortanin arxasinda

102. Sol qulaqcigin və mədəciyin arxa divarinda yerləsir:

A)) qulaqciqlarin arxa kələfi B) tac cib C) ürəyin səthi kələfi D)ürəyin dərin

kələfi E) ürəyin sol arxa kələfi

103. Ürəyin böyük venasina açilmir:

A) ürəyin ön venalari

B) sol qulaqcigin arxa venalari C) mədəcik arasi venalari

D) sol mədəciyin venalari

E) hər iki mədəciyin ön səthindəki venalari

104. Borusəkilli ürəyin hansi hissəsi intensiv böyüyür?

A) orta hissəsi

B) arxa (venoz) hissəsi C) ön (arterial) hissəsi

D) sag hissəsi

E) sol hissəsi

105. Mədəciklərarasi arakəsmə rüseymin neçənci həftəsində formalasir?

A) 8

B) 5

C) 7

D) 6

E) 3

106. Mədəcikarasi arakəsmənin əzələvi hissəsi rüseymin hansi həftəsində inkisaf edir?

A) 8

B) 5

C) 4

D) 6

E) 9

107. Mədəcikarasi arakəsmənin zarli hissəsi inkisaf edir?

A) arterial kötükdəki boylama büküsdən

B) mədəciyin ön yuxari hissəsindəki büküsdən C) mədəciyin arxa asagi hissəsindəki büküsdən

D) S-ə bənzər ürəyin kranial ucundan E) S-ə bənzər ürəyin kaudal ucundan

108. Yenidogulmus və südəmər usaqlarda ürək dös qəfəsində necə yerləsir?

A) yuxarida və köndələn vəziyyətdə B) asagida və köndələn vəziyyətdə C) yuxarida və çəp vəziyyətdə

D) asagida və çəp vəziyyətdə

E) ortada və çəp vəziyyətdə

109. Yenidogulmuslarla perikardin fərqli xüsusiyyətlərini müəyyən edin:

A) perikard kürəsəkilli, ürəyə kip bitismis olur

B) perikard ovalsəkilli, ürəyə kip bitismis olur

C) perikard kürəsəkilli, ürəyə zəif bitismis olur

D) perikard ovalsəkilli, ürəyə zəif bitismis olur

E) perikard girdəsəkilli, ürəyə kip bitismis olur

110. Ürəyin tayli və aypara qapaqlarinin inkisaf qüsurlarina səbəb nədir?

A) endokardial yastiqlarin qeyri-normal inkisafi B) mədəciklərarasi arakəsmənin natamam inkisafi C) qulaqciqlararasi arakəsmənin natamam inkisafi

D) arterial kötüyün qalxan aortaya və agciyər kötüyünə tam bölünməməsi

E) arterial (botal) axacagin açiq qalmasi

111. Ürəyin ektopiyasi nədir?

A) Ürəyin boyun nahiyəsində və ya qarin boslugunda yerləsməsi B)Ürəyin dös qəfəsinin sag hissəsində yerləsməsi C)Mədəciklərarasi arakəsməninnatamam qalmasi

D)Ürəyin mədəciklərinin xeyli böyüməsi E)Ürəyin zirvəsinin iki hissəyə ayrilmasi

112. Hansi yasda perikardin sərhədləri yetgin insanlardaki kimidir?

A) 14

B) 12

C) 16

D) 10

E) 18

113.Yenidogulmuslardan 16 yasina kimi ürəyin həcmi neçə dəfə artir?

A) 3,0-3,5 + D) 1,5-2,0 B) 2,0-2,5 C) 2,5-3,0 E) 3,5-4,0

114. Agciyər kötüyünün uzunlugu nə qədərdir (mm)?

A) 40-50

B) 30-45

C) 50-60

D) 65-70

E) 70-80

115.Hansi yaslarda ürəyin ətli atmalari daha güclü inkisaf edir?

A) 17-20 E)8-10 B)10-12 C) 11-15 D) 13-17

116. Böyük qan dövraninda istirak edən damarlarin ardicilligini müəyyən edin:

I. Sol mədəik II.Sag mədəcik III. Agciyər kötüyü IV. Aorta V. Mikrosirkulyator cərəyanin damarlari VI. Agciyər venalari VII.Bos venalarVIII.Sagqulaqciq IX. Sol qulaqciq

A) I; IV; V; VII;VIII

B) I; III; V; VII; VIII

C) II; IV;VI; VII;VIII

D) II; III; V; VI; VII

E) III; IV; V; VI; VII

117. Agciyər kötüyünün diametrini müəyyən edin (mm).

A) 30

B) 25

C) 10

D) 15

E) 20

118. Agciyər kötüyünün baslangici hansi qabirganin dös sümüyünə müvafiqdir ?

A) sol III qabirga qigirdaginin dös sümüyü ilə birləsdiyi yerdən B) sag III qabirga qigirdaginin dös sümüyü ilə birləsdiyi yerdən

C) sol II qabirga qigirdaginin dös sümüyü ilə birləsdiyi yerdən

D) sag II qabirga qigirdaginin dös sümüyü ilə birləsdiyi yerdən E) sol I qabirga qigirdaginin dös sümüyü ilə birləsdiyi yerdən

119. Agciyər kötüyü hansi qabirganin qigirdagi birabərində sag və sol agciyər arteriyalarina ayrilir?

A) II sol qabirganin qigirdagi bərabərində B) II sag qabirganin qigirdagi bərabərində C) III sol qabirganin qigirdagi bərabərində D) III sag qabirganin qigirdagi bərabərində E) IV sol qabirganin qigirdagi bərabərində

120.Bifurcatio trunci pulmonalis hansi səvyyədə yerləsir?

A) IV dös fəqərəsi B) VI dös fəqərəsi C)VII dös fəqərəsi D) III dös fəqərəsi E) III-IV dös fəqərələri

121. Sag agciyər arteriyasi yerləsir:

A) qalxan aortanin və yuxari bos venanin arxasinda, sag bas bronxun önündə B) aorta qövsünün və yuxari bos venanin önündə, sag bas bronxun arxasinda C) aorta qövsünün və yuxari bos venanin arxasinda, sag bas bronxun önündə D) qalxan aortanin və yuxari bos venanin önündə, sag bas bronxun arxasinda E) qalxan aortanin və yuxari bos venanin önündə, sol bas bronxun arxasinda

122. Sol agciyər arteriyasi yerləsir:

A) enən aortadan və sol bas bronxdan öndə B) enən aortadan və sol bas bronxdan arxada

C) enən aortadan öndə, sol bas bronxdan arxada D) enən aortadan arxada, sol bas bronxdan öndə E) enən aorta ilə sol bas bronxdan arasinda

123. Agciyər qapisinda sol agciyər arteriyasi yerləsir:

A) sol bas bronxdan yuxarida B) sol bas bronxdan arxada C) sol bas bronxdan öndə D) sol bas bronxdan asagida

E) sol bas bronxdan asagi vÉ™ arxada

124.Agciyər qapisinda sag agciyər arteriyasinin yerləsmə topoqrafiyasi :

A) sag bas bronxdan asagida B) sag bas bronxdan yuxarida C) sag bas bronxdan öndə D)sag bas bronxdan asagida E) sag bas bronxdan asagi və arxada

125. Aortanin hissələrinin ardicilligini müəyyən edin:

A) qalxan, qövsü, enən

B) soganaq, qalxan, enən, qövsü

C) qalxan, enən, qövsü

D) soganaq, qövsü, enən

E) qalxan, qövsü, qarin, çanaq

126. Qalxan aorta harada aorta qövsünə keçir?

A) sag ikinci dös-qabirga oynagi səviyyəsində

B) sag birinci dös qabirga sinxondrozu səviyyəsində C) sol ikinci dös qabirga oynagi səviyyəsində

D) sag üçüncü dös-qabirga oynagi səviyyəsində E) dös sümüyü dəstəsinin arxasinda

127. Qalxan aortanin istiqamətini müəyyən edin:

A) yuxari, saga, önə B) yuxari, saga, arxaya C) yuxari, saga, asagi D) yuxari, saga, içəri E) yuxari, saga, bayira

128. Qalxan aortanin divarinin qalinligi neçə yasa qədər artir?

A) 13

B) 8

C) 9

D) 11

E) 5

129. Sag tərəfdən qalxan aortani hüdudlandirir:

A) yuxari bos vena B) asagi bos vena

C) sag bazu-bas venasi

D) sol bazu-bas venasi

E) sag qulaqciq seyvani

130. Aorta qövsünün yuxari hissəsindən sagdan sola istiqamətdə ayrilan ilk saxə.

A) bazu-bas kötüyüdür

B) sag körpücükalti arteriya C) sol körpücükalti arteriya D) sag ümumi yuxu arteriyasi E) sol ümumi yuxu arteriyasi

131. n asagi (tək) qalxanabənzər arteriya neçə faiz hallarda rast gəlinir?

A) 10

B) 8

C) 15

D) 17

E) 20

132. Aorta qövsünün və onun saxələrinin yerləsmə xüsusiyyətləri hansi faktordan asilidir?

A) bədən qurulusunun tipindən B) diafraqmanin yerləsməsindən C) inkisafdan

D) plevra kisələrinin topoqrafik xüsusiyyətlərindən

E) yuxari vÉ™ asagi bos venalarin topoqrafiyasindan

133 .Aorta daralmasi hansi səviyyədə yerləsir:

A) IV dös fəqərəsi B) IIIdos fəqərəsi C) V düsfəqərəsi D) III qabirga E) IV qabirga

134. Damarlarin konsentrasiyasi müsahidə olunur.

A) dolixomorflarda B) mesomorflarda

C) braxiomorflarda vÉ™ dolixomorflarda D) braxiomorflarda

E) mesomorflarda vÉ™ braxiomorflarda

135. Damarlarin dispersiyasi müsahidə olunur.

A) braxiomorflarda B) mesomorflarda C) dolixomorflarda

D) dolixomorflarda vÉ™ mesomorflarda E) mesomorflarda vÉ™ braxiomorflarda

136.Aorta qövsünün basiq asagi hissəsi ilə agciyər kötüyü arasinda yerləsir:

A) arterial bag B) aorta daralmasi C) bazu-bas kötüyü D)qalxan aorta E) ürəyin əsasi

137. Aorta qövsü harada enən aortaya keçir.

A) Th IV bərabərində

B) Th II bərabərində

C) Th III bərabərində

D) III sol qabirga qigirdagi bərabərində E) III sag qabirga qigirdagi bərabərində

138. Bifurcatio aortae yerləsir.

A) LIV-asagi kənarinda B) LIV-yuxari kənarinda C) LIII- LIV arasinda D) LIV- LV arasinda E) LV-yuxari kənarinda

139. Enən aortanin davami adlanir:

A) a. sacralis mediana

B) a. iliaca communis dectra

C) a. communis sinistra D) a. sacralis lateralis E) a obturatia

140. Sag ümumi yuxu arteriyasi baslayir?

A) bazu-bas kötüyündən

B) sag tərəfdə aorta qövsündən C) sol tərəfdə aorta qövsündən

D) aortanin qalxan hissəsindən E) aorta soganagindan

141.Bazu-bas kötüyün ünuzunlugu nə qədərdir(sm)?

A) 3,0-4,0 B)1,5-2,0 C) 2,0-2,5 D) 2,5-3,0 E)3,0-3,5

142.Bazu-bas kötüyü ön tərəfdən əhatə olunur:

A) sol bazu-bas venasi ilə ilə B)sag bazu-bas venasi ilə C) sol ümumi yuxy arteriyasi ilə D) sag ümumi yuxu arteriyasi ilə E) körpücükalti arteriya ilə

143. Bazu-bas kötüyü sag tərəfdən əhatə olunur:

A) sag bazu-bas venasi ilə B)sol bazu- bas venasiilə C) sol ümumi yuxu arteriyasi ilə D) sag ümumi yuxu arteriyasi ilə E) körpücükalti arteriya ilə

144. Bazu-bas kötüyü sol tərəfdən əhatə olunur:

A) sol ümumi yuxu arteriyasi ilə C) sol bazu-bas venasi ilə B) sag bazu-bas venasi ilə D)sag ümumi yuxu arteriyasi ilə E) körpücükalti arteriya ilə

145. Hansi damar bayirdan daxili vidaci vena, içəridən qida və nəfəs borulari ilə əhatə olunmusdur?

A) ümumi yuxu arteriyasi B) daxili yuxu arteriyasi C) bazu-bas kötüyü

D) xarici yuxu arteriyasi

E) xarici vidaci vena

146. Ventral aorta hamiləliyin hansi həftəsində arterial kötükdən ayrilir?

A) 3

B) 5

C) 2

D) 4

E) 6

147. Ümumi yuxu arteriyasi harada xarici və daxili yuxu arteriyalarina saxələnir?

A) qalxanabənzər qigirdagin yuxari kənari bərabərində B) qalxanabənzər qigirdagin asagii kənari bərabərində C) dilalti sümüyün yuxari kənari bərabərində

D) dilalti sümüyün asagii kənari bərabərində E) qirtlaq qapagi qigirdagi bərabərində

148. Xarici yuxu arteriyasi inkisaf edir:

A) ventral aortanin ön hissəsindən B) ventral aortanin dorsa hissəsindən C) dorsalaortanin ön hissəsindən D) dorsal aortanin arxa hissəsindən

E) IV və V qövslərindən

149. Xarici yuxu arteriyasinin içəri saxələri.

I. A.facialis II. A. pharyngia ascendens III. A. maxillaris IV. A.occipitalis V. A. temporalis superficialis

A) II; III; V

B) II; III; IV

C) I; II; V

D) I; III; V

E) III; IV; V

150. Xarici yuxu arteriyasinin ön saxəlirini müəyyən edin:

I, A. linqualis II. A.occipitalis III.facialis IV. A.auricularis posterior V.sternocleidomastoidea VI.A.thyre0idea superior

A) I,Ill,VI B) II,III,V C) I,III,V D) I,IV,VI E) III,V,VI

151. Xarici yuxu arteriyasinin arxa saxələrini müəyyən edin:

I. A.linqualis II. A.occipitalis III. A.facialis IV. A. auricularis posterior V. A.sternocleidomastoidea

A) II;IV;V

B) I; III;V

C) I; II;IV

D) I;III;IV

E) III;IV;V

152. Dös-körpücük oynagindan məməyəbənzər çixinti ilə çənə bucagi arasindaki məsafənin ortasina çəkilən xətt üzrə proyeksiya olunan damari müəyyən edin:

A) ümumi yuxu arteriyasi B) daxili yuxu arteriyasi C) xarici yuxu arteriyasi

D) xarici vidaci vena E) daxili vidaci vena

153. Daxili yuxu arteriyasi inkisaf edir.

A) III aorta qövsü və dorsal aortanin ön hissəsindən B) III aorta qövsü və dorsal aortanin arxahissəsindən

C) IV aorta qövsü və dorsal aortanin ön hissəsindən

D) IV aorta qövsü və dorsal aortanin arxa hissəsindən

E) III və IV aorta qövslərindən

154. Tac arteriyalarinin diametrində əhəmiyyətli fərq hansi yasda qeyd olunur?

A) 10-14

B) 4-7

C) 14-16

D) 7-10

E) 16-20

155. Yenidogulmuslarda asagi bos venanin diametri (mm):

A) 6

B) 5

C) 8

D) 10

E) 4

156. Döldə hansi arteriyalarin qidalandirdigi nahiyələr yaxsi inkisaf edir?

I. Xarici yuxu arteriyasi II. Daxili yuxu arteriyasi III. Aortanin dös hissəsi

IV. Aortanin qarin hissəsi V. Körpücükalti arteriya VI. Ümumi qalça arteriyalar

A) I; II; V

B) I; III; V

C) II;V; VI

D) III;IV;VI

E) IV; V; VI

157. Boyunda saxə verməyən arteriyalari müəyyən edin:

A) Daxili yuxu arteriyasi B)Körpücükalti arteriya C) Ümumi yuxu arteriyasi D)Xarici yuxu arteriyasi E)Onurga arteriyasi

158. Ümumi yuxu arteriyasinin haçalanan yerində yerləsən anatomik törəməni müəyyən edin:

A) yuxu yumaqcigi

B) çəp cib C) yuxu cibi D) tac cib

E) köndələn cib

159. Venalar rüseymin neçənci həftəsində inkisafa baslayir.

A) 4

B) 2

C) 3

D) 5

E) 6

160. Xarici yuxari arteriyasinin baslangic hissəsi söykənir:

A) dös-körpücük-məməyəbənzər əzələnin ön kənarina

B) ikiqarinciqli əzələnin arxa qarincigina C) ikiqarinciqli əzələnin ön qarincigina D) kürək dilalti əzələnin yuxari qarincigina

E) dös-körpücük-məməyəbənzər əzələnin arxa kənarina

161. Xarici yuxari arteriyasi yuxu üçbucaginda örtülür:

A) boyunun səthi fassiyasi ilə B) boyunun dərin fassiyasi ilə C) onurgaönü fassiya ilə

D) yanaq-udlaq fassiyasi ilə E) çeynəmə fassiyasi ilə

162. Xarici yuxari arteriyasi harada uc saxələrə ayrilir?

A) qulaqalti vəzinin kütləsində, çənə boynu səviyyəsində

B) qulaqalti vəzinin xarici səthində, çənə boynu səviyyəsində C) qulaqalti vəzinin kütləsində, çənə saxəsi səviyyəsində

D) qulaqalti vəzinin önündə, çənə boynu səviyyəsində E) qulaqalti vəzinin önündə, çənə saxəsi səviyyəsində

163. Xarici yuxari arteriyasi hansi qrup saxələr verir?

I. Yuxari qrup II. Ön qrup III. Arxa qrup IV. Medial qrup V. Lateral qrup

A) II; III; IV

B) I; IV; V

C) III,IV;V

D) II; IV,V

E) I; III; V

164.Xarici yuxari arteriyasinin uc saxələrini müəyyən edin:

I. Yuxari qalxanabənzər arteriya II. Əng arteriyasi III. Səthi gicgah arteriyasi IV. Üz arteriyasi V. Qulaq seyvaninin arxa arteriyasi VI. Dil arteriyasi

A) II;III

B) I; IV

C) III;V

D) I; V

E) II,VI

165. Xarici yuxari arteriyasinin ön saxələrinə aid deyil:

I. Yuxari qalxanabənzər arteriya II. Əng arteriyasi III. Səthi gicgah arteriyasi IV. Üz arteriyasi V. Qulaq seyvaninin arxa arteriyasi VI. Dil arteriyasi

A) II; III;V

B) II; III;IV

C) I; IV;VI

D) I; III;V

E) III;IV,V

166. Yuxari qalxanabənzər arteriyanin saxələrinə aid deyil:

A) dilaltiüstü saxə B) dilaltialti saxə

C) qirtlagin yuxari arteriyasi

D) dös-körpücük-məməyəbənzər saxə E) üzük-qalxanabənzər saxə

167.Yuxari qalxanabənzər arteriyanin saxələrinə aiddir:

A) r.infrahyoideus B) r.suprahyoideus C) a.palatina ascendns D) a.profunda linguaeE) r.mastoideus

168. Yuxari qalxanabənzər arteriya harada xarici yuxu arteriyasindan ayrilir?

A) dilalti sümüyün böyük buynuzlari səviyyəsində

B) qalxanabənzər qigirdaq səviyyəsində C) üzüyəbənzər qigirdaq səviyyəsində

D) dilalti sümüyün kiçik buynuzlari səviyyəsində E) dös sümüyünün dəstəsi səviyyəsində

169. Ãœz arteriyasindan ayrilmir:

A) damagin enən arteriyasi B) damagin qalxan arteriyasi C) çənəalti arteriya

D) bucaq arteriyasi

E) yuxari dodaq arteriyasi

170. Üz arteriyasinin hansi saxəsi daxili yuxu arteriyasi ilə sistemarasi anastomoz əmələ gətirir.

A) bucaq arteriyasi

B) damagin qalxan arteriyasi C) badamciq saxəsi

D) çənəalti saxə E) vəzi saxə

171. Udlagin qalxan arteriyasi qidalandirmir:

A) ön kəllə çuxurunun sərt qisasini

B) esitmə borusu, damaq badamcigini C) təbil boslugunun selikli qisasini

D) orta kəllə çuxurunun sərt qisasini E) arxa kəllə çuxurunun sərt qisasini

172. Təbil boslugunun selikli qisasina saxə verən arteriyalari müəyyən edin:

I. Yuxari qalxanabənzər arteriya II. Dil arteriyasi III. Üz arteriyasi IV.Qulaq seyvaninin arxa arteriyasi V..Udlagin qalxan arteriyasi VI. əng arteriyasi

A) IV,V, VI

B) III, IV.VI

C) I, II, IV

D) III,V, VI

E) I, III, V

173. nsə arteriyasinin saxələrinə aid deyil:

A) biz-məməyəbənzər arteriya

B) əzələ saxələri

C) məməyəbənzər saxə

D)dös-körpücük məməyəbənzər saxə ənsə

E) qulaq seyvani saxəsi

174. Qulaq seyvaninin arxa arteriyasi harada xarici yuxu arteriyasindan ayrilir?

A) iki qarinciqli əzələnin arxa qarinciginin yuxari kənari səviyyəsində B) dilalti sümüyün kiçik buynuzlari səviyyəsində

C) dilalti sümüyün böyük buynuzlari səviyyəsində

D) iki qarinciqli əzələnin arxa qarinciginin asagi kənari səviyyəsində E) dilalti sümüyün cismi və böyük buynuzlari səviyyəsində

175. Arxa təbil arteriyasi hansi arteriyanin saxəsidir?

A) biz-məməyəbənzər arteriyanin B) əng arteriyasinin

C) ənsə arteriyasinin D) üz arteriyasinin

E) udlagin qalxan arteriyasinin

176. Damagin qalxan arteriyasi hansi arteriyanin saxəsidir?

A) üz arteriyasinin

B) udlagin qalxan arteriyasinin

C) yuxari qalxanabənzər arteriyanin D) dil arteriyasinin

E) əng arteriyasinin

177. Damagin enən arteriyasi hansi arteriyanin saxəsidir?

A) əng arteriyasinin

B) udlagin qalxan arteriyasinin C) ənsə arteriyanin

D) üz arteriyasinin E) dil arteriyasinin

178. ng arteriyasinin hissələrini müəyyən edin:

I. Bas hissəsi II. Çənə hissəsi III. Boyun hissə IV. Qanadabənzər hissə V. Qanadabənzər-damaq hissə

A) II; IV;V

B) I; III; V

C) III;IV;V

D) I; II; V

E) II;III;V

179. ng arteriyasinin çənə hissəsindən ayrilan saxələrə aid deyil:

A) a.palatina descendens B) a.tympanica anterior C) a.alveolaris inferior D) a.meningea media

E) a.auricularis profunda

180. Çeynəmə əzələləri əng arteriyasinin hansi hissəsinin verdiyi saxələrlə qidalanir?

A) qanadabənzər B) çənə

C) qanad-damaq

D) çənə və qanadabənzər E) çənə və qanad-damaq

181. ng arteriyasinin qanadabənzər hissəsindən ayrilmir.

A) a. alveolaris superior anterior B) a. alveolaris superior inferior C) r. buccalis

D) r. masseterica

E) aa. temporales profundal

182.Beynin sərt qisasinin orta arteriyasindan ayrilir

A) yuxari təbil arteriyasi B) arxa təbil arteriyasi C) ön təbil arteriyasi D) asagi təbil arteriyasi

E) yuxu-təbil saxələri

183. Gözyuvasialti arteriyanin ön alveol saxələri hansi dislərə məxsus saxə verir?

A) yuxari kəsici və köpək dislərinə B) yuxari köpək və kiçik azi dislərinə C) yuxari kəsici vəböyük azi dislərinə D) yuxari köpək və böyük azi dislərinə E) yuxari kəsici və kiçik azi dislərinə

184. Daxili yuxu arteriyasinin hissələrini müəyyən edin:

I. Beyin hissəsi II. Çənə hissəsi III. Boyun hissə IV. Qanadabənzər hissə V. Magarali hissə VI. Dasliq hissə

A) I; III; V; VI

B) II;IV;V; VI

C) III;IV;V;VI

D) I; II;V;VI

E) I; II;III; V

185. Daxili yuxu arteriyasi hansi hissələrdə saxələr vermir?

A) boyun və magarali hissələrdə B) magarali və dasliq hissələrdə C) boyun və dasliq hissələrdə

D) boyun və beyin hissələrdə

E) beyin və dasliq hissələrdə

186. Daxili yuxu arteriyasinin dasliq hissəsinin saxəsini müəyyən edin:

A) yuxu-təbil arteriyasi B) ön xəlbir arteriyasi C) arxa xəlbir arteriyasi D) ənsə arteriyasi

E) arxa birləsdirici arteriya

187. Göz arteriyasinin hansi saxəsi burun boslugunun yan divarlarinin qidalandirir?

A) ön xəlbir arteriyasi B) arxa xəlbir arteriyasi

C) göz qapaqlarinin içəri arteriyasi D) gözyuvasiüstü arteriya

E) bloküstü arteriya

188. Gözün içəri bucaginda hansi arteriyalarin saxələri anastomozlasirlar?

A) göz arteriyasinin burunun arxa arteriyasi ilə üz arteriyasinin bucaq arteriyasi

B) göz arteriyasinin göz qapaqlarinin içəri arteriyasi ilə üz arteriyasinin bucaq arteriyasi C) göz arteriyasinin göz yasi arteriyasi ilə üz arteriyasinin bucaq arteriyasi

D) göz arteriyasinin arxa xəlbir arteriyasi ilə üz arteriyasinin bucaq arteriyasi E) göz arteriyasinin gözyuvasiüstü arteriya ilə üz arteriyasinin bucaq arteriyasi

189. Beyinin ön arteriyasi qidalandirir:

I. Alin, təpə və qismən ənsə paylarinin içəri səthlərini II. Alin, təpə və qismən gicgah paylarinin asagi səthlərini III. Qoxu soganagini IV. Görmə qabarlarini V. Qoxu yolunu VI. Zolaqli cismi

A) I; III; V; VI B) II; III; IV; V C) I; II; IV; V D) II,IV,V,VI E) III,IV,V,VI

190.Daxili yuxu arteriyasinin saxələrinə aid deyil:

A) a.cerebriposterior D) a. communicans posterior B) a.cerebri anterior C) a.cerebri media E) a.ophtalmica

191. Beyin yarimkürəsinin içəri səthini qidalandirir:

A) a..chorioidea anterior B) a..cerebri posterior C) a..cerebri media

D) a. communicans posterior E) a. communicans anterior

192. Adacigi qidalandiran arteriyani müəyyən edin:

A) beynin orta arteriyasi B) beynin arxa arteriyasi C) beynin ön arteriyasi

D) damarli kələfin ön arteriyasi E) göz arteriyasi

193. Göz almasinin damarli qisasinda saxələnir:

A) arxa kirpik arteriyalari

B) tor qisanin mərkəzi arteriyasi C) ön kirpik arteriyalari

D) göz yasi arteriyasi E) gözyuvasiüstü arteriya

194. Hansi arteriya yan mədəciyin damarli kələfinin əmələ gəlməsində istirak edir:

A) damarli kələfin ön arteriyasi B) beynin arxa arteriyasi

C) beynin orta arteriyasi D) beynin ön arteriyasi

E) damarli kələfin arxa arteriyalari

195. Alin nahiyəsinin dərisini qidalandirir:

A) gözyuvasiüstü arteriya

B) göz qapaqlarinin içəri arteriyasi C) burunun dal arteriyasi

D) ön xəlbir arteriyasi E) arxa xəlbir arteriyasi

196. Beynin arterial dairəsinin yaranmasinda istirak edir .

A) a. coroticus interna et a. subclavia B) a. coroticus interna et externa

C) a. coroticus communis dextre et sinistra

D) a. coroticus communis dextre et a. vertebralis sinistra E) a. coroticus communis sinistra et a. vertebralis dextre

197. Beyin arteral dairəsi hansi bosluqda yerləsir.

A) suarachnoidal bosluqda C) subdural bosluqda

B) epidural bosluqda D) subpial bosluqda E) interpial bosluqda

198. Beyinin arterial dairəsinin ön hissəsini təskil edir:

I. Beyinin ön arteriyalari II. Beyinin orta arteriyalari III. Arxa birləsdirici saxə IV. Ön birləsdirici saxə V. Beyinin arxa arteriyalari

A) I; IV

B) II; III

C) I; II

D) I; V

E) II; IV

199. Beyinin arterial dairəsinin arxa hissəsini təskil edir:

I.Beyinin ön arteriyalari II. Beyinin orta arteriyalari III. Ön birləsdirici saxə IV.Arxa birləsdirici saxə V. Beyinin arxa arteriyasi

A) IV,V B) II,V C) II,IV D) III,V E) I,IV

200. Körpücükalti arteriyadan pilləli əzələlərarasi sahəyədək ayrilir:

A) onurga arteriyasi, dös qəfəsinin daxili arteriyasi, qalxan-boyun kötüyü

B) dös qəfəsinin daxili arteriyasi, qalxan-boyun kötüyü, qabirga-boyun kötüyü C) onurga arteriyasi, dös qəfəsinin daxili arteriyasi, qabirga-boyun kötüyü D) onurga arteriyasi, boyunun köndələn arteriyasi, qalxan-boyun kötüyü

E) dös qəfəsinin daxili arteriyasi, qalxan-boyun kötüyü, boyunun köndələn arteriyasi,

201. Körpücükalti arteriyanin pilləli əzələlərarasi sahədə hansi saxə verir.

A) tr.costocervicalis B) a.vertebralis

C) a.thoracica interna D) tr. thyrocervicalis E) a.transversa cervicis

202.Sol körpücükalti arteriya sag körpücükalti arteriyadan nə qədər uzundur(sm)?

A) 4 B) 2 B) 3 D) 5 D) 6 E) 1

203. Körpücükalti arteriya pilləli əzələlərarasi sahədən sonra hansi saxə verir.

A) a.transversa cervicis

B) a.vertebralis

C) a. suprascapularis D) a.thoracica interna

E) a. intercostalis suprema

204. Qalxan-boyun kötüyünün saxələrinə aid deyil:

A) boyunun köndələn arteriyasi B) kürəküstü arteriya

C) boyunun qalxan arteriyasi D) boyunun səthi arteriyasi

E) asagi qalxanabənzər arteriya

205. Boyunun dərin arteriyasi qidalandirir:

A) boyunun dərin (içəri qrup) əzələlərini B) dös-lörpücük-məməyəbənzər əzələni

C) boyunun dərin (bayir qrup) əzələlərini

D) boyunun səthi əzələlərini

E) kürəyi qaldiran əzələni və rombabənzər əzələni

206. Onurga arteriyasinin hissələrini müəyyən edin:

I. Qalxan II. Onurgayani III. Onurgaönü IV. Qövsü V. Köndələn çixinti (boyun) VI. Atlas VII. Kəllədaxili

A) III, V, VI,VII

B) II,V, VI,VII

C) II, III, V,VI

D) III, IV,V,VI

E) I, II, IV, VII

207. Onurga arteriyasinin köndələn çixinti hissəsinin saxələrini müəyyən edin.

I. R. musculares (boynun səthi əzələlərinə) II.R.musculares (boynun dərin içəri qrup əzələlərinə) III.R.musculares (boynun dərin bayir qrup qəzələlərinə) IV.Aa.spinales V. Aa. radiculares

A) II; IV.V

B) II; III,IV,

C) III;IV,V,

D) I; II,III,

E) II;III, V.

208.Onurga arteriyasinin kəllədaxili hissəsindən çixan saxələrə aid deyil:

A) rr.mediastinalis E) rr.meningei B) a.spinalis anterior C) a.spinalis posterior D) a. inferior posteror cerebelli

209. sas arteriyanin saxələrinə aiddeyil:

A) beyinciyin arxa asagi arteriyasi B) labirint arteriyasi C) beyinciyin ön asagi arteriyasi D) körpü saxələri E) beyinciyin yuxari arteriyasi

210. Dös qəfəsinin daxili arteriyasinin saxələrinə aid deyil:

A) diafraqmanin yuxari arteriyasi C) arta divar saxələri B) əzələ-diafraqma arteriyasi D) urək kisəsi-diafraqma arteriyasi E) bronx saxələri

211. Damarlardan hansi dös sümüyünün dəstəsinin arxasinda yerlismir:

A) tr.brachiocephalicus B) v.brachiocephalica dextra C) v.cava superior D) a.carotis dexstra E) a.carotis communis sinistra

212. Damarlardan hansi xarici yuxu arteriyasinin saxəsi deyil:

A) a.vertebralis B) a. occipitalis C) a. facialis D) a. lingualis E) a. maxillaris

213. Beyinin arterial dairəsinin arxa hissəsini təskil edir:

I. Beyinin ön arteriyalari II. Beyinin orta arteriyalari III. Arxa birləsdirici saxə IV. Ön birləsdirici saxə V. Beyinin arxa arteriyalari

A) III; V B) II; III C) I; II D) I; IV E) II; IV

214. Xarici yuxu arteriyasinin ilk saxəsini müəyyən edin:

A) a. thyroidea superior C) a.facialis B) a.lingualis D) a. occipitalis E) a. maxillaris

215. Beynin arxa arteriyasi qidalandirir.

A) gicgah və ənsə paylarinin asagi səthini B) alin payinin asagi səthini

C) alin və gicgah paylarinin asagi səthi D) ənsə və təpə payinin içəri səthi

E) ənsə və təpə payinin bayir səthi

216. Beyinin arterial dairəsində istirak edən damarlari müəyyən edin:

A) 2; 3; 4; 7

B) 1; 3; 5; 7

C) 3; 5; 6; 7

D) 1; 3; 5; 6

E) 2; 3; 4; 6

217. Beyinin ön arteriyasi yarimkürələrin hansi hissəsini qanla təchiz edir?

A) alin və təpə paylarinin qismən ənsə paylarinin içəri səthlərini B) gicgah və ənsə paylarinin asagi səthlərini

C) gicgah və ənsə paylarinin yuxari səthlərini

D) adaciq payini vÉ™ alin payini

E) qabiqalti nüvələri və döyənək cismi

218. Boyunun köndələn arteriyasi xarici yuxu arteriyasinin hansi saxəsi ilə anastomozlasir?

A) ənsə arteriyasi

B) yuxari qalxanabənzər arteriya C) qulaq seyvaninin dal arteriyasi

D) dös-körprcük-məməyəbənzər arteriya

E) üz arteriyasi

219. A.meningea media hansi arteriyanin saxəsidir?

A) a.maxillaris

B) a. carotis interna C) a. cerebri media D) a.basilaris E) a. cerebri

posterior

 

220. A.centralis retnae hansi arteriyanin saxəsidir?

A) a.carotis interna B) a.maxillaris C)a.cerebri media D) a.basilaris E) a.vertebralis

221. Dös qəfəsinin daxili arteriyasi dös sümüyündən nə qədər bayira tərəf yerləsir

(sm)?

A) 1,0-1,2 B) 1,5-2,0 C) 2,0-2,5 D) 1,0-1,5 E) 3,0-3,5

222. Dös qəfəsinin daxili arteriyasinin dəlici saxələri hansi əzələni qanla təchiz edir?

A) böyük dös əzələsini

B) trapesiyayabənzər əzələni

C) körpücükalti əzələni D) ön disli əzələni

E) rombabənzər əzələni

223. Dös qəfəsinin daxili arteriyasindan hansi saxəsi aortanin kollateralinin əmələ gəlməsində istirak edir.

A) a. epiqastrica superior B) aa.intercostalis anteriores C) a. musculophrenica

D) rr. perfarantes E) rr. mediastinales

224. Asagi qalxanabənzər arteriyanin saxələrinə aid deyil:

A) ən asagi qalxanabənzər saxə B) udlaq saxəsi

C) qida borusu saxəsi

D) qalxanabənzər saxələr

E) nəfəs borusu saxəsi

225. Dös qəfəsinin daxili arteriyasinin ön qabirgaarasi saxələri hansi sahədə saxələnir?

A) I-V qabirgaarasi B) I-III qabirgaarasi C) II-VII qabirgaarasi D) III-IX qabirgaarasi E) IV-X qabirgaarasi

226. Ürək-kisəsi-diafraqma arteriyasi hansi səviyyədə baslayir?

A) II qabirga B) I qabirga C) II-IV qabirga D) V qabirga E) V-VI qabirga

227. zələ-diafraqma arteriyasi hansi qabirgaarasi əzələlərə saxələr verir?

A) 5 asagi B) 4 yuxari C) 7 asagi D) 5 yuxari E) 8 yuxari

228. Körpücükalti arteriyanin uzunlugu hansi yasadək daha intensiv artir?

A) 4

B) 2

C) 8

D) 10

E) 14

229. Körpücükalti arteriyanin diametri hansi yasadək daha intensiv artir?

A) 4

B) 2

C) 8

D) 10

E) 14

230.Körpücükalti arteriya hansi üçbucagdan keçir?

A) trgonum supraclaviculare E), trigonum submandibulare B) trgonum caroticum C) trigonum musculare D) trigonum occipitale

231. Onurga arteriyasinin saxəsini müəyyən edin:

A) a.inferior anterior cerebelliC) a.cerebri posterior B) a.cerebri mediai D) a.communicans anterior E) a.communicans posterior

232. Qoltuq arteriyasin hansi anatomik törəməyə müvafiq olaraq hissələrə ayrilir:

A) qoltuq çuxurunun ön divarinda yerləsən üçbucaqlara B) çiyin qursagi əzələlərinə

C) dös əzələlərinə

D) qoltuq çuxurunun divarlarina

E) üç və dörd tərəfli dəliklərə

233.Qoltuq arteriyasindan ayrilmir:

A) a.supraclavicularis B) a.thoracica suprema C) thoracica laterialis D)a.thoraodorsalis E) a.thoracicaacromialis

234. Körpücük dös üçbucaginda qoltuq arteriyasindan ayrilir:

A) a.thoracoacromialis B) a.thoracica lateralis C) a.subscapularis

D) a.circumflexa humeri anterior E) a. circumflexa humeri anterior

235. Dös qəfəsinin bayir arteriyasi qidalandirir:

A) öndisli əzələni və süd vəzini

B) ön disli əzələni və kiçik dös əzələsini

C) böyük və kiçik dös əzələsini

D) kiçik dös əzələsinivə xarici qabirgaarasi əzələni E) ön disli əzələni və kürəkalti əzələni

236. Çiyin çixintisi torunun əmələ gəlməsinə istirak edən arteriyalari müəyyən edin:

I. A.suprascapularis (r.acromialis saxəsi) II. A.thoracica suprema III. A.subscapularis IV. A.thoracoacromialis – r.clavicularis saxəsi V. A.thoracoacromialis – r.acromialis saxəsi VI. A .circumflexa humeri anterior VII. A.circumflexa humeri posterior

VIII. A.circumflexa scapulae A) I, V, VI, VII

B) I, II, IV, VIII

C) II, III, V, VIII

D) I, IV, VI, VII

E) III, VI, VII, VIII

237. Dös qəfəsi-çiyin çixintisi arteriyasinin saxələrini müəyyən edin:

I. Rr. clavicularis II. Rr. sternalis III. Rr. perforantes IV. R. deltoidens V. Rr. pectorales A) I; IV; V

B) I; III; IV

C) II; IV; V

D) III; IV; V

E) II; III; V

238. zələ-bazu kanalinda mil sinirini müsayyət edir:

A) a.profunda brachi B).a.subscapularis C) a.collateralis radialis D) a.circumflexa anterior E) a.circumflexa humeri posterior

239. Kürəkalti arteriyanin saxəsini müəyyən edin:

A) a.thoracodorsalis

B) a.circumflexa humeri anterior C) a.circumflexa humeri posterior D) a.thoracoacromialis

E) a.thoracica suprema

240. Bazu arteriyasi qoltuq arteriyasindan baslayir:

A) böyük dös əzələsinin asagi kənarinda B) böyük dös əzələləsinin yuxari kənarinda

C) trapesiyayabənzər əzələnin asagi kənarinda D) kiçik dös əzələsinin asagi kənarinda

E) ön disli əzələnin yuxari 3-5 disləri səviyyəsində

241. Bazu arteriyasini baglamaq üçün kəsik aparilmalidir?

A) bazunun ikibasli əzələsinin içəri siriminin ortasinda B) bazunun ikibasli əzələsinin bayir siriminin ortasinda C) bazunun ikibasli əzələsinin içəri siriminin yuxari 1/3-də D) bazunun ikibasli əzələsinin bayir siriminin asagi 1/3-də E) bazunun ikibasli əzələsinin içəri siriminin asagi 1/3-də

242. Neçə faiz hallarda bazu arteriyasina rast gəlinmir (%)?

A) 6,0

B) 1,0

C) 3,0

D) 4,0

E) 0,5

243. Bazunun dərin arteriyasinin saxələrinə aid deyil:

A) a.collateralis ulnaris superor B) r. deltoideus

C) a.collateralis media D) a.collateralis radialis E) a. nutriciae humeri

244. Bazu arteriyasinin dirsək oynagi torunun əmələ gəlməsində istirak edən

saxələrini müəyyən edin:

I. Mil dolama arteriya II. Yuxari dirsək dolama arteriya III. Asagi dirsək dolama arteriya IV. Orta dolama arteriya V. Qayidan mil arteriyasi VI. Qayidan dirsək arteriyasi

A) I; II; III; IV

B) II, III; IV; VI

C) III; IV; V; VI

D) II; IV; V; VI

E) I; III; IV; V

245.Bazu arteriyasini bazunun ikibasli əzələsinin içəri siriminda müsayyət edir:

A) orta sinir

C) mil siniri B) bazu siniri D) dirsək siniri E) əzələ-dəri siniri

246. Dirsək arteriyasi hansi xətt üzrə proyeksiya olunur:

A) dirsək çuxurunun ortasindan noxudabənzər sümüyə qədər çəkilən xətt üzrə B) dirsək çuxurunun ortasindan üçkənarli sümüyə qədər çəkilən xətt üzrə

C) dirsək çuxurunun ortasindan ayparan sümüyə qədər çəkilən xətt üzrə

D) dirsək çuxurunun ortasindan qayigabənzər sümüyə qədər çəkilən xətt üzrə E) dirsək çuxurunun ortasindan trapesiyasəkilli sümüyə qədər çəkilən xətt üzrə

247. Dirsək arteriyasi qidalandirir:

I. Qisa ovuc əzələsi II. Əl bas barmagini uzaqlasdiran əzələ III. Çəçələ barmagi uzaqlasdiran əzələ IV. Çəçələ barmagi qarsilasdiran əzələ V. Sümükarasi əzələlər VI. Soxulcanabənzər əzələ

A) I; III;IV

B) II; IV;V

C) II; V;VI

D) III;V;VI

E)I; II; IV

248. Dirsək arteriyasinin saxələrinə aid deyil:

A) r.palmaris superficialis D). r. recurrens ulnaris B) a.interossea comunis C) r.palmaris profundus E) a.carpalis palmaris

249. Mil arteriyasi saidin proksimal hissəsində hansi əzələlər arasinda yerləsir:

A) mili içəri hərləndirən girdə əzələ ilə bazu-mil əzələsi arasinda B) bazu-mil əzələsi ilə biləyi bükən mil əzələ arasinda

C) barmaqlari bükən səthi və dərin əzələlər arasinda

D) mili içəri hərləndirən girdə əzələ ilə biləyi bükən mil əzələ arasinda

E) barmaqlari bükən səthi əzələ ilə biləyi bükən dirsək əzələ arasinda

250. Mil arteriyasi qidalandirir:

I. Uzun ovuc əzələni II. Qisa ovuc əzələni III. Biləyi bükən mil əzələni

IV. Biləyi bükən dirsək əzələni V. Bazu-mil əzələsini VI. Barmaqlari bükən səthi əzələni A) I; III; V; VI

B) I; II; IV; V

C) II; III; IV; VI

D) III; IV; V; VI

E) II; IV; V; VI

251. Mil arteriyasinin saxələrinə aid deyil:

A) r. palmaris profundus B) palmaris superfcialis C) a.princeps pollicis

D) a.metacarpea dorsalis E) aa.digitalis dorsalis

252. Ovucun səthi arterial qövsü əmələ gəlir:

A) dirsək arteriyasinin sonu ilə mil arteriyasinin səthi ovuc saxəsinin birləsməsindən B) mil arteriyasinin sonu ilə ön sümükarasi arteriyanin birləsməsindən

C) dirsək arteriyasinin sonu ilə mil arteriyasinin biləyin ovuc saxəsinin birləsməsindən D) mil arteriyasinin sonu ilə dirsək arteriyasinin dərin ovuc saxəsinin birləsməsindən E) dirsək arteriyasinin sonu ilə bas barmagin bas arteriyasinin birləsməsindən

253. Ovucun dərin arterial qövsü əmələ gəlir:

A) mil arteriyasinin sonu ilə dirsək arteriyasinin dərin ovuc saxəsinin birləsməsindən B) mil arteriyasinin sonu ilə ön sümükarasi arteriyanin birləsməsindən

C) dirsək arteriyasinin sonu ilə mil arteriyasinin biləyin ovuc saxəsinin birləsməsindən D) dirsək arteriyasinin sonu ilə mil arteriyasinin səthi ovuc saxəsinin birləsməsindən E) dirsək arteriyasinin sonu ilə bas barmagin bas arteriyasinin birləsməsindən

254. Aortanin dös hissəsinin visseral saxələrinə aid deyil:

A) a.phrenica superior B) rr.bronchiales

C) rr.esophageales D) rr.mediastinales E) rr.pericardiaci

255. Aortanin dös hissəsinin parietal saxələrinə aid olanlari müəyyən edin:

A) diafraqmanin yuxari arteriyasi B) diafraqmanin asagi arteriyasi C) ürək kisəsi- -diafraqma arteriyasi D) əzələ-diafraqma arteriyasi E) yuxari qarinüstü arteriya

256. Arxa qabirgaarasi arteriyalari neçə cütdür ?

A) 10 cüt B) 9 cüt C) 8 cüt D) 11 cüt E) 12 cüt

257. Arxa qabirgaarsi arteriyalarin dəyiskənliyi nəyə əsaslanir?

A) miqdarina

B) əmələgəlmə mənbəyinə C) yerləsmə vəziyyətinə

D) sinirlərə və venalara münasibətinə E) təchiz etdiyi nahiyələrə

258. Arxa qabirgaarasi arteriyalarin saxələrini müəyyən edin:

I.Perikard saxələri II.Arxa saxələr III.Süd vəzisi saxələri IV. Bayir və içəri dəri saxələri VI.Ən yuxari qabirgaarasi arteriya

A) II,III,IV B) I,II,III, C) III,IV,V D) II,IV,V E) I,III,V

259.Birinci və ikinci qabirgaarasi sahəni qidalandirir:

A) ən yuxari qabirgaarasi arteriya

C) ön qabirgaarasi saxələr B) arxa qabirgaarasi

saxələr D) boyunun dərin arteriyasi

E) boyunun səthi arteriyasi

260. Arxa qabirgaarsi arteriyalardan hansilar qarin əzələlərini qarinalti nahiyəyə qədər qidalandirir?

A) 9-12 B) 11-12 C) 6-8 D) 7-9 E) 8-12

261. Üçüncü onurga arteriyasi hansi arteriyadan formalasa bilər?

A) asagi qalxanabənzər arteriya

B) kürəküstü arteriya

C) dös qəfəsinin daxili arteriyasi

D) boyunun köndələn arteriyasi

E) boyunun səthi arteriyasi

262. Süd vəzisinə məxsus içəri və bayir saxələr hansi arxa qabirgaarasi arteriyalardan ayrilir?

A) IV-VI

B) III-VII

C) II-VI

D) VI-VIII

E) VII-X

263. Bronx saxələri hansi arxa qabirgaarasi arteriyadan baslaya bilər?

A) III

B) II

C) I

D) IV

E) VI

264. Qida borusu saxələri aortadan hansi dös fəqərələri səviyyəsində baslayir?

A IV-VIII

B) II-VII

C) III-VI

D) III-VIII

E) II-X

265. Qarin aortasinin parietal saxələrini müəyyən edin:

I. Qarin kötüyü II. Qaraciyərin ümumi arteriyasi III. Bel arteriyalari IV. Yuxari çöz arteriyasi V. Diafraqmanin asagi arteriyasi VI. Omanin ortaarteriyasi VII. Asagi çöz arteriyasi

A) III;V; VI

B) IV;VI;VII

C) I; IV; VII

D) II; III; IV

E) III;IV; V

266. Dös aortasinin saxələrinə aid deyildir?

A) a.phrenica inferior C) a.bronchialis B) a. subcostalis D) a. intercostalis posterior E) a. phrenicae superior

267. Qarin aortasinin cüt visseral saxələrinə aiddir:

I. Qarin kötüyü II. Böyrək arteriysi III. Xaya (yumurtaliq) arteriyasi IV. Yuxari çöz arteriyasi V. Böyrəküstü arteriya VI. Asagi çöz arteriyasi

A) II; III; V

B) IV;V;VI

C) I; IV; V

D) II; IV;V

E)I; III;IV

268. Qarin aortasinin tək visseral saxələrini müəyyən edin.

I. Qarin kötüyü II. Böyrək arteriysi III. Xaya (yumurtaliq) arteriyasi

IV. Yuxari çöz arteriyasi V. Böyrəküstü arteriya VI. Asagi çöz arteriyasi

A) I; IV; VI B) II; V; VI C) IV; V;VI D) II; IV; VI E) III; V; VI

269.Qarin kötüyünün saxələrinə aiddir:

A) a.hepatica communis B) a.qastroduodenalis C) a. qastica dextra D) a.qastroommentalis sinistra E) a. hepatica propria

270. Qarin aortasinin hansi parietal saxəsi eyni zamanda visseral saxə verir?

A) diafraqmanin asagi arteriyasi B) bel arteriyalari

C) omanin orta arteriyasi

D) bel arteriyalari vÉ™ diafraqmanin asagi arteriyasi

E) diafraqmanin asagi arteriyasi vÉ™ omanin orta arteriyasi

271. Sag mədə arteriyasi hansi arteriyanin saxəsidir?

A) qarin kötüyünün B) dalaq arteriyasinin C) a. mədə -onikibarmaq bagirsaq arteriyasinin D) pankreas-onikibarmaq bagirsaq arteriyasinin E) qaraciyərin

ümumi arteriyasinin

272. Qarin kötüyünün saxələrini müəyyən edin:

A) 4;5 6 D) 1; 3; 7 B) 2; 3; 7 C) 1; 2; 3 6E) 2; 3; 8

273. Qarin kötüyünün saxələri:

I. Qaraciyərin ümumi arteriyasi II. Sag mədə arteriyasi III. Sol mədə arteriyasi IV. Dalaq arteriyasi V. Sol mədə-piylik arteriyasi

A) I; III; IV

B) II; III;V

C) I; II; V

D) II; IV; V

E) III; IV; V

274. Qarin kötüyünün uzunlugunu müəyyən edin (sm):

A) 1,5-2,0 B) 1,0-1,5 C) 2,0-2,5 D) 2,5-3,0 E) 3,0-3,5

275. Qaraciyərin ümumi arteriyasinin saxələrini müəyyən edin:

I. Qaraciyərin xüsusi arteriyasi II. Mədə-onikibarnaq arteriyasi III. Sol mədə arteriyasi IV. Sag mədə arteriyasi V. Öd kisəsi arteriyasi

A) I; II; IV

B) II; IV; V

C) III; IV; V

D) I; II; III

E) II; III; V

276. Qaraciyərin ön və arxa seqmentlərinə hansi arteriyadan saxə ayrilir?

A) qara ciyərin xüsusi arteriyasinin sag saxəsi B) qara ciyərin xüsusi arteriyasinin sol saxəsi C) qara ciyərin ümumi arteriyasi

D) öd kisəsi arteriyasi

E) mədə-onikibaqmaq arteriyasi

278. Mədənin böyük əyriliyi boyunca hansi arteriyalar anastomozlasirlar?

A) sag və sol mədə-böyük piylik arteriyalari B) mədənin sag və sol arteriyalari

C) mədənin sag arteriyasi və sag mədə-böyük piylik arteriyasi D) mədənin sol arteriyasi və sol mədə-böyük piylik arteriyasi E) mədənin sag arteriyasi və sol mədə-böyük piylik arteriyasi

279. Dalaq arteriyasinin saxələrini müəyyən edin:

I. A. qastrica breves II.Rr. pancreatici III. A.qastroepiploica dextra IV. A.qastroepiploica sinistra V. A. pankreaticoduodenalis superiores

A) I; II; IV B) III; IV; V C) II; III; V D) II; IV; V E) I; III; IV

280. Sol mədə-piylik arteriyasi hansi arteriyasinin saxəsidir?

A)lienalis B) a.hepatica communis C) a.hepatica propria.D) a.qastroduodenalis E) a. mesenterica superior

281. Həm mədəyə, həm də mədəalti vəzinə saxə verən arteriyani müəyyən edin:

A) dalaq arteriyasi

B) yuxari pankreas-onikibarmaq arteriyasi C) asagi pankreas-onikibarmaq arteriyasi D) sag mədə-böyük piylik arteriyasi

E) mədə-onikibarmaq arteriyasi

282. Dalaq arteriyasi dalaqda neçə saxə verir?

A) 6-8 B) 2-4 C) 3-5 D) 1-3 E) 9-11

283. Yuxari çöz arteriyasi hansi səviyyədə baslayir?

A) I bel fəqərəsi

B) XII dös-I bel fəqərəsi

C) II bel fəqərəsi D) III bel fəqərəsi E) IV bel fəqərəsi

284. Yuxari çöz arteriyasinin saxələrinə aid deyil:

A) a. pankreaticoduodenalis superior B) a. pankreaticoduodenalis inferior C) a. ileocolica D) a. colica dextra E) a.colica madia

285. Yuxari çöz arteriyasi hansi səviyyədə nazik bagirsagin çözünün kökünə daxil olur?

A) II bel fəqərəsi səviyyəsində

B) XII dös-I bel fəqərəsi səviyyəsində C) I bel fəqərəsi səviyyəsində

D) III bel fəqərəsi səviyyəsində

E) IV bel fəqərəsi səviyyəsində

286. Aci və qalça bagirsaq arteriyalari yuxari çöz arteriyasinin hansi hissəsindən baslayir?

A) sol B) arxa

C) sag

D) ön

E) uc hissəsindən

287.Asagi çöz arteriyasinin saxəsini müəyyən edin:

A) a. colica sinistra C) a.colica media B) a.colica dextra D) a. ileocolica E) aa.ileales

288. Qalça-çənbər bagirsaq arteriyasinin saxələrinə aid deyil:

A) a. colica dextra B) rr. ileales

C) appendicularis D) rr. colici

E) aa. caecales anterior et posterior

289. Sag çənbər bagirsaq arteriyasi hansi saxələr verir?

A) qalxan və enən

B) içəri və bayir

C) boylama və köndələn

D) ön və bayir

E) ön və arxa

290. Asagi çöz arteriyasi hansi fəqərə səviyyəsində baslayir?

A) III bel fəqərəsi B) XII dös-I bel C) II bel fəqərəsi D) I bel fəqərəsi E) IV bel fəqərəsi

291. Riolan qövsü hansi arteriyalar arasinda əmələ gəlir:

A) orta çənbər bagirsaq arteriyasinin sol saxəsi və sol çənbər bagirsaq arteriyasi arasinda

B) sag və sol çənbər bagirsaq arteriyalari arasinda

C) orta çənbər bagirsaq arteriyasinin sag saxəsi və sag çənbər bagirsaq arteriyasi arasinda

D) sol çənbər bagirsaq arteriyasi və düz bagirsaq arteriyasi arasinda

E) «S»-ə bənzər çənbər bagirsaq arteriyasi və düz bagirsaq arteriyasi arasinda

292. Çox vaxt böyrək arteriyalarinin sayi nə qədər ola bilər?

A) 3-5

B) 4-6

C) 2-4

D) 6-8

E) 8-12

293. Böyrək arteriyasinin ventral saxəsinindən ayrilmir.

A) arxa seqment arteriyasi

B) yuxari ön seqment arteriyasi C) asagi seqment arteriyasi D) yuxar seqment arteriyasi E) asagi-ön seqment arteriyasi

294. Sidik axarlarini qidalandirir:

I. Böyrək arteriyasi II. Orta böyrəküstü arteriyasi III. Asagi böyrəküstü arteriyasi IV. Xaya (yumurtaliq) arteriyasi V. Asagi çöz arteriyasi VI. A.ductus deferentis

A) I;IV; VI

B) I; V; VI

C) II; III; V

D) III;IV;VIE) IV;V;VI

295. lavə böyrək arteriyasina baslangic verən damari müəyyən edin:

A) asagi çöz arteriyasi B) yuxari çöz arteriyasi C) qarin kötüyü

D) dalaq arteriyasi E) bel arteriyalari

296. Orta böyrəküstü arteriya baslangic götürür:

A) qarin aortasindan

B) diafraqmanin asagi arteriyasindan C) böyrək arteriyasindan

D) yuxari çöz arteriyasindan E) asagi çöz arteriyasindan

297. Nə üçün yumurtaliq arteriyalari qarin aortasindan baslayir?

A) yumurtaliq mayasi bel nahiyəsindən inkisaf etdiyi üçün B) çanagin cinsi xüsusiyyətləri ilə əlaqədar

C) çanaq arteriyalarinin daha kiçik diametrə malik olduqlari üçün D) çanaq arteriyalarinin daha böyük diametrə malik olduqlari üçün E) qarin aortasinda təzyiqin optimal olmasi ilə əlaqədar

298. Aci və qalça bagirsaq çözünün daxilində arteriyalarin qövsvari anastomozlarinin-taglarin yaranmasina səbəb nədir?

A) aci və qalça bagirsaq divarinin daim qanla təchiz və zəngin olunmasini təmin etmək B) aci və qalça bagirsaqlarda qidali maddələrin sorulmasini təmin etmək

C) aci və qalça bagirsaqlarda qidali maddələrin hərəkətini təmin etmək D) aci və qalça bagirsaqlarin uzun olmasi

E) aci və qalça bagirsaq divarinin yaxsi müdafiə olunmasini təmin etmək

299. Ümumi qalça arteriyasinin uzunlugu (sm):

A) 5-7

B) 3-5

C) 7-9

D) 10-15

E) 13-17

300. Ümumi qalça arteriyasinin diametri (sm).

A) 1,1-1,25

B) 0,8-1,0

C) 1,3-1,5

D) 1,5-2,0

E) 2,0-2,2

301. Ümumi qalça arteriyasi harada saxələnir?

A) oma-qalça oynagi bərabərində B) qalça daragi bərabərində

C) qövsü xətt bərabərində

D) qalça-qasiq hündürlüyü səviyyəsində

E) oturaq tini səviyyəsində

302. Daxili qalça arteriyasi harada parietal və visseral saxələr verir:

A) böyük oturaq dəliyinin yuxari kənarinda B) kiçik oturaq dəliyi səviyyəsində

C) oturaq tini bərabərində

D) böyük oturaq dəliyinin asagi kənarinda E) qabayici dəlikdə

303. Daxili qalça arteriyasinin parietal saxələrinə aid deyil:

A) a.pudenda interna B) a.iliolumbalis

C) a.sacralis lateralis D) a.glutealis inferior E) a.obturatoria

304. Daxili qalça arteriyasinin visseral saxələrinə aid deyil:

A) a.obturatoria B) a.uterina

C) a.rectalis media D) a.vesicalis inferior E) a.umblicalis

305. Göbək arteriyasinin baslangic hissəsindən ayrilir:

A) a. vesicalis superior B) a. rectalis superior C) a. rectalis media D) a. vesicalis inferior E) a. rectalis inferior

306. Toxumdasiyici axacaq arteriyasi hansi arteriyanin saxəsidir?

A) a. umblicalis B) a.uterina

C) a.rectalis media D) a.obturatiria

E) a.vesicalis inferior

307. Usaqliq arteriyasinin saxələrini müəyyən edin:

I. R. tubaris II. A. vesicalis inferior III. Rr. vaginales IV. R. ovaricus V. Rr. ureterici VI. A. urethralis

A) I; III; IV; V

B) I; IV; V; VI

C) II; IV; V;VI

D) III; IV;V;VI

E) II; III; IV; V

308. Sidikliyin asagi arteriyasi qidalandirir.

I. Sidikliyin cismini II. Toxum kisəsini III. Prostat vəzini IV. Sidikliyin dibini V. Düz bagirsagin asagi hissəsini

A) II; III;IV

B) I; II; III

C) III; IV;V

D) I; III; IV

E) II; IV; V

309. Daxili cinsiyyət arteriyasinin saxələrinə aid deyil:

A) a. rectalis superior B) a. rectalis inferior C) a. perinealis

D) a. urethralis

E) rr. serottalis posterior

310. Kisilərdə daxili cinsiyyət arteriyasinin saxələrini müəyyən edin:

I. A. bulbi penis II. A.bulbi vestibule III. A. profunda et dorsali penis IV. A. perinealis V. A. profunda et dorsalis clitoridis VI. A rectalis inferior

A) I; III;

B) I; IV;

C) II;III.

D) III;IV; E) III;- v.

311. Oturaq sinirinə məxsus saxə hansi arteriyadan ayrilir?

A) a.glutealis inferior B) a.pudenda interna C) a.sacralis lateralis D) a.iliolumbalis

E) a.obturatoria

312. Yuxari sargi arteriyasinin qidalandirdigi törəmələri müəyyən edin:

I. Armudu əzələni II. Böyük sargi əzələni III. orta sargi əzələləsini IV. Xarici qapayici əzələni V.Bud-çanaq oynagini VI. Çanaq sümüyünü

A) II; III; V; VI

B) II; IV; V; VI

C) I; II; IV; V

D) I; III; V; VI

E) III; IV; V; VI

313. Qapayici arteriya qidalandirmir.

A) düz əzələni

B) xarici qapayici əzələni

C) budu yaxinlasdiran böyük əzələni D) budu yaxinlasdiran uzun əzələni E) budu yaxinlasdiran qisa əzələni

314. Düz bagirsagin asagi arteriyasi baslayir:

A) daxili cinsiyyət arteriyasindan B) daxili qalça arteriyasindan C) xarici qalça arteriyasindan D) asagi çöz arteriyasindan

E) asagi qarinüstü arteriyadan

315. Hansi arteriyalar arasinda olan anastomoza «ölüm taci» deyilir?

A) qapayici arteriyanin qasiq saxəsi ilə asagi qarinüstü arteriyanin qapayici saxəsi arasinda olan anastomoza

B) qapayici arteriyanin arxa saxəsi ilə asagi qarinüstü arteriyanin qapayici saxəsi arasinda olan anastomoza

C) qapayici arteriyanin ön saxəsi ilə asagi qarinüstü arteriyanin qapayici saxəsi arasinda olan anastomoza

D) qapayici arteriyanin qasiq saxəsi ilə daxili cinsiyyət arteriyasi arasinda olan anastomoza

E) qapayici arteriyanin ön saxəsi ilə qalçani dolanan dərin arteriya arasinda olan anastomoza

316. “Ölüm” taci neçə faiz hallarda rast gəlinir?

A) 28-30

B) 17-20

C) 20-22

D) 12-17

E) 22-28

317. Xarici qalça arteriyasinin uzunlugu hansi interval daxilində dəyisir (sm)?

A) 0,5-14

B) 0,5-7

C) 1,2-11

D) 2-15

E) 3-16,5

318. Anomalik olaraq asagi qarinüstü arteriyanin uzunlugu hansi interval daxilində dəyisə bilər (sm)?

A) 0,5-9

B) 1-11

C) 3-11,5

D) 5-12

E) 7-14,5

319. Kisilərdə asagi qarinüstü arteriyanin saxəsinə aid deyildir?

A) a.liq.tertis uteri B) a.cremastrica

C) a. femiculus spermaticus

D) xaya qisalari saxələri

E) r. pubicus

320. A.cremasterica hansi arteriyadan baslangic götürür?

A) a.epigastrica inferior B) a.umblicalis

C) a.circumflexa iliaca profunda

D) a.vesicalis inferior E) a.pudenda interna

321. Qalçani dolanan dərin arteriya hansi arteriyanin saxələri ilə anostomozlasir?

A) qalça-bel

B) qapayici

C) asagi qarinüstü D) səthi qarinüstü E) cinsiyyət arteriyasi

322. Neçə faiz hallarda qapayici arteriya asagi qarinüstü və qalçani dolanan dərin arteriyanin saxələrinin birləsməsindən formalasir.

A) 10 B) 15 C) 8 D) 12 E) 18

323. Bud arteriyasi proyeksiya olunur:

A) ön yuxari qalça tini ilə qasiq bitisməsi arasindaki məsafənin ortasindan bud sümüyünün içəri epikondilusuna çəkilən xətt üzrə

B) ön asagi qalça tini ilə qasiq bitisməsi arasindaki məsafənin ortasindan bud sümüyünün içəri epikondilusuna çəkilən xətt üzrə

C) ön yuxari qalça tini ilə qasiq bitisməsi arasindaki məsafənin ortasindan bud sümüyünün bayir epikondilusuna çəkilən xətt üzrə

D) ön yuxari qalça tinindən bud sümüyünün içəri epikondilusuna çəkilən xətt üzrə E) ön asagi qalça tinindən bud sümüyünün içəri epikondilusuna çəkilən xətt üzrə

324. Bud arteriyasi üzərində nəbz tiyin edilir.

A) qalça-daraq siriminda B) yaxinlasdirici kanalda

C) budun orta üçdə birində

D) budun asagi üçdə birində

E) damarlar sahəsində

325. Budun arxa qrup əzələlərini qidalandirir.

A) aa. perforantes

B) a. circumflexia femorolis medialis C) a. circumflexia lateralis

D) a. genus descendeus E) a. obturatoria

326. Xarici qalça arteriyasinin saxələrini müəyyən edin:

I. A. epiqastrica superior II. A. epiqastrica inferior III. A. epiqastrica superficialis IV. A. circumflexa iliaca superficialis V. A. circumflexa iliaca profunda

A) II; V B) II; IV C) I; III D) IV; V E) III; IV

327. Xarici cinsiyyət arteriyalari harada dəri altina çixir?

A) gizli dəlikdən

B) qasiq baginin altindan

C) yaxinlasdirici kanaldan D) qalça-daraq sirimindan

E) düz əzələnin içəri tərəfindən

328. Səthi qarinüstü arteriya baslayir:

A) bud arteriyasindan

B) dös qəfəsinin daxili arteriyasindan C) qalçani dolanan səthi arteriyadan D) xarici qalça arteriyasindan

E) qalçani dolanan dərin arteriyadan

329. Bud sümüyünü dolanan bayir arteriya hansi qrup saxələr verir?

A) qalxan, enən, dələn B) qalxan, köndələn, dərin

C) içəri, bayir, dərin

D) qalxan, köndələn, səthi E) ön, arxa, səthi

330. Bud sümüyünü dolanan içəri arteriya hansi qrup saxələr verir?

A) qalxan, köndələn, dərin B) qalxan, enən, dərin

C) içəri, bayir, dərin

D) qalxan, köndələn, səthi E) ön, arxa, səthi

331. Dizin enən arteriyasi bud arteriyasindan ayrilir:

A) yaxinlasdirici kanalda

B) oval çuxurda

C) dizalti çuxurda

D) qalça-daraq sirimindan E) qasiq baginin altinda

332. Dizalti arteriya eyni adli çuxurda vena və sinirdən hansi tərəfdə yerləsir.

A) içəri tərəfdə-dərində B) içəri tərəfdə-səthdə

C) bayir tərəfdə-dərində D) bayir tərəfdə-səthdə

E) öndə-dərində

333. Arxa qamis arteriyasi hansi kanalda yerləsir?

A) dizalti-baldir

B) bud

C) yuxarii əzələ-incik D) yaxinlasdirici

E) asagi əzələ-incik

334. Ön qamis arteriyasinin saxələrinə aid deyil:

A) incik arteriyasi

B) arxa qaydan qamis arteriyasi C) ön qaydan qamis arteriyasi D) topugun bayir-ön arteriyasi E) topugun içəri-ön arteriyasi

335. Incik arteriyasinin saxələri hansi arterial torlarin yaranmasinda istirak edir?

A) bayir topuq vÉ™ daban

B) içəri topuq və daban

C) içəri və bayir topuq

D) bayir topuq və ayaqarxasi E) içəri topuq və ayaqarxasi

336. Dizin içəri yuxari arteriyasi hansi əzələni qidalandirir:

A) içəri enli əzələni

B) bayir enli əzələni

C) baldirəzələsinin içəri basini D) baldirəzələsinin bayir basini E) budun iki basli əzələsini

337. Bayir topuq torunun yaranmasinda istirak edir:

I. Bayir topugun ön arteriyasi II. Ayaq daragiarxasinin içəri arteriyasi III.Topugun bayir- ön arteriyasi IV. Qövsü arteriya V. Incik arteriyasinin bayir topuq saxələri VI. Içəri topugun ön arteriyasi VII. Incik və ayaqarxasi arteriyalarinin içəri topuq saxələri

A) I; III; V

B) II;IV;VI

C) II;IV;VII

D) II;VI;VII

E) IV;IV;VI

338. I-II barmaqlarin arxa səthləri qidalanir:

A) birinci arxa ayaqdaragi arteriya

B) qövsü arteriya

C) ayaq daragiarxasinin bayir arteriyasi D) içəri topugun ön arteriyasi

E) bayir topugun ön arteriyasi

339. II-IV barmaqlarin bir-birinə baxan səthlərini hansi arteriya qidalandirir?

A) qövsü arteriya

B) ayaq daragiarxasinin içəri arteriyasi C) ayaq daragiarxasinin bayir arteriyasi

D) içəri topugun ön arteriyasi E) bayir topugun ön arteriyasi

340. Dərin ayaqalti qövs əmələ gəlir:

A) bayir ayaqalti arteriya ilə ayaqaarxasinin dərin arteriyasinin birləsməsindən B) içəri ayaqalti arteriya ilə ayaqaltinin dərin arteriyasinin birləsməsindən

C) qövsü arteriya ilə ayaqaltinin dərin arteriyasinin birləsməsindən

D) topugun içəri ön arteriyasi ilə ayaqaltinin dərin arteriyasinin birləsməsindən E) topugun bayir ön arteriyasi ilə ayaqaltinin dərin arteriyasinin birləsməsindən

341. Üfuqi müstəvidə yerləsən ayaqalti qövs hansi arteriyalarin anastomozlarindan əmələ gəlir.

A) a.plantaris medialis et a.plantaris lateralis

B) a.plantaris medialis, a.plantaris lateralis et plantaris profundus C) a. arcuata et aa. tersales lateralis et a. et medialis

D) a. dorsalis pedis et a.plantaris lateralis E) a. dorsalis pedis et a.plantaris medialis

342. Diz oynagi torunun əmələ gəlməsində ön qamis arteriyasindan istirak edir:

I. Arxa qayidan arteriya II. Incik arteriyasi III. Əzələ saxələri IV. Ön qayidan arteriya V. Inciyi dolanan arteriya

A) I; IV B) II; V C) III;V D) I; V E) II;III

343. Arteriyalardan hansi asagi çöz areteriyasainin saxəsidiir?

A) a. colica sinistra B) a. colica media C) a.rectalis media D) a. sacralis mediana E) a. ileocolica

344. Qarin aortasinin ön-yan səthindən ayrilmir:

A) a. lumbalis B) a. renalis C) a. phrenica inferior D) a.suprarenalis media E) a. testicularis

345. Saxələrdən hansi təkdir?

A) omanin orta arteriyasi B) omanin bayir arteriyasi C) xaya arteriyasi D) bel arteriyasi E) diafraqmanin asagi arteriyasi

346.

Içəri göbək bagi hansi törəmənin qaligidir?

A) a.umbilicalis

E) chorda urachus B) v. umbilicalisC) ductus venosus D) v.

paraumbilicalis

 

347.

Sidik axarlari çanaqda hansi arteriyani çarpazlayir?

A) daxili cinsiyyət

B) usaqliq C) yuxari düz bagirsaq D) asagi düz bagirsaq

E) usaqliqyolu

 

348.

Daxili qalça arteriyasinin saxələrinə aid deyil:

A) a. sacralis mediana E) a. iliolumbalis B) a. uterina C) a. vaginalis D) a. rectalis media

349. Budun konduluslardan yuxarida siniqlari zamani zədələnər:

A) femoralis B)a.poplitea C) a.tibialis anterior D) a. tibialis posteriorE) a. fibularis

350.Ön qamis arteriyasinin davamidir:

A) a.dorsalis pedis

B) a.plantaris pedis C) a. fibularis D)a.plantaeis medialis

E) a.plantaris profunda

351. Yuxari bos venanin kökləri:

A) sag vÉ™ sol bazu bas venalari

B) körpücükalti və xarici vidaci venalar C) körpücükalti və daxili vidaci venalar

D) körpücükalti və sol bazu bas venalari E) körpücükalti və sag bazu bas venalari

352. Bazu-bas venalari hansi anatomik törəmə səviyəsində birləsirlər.

A) sag dös-qabirga sinxondrozu B) sol dös-qabirga sinxondrozu C) sag dös-körpücük oynagi D) sol dös-körpücük oynagi

E) dös sümüyünüü dəstəsinin arxasinda

353. Yuxari bos venani yuxari və sag tərəfdən əhatə edir:

A) orta divar plevrasi

B) qalxan aorta

C) dös sümüyü dəstəsi

D) sag agciyər kökünün ön səthi

E) aorta qövsünün basiq səthi

354. Yuxari bos venani arxa tərəfdən əhatə edir:

A) sag agciyər kökünün ön səthi B) qalxan aorta

C) dös sümüyü dəstəsi D) orta divar plevrasi

E) aorta qövsünün basiq səthi

355. Yuxari bos venanin diametrini müəyyən edin (mm):

A) 21-25

B) 18-24

C) 24-28

D) 23-29

E) 25-30

356. Yuxari bos venanin uzunlugu (sm):

A) 5-8

B) 3-4

C) 8-10

D) 1 -4

E) 9-12

357. Yuxari bos vena hansi arteriyalarin vasitəsilə təchiz etdiyi nahiyələrdən venoz qani toplayir?

A) aorta qövsü və dös aortasi

B) dös aortasi və qarin aortasi

C) qalxan aorta vəaorta qövsü

D) daxili vÉ™ xarici yuxu arteriyasi

E) qalxan aorta və körpücükalti arteriya

358. Ürək kisəsi-diafraqma venalari hansi venaya açilir?

A) bazu-bas venasina

B) boyunun dərin venasina

C) dös qəfəsinin daxili venasina D) ən yuxari qabirgaarasi venasina E) asagi qalxanabənzər venalarinda

359. Bazu-bas venalarin köklərini təskil edir:

A) körpücükalti və daxili vidaci venalar B) körpücükalti və xarici vidaci venalar

C) sag vÉ™ sol bazu bas venalari

D) körpücükalti və sol bazu bas venalari E) körpücükalti və sag bazu bas venalari

360. Bazu-bas venalari hansi anatomik törəmə səviyyəsində formalasir.

A) dös-körpücük oynaginin arxasinda

B) sag dös-qabirga sinxondrozunun arxasinda C) dös-körpücük oynagindan içəri tərəfində D) sol dös-qabirga sinxondrozunun arxasinda E) dös sümüyünüü arxasinda

361. Düz cibə açilir:

A)v.maqna cerebri D) vv.interna cerebri B) vv.inferires cerebri C)vv.superioris cerebri E)v.basalis

362. Sol bazu-bas venasinin uzunlugu (sm):

A) 5-6 B) 3-4 C) 6-7 D) 2-3 E) 7-8

363. Üz venasi hansi venaya açilir?

A)v.juqularis interna C)v.subclavia B)v.jugularis anterior D)v.jugularis externa E)v.brachiocephalica

364. Venoz bucaq formalasir:

A) körpücükalti və daxili vidaci venalarin birləsdiyi yerdə B) körpücükalti və xarici vidaci venalarin birləsdiyi yerdə C) sag və sol bazu bas venalarin birləsdiyi yerdə

D) körpücükalti və sol bazu bas venalarin birləsdiyi yerdə E) körpücükalti və sag bazu bas venalarin birləsdiyi yerdə

365. Daxili vidaci venanin kəllədaxili köklərinə aiddir:

A) v. ophthalmicae B) v. pharyngealis C) v. lingualis D) v. facialeis E) v.retromandibularis

366. Xarici vidaci vena hara açilir?

A) venoz bucaga və ya körpücükalti venaya C) venoz bucaga və ya sag bazu-bas venasina B) sol bazu-bas venasina

D) venoz bucaga vÉ™ ya sol bazu-bas venasina E) sag bazu-bas venasina

367. Sol asagi qalxanabənzər vena açilir.

A) sol bazu-bas venasina

B) sol daxili vidaci venaya

C) yuxari bos venaya

D) sol körpücükalti venaya E) sag bazu-bas venasina

368. Sag asagi qalxanabənzər venanin açilma variantlarini müəyyən edin:

I. Bazu-bas venaya II. Körpücükalti venaya III. Daxili vidaci venaya IV. Xarici vidaci venaya V. Tək venaya VI. Yuxari bos venaya

A) I; III; IV

B) II; III; V

C) I; II; VI

D) II; V; VI

E) III; IV; V

369. Böyük beyinin asagi venalari hansi sərt qisa cibinə açilir?

I. Yuxari dasliq cibi II. Asagi dasliq cibi III. Asagi sagittal cib IV. Köndələn cib V. Ənsəcibi VI. Yuxari dagittal cib VII. Magarali cib

A) II, IV, VII

B) I, III, V

C) V, VI, VII

D) I, VI, VII

E) II, III, IV

370. Beynin yuxari venasinin miqdari.

A) 10-15

B) 3-5

C) 15-17

D) 5-10

E) 17-20

371. Sol ümümi venoz axacaq (Küvyer) qalan zaman nə bas verir?

A) sol bazu-bas venasi ürəyin tac cibi ilə birləsir

B) sag bazu-bas venasi ürəyin tac cibi ilə birləsir C) sag və sol bazu-bas venalari bir-biri ilə birləsir

D) yuxari bos venani sag yuxari agciyər venasi ilə birləsir

E) yuxari bos venani sag ən yuxari qabirgaarasi vena ilə birləsir

372. Sol qalxan bel venalarinin dös boslugunda davamiadlanir?

A) yarimtək vena

B) sol arxa qabirgaarasi venalar

C) tək vena

D) yuxari bos vena E) orta divar venalari

373. Sag qalxan bel venasi dös boslugunda adlanir.

A) tək vena

B) yarimtək vena C) asagi bos vena D) orta divar venasi E) yuxari bos vena

374. Tək vena hansi arxa qabirgaarasi venalari qəbul edir?

A) III-XII sag arxa qabirgaarasi venalari B) I-III sol arxa qabirgaarasi venalari C) V-XII sag arxa qabirgaarasi venalari D) III-XII sol arxa qabirgaarasi venalari E) III-X sag arxa qabirgaarasi venalari

375. Yarimtək venaya hansi sol arxa qabirgaarasi venalar açilir?

A) V-XII B) I-III C) III-XII D) III-VII E) III-X

376. V. cephalica hansi venaya açilir?

A)v.axillaris D) v.basilica B) v.brachialis C) v. subclavia E)v.jugularis externa

377. Dipleo venalari hansi sümüklərdə yerləsir?

I.Alin II. Təpə III. Ənsə IV. Əsas V. Gicgah

A) I; III;V B) I; II; V C) II; III; IV D) III; IV; V E) I; II; III

378.V.axillaris hansi venaya açilir?

A)v.subclavia C) v.basilica B)v.cefalica D)vv.brachialis E) v.jugularis externa

379. Beyinciyin asagi venalarinin açildigi cibləri müəyyən edin:

I. Düz cib II. Köndələn cib III. “S”-ə bənzər cib IV. Asagi dasliq cibi V. Yuxari dasliq cibi VI. Magarali cib

A) II; III; IV B) I; II; V C) II; III; IV D) III; IV; V E) I; II; III

380. Sərt qisa ilə kəllə sümüklərinin arasinda yerləsmir?

A) asagi sagittal cib B) yuxari sagittal cib

C) köndələn cib D) “s”-ə bənzər

E) yuxari dasliq cibi

381. Vücudun ən uzun venasi hansidir?

A) v.saphena magna

B)v.azugos C)v.femoralis D)v.epgastrica superiorE)cephalica

382. Udlaq kələfi udlaq venalarindan əlavə hansi venalari qəbul edir:

I. Badamciq II. Yumsaq damaq III. Beynin sərt qisasinin ənsə hissəsinin IV. Dil V. Esitmə borusu

A) II; III; VB) I; III; V C) II; IV; V D) III; IV; V E) I; IV; V

383. Asagi bos venaya açilmir:

A)v.suprarenalis sinistra D) vv.renales B)vv.hepaticae C)v.ovarica dexta E)vv.phrenicae inferiores sinistra

384. Körpücükalti venaya açilirlar:

I. Dös venalari II. Bas vena III. Kürəyin arxa venasi IV. Boynun köndələn venasi V. Sah vena

A) I; III; IV B) II; III; IV

C) III; IV; V D) I; IV; V E) II; IV; V

385.Qapi venasina açilmir:

A)v.rectalis media

B) vv.paraumbilicaleC)v.qastrica dextra D)v.qastrica sinistra

E) v.qastroomentalis dextra

386. Bas vena hansi arxa əl daragi venasinin davamidir?

A) 1 B) 3 C) 2 D) 5 E) 4

387. Sah vena hansi arxa əl daragi venasinin davamidir.

A) 4 B) 1 C) 5 D) 2 E) 3

388. Tək vena hansi dös fəqərələri səviyyəsində sag agciyərin kökünü dolanir?

A) IV-V

B) III

C) III-IV

D) IV

E) V

389. lavə yarimtək vena hansi arxa qabirgaarasi venalardan formalasir:

A) III-V

B) II-IV

C) I-II

D) V-VI

E) VI-VII

400. Bəzi hallarda bazu-bas venasina açilir

A) qoltuq venasi

B) üzün ümumi venalari

C) arxa qabirgaarasivenalari D) qida borusu venalari

E) orta divar venalari

401. Yuxari bos vena sag qulaqciga açilmazdan əvvəl hansi venalari qəbul edir?

A) v. azyqos, v. mediastinales, v. pericardiacae B) v. azyqos, v. hemiazuqos

C) v. yuqularis interna et externa D) v. subclavia dextra et sinistra

E) v. brachiocephalica dextra, v. yuqularis externa

402. Bas venasi hansi venaya açilir?

A) qoltuq B) mil C) dirsək

D) körpücükalti

E) bazu

403. Dirsəyin orta venasi hansi venadan baslayir.

A) mil B) dirsək C) bazu

D) bas E) sah

404. Çənəarxasi vena hansi venalari qəbul edir?

I. Qulaq seyvaninin arxa venalarini II. Qulaq seyvaninin ön venalarini III. Gicgah venalarini IV. Sərt qisanin orta venalarini V. Alin venalarini VI. Təpə venalarini VII. Qulaqalti vəzi venalarini

A) II; III; IV;VII

B) II; IV; V; VI

C) I; III; V; VII

D) III; IV; V; VI

E) IV; V; VI; VII

405. Ciblər qovusmasi formalasir.

A) sinus sagitalis superior, sinus transversus, sinus rectus B) sinus sagitalis inferior, sinus cavernosus, sinus rectus C) sinus petrosus superior et inferior, sinus rectus

D) sinus sagitalis inferior, sinus sagitalis, sinus cavernosus

E) sinus siqmoideus, sinus sphenoparietalis, sinus cavernosus

406. Asagi bos vena formalasir:

A) IV və V bel fəqərələri arasindaki disk bərabərində B) III və IV bel fəqərələri arasindaki disk bərabərində C) II və III bel fəqərələri arasindaki disk bərabərində

D) XII dös və I bel fəqərələri arasindaki disk bərabərində E) I və II bel fəqərələri arasindaki disk bərabərində

407. Asagi bos venani arxadan əhatə edir:

I. Sag simpatik kötük II. Onikibarmaq bagirsagin enən hissəsi III. Sag böyrək arteriyasi IV. Mədəalti vəzin basi V. Aci bagirsagin kökü VI. Sag bel arteriyalari

A) I; III; VI

B) II; IV; V

C) III; IV; V

D) II; III; V

E) IV; V; VI

408. Asagi bos venani öndən əhatə edir:

I. Sag simpatik kötük II. Onikibarmaq bagirsagin enən hissəsi III. Sag böyrək arteriyasi IV. Mədəalti vəzin basi V. Aci bagirsagin kökü VI. Sag bel arteriyalari

A) II; IV; V

B) I; III; VI

C) III; IV; V

D) II; III; V

E) IV; V; VI

409. Asagi bos vena haradan venoz qani yigir?

I. Asagi ətrafdan II. Çanagin divarlarindan və orqanlarindan III. Qarin böslugunun tək orqanlarindan IV. Qarin böslugunun divarlarindan V. Qarin böslugunun cüt orqanlarindan VI. Qara ciyərdən VII. Dös boslugu divarlarindan və orqanlarindan

A) I; II; IV; V; VI

B) II; III; IV; VI; VII

C) III; IV; V; VI; VII

D) II; III; IV; V; VI

E) III; IV; V; VI; VII

410. Asagi bos venaya açilan visseral saxələri müəyyən edin:

I. Böyrək venalari II. Bel venalari III. Sag xaya venasi IV. Sol xaya venasi

V. Sag böyrəküstü vəz venasi VI. Qara ciyər venalari VII. Sol böyrəküstü vəzi venasi

A) I; III; V; VI

B) II; III; IV; VI

C) III; V; VI; VII

D) I; II; VI; VII

E) V; V; VI; VII

411. Asagi bos venanin pariertal saxələrini müəyyən edin:

I. Böyrək venalari II. Bel venalari III. Xaya venalari IV. Asagi diafraqma venasi V. Böyrəküstü vəz venaslari VI. Qara ciyər venalari

A) II; IV B) III; V C) V; VI D) I; VI E) I; III

412. Böyrək venalari neçə cütdür.

A) 1 E) 3 B) 2 C) 4 D) 5

413.Venalardan hansi qapi venasina açilmir?

A)vv.cystticae B) v.qastrica dextra C)v.qastrica sinistra D)vv. paraumbilicales E)v. qastroomentalis dextra

414. Sol böyrəküstü vəzi venasi hansi venaya açilir?

A) sol böyrək venasina B) qapi venasina

C) asagi bos venaya

D) diafraqmanin asagi venasina E) bel venalarina

415.Sag böyrəküstü vəzi venasi hansi venaya açilir?

A) asagi bos venaya C) sol böyrək venasina B) qapi venasina D) bel venalarina E) diafraqmanin asagi venalarina

416. Böyrəküstü vəzin səthi venalarinin bir qismi açilir:

I. Asagi bos venaya II. Qapi venasina III. Diafraqmanin asagi venasina IV. Diafraqmanin yuxari venasina V. Böyrək venalarina

VI. Bel venalarina VII. Qarinüstü venalara

A) II; III; V; VI B) II; IV; VI; VII C) I; III; IV; VI D) III; IV; VI; VII E) IV; V; VI; VII

417. Qaraciyər venalarinin sayi:

A) 3-4 B) 2-3 C) 4-5 D) 5-6 E) 3-5

418. Xaya (yumurtaliq) venalarinin baslangic mənbəyini təyin edin:

A) tənəyəbənzər venoz kələf B) xaya toru C) toxumdasiyici axacaq venasi D) daxili qalça venasi E) xarici qalça venasi

419. Sag və sol böyrək venalar bir-birindən hansi əlamətlərlə fərqlənirlər?

A) sol böyrək venasi daha uzundur, sol böyrəküstü və sol xaya (yumurtaliq) venalarini qəbul edir

B) sag böyrək venasi daha uzundur, sag böyrəküstü və sag xaya (yumurtaliq) venalarini qəbul edir

C) sol böyrək venasi daha uzundur, sol böyrəküstü və asagi diafraqma venalarini qəbul edir

D) sag böyrək venasi daha uzundur, sag böyrəküstü və asagi diafraqma venalarini qəbul edir

E) sol böyrək venasi daha uzundur, sol xaya (yumurtaliq) və asagi diafraqma venalarini qəbul edir

420.Sag xaya venasi açilir:

A) asagi bos venaya B) sag böyrək venasina C) daxili cinsiyyət venasina D) xarici cinsiyyət venasina E) daxili qalça venasina

421.Sol xaya venasi açilir:

A) sol böyrək venasina C) asagi bos venaya B) sag böyrək venasina D) daxili cinsiyyət venasina E) daxili cinsiyyət venasina

422. Qapi venasi haradan venoz qani yigir?

A) qarin böslugunun tək orqanlarindan B) çanagin divarlarindan və orqanlarindan

C) asagi ətraflardan və çanaqdan

D) qarin böslugunun divarlarindan E) qarin böslugunun cüt orqanlarindan

423. Qapi venasinin əmələ gətirir:

I. Yuxari çöz venasi II. Qara ciyər venasi III. Asaigi çöz venasi IV. Böyrək venalari V. Xaya (yumurtaliq) venalari VI. Dalaq venasi

A) I; III; VI

B) II; IV; V

C) III; IV; V

D) II; III; V

E) IV; V; VI

424. Qapi venasinin köklərini müəyyən edin:

A) 1; 5; 7 B) 2; 3; 6 C) 2; 4; 6 D) 1; 3; 5 E) 2; 4; 7

425. Qapi venasi harada formalasir

A) pankreas basinin arxasinda B) pankreas basinin önündə C) mədənin arxasinda

D) mədənin önündə

E) qaraciyər qapisinda

426. Qapi venasinin uzunlugu (sm):

A) 5-6

B) 3-4

C) 6-7

D) 4-5

E) 2-3

427. Qapi venasinin diametri (mm):

A) 11-18

B) 2-9

C) 3-10

D) 15-20

E) 14-22

428 .Qaraciyər qapisina daxil olana qədər qapi venasina açilirlar.

I. Diafraqma venasi II. Öd kisəsi venasi III. Mədə venalari

IV. Mədə çixacagi önü vena V. Böyrək venasi VI. Göbəkstrafi venalar

A) II; III; IV; VI

B) I; II; V; VI

C) I; II; IV; V

D) II; III; V; VI

E) III; IV; V; VI

429. Yuxari çöz venasina hansi venalar açilir:

I. Sol çənbər bagirsaq venasi II. Aci və qalça bagirsaq venalari

III. Sag mədə böyük piylik venalari IV. Sol mədə böyük piylik venalari V. Yuxari düz bagirsaq venasi VI. Qalça-çənbər bagirsaq venasi

VII. Mədəalti-onikibarmaq bagirsaq venalari VIII. S - bənzər çənbər bagirsaq venasi

A) II; III; VI; VII

B) II; IV; V; VII

C) III; IV; V; VI

D) I; III; V; VI

E) IV; V; VI; VII

430. Kaval-porto anastomozlara aiddir:

A) düz bagirsagin yuxari venasi ilə düz bagirsagin asagi venasi arasinda anastomoz B) sag və sol qalxan bel venalari ilə sag və sol bel venalari arasinda anastomoz

C) bel venalari ilÉ™ dal qabirgaarasi venalar arasinda anastomoz

D) yuxari və asagi qarinüstü venalar arasinda anastomoz

E) diafraqma venalari ilə qida borusu venalari və ürək kisəsi-diafraqma venalari arasinda anastomoz

431. Kava-porto-kaval anastomozu müəyyən edin:

A) 1

B) 3

C) 2

D) 5

E) 4

432. Kava-kaval anostomozlar necÉ™ yaranir?

A) bos venalarin saxələri hesabina B) bos vena ilə qapi venasi hesabina

C) bos vena ilə yuxari çöz venasi hesabina D) bos vena ilə dalaq venasi hesabina

E) bos vena ilə asagi çöz venasi hesabina

433. Porto-kaval anostomozlar necÉ™ yaranir?

A) qapi venasi ilə bos venalarin kökləri arasinda B) bos venalarin saxələri arasinda

C) bos vena ilə yuxari çöz venasi arasinda D) bos vena ilə dalaq venasi arasinda

E) bos vena ilə asagi çöz venasi arasinda

434. Kava-porto-kaval anostomozlar necÉ™ yaranir?

A) bos venalarin saxələri ilə qapi venasinin saxəsi hesabina B) bos venalardan biri ilə qapi venasi saxələri hesabina

C) bos vena ilə yuxari çöz venasi hesabina D) bos vena ilə dalaq venasi hesabina

E) bos vena ilə asagi çöz venasi hesabina

435. Venoz axacaq inkisaf edir.

A) sol göbək venasi ilə qapi venasinda olan anastomozdan B) sag göbək venasi ilə qapi venasinda olan anastomozdan

C) arxa kardinal venadan D) ön kardinal venadan

E) yumurta sarisi-çöz venalarinin proksimal hissəsindən

436. Sag ümumi qalça venasi eyni adli arteriyanin hansi tərəfində yerləsir?

C) baslangicda arteriyandan öndə, sonra ondan bayirda A) baslangicda arteriyanin arxasinda, sonra ondan içəridə D) baslangicda arteriyandan öndə, sonra ondan içəridə E) baslangicda arteriyanin arxasinda, sonra ondan öndə

duzgun cavab: baslangicda arteriyanin arxasinda, sonra ondan bayirda

437. Ümumi qalça venasi hansi səviyyədə əmələ gəlir?

A) oma-qalça oynagi B) böyük oturaq oymasi C) kiçik oturaq oymasi

D) oma burunu E) qövsü xətt

438. Ümumi qalça venasi hansi fəqərələr arasindaki disk bərabərində əmələ gəlirlər?

A) LIV-V

B) LII-III

C) LV

D) LIV

E) LI-II

439. Sol ümumi qalça venasi eyni adli arteriyanin hansi tərəfində yerləsir?

A) arteriyandan içəri tərəfdə B) arteriyandan öndə

C) arteriyandan arxada

D) arteriyandan bayir tərəfdə E) arteriyanin asagisinda

440. Daxili qalça venasinin parietal saxələrini müəyyən edin:

I. Düz bagirsagin orta venasi II. Yuxari və asagi sagri venalari III. Qapayici venalar

IV. Omanin bayir vanalari V. Xayaligin arxa venasi VI. Qalça-bel venalari VII. Daxili cinsiyyət venasi

A) II; III; IV; VI

B) I; II; V; VI

C) III; IV; V; VI

D) II; III; IV; V

E) III; IV; V; VI

441. Daxili qalça venasinin visseral saxələrini müəyyən edin:

I. Prostat vəzi venasi II. Düz bagirsagin yuxari venasi III. Düz bagirsagin orta venasi

IV. Sidiklik venasi V. “S”-ə bənzər çənbər bagirsaq venasi VI. Daxili cinsiyyət venasi VII. Usaqliq və usaqliq yolu venalari

A) I; III; IV; VI; VII

B) I; II; IV; V; VI

C) II; III; V; VI; VII

D) II; III; IV; V; VI

E) III; IV; V; VI; VII

442. Daxili cnsiyyət venasi hansi venalarin birləsməsindən əmələ gəlir?

I. Düz bagirsagin asagi venasi II. Düz bagirsagin orta venasi III. Düz bagirsagin yuxari venasi IV. Cinsiyyət üzvü soganagi venasi V. Sidik kanali venalari

A) I; IV; V

B) I; II; IV;

C) II; III; V;

D) II; III; VI

E) III; IV; V;

443. Düz bagirsagin venoz kələfi bu orqanin hansi divarinda yerləsir?

A) yan və arxa B) ön və yan C) ön və arxa D) arxa

E) yan

444. Ayaq arxasinin venoz totu əmələ gəlir:

A) içəri və bayir kənari venalarin birləsməsindən

B) ayaq barmaqlarinin arxa venalarin birləsməsindən C) barmaqlarin arxa ümumi venalarinin birləsməsindən

D) ayaqalti venalarla ayaq arxasi venalarin birləsməsindən

E) ayaqalti venoz qövs ilə ayaq arxasi venalarin birləsməsindən

445. Böyük gizli (dərialti) vena baslangicini haradan götürür?

A) içəri kənari venadan və ayaqarxasinin venoz torundan B) barmaqlarin arxa ümumi venalarindan

C) bayir kənari venadan

D) bayir kənari venadan və ayaqarxasinin venoz torundan E) içəri kənari venadan

446.Hər agciyər qapisindan daxil olan arteriyal və cixan venoz damarlarin miqdarini müəyyən edin?

A) 1 arteriya +2vena E)1 arteriya +1 vena B) 2 arteriya+2 vena C) 2 arteriya+3 vena D)2 arteriya + 4 vena

447. Böyük gizli (dərialti) vena açilir:

A) bud venasina B) dizalti venasina

C) ön qamis venasina D) arxa qamis venasina

E) qapayici venaya

448. Anatomik törəmələrdən hansi yuxari ara divarda yerləsmir?

A) aorta qövsü B) bazu-bas kötüyü C) sol ümumi yuxu arteriyasi D) sag ümumi yuxu arteriyasi E) sol ümumi yuxu arteriyasi E) körpücükalti arteriya

449. Anatomik törəmələrdən hansi orta ara divarda yerləsmir?

A) diafraqma siniri B)tək vena C) bas bronx D) yarimtək vena E) agciyər arteriyasi hem b hem d duzgundur

450. Anatomik törəmələrdən hansi arxa ara divarda yerləsmir?

A) tək vena B) azan sinir C) agciyər venalari D) dös axacagi E) əlavə yarimtək vena

451. Arxa və orta ara divardan keçən törəməni müəyyən edin:

A) tək vena B) qida borusu C) diafraqma siniri D) asagi bos vena E) dös axacagi

452 Yuxari və orta ara divardan keçən törəməni müəyyən edin:

A) dös axacagi B) qida borusu C) qalxan aorta D) tək vena E) diafraqma siniri

453. Kiçik gizli (dərialti) vena hansi venanin davamidir?

A) bayir kənari venanin

B) barmaqlarin arxa ümumi venalarinin C) içəri kənari venani

D) barmaqlarin ayaqalti venalarinin E) ayaqalti ayaqdaragi venalarin

454. Kiçik gizli( dərialti) vena açilir:

A) dizalti venaya B) bud venasi

C) böyük gizli venaya

D) qapayici venaya E) qamis venalarina

455. Cinsiyyət üzvünün dərin dorsal venasi açilir.

A) prostat vəzinin venoz kələfinə B) daxili cinsiyyət venasina

C) xarici cinsiyyət kələfinə

D) qapayici venaya

E) usaqligin venoz kələfinə

456. Sidik kanali venalari açilir:

A) daxili cinsiyyət venasina B) sidikliyin venoz kələfinə C) böyrək kələfinə

D) xarici cinsiyyət venasina

E) düz bagirsaq kələfinə

457. Cinsiyyət üzvü soganagi venalari açilir.

A) daxili cinsiyyət venasina B) sidikliyin venoz kələfinə C) böyrək kələfinə

D) xarici cinsiyyət venasina

E) düz bagirsaq kələfinə

458. Prostat vəzinin venoz kələfinə açilan venalari müəyyən edin:

I. Düz bagirsaq venalari II. Sidiklik venalari III. Sidik kanali venalari IV. Toxum kisəsi venalari V. Cinsiyyət orqaninin dərin dorsal venalariVI.Xayaligin arxa venalari

A) IV; V; VI

B) III; IV;VI

C) II; IV; V;

D) III; IV; V;

E) II; V; VI

459. Usaqlig yolunun venoz kələfinin davami keçir?

A) usaqligin venoz kələfinə B) yumurtaligin venoz kələfinə

C) sidikliyin venoz kələfinə

D) düz bagirsagin venoz kələfinə E) asagi qarinüstü venalara

460. Böyük gizli venaya açilirlar.

I. Daxili cinsiyyət venalari II. Xarici cinsiyyət venalari III. Qalçani dolanan səthivenalari IV. Qalçani dolan dərin venalari V. Yuxari qarinüstü venalari VI. Asagi qarinüstü venalari VII Səthi qarinüstü venalari

A) II; III; VII

B) I; II; V

C) II; IV; VI

D) III; IV; V

E) II; VI; VII

461. Kiçik gizli vena dizalti çuxura daxil olmamis hansi əzələlərin arasinda yerləsir.

A) baldir əzələsinin içəri və bayir baslarinin B) yarivətərli və yarizarli

C) yarizarli və ikibasli D) yarivətərli və ikibasli

E) dərzzi əzələsi və yarivətərli

462. V. retromandibularis hansi venalari qəbul edir?

A) v.maxillaris+v.temporalis superificialis B) v.facialis+v.jugularis anterior C) v.maxillaris +v.jugularis externa D)v.facialis+v.temporalis superficiailis E)v.jugularis externa+j

v.jugularis anterior

463.V.jugularis interna hansi sərt qisa cibinin davamidir?

A) sinus sigmoideus C) sinus petrosus superior B) sinus petrosus inferior D) sinus sphenoparietalis E) sinus transversus

464. Bud venasi budun asagi hissəsində bud arteriyasinin hansi tərəfində yerləsir?

A) bayir tərəfində D) ön tərəfində B) arxa tərəfində C) içəri tərəfində E) yuxari tərəfində

465. Bud venasi budun orta hissəsində bud arteriyasinin hansi tərəfində yerləsir?

A) arxa tərəfdən B) ön tərəfdən C) içəri tərəfdən D) bayir tərəfdən E) yuxari tərəfdən

466.Bud venasi budun yuxari hissəsində bud arteriyasinin hansi tərəfində yerləsir

A) içəri tərəfdə C) ön tərəfdə B) arxa tərəfdə D) bayir tərəfdə E) yuxari tərəfdə

467. Xarici qalça venasi çanaqda eyni adli arteriyadan hansi tərəfdə yerləsir?

A) içəridə B)bayirda C) öndə D) arxada E) yuxarida

468. Limfa sisteminin tərkib hissələrini müəyyən edin:

I. Limfa sahələri II. Limfa dasiyici yollar III. Qirmizi sümük iliyi IV. Dalaq V.LmfadüyünləriVI. Cəngələbənzər vəz.VII limfa axacaqlari

A) I; II; V,VII

B) II; III; V,VI

C) I; III; IV,V

D) II; III; V,VII

E) I; IV; VI,VII

469. Limfa dasiyici yollara aiddir:

A) limfa kapillyarlari, limfa damarlari, limfa kötükləri və limfa axacaqlari B) limfa sahələri, limfa damarlari, limfa kötükləri və limfa axacaqlari C) limfa sahələri, limfa damarlari, limfa düyünləri və limfa axacaqlari D) limfa kapillyarlari, limfa damarlari, limfa düyünləri və limfa kötükləri E) limfa damarlari, limfa düyünləri, limfa kötükləri və limfa axacaqlari

470. Normada formali elementlər limfa kütləsinin neçə faizini təskil edir (%)?

A) 1

B) 2

C) 7

D) 5

E) 6

471. Limfanin laxtalanma müddəti qanin laxtalanma müddətindən neçə dəfə çox olur?

A) 3-5 B) 3-4 C) 2-3 D) 4-6 E) 6-7

472. «Hemorragik görünüs» termini nəyi ifadə edir?

A) limfanin tərkibində eritrositlərin olmasini B) limfanin tərkibində monositlərin olmasini C) limfanin tərkibində leykositlərin olmasini D) limfanin tərkibində trombositlərin olmasini E) limfanin tərkibində fibrinogenin olmasini

473. Limfa və qan-damar sistemləri üçün ümumi olan funksiyani müəyyən edin.

A) suyun və kristalloidlərin drenaji və immun müdafiə mexanizmlərində istirak

B) zülallarin və nazik bagirsaqlardan sorulan lipidlərin dasinmasinin təmini C) yeni leykosit və limfositlərin yaranmasinda (limfopoezdə) istirak

D) tərkibi ilə axan mayeni süzmə (filtrasiya) qabiliyyətinə malik olmasi

E) oksigenin vÉ™ karbon qazinin dasinmasinda istirak hem a hem d uygundur.

474. Böyük limfa sahələrinə aid deyil:

A) damar ətrafi və sinir ətrafi limfa sahələri

B) seroz kisələr, beyin mədəcikləri, onurga beyninin mərkəzi kanali C) onurga beyninin mərkəzi kanali, qulaq labirintinin limfa sahələri D) beyin mədəcikləri, onurga beyninin mərkəzi kanali

E) seroz kisələr, qulaq labirintinin limfa sahələri

475. Limfa dasiyici yollarin baslangicini təskil edir?

A) limfa kapillyarlari B) limfa damarlari

C) limfa sahələri D) limfa düyünləri E) limfa kötükləri

476. Limfa kapillyarlari üçün xarakterik deyil:

A) divarlarinda qapaqciqlarin olmasi B) daralma və genisliklərin olmasi

C) orqanlarin daxilində kapillyar torunu əmələ gətirmələri D) diametrin böyük olmasi

E) divarin endotel qisasinda nazik lifli dəstələrin (filamentlərin) olmasi

477. Limfa kapillyarlari olmur?

I. Qaraciyərdə II. Dərinin epitel qatinda III. Dalaq özəyində IV. Əzələlərin perimizində V.

Qigirdaq toxumasindaVI. Göz almasinin agli qisasinda VII. Mərkəzi sinir sistemində

VIII. Periferik sinir sistemindÉ™ A) II; III; V; VII

B) I; IV; VI; VIII

C) I; III; V; VII

D) II; III; IV; VIII

E) III; IV; VI; VII

478. Limfa kapillyarlari qan kapillyarlarindan hansi morfoloji əlamətlərə görə fərqlənirlər?

A) diametrləri böyük, divari nazik,endotel hüceyrələr arasindaki məsamələr genis olur B) diametrləri dar, divari qalin, endotel hüceyrələr arasindaki məsamələr az olur

C) həcmli, divari qalin, endotel hüceyrələr arasindaki məsamələr genis olur D) dar, divari nazik, endotel hüceyrələr arasindaki məsamələr genis olur E) həcmli, divari nazik, endotel hüceyrələr arasindaki məsamələr az olur

479. Damar divarinin qurulusuna görə limfa damarlari venalardan hansi əlamətlərlə fərqlənirlər?

A) damar divarinda xaricə dogru genisliklərin olmasi B) damar divarinin xarici qatinin yaxsi inkisaf etməsi

C) damar divarinin daxili qatinda kollagen və elastik liflərin olmasi D) damar divarinin 3 qatdan ibarət olmasi

E) damar divarinin qalinlasmasindan əmələ gələn qapaqciqlarin olmasi

480. Limfanin bir istiqamətli axinina səbəb nədir?

A) limfa damarlarinda qapaqciqlarin olmasi

B) limfa damarlarinin divarinda genisliklərin olmasi C) limfanin tərkibində formali elementlərin az olmasi D) limfa kapillyarlarinin diametrinin böyük olmasi E) limfanin özlülüyünün az olmasi

481. Limfa qapaqciqlari vena qapaqciqlarindan nə ilə fərqlənir?

A) qapaqciqlari nisbətən nazikdir və bir-birinə daha yaxin yerləsirlər

B) limfa qapaqciqlari nisbətən nazikdir və bir-birinə daha yaxin yerləsirlər C) limfa qapaqciqlari nisbətən qalindir və bir-birindən daha uzaq yerləsirlər

D) limfa qapaqciqlari nisbətən nazikdir və bir-birindən daha uzaq yerləsirlər E) vena qapaqciqlari nisbətən nazikdir və bir-birindən daha uzaq yerləsirlər

482. Limfa damarlarinda iki qonsu qapaqciqlar arasindaki sahələr necə adlanir?

A) limfsangionlar B) limfsangiomalar C) limfaanginitlər D) filomentlər

E) sektorlar

483. Səthi limfa damarlari orqanizmin harasinda yerləsirlər?

A) dəridə, dərialti piy qatinda və səthi fassiyalarin xaricində B) səthi fassiyalarin xaricində, əzələlərdə, oynaqlarda

C) daxili orqanlarda, səthi fassiyalarin xaricində, oynaqlarda

D) daxili orqanlarda, sümüklərdə, sümüküstlüyündə, oynaqlarda

E) dəridə, dərialti piy qatinda, oynaqlarda, əzələlərdə

484. Sag və sol vidaci kötüyü hansi damarlar əmələ gətirir?

A) boynun bayir-dərin limfa düyünlərinin çixarici damarlari B) boynun səthi limfa düyünlərinin çixarici damarlari

C) boynun ön-dərin limfa düyünlərinin çixarici damarlari

D) çənəalti nahiyənin limfa düyünlərinin çixarici damarlari E) ənsə nahiyəsinin limfa düyünlərinin çixarici damarlari

485. Dös boslugu divari və orqanlarinin limfa düyünlərinin çixarici damarlari açilirlar:

A) sag və sol bronx – orta divar kötüklərinə

B) sol körpücükalti kötüyə C) sag körpücükalti kötüyə

D) sag və sol vidaci kötüklərə

E) dös qəfəsi axacagina

486. Neçə faiz halda çöz limfa düyünlərinin çixarici damarlarindan bagirsaq kötüyü baslayir (%)?

A) 25

B) 20

C) 30

D) 35

E) 40

487. Dös qəfəsi axacagi limfani dasiyir?

I. Qaraciyərin yuxari səthindən II. Sag yuxari ətrafdan, basin və boynun sag yarisindan

III. Qarin boslugunun divar və orqanlarindan IV. Dös boslugunun sol yarisinin divarindan və burada yerləsən orqanlardan V. Qaraciyərin asagi səthindən VI. Dös boslugunun sag yarisinin divarindan VII. Sol yuxari ətrafdan, basin və boynun sol yarisindan

A) III; IV; V; VII

B) II; III; V; VII

C) I; V; VI; VII

D) I; III; V; VI

E) III; IV; V; VI

488. Dös qəfəsi axacagi hansi fəqərələr səviyyəsində formalasir?

A) XII dös - I bel

B) XI dös - I bel C) X dös - II bel D) XI dös - II bel E) XII dös - II bel

489. Neçə faiz hallarda dös qəfəsi axacaginin baslangic hissəsində xilus sisternasi olur (%)?

A) 75

B) 55

C) 70

D) 50

E) 80

490.Iri limfa düyününlərinin ölçüsü mm.:

A)30-50 B) 5-30 B) 10-40 C) 20-45 E) 40-60

491. Hansi limfa dasiyici yolun topoqrafik cəhətdən qarin, dös, boyun və qövsü hissələrə bölünür?

A) dös qəfəsi limfa axacagi

B) sag və sol körpücükalti kötüklər C) sag limfa axacagi

D) sag və sol vidaci kötüklər E) sag və sol bel limfa kötükləri

492. Dös qəfəsi axacagi açilir:

A) sol venoz bucaga B) sag venoz bucaga C) yuxari bos venaya

D) sag bazu-bas venasina

E) sol vidaci venaya

493. Dös qəfəsi axacagi hansi səviyyədə qövs əmələ gətirir.

A) ümumi yuxu arteriyasindan bayir tərəfdə, daxili vidaci venadan arxada

B) xarici yuxu arteriyasindan içəri tərəfdə, daxili vidaci venadan arxada

C) ümumi yuxu arteriyasindan bayir tərəfdə, daxili vidaci venadan öndə D) xarici yuxu arteriyasindan bayir tərəfdə, daxili vidaci venadan arxada E) ümumi yuxu arteriyasindan içəri tərəfdə, daxili vidaci venadan öndə

494. Dös boslugunda dös qəfəsi axacagi hansi anatomik törəmələr arasinda yerləsir?

A) qida borusunun arxasinda, aortanin dös hissəsi ilə tək vena arasinda B) qida borusunun önünüdə, aortanin dös hissəsi ilə tək vena arasinda C) aortanin dös hissəsinin önündə, qida borusu ilə tək vena arasinda D) tək venanin arxasinda, aortanin dös hissəsi ilə qida borusu arasinda

E) aortanin dös hissəsinin arxasinda, qida borusu ilə tək vena arasinda

495. Sag limfa axacagi hansi kötüklərin birləsməsindən əmələ gəlir?

A) sag körpücükalti, sag vidaci və sag bronx – orta divar B) sol körpücükalti, sag vidaci və sag bronx – orta divar C) sol körpücükalti, sol vidaci və sol bronx – orta divar D) sag körpücükalti, sag vidaci və sol bronx – orta divar E) sag körpücükalti, sol vidaci və sag bronx – orta divar

496. Sag limfa axacagi açilir:

A) sag venoz bucaga B) sol venoz bucaga C) yuxari bos venaya

D) sag bazu-bas venasina

E) sol vidaci venaya

497. Neçə faiz hallarda sag limfa axacagi olmur (%)?

A) 81.2

B) 80,0

C) 75,5

D) 70,5

E) 82,2

498. Mərkəzi immun orqanlara aid deyil:

I. Dalaq II. Çəngələbənzər vəz III. Badamciqlar IV. Bagirsaqlarin aqreqat limfa düyünləri V. Qirmizi sümük iliyi VI, Limfa düyünləri

A) I; III; IV; VI

B) I; II; III; V

C) III; IV; V; VI

D) I; II; V; VI

E) II; III; IV; V

499. Immun sistemin periferik orqanlarinin tərkibində hansi hüceyrələr çoxluq təskil edirlər?

A) limfositlər B) plazmositlər C) monositlər D) leykositlər E) makrofaqlar

500. Həm limfopoezdə istirak edən, həm də «bioloji süzgəc» funksiya yerinə yetirən orqani təyin edin:

A) limfa düyünləri B) dalaq

C) badamciqlarD) qirmizi sümük iliyi E) qaraciyər

501. Limfa düyünün formasina aid deyil:

A) romb səkilli E) hissəcikli

B) oval səkilli D) lent səkilli C) paxla səkilli

502. Limfa düyünləri yerləsir:

A) venalarin, daxili orqanlarin ətrafi və bədəndə olan çuxurlarda B) kapillyarlarin, daxili orqanlarin ətrafi və bədəndə olan çuxurlarda

C) venalarin ətrafi, daxili orqanlarin içərisi və bədəndə olan çuxurlarda D) venalarin, daxili orqanlarin ətrafi və dərinin altinda

E) venalarin, əzələlərin ətrafi və bədəndə olan çuxurlarda

503. Müəyyən bir orqandan limfani qəbul edən düyün neçə adlanir?

A) visseral B) parietal C)redional D) ucqar E) proksimal

504.Yalniz hansi limfa düyünləri visseral limfa düyünləri adlanir?

A) orqanlarin yaxinliginda yerləsən

B) bosluqlar orqanlarin orqanlarin divarinda və yaxinliginda yerləsən C) bosluqlarin divarinda yerləsən

D) bosluqlarin divarinda və içərisində yerləsən E) bosluqlar orqanlarin yaxinliginda yerləsən

505. Limfa düyününün dayagini nə təskil edir?

A) kapsul vÉ™ qapi trabekullari B) kapsul vÉ™ beyin atmalari

C) kapsul və retikulyar liflərin torcugu

D) kapsul və qabiq maddəsi

E) kapsul, gətirici və çixarici damarlar hem a hem c

506. Limfa kötüklərinin sayi:

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

507. Limfa cibləri nədir?

A) qabiq və beyin maddənin limfoid toxumasi ilə trabekulalar arasindaki sahələr B) qabiq maddəsində limfoid toxuma ilə tabekulalar arasindaki sahələr

C) beyin maddəsində limfoid toxuma ilə tabekulalar arasindaki sahələr

D) qabiq və beyin maddəsində qabiq və qapi tabekulalari arasindaki sahələr E) beyin maddəsində qabiq və qapi tabekulalari arasindaki sahələr

508. Səthi qasiq düyünlərinin sayi:

A)2-10 B) 3-15 C)4-20 D) 5-25 E) 6-40

509. Limfa ciblərinin növlərini müəyyən edin

I. Kapsul cibləri II. Kapsulalti ciblər III. Beyin maddəsi cibləriIV. Beyin maddəsialti ciblər

V. Qabiq maddəsi cibləri VI, Qabiq maddəsialti cibləri VII. Qapi cibləri

A) II; III; V; VII

B) I; II; V; VII

C) III; IV; V; VI

D) I; III; IV; VII

E) II; III; IV; V

510.Qoltuq limfa düyünlərinin sayi:

A)12-45 B) 3-12 C) 18-50 D) 16-28 E) 25-60

511. Lima düyününün daxilində maye cərəyaninin istiqaməti müəyyən edin:

A) kapsulalti ciblərdən qapi cibinə dogru

B) beyin maddəsi ciblərindən qapi cibinə dogru

C) qabiq maddəsi ciblərindən qapi cibinə dogru

D) kapsulalti ciblərdən beyin maddəsi ciblərinə dogru

E) qabiq maddəsi ciblərindən beyin maddəsi ciblərinə dogru

512.Visseral limfa düyünlərinin neçə qapisi vardir?

A)3-4 B) 1-2 C) 2-3 D) 4-5 E)5-6

513. Limfa düyününün hansi hissəsinə yumsaq (beyin) atmalar yerləsir?

A) beyin maddəsinin parenximasinda

B) qabiq maddəsinin beyin maddə ilə sərhədində

C) qabiq maddəsinə yaxin yerləsən limfa düyüncüklərinin mərkəzi hissəsində

D) qabiq maddəsində kapsula yaxin yerləsən limfa düyüncüklərində E) qabiq və beyin maddəsində trabekulalar arasindaki sahələrdə

514. Limfa düyününün hansi hissəsinə timusaasllizonadeyilir?

A) qabiq maddəsinin beyin maddə ilə sərhədində yerləsən qabiqyani maddəyə B) qabiq və beyin maddəsində trabekulalar arasindaki sahələrə

C) qabiq maddəsində beyin maddəsinə yaxin yerləsən limfa düyüncüklərinin mərkəzi hissəsinə

D) qabiq maddəsində kapsula yaxin yerləsən limfa düyüncüklərinin periferik hissəsinə

E) qabiq maddəsində kapsula yaxin yerləsən limfa düyüncüklərinin mərkəzi hissəsinə

515. Gətirici limfa damarlarinin sayi?

A) 2-4

B) 3-5

C) 5-7

D) 6-8

E) 7-9

516.Limfa düyünlərinin formalasmasi neçə yasinda basa çatir?

A)10-12 B) 20-25 B) 2-5 C) 5-10 E) 12-20

517.Limfa damarlarinin qapaqciqlarinin arasindaki məsafə xaricində hansi formada görünür?

A) təsbeh B) boru C) hissəcikli D) zolaqli E) anastomoz

518. Çixarici limfa damarlari limfa düyününün hansi hissəsindən baslayir?

A) limfa düyününün basiq kənarina yaxin yerləsən qapi ciblərindən B) limfa düyününün çixiq kənarina yaxin yerləsən qabiq ciblərindən C) limfa düyününün çixiq kənarina yaxin yerləsən kapsulalti ciblərdən D) limfa düyününün basiq kənarina yaxin yerləsən kapsulalti ciblərdən E) limfa düyününün basiq kənarina yaxin yerləsən qabiq ciblərindən

519. Kəllənin xaricində olan limfa düyünlərini müəyyən edin:

I. Çənə II. Qalxanabənzər III. Ənsə IV. Qirtlaqönü V. Nəfəs borusuyani VI, Qulaqalti

VII. Qulaq seyvani arxasi VIII. Nəfəs borusuönü

A) I; III; VI; VII

B) II; IV; V; VIII

C) III; IV; V; VI

D) I; III; IV; VI

E) III; IV; VI; VIII

520. Qulaq seyvaninin, xarici qulaq keçəcəyinin, və qulaqalti vəzin iltihabi zamani böyüyür?

A) qulaqalti limfa düyünləri

B) çənə limfa düyünləri

C) qulaq seyvani arxasi limfa düyünləri

D) ənsə limfa düyünləri

E) qirtlaqönü limfa düyünləri

521. Damaqda və dis ətində bas verən patoloji proseslər zamani hansi limfa düyünlərini müayinə etmək məqsədə uygundur?

A) çənəalti düyünləri

B) vidaci limfa düyünlərini C) ənsə limfa düyünlərini

D) qulaqalti limfa düyünlərini E) qirtlaqönü limfa düyünləri

522. Qoltuq limfa düyünləri hansi qruplara bölünürlər?

A) bayir, içəri və ya dös, kürəkalti və ya arxa, asagi, mərkəzi, zirvə B) bayir, içəri və ya dös, kürəkalti və ya arxa, asagi, mərkəzi, ön C) bayir, içəri və ya dös, vidaci- iki qarinciqli, asagi, mərkəzi, yuxari D) bayir, vidaci-kürək-dilalti, kürəkalti, asagi, mərkəzi, zirvə

E) bayir, vidaci - iki qarinciqli, vidaci-kürək-dilalti, asagi, mərkəzi, ön

523. Boynun ön - dərin limfa düyünlərini müəyyən edin:

I. Çənə II. Qalxanabənzər III. Ənsə IV. Qirtlaqönü V. Nəfəs borusuyani VI, Qulaqalti

VII. Qulaq seyvani arxasi VIII. Nəfəs borusuönü A) II; IV; V; VIII

B) I; III; VI; VII

C) III; IV; V; VI

D) I; III; IV; VI

E) III; IV; VI; VIII

524. Dös qəfəsinin parietal limfa düyünlərini müəyyən edin:

I. Ön orta divar limfa düyünləri II. Arxa orta divar limfa düyünləri III. Dös sümüyüyani limfa düyünləri IV. Yuxari diafraqma limfa düyünləriV. Bronx-agciyər limfa düyünləriVI,Arxa qabirgaarasi limfa düyünləri VII. Nəfəs borusu-bronx limfa düyünləri

A) III; IV; VI

B) I; II; VII

C) I; II; V

D) I; III; V

E) III; V; VII

525. Dös qəfəsinin visseral limfa düyünlərini müəyyən edin:

I. Ön orta divar limfa düyünləri II. Arxa orta divar limfa düyünləri III. Dös sümüyüyani limfa düyünləri IV. Yuxari diafraqma limfa düyünləriV. Bronx-agciyər limfa düyünləri VI,Arxa qabirgaarasi limfa düyünləri VII. Nəfəs borusu-bronx limfa düyünləri

A) I; II; V; VII

B) I; III; IV; VI

C) II; IV; VI; VII

D) I; III; V; VII

E) II; III; V; VI

526.Insan vücudunda nə qələr regionar limfa düydnləri vardir?

A) 10 B) 60 C) 100 D) 80 E) 50

527. Hansi orqanin limfa damarlari birbasa dös qəfəsi axacagina açilirlar.

A) qida borusunun orta hissəsinin B) qida borusunun udlaq hissəsinin C) nəfəs borusunun

D) bas bronxlarin

E) qida borusunun qarin hissəsinin

528. Süd vəzisinin kvadrantlarini təyin edin:

I. Yuxari-bayir II. Asagi-içəri III. Orta-içəri IV. Yuxari-içəri V. Orta-bayir VI, Asagi-bayir

A) I; II; IV; VI

B) II; III; V; VI

C) I; III; IV; V

D) Ii ;III; IV; V

E) I; II; V; VI

529. Süd vəzisinin yuxari-bayir kvadratinda yaranmis patologiyalarda proseslərdə hansi limfa düyünləri prosesə cəlb olunur:

A) asagi, içəri, zirvə qoltuq, körpücükalti və dösyani limfa düyünləri

B) asagi, mərkəzi, zirvə qoltuq, səthi boyun və dösyani limfa düyünləri

C) arxa, mərkəzi, zirvə qoltuq, körpücükalti və dösyani limfa düyünləri D) arxa, bayir, zirvə qoltuq, dərin boyun və dösyani limfa düyünləri E) asagi, içəri, arxa qoltuq, körpücükalti və dösyani limfa düyünləri

530. Qarin boslugunun visseral limfa düyünlərini müəyyən edin:

I. Qarinüstü limfa düyünləri II. Qarin kötüyü limfa düyünləri III. Mədə limfa düyünləriIV.Bel limfa düyünləri V. Asagi diafraqma limfa düyünləri VI, Cöz limfa düyünləri

VII. Yogun bagirsaqlarin limfa düyünləri VIII. Qaraciyər limfa düyünləri A) II III; VI; VII; VIII

B) III; IV; V; VI; VII

C) I; II; IV; VI; VII

D) I; II; V; VI; VII

E) II; III; V; VI; VIII

531. Piylik dəliyinin düyünü harada yerləsir?

A) onikibarmaq bagirsagin yuxari hissəsinin arxasinda B) onikibarmaq bagirsagin enən hissəsinin arxasinda C) mədəalti vəz ilə onikibarmaq bagirsaq arasinda D) onikibarmaq bagirsagin yuxari hissəsinin önündə E) onikibarmaq bagirsagin asagi hissəsinin arxasinda

532. Asagi ətraflardan, çanaq və qarin boslugu divarlari və orqanlarindan toplanan limfa hansi düyünlərdən keçir?

A) bel limfa düyünlərindən

B) asagi diafraqma limfa düyünlərinə C) qarinüstü limfa düyünləri

D) ümumi qalça limfa düyünləri E) xarici qalça limfa düyünləri

533. Səthi və dərin qasiq limfa düyünlərini bir-birindən hansi anatomik törəmə ayirir?

A) budun enli fassiyasi

B) qaraciyər və öd kisəsinin limfa düyünlərinin C) mədə və mədəalti vəzin limfa düyünlərinin

D) qaraciyər və dalagin limfa düyünlərinin

E) mədə və onikibarmaq bagirsagin limfa düyünlərinin

534. Hansi nahiyələrin limfa damarlari qasiq limfa düyünlərinə açilirlar?

I. Asagi ətraflarin II. Xarici cinsiyyət orqanlarinin III. Kiçik çanaq divarinin IV. Sidikliyin V. Qarinin yan divari dərisinin asagi hissəsinin VI, Qarinin ön divari dərisinin asagi hissəsinin VII. Qarinin ön divari dərisinin yuxari hissəsinin VIII. Sargi nahiyəsinin

A) I; II; VI; VIII

B) II; IV; V; VIII

C) III; IV; V; VII i

D) I; III; IV; VI

E) II; III; VII; VIII

535. Hansi limfa düyünlərinin çixarici damarlari həm qarin kötüyü, həm də bel limfa düyünlərində tamam olurlar?

A) qaraciyər və öd kisəsinin limfa düyünlərinin

B) çənbər və kor bagirsaqlarin limfa düyünlərinin

C) mədə və mədəalti vəzin limfa düyünlərinin D) qaraciyər və dalagin limfa düyünlərinin

E) mədə və onikibarmaq bagirsagin limfa düyünlərinin

536. Limfa damarlarinin qapaqlari neçə yasinda yetkinlərdəki həddə çatir?

A) 13-15 B) 9-11C) 10-12D) 5-6 E) 16-18

537. Limfa düyünlərində beyin və qabiq maddə arasindaki sərhəd embrional inkisafin neçənci həftəsində müəyyən olunur?

A) 19B) 17C) 15 D) 22E) 25

538-Boyunun bayir-dərin limfa düyünləri hansi damarin ətrafinda yerləsir?

A)daxili vidaci venanin B) ümumi yuxu arteriyasinin C) xarici vidaci venanin D) daxili yuxu arteriyasinin E) xarici yuxu arteriyasinin

539.Içəri(dös), mərkəzi və zirvə limfa düyünlərinə açilirlar:

A) süd vəzinin limfa damarlari B) bazunun limfa damarlari C) körpücüküstü limfa damarlari D) saidin limfa damarlari E) arxanin limfa damarlari

540. Kardial limfa düyünlərinin sayini müəyyən edin?

A) 1-11 B) 5-15 C) 8-16 D) 10-18 E)15-20

541.Qaraciyər və öd kisəsi limfa düyünlərinin çixarici limfa damarlar hansi anatomik törəmələrdə tamam olur?

I.Qarin kötüyü II.Yuxari çöz limfa düyünləri III. Asagi cöz limfa düyünləri IV.Bel limfa düyünləri V.Diafraqma llimfa düyünləri

A) I, IV D) I, III B) II, IV C) III, V E) IV, V

542. Enən çənbər və S-ə bənzər bagirsaq limfa düyünlərinin çixarici damarlari açilirlar:

A)asagi çüz limfa düyünlərinə B) yuxari çöz limfa düyünlərinə B)bel limfa düyünlərinə D) aotayani limfa düyünlərinə E) qasiq limfa düyünlərinə

543. Daxili qalça limfa düyünlərinin miqdari:

A) 4-8 B) 3-6 C) 5-10 D) 6-12 E) 7-14

544.Usaqligin limfa damarlari açilan limfa düyünlərini müəyyən edin:

I.Bel. II.Xarici qalça III.Qarin IV.Daxili qalça V.Çöz VI. Düz bagirsaqyani

A) I,II,IV,VI

B) I,III,IV,V C) II,III.V,VI D) III,IV,V,VI E) I,II,III,IV,V

545.Qirmizi sümük iliyində üç istiqamətdə gedən bölünmə nəticəsində kötük hüceyrələrindən formalasir:

A) qanin formali elementləri B) qan plazmasi C) eritrositlər D) leykositlər E) trombositlər

546. Sümük iliyi bədən çəkisinin nəqədərini təskil edir(%)?

A) 4,5-4,7 B) 1,5- 2,0 D) 2,5-3,0 C) 3.3-3,8 E)4,8-5,5

547.Qaraciyərdə qanyaratma embrionun hansi həftəsində

müsahidə olunur?

A)6 B)5 C)4 D)7 E)3

548. Qarisiqsinirləri müəyyən edin:

A) V,VII,IX,X B) II,IV,IX,X C) I,II,VIII,XI D) III,IV,VI,XII E) IV,V,VIII,XI

549. Hussi sinirləri müəyyən edin

A) I,II,VIII

B) II,IV,IX

C) III,VII,XI

D) V,VI,XII

E) VII,X,XI

550. Hərəki sinirləri müəyyən edin

A) III,IV,VI,XI,XII

B) II,IV,VII,IX,XI

C) I,V,VII,IX,XII

D) II,III,VI,XIII,XI

E) III; V; VII; XI; XII

551. Tərkibində parasimpatik liflər olan sinirləri müəyyən edin

A) III,VII,IX,X + B) II,VI,VII,XI C) IV,V,VIII,XII D) III,VI,X,XI

E) I,III,VII,IX

552. Ön beyin qovugundan inkisaf edən sinirləri müəyyən edin

A) I, II

B) II, V

C) IV, V

D) I, III

E) V, VII

553. Orta beyindən inkisaf edən sinirləri müəyyən edin

A) III, IV B) I, IV C) II, V D) V, VII E) VI, VIII

554. Arxa beyindən inkisaf edən sinirləri müəyyən edin

A) V,VI,VII,VIII B) IV,V,VIII,X C) I,IV,VIII,X D) II,VI,IX,XII E) III,V,VII,IX

555. lavə beyindən inkisaf edən sinirləri müəyyən edin

A) IX,X,XI,XII B) VIII,IX,X,XI C) I,VII,VIII,IX D) II,V,VI,VII E) III,IV,IX,X

556. Nüvəsi uzunsov beyində yerləsən sinirləri müəyyən edin

A) V,VIII,IX,X,XI,XII B) IV,VI,VII,X,XI,XII C) III,IV,V,VI,VIII,X D) IV,V,VII,IX,X,XI E) I,II,V,VI,XI,XII

557.Beyin kötüyünün arxa səthində çarpazlasir:

A) III B) IV C) V D) VI E) VII

558. I kəllə siniri haradan beyin əsasina daxil olur.

A) qoxu soganagindan B) qoxu üçbucagindan

C) səffaf arakəsmədən

D) ön dəliklənmis maddədən

E) arxa dəliklənmis maddədən

559. Uzunsov beynin ön-yan sirimindan xaric olan siniri müəyyən edin:

A) XII B) XI C) X D) IX E) VII

560.Iki növlü nüvə hansi kəllə sinirlərinə aiddir?

A) IX,X,XI

B) X,XI,XII C)VII,IX,X D) V,VI,IX E) III,IV,VII

561. I kəllə siniri hansi beyin qovugundan differensiasiya edir?

A) uc beyin B) ara beyin C) orta beyin D) arxa beyin E) əlavə beyin

562. II Cüt kəllə siniri hansi beyin qovugundan differensiasiya edir?

A) ara beyin B) uc beyin C) orta beyin D) arxa beyin E) əlavə beyin

563. Görmə siniri beyin əsasina çixir

A) görmə çarpazindan B) görmə kanalindan

C) ayaqciqlarin içəri sirimindan

D) ayaqciqlarin bayir sirimindan

E) göz almasinin arxa qütbündən görmə qabarina

564. Görmə sinirinin uzunlugu (sm)

A) 5

B) 3

C) 6

D) 2

E) 4

565. Görmə sinirinin göz yuvasi hissəsinin tərkibində keçən anatomik törəməni müəyyən edin:

I. Göz arteriyasi II. Tor qisanin mərkəzi arteriyasi III. Simpatik liflər IV. Parasimpatik liflər V. Tor qisanin mərkəzi venasi

A) II, V

B) I, V

C) III, IV

D) IV, V

E) I, II

566.Görmə siniri formalasir:

A) tor qisanin neyroepitelial huceyrələrin aksonlarindan C) gürmə sinirinin qanqlioz hüceyrələrinin aksonlarindan B)çarpazlasan liflərdən D) çarpazlasmayan liflərdən

E) çarpazlasan və çarpazlasmayan liflərin birləsmsindən

567. Beyin qisalarinin iltihabi zamani III sinirin innervasiya etdiyi əzələlərdən daha çox zədələnir

A) göz qapagini qaldiran əzələ B) yuxari düz əzələ

C) asagi düz əzələ

D) içəri düz əzələ

E) asagi çəp əzələ

568. Kirpik qanqlionuna simpatik liflər hansi mənbədən gəlir?

A) magarali kələfdən

B) burun-kirpik sinirindən

C) üz arteriyasi kələfindən

D) özün hərəki sinirindən

E) dərin dasliq sinirindən

569. Beyin qisalarinin iltihabi zamani gözün hərəki sinirinin ilk zədələnən sinirlərdən biri olmasini nə ilə izah etmək olar?

A) sinirin ayaqciqlararasi sisternada yerləsməsi ilə

B) eyni mənbədən inkisaf etmələri ilə

C) sinirin mürəkkəb inkisaf mexanizmində sərt qisa elementlərinin yaxin istiraki ilə D) siniri örtən qisa elementlərinin qüsurlarinin tez-tez rast gəlinməsi ilə

E) sinirin qidalanmasinin pozulmasi iiÉ™

570. Beyin kötüyünün dorsal hissəsindən xaric olan siniri müəyyənləsdirin:

A) n.trochlearis B) n.oculomotorius C) n.trigeminus D) n.facialis

E) n.vagus

571. Üçlü sinirin hərəki nüvəsi yerləsir

A) rombabənzər çuxurun yuxari hissəsində

B) rombabənzər çuxurun orta hissəsində

C) rombabənzər çuxurun asagi hissəsində

D) orta beyindÉ™

E) onurga beynindÉ™

572.Üçlü sinir düyünü harada yerləsir?

A) sərt qisaarasi bosluqda B) sərt qisaüstü bosluqda C)sərt qisaalti bosluqda D) hörümçəktorunabənzər qisaalti bosluqda C) yumusaqqisaalti bosluqda

573.Üçlü sinir beyin əsasi çixir:

A) beyinciyin orta ayaqciginin körpüyə keçən yerindən D) körpüdali sirimdan B) ön- yan sirimdan C) arxa-yan sirimdan E) orta bevnin içəri sirimindan

574. Göz sinirinin saxələrini müəyyən edin:

I. N.nasosiliaris II. N.infraorbitalis III. N.zygomaticus IV. N.frontalis V. N.lacrimalis

VI. N. supraorbitalis

A) I, IV, V

B) I, III, IV

C) IV, V,VI

D) II, III, IV

E) III, IV, V

575. Göz sinirinin hansi saxəsi burun boslugunda innervasiya zonasina malikdir?

A) n.ethmoidalis anterior B) n. ethmoidalis posterior C) nn.ciliaris longi D) n.infratrochlearis E) r.communicas

576. ng sinirinin saxələrini müəyyən edin

I. N. N.nasosiliaris II. N.infraorbitalis III. N.zygomaticus IV. N.frontalis V. N.lacrimalis VI. Rr.qanglionares VII. R.meningeus

A) II,III,VI,VII

B) I,II,IV,V

C) II,IV,VI,VII

D) III,IV,V,VI

E) I,IV,V,VII

577. Kiçik qaz ayagi innervasiya edir:

I.Asagi göz qapagini II.Yuxari göz qapagini III.Yuxari dodagi IV. Asagi dodagi

V. Xarici burunun dərisini VI. Daxili burunun ön hissəsini

A) I,III,V,VI

B) I,II.IV,VI C) II,IV,V,VI D) III,IV,V,VI E) I,II,III,V

578. N. nasopalatinus hansi sinirin saxəsidir?

A) içəri arxa burun saxələrinin B) damaq sinirinin C) bayir arxa burun saxələrinin D) böyük damaq sinirinin E) kiçik damaq sinirinin

589. Çənə sinirinin saxələrini müəyyən edin

I. N.nasosiliaris II. N.massetericus III. N.temporales profundi IV. N.lingualis V. N.zygomaticus VI. N.auriculotemporalis

A) II,III,IV,VI

D) II,III,V,VI,

B) I,II,III, IV,

C) I,IV,V,VI,

E) III,IV,V,VI,

590. Çənə sinirinin hərəki lifləri innervasiya edir

I. Çeynəmə əzələləri II. Mimiki əzələləri III. Təbil və damaq pərdəsini gərginləsdirən

əzələləri IV. Çənə-dilalti və iki qarinciqli əzələnin ön qarincigini V. Udlaq əzələlərini

A) I, III, IV

B) II, III, IV

C) I, II, V

D) II, IV, V

E) III, IV, V

591.Qulaq seyvani-gicgah sinirinin saxələrinə aid deyil:

A) dərin gicgah siniri C) qulaq seyvaninin ön siniri B) xarici qulaq kecəcəyi sinirləri D) səthi gicgah siniri E) qulaqalti saxələr

592. Dil sinirinin saxələrini müəyyən edin:

I.N. sublingualis II. Rr.lingualis III. Chorda tympani IV. Rr.isthmi faucium V.Rr.parotidei A) I,II,IV C)I.III.V B) III,IV,V D) II,III,IV E) II,IV,V

593. Gözün hərəki sinirinin tərkibində hansi lifiər vardir?

A) hissi-hərəki B) hissi-parasimpatik C) hərəki- parasimpatik D) hissi-simpatik E) hərəki-simpatik

594.Gözün hərəki siniri innervasiya etmir:

A) yuxari çəp əzələni B) yuxari düz əzələni C) asagi çəp əsələni D) içəri düz əzələni E) asagi düz əzələni

595. Blok siniri beyin əsasina çixir:

A) beyin ayaqciqlarinin bayir sirimindan B) beyin ayaqciqlarinin icəri sirimindan C) körpüdali sirimdan D) uzunsov beynin arxa-yan sirimindan E) uzunsov beyninön-yan sirimindan

.596.Uzaqlasdirici sinirin nüvəsi harada yerləsir?

A) uzunsov beyində B) beyin körpüsünün əsasinda C) beyin körpüsünün qapaginda D) orta beyin qapaginda E) beyin ayaqciqlarinda

597. Uzaqlasdirici sinir innervasiya edir:

A) bayir düz əzələni B) yuxari düz əzələni B) asagi düzəzələni C) içəri düz əzələni D) yuxari çəp

əzələni 598. Üz sinirinin tərkibindəki lifləri müəyyən edin.

A) hissi, sekretor və hərəki B) hissi, simpatik və hərəki C) hissi, sekretor və simpatik D) hərəki,sekretor və simpatik

E) parasimpatik simpatik vÉ™ hissi

599. Üz sinirinin qulaqalti kələfdən çixan saxələrinə aid deyil:

A) r.stylohyoideus B) rr.zygomatici C) rr.buccales

D) r.marginales mandibulae E) rr.temporales

600. Üz sinirinin kəllədaxili hissəsindən çixan saxələrə aid deyil:

A) qulaq seyvaninin arxa siniri

B) təbil teli

C) üzəngi siniri

D) böyük dasliq siniri E) birləsdirici saxə

601. Üz siniri hansi əzələləri innervasiya edir?

I. Mimiki əzələləri II.damaq pərdəsini qaldiran əzələniIII. Yumsaq damagi qaldiran əzələni IV. Biz dilalti əzələni V. Yumsaq damagi gərginləsdirən əzələni VI. Üzəngi

əzələsi

A) I; II; IV; VI

B) II; IV; V; VI

C) I; III; IV; VI

D) III; IV;V; VI

E) I; IV;V; VI

602. Təbil kələfinin əmələ gəlməsində istirak edir:

I. Üz siniri II. Xarici yuxu kələfi III. Daxili yuxu kələfi IV. Azan sinir V. Dil-udlaq siniri VI.

Əlavə sinir VII. Gözün hərəki siniri VIII. Üz arteriyasinin kələfi

A) I; IV; V

 

B) II; IV; VI

 

C) II; III; VII

 

D) I; III; V

+

E) V; VI; VII

 

603. Təbil kələfi innervasiya edir:

I. Esitmə borusunu II. Daxili qulaq keçəcəyini III. Təbil boslugunu IV. Məməyəbənzər

çixinti hücrələrini V. Xarici qulaq keçəcəyini VI. Zarli labirinti

A) I; III; IV

B) I; II; V

C) II; IV;VI

D) III; IV;VI

E) IV; V;VI

604.Üz sinirinin kəllə daxili hissəsindən ayrilmir:

A) biz-dilalti saxə B) böyük dasliq siniri C) təbil teli D) üzəngi siniri E) birləsdirici saxə

605.Böyük dasliq sinirinin tərkibində hansi liflər vardir?

A) hərəki- parasimpatik B) hissi-hərəki C) hərəki-simpatik D) hissi-simpatik E) hissi-parasimpatik

606.Böyük dasliq sinirinin tərkibindəki hərəki liflər hansi əzələləri Innervasiya edir?

A) damaq pərdəsini qaldiran əzələni C) üzəngi əzələsini B) udlaq əzələlərini D) dil əzələlərini E) boyun əzələlərini

607. Böyük dasliq siniri hansi düyündə qurtarir?

A) qanadabənzər –damaq düyünündə C) qulaq düyünündə B) kirpik düyünündə D) çənəalti düyündə E) dilalti düyündə

608. Boyun ilgəyi vasitəsilə innervasiya olunmur:

A) çənə-dilalti əzələ

B) dös-qalxanabənzər əzələ

C) çənəalti-dilalti əzələ D) dös-dilalti əzələ E) kürək-dilalti əzələ

609. Böyük dasliq siniri innervasiya edir:

I. Damaq pərdəsini gərginləsdirən əzələni II. Göz yasi vəzisini III. Çənəalti agiz suyu vəzisini IV. Ikiqarinciqli əzələnin arxa qarincigini V. Damaq pərdəsini qaldiran əzələni

VI.Agiz və burun bosluqlarinin selikli qisa vəzilərini

A) II;V.VI

B) II,IV;V

C) I; II, V

D) III; V,VI

E) II; V,VI

610. Burun-kirpik sinirinin saxələrinə aid deyil:

A) dərin gicgah siniri

B) blokalti sinir

C) ön xəlbir siniri D) arxa xəlbir siniri E) uzun kirpik siniri

611. Dəhliz qanqlionun periferik çixintilari baslayir.

I. Dəhliz pilləkənindən II. Ellipsəbənzər kisəcikdən III. Kürəvi kisəcikdən IV. Təbil pilləkənindən V. Yarimdairəvi axacaqlardan

A) II;III; V

B) II; IV; V

C) I; II; IV

D) III; IV;V

E) I; III; IV

612. Esitmə analizatorunun II neyronlarini müəyyən edin:

I. Asagi qosatəpə nüvəsi II. Ilbizin ventral nüvəsi III. Ilbizin dorsal nüvəsi IV. Içəri dizəbənzər nüvə V. Bayir dizəbənzər nüvə VI.Trapesiyayabənzər cismin dorsal nüvəsi:

A) II; IV

B) II;V

C) IV;VI

D) II; III

E) IV; V

613. Esitmə analizatorunun II neyronunun aksonlari əmələ gətirir:

A) esitmə sinirini B) içəri ilgəyi C) bayir ilgəyi D) mərkəzi esitmə yolunu E) esitmə mərkəzini

614.Esitmənin qabiqalti neyronlarini müəyyən edin:

I.Bayir dizəbənzər cisim II.Icəri dizəbənzər cisim III.Asagi ttəpəcik IV. Yxari təpəcik V. Görmə qabari

A) II,III C) I,III B) II,IV D) IV,V E) I,V

615. Bipolyar neyronlardan əmələ gəlmisdir:

A) gangl.oticum B) gangl. coeliacum C) gangl.cochleare D) gangl.trigeminale E) gangl.cervicothoracicum

616. Hansi sinirlərin tərkibində sekretor liflər vardir?

A)VII IX X C) III,V,VII B)V,VII,IX D)VII,X,XI E) III,VII,X

617. Dil-udlaq sinirinin sekretor nüvəsi adlanir:

A) agiz suyu ifraz etdirici asagi nüvə B) agiz suyu ifraz etdirici yuxari nüvə

C) tək yol nüvəsi D) dorsal nüvə E) hissi nüvə

618. Azan sinirin nüvələrini müəyyən edin:

I. Tək yol nüvəsi II. Ikinövlü nüvə III. Agiz suyu ifraz etdirici asagi nüvə IV. Dorsal nüvə V. zeytun nüvəsi

A) I;II; IV

B) II; III; V

C) III; IV;V

D) I; III; IV

E) II; IV; V

619. Azan sinirin boyun hissəsinin saxələrinə aid deyil:

A) bronx saxələri B) boyun saxələri

C) yuxari qirtlaq siniri

D) yuxari boyun ürək saxələri E) qayidan qirtlaq siniri

620. Qayidan qirtlaq siniri innervasiya etmir:

A) qalxanabənzər vəzi B) qida borusunun boyun hissəsini C) nəfəs borusunun boyun hissəsini D) ürəyi E) qirtlagin asagi hissəsinin selikli qisasini

621. Azan sinirin boyun hissəsinin saxələrinə aid deyil:

A) qida borusu saxələri E) udlaq saxələri B) yuxari qirtlaq siniri C) asagi boyun ürək saxələri D) yuxari boyun ürək saxələri

622. Azan sinirin dös hissəsindən hansi saxələr ayrilmir?

A) asagi qirtlaq siniri B) qida borusu saxələri C) nəfəs borusu saxələri D) bronx saxələri E) ürək saxələri

623. Ön azan kötüyünün saxələrini müəyyən edin:

I. Ön mədə saxələri II. Arxa mədə saxələri III. Qaraciyər saxələri IV. Qarin kələfi

saxələri V. Bagirsaq saxələri

A) I,III B) II,III C) I,II D) III,IV E) IV,V

624. lavÉ™ sinir innervasiya edir:

I. Trapesiyayabənzər əzələni II. Çənəalti-dilalti əzələni III. Çənəalti-dilalti əzələniIV. Rombabənzər əzələni VI. Dös-körpücük-məməyəbənzər əzələni VII Qirtlaq.əzələlərini

A) IV; VI; VII

B) II; V; VI

C) III; IV; VI

D) I;VI;VII

E) III; V; VI

625. lavə sinirin daxili saxələri hansi sinirə birləsir?

A) azan sinirinə B) üçlü sinirinə

C) dilalti sinirinÉ™

D) dil-udlaq sinirininə E) üz sinirininə

626. Gözün hərəki sinirinin yuxari saxəsi vasitəsilə innervasiya olunur?

A) musculus levator palpebrae superioris B) musculus rectus inferior.

C) musculus rectus medialis. D) musculus rectus lateralis E) musculus obliquus inferior

627.Hissi saxələri kirpik qanqlionuna çatir:

A) burun- kirpik sinirinin B)ön xəlbir sinirinin

C) görmə sinirinin

D) alin sinirinin

E) arxa xəlbir sinirinin

628. Biz-dilalti əzələnin innervasiya mənbəyini müəyyən edin:

A) üz siniri

B) dilalti sinir

C) dil-udlaq siniri D) üçlü sinir

E) azan sinir

629. Dil-udlaq sinirinin parasimpatik hissəsinə aiddir?

I. Çənəalti düyün II. Agiz suyu ifrazetdirici yuxari nüvə III. Agiz suyu ifraz etdirici asagi nüvə IV. Qanadabənzər-damaq düyünün V. Qulaq düyününü VI. Təbil (Yakobson) anastomozu VII. Arxa (parasimpatik)nüvədən

A) III;V; VI

D) II; V; VI

B) IV; VII;VII

C) VI;VII;VII

E) I; II; V

630. Böyük ənsə dəliyindən kəllə bosluguna daxil olur?

A) r.spinalisn. accessorius B) n. vagus

C) n. hypoglossus

D) n. glossopharyngeus

E) r.cranialis n. accessorius

631. Dil-udlaq sinirinin saxələrinə aid deyil:

A) ürək saxəsi C) təbil siniri B) udlaq saxəsi D) badamciq saxəsi E) cib saxəsi

632. Dilalti sinirin innervasiya zonasini müəyyən edin?

I.Dilin xüsusi əzələlərini II. Dilin skelet əzələlərini III. Agizin dalrəvi əzələsinl IV.Çənə- dilalti əzələ V. dös əzələləsini VI.qirtlaq əzələlərini

A)I, II,III B)I,IV, V C)II, IV,VI D)IV,V,VI E)III,IV,V

633.Duygu sinirlərinə aid deyil:

A) n. trigeminus B) n.olfactorus C) n. facialis D) n. vagus E) n.hypoglossus

634. Vidaci dəlikdən keçməyən anatomik törəməni müəyyən edin:

A) n. hypoglossus B) v. jugularis interna C) n. vagus D) n. accessorius E) n. glossopharyngeus

635.Tərkibində vegetativ lif olan sinir hansidir?

A) n.trochllearis B) n.oculomotoius

C) n.accessorius D) n. abducens E) hypoglosus

636. Dad duygusunun ikinci neyronlari adlanir?

A) nucl.salvatorius superior B) nucl.ambigus C) nucl.dorsalis n.vagi D) nucl.spinalis n.trigemini E) nucl.tractus solitarius

636.Qulaq düyünündən sekretor liflər qulaqalti vəzə hansi sinir vasitəsilə

çatir?

A) qulaq seyvani-gicgah C) dil-udlaq B) azan D) dilalti E) üz

637.Kəllə sinirlərdən hansinin hərəki nüvəsi orta beyndə yerləsir?

A) VI B) IV C) VII D) IX E) XI

638.Basin və üzün dərisindən dasinan umumi hissiyatin aparici yolunun Ikinci neyronu hansi nüvədir?

A) nucl.principalis n.trigemini C) nucl. salvatorius superior B) nucl.salvatorius inferior

D) nucl. tractus solitarus E) nucl. ambiguus

639. Zədələnməsi dad duygusunun itkisinə səbəb olmur:

A) n.hypoglossus

B) n.glossopharyngeus C) n.vagus

D) n.facialis

E) ganglion geniculi

640. Zədələnməsi dad duygusunun itməsinə səbəb olur.

A) təbil teli və dil udlaq siniri B) üçlü sinir və təbil teli

C) üçlü sinir və dil udlaq siniri D) üçlü və azan sinirləri

E) təbil teli və dilalti sinir

641. Körpüarxasi sirimdan (yariqdan) xaric olan sinirlərin düzgün ardicilliqla müəyyənləsdirin:

A) VI -VII –VIII

B) V - VI - VII

C) VII -VI - V

D) IX - X - XI

E) VII -VIII – IX

642.Azan sinirin hərəki nüvəsidir:

A) nuc. ambiguus

B) nuc. salivatorius inferior C) nuc. tractus solitari

D) nuc. corporis trapezoidei E) nuc. dorsalis

643. Azan sinirin hansi saxəsi ürəyin səthi kələfində istirak edir.

A) sol yuxari boyun ürək saxələri B) sag yuxari boyun ürək saxələri C) sol asagi boyun ürək saxələri D) sag asagi boyu nürək saxələri

E) sol yuxari və sag asagi boyun ürək saxələri

644. Ön mədə kələfi innervasiya edir.

I. Mədənin ön səthini II. Mədənin arxa səthini III. Pankreasi IV. Qaraciyəri V. Böyrəkləri A) I; IV

B) II; V

C) III; V

D) I; II

E) III; IV

645. Arxa mədə kələfi saxələr verir.

A) qarin kələfinə

B) aorta önü kələfə

C) yuxari çöz kələfinə D) asagi çöz kələfinə

E) böyrək kələfinə

646. Azan sinirin parasimpatik lifləri mədə-bagirsaq sisteminin innervasiya edir:

A) çənbər bagirsagin sol əyriliyinə kimi B) çənbər bagirsagin sag əyriliyinə kimi C) kor bagirsaga kimi

D) qalça bagirsaga kimi E) düz bagirsaga kimi

647. Qulaq seyvaninin arxa siniri innervasiya edir:

I. Kəlləüstü əzələnin alin qarincigini II.Kəlləüstü əzələnin ənsə qarincigini

III. Iki qarinciqli əzələnin arxaqarincigini IV. Dərialti əzələni V. Dös-körpücük- məməyəbənzər əzələni V. Trapesiyayabənzər əzələni

A) II; III

B) I; IV

C) V; VI

D) V; V

E) II; V

648.Hansi kəllə sinirinin qanqlionu bipolyar neyronlardan təskil olunmusdur?

A) N.facialis B) N.trigeminusC).N.oculomotoriusD) N.vestibulocochlearus E)

N.glossopharyngeus

650. Hansi boyun sinirinin arxa saxəsi tərkibcə hərəkidir?

A) CI

B) CII

C) CI

D) CIV

E) CVII

651.Kəllə sinirlərindən hansinin tərkibində parasimpatik liflər yoxdur?

A) XI

D) VII B) X C) IX E) III

652. Boyun kələfi hansi boyun fəqərələri səviyyəsində yerləsir?

A) I-IV

B) I-III

C) III-V

D) IV-VI

E) V-VIII

653. Boyun kələfi hansi əzələni innervasiya etmir?

A) çənə-dilalti əzələni

B) boyunu dərin əzələlərini C) trapesiyayabənzər əzələni

D) dilalti sümüyün altinda olan əzələləri

E) çənəalti-dilalti əzələni

654. Diafraqma siniri innervasiya edir:

I. Ürək kisəsini II. Qabirga plevrasini III. Orta divar plevrasini IV. Mədənin baglarini V. Qaraciyər baglarini VI. Ürəyin əzələ qisasini VII. Orta pilləli əzələni

A) I; III; V

+

B) III; IV; VI

 

C) II; III; VII

 

D) I; II; VII

 

E) IV; V; VI

 

655. Boyun kələfinin birləsdirici saxələrinə aid deyil:

A) dil-udlaq sinirinə gedən birləsdirici saxə B) əlavə sinirə gedən birləsdirici saxə

C) dilalti sinirə gedən birləsdirici saxə

D) simpatik kötüyün yuxari qanqlionuna gedən saxə

E) bazu kələfinə gedən birləsdirici saxə

656. Boyun kələfinin hissi-dəri sinirlərinə aid deyil:

A) n.subclavius

B) n.auricularis magnus C) n.occipitalis minor D) n.transversus colli E) nn.supraclaviculares

657 . Bazu kələfi hansi sinirlərin ventral saxələrindən formalasir.

A) CV-CVIII, ThI və qismən CIV B) CII-CIV və qismən Cv

C) CII-CVI və qismən CVII D) CIV-CVII və qismən CVII E) CVI-CVII və qismən ThI

658. Bazu kələfi körpücüküstü hissədə əmələ gətirdiyi kötükləri müəyyən edin.

I. Yuxari II. Asagi III. Içəri IV. Bayir V. Orta VI. Ön VII. Arxa

A) I; II; V

B) II; IV; VI

C) III; V; VII

D) IV; VI; VII E) I; II; IV

659. Bazu kələfinin körpücükalti hissəsi hansi dəstələrə ayrilir? I. Ön II. Arxa III. Içəri IV. Bayir V. Orta

A) II; III; IV

B) I; II; III

C) III; IV; V

D) I; III; V

E) II; IV; V

660. Bazu kələfindən çixan kürəkalti sinir vasitəsilə innervasiya olunur: I. Tinüstü əzələ II. Tinalti əzələ III. Kürəkalti əzələ

IV. Kiçik girdə əzələ V. Böyük girdə əzələ VI. Rombabənzər əzələ

A) III;V

B) IV; VI

C) I; V

D) II II

E) II; V

661. Bazu kələfinin qisa saxələrinə aid deyil:

A) əzələ-dəri siniri B) qoltuq siniri

C) kürəkalti sinir

D) kürəküstü sinir

E) dös qəfəsinin uzun siniri

662. Bazu kələfinin uzun saxələrinə aid deyil:

A) dös qəfəsinin uzun siniri B) əzələ-dəri siniri

C) mil siniri D) orta siniri E) dirsək siniri

663. Bazu kələfinin saxələrindən olan dös qəfəsi arxasi sinir innervasiya edir:

A) arxanin ən enli əzələsini

B) böyük girdə əzələni

C) trapesiyayabənzər əzələni

D) kürəyi qaldiran əzələni

E) kiçik girdə əzələni

664. Orta sinir saiddÉ™ innervasiya etmir:

A) biləyi bükən dirsək əzələni B) biləyi bükən mil əzələni

C) barmaqlari bükən səthi əzələni

D) uzun ovuc əzələsini

E) bas barmagi bükən uzun əzələni

665. Dirsək sinir əl bas barmaq əzələlərindən hansini innervasiya edir:

A) bas barmagi yaxinlasdiran əzələni B) bas barmagi uzaqlasdiran əzələni

C) bas barmagibükən uzun əzələni D) bas barmagi açan əzələni

E) bas barmagi qarsilasdiran əzələni

666. Bas barmaq əzələlərindən hansi orta və dirsək sinirləri ilə innervasiya olunur:

A) bas barmagi bükən qisa əzələ B) bas barmagi yaxinlasdiran əzələ C) bas barmagi uzaqlasdiran əzələ D) bas barmagi qarsilasdiran əzələ E) bas barmagi bükən uzun əzələ

667. Mil siniri bazuda yerləsir:

A) bazu-əzələ kanalinda

B) ikibasli əzələnin içəri siriminda C) ikibasli əzələnin bayir siriminda D) qoltuq çuxurunun asagi dəliyində

E) üçbasli əzələnin arxa səthində

668. Kürəyin arxa siniri vasitəsilə innervasiya olunur:

I. Rombabənzər əzələ II. Kürəyi qaldiran əzələ III. Arxanin ən enli əzələsi IV. Trapesiyayabənzər əzələ V. Yuxari dal disli əzələ

VI. Asagi dal disli əzələ VII. Böyük girdə əzələ

A) I; II

B) III; V

C) IV; VI

D) II; VII

E) I; VII

667. II və III qabirgaarasi sinirlərin bayir dəri saxələri bazu kələfinin hansi uzun saxələri ilə əlaqələnir?

A) bazunun içəri dəri siniri B) orta sinir

C) əzələ-dəri siniri

D) saidin içəri dəri siniri E) mil siniri

668. Dörd-bes cüt asagi qabirgaarasi sinirlər qarnin ön divarinin dərisini qarinalti nahiyəyə qədər innervasiya edir:

A) qarinalti nahiyənin dərisini B) qarinüstü nahiyənin dərisini

C) göbək nahiyənin dərisini

D) qarinin enli əzələsini E) qarinin düz əzələsini

669. Orta sinirdən ayrilan barmaqlarin ikinci ümumi ovuc siniri innervasiya edir:

I. Orta barmagin ovuc səthinin bayir yarisini II. Orta barmagin ovuc səthinin içəri yarisini

III. Səhadət barmagin ovuc səthinin içəri yarisini IV. Səhadət barmagin ovuc səthinin bayir yarisini

V. II soxulcanabənzər əzələni VI. III soxulcanabənzər əzələni

VII. Səhadət və orta barmaqlarin orta və distal falanqalarinin arxa səthlərini

A) I; III; V; VII

B) III; IV; V; VI

C) IV; V; VI; VII

D) II; IV; VI; VII

E) I; III; VI; VII

670. Bel kələfi hansi sinirlərin ventral saxələrindən təskil olunmusdur?

A) Th12, LI-III və qismən L4 B) Th12, LI-II

C) LII-LIV

D) LII-LV

E) LI-L3

671. Bel kələfi yerləsir.

I. Bel fəqərələrinin köndələn çixintisinin önündə II. Asagi dös və bel fəqərələrinin cisminin önündə III. Belin kvadrat əzələsinin önündə

IV. Belin kvadrat əzələsinin içəri tərəfindən V.Böyük bel əzələsinin daxilində

A) I; III; V

B) II; III; IV

C) III; IV; V

D) I; II; V

E) II; III; V

672. Bel kələfinin saxələrinə aid deyil:

A) daxili qapayici sinir

B) cinsiyyət bud siniri

C) qapayici sinir D) qalça-qasiq siniri

E) qalça-qarinalti sinir

673. Qapayici sinirin innervasiya zonasini müəyyən edin.

I. Buduniçəri qrup əzələləri II. Budun ön qrup əzələləri III. Budun ön səthinin dərisi

IV. Budun içəri səthinin dərisi V. Bud-çanaq oynagi VI. Diz oynagi A) I; IV; V

B) I; III; IV

C) II; III; IV

D) II; IV; V

E) III; V; VI

674. Bud sinirinin əzələ saxələri innervasiya etmir:

A) budun ikibasli əzələsi

B) dərzi əzələsi

C) qalça-bel əzələsi

D) budun dördbasli əzələsi

E) daraq əzələsi

675. Dərialti sinir innervasiya edir:

I. Baldirin ön-içəri səthinin dərisini II. Içəri topugu III. Bayir topugu IV. Ayagin içəri kənarini V. Bas barmagin içəri səthini

VI. Ayagin arxa səthini VII. Ayagin bayir kənarini

A) I; II; IV; V

B) I; II; VI; VII

C) II; III; V; VI

D) II; IV; VI; VII

E) IV; V; VI; VII

676. Oma kələfi hansi sinirlərin ventral saxələrindən formalasir?

A) LV, SI-IV və qismən LIV B) SI-IV

C) LV vÉ™ SI-II

D) SI-V və qismən SV E) LIV-LS və SI-IV

677. Oma kələfi yerləsir:

A) armudu əzələ fassiyasi ilə çanaq fassiyasi arasinda B) armudu əzələ ilə çanaq fassiyasi arasinda

C) armudu əzələ ilə daxili qapayici əzələ arasinda D) omanin çanaq səthində

E) böyük bel əzələsinin altinda

678Oma kələfinin qisa saxələrinə aid deyil:

A) qalça-bel siniri

B) yuxari sagri siniri C) asagi sagri siniri

D) cinsiyyət siniri

E) daxili qapayici siniri

679. Ayaqarxasinin içəri dəri siniri vasitəsilə innervasiya olunmur:

A) ayagin bayir kənari B) ayagin içəri kənari

C) II barmagin III barmaga baxan səthi D) III barmagin II barmaga baxan səthi E) bas barmagin arxa içəri səthinin dərisi

680. Hansi kəllə sinirləri üçün nucl. ambiguus ümumi sayilmalidir?

I. Dil-udlaq siniri II. Dəhliz-ilbiz siniri III. Azan sinir IV. Dilalti sinir V. Əlavə sinir VI. Üçlü sinir VII. Üz siniri

A) I; III; V

B) III; V; VI

C) II; V; VII

D) I; II; IV

681. Bazu kələfinin qisa saxələrinə aiddir:

A) dös qəfəsinin uzun siniri B) əzələ-dəri siniri

C) orta sinir D) mil siniri E) dirsək siniri

682. Dirsək sinirinin ovuc saxəsindən ayrilan dərin saxə vasitəsilə innervasiya olunmur:

A) I və II soxulcanabənzər əzələ

B) bas barmagi bükən qisa əzələ

C) çeçələ barmagi qarsilasdiran əzələ

D) III və IV soxulcanabənzər əzələlər

E) bas barmagi yaxinlasdiran əzələ

683. Bazunun bayir yuxari dəri siniri hansi sinirdən ayrilir?

A) qoltuq sinirindən B) əzələ-dəri sinirindən C) mil sinirindən

D) dirsək sinirindən

E) bazunun içəri dəri sinirindən

684. Oturaq siniri sagri nahiyəsindin bud nahiyəsinə harada yerləsir?

A) ikibasli əzələnin uzun basi ilə budu yaxinlasdiran böyük əzələnin arasinda B) ikibasli əzələ ilə yarizarli əzələ arsinda

C) ikibasli əzələ ilə yarivətərli əzələ arasinda D) yarizarli və yarivətərli əzələ arasinda

E) yarizarli və budu yaxinlasdiran uzun əzələnin arasinda

685. Oturaq sinir innervasiya etmir:

A) budun ikibasli əzələsinin qisa basini B) budun ikibasli əzələsinin uzun basini C) daxili qapayici əzələni

D) yaxinlasdiran böyük əzələni E) yarivətərli və yarizarli əzələləri

686. Ümumi incik sinirindən dizalti çuxurda ayrilir:

A) n.cutaneus surae lateralis B) n.cutaneus surae medialis C) n.cutaneus dorsalis medialis

D) n.cutaneus dorsalis intermedius E) n. digiti secundi medialis

687. Nn. digitales dorsales pedis innervasiya edir:

I. Bas barmagin arxa səthinin içəri yarisi II. Bas barmagin arxa səthinin bayiryarisi

III. Çəçələ barmagin arxa səthinin dərisini IV. Ikinci barmagin arxa səthinin içəri yarisi V. Üçüncü barmagin arxa səthinin bayir yarisi

A) III; V

B) I; III;

C) IV; V

D) II; IV

E) I; II

688. Baldir siniri hansi sinirlərin anastomozudan əmələ gəlir?

A) baldirin içəri və bayir dəri sinirlərinin

B) baldirin içəri dəri siniri ilə dərin incik sinirlərinin C) baldirin içəri dəri siniri ilə səthi incik sinirlərinin D) səthi və dərin inciksinirlərinin

E) qamissiniri ilə gizli sinirin saxələrinin

689. Baldir siniri innervasiya edir.

A) ayagin bayir kənarini B) ayagin içəri kənarini

C) ayagin arxa səthinin dərisini D) ayaqaltinin dərisini

E) içəri və bayir topugun dərisini

690. Bayir ayaqalti sinirin dərin saxəsi ilə innervasiya olunmur:

A) bas barmagi uzaqlasdiran əzələ B) bas barmagi bükən qisa əzələni C) daraqarasi əzələlər

D) çeçələ barmagi uzaqlasdiran əzələ

E) 3-4-cü soxulcanabənzər əzələlər

691. Dərin incik siniri ilə innervasiya olunmur:

A) uzun və qisa incik əzələləri B) ön qamis əzələsi

C) ayaq barmaqlarini açan uzun əzələ D) ayaq bas barmagini açan uzun əzələ E) ayaqarxasi əzələlər

692. Bazu oynaginin arxa hissəsinin təsrihi zamani hansi siniri zədələmək olar?

A) n. axillaries B) n. medianus C) n. radialis

D) n. cutaneus brachii medialis E) n. musculo-cutaneus

693. Bazu sümüyünün cərrahi boynunun sinigi zamani hansi sinir zədələnə bilər?

A) n. axillaries B) n. medianus

C) n. musculocutaneus D) ne. radialis

E) n. ulnaris

694. Bazu sümüyünün cisminin arxa səthinin orta 1/3 hissəsinin sinigi zamani hansi sinir zədələnə bilər?

A) nervus radialis

B) nervus musculocutaneus C) nervus ulnaris

D) nervus axillaris E) nervus medianus

695. Hansi sinir saidin ortasinda vətərlə səhv salina bilər?

A) nervus medianus B) nervus ulnaris

C) ramus superficialis nervi radialis D) ramus profundus nervi radialis

E) nervus interossеus

696Distant reseptorlara aiddir:

I. Toxunma II. Görmə III. Esitmə IV. Təzyiq V. Agri

A) II; III

B) I; II

C) III; IV

D) IV; V

E) I; III

697. Hansi aylarda usaqlar iyinin keyfiyyətini fərqləndirirlər?

A) 4-6 + B) 2-3

C) 6-7

D) 3-4

E) 8-10

698. Göz almasinin xarici oxu (mm):

A) 24,0

B) 21,75

C) 23,5

D) 23,8

E) 21,0

699. Damarli qisanin hissələrini müəyyən edin.

I. Choriodea II. Cornea III. Sclera IV. Corpus ciliare V. Iris

A) I; IV;V

B) II; III; IV

C) III; IV; V

D) I; II; IV

E) II; IV; V

700. Kirpikli cismin hansi dəstələri yaxindan görməni təmin edir?

A) meridional, həlqəvi B) meridional, radial C) yalniz radial

D) yalniz həlqəvi,

E) meridional, həlqəvi, radial

701. Qüzehli qisa ilə buynuz qisa arasindaki bucagi doldurur:

A) daraqli bag

B) kirpikli kənar

C) qursaqciq

D) ön kamera mayesi E)arxa kamera mayesi

702. Bəbəyin diametri nə qədərdir (mm)?

A) 3,0-8.0

B) 2,0-6,0

C) 2,5-5,0

D) 4,0-5,0

E) 4,5-10,0

703. Yenidogulmuslarda bəbəyin diametrin müəyyən edin (mm):

A) 2,5

B) 3,0

C) 2,0

D) 2,2

E) 2,8

704. Usagin həyatinin hansi ayinda gözyasi vəzilərinin funksiyalari meydana çixir?

A) 2,0

B) 1,0

C) 4,0

D) 1,5

E) 3,0

705. Çöpcüklərin ümumi sayi nə qədərdir (milyon)?

A) 120-130

B) 140-150

C) 160-170

D) 105-110

E) 180-190

706. Astiqmatizm bas verir:

A) buynuz qisa ilə billurun qeyri-düzgün əyriliyi olarsa

B) buynuz qisasnin qabariqligiaz olarsa C) süsəyəbənzər cismin səffafligi az olarsa

D) billurun optik oxu düz olmazsa

E) ümumilikdə gözün daxili mühitində

707. Kolbaciqlarin ümumi sayi (milyon):

A) 6,0-7,0

B) 2,0-3,0

C) 4,0-5,0

D) 3,0-4,0

E) 7,0-8,0

708. Tor qisanin hansi hissəsi kor ləkə adlanir?

A) görmə diski B) ləkə hissi

C) görmə diskin içəri hissəsi

D) görmə diskin bayir hissəsi

E) görmə diski ilə ləkə arasinda arasinda olan hissə

709. Akkomodasiya orqanina aiddir:

I. Buynuz qisa II. Kirpikli cisim III. Qüzehli qisa IV. Büllur V. Süsəyəbənzər cisim

A) II, IV

B) I, II

C) I, V

D) III, IV

E) IV, V

710. Büllur hansi yasda daha sürətlə böyüyür?

A) 1 yasinda B) 3 yasinda C) 4 yasinda D) 5 yasinda E) 7-8 yasinda

711. Gözün əlavə aparatina aid deyil:

A) bəbək

B) göz qapaqlari

C) göz almasi əzələləri

D) konyunktina

E) gözyasi aparati

712. Görmə orqaninin ektodermadan inkisaf edən törəmələrini müəyyən edin:

I. Lifli qisa

II. Kirpikli cisim III. Büllur

IV. Göz almasi əzələləri V. Isiga həssas tor qisa VI. Qüzehli qisa

A) III, V

B) II, IV

C) I, VI

D) I, III

E) II, VI

713. Bəbək zari nə zaman sorulur?

A) dölün 6-8-ci ayinda B) dölün 3-4-cü ayinda C) dölün 2-3-cü ayinda D) dölün 2-ci ayinda E) dölün 5-ci ayinda

714. Büllur kapsulu və süsəyəbənzər cisimdə yerləsən qan damarlari nə zaman itir?

A) dölün 6-8-ci ayinda B) dölün 3-4-cü ayinda C) dölün 2-3-cü ayinda D) dölün 2-ci ayinda E) dölün 5-ci ayinda

715. Yuxari çəp əzələnin funksiyasi:

A) göz almasini asagi və bayir tərəfə hərəkət etdirir

B) göz almasini asagi və bir qədər içəriyə hərəkət etdirir C) göz almasini bayira hərəkət etdirir

D) göz almasini yuxari və içəri tərəfə hərəkət etdirir

E) göz almasini yuxari və bir qədər bayira hərəkət etdirir

716. Asagi çəp çəp əzələnin funksiyasi:

A) göz almasini yuxari və içəri tərəfə hərəkət etdirir

B) göz almasini asagi və bir qədər içəriyə hərəkət etdirir C) göz almasini bayira hərəkət etdirir

D) göz almasini yuxari və bir qədər bayira hərəkət etdirir E) göz almasini asagi və bayir tərəfə hərəkət etdirir

717. Göz yasi aparatina aid deyil:

A) gözyasi məməciyi B) gözyasi vəzi

C) gözyasi çayi

D) gözyasi kanalciqlari E) burun-gözyasi axacagi

718. Gözyasi vəzisinin çixarici axacaqlarinin sayi nə qədərdir?

A) 15

B) 10

C) 12

D) 17

E) 20

719. Gənclərdə göz almasinin çəkisini müəyyən edin (q.)

A) 6,9

B) 5,0

C) 7,5

D) 4,5

E) 8,0

720. Xarici qulaq keçəcəyinin yetgin insanlarda uzunlugu (mm)

A) 30

B) 22

C) 35

D) 27

E) 33

721. Xarici qulaq keçəcəyinin baslangicinda diametri (mm)

A) 9

B) 6

C) 3

D) 5

E) 7

722. Xarici qulaq keçəcəyinin yenidogulmuslarda uzunlugu (mm)

A) 15

B) 10

C) 20

D) 22

E) 8

723. Bir yasinda xarici qulaq keçəcəyinin uzunlugu (mm)

A) 20

B) 17

C) 22

D) 15

E) 25

724. Bes yasinda xarici qulaq keçəcəyinin uzunlugu (mm)

A) 23-25

B) 20-23

C) 25-27

D) 27-30

E) 18-23

725. Yenidogulmuslarda təbil pərdəsinin mailliyi

A) 35-40°

B) 28-30°

C) 25-28°

D) 40-45°

E) 45-50°

726. Təbil pərdəsini gərginləsdirən əzələ hara baglanir?

A) çəkicin dəstəsinə

B) zindanin qisa ayaqcigina C) zindanin uzun ayaqcigina D) üzənginin basina

E) üzənginin arxa ayaqcigina

727. Üzəngi əzələsi baslayir

A) labirint divarin piramid hündürlüyünün içəri tərəfindən B) labirint divarin piramid hündürlüyünün bayir tərəfindən C) labirint divarin piramid hündürlüyünün ön tərəfindən D) labirint divarin piramid hündürlüyünün arxa tərəfindən

E) dəhliz pəncərəsinin kənarindan

728. Təbil boslugu yuxu kanali ilə birləsir

A) yuxu-təbil kanalciqlari B) böyük dasliq siniri kanali C) kiçik dasliq siniri kanali

D) esitmə borusunun daxili dəliyi

E) təbil-pullu yariq

729. Esitmə borusunun yerləsmə səthi üfüqi və orta səthlə necə dərəcəlo bucaq əmələ gətirir?

A) 40-45°

B) 90-95°

C) 25-30°

D) 60-70°

E) 100-120°

730 Esitmə borusunun sümük hissəsi borunun ümumi uzunlugunun hansi hissəsini təskil edir?

A) 1/3

B) 1/4

C) 1/2

D) 1/5

E) 2/3

731. EsitmÉ™ borusunun yetgin insanlarda uzunlugu (mm)

A) 30-35

B) 22-25

C) 35-40

D) 25-30

E) 38-42

732. Ümumi ayaqcigi hansi ayaqciqlar əmələ gətirir?

A) ön və dal sadə ayaqciqlar B) ön və bayir sadə ayaqciqlar C) dal və bayir sadə ayaqciqlar

D) ön sadə və dal ampul ayaqciqlar

E) ön ampul və dal sadə ayaqciqlar

733. Dəhliz su kəmərinin daxili dəliyi harada yerləsir?

A) ellipsəbənzər çuxurluqda

B) ön yarimdairəvi kanalda C) dal yarimdairəvi kanalda D) bayir yarimdairəvi kanalda

E) kürəvi çuxurluqda

734. Təbil boslugunun asagi divari adlanir:

A) paries jugularis B) paries tegmentalis

C) paries membranaceus D) paries labyrinthicus E) paries caroticus

735. Təbil boslugunun yuxari divari adlanir:

A) paries tegmentalis B) paries jugularis

C) paries membranaceus D) paries labyrinthicus E) paries caroticus

736. Təbil boslugunun içəri divari adlanir:

A) paries labyrinthicus B) paries jugularis

C) paries membranaceus D) paries tegmentalis

E) paries caroticus

737. Sümük hissə xarici qulaq keçəcəyinin hansi hissəsini təskil edir?

A) 2/3

B) 1/2

C) 1/4

D) 1/3

E) 1/5

738. Sümük labirintin oxunun uzunlugunu təyin edin (mm)

A) 20

B) 10

C) 25

D) 15

E) 30

739. Endilimfani əmələ gətirən damarli zolaq harada yerləsir?

A) ilbiz axacaginin xarici divarinda

B) ilbiz axacaginin asagi təbil divarinda C) ön Reysner zarinda

D) dəhliz pilləkənində E) təbil pilləkənində

740. Ilbiz axacaginin divarlarini müəyyən edin.

I. Paries externus II. Paries internus III. Pariestympanicus IV. Paries vestibularis V. Paries saperioris

A) I; III; IV

B) II; IV; V

C) III; IV; V

D) I; II; V

E) II; III; V

741. Endilimfa axacagi açilir.

A) gicgah sümüyünün dasliq hissəsinin arxasinda sərt qisa arasi sahəyə

B) dəhliz pilləkəninə C) təbil pilləkəninə D) kisəciyə

E) ilbiz axacagi

741. Xarici qulagin forma və inkisaf pozgunluqlari əlaqədardir

A) çənə sümüyünün tam və ya natamam inkisafi ilə B) əng sümüyünün tam və ya natamam inkisafi ilə C) gicgah sümüyünün tam və ya natamam inkisafi ilə D) qulaqətrafi əzələləri zəif inkisafi ilə

E) xarici qulaq dəliyinin tam inkisaf etməməsilə

742. Dad soganaqlarinin insanda miqdarini müəyyən edin

A) 2000

B) 1500

C) 2200

D) 3000

E) 2500

743. Dad soganaqlari yerləsmir

A) udlaqda B) dildÉ™

C) damaqda D) əsnəkdə

E) qirtlaq qapaginda

744. Dildən dad hissiyatini dasiyan sinirləri müəyyən edin

A) VII, IX, X + B) V, VII, IX

C) V, IX, X

D) IX, X, XII

E) V, VII, XII

745. Dad soganaqlarinin formalasmasi vÉ™ diferensiasiyasi hansi yasda bas verir

A) 3-4

B) 4-5

C) 2-3

D) 5-6

E) 1-2

746. Dərinin funksiyasina aid deyil

A) qan yaradici

B) qoruyucu

C) hərarətin tənzimi D) ifrazat

E) refleksogen zonalara malik olmasi

747. Dəri duygusuna aid deyil

A) reseptor B) toxuma

C) agri

D) təzyiq

E) hərarət

748. Dəri törəmələrini müəyyən edin:

I. Tüklər II. Daraqlar III. Dirnaq IV. Tər vəziləri V. Piy vəziləri VI. Dərialti əsas VII. Piy toxumasi

A) I; III; IV; V

+

B) I; IV; V; VII

 

C) II; III; V; VI

 

D) III; IV; V; VII

 

E) II; III; IV; VI

 

749. Polimastiya nədir?

A) əlavə süd vəzinin olmasi

B) süd vəzinin birinin inkisaf etməməsi

C) süd vəzinin hər ikisinin inkisaf etməməsi

D) əlavə məməciklərə rast gəlinməsi

E) vəzilərin birinin normal digərinin natamam inkisafi

750. Süd axacaqlarinin miqdarini müəyyən edin:

A) 10-10

B) 3-5

C) 15-17

D) 5-10

E) 17-20

751. Süd vəzinin paylarini müəyyən edin:

A) 15-20

B) 8-10

C) 10-12

D) 13-15

E) 20-23

752. Dəridən ümumi hissiyyatin aparici yolunu müəyyən edin.

I.Onurga beyni qabiq yolu II. Nazik dəstə yolu III.Onurga beyini beyincik yolu

IV. Üçlü sinirin ekstraseptiv yolu V. Pazabənzər dəstə yolu A) I; IV

B) II; V

C) III; V

D) I; III

E) II; III

753.Sümük divara malik olmayan sərt qisa ciblərini müəyyən edin?

I.Yuxari sagittal cib

II,Asagi sagittal cib III. Magarali cib IV .Düz cib V,Köndələn cib

VI.S-ə bənzər cib

 

A) II,IV

B) II,V C) I,VI D) III,V E) IV,V

754 .Bud sümüyünün basini qidalandirlr?

A) a.obturatoria

B) a.pudenta interna C)a.femoralisD)a.profunda femoris E)

a.pudendae externae

755. Bud – çanaq oynagini qidalandiran arteriyalari müəyyən edin:

I. Yuxari sagri arteriyasi II. Asagi sagri arteriyasi III. Qapayici arteriya

IV. Budu dolanan bayir arteriya

V. Budu dolanan içəri arteriya

A)I, III, V

B)II, IV, V

C)III, IV, V

D)I, II, IV

E)II, III, IV

756. Budu yaxinlasdiran böyük əzələinnervasiya olunur.

I. Oturaq sinir II. Bud siniri

III. Qapayici sinir

IV. Cinsiyyət-bud siniri

V. Qalça-qasiq siniri

A)I, II

B)II, III

C)IV, V

D)II, IV

E)I, V

757. Çanagin daxili orqanlar sinirlərinin tərkibindəki parasimpatik liflər hansi anatomik törəmələri innervasiya edirlər:

I. Enən çənbər bagirsagi II. Kor bagirsag

III. S-əbənzər çənbər və düz bagirsagi

IV. Böyrəkləri

V.Kiçik çanaq orqanlarini

VI. Xarici cinsiyyət orqanlarinin cizgisiz əzələləri vəvəziləri

A)I, III, V, VI

B)I, III, IV, V

C)II, III, IV, VI

D)III, IV, V, VI

E)II, III, V, VI