Share PDF

Search documents:
  Report this document  
    Download as PDF   
      Share on Facebook

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr -

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

VOLUMUL III – SPECIFICATII

SECTIUNEA III.A.2 – CERINTE SPECIFICE

Pag. 1/227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

CUPRINSUL VOLUMULUI III -

SECTIUNEA III.A.2 – CERINTE SPECIFICE

VOLUMUL III – SPECIFICATII ..................................................................................................................................

1

SECTIUNEA III.A.2 – CERINTE SPECIFICE............................................................................................................

1

CUPRINSUL VOLUMULUI III - SECTIUNEA III.A.2 – CERINTE SPECIFICE.................................................

2

CERINTE SPECIFICE PENTRU EXECUTAREA RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA CU

 

CONDUCTE DIN PEID ................................................................................................................................................

12

1. GENERALITATI. RETELE DE ALIMENTARE CU APA .............................................................................

13

1.1INSTRUCTIUNI TEHNICE PENTRU MONTAREA CONDUCTELOR DIN POLIETILENA,

SUBTERANE, PENTRU DISTRIBUTIA APEI POTABILE......................................................................................

14

2. INSTRUCTIUNI DE MONTAJ...........................................................................................................................

15

2.1

GENERALITATI..........................................................................................................................................

15

2.2

MANIPULAREA, TRANSPORTUL, DEPOZITAREA SI CONSERVAREA MATERIALELOR ............

16

2.2.1

Principii generale.....................................................................................................................................

16

2.2.2

Reguli practice..........................................................................................................................................

16

2.2.3 Reguli speciale pentru tuburile infasurate pe tamburi .............................................................................

17

2.2.4 Temperaturi de prelucrare si montare pe santier.....................................................................................

17

2.2.5

Verificarea materialelor...........................................................................................................................

17

2.2.6

Trasarea lucrarilor...................................................................................................................................

17

2.3

PUNEREA IN OPERA..................................................................................................................................

18

2.3.1

Imbinarea conductelor .............................................................................................................................

18

2.3.2

Imbinarea cu flanse ..................................................................................................................................

19

2.3.3 Sudura cap la cap cu disc cu rezistenta....................................................................................................

19

2.3.4 Sudura cu termo - elemente a pieselor (mansoane)..................................................................................

20

2.3.5 Operatii pentru executarea sudurilor.......................................................................................................

20

2.3.6

Montarea accesoriilor..............................................................................................................................

21

2.4

CONTROLUL ETANSEITATII.............................................................................................................................

21

2.4.1

Proba conductelor principalelor..............................................................................................................

21

2.4.2

Proba conductei........................................................................................................................................

22

2.4.2.1 Fazele de probe si punere in functiune..................................................................................................................

22

2.5

ACOPERIREA CONDUCTELOR..........................................................................................................................

25

2.5.1

Umplutura.................................................................................................................................................

26

Pag. 2 / 227

 

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj.

 

 

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

 

 

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

 

 

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

 

2.5.2

Controlul compactarii transeelor.............................................................................................................

26

2.5.3 REFACEREA PAVAJULUI IN CAROSABIL SI PIETONAL....................................................................

26

2.6

PUNEREA IN FUNCTIUNE........................................................................................................................

27

CERINTE SPECIFICE PENTRU EXECUTAREA RETELELOR DE CANALIZARE CU CONDUCTE DIN

 

PVC..................................................................................................................................................................................

 

28

1. GENERALITATI. RETELE DE CANALIZARE..............................................................................................

29

1.1INSTRUCTIUNI TEHNICE PENTRU MONTAREA CONDUCTELOR DIN PVC SUBTERANE, PENTRU RETELELE DE

CANALIZARE............................................................................................................................................................

29

1.2

PROPRIETATIILE MATERIALULUI PVC DUR.......................................................................................

30

1.3CARACTERISTICILE CONDUCTELOR SI PIESELOR DE LEGATURA PENTRU CANALIZARE DIN

PVC 31

2.CONDUCTE SI PIESE DE LEGATURA PENTRU CANALIZARE DIN PVC MOD DE PREZENTARE SI

DOMENIU DE UTILIZARE ........................................................................................................................................

31

3. PUNEREA IN OPERA..........................................................................................................................................

32

3.1

TRASAREA SI NIVELMENTUL ................................................................................................................

32

3.2

EXECUTIA SAPATURII .............................................................................................................................

33

3.3

EXECUTIA CANALULUI...........................................................................................................................

33

3.4INSTRUCTIUNI GENERALE PRIVIND TRANSPORTUL, DESCARCAREA, STOCAREA TUBURILOR SI

A RACORDURILOR DIN PVC..................................................................................................................................

34

3.4.1 Aprovizionarea materialelor – Incarcare si Transport ............................................................................

34

3.4.2

Manevrarea ..............................................................................................................................................

35

3.4.3

Taierea tuburilor ......................................................................................................................................

35

3.4.4 Asamblarea prin imbinare cu inel de etanseitate .....................................................................................

35

4. TEHNICA MONTARII IN TRANSEE...............................................................................................................

36

4.1

EXECUTIA RACORDURILOR LA CANALELE DIN PVC.......................................................................

37

4.2

EXECUTIA GURILOR DE SCURGERE.....................................................................................................

37

4.3

EXECUTIA CAMINELOR DE VIZITARE .................................................................................................

38

4.4

EXECUTIA UMPLUTURILOR...................................................................................................................

38

4.5

INCERCAREA DE ETANSEITATE............................................................................................................

39

4.6

VERIFICAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR DE EXECUTATE............................................................

40

4.7

REFACEREA PAVAJULUI IN CAROSABIL SI PIETONAL....................................................................

40

5. PUNEREA IN FUNCTIUNE SI RECEPTIE......................................................................................................

40

5.1

RECEPTIA LUCRARILOR ..................................................................................................................................

40

CERINTE SPECIFICE PENTRU EXECUTAREA RETELELOR DE CANALIZARE CU CONDUCTE DIN

 

CERAMICA VITRIFICATA........................................................................................................................................

41

1. GENERALITATI. RETELE DE CANALIZARE..............................................................................................

42

1.1INSTRUCTIUNI TEHNICE PENTRU MONTAREA CONDUCTELOR DIN CERAMICA VITRIFICATA, PENTRU

Pag. 3 / 227

 

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj.

 

 

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

 

 

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

 

 

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

 

RETELELE DE CANALIZARE..................................................................................................................................

42

1.2

PROPRIETATIILE MATERIALULUI CERAMICA VITRIFICATA.........................................................

43

1.3CARACTERISTICILE CONDUCTELOR SI PIESELOR DE LEGATURA PENTRU CANALIZARE DIN

 

CERAMICA VITRIFICATA.......................................................................................................................................

43

2.

CONDUCTE SI PIESE DE LEGATURA PENTRU CANALIZARE DIN CERAMICA VITRIFICATA...

44

3.

PUNEREA IN OPERA..........................................................................................................................................

45

 

3.1

TRASAREA SI NIVELMENTUL ................................................................................................................

45

 

3.2

EXECUTIA SAPATURII .............................................................................................................................

46

 

3.3

EXECUTIA CANALULUI...........................................................................................................................

46

3.4INSTRUCTIUNI GENERALE PRIVIND TRANSPORTUL, DESCARCAREA, STOCAREA TUBURILOR SI

A RACORDURILOR DIN CERAMICA VITRIFICATA...........................................................................................

47

3.4.1 Aprovizionarea materialelor – Incarcare si Transport ............................................................................

47

3.4.2

Manevrarea ..............................................................................................................................................

47

3.4.3

Taierea tuburilor ......................................................................................................................................

48

3.4.4 Asamblarea tuburilor, piese speciale si racordare la camine de vizitare ................................................

48

4. TEHNICA MONTARII IN TRANSEE...............................................................................................................

49

4.1

EXECUTIA RACORDURILOR LA CANALELE DIN CERAMICA VITRIFICATA................................

50

4.2

EXECUTIA GURILOR DE SCURGERE.....................................................................................................

51

4.3

EXECUTIA CAMINELOR DE VIZITARE .................................................................................................

51

4.4

EXECUTIA UMPLUTURILOR...................................................................................................................

51

4.5

INCERCAREA DE ETANSEITATE............................................................................................................

52

4.6

VERIFICAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR EXECUTATE..................................................................

53

4.7

REFACEREA PAVAJULUI IN CAROSABIL SI PIETONAL....................................................................

53

5. PUNEREA IN FUNCTIUNE SI RECEPTIE......................................................................................................

53

5.1

RECEPTIA LUCRARILOR ..................................................................................................................................

53

CERINTE SPECIFICE PENTRU EXECUTAREA CANALELOR DIN PAFSIN .................................................

55

1. GENERALITATI. RETELE DE CANALIZARE..............................................................................................

56

1.1INSTRUCTIUNI TEHNICE PENTRU MONTAREA CONDUCTELOR DIN PAFSIN, SUBTERANE, PENTRU RETELELE

DE CANALIZARE......................................................................................................................................................

56

1.2

CARACTERISTICILE CANALELOR EXECUTATE DIN PAFSIN ..........................................................

57

2. TUBURI SI PIESE DE LEGATURA PENTRU CONDUCTE DE CANALIZARE DIN PAFSIN................

58

3.RECOMANDARI GENERALE PRIVIND TRANSPORTUL, DESCARCAREA SI STOCAREA

TUBURILOR DIN PAFSIN..........................................................................................................................................

60

3.1

TRANSPORTUL ..........................................................................................................................................

60

3.2

DESCARCAREA TUBURILOR..................................................................................................................

60

3.3

DEPOZITARE ..............................................................................................................................................

60

4. PUNEREA IN OPERA..........................................................................................................................................

61

Pag. 4 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

 

4.1

TAIEREA TUBURILOR ..............................................................................................................................

61

 

4.2

IMBINAREA TUBURILOR.........................................................................................................................

61

 

4.3

CAMINE DE VIZITARE PREFABRICATE................................................................................................

62

 

4.4

LEGAREA CANALELOR DIN PAFSIN LA CAMINE DIN BETON.........................................................

63

5.

TEHNICA MONTARII IN TRANSEE...............................................................................................................

63

6.

RECEPTIA LUCRARILOR ................................................................................................................................

64

7.

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ...........................................................................................................................

64

 

7.1

TRASAREA SI NIVELMETRU...................................................................................................................

64

 

7.2

EXECUTIA SAPATURILOR.......................................................................................................................

65

 

7.3

EXECUTIA CANALULUI...........................................................................................................................

65

 

7.4

EXECUTIA GURILOR DE SCURGERE.....................................................................................................

65

 

7.5

EXECUTIA CAMINELOR DE VIZITARE SI A CAMERELOR DE INTERSECTIE................................

66

 

7.6

EXECUTIA UMPLUTURILOR...................................................................................................................

67

 

7.7

INCERCAREA DE ETANSEITATE............................................................................................................

67

 

REFACEREA PAVAJULUI IN CAROSABIL SI PIETONAL...................................................................................

68

 

7.8

RECEPTIA LUCRARILOR..........................................................................................................................

68

CERINTE SPECIFICE PENTRU EXECUTAREA RETELELOR DE CANALIZARE PRIN METODA..........

69

PIPE – JACKING ..........................................................................................................................................................

69

1.

GENERALITATI..................................................................................................................................................

70

1.1INSTRUCTIUNI TEHNICE PENTRU MONTAREA CONDUCTELOR DIN CERAMICA VITRIFICATA PRIN METODA

 

PIPE - JACKING, PENTRU RETELELE DE CANALIZARE............................................................................................

70

2.

CARACTERISTICI GENERALE ALE SCUTULUI ẞI ORGANIZAREA TEHNOLOGICÃ.....................

71

 

2.1

CARACTERISTICI TUBURI................................................................................................................................

71

 

2.1.1 CARACTERISTICI TUBURI DIN CERAMICA VITRIFICATA................................................................

71

 

2.1.1.1

Generalităţi............................................................................................................................................................

71

 

2.1.1.2

PRODUSE ............................................................................................................................................................

72

 

2.2

CARACTERISTICI CAMERE ẞI CÃMINE DIN TRASEUL COLECTORULUI...............................................................

74

CERINTE SPECIFICE PENTRU EXECUTAREA CONDUCTELOR PRIN FORAJ ORIZONTAL DIRIJAT

 

LA SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE............................................................................

77

1.

GENERALITATI..................................................................................................................................................

78

 

1.1

OBIECT...........................................................................................................................................................

79

 

1.2

UTILAJE .........................................................................................................................................................

79

 

1.2.1

 

Elementele componente primare ..............................................................................................................

79

2.

DESCRIEREA LUCRARILOR...........................................................................................................................

80

 

2.1

TEHNOLOGIA DE EXECUTIE ............................................................................................................................

80

 

2.2

STAREA INITIALA SI LUCRARI PREGATITOARE................................................................................................

82

3.

EXECUTIA FORAJULUI ORIZONTAL...........................................................................................................

83

Pag. 5 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

 

3.1

PROCES TEHNOLOGIC.....................................................................................................................................

83

 

3.2

SAPATURI SI UMPLUTURI................................................................................................................................

83

 

3.3

CONDITII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA.........................................................................................

83

4.

PROBE, TESTE, VERIFICARI PE ETAPE SI LA FINAL..............................................................................

84

5.

RECEPTIA LUCRARILOR ................................................................................................................................

84

CERINTE SPECIFICE MONTAJ ECHIPAMENTE SI SPECIFICATII TEHNICE............................................

85

1.

SCOPUL LUCRARII............................................................................................................................................

86

2.

PREZENTAREA OBIECTELOR .......................................................................................................................

86

2.1OBIECT NR. 1 – EXTINDERE SI REABILITARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN MUNICIPIUL

SIBIU 86

2.1.1

Obiect nr. 1.2. – Extindere si reabilitare retele de canalizare in Municipiul Sibiu..................................

86

2.2OBIECT NR. 2 – ADUCTIUNE APA POTABILA SI STATIE DE POMPARE APE UZATE MENAJERE PENTRU

LOCALITATEA SELIMBAR..............................................................................................................................................

87

2.2.1 Obiect nr. 2.2. – Statie de pompare ape uzate menajere pentru localitatea Selimbar..............................

87

3. CARACTERISTICI TEHNICO-FUNCTIONALE ALE ECHIPAMENTELOR........................................

87

3.1OBIECT NR. 1 – EXTINDERE SI REABILITARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN MUNICIPIUL

SIBIU 87

3.1.1

Obiect nr. 1.2. – Extindere si reabilitare retele de canalizare in Municipiul Sibiu..................................

87

3.2OBIECT NR. 2 – ADUCTIUNE APA POTABILA SI STATIE DE POMPARE APE UZATE MENAJERE PENTRU

LOCALITATEA SELIMBAR..............................................................................................................................................

88

 

3.2.1 Obiect nr. 2.2. – Statie de pompare ape uzate menajere pentru localitatea Selimbar..............................

88

4.

MATERIALE.........................................................................................................................................................

89

5.

DESCRIEREA LUCRARILOR...........................................................................................................................

89

5.1

VERIFICAREA PARTILOR DE CONSTRUCTII PENTRU MONTAJ ECHIPAMENTE..........................................

90

5.2

MONTAJUL ECHIPAMENTELOR .......................................................................................................................

90

5.3

MONTAJUL INSTALATIILOR TEHNOLOGICE......................................................................................

92

5.4

VERIFICARI SI PROBE......................................................................................................................................

93

6.

CONDITII DE EXECUTIE A LUCRARILOR..................................................................................................

93

7.

VERIFICARI SI LUCRARI DE PROBE........................................................................................................

93

7.1

VERIFICARI ....................................................................................................................................................

93

7.2

PROBA DE PRESIUNE HIDRAULICA ..................................................................................................................

94

8.

PROTECTII ANTICOROZIVE ..........................................................................................................................

95

9.

CONDITII DE RECEPTIE SI PROBE TEHNOLOGICE LA TERMINAREA MONTAJULUI.................

97

10.

 

URMARIREA COMPORTARII CONSTRUCTIILOR ...............................................................................

97

CERINTE SPECIFICE LUCRARI DE CONSTRUCTII ..........................................................................................

98

Pag. 6 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

1. GENERALITATI..................................................................................................................................................

99

2. DESCRIEREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII .......................................................................................

99

2.1

CAPITOLUL I – SPECIFICATII TEHNICE PENTRU LUCRARILE DE TERASAMENTE ................................................

99

2.2

EXECUTAREA SAPATURILOR SI SPRIJINIRILOR...............................................................................................

100

2.2.1 EXECUTAREA SAPATURILOR SI SPRIJINIRILOR DEASUPRA NIVELULUI APEI SUBTERANE ..

101

 

2.2.1.1 Sapaturi cu pereti verticali nesprijiniti. ...............................................................................................................

101

 

2.2.1.2 Sapaturi cu pereti verticali sprijiniti....................................................................................................................

101

 

2.2.1.3 Sapaturi cu pereti in taluz....................................................................................................................................

102

2.2.2 SAPATURI SUB NIVELUL APELOR SUBTERANE..............................................................................

102

 

2.2.2.1

Epuismente..........................................................................................................................................................

102

2.2.3

EXECUTAREA UMPLUTURILOR COMPACTATE..............................................................................

103

 

2.2.3.1 Compactari de adancime realizate prin batere.....................................................................................................

103

3. CERINTE SPECIFICE PENTRU LUCRARILE DE BETON SIMPLU, ARMAT SI PREFABRICAT....

104

3.1

DOMENIU DE APLICARE........................................................................................................................

104

3.2

PREVEDERI GENERALE.........................................................................................................................

106

3.3

MATERIALE UTILIZATE LA PREPARAREA BETOANELOR.............................................................

107

3.3.1

Cimenturi................................................................................................................................................

107

 

3.3.1.1

Livrare si transport..............................................................................................................................................

107

 

3.3.1.2

Depozitare...........................................................................................................................................................

108

 

3.3.1.3

Controlul calitatii ................................................................................................................................................

108

3.3.2

Agregate .................................................................................................................................................

109

 

3.3.2.1

Generalitati..........................................................................................................................................................

109

 

3.3.2.2 Producerea si livrarea agregatelor.......................................................................................................................

109

 

3.3.2.3

Transport si depozitare........................................................................................................................................

111

 

3.3.2.4

Controlul calitatii agregatelor..............................................................................................................................

111

3.3.3

Apa..........................................................................................................................................................

111

3.3.4

Aditivi .....................................................................................................................................................

111

3.3.5

Adaosurile...............................................................................................................................................

113

3.4

CLASELE BETONULUI............................................................................................................................

114

3.4.1

Generalitati.............................................................................................................................................

114

3.4.2

Cerinte pentru rezistenta ........................................................................................................................

114

3.4.3

Cerintele pentru durabilitate..................................................................................................................

114

3.4.4 Cerinte cu privire la compozitia betonului.............................................................................................

116

 

3.4.4.1

Generalitati..........................................................................................................................................................

116

 

3.4.4.2 Date privind compozitia betonului......................................................................................................................

116

 

3.4.4.3

Statia de betoane .................................................................................................................................................

116

3.4.5

Amestecul proiectat ................................................................................................................................

117

 

3.4.5.1 Cerinte privind consistenta betonului..................................................................................................................

117

 

3.4.5.2 Cerinte privind granulozitatea agregatelor ..........................................................................................................

117

 

3.4.5.3 Cerinte privind alegerea tipului, dozajului de ciment si raportului A/C..............................................................

117

 

3.4.5.4 Cerinte privind alegerea aditivilor si adaosurilor ................................................................................................

118

Pag. 7 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

 

3.5

NIVELE DE PERFORMANTA ALE BETONULUI..................................................................................

118

 

3.5.1

 

Betonul proaspat.....................................................................................................................................

118

 

3.5.2

 

Betonul intarit.........................................................................................................................................

118

 

3.5.2.1

Rezistenta la compresiune...................................................................................................................................

118

 

3.5.2.2

Densitatea betonului............................................................................................................................................

119

 

3.5.3

 

PREPARAREA BETONULUI.................................................................................................................

119

 

3.5.3.1

Generalitati..........................................................................................................................................................

119

 

3.5.3.2 Amestecarea si incarcarea in mijlocul de transport.............................................................................................

120

 

3.6

TRANSPORTUL BETONULUI SI PUNEREA IN OPERA A BETONULUI........................................................

121

 

3.6.1

 

Transportul betonului.............................................................................................................................

121

 

3.6.2

 

Pregatirea turnarii betonului .................................................................................................................

122

 

3.6.3 Reguli generale de betonare...................................................................................................................

123

 

3.6.4

 

Compactarea ..........................................................................................................................................

125

 

3.6.5 Rosturi de lucru si decofrare..................................................................................................................

125

 

3.7

TRATAREA BETONULUI DUPA TURNARE.........................................................................................

126

 

3.7.1

 

Specificatii generale ...............................................................................................................................

126

 

3.7.2

 

Durata tratarii........................................................................................................................................

127

 

3.8

CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR .............................................................................................

127

 

3.9

EXECUTAREA LUCRARILOR DE BETON IN CONDITII SAU PRIN PROCEDEE SPECIALE .........

127

4.

COFRAJE SI SUSTINERI.................................................................................................................................

128

 

4.1

CERINTE DE BAZA ........................................................................................................................................

128

 

4.2

PREGATIREA LUCRARILOR ...........................................................................................................................

129

 

4.3

MONTAREA COFRAJELOR .............................................................................................................................

129

 

4.4

CONTROLUL SI RECEPTIA LUCRARILOR DE COFRAJE.....................................................................................

129

 

4.5

DECOFRAREA...............................................................................................................................................

130

 

4.6

REGULI PRIVIND OPERATIA DE DECOFRARE..................................................................................................

130

5.

ARMAREA BETONULUI..................................................................................................................................

131

 

5.1

OTELURI PENTRU ARMATURI........................................................................................................................

131

 

5.2

LIVRAREA SI MARCAREA..............................................................................................................................

131

 

5.3

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA ...................................................................................................................

132

 

5.4

FASONAREA,MONTAREA SI LEGAREA ARMATURILOR...................................................................................

132

 

5.5

MONTAREA ARMATURILOR..........................................................................................................................

133

 

5.6

INNADIREA ARMATURILOR...........................................................................................................................

133

 

5.7

INLOCUIREA ARMATURILOR PREVAZUTE IN PROIECT ...................................................................................

134

 

5.8

PARTICULARITATI PRIVIND ARMAREA CU PLASE SUDATE.............................................................................

134

 

5.9

STRATUL DE ACOPERIRE CU BETON..............................................................................................................

134

6.PROBA DE ETANSARE PENTRU RECIPIENTI DIN BETON ARMAT SI PRECOMPRIMAT CARE

INMAGAZINEAZA APA............................................................................................................................................

135

6.1

VERIFICAREA ETANSEITATII RECIPIENTILOR ................................................................................................

135

6.2

PROBA DE ETANSEITATE PRIN UMPLERE CU APA...........................................................................................

135

 

Pag. 8 / 227

 

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

 

6.3

VERIFICAREA ETANSEITATII RECIPIENTILOR ................................................................................................

135

 

6.3.1

 

Masurarea pierderilor de apa ................................................................................................................

137

CERINTE SPECIFICE PENTRU INSTALATII ELECTRICE .............................................................................

139

1.

SPECIFICATII GENERALE.............................................................................................................................

140

 

1.1

OBIECTUL LUCRARII..............................................................................................................................

140

 

1.2

BAZA DE PROIECTARE...........................................................................................................................

140

 

1.3

OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI.....................................................................................................

141

 

1.3.1

 

Responsabilitatile antreprenorului.........................................................................................................

141

 

1.3.2

 

Documente tehnice .................................................................................................................................

141

 

1.3.3

 

Verificari si probe...................................................................................................................................

142

 

1.3.3.1

Prevederi generale...............................................................................................................................................

142

 

1.3.3.2

Teste electrice - generalitati ................................................................................................................................

149

 

1.3.3.3

Verificari preliminare..........................................................................................................................................

150

 

1.3.3.4 Verificari si incercari pentru tablouri electrice....................................................................................................

152

 

1.3.3.5 Incercari si probe la circuite in cablu sau conductoare........................................................................................

152

 

1.3.3.6 Incercari si probe pentru legarea la pamant.........................................................................................................

153

 

1.3.3.7 Verificari in timpul executiei ..............................................................................................................................

154

 

1.3.3.8 Verificari la terminarea lucrarilor de instalatii electrice......................................................................................

156

 

1.3.3.9

Standarde pentru receptia lucrarilor ....................................................................................................................

157

2.

DESCRIEREA INSTALATIILOR....................................................................................................................

157

 

2.1

GENERALITATI........................................................................................................................................

157

 

2.2

LIMITELE ANTREPRIZEI........................................................................................................................

157

 

2.3

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA .........................................................................................

157

 

2.4

REGIMUL DE NEUTRU............................................................................................................................

158

 

2.5

CONTORIZAREA ENERGIEI ELECTRICE.............................................................................................

158

 

2.6

DISTRIBUTIA ENERGIEI ELECTRICE...................................................................................................

158

 

2.7

INSTALATII ELECTRICE DE FORTA SI AUTOMATIZARE................................................................

158

 

2.8

INSTALATII ELECTRICE DE ILUMINAT SI PRIZE..............................................................................

159

 

2.9

INSTALATII DE PROTECTIE SI IMPAMANTARE................................................................................

159

3. CERINTE TEHNICE LA EXECUTIA LUCRARILOR.................................................................................

160

 

3.1

INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE................................................................................................

160

 

3.1.1

 

Instalatii ingropate.................................................................................................................................

160

 

3.1.1.1

Montarea tuburilor de protectie...........................................................................................................................

160

 

3.1.1.2

Trasee..................................................................................................................................................................

160

 

3.1.1.3 Dozele si cutiile de derivatie...............................................................................................................................

161

 

3.1.2

 

Instalatii aparente...................................................................................................................................

161

 

3.1.2.1

Conditii generale.................................................................................................................................................

161

 

3.1.2.2 Montarea aparenta a cablurilor............................................................................................................................

162

 

3.1.2.3

Curbarea cablurilor .............................................................................................................................................

163

 

3.1.2.4

Protejarea cablurilor............................................................................................................................................

163

 

3.1.2.5 Montarea cablurilor pe stelaje si poduri de cabluri .............................................................................................

163

Pag. 9 / 227

 

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj.

 

 

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

 

 

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

 

 

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

 

3.1.3

Distante minime fata de alte conducte....................................................................................................

163

3.1.4

Treceri prin elemente de constructie ......................................................................................................

164

3.1.5

Distante de prindere (sustinere).............................................................................................................

164

3.1.6

Legaturi electrice....................................................................................................................................

164

3.1.7

Elemente de fixare ..................................................................................................................................

165

3.1.8

Protectia la foc .......................................................................................................................................

165

3.2

INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE...............................................................................................

165

3.2.1

Reguli de instalare a cablurilor in pamant.............................................................................................

165

3.2.2

Instalarea cablurilor in tuburi................................................................................................................

169

3.2.3

Instalarea cablurilor in canale si tuneluri..............................................................................................

170

3.2.4

Instalarea cablurilor pe estacade si poduri de cabluri suspendate........................................................

171

3.2.5

Instalarea cablurilor pe stalpi................................................................................................................

171

3.2.6

Pozarea cablurilor 1 kV sub apa............................................................................................................

171

3.2.7

Cutii terminale si mansoane de innadire................................................................................................

172

3.2.8

Montarea cablurilor in santuri...............................................................................................................

173

3.3

TABLOURI ELECTRICE ..........................................................................................................................

173

3.3.1

Generalitati.............................................................................................................................................

173

3.3.2

Tabloul general ......................................................................................................................................

175

3.3.3

Tablouri secundare.................................................................................................................................

176

3.4

CORPURI DE ILUMINAT DE INTERIOR................................................................................................

176

3.5

CORPURI DE ILUMINAT DE EXTERIOR...............................................................................................

177

3.6

STALPI DE ILUMINAT EXTERIOR ........................................................................................................

178

3.7

ELEMENTE COMPONENTE....................................................................................................................

178

3.7.1

Aparate electrice pentru tablouri ...........................................................................................................

178

3.7.2

Aparate electrice de mica comutatie ......................................................................................................

181

3.8

CABLURI SI CONDUCTOARE ................................................................................................................

182

3.8.1

Generalitati.............................................................................................................................................

182

3.8.2

Cabluri CYABY.......................................................................................................................................

182

3.8.3

Cabluri CYABY-F...................................................................................................................................

183

3.8.4

Cabluri CYY............................................................................................................................................

183

3.8.5

Cabluri CYY-F........................................................................................................................................

184

3.8.6

Conductoare tip FY ................................................................................................................................

184

3.9

JGHEABURI SI PODURI DE CABLURI...................................................................................................

184

3.9.1

Jgheaburi................................................................................................................................................

184

3.9.2

Poduri de cabluri orizontale...................................................................................................................

185

3.9.3

Poduri de cabluri verticale.....................................................................................................................

185

3.10

TUBULATURA..........................................................................................................................................

185

3.10.1

Tevi din otel galvanizat...........................................................................................................................

185

3.10.2

Tevi metalice vopsite ..............................................................................................................................

186

3.10.3

Tuburi de protectie .................................................................................................................................

186

Pag. 10 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

 

3.10.4

Tuburi flexibile din PVC - COPEX.........................................................................................................

 

 

188

 

3.11

MARCAREA SI ETICHETAREA..............................................................................................................

 

 

188

 

3.11.1

Generalitati.............................................................................................................................................

 

 

188

 

3.11.2

Cabluri montate aparent ........................................................................................................................

 

 

188

 

3.11.3

Cabluri montate ingropat.......................................................................................................................

 

 

188

 

3.11.4

Intrerupatoare si prize............................................................................................................................

 

 

189

 

3.11.5

Tablouri..................................................................................................................................................

 

 

189

 

3.12 GRUP ELECTROGEN PENTRU FUNCTIONARE IN REGIM DE INTERVENTIE...............................

 

189

CERINTE SPECIFICE PENTRU EXECUTAREA INSTALATIILOR DE CLORARE CU CLOR GAZOS...

191

1.

GENERALITATI................................................................................................................................................

 

 

192

2.

DESCRIEREA FUNCTIONARII INSTALATIEI...........................................................................................

 

 

192

3.

CARACTERISTICI TEHNICE.........................................................................................................................

 

 

193

CERINTE SPECIFICE PENTRU PROCURAREA DOTARILOR PENTRU OPERATORUL REGIONAL...

195

1.

GENERALITATI................................................................................................................................................

 

 

196

 

1.1

ACHIZITIONAREA SISTEMULUI GIS....................................................

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

 

1.2

SISTEM DE MODELARE HIDRAULICA A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE .............

ERROR!

BOOKMARK NOT DEFINED.

1.3DEZVOLTAREA UNUI MANAGEMENT EFICIENT DE DETECTARE A PIERDERILOR DE APA DIN RETELELE DE

DISTRIBUTIE................................................................................................................................................................

215

1.4

ECHIPAMENT PENTRU CURATAREA SI SPALAREA CONDUCTELOR DE CANALIZARE.......................................

222

Pag. 11 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

CERINTE SPECIFICE

PENTRU EXECUTAREA RETELELOR DE

ALIMENTARE CU APA CU CONDUCTE

DIN PEID

Pag. 12 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

1. GENERALITATI. RETELE DE ALIMENTARE CU APA

Prezentul caiet de sarcini, aferent contractului de lucrari „Extinderea si reabilitarea reţelelor de

alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna ẞelimbăr”, din cadrul proiectului „Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov” - faza Documentatie de Atribuire, prezinta instructiunile pentru realizarea retelelor de alimentare cu apa potabila si a lucrarilor privind conductele de refulare de la statiile de pompare ape uzate incluse in urmatoarele obiecte:

Obiect nr. 1 – Extindere si reabilitare retele de alimentare cu apa si canalizare in Municipiul Sibiu

Obiect nr. 2 – Aductiune apa potabila si statie de pompare ape uzate menajere pentru Comuna Selimbar

Obiect nr. 3 – Rezervor de inmagazinare pentru localitatea Mohu

Retelele executate din conducte de PEID sunt cuprinse in cadrul fiecarui obiect dupa cum

urmeaza:

Obiect nr. 1 – Extindere si reabilitare retele de alimentare cu apa si canalizare in Municipiul Sibiu

•Obiect nr. 1.1. – Extindere si reabilitare retele de alimentare cu apa in Municipiul Sibiu

-Extindere si Reabilitare retea de distributie apa potabila;

Extindere retea cu conducte din PEID – 3799 m

Reabilitare retea cu conducte din PEID – 11373 m

-Bransamente consumatori;

•Obiect nr. 1.2. – Extindere si reabilitare retele de canalizare in Municipiul Sibiu

-Conducta de refulare de la statia de pompare ape uzate – 420 m;

Obiect nr. 2 – Aductiune apa potabila si statie de pompare ape uzate menajere pentru localitatea Selimbar

•Obiect nr. 2.1. – Aductiune apa potabila pentru Comuna Selimbar

-Conducta de aductiune apa potabila – 3251 m;

•Obiect nr. 2.2. – Statie de pompare ape uzate menajere pentru localitatea Selimbar

-Conducta de refulare de la statia de pompare ape uzate – 77 m;

•Obiect nr. 3 – Rezervor de inmagazinare pentru localitatea Mohu

Pag. 13 / 227

b.1.
b.2.
b.3.
b.4.
b.5.
b.6.
b.7.

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

-Conducte de legatura in incinta gospodariei de apa;

-Legatura rezervor la reteaua de distributie a localitatii – 300 m.

1.1INSTRUCTIUNI TEHNICE PENTRU MONTAREA CONDUCTELOR DIN POLIETILENA, SUBTERANE, PENTRU DISTRIBUTIA APEI POTABILE

Prezentul caiet de sarcini se va citi impreuna cu instructiunile date de furnizorul conductelor pentru:

transportul conductelor si fitingurilor din polietilena;

stocarea si manipularea lor, la locul de punere in opera;

pregatirea conductelor si fitingurilor pentru montare;

lansarea in sant si montarea propriu-zisa a conductelor, a robinetelor, compensatorilor, etc.;

probele de presiune;

instructiuni pentru conditii speciale (de calitate a terenului de fundatie, de pante

accentuate, cu apa freatica, coroziva, etc.).

Se recomanda specializarea personalului care va lucra la montarea acestui tip de conducte, fie la

furnizorul de materiale, fie sub asistenta directa a unor specialisti de la firma furnizoare.

Tehnica montarii in santuri deschise a conductelor din polietilena de inalta densitate comporta

urmatoarele faze si operatiuni:

a. Faze pregatitoare:

a1. pregatirea traseului conductei (eliberarea terenului si amenajarea acceselor de-a lungul traseului, pentru aprovizionarea si manipularea materialelor);

a2. marcarea traseului si fixarea de repere in afara amprizei lucrarilor, in

vederea executiei lucrarilor;

a3. receptia, sortarea si transportul tevilor si a celorlalte materiale legate de

executia lucrarilor;

a4. pregatirea si realizarea unui montaj preliminar al instalatiilor hidraulice din

camine (acolo unde este cazul).

b. Faza de executie:

saparea transeelor manual sau mecanizat, conform indicatiilor din proiect; pregatirea patului de pozare a tuburilor;

lansarea cu atentie, cu utilaje specializate, a tuburilor si fitingurilor, etc. necesare;

curatirea capetelor drepte si centrarea tuburilor conform indicatiilor furnizorilor de tuburi;

lipirea conductei de polietilena;

umplerea partiala a transeei cu pamant (lasand mansoanele sau zonele de lipitura descoperite)

montarea armaturilor, pieselor speciale si executia caminelor de robinet din B.A.

Pag. 14 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

c. Faza de probe si punere in functiune:

c1. executarea inchiderii la capete a fiecarui tronson la care se face proba de presiune;

c2. executarea masivelor de ancoraj, provizorii, la capetele tronsoanelor;

c3. executarea montajului de alimentare cu apa la partea de sus a conductei pentru care se face proba si de evacuare a apei in partea de jos a conductei (cu toate accesoriile necesare: robinete, manometre, etc.);

c4. proba de presiune necesara, executata in conformitate cu normativele in vigoare cu privire la presiunea de incercare, pierderile de presiune admisibile, etc.;

c5. inlaturarea defectiunilor (in caz ca exista pierderi de apa) si refacerea probei;

c6. executarea umpluturilor si refacerea terenului si a imbracamintii rutiere (conform destinatiei initiale);

c7. legarea tronsoanelor;

c8. proba generala a conductei si completarea umpluturilor; c9. spalarea cu apa curata a conductelor in interior;

c10.dezinfectarea conductelor (intrucat transporta apa potabila);

c11.obtinerea buletinului de analiza a calitatii apei;

c12.punerea in functiune, la presiunea de regim;

c13.receptia generala a conductei.

La fazele de executie de la poz. a.1.; b.5.; b.6.; c.1.; c.6.; c.8.; c.9., se vor incheia procese-verbale de lucrari intre detinatorul retelei si constructor, vizate obligatoriu de dirigintele beneficiarului.

Pentru racordarea la conductele existente, se va solicita asistenta tehnica a detinatorului retelei, cu care se va incheia contract de asistenta tehnica.

Din prezentul caiet de sarcini fac parte si standardele si normativele (romanesti si internationale), ca si instructiunile privind executia terasamentelor, a sprijinirii, a montarii tuburilor, a lipirii tuburilor, probelor de presiune, sanatate si securitatea muncii pe perioada executiei, etc.

2. INSTRUCTIUNI DE MONTAJ

2.1 GENERALITATI

Pentru orice santier de montaj de conducte de apa potabila este obligatoriu sa se niveleze cu grija

fundul transeei, cu scopul ca panta sa fie constanta intre punctele de incepere si incheiere a pantei

prevazute, iar cotele tuburilor dupa pozare sa fie in conformitate cu cele inscrise in profilul in lung,

din proiect.

Pentru traseele avand un profil orizontal (chiar daca prezinta denivelari), se va realiza un profil cu

pante ascendente mici (pante de la 2 la 3 mm/m) si pante descendente mari (panta de la 4 la 6

mm/m), cu scopul de a acumula aerul in punctele inalte de unde va putea fi evacuat printr-o

supapa (in special, pentru conductele de diametre mari).

Pag. 15 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

2.2MANIPULAREA, TRANSPORTUL, DEPOZITAREA SI CONSERVAREA MATERIALELOR

2.2.1Principii generale

Tuburile din polietilena sunt rigide, relativ usoare, deci usor de manevrat. Sunt robuste, rezistente la socuri si nu se sparg. Totusi, este absolut necesar ca manipularea si transportul tuburilor din PEID sa se faca cu atentie, pentru a le feri de lovituri si zgarieturi.

Pentru manevrare si ancorare, este admisa numai folosirea chingilor din nylon sau polipropilena. Se interzice folosirea lanturilor sau a carligelor metalice in contact cu materialul. La incarcarea, descarcarea si alte diverse manipulari in depozite si pe santiere, tuburile din PE nu vor fi aruncate, iar deasupra lor nu se vor depozita sau arunca alte materiale.

Tuburile din PEID se livreaza si se transporta orizontal, in pachete ambalate, pentru diametrele de la DN > 110 mm, iar pentru DN < 110 mm in colaci sau pe tamburi. In timpul verii, tuburile, racordurile si piesele din PEID se transporta acoperite cu prelate.

Tuburile din PEID cu DN > 110 mm se vor aseza in stive cu inaltimea maxima de 1,5 m. Se recomanda astuparea provizorie a capetelor tuburilor pentru a impiedica intrarea animalelor, pietrelor, pamantului sau apei.

Tuburile, racordurile si piesele din PEID se depoziteaza in magazii sau locuri acoperite si ferite de soare. Trebuie sa se evite orice contact cu hidrocarburi (carburanti, uleiuri >).

Temperatura recomandata de depozitare este intre + 5oC > + 40oC si nu vor avea in apropiere surse de caldura.

Depozitarea se va face pe suprafete orizontale, pentru pastrarea caracteristicilor geometrice ale tuburilor.

Racordurile si piesele se vor depozita in rafturi, pe sortimente si dimensiuni.

2.2.2Reguli practice

Tuburile din PEID trebuie sa fie ridicate si nu tarate sau rostogolite pe pamant sau pe obiecte dure. Trebuie sa se evite contactul cu piesele metalice iesite in afara, de ex. protejarea, in timpul transportului, a partilor metalice ale vehiculului si controlarea platformelor camioanelor, ca si a paletilor de manevrare (cuie).

Tuburile vor fi stocate pe suprafete plane si amenajate (fara pietre iesite in afara). Pentru o stocare de lunga durata, este bine sa se evite contactul direct cu solul folosind, de exemplu, paleti.

Colacii vor fi stocati de preferinta culcati. In acest caz, suprapunerea colacilor nu va trebui sa depaseasca inaltimea de un metru. Este de preferat sa nu se dezlege colacii din chingi decat in momentul utilizarii lor pe santier.

Tuburile trebuie sa fie utilizate in ordinea livrarii lor.

Pag. 16 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

2.2.3Reguli speciale pentru tuburile infasurate pe tamburi

Chiar pe suprafete plane, este obligatorie sprijinirea de o parte si de alta a tamburului, atat pentru ambalajele pline, cat si pentru cele goale. Pe santier, sprijinirea se poate realiza foarte simplu cu ajutorul caramizilor.

Distanta pana la sol va fi supravegheata, in special pe santier.

In timpul transportului cu camionul, tamburul va fi asezat astfel incat sa fie sprijinit in patru puncte pe platforma si, totodata, legat cu chingi pentru ca eforturile sa se exercite asupra partilor metalice ale tamburului si nu asupra tubului.

Legarea in chingi a tubului, realizata strat cu strat, se va pastra pana la utilizarea pe santier. In caz de utilizare partiala, extremitatea exterioara libera va fi ancorata solid inainte de orice manevrare.

2.2.4Temperaturi de prelucrare si montare pe santier

Temperatura optima de prelucrare si montare a tuburilor din PEID este intre: + 5oC > + 30oC. Cand se depasesc aceste temperaturi se iau masuri speciale: intre + 5oC > - 5oC, se asigura corturi incalzite, iar peste + 30oC, se feresc de razele soarelui.

2.2.5Verificarea materialelor

Inainte de folosire, tuburile, racordurile si piesele din PEID vor fi verificate vizual si dimensional, astfel:

a)la examinarea cu ochiul liber, tuburile trebuie sa fie liniare; culoarea sa fie uniforma; suprafetele interioara si exterioara sa fie netezi, fara fisuri, arsuri cu cojeli.

Nu se admit goluri de aer, incluziuni si arsuri in sectiunea transversala a tuburilor. Suprafata interioara si exterioara a racordurilor si pieselor din PEID trebuie sa fie neteda, fara denivelari, arsuri, zgarieturi, incluziuni, cojeli, iar capsulele de protectie ale bornelor electrice ale mansoanelor si colierelor de priza sa fie intacte.

b)Abaterile geometrice ale tuburilor, racordurilor si pieselor din PEID la masurarea cu

sublerul trebuie sa se inscrie in normele CEN, ISO, DIN, UNI.

Tuburile, racordurile si piesele din PEID gasite necorespunzatoare se refuza la receptie si nu se introduc in lucru.

2.2.6Trasarea lucrarilor

Pentru pozarea tuburilor in retelele de apa, se utilizeaza frecvent trei metode de trasare:

cu jaloane de nivel (teuri);

cu utilizarea nivelei (cu luneta);

cu laser (pentru santierele importante).

Jaloanele de nivel (teuri) sunt constituite din niste teuri fixate pe picioare. Sunt folosite in seturi de 3, din care 2 cu marcaj simplu alb si 1 cu marcaj dublu rosu si alb si sunt utilizate pentru a

Pag. 17 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

determina cotele punctelor intermediare ale pantei ce trebuie respectate pe o conducta careia i se cunosc doar punctele extreme.

La utilizarea nivelei, obiectivul este de a cauta inaltimea diferitelor puncte ale generatoarei superioare a conductei de sub o suprafata de nivel luata ca origine, aceasta origine fiind materializata printr-un punct de referinta a carui cota este cunoscuta si care este marcata pe un jalon sau un reper de nivelment. Cunoscand panta de respectat, ca si lungimea unui tub, este usor sa se calculeze cotele prevazute ale diferitelor puncte ale conductei.

Pe santierele importante, se utilizeaza aparate cu laser cu scopul de a stabili aliniamentul si panta conductelor. Laserul emite un fascicul de lumina rosie intens si precis localizat care serveste de referinta in directie si in panta. Raza este vizualizata pe o tinta sub forma unei pete luminoase. Tinta poate fi plasata fie pe tub, fie pe un jalon. Reglajul consta in a plasa pata rosie in mijlocul tintei.

Aceasta metoda prezinta numeroase avantaje, care sunt, intre altele:

siguranta obtinerii unei pante si a unei directii precise;

corectarea fundului transeei cu rapiditate si precizie, deoarece adancimea este controlata in permanenta, ceea ce evita compensarile in adancime cu materiale de umplutura costisitoare;

utilizarea mai buna a echipei pe santier, disponibila pentru alte operatii.

2.3 PUNEREA IN OPERA

2.3.1Imbinarea conductelor

Imbinarea tuburilor si racordurilor din polietilena se face uzual prin sudura sau cu flanse.

Sudura se poate executa in doua moduri:

cap la cap cu disc (oglinda) cu rezistenta, deci o sudura prin fuziunea capetelor;

cu termoelemente pentru sudura pieselor electrosudabile (mansoane).

Factorii care conditioneaza realizarea sudurii si rezistenta la presiunea interioara:

temperatura exterioara poate influenta sudura prin timpul de sudura pentru cazul temperaturilor > 5oC;

in cazul temperaturilor < 5oC prin necesitatea unei protectii (cort, prelata sau folie de plastic) care trebuie sa acopere masina de sudura, sudorul si care va fi incalzita cu ajutorul unui generator de aer cald pentru a evita racirea brusca, ce poate duce la fragilitatea sudurii;

in caz de temperaturi > 40 - 45oC si expunere directa la razele solare, protectia locului de munca prin acoperire in scopul obtinerii unei temperaturi uniforme pe tot conturul tubului, iar in masura in care este posibil, extremitatile opuse ale tubului de sudat se obtureaza pentru a reduce cat mai mult posibil racirea suprafetelor sudurii prin actiunea curentilor de

Pag. 18 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

aer, vantului;

compatibilitatea materialelor sudate, adica indicele de fluiditate – topire MFI sa fie cuprins intre 0,4 – 0,7 (1,3) g/10 min. sau acelasi tip de polietilena PE 100, PE 80, etc.;

sudorii vor fi instruiti de producatori sau atestati de intreprinderi autorizate;

respectarea parametrilor de sudura: presiune (apasarea suprafetelor) si timp, precum si timpul de racire inainte de indepartarea clemelor de fixare ale dispozitivului de pozitionare.

2.3.2Imbinarea cu flanse

La imbinarea cu flanse, prin intermediul adaptorului de flanse (gat), se va avea in vedere corelarea flanselor metalice aditionale cu cele ale robinetelor dupa standardele ISO, in functie de presiune. Procedeele de imbinare cu flanse, fiind cunoscute, nu se detaliaza.

2.3.3Sudura cap la cap cu disc cu rezistenta

Procedeul consta din pregatirea si apoi incalzirea pieselor de asamblat (tub/tub, tub/racord, racord/racord) in zona de sudura la temperatura necesara si din aplicarea asupra acestora a unei presiuni (presare) necesare, sudura realizandu-se omogena, fara aport suplimentar de material.

Realizarea acestui procedeu trebuie sa se faca in conditiile verificarii temperaturii de sudare si prin utilizarea aparatelor de sudura care permit controlul valorii presiunii aplicate. De regula, factorul de sudura este egal cu 1.

Calitatea sudurii este determinata de urmatorii factori:

Cunoasterea procedurii de sudare si aparaturii de sudura de performanta corespunzatoare, care presupun: obtinerea de la producator a schemei si procedurii de sudura; instruirea si verificarea cunostintelor sudorului de catre producator sau organisme autorizate, in prezenta beneficiarului retelei. Acesti factori permit controlul temperaturii termoelementului (disc, oglinda) si al presiunilor (presarii) indicate pe afisajul aparatului de sudura;

Examinarea vizuala a sudurii;

Testarea sudurii se poate realiza prin indoirea ansamblului sudat pana la un unghi de 180º, proba neprezentand semne de ruptura; sau la un test de tractiune a ansamblului sudat al carui rezultat trebuie sa fie o cedare a tevii, nu a sudurii.

Testele de anduranta constau in incarcarea cu acelasi tip si sarcina constanta a tevii si a sudurii. Raportul rezistentelor realizate teava/sudura trebuie sa fie > 0,8.

Probele de presiune trebuie sa asigure ca raportul rezistentelor la presiunea de proba si etanseitatea comparata teava/sudura sa fie > 1.

Respectarea prescriptiilor privind factorii de mediu.

Pag. 19 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

2.3.4Sudura cu termo - elemente a pieselor (mansoane)

Procedeul consta din pregatirea si apoi electrosudarea pieselor (mansoane) pe tub cu ajutorul rezistentelor incorporate in piese. De regula, factorul de sudura este > 1.

In cazul acestui procedeu, conditiile mediului si pregatirea sunt mai importante decat aparatul de sudura.

Calitatea sudurii este determinata de urmatorii factori:

aparatul de sudura sa fie ales astfel incat sa aiba posibilitatile de autotestare si capacitate de inmagazinare a datelor realizate la fiecare sudura; specificatii de intretinere a aparatului; instruirea si verificarea cunostintelor sudorului de catre producator sau organisme autorizate, in prezenta beneficiarului retelei;

testele ce se pot realiza pot fi facute prin citirea corecta a codurilor; prin testul de tractiune si/sau indoire, unde teava trebuie sa cedeze inaintea sudurii; probele de presiune.

2.3.5Operatii pentru executarea sudurilor

 

PROCEDEU

SUDURA CAP LA CAP

SUDURA CU TERMOELEMENTE A PIESELOR (MANSOANE)

Nr.

Denumirea operatiei

Scule si aparate

Nr.

Denumirea operatiei

Scule si aparate

crt.

crt.

 

 

 

 

1.

Curatarea prealabila a tubului

 

1.

Curatarea prealabila a tubului

 

2.

Taierea la unghi de 90 a

Foarfeca pt. DN<63

2.

Taierea la unghi de 90 a capatului

Foarfeca pt. DN<63

capatului tubului/lor

Ghilotina pt.DN>63

tubului/lor

Ghilotina pt. DN>63

 

 

 

Se curata marginile interioare

Cutit cu lama dreapta sau

 

Se curata marginile si

Cutit cu lama dreapta sau

3.

ale tuburilor si racordurilor de

3.

extremitatile tubului/lor si pieselor

razuitor

razuitor

 

sudat

 

de sudat

 

 

 

 

 

Degresarea suprafetei de

Tesatura textila sau hartie

 

Degresarea suprafetei de sudura

Tesatura textila sau hartie

4.

alba absorbanta imbibata cu

4.

alba absorbanta imbibata cu

sudura prin frecare (stergere)

prin frecare (stergere)

 

solvent

 

solvent

 

 

 

 

 

Fixarea dispozitivului de

 

 

Fixarea dispozitivului de

 

5.

pozitionare (suprafetele de

Dispozitiv de pozitionare

5.

pozitionare (suprafetele de sudat

Dispozitiv de pozitionare

sudat sa fie uscate si neatinse

sa fie uscate si neatinse cu

 

 

 

 

 

cu mana)

 

 

mana)

 

6a.

Reglarea temperaturii de

Aparat sudura

6a.

Reglarea temperaturii de sudare

Aparat sudura

sudare

 

 

 

 

 

6b.

Reglarea presiunii (presarii)

Dispozitiv

6b.

 

 

necesare sudurii

 

 

 

 

 

 

 

 

Plasarea termoelementului in

 

 

 

 

7.

dispozitivul de sudura si

Aparat sudura

7.

Aplicarea bornelor de sudura

Aparat sudura

pozarea pe contur a

 

 

 

 

 

 

suprafetelor de sudat

 

 

 

 

 

Executarea sudurii prin

 

 

 

 

8.

presarea suprafetelor de

Aparat sudura

8.

Executarea sudurii

Aparat sudura

 

sudat

 

 

 

 

9.

Se asteapta racirea

 

9.

Se asteapta racirea ansamblului

 

ansamblului

 

 

 

 

 

 

 

Pag. 20 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

 

PROCEDEU

SUDURA CAP LA CAP

SUDURA CU TERMOELEMENTE A PIESELOR (MANSOANE)

Nr.

Denumirea operatiei

Scule si aparate

Nr.

Denumirea operatiei

Scule si aparate

crt.

crt.

 

 

 

 

10.

Se demonteaza dispozitivul de

 

10.

Se demonteaza dispozitivul de

 

pozitionare

 

pozitionare

 

 

 

 

 

 

 

 

Dupa asamblarea pe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marginea transeei sau in

 

 

 

 

 

Dupa asamblarea pe marginea

 

 

 

 

 

transee, dupa caz, si

 

 

 

 

 

transeei sau in transee, dupa caz,

 

 

 

 

 

montarea accesoriilor

 

 

 

 

 

si montarea accesoriilor (robinete,

 

 

 

 

 

(robinete, ventile, etc.), in

 

 

 

 

 

ventile, etc.), in conformitate cu

 

 

 

11.

 

conformitate cu proiectul

 

Pompa de presiune

 

11.

 

proiectul (detalii de executie), se

 

Pompa de presiune

 

 

(detalii de executie), se face

 

 

 

face proba de etanseitate dupa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proba de etanseitate dupa

 

 

 

 

 

caietul de sarcini stabilit prin

 

 

 

 

 

caietul de sarcini stabilit prin

 

 

 

 

 

proiect (presiune de incercare;

 

 

 

 

 

proiect (presiune de incercare;

 

 

 

 

 

timp 30’; pierdere de presiune

 

 

 

 

 

timp 30’; pierdere de presiune

 

 

 

 

 

admisibila max. 0,2 bari)

 

 

 

 

 

admisibila max. 0,2 bari)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6Montarea accesoriilor

Robinetele fac parte dintr-o instalatie de suprafata sau o instalatie ingropata. In acest din urma caz, ele sunt fie ingropate direct sub rambleu si plasate sub capace cu cheie, fie situate in camine cu guri de vizitare. Ele pot ocupa:

pe o conducta orizontala, trei pozitii: in picioare (de preferinta), rasturnate (se evita la diametre DN > 300 mm) sau culcate:

pe o conducta verticala, o pozitie orizontala.

Mai mult, pentru a evita ca tubulaturile sa nu exercite, in momentul montarii lor pe flansele robinetelor, o forta anormala de tractiune, capabila sa provoace smulgerea lor sau deformarea ansamblului, este bine ca, inaintea pozarii robinetului, sa se procedeze la imbinarea sa cu racordurile flanse-mufe sau racorduri cu flanse in afara transeei si sa se coboare apoi ansamblul in vederea pozarii. Este de dorit ca robinetul sa se sprijine in transee pe un masiv, in cazul in care nu este fixat pe conducta.

Supapele, clapetele, reductoarele de presiune trebuie sa fie pozate in mod obligatoriu in camine de vizitare. Supapele se monteaza vertical la partea superioara a conductei cu ajutorul unui teu cu flansa. Este absolut necesar sa se plaseze un robinet de separare in amonte de aparatele care nu au propriul lor mijloc de izolare.

2.4 CONTROLUL ETANSEITATII

2.4.1Proba conductelor principalelor

Proba hidraulica de presiune a unei retele constituie examenul final: ea permite, in special, sa se verifice daca montajul imbinarilor a fost bine facut si in mod corect. Ea este realizata de antreprenor pe masura avansarii lucrarilor. Lungimea tronsoanelor supuse probei depinde de

Pag. 21 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

configuratia santierului (traseu, profil al tronsonului supus probei). Se recomanda sa nu se

depaseasca lungimi de 500 m; cu cat tronsonul supus probei este mai mare, cu atat este mai

dificila depistarea eventualelor pierderi de apa.

Proba se realizeaza, pe cat posibil, inaintea umplerii complete a transeei, pentru a putea examina

efectiv tronsonul de conducta supus probei si, in special, toate imbinarile care vor trebui sa ramana

descoperite.

Inainte de proba: conducta se obtureaza in aval cu o placa de capat prevazuta cu un orificiu cu robinet plasat in partea de jos pentru racordarea la pompa si umplere. Extremitatea inalta a tronsonului este obturata cu o placa plina echipata cu un robinet plasat spre partea de sus pentru evacuarea aerului.

Mai mult, pentru a evita orice deplasare a conductei sub efectul presiunii, se va avea grija sa se

pozeze “calareti”, adica sa se efectueze acoperirea tuburilor pe partea lor mediana.

2.4.2Proba conductei

2.4.2.1 Fazele de probe si punere in functiune

2.4.2.1.1 Proba de presiune

Va fi facuta pe tronsoane de cca 150 – 200 m, la care sunt montate armaturile si dupa montarea

masivelor de ancoraj provizorii la cele doua capete, obligatoriu, si aleatoriu, pe traseu, daca sunt

prevazute in proiect. Robinetele de linie sau ramificatie, capetele libere vor fi asigurate, obligatoriu,

in timpul probelor, cu masive de ancoraj din beton.

2.4.2.1.2 Presiune de regim Pr

Presiunea de incercare: 1,5 x Pr

- pentru presiunea de regim de 10 bar, presiunea de incercare este 15 bar;

2.4.2.1.3 Succesiunea operatiilor

se instaleaza agregatele de pompare a apei in capatul tronsonului de conducta amplasat mai jos (in plan vertical);

la instalarea agregatelor de pompare, se va avea in vedere ca sa fie refolosita apa la tronsonul urmator;

se monteaza robinetele de golire si de aerisire, ca si aparatele de masura a presiunii (manometru);

se deschid ventilele de dezaerisire;

se umple conducta de apa, se inchid robinetele de dezaerisire si se continua pomparea pana la realizarea presiunii de incercare;

se noteaza presiunea din 10 in 10 minute si se noteaza caderile bruste de presiune.

Pag. 22 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

In perioadele reci, dupa efectuarea probei, golirea se face imediat.

Rezultatele probelor de presiune se consemneaza intr-un proces-verbal, care face parte integranta din documentatia necesara la receptia preliminara si definitiva a conductei.

Dupa terminarea completa a lucrarilor de executie, pe conducta se va executa o proba generala pe intreaga ei lungime, in regim de exploatare.

Nu se permit probe pneumatice.

Dupa dezinfectia conductei, se va obtine Buletinul de analiza a calitatii apei, ce este un document esential, alaturi de proba de presiune si graficul de lucrari, pe baza caruia Operatorul retelei asigura asistenta tehnica la inchiderea apei si la legaturile la reteaua existenta.

In ceea ce priveste conductele din PEID, se efectueaza, pentru a tine cont de elasticitatea lor diferita, o punere prealabila sub presiune de 15 minute inaintea probei propriu-zise.

Conducta se umple progresiv cu apa, asigurandu-se o evacuare corecta a aerului. In momentul punerii sub presiune, se produce o tasare a sprijinirii.

Proba de presiune a conductelor se efectueazÇŽ conform STAS 4163-3.

Se recomandÇŽ ca probele sÇŽ fie efectuate dupÇŽ perioada de maxim de temperaturÇŽ diurnÇŽ si sÇŽ se evite incercÇŽrile pe timp de noapte.

Proba se incepe dupÇŽ 15 minute din momentul in care conducta a atins presiunea maximÇŽ de probÇŽ, perioadÇŽ in care, datoritÇŽ elasticitÇŽtii materialului, este posibilÇŽ o variatie a presiunii, variatie ce trebuie corectatÇŽ prin ridicarea sau scÇŽderea presiunii.

Este deci necesar ca, inaintea efectuÇŽrii probei propriu-zise, conducta sÇŽ fie pusÇŽ sub presiune, pentru a evita ca fenomenul sÇŽ afecteze rezultatul probei. Se recomandÇŽ sÇŽ nu se incerce tronsoane cu lungimi mai mari de 500 m.

Pentru aceste incercÇŽri presiunea initialÇŽ trebuie sÇŽ fie de 1,5 ori presiunea de serviciu, cu reajustarea valorii dupÇŽ fiecare orÇŽ, de 3 sau 4 ori, fÇŽrÇŽ decomprimare (dupÇŽ prima orÇŽ cÇŽderea de presiune poate atinge 2-3 bar).

Proba propriu-zisÇŽ se face dupÇŽ stabilizarea presiunii, respectiv la o valoare de 1,5 ori presiunea de serviciu in punctul cel mai coborat al retelei.

ScÇŽderile de presiune admise in timpul probei sunt functie de temperaturile diurne astfel:

la temperaturi mai mici sau egale cu 20oC, se efectueaza la presiunea de incercare, timp de 1 h, cu pierderi admisibile de 0,2 bar (daca temperaturile se mentin pe durata executiei cel putin 2 saptamani);

la temperaturi cuprinse intre 20 – 28oC (daca temperaturile se mentin pe durata executiei cel putin 2 saptamani), se efectueaza la 10 bar, timp de 1 h, cu pierderi admisibile de 0,9 bar;

la temperaturi de peste 28oC, durata este de 30 minute, cu pierderi admisibile de 0,9 bar, daca temperaturile se mentin pe durata executiei cel putin 2 saptamani.

AceastÇŽ presiune se mentine pe o duratÇŽ de 30 minute, fÇŽrÇŽ ca reducerea de presiune sÇŽ coboare

Pag. 23 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

sub 0,2 bar.

In timpul ridicÇŽrii si mÇŽsurÇŽrii presiunii se impune ca tronsonul aflat in probe sÇŽ fie izolat prin

inchiderea vanei de alimentare.

Succesiunea operatiilor este:

Se instaleaza agregatele de pompare a apei in capatul conductei amplasat mai jos pe verticala;

La instalarea agregatelor de pompare se va avea in vedere ca sa fie refolosita apa la tronsonul urmator;

Se monteaza vanele de golire si robinetele de aerisire ca si aparatele de masura a presiunii (manometru);

Se deschid ventilele de dezaerisire;

Toate mansoanele si imbinarile prin sudura cap la cap se curata de pamant in exterior, pentru a se putea observa cu usurinta eventualele scurgeri de apa;

Se umple conducta cu apa, se inchid robinetele de dezaerisire si se continua pomparea pana la realizarea presiunii de incercare;

Se noteaza presiunea din 10 in 10 minute si se noteaza caderile bruste de presiune;

Incercarea se considera reusita daca, dupa trecerea intervalului de 30 minute de la realizarea presiunii de incercare, scaderea presiunii in tronsonul incercat nu depaseste 0,2 bar si nu apar pierderi vizibile;

In perioadele reci (sub 0°C), dupa efectuarea probei, golirea se face imediat;

Rezultatele probelor de presiune se consemneaza intr-un proces verbal care face parte integranta din documentatia necesara la receptia preliminara si definitiva a conductei;

Dupa terminarea completa a lucrarilor de executie pe conducta, se va executa o proba generala pe intreaga ei lungime, in regim de exploatare;

Nu se permit probe pneumatice.

VerificÇŽrile, incercÇŽrile si probele pentru punere in functiune vor fi executate conform prevederilor Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, Regulamentului de receptie a lucrÇŽrilor de constructii si instalatii aferente acestora (HG nr. 273/94), SR 41563 si altor reglementÇŽri specifice.

Inainte de efectuarea probei de presiune se verificÇŽ:

concordanta lucrÇŽrilor executate cu proiectul;

caracteristicile armÇŽturilor (robineti, goliri, ventile de aerisire-dezaerisire, clapeti, etc.);

pozitia cÇŽminelor, echiparea acestora si calitatea executiei;

calitatea sudurilor si a imbinÇŽrilor.

Pentru conductele de apÇŽ spÇŽlarea si dezinfectarea se vor executa conform prevederilor STAS 4163-3, in conformitatea cu prevederile producÇŽtorului de material.

Dupǎ efectuarea probei de presiune si remedierea eventualelor neetanseitǎti apǎrute se va intocmi procesul – verbal al probei de presiune.

Pag. 24 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

Inainte de executarea umpluturilor la cota finalÇŽ se va executa ridicarea topograficÇŽ detaliatÇŽ a conductei (plan si profil in lung), cu precizarea pozitiei robinetilor ingropati, a cÇŽminelor, hidrantilor, bransamentelor, etc.

Se recomandǎ ca releveele retelelor sǎ fie introduse in Sistemul Geografic Informatizat – GIS – detinut de unitatea de exploatare a sistemului de alimentare cu apǎ.

Punerea in functiune a retelelor se face de cÇŽtre personalul unitÇŽtilor de exploatare a retelelor, asistat de constructor, conform prevederilor standardelor si normativelor in vigoare.

Dupa proba, antreprenorul trebuie sa remedieze, daca este necesar, pe cheltuiala sa, orice defectiune de etanseitate. Reparatiile odata efectuate, se procedeaza la o noua proba, asa cum a fost descrisa mai sus.

2.4.2.1.4 Proba generala a retelei

Inainte de receptia provizorie a lucrarilor, antreprenorul procedeaza, in prezenta beneficiarului, la o punere sub presiune generala a retelei, robinetele fiind inchise.

In timpul probei, pungile de aer ramase se dizolva in apa intr-o maniera reversibila si se produce o cadere de presiune. Este deci absolut necesar sa se umple conductele incet, prin punctele joase ale retelei, cu un debit de ordinul a 1/20 la 1/15 din debitele lor nominale prevazute. Aceasta operatie este indispensabila pentru a da timp aerului sa se acumuleze in punctele inalte si, in sfarsit, sa se evacueze prin supape sau hidranti. Se vor utiliza robinete de golire pentru a verifica sosirea progresiva a apei. Intr-o prima etapa, aceste robinete sunt deschise, apoi sunt inchise pe masura ce apa inainteaza. Operatia de umplere fiind terminata, reteaua este pusa sub presiune timp de 48 de ore. Dupa aceasta perioada, se masoara pierderea prin raportarea la capacitatea retelei; aceasta nu trebuie sa depaseasca 2%. De asemenea, se vor respecta prevederile STAS 6819/82 par. 4.4. (Probe si verificari).

2.5 ACOPERIREA CONDUCTELOR

Acoperirea este o operatie foarte delicata pentru stabilitatea tubului. Ea asigura sprijinirea sa si transmiterea uniforma a efectului lateral al pamantului, important in special pentru tuburile semirigide si flexibile care, prin deformarea lor proprie, fac sa intervina contrasprijinirea laterala pentru asigurarea stabilitatii lor. Aceasta operatie consta in umplerea prin straturi succesive de 15 cm bine compactate.

Acoperirea conductelor pana la aprox. 30 cm deasupra generatoarei superioare se deosebeste de umplutura care are loc dincolo de aceasta zona.

Alegerea materialelor de acoperire si punerea lor in opera au o mare influenta asupra durabilitatii retelei. Astfel, atunci cand debleurile nu prezinta o capacitate corespunzatoare de compactare si conducta o necesita, trebuie sa se utilizeze materiale friabile de adaos (cum sunt: nisipurile,

Pag. 25 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

pietrisurile, pamant) sau o protectie din beton. Materialul de umplutura trebuie sa fie curatat de pietre si blocuri (granule de 20 mm cel mult) de materiale solidificate. Mai mult, nu trebuie sa fie utilizte ca umplutura soluri susceptibile sa deterioreze conductele (cenusa agresiva), precum si soluri care pot avea tasari ulterioare.

In zona tubului, pana la 0,30 m deasupra generatoarei superioare, materialele de umplutura trebuie sa fie puse in straturi succesive de grosime maxima de 0,15 m; aceste materiale vor fi compactate manual sau cu echipament usor. Compactarea nu trebuie totusi sa fie excesiva pentru a nu periclita stabilitatea tubului, in special la tuburile deformabile.

2.5.1Umplutura

Este necesara o umplutura de calitate pentru asigurarea, pe de o parte, a transmiterii uniforme a sarcinilor care actioneaza asupra conductei si, pe de alta parte, a protejarii sale impotriva oricarei deteriorari in timpul realizarii umpluturilor superioare. Materialul utilizat este, in general, similar celui pus in opera pentru acoperirea tubului. Umplutura este realizata prin straturi succesive a caror grosime este determinata in functie de echipamentul de compactare (niciodata mai mare de 0,30 m), tinand cont de natura rambleului, pentru a garanta o compactare optima si uniforma. Cat timp dureaza aceasta operatie, tuburile nu trebuie sa sufere nici o deteriorare.

Din acest motiv, nu se admite folosirea de echipamente de compactare medii sau grele pornind de la o inaltime de acoperire de 1 m.

In cazul acoperirii mici ( < 1,0 m ) a tuburilor, pe traseul conductelor sunt interzise circulatia vehiculelor, precum si stocarea materialului rezultat din sapatura. In ambele cazuri, pot aparea suprasarcini exceptionale care actioneaza asupra tuburilor, de aceea se protejeaza cu o placa de beton de 20 cm grosime.

In timpul realizarii umpluturii si inainte de compactare, toate materialele de sprijinire sunt retrase progresiv pentru a restabili o perfecta omogenitate intre umplutura si terenul natural.

Pentru a evita orice confuzie in cazul deschiderii unei sapaturi, se recomanda amplasarea in umplutura, deasupra generatoarei conductei, intre 30 si 60 cm, a unui grilaj avertizor albastru si/sau a unor benzi longitudinale de culoare albastra care sa marcheze pozitionarea in sol a retelelor de apa potabila.

2.5.2Controlul compactarii transeelor

Compactarea zonei de acoperire si a zonei de umplutura influenteaza direct asupra repartitiei sarcinilor la periferia tubului, deci asupra stabilitatii acestuia. Este necesar sa se verifice ulterior calitatea realizarii acestei operatii.

2.5.3REFACEREA PAVAJULUI IN CAROSABIL SI PIETONAL

Refacerea pavajului consta in aducerea la starea initiala a pavajului afectat de lucrarile de sapatura pentru reteaua de alimentare cu apa si canalizare.

Pag. 26 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

Aducerea la starea initiala a pavajului pentru lucrarile de sapatura pentru utilitati vor respecta prevederile prezentei documentatii precum si prevederile HCL Sibiu nr. 174/2009 – Anexa nr. 2 (prezentata in Vol. VI Alte informatii pentru ofertanti)., precum si detaliile prezentate in partea desenata a prezentei documentatii.

2.6 PUNEREA IN FUNCTIUNE

Daca s-au respectat toate conditiile de pozare, conductele vor fi un excelent mijloc de transport, sigur, economic si durabil.

Cu toate masurile luate, curatarea conductelor este greu de realizat. Ele mai contin inca pamant si pietre care, depunandu-se in robinete, pot impiedica manevrarea lor, deteriora locasurile si clapetele de inchidere. Inainte de punerea definitiva in functiune a retelei de apa potabila, ca si dupa orice reparatie efectuata pe o conducta de apa, se va dezinfecta reteaua inainte de distribuirea apei la consumatori. Dezinfectarea se poate efectua fie cu clor, fie cu permanganat de potasiu. Va trebui sa se obtina la capetele retelei:

coloratie violacee pentru permanganat;

un continut de 5 mg clor pe litru.

Este absolut necesar sa se respecte un timp de contact minim pentru operatia de dezinfectie; acest timp de contact depinde de produsul utilizat si de doza introdusa.

Cantitati orientative de dezinfectant:

 

DEZINFECTANT

 

TIMP DE CONTACT MINIM

 

DOZA CORESPUNZATOARE

 

 

 

 

 

 

UTILIZAT

 

IN ORE

 

(mg dezinfectant/l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clor sau hipoclorit

 

24

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanganat de potasiu

 

24

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dupa terminarea operatiei de dezinfectare (cu respectarea timpului de contact), se procedeaza la o spalare a retelei cu apa curata, dupa care se recolteaza probe de apa din conducta care se analizeaza in laboratoare specializate pentru a se verifica incadrarea in standardele de calitate.

Pag. 27 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr -

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

CERINTE SPECIFICE

PENTRU EXECUTAREA RETELELOR DE

CANALIZARE CU CONDUCTE DIN PVC

Pag. 28/227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

1. GENERALITATI. RETELE DE CANALIZARE

Prezentul caiet de sarcini, aferent contractului de lucrari „Extinderea si reabilitarea reţelelor de

alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna ẞelimbăr”, din cadrul proiectului „Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov” - faza Documentatie de Atribuire, prezinta instructiunile pentru realizarea retelelor de canalizare cu tuburi din PVC SN4 si SN8 incluse in urmatoarele obiecte:

Obiect nr. 1 – Extindere si reabilitare retele de alimentare cu apa si canalizare in Municipiul Sibiu

Obiect nr. 2 – Aductiune apa potabila si statie de pompare ape uzate menajere pentru Comuna Selimbar

Obiect nr. 3 – Rezervor de inmagazinare pentru localitatea Mohu

Retelele executate din conducte de PVC sunt cuprinse in cadrul fiecarui obiect dupa cum urmeaza:

Obiect nr. 1 – Extindere si reabilitare retele de alimentare cu apa si canalizare in Municipiul Sibiu

•Obiect nr. 1.2. – Extindere si reabilitare retele de canalizare in Municipiul Sibiu

-Extindere si reabilitare retea de canalizare ape uzate menajere (colectoare si camine de vizitare);

Extindere – 4244 m

Reabilitare – 14560 m

-Racorduri consumatori;

1.1INSTRUCTIUNI TEHNICE PENTRU MONTAREA CONDUCTELOR DIN PVC SUBTERANE, PENTRU RETELELE DE CANALIZARE

Prezentul caiet de sarcini se va citi impreuna cu instructiunile date de furnizorul conductelor pentru:

transportul conductelor si pieselor de legatura din PVC

stocarea si manipularea lor, la locul de punere in opera

pregatirea conductelor, pieselor de legatura si garniturilor de cauciuc pentru montare

lansarea in sant si montarea propriu-zisa a conductelor, etc.

proba de etanseitate

instructiuni pentru conditii speciale (de calitate a terenului de fundatie, de pante accentuate,

Pag. 29 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

etc.) altele decat cele mentionate in prezentul caiet.

Se recomanda specializarea personalului care va lucra la montarea acestui tip de conducte, fie la furnizorul de materiale, fie sub asistenta directa a unor specialisti de la firma furnizoare.

La fabricarea produselor PVC se prepara un amestec corespunzator, care pe langa pulberea PVC, contine diferiti aditivi si materiale auxiliare necesare unei prelucrari optime (fiind cunoscut faptul ca, felul si cantitatea aditivilor influenteaza proprietatile produsului).

Din amestecul PVC descris se produc prin extrudare tevi, iar prin turnare sub presiune toata gama de piese speciale.

1.2 PROPRIETATIILE MATERIALULUI PVC DUR

Densitatea

1,38

– 1,53 g/cm3

Rezistenta la rupere

45

–

55 N/mm2

Alungirea la rupere

10

–

60 %

Rezistenta la incovoiere

90

–

100 N/mm2

Modul de elasticitate

3000N/mm2

Coeficientul de transmitere a caldurii

0,15

W/mK

Coeficient de dilatare liniara

0,08mm/mCº

Proprietatile mecanice depind de viteza de deformare si de temperatura.

La viteza mica de deformare (incarcare treptata), PVC-ul se comporta plastic, iar viteza

mare de deformare (incarcare cu socuri) ca un material cu comportare elastica. In privinta termodependentei PVC-ului se poate afirma ca acesta are o comportare plastica la temperaturi inalte si elastica la temperature joase.

Duritatea de suprafata la PVC dur – dupa metoda Brinell – 120 N/mm2.

Limita inferioara a temperaturii de utilizare este + 1ºC (sub aceasta temperatura, PVC-ul dur este casant, devenind sensibil la solicitari sub forma de lovituri).

Limita superioara de temperatura este de 60ºC. Intre 40ºC si 60ºC caracteristicile mecanice scad. Peste 60ºC se poate solicita 2-3 minute, iar peste 80ºC PVC-ul dur devine moale.

Rezistenta la intemperii: cateva luni se pot depozita in aer liber, intr-un loc ferit de razele solare. PVC-ul dur nu este atacat de bacterii si alte microorganisme si nici de rozatoare. Este rezistent fata de saruri, acizi si substante alcaline diluate, uleiuri (vegetale, animale sau minerale), rezistenta la agentii chimici depinzand de temperatura si incarcarea mecanica.

Pag. 30 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

1.3CARACTERISTICILE CONDUCTELOR SI PIESELOR DE LEGATURA PENTRU CANALIZARE DIN PVC

Durata de viata

In cazul unei utilizari optime durata de viata este de 50 de ani.

Greutate mica

Fiind de 20 de ori mai usor decat betonul, se poate transporta si manevra mai usor.

Montare rapida

Datorita greutatii mici si simplitatii imbinarii, se pot executa in timp scurt retele de canalizare fara sa fie necesara o calificare superioara.

Lungimi mari de montare.

Datorita greutatii mici se pot monta conducte si de 5 – 6m lungime.

Reteaua de conducte realizate din tuburi PVC este perfect etansa la apa si la patrunderea radacinilor.

Radacinile nu pot patrunde prin conducte sau prin imbinari, neavand loc nici infiltratii si nici exfiltratii.

Proprietati de rezistenta.

Au rezistenta buna la transport, depozitare, montare si exploatare.

Rezistenta la coroziune.

Conductele de canalizare impreuna cu garniturile de etansare rezista bine la actiunea substantelor aflate in apele uzate, menajere si freatice.

Rezistenta la uzura.

Substantele solide in apele reziduale produc o uzura mai mica asupra conductelor PVC decat asupra conductelor de beton si azbociment.

Peretele interior neted.

Datorita peretelui interior neted, pierderea prin frecare este mica, capacitatea de transport este mai mare si nu au loc depuneri pe peretele conductei.

2.CONDUCTE SI PIESE DE LEGATURA PENTRU CANALIZARE DIN PVC MOD DE PREZENTARE SI DOMENIU DE UTILIZARE

Conductele pentru canalizare sunt executate din PVC SN4 rigid si au rolul de a colecta si evacua apele uzate menajere si meteorice, tuburi pentru adancimi de ingropare mai mici de 4 m.

Gama de diametre pentru realizarea unei retele exterioare de canalizare gravitationala:

 

Dn 160 mm

- 160 x 4,0 mm

 

Dn 200 mm

- 200 x 4,5 mm

Pag. 31 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

Dn 250 mm

- 250 x 6,5 mm

Dn 315 mm

- 315 x 7,7 mm

Dn 400 mm

- 400 x 9,8 mm

Dn 500 mm

- 500 x 12,2 mm

Conductele de PVC pentru canalizare se fabrica cu urmatoarele lungimi: 1, 2, 3, 5 si 6m. Sunt realizate cu mufa la un capat, iar etanseitatea lor se realizeaza cu inele de cauciuc (inele de etansare profilate pentru Dn 200 mm si inele de etansare si fixare pentru Dn > 200 mm).

Pentru adancimi de ingropare mai mari de 4 m se utilizeaza tuburi din PVC SN8.

Pentru cuplarea racordurilor de canalizare si a conductelor de la gurile de scurgere la conductele PVC folosite la retele de canalizare se vor folosi cuplaje cu articulatie 0-13 grade si etansare cu garnitura de cauciuc pe interiorul tubului colector (retea) de canalizare.

De asemenea pentru cuplarea racordurilor de canalizare si a conductelor de la gurile de scurgere la conductele PVC folosite la retele de canalizare se pot utiliza ramificatii cu diametrele adecvate fiecarei situatii in parte.

Pentru cuplarea racordurilor de canalizare si a conductelor de la gurile de scurgere la conductele PVC folosite la retele de canalizare se interzice utilizarea seilor PVC fixate cu adeziv.

3. PUNEREA IN OPERA

3.1 TRASAREA SI NIVELMENTUL

Avand in vedere ca realizarea pantelor de pozare ale canalului are o importanta deosebita in asigurarea functionalitatii acestuia, se va da o atentie sporita trasarii si stabilirii cotelor de nivel de referinta.

Operatia de trasare se executa in urmatoarea ordine:

•se picheteaza axul canalului

•se executa un nivelment de precizie in raport cu reperele topografice permanente (capace, camine, constructii, etc.).

•se traseaza marginile transeelor pentru executarea canalului.

•se monteaza o scandura asezata pe muchie si orizontal, deasupra fiecarui camin. Scandura numita si rigla se fixeaza pe doi stalpi de lemn, fixati in pamant, prin nivelment de precizie si se verifica din timp, si in special inainte de executia patului de fundare a canalului. Dupa montarea riglelor, se materializeaza pe acestea axul canalului printr-un cui batut.

In cazul in care sapatura transeelor se face mecanizat, fixarea riglelor se executa dupa terminarea lucrarilor cu utilaje, dar inaintea inceperii finisajului sapaturii, care se face manual.

Tot in cadrul operatiunii de trasare se va materializa prin tarusi si pozitia intersectiilor canalului ce se executa cu alte retele existente in zona.

Pag. 32 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

Pentru identificarea traseelor exacte ale retelelor existente se vor executa sondaje in prezenta delegatilor detinatorilor de retele, conform avizelor.

In timpul executiei canalului se vor respecta intocmai de catre antreprenor conditiile prevazute in avizele detinatorilor de retele edilitare din zona lucrarilor pentru a evita deteriorarea sau producerea de accidente.

3.2 EXECUTIA SAPATURII

Sapaturile se executa in transee deschise, taluzarile verticale se vor sprijini.

Sapatura se va executa la cote corespunzatoare, astfel incat sa se asigure adancimile pentru realizarea paturilor de pozare ale canalului respectiv.

Santurile sapaturilor vor fi imprejmuite cu panouri de protectie, de inventar, iar din loc in loc se vor prevedea podete metalice pentru asigurarea accesului pietonal (dupa caz).

3.3 EXECUTIA CANALULUI

Dupa executarea sapaturilor la cotele din proiect fundul santului trebuie sa fie neted, fara pietre si radacini.

Langa si deasupra conductei se pune un strat de nisip de 50 cm grosime.

Astuparea transeei si compactarea mecanizata a pamantului se pot face de la o acoperire de peste 1 m deasupra generatoarei superioare a tubului de PVC.

Montarea tuburilor se face din aval spre amonte, mufele tuburilor asezandu-se spre amonte, in contra sensul de curgere a apei.

La montarea tuburilor se va avea in vedere amplasarea ramificatiilor din PVC la 90o pentru racordul la limita de proprietate.

Conductele se pot asambla si pe marginea santului.

Coborarea conductelor in sant se va realiza cu funii de canepa, tuburile nu se vor cara sau rostogoli pe pamant sau obiecte dure.

Imbinarile intre tuburi se realizeaza cu ajutorul mufei si a inelelor se etansare, conform celor aratate la capitolul 3.4.4.

Capatul tubului care se introduce in mufa este tesit din fabrica la 15º.

Daca din montaj este necesara scurtarea unui tub pentru potrivirea la pozitie, taierea se va realiza conform capitolului 3.4.3.

Pe canalele publice se prevad camine de vizitare din beton STAS 2448 la schimarea pantei, diametrului sau directiei sau la o distanta de max. 60 m.

Racordarea tubului PVC la caminul de vizitare din beton se face numai prin intermediul unei piese speciale din PVC (manson liniar), care asigura o etanseitate corespunzatoare.

Suprafata exterioara a piesei de acces la camin (sablata exterior) face priza cu betonul, iar intre suprafetele interioare ale piesei si tubului, etanseitatea se asigura cu inel de cauciuc.

Pag. 33 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

Aceasta piesa asigura si o deviatie de 3º de la ax. La montare, capatul interior al piesei trebuie sa fie in acelasi plan cu peretele interior al caminului, iar depasirea sa fie permisa doar la capatul exterior.

3.4INSTRUCTIUNI GENERALE PRIVIND TRANSPORTUL, DESCARCAREA, STOCAREA TUBURILOR SI A RACORDURILOR DIN PVC

Rezultatele bune ce se asteapta de la realizarea canalizarilor din PVC depind in primul rand de respectarea conditiilor ce vor fi precizate in continuare privind transportul, manevrarea si montarea materialelor respective. In consecinta, este foarte important de a se respecta in totalitate recomandarile din acest capitol.

3.4.1Aprovizionarea materialelor – Incarcare si Transport

Incarcarea autovehiculelor trebuie facuta astfel incat sa nu se produca nici o deteriorare a tuburilor, a racordurilor si a accesoriilor in timpul transportului.

Trebuie sa se evite in special:

manevrarea brutala, incovoieri ale tuburilor, tuburi care atarna in spatele platformei si care pot sa balanseze in timpul transportului;

nu se admite nici un contact intre tuburi si racorduri cu piesele metalice proeminente ale vehiculului, intrucat tuburile sunt prevazute cu mufe fasonate in uzina, acestea trebuie

fixate in timpul transportului - conform instructiunilor date de fabricant.

Cand tuburile sunt livrate in palete, acestea trebuie mentinute ca atare pana la punerea lor in opera.

Descarcarea

Descarcarea brutala a tuburilor si a racordurilor pe pamant este interzisa, tuburile fiind prevazute cu mufe fasonate in uzina, fixarea acestora se va face alternand capetele drepte PVC cu capetele cu mufe, acestea depasind suprafetele laterale ale stivei de tuburi.

Stocarea

In toate cazurile este necesar sa se pregateasca un loc de stocare situat pe cat posibil mai aproape de locul de montaj. Suprafata destinata pentru stocarea tuburilor si a racordurilor trebuie nivelata, pentru a fi plana in vederea evitarii deformarii tuburilor, deformari ce pot sa ramana permanente.

Asa cum s-a aratat la subcapitolul “Descarcarea”, tuburile fiind prevazute cu mufe fasonate in uzina se vor stivui alternand capetele drepte cu cele cu mufe. De asemenea, se poate intercala un pat de scanduri intre doua straturi de tuburi, evitand in felul acesta de a le stoca cap-coada.

Inaltimea stivei nu va depasi 1,50 m.

Tuburile si racordurile trebuie stocate la adapost de soare (sub un coviltir de exemplu, sau intr-o magazie de santier apropiata) si utilizate la locul de montaj in functie de inaintarea executiei.

Pag. 34 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

Trebuie sa se evite asezarea tuburilor pe o durata lunga pe malul sapaturii.

3.4.2Manevrarea

Pentru a evita riscul de deteriorare si al unui incident ulterior, tuburile si racordurile trebuie purtate si nu tarate pe pamant sau pe obiecte sau suprafete dure.

Pe timp friguros este necesar sa se ia masuri de prevedere suplimentare, in special pentru evitarea socurilor violente.

La executia canalelor exterioare se utilizeaza tuburi din PVC dur, cu mufa, a caror imbinare se face prin inel de etansare.

In eventualitatea ca va fi necesara o refacere a unei mufe pe santier se aminteste ca reglementarile in vigoare permit fasonarea acesteia in atelierul santierului (bineinteles, aceasta numai in cazul cand unitatea de executie nu dispune de mansoane de racordare).

Lipirea a doua piese cap la cap este interzisa.

3.4.3Taierea tuburilor

Tuburile din PVC se taie usor. In tabelul de mai jos sunt precizate instrumentele cele mai adecvate de taiere, in functie de grosimea tubului ce trebuie taiat.

La tuburile cu pereti grosi este important sa se degajeze lama fierastraului pentru a evita o frecare puternica intre fetele elementului. Daca aceasta precautie nu este respectata, incalzirea care se produce poate conduce la o imbatranire a PVC, conducand chiar la blocarea fierastraului.

Daca fetele tubului nu au fost taiate rectangular trebuie separate cu ajutorul unei pile si bavurile indepartate cu o razatoare sau cu glaspapir.

 

 

 

 

 

 

Grosimea tubului

 

Instrumente de taiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

– 2 mm

 

Fierastrau metalic cu dantelura fixa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

– 6 mm

 

Fierastrau metalic cu dantelura mare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 6 mm

 

Fierastrau de mana sau mai bine fierastrau cu panglica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

- 6 mm

 

Taietor de tuburi cu roata dintata, special pentru PVC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taietura se face cu ajutorul unei cutii cu decupaj la unghi drept.

Extremitatea tubului ce a fost taiat trebuie sanfrenata cu o pila, sau cu ajutorul unei scule speciale.

3.4.4Asamblarea prin imbinare cu inel de etanseitate

Asamblarea cu inel de etansare, utilizata in majoritatea cazurilor pentru conductele ingropate, cere urmaoarele precautii:

verificarea sanfrenului la capatul drept al tubului si refacerea acestuia daca este cazul;

Pag. 35 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

transpunerea cu un creion pe capatul drept al tubului a adancimii mufei;

se curata bine partile ce se vor asambla. Se inlatura in special urmele de noroi, de pamant sau de nisip;

se asigura in special curatirea locasului mufei si al inelului de etansare, chir daca acesta este livrat in mufa tubului;

se verifica pozitia corecta a inelului in locasul sau;

se unge cu un lubrifiant recomandat de fabricant capatul drept al tubului si in special sanfrenul. Nu se va utiliza decat lubrifiant precizat de fabricant, alte produse pot conduce la riscul de a afecta inelul de etansare din elastomer;

nu se lubrifiaza nici inelul de etansare, nici locasul acestuia (in afara indicatiilor speciale ale fabricantului);

se imbina cele doua elemente pana la fund, mai exact pana la reperul trasat in prealabil pe capatul drept al tubului

In cazul tuburilor cu diametre mari se poate utiliza un tirfor.

Aceiasi tehnologie de imbinare se aplica si la montajul ramificatiilor cu mufa si inel de tansare.

4. TEHNICA MONTARII IN TRANSEE

Tehnica montarii in santuri deschise a conductelor din PVC comporta urmatoarele faze si operatiuni:

a. Faze pregatitoare:

a1. pregatirea traseului conductei (eliberarea terenului si amenajarea acceselor de-a lungul traseului, pentru aprovizionarea si manipularea materialelor);

a2. marcarea traseului si fixarea de repere in afara amprizei lucrarilor, in

vederea executiei lucrarilor;

a3. receptia, sortarea si transportul tevilor si a celorlalte materiale legate de

executia lucrarilor;

b. Faza de executie:

b.1. saparea transeelor manual sau mecanizat, conform indicatiilor din proiect; b.2. pregatirea patului de pozare a tuburilor;

b.3. lansarea cu atentie, cu utilaje specializate, a tuburilor si fitingurilor, etc. necesare;

b.4. curatirea capetelor drepte, centrarea tuburilor si ungerea garniturilor, conform indicatiilor furnizorilor de tuburi;

b.5. imbinarea tuburilor din PVC cu mufa si inel de cauciuc;

b.6. umplerea partiala a transeei cu nisip si pamant (lasand mufele sau zonele de lipitura descoperite)

b.7. executia caminelor de vizitare si montarea pieselor speciale.

Pag. 36 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

c. Faza de probe si punere in functiune:

c1. dupa terminarea lucrarilor de montaj, dupa ce betonul si mortarul utilizate au ajuns la rezistenta proiectata, inainte de executia finala a umpluturilor se executa incercarea de etanseitate a canalelor inchise pe portiuni;

c2. prevederea lucrarilor pregatitoare pentru proba de etanseitate. Proba de etansare se va efectua cu ramificatiile pentru racorduri – cuprinse in lungimea tronsonului – ce se vor etansa provizoriu cu dopuri din PVC

c3. efectuarea probei de etanseitate, executata in conformitate cu normativele in vigoare;

c4. Inlaturarea defectiunilor (in caz de pierderi de apa) si refacerea probei.;

c5. Executarea umplututrilor si refacerea terenului si a imbracamintii rutiere (conform destinatiei initiale);

c6. Punerea in functiune

c7. Receptia generala a canalului;

4.1 EXECUTIA RACORDURILOR LA CANALELE DIN PVC

Racordarea imobilelor la canalele din tuburi de PVC, se realizeaza prin intermediul ramificatiilor din

PVC (Dn canal / Dn racord), in functie de diametrul retelei si tipul constructiei care se racordeaza

la aceasta.

De asemenea racordarea imobilelor la canalele din tuburi de PVC, se realizeaza prin intermediul

cuplajelor cu articulatie 0-13 grade si etansare cu garnitura de cauciuc pe interiorul tubului (retea)

de canalizare, in functie de diametrul retelei si tipul constructiei care se racordeaza la aceasta.

Pentru cuplarea racordurilor de canalizare existente la racordurile nou executate se vor utiliza numai mufe Man on (Cuplă) de largă toleranţă DN 110, 125, 160, 200, 250, 300 mm pentru o cuplare rapidă, variabilă, flexibilă i fără trepte (coaxială), a doua tevi de canalizare de acelasi diametru interior, insa din materiale i de sectiuni de pereti de ţeavă diferite: tevi cu pereţi plini, pereţi li i, pereţi stratificaţi, pereţi riflati, pereţi gofrati, etc. si din materiale diferite: materiale plastice (PVC, PE, PP, etc.), GRP, ceramică, beton, oţel, fontă, etc. Cuplarea este posibila in orice combinatie dintre materialele si formele expuse mai sus si se va executa fara utilizarea altor elemente suplimentare de imbinare, cum ar fi: inele de compensare, adezivi, etc.

Se recomanda ca inainte de a comanda necesarul de conducte pentru executia canalului, sa se

traseze pe teren pozitia racordurilor cunoscand ca tevile din PVC, se fabrica in lungimi de 1; 2 ;3; 5

si 6 m. Un calcul atent va evita pierderile de material.

Panta conductei de racord spre limita de proprietate va fi de minimum sau egala cu 3%. La limita

de proprietate se va monta un dop din PVC lipit. In cazul extinderii retelelor, de regula racordul se

face la limita de proprietate.

4.2 EXECUTIA GURILOR DE SCURGERE

Gurile de scurgere se executa din piese de beton prefabricat conform STAS 6701 (concomitent cu

executia retelei de canalizare).

Sunt de tipul cu sifon si depozit si sunt alcatuite din:

gratar din fonta tip A carosabil STAS 3272

Pag. 37 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

corpul gurii de scurgere (piese pentru guri de scurgere)

Calitatea executiei gurilor de scurgere se verifica pentru fiecare gura de scurgere in parte si consta in:

verificarea etanseitatii, care se face dupa ce gura de scurgere, inclusiv racordul au fost umplute cu apa si mentinute astfel timp de cel putin 24 h. Dupa aceea, gura de scurgere, inclusiv racordul, se umplu din nou cu apa, pana la nivelul fetei inferioare a ramei gratarului; dupa trecerea unui timp de 20 minute, nivelul apei nu trebuie sa scada cu mai mult de 4 cm.

verificarea legarii racordului la canalizare se face turnand apa in gura de scurgere si urmarind scurgerea apei la canal.

4.3 EXECUTIA CAMINELOR DE VIZITARE

Caminele de canalizare se vor realiza din punct de vedere al alcatuirii functionale conform STAS 2448-82, iar din punct de vedere constructiv se vor executa in functie de natura terenului de fundare cu apa subterana, din beton prefabricate si pentru teren fara apa subterana cu fundatie monolita sau prefabricata si corp prefabricat conform STAS 1917.

Pentru structura de rezistenta din beton se va respecta „Caietul de sarcini - Lucrari de Constructii”.

4.4 EXECUTIA UMPLUTURILOR

Dupa montajul canalului si realizarea caminelor de vizitare de la capetele tronsonului, executia umpluturilor se va face in doua etape, dupa cum urmeaza:

etapa (1) – umpluturi partiale cu nisip – conform proiectului.

etapa (2) – umpluturi partiale in straturi de 15 – 20 cm grosime compactate (modul de compactare, gradul de compactare au fost prezentate la capitolul 6.4., pentru a nu produce deplasari ale corpului canalului, pana la o inaltime de 50 cm deasupra generatoarei superioare a tuburilor, cu lasarea descoperita a mufelor de imbinare, in vederea efectuarii probei de etanseitate.

etapa (3) – dupa efectuarea probei de etanseitate se executa umplerea totala a transeei, in

straturi de 20 -30 cm grosime, bine compactate, pana la nivelul de realizare a refacerii sistemului rutier initial al strazii.

Umpluturile transeei se vor face cu pamant maruntit, neadmitandu-se bulgari de pamant sau bolovani.

Pentru avertizarea asupra traseului canalului de ape uzate din PEID si PVC, montat subteran, se va prevedea montarea la cca. 50 cm peste generatoarea superioara a tuburilor, o grila de polietilena de culoare maro, cu ochiuri de 15 x 15 cm, sub forma de fasii roluite de 0,5 x 25 m (b x L).

Grila fabricata din polietilena de inalta densitate are o durata de serviciu superioara, in comparatie

Pag. 38 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

cu produse similare din metal sau benzi din folii.

Grila fabricata din polietilena este inerta din punct de vedere bacteriologic si chimic, si deci, este foarte rezistenta la o varietate mare de agenti chimici. Poate fi utilizata in soluri cu agresivitate chimica ridicata. Grila este rezistenta la socuri mecanice si nu se degradeaza in timpul umplerii santurilor si compactarii umpluturilor.

Polietilena este combustibila si vor trebui respectate NTSM si PSI in vigoare in timpul transportului, depozitarii si punerii in opera.

4.5 INCERCAREA DE ETANSEITATE

Dupa terminarea lucrarilor de montaj, dupa ce betonul si mortarul utilizate au ajuns la rezistenta proiectata, inainte de executia umpluturilor, se executa incercarea de etanseitate a canalului, pe portiuni.

In vederea incercarii care se face cu apa, se prevad urmatoarele lucrari pregatitoare:

umpluturi de pamant partiale, lasand imbinarile libere;

inchiderea etansa a tuturor orificiilor;

blocarea extremitatilor canalului si a tuturor punctelor sensibile de deplasare in timpul

probei.

Tronsoanele de canalizare ce pot functiona cu nivel liber se probeaza la etanseitate pe tronsoane de cel mult 500 m, la o presiune de incercare masurata la capatul aval al tronsonului de 5 x 102 N/mm2. Tronsoanele de colector ce pot functiona in exploatare si cu sectiune plina, se probeaza conform reglementarilor tehnice pentru conductele sub presiune.

Se vor respecta prevederile din STAS 3051-91, cap. 4.2. – Incercarea de etanseitate. Tronsoanele de conducte se umplu cu apa intre doua camine si se mentin cel putin 2 ore la presiune medie de 2 m coloana de apa. Dupa aceea se masoara cantitatea de apa scursa efectiv in 15 minute si se compara cu valorile calculate cu urmatoarea formula:

Vcal.e = a d l +1.3x

unde:

Vcal.e este cantitatea de apa scursa, in dm3.

a – constanta, care depinde de materialul conductei si de felul montarii (pentru conducte din PVC: a = 0,5).

d – diametrul interior al tevii, in m.

l – lungimea conductei incercate, in km.

x – numarul caminelor aflate pe tronsonul incercat.

In cazul cand rezultatele incercarii de etanseitate nu sunt corespunzatoare, se iau masuri de

remediere, dupa care se reface proba.

Pag. 39 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

4.6 VERIFICAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR DE EXECUTATE

La fazele de executie de la pozitiile b.2; b.5; b.6; c.1; c.3 se vor incheia procese verbale de lucrari intre Serviciul de consultanta al detinatorului retelei si constructor, vizate obligatoriu de dirigintele beneficiarului.

Pentru racordarea retelei noi executate la reteaua existenta se va solicita asistenta tehnica a detinatorului retelei de canalizare.

Din prezentul caiet de sarcini fac parte, in afara de instructiunile de utilizare a tuburilor, racordurilor si a pieselor speciale din PVC, instructiuni la care s-a facut referire si in standardele si normativele (romanesti si straine) privind materialele – executarea unor lucrari; terasamente si sprijiniri, protectia muncii, PSI – pe perioada executiei si alte documentatii ce vor fi numai nominalizate.

Urmarirea executiei lucrarilor se face conform legii nr. 10/1995 pe baza programului privind controlul calitatii pe faze determinante.

4.7 REFACEREA PAVAJULUI IN CAROSABIL SI PIETONAL

Refacerea pavajului consta in aducerea la starea initiala a pavajului afectat de lucrarile de sapatura pentru reteaua de alimentare cu apa si canalizare.

Aducerea la starea initiala a pavajului pentru lucrarile de sapatura pentru utilitati vor respecta prevederile prezentei documentatii precum si prevederile HCL nr. 174/2009 – Anexa nr. 2 (prezentata in Vol. VI Alte informatii pentru ofertanti).

5. PUNEREA IN FUNCTIUNE SI RECEPTIE

Receptia lucrarilor si punerea in functiune a retelelor se vor face dupa indeplinirea tuturor specificatiilor date prin prezentul proiect.

O examinare generala a lucrarilor si in special a refacerii de pavaj, acolo unde este cazul, se va efectua in prezenta:

Reprezentantului intrepriderii de exploatare (ex. Serviciul de gospodarie comunala).

Reprezentantului beneficiarului.

Un proces-verbal de receptie se va intocmi la sfarsitul vizitei daca din aceasta nu a rezultat ca exista erori majore. Remedieri minore necesare se pot mentiona in acest document precizandu-se termenul la care acestea se vor rezolva.

5.1 RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia lucrarilor pentru retelele de canalizare proiectate se va face in conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini, precum si cu cele inscrise in “Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii” aprobat prin HG.nr. 273/14.06.1994 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.193, partea 1/28.07.1994.

Pag. 40 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

CERINTE SPECIFICE

PENTRU EXECUTAREA RETELELOR DE

CANALIZARE CU CONDUCTE DIN

CERAMICA VITRIFICATA

Pag. 41 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

1. GENERALITATI. RETELE DE CANALIZARE

Prezentul caiet de sarcini, aferent contractului de lucrari „Extinderea si reabilitarea reţelelor de

alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna ẞelimbăr”, din cadrul proiectului „Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov” - faza Documentatie de Atribuire, prezinta instructiunile pentru realizarea retelelor de canalizare cu tuburi din Ceramica Vitrificata.

Retelele executate din conducte de CV (ceramica vitrificata) sunt cuprinse in cadrul Obiectului nr. 1

– Extindere si reabilitare retele de alimentare cu apa si canalizare in Municipiul Sibiu

Prin prezentul proiect se propune executia retelei de canalizare menajera din conducte din ceramica vitrificata cu diametre de Dn 60 cm, Dn 80 cm, Dn 100 cm si Dn 120 cm. Reteaua de canalizare menajera se va executa din conducte din CV pozate subteran, in sapatura deschisa, pe un pat de nisip.

Racordurile la canalizarea menajera se vor executa din conducte de ceramica vitrificata Dn 150 mm.

1.1INSTRUCTIUNI TEHNICE PENTRU MONTAREA CONDUCTELOR DIN CERAMICA VITRIFICATA, PENTRU RETELELE DE CANALIZARE

Prezentul caiet de sarcini se va citi impreuna cu instructiunile date de furnizorul conductelor pentru:

transportul conductelor si pieselor de legatura din CV

stocarea si manipularea lor, la locul de punere in opera

pregatirea conductelor, pieselor de legatura si garniturilor de cauciuc pentru montare

lansarea in sant si montarea propriu-zisa a conductelor, etc.

proba de etanseitate

instructiuni pentru conditii speciale (de calitate a terenului de fundatie, de pante accentuate,

etc.) altele decat cele mentionate in prezentul caiet.

Se recomanda specializarea personalului care va lucra la montarea acestui tip de conducte, fie la furnizorul de materiale, fie sub asistenta directa a unor specialisti de la firma furnizoare.

Pag. 42 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

1.2 PROPRIETATIILE MATERIALULUI CERAMICA VITRIFICATA

Greutatea specifica

22

KN/m3

Rezistenta la rupere

10

– 20 N / mm2

Rezistenta la compresiune

100 – 200 N / mm2

Rezistenta la incovoiere

15

– 40 N / mm2

Modul de elasticitate

50.000 N / mm2

Duritate Mohs

7

 

Coeficientul de transmitere a caldurii

1,2 W/m*K

Coeficient de dilatare termica

5*10-6 1 / K

Durabilitatea ceramicii are ca baza deosebita rezistenţă la coroziune i solicitări mecanice, etanseitatea i rezistenţa la abraziune ridicate, asigurând o funcţionalitate impecabilă timp de peste 100 de ani, ceea ce face ca acest material să fie soluţia ideală, care satisface cerinţele tuturor sistemelor de canalizare i drenaj.

Tuburile i fitingurile din ceramică vitrificată sunt pentru sisteme de canalizare gravitaţionale până la 2,4 bar, conform standardului european EN 295 i standardului de calitate ISO 9002.

Ceramica vitrificată este un material obţinut din diverse tipuri de argilă i amotă arse la cca. 12000 C.

1.3CARACTERISTICILE CONDUCTELOR SI PIESELOR DE LEGATURA PENTRU CANALIZARE DIN CERAMICA VITRIFICATA

Calităţile tuburilor din ceramică conform standardului european EN 295:

rezistenţă chimică (pH 0 – 14)

rezistenţă la temperatură (1000C)

rugozitate hidraulică (0,02 – 0,05 mm)

rezistenţă la abraziune (viteză de 15 m/s)

rezistenţă la presiuni de curăţare (340 bar)

rezistenţă mecanică (clasa 160)

etan eitate (2,4 bar)

posibilităţi de inspecţie simple

posibilităţi de îmbinare

rezistenţă la penetrarea rădăcinilor

gama completă de accesorii pentru fiecare situaţie

Pag. 43 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

durată de viaţă de peste 100 de ani

produs ecologic:

•materiile prime sunt produse naturale

•exploatarea carierelor de argilă nu cauzează probleme de mediu

•pentru prepararea materiei prime i în procesul de producţie al conductelor se consumă puţină energie în comparaţie cu alte tipuri de conducte

•reciclarea ca amotă este posibilă

•reciclarea în fundaţii

Produsele din ceramică vitrificată datorită calităţilor lor ecologice se conformează conceptului de achiziţii publice ecologice promovat de Comisia Europeană i de Ministerul Mediului i Dezvoltării Durabile.

2.CONDUCTE SI PIESE DE LEGATURA PENTRU CANALIZARE DIN CERAMICA VITRIFICATA

Conductele pentru canalizare executate din tuburi de CERAMICA VITRIFICATA au rolul de a colecta si evacua apele uzate menajere si meteorice.

Gama de diametre pentru realizarea unei retele exterioare de canalizare gravitationala:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grosimea

 

 

 

Diametru nominal

 

Diametru interior

 

peretelui

 

 

 

[mm]

 

[mm]

 

conductei

 

 

 

 

 

 

 

[mm]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

100

 

15.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125

 

126

 

16.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

151

 

17.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

200

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

 

250

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

 

300

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

 

398

 

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

 

496

 

56.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pag. 44 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grosimea

 

 

Diametru nominal

 

Diametru interior

 

peretelui

 

 

[mm]

 

[mm]

 

conductei

 

 

 

 

 

 

[mm]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

 

597

 

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

 

697

 

84.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

 

792

 

83.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

 

1056

 

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200

 

1253

 

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1400

 

1400

 

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gama de conducte din Ceramica Vitrificata se utilizeaza cu urmatoarele lungimi ale tuburilor:

DN 100 – 150 mm – cu lungimi de 1m / 1,25 m / 1,5 m

DN 200 – 800 mm – cu lungimi de 2,5 m / 2 m

DN 900 – 1400 mm – cu lungimi de 2 m

3. PUNEREA IN OPERA

3.1 TRASAREA SI NIVELMENTUL

Avand in vedere ca realizarea pantelor de pozare ale canalului are o importanta deosebita in asigurarea functionalitatii acestuia, se va da o atentie sporita trasarii si stabilirii cotelor de nivel de referinta.

Operatia de trasare se executa in urmatoarea ordine:

•se picheteaza axul canalului

•se executa un nivelment de precizie in raport cu reperele topografice permanente (capace, camine, constructii, etc.).

•se traseaza marginile transeelor pentru executarea canalului.

•se monteaza o scandura asezata pe muchie si orizontal, deasupra fiecarui camin. Scandura numita si rigla se fixeaza pe doi stalpi de lemn, fixati in pamant, prin nivelment de precizie si se verifica din timp, si in special inainte de executia patului de fundare a canalului. Dupa montarea riglelor, se materializeaza pe acestea axul canalului printr-un cui batut.

In cazul in care sapatura transeelor se face mecanizat, fixarea riglelor se executa dupa terminarea lucrarilor cu utilaje, dar inaintea inceperii finisajului sapaturii, care se face manual.

Pag. 45 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

Tot in cadrul operatiunii de trasare se va materializa prin tarusi si pozitia intersectiilor canalului ce se executa cu alte retele existente in zona.

Pentru identificarea traseelor exacte ale retelelor existente se vor executa sondaje in prezenta delegatilor detinatorilor de retele, conform avizelor.

In timpul executiei canalului se vor respecta intocmai de catre antreprenor conditiile prevazute in avizele detinatorilor de retele edilitare din zona lucrarilor pentru a evita deteriorarea sau producerea de accidente.

3.2 EXECUTIA SAPATURII

Sapaturile se executa in transee deschise, taluzarile verticale se vor sprijini.

Sapatura se va executa la cote corespunzatoare, astfel incat sa se asigure adancimile pentru realizarea paturilor de pozare ale canalului respectiv.

Santurile sapaturilor vor fi imprejmuite cu panouri de protectie, de inventar, iar din loc in loc se vor prevedea podete metalice pentru asigurarea accesului pietonal (dupa caz).

3.3 EXECUTIA CANALULUI

Dupa executarea sapaturilor la cotele din proiect fundul santului trebuie sa fie neted, fara pietre si radacini.

Langa si deasupra conductei se pune un strat de nisip de 50 cm grosime.

Astuparea transeei si compactarea mecanizata a pamantului se pot face de la o acoperire de peste 1 m deasupra generatoarei superioare a tubului de CV.

Montarea tuburilor se face din aval spre amonte, mufele tuburilor asezandu-se spre amonte, contra sensului de curgere a apei.

La montarea tuburilor se va avea in vedere amplasarea ramificatiilor la 90º pentru racordul la limita de proprietate.

Conductele se pot asambla si pe marginea santului.

Coborarea conductelor in sant se va realiza cu funii de canepa, tuburile nu se vor cara sau rostogoli pe pamant sau obiecte dure.

Imbinarile intre tuburi se realizeaza conform celor aratate la capitolul 3.4.4.

Daca din montaj este necesara scurtarea unui tub pentru potrivirea la pozitie, taierea se va realiza conform capitolului 3.4.3.

Pe canalele publice se prevad camine de vizitare din beton STAS 2448 la schimarea pantei, diametrului sau directiei sau la o distanta de max. 60 m.

Racordarea tubului de ceramica vitrificata la caminul de vizitare din beton se face numai prin intermediul unei piese speciale de trecere si etansare, care asigura o etanseitate corespunzatoare.

Pag. 46 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

3.4INSTRUCTIUNI GENERALE PRIVIND TRANSPORTUL, DESCARCAREA, STOCAREA TUBURILOR SI A RACORDURILOR DIN CERAMICA VITRIFICATA

Rezultatele bune ce se asteapta de la realizarea canalizarilor din CV depind in primul rand de respectarea conditiilor ce vor fi precizate in continuare privind transportul, manevrarea si montarea materialelor respective. In consecinta, este foarte important de a se respecta in totalitate recomandarile din acest capitol.

3.4.1Aprovizionarea materialelor – Incarcare si Transport

Tuburile, componentele tuburilor si accesoriile de imbinare trebuie verificate la livrare. Componentele constructive trebuie verificate cu atenţie atat la livrare cat si imediat inainte de montaj, pentru a avea certitudinea, că nu prezintă nici un defect.

Incarcarea

Incarcarea autovehiculelor trebuie facuta astfel incat sa nu se produca nici o deteriorare a tuburilor, a racordurilor si a accesoriilor in timpul transportului.

Prin sistemele de ambalare refolosibile incarcarea si descărcarea se poate face, fără probleme, cu utilajele de pe santier. Transportul tuburilor trebuie efectuat cu mijloace corespunzătoare.

Cand tuburile sunt livrate in palete, acestea trebuie mentinute ca atare pana la punerea lor in opera.

Descarcarea

Descarcarea brutala a tuburilor si a racordurilor pe pamant este interzisa.

Prin sistemele de ambalare refolosibile descărcarea se poate face, fără probleme, cu utilajele de pe santier. Transportul tuburilor trebuie efectuat cu mijloace corespunzătoare.

Stocarea

In toate cazurile este necesar sa se pregateasca un loc de stocare situat pe cat posibil mai aproape de locul de montaj. Suprafata destinata pentru stocarea tuburilor si a racordurilor trebuie nivelata, pentru a fi plana in vederea evitarii deformarii tuburilor.

Capetele tuburilor, izolate, cu mufă K sau S corespunzătoare sistemului de îmbinare C se depozitează pe grinzi.

Pentru tuburile, care se livrează ca mini pachete asamblate în maxi pachete, se propune ca mini pachetele să fi e descărcate si depozitate separat.

3.4.2Manevrarea

Pentru a evita riscul de deteriorare si al unui incident ulterior, tuburile si racordurile trebuie purtate si nu tarate pe pamant sau pe obiecte sau suprafete dure.

Pag. 47 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

Pe timp friguros este necesar sa se ia masuri de prevedere suplimentare, in special pentru

evitarea socurilor violente.

3.4.3Taierea tuburilor

Taierea tuburilor de ceramica vitrificata se face astfel:

•Cu Inelul de tăiere - se utilizează pentru scurtarea tuburilor din gama DN 100 până la DN 150. Este importantă finisarea suprafeţelor tăiate;

•Cu lanţul de tăiere - se foloseste pentru tăierea tuburilor cu diametre nominale DN 150 până la DN 350 mm;

•Cu burghiul saibă pentru tăiat (Flex) pentru tuburile si fitingurile cu diametre mai mari de DN 350 mm.

3.4.4Asamblarea tuburilor, piese speciale si racordare la camine de vizitare

Inel P

Asamblarea tuburilor de ceramica vitrificata se poate realiza cu Inel P montat pe mufele de îmbinare K si S pentru diametre cuprinse intre DN 200 mm si DN 600 mm.

Racorduri si treceri

Mansete de etansare se pot monta în forme diferite:

•pentru îmbinarea capetelor de tub fără mufă

•pentru îmbinarea bucăţilor de tub prelungitoare

•pentru utilizarea ca adaptor capabil să preia forţe de forfecare sau trecere.

•pentru montarea ramifi caţiilor ulterioare

•pentru racorduri ulterioare

•pentru reparaţii

Pentru îmbinarea tuburilor cu diametre exterioare diferite se utilizează manseta Tip 2B cu inele de egalizare.

Inelele de egalizare exista cu grosimi de 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm si 32 mm, iar pentru capetele tuburilor cu diametre mai mici se execută la dimensiune.

Articulaţii suplimentare

Sunt necesare articulaţii suplimentare pentru trecerea de la tubul N la H cu diametre nominale DN 200 si DN 250 mm.

Inele de egalizare

Sunt utilizate la trecerea de la capătul tubului de ceramică la mufe din fontă sau PVC cu diametre nominale DN 100 până la DN 200. Inelul A se montează în mufa din fontă sau PVC si apoi se introduce tubul din ceramică în mufă. Se utilizează lubrifiantul specific acestei operatii.

Pag. 48 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

Inele de trecere

Sunt utilizate la trecerea de la tuburi din alte materiale la tuburi din ceramică cu diametre nominale DN 100 până la DN 200. Inelul U se aplică pe capătul liber al tubului executat din alte materiale decât ceramică; apoi tubul cu inel se introduce în mufa de tip L. Se utilizează lubrifiantul specific acestei operatii.

Ramificaţii pentru intervenţii

Racordurile pentru intervenţii se execută în gama de diametre nominale DN 200 N până la DN 300 N si DN 200 H până la DN 250 H.

Găurirea tubului

În principal, racordurile se execută articulat. Racordurile ulterioare se execută astfel încât să corespundă regulilor tehnice generale unanim recunoscute (ATV-DVWK-A139). Găuririle se recomandă după felul racordului, conform pieselor disponibile la producator.

Racord la cămin si articulaţii

Acolo unde tuburile traversează cămine sau ferestre de vizitare racordurile articulate se montează in perete sau cat se poate de aproape de peretele exterior al construcţiei. O flexibilitate suplimentară poate fi realizată cu tuburi scurte sau articulaţii.

Articulaţiile din ceramică se inglobeaza în peretele căminului respectiv la căminele din ceramică se lipesc în fabrică.

Prin intermediul unui tub scurt cu mufă, la intrare si un tub scurt fără mufă la iesire, se realizează o mobilitate suficientă pentru preluarea diferitelor tasări ale căminului si ale tubului.

4. TEHNICA MONTARII IN TRANSEE

Tehnica montarii in santuri deschise a conductelor din Ceramica Vitrificata comporta urmatoarele faze si operatiuni:

d. Faze pregatitoare:

a1. pregatirea traseului conductei (eliberarea terenului si amenajarea acceselor de-a lungul traseului, pentru aprovizionarea si manipularea materialelor);

a2. marcarea traseului si fixarea de repere in afara amprizei lucrarilor, in vederea executiei lucrarilor;

a3. receptia, sortarea si transportul tevilor si a celorlalte materiale legate de executia lucrarilor;

e. Faza de executie:

b.1. saparea transeelor manual sau mecanizat, conform indicatiilor din proiect;

Pag. 49 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

b.2. pregatirea patului de pozare a tuburilor;

b.3. lansarea cu atentie, cu utilaje specializate, a tuburilor si fitingurilor, etc. necesare;

b.4. curatirea capetelor drepte, centrarea tuburilor si ungerea garniturilor, conform indicatiilor furnizorilor de tuburi;

b.5. imbinarea tuburilor din CV;

b.6. umplerea partiala a transeei cu nisip si pamant (lasand mufele sau zonele de imbinare descoperite)

b.7. executia caminelor de vizitare si montarea pieselor speciale. f. Faza de probe si punere in functiune:

c1. dupa terminarea lucrarilor de montaj, dupa ce betonul si mortarul utilizate au ajuns la rezistenta proiectata, inainte de executia finala a umpluturilor se executa incercarea de etanseitate a canalelor inchise pe portiuni;

c2. prevederea lucrarilor pregatitoare pentru proba de etanseitate. Proba de etansare se va efectua cu ramificatiile pentru racorduri – cuprinse in lungimea tronsonului;

c3. efectuarea probei de etanseitate, executata in conformitate cu normativele in vigoare;

c4. Inlaturarea defectiunilor (in caz de pierderi de apa) si refacerea probei.;

c5. Executarea umpluturilor si refacerea terenului si a imbracamintii rutiere (conform destinatiei initiale);

c6. Punerea in functiune

c7. Receptia generala a canalului;

4.1 EXECUTIA RACORDURILOR LA CANALELE DIN CERAMICA VITRIFICATA

Elementele de racord se utilizeaza pentru racorduri fixe si articulate cu conducte principale din

materiale diferite.

Elementul de racord se utilizează la racordarea tuburilor din ceramică DN 150 la conducte

principale din ceramică sau alte materiale. La elementul de racord elementul de etansare este

premontat. Elementul de racord se fixează pe suportul de montaj, orientat axial si centrat pe gaura

de mână.

Pentru cuplarea racordurilor de canalizare existente la racordurile nou executate se vor utiliza

numai mufe Man on (Cuplă) de largă toleranţă DN 110, 125, 160, 200, 250, 300 mm pentru o

cuplare rapidă, variabilă, flexibilă i fără trepte (coaxială), a doua tevi de canalizare de acelasi

diametru interior, insa din materiale i de sectiuni de pereti de ţeavă diferite: tevi cu pereţi plini,

pereţi li i, pereţi stratificaţi, pereţi riflati, pereţi gofrati, etc. si din materiale diferite: materiale

plastice (PVC, PE, PP, etc.), GRP, ceramică, beton, oţel, fontă, etc. Cuplarea este posibila in orice

combinatie dintre materialele si formele expuse mai sus si se va executa fara utilizarea altor

elemente suplimentare de imbinare, cum ar fi: inele de compensare, adezivi, etc.

Panta conductei de racord spre limita de proprietate va fi de minimum sau egala cu 3%.

Pag. 50 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

4.2 EXECUTIA GURILOR DE SCURGERE

Gurile de scurgere se executa din piese de beton prefabricat conform STAS 6701 (concomitent cu

executia retelei de canalizare).

Sunt de tipul cu sifon si depozit si sunt alcatuite din:

gratar din fonta tip A carosabil STAS 3272

corpul gurii de scurgere (piese pentru guri de scurgere)

Calitatea executiei gurilor de scurgere se verifica pentru fiecare gura de scurgere in parte si consta in:

verificarea etanseitatii, care se face dupa ce gura de scurgere, inclusiv racordul au fost umplute cu apa si mentinute astfel timp de cel putin 24 h. Dupa aceea, gura de scurgere, inclusiv racordul, se umplu din nou cu apa, pana la nivelul fetei inferioare a ramei gratarului; dupa trecerea unui timp de 20 minute, nivelul apei nu trebuie sa scada cu mai mult de 4 cm.

verificarea legarii racordului la canalizare se face turnand apa in gura de scurgere si urmarind scurgerea apei la canal.

4.3 EXECUTIA CAMINELOR DE VIZITARE

Caminele de canalizare se vor realiza din punct de vedere al alcatuirii functionale conform STAS 2448-82, iar din punct de vedere constructiv se vor executa in functie de natura terenului de fundare cu apa subterana, din beton prefabricate si pentru teren fara apa subterana cu fundatie monolita sau prefabricata si corp prefabricat conform STAS 1917.

Pentru structura de rezistenta din beton se va respecta „Caietul de sarcini - Lucrari de Constructii”.

4.4 EXECUTIA UMPLUTURILOR

Dupa montajul canalului si realizarea caminelor de vizitare de la capetele tronsonului, executia umpluturilor se va face in doua etape, dupa cum urmeaza:

etapa (1) – umpluturi partiale cu nisip – conform proiectului.

etapa (2) – umpluturi partiale in straturi de 15 – 20 cm grosime compactate (modul de compactare, gradul de compactare au fost prezentate la capitolul 6.4., pentru a nu produce deplasari ale corpului canalului, pana la o inaltime de 50 cm deasupra generatoarei superioare a tuburilor, cu lasarea descoperita a mufelor de imbinare, in vederea efectuarii probei de etanseitate.

etapa (3) – dupa efectuarea probei de etanseitate se executa umplerea totala a transeei, in

straturi de 20 -30 cm grosime, bine compactate, pana la nivelul de realizare a refacerii sistemului rutier initial al strazii.

Umpluturile transeei se vor face cu pamant maruntit, neadmitandu-se bulgari de pamant sau bolovani.

Pag. 51 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

Pentru avertizarea asupra traseului canalului de ape uzate din CV, montat subteran, se va prevedea montarea la cca. 50 cm peste generatoarea superioara a tuburilor, o grila de polietilena de culoare maro, cu ochiuri de 15 x 15 cm, sub forma de fasii roluite de 0,5 x 25 m (b x L).

Grila fabricata din polietilena de inalta densitate are o durata de serviciu superioara, in comparatie cu produse similare din metal sau benzi din folii.

Grila fabricata din polietilena este inerta din punct de vedere bacteriologic si chimic, si deci, este foarte rezistenta la o varietate mare de agenti chimici. Poate fi utilizata in soluri cu agresivitate chimica ridicata. Grila este rezistenta la socuri mecanice si nu se degradeaza in timpul umplerii santurilor si compactarii umpluturilor.

4.5 INCERCAREA DE ETANSEITATE

Dupa terminarea lucrarilor de montaj, dupa ce betonul si mortarul utilizate au ajuns la rezistenta proiectata, inainte de executia umpluturilor, se executa incercarea de etanseitate a canalului, pe portiuni.

In vederea incercarii care se face cu apa, se prevad urmatoarele lucrari pregatitoare:

umpluturi de pamant partiale, lasand imbinarile libere;

inchiderea etansa a tuturor orificiilor;

blocarea extremitatilor canalului si a tuturor punctelor sensibile de deplasare in timpul probei.

Tronsoanele de canalizare ce pot functiona cu nivel liber se probeaza la etanseitate pe tronsoane de cel mult 500 m, la o presiune de incercare masurata la capatul aval al tronsonului de 5 x 102 N/mm2. Tronsoanele de colector ce pot functiona in exploatare si cu sectiune plina, se probeaza conform reglementarilor tehnice pentru conductele sub presiune.

Se vor respecta prevederile din STAS 3051-91, cap. 4.2. – Incercarea de etanseitate. Tronsoanele de conducte se umplu cu apa intre doua camine si se mentin cel putin 2 ore la presiune medie de 2 m coloana de apa. Dupa aceea se masoara cantitatea de apa scursa efectiv in 15 minute si se compara cu valorile calculate cu urmatoarea formula:

Vcal.e = a d l +1.3x

unde:

Vcal.e este cantitatea de apa scursa, in dm3.

a – constanta, care depinde de materialul conductei si de felul montarii (pentru conducte din PVC: a = 0,5).

d – diametrul interior al tevii, in m.

l – lungimea conductei incercate, in km.

x – numarul caminelor aflate pe tronsonul incercat.

In cazul cand rezultatele incercarii de etanseitate nu sunt corespunzatoare, se iau masuri de

remediere, dupa care se reface proba.

Pag. 52 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

4.6 VERIFICAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR EXECUTATE

La fazele de executie de la pozitiile b.2; b.5; b.6; c.1; c.3 se vor incheia procese verbale de lucrari intre Serviciul de consultanta al detinatorului retelei si constructor, vizate obligatoriu de dirigintele beneficiarului.

Pentru racordarea retelei noi executate la reteaua existenta se va solicita asistenta tehnica a detinatorului retelei de canalizare.

Din prezentul caiet de sarcini fac parte, in afara de instructiunile de utilizare a tuburilor, racordurilor si a pieselor speciale din CV, instructiuni la care s-a facut referire si in standardele si normativele (romanesti si straine) privind materialele – executarea unor lucrari; terasamente si sprijiniri, protectia muncii, PSI – pe perioada executiei si alte documentatii ce vor fi numai nominalizate.

Urmarirea executiei lucrarilor se face conform legii nr. 10/1995 pe baza programului privind controlul calitatii pe faze determinante.

4.7 REFACEREA PAVAJULUI IN CAROSABIL SI PIETONAL

Refacerea pavajului consta in aducerea la starea initiala a pavajului afectat de lucrarile de sapatura pentru reteaua de alimentare cu apa si canalizare.

Aducerea la starea initiala a pavajului pentru lucrarile de sapatura pentru utilitati vor respecta prevederile prezentei documentatii precum si prevederile HCL nr. 174/2009 – Anexa nr. 2 (prezentata in Vol. VI Alte informatii pentru ofertanti).

5. PUNEREA IN FUNCTIUNE SI RECEPTIE

Receptia lucrarilor si punerea in functiune a retelelor se vor face dupa indeplinirea tuturor specificatiilor date prin prezentul proiect.

O examinare generala a lucrarilor si in special a refacerii de pavaj, acolo unde este cazul, se va efectua in prezenta:

Reprezentantului intreprinderii de exploatare.

Reprezentantului beneficiarului.

Un proces-verbal de receptie se va intocmi la sfarsitul vizitei daca din aceasta nu a rezultat ca exista erori majore. Remedieri minore necesare se pot mentiona in acest document precizandu-se termenul la care acestea se vor rezolva.

5.1 RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia lucrarilor pentru retelele de canalizare proiectate se va face in conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini, precum si cu cele inscrise in “Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii” aprobat prin HG.nr. 273/14.06.1994 si publicat in Monitorul

Pag. 53 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

Oficial al Romaniei nr.193, partea 1/28.07.1994.

Pag. 54 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr -

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

CERINTE SPECIFICE

PENTRU EXECUTAREA CANALELOR

DIN PAFSIN

Pag. 55/227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

1. GENERALITATI. RETELE DE CANALIZARE

Prezentul caiet de sarcini, aferent contractului de lucrari „Extinderea si reabilitarea reţelelor de

alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna ẞelimbăr”, din cadrul proiectului „Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov” - faza Documentatie de Atribuire, prezinta instructiunile pentru realizarea retelelor de canalizare cu tuburi din PAFSIN.

Retelele executate din conducte de PAFSIN sunt cuprinse in cadrul Obiectului nr. 1 – Extindere si reabilitare retele de alimentare cu apa si canalizare in Municipiul Sibiu

Prin prezentul proiect se propune executia retelei de canalizare menajera din conducte din PAFSIN cu dimensiunea Ov 1000/1500 mm. Reteaua de canalizare menajera se va executa din conducte din CV pozate subteran, in sapatura deschisa, pe un pat de nisip.

1.1INSTRUCTIUNI TEHNICE PENTRU MONTAREA CONDUCTELOR DIN PAFSIN, SUBTERANE, PENTRU RETELELE DE CANALIZARE

Prezentul caiet de sarcini se va citi impreuna cu instructiunile date de furnizorul de material pentru:

transportul tuburilor si pieselor de legatura din PAFSIN;

stocarea si manipularea lor in depozit si la locul de punere in opera;

pregatirea tuburilor, a mansoanelor de imbinare, si a pieselor speciale pentru montare;

lansarea in transee si montarea propriu zisa a conductei de canalizare;

proba de etanseitate;

conditii speciale (calitatea terenului de fundare, pante accentuate etc.), altele decat cele mentionate in prezentul caiet de sarcini.

Se recomanda specializarea personalului care va lucra la montarea acestui tip de conducte, fie la furnizorul de materiale, fie sub asistenta directa a unor specialisti de la firma furnizoare.

Tuburile din PAFSIN (poliester armat cu fibra de sticla si insertie de nisip) se produc din rasini poliesterice armate cu fibra de sticla tocata, carbonat de calciu si nisip. In timpul procesului de fabricatie, materialele solide, fibrele de sticla si agregatele sunt adaugate in rasinile lichide, reactia fiind accelerata prin incalzire. Tuburile din PAFSIN se realizeaza prin constituirea structurii tubului de la suprafata sa exterioara prin turnarea materialelor mentionate mai sus intr-o matrita rotitoare.

Pag. 56 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

Dupa racire si intarire, tubul se extrage din tipar, capetele tubului sunt taiate si finisate si pe unul din ele se monteaza mansonul de imbinare.

Proprietatile materialului PAFSIN:

densitate 1,7 ÷ 2,2 gr/cm3

Modulii de elasticitate mentionati in continuare sunt in functie de clasa de rigiditate a tubului si proportionali cu grosimea peretelui. Rigiditatea unui tub se alege de proiectant in functie de adancimea de ingropare, mai exact de sarcinile date de teren si de incarcarile rezultate din trafic.

incovoierea pe circumferinta

 

10 · 103 MPa – 18 — 103 MPa

alungirea pe circumferinta

 

10 · 103 MPa – 15 — 103 MPa

incovoierea si alungirea longitudinala

5 · 103 MPa – 10 — 103 MPa

Solicitari finale minime:

 

 

alungirea pe circumferinta

 

-

initiala

 

1,4%

- pe termen lung (50 ani)

0,9%

incovoierea pe circumferinta

 

-

initiala

 

1,9%

- pe termen lung (50 ani)

1,2%

alungirea longitudinala initiala

0,4%

Raportul lui Poisson

0,25 – 0,4.

 

Tuburile din PAFSIN au rezistenta la zgarieturi in timpul instalarii si manevrarii, datorita stratului exterior realizat in fabricatie. De asemenea, tuburile din PAFSIN au o rezistenta interioara mare la frecare datorita unei rasini izolatoare elastice.

Canalele executate din tuburi din PAFSIN rezista bine la transportul apelor uzate de canalizare si reziduale industriale controlate cu o temperatura de pana la 35°C, avand un PH situat in ecartul de la 1,0 la 10.

Tuburile din PAFSIN au un coeficient mic de rugozitate “K” = 0,01.

1.2 CARACTERISTICILE CANALELOR EXECUTATE DIN PAFSIN

Durata de viata 50 de ani.

Greutate mica datorita peretilor tuburilor, care sunt mult mai mici decat cei ai tuburilor de canalizare din beton.

Montare rapida datorata simplitatii imbinarii.

Reteaua de canalizare realizata din tuburi din PAFSIN este perfect etansa la apa si la patrunderea radacinilor.

Tuburile din PAFSIN au o buna rezistenta la transport, depozitare, montare si exploatare.

Au rezistenta mare la coroziune si rezistenta mare la uzura. Substantele solide aflate in apele uzate produc o uzura mai mica a conductelor din PAFSIN decat asupra conductelor de canalizare

Pag. 57 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

din beton.

Peretele interior neted. Datorita acestei caracteristici, capacitatea de transport a conductei este mai mare si nu se produc depuneri pe peretii tuburilor.

2.TUBURI SI PIESE DE LEGATURA PENTRU CONDUCTE DE CANALIZARE DIN PAFSIN

Tuburile din PAFSIN se produc intr-o gama mare de diametre nominale, presiuni si rigiditate. Diametrele nominale “Dn” ale tuburilor din PAFSIN ce se fabrica de producatori se inscriu intre dimensiunea minima Dn 150 mm si maxima Dn 2.400 mm.

Diametrele exterioare ale tuburilor sunt consemnate in ISO 7370 – PAFSIN.

Tuburile sunt clasificate in urmatoarele clase de presiuni nominale: (Pn) 4; 6; 10; 12,5; 16; 20; 25 bari.

Rigiditatea nominala SN.

Tuburile din PAFSIN sunt fabricate in 5 clase de rigiditate SN 2.500; SN 5.000; SN 10.000; SN 15.000; SN 15.000; SN 20.000. Pentru conductele de canalizare gravitationala se folosesc tuburile din clasele SN 5.000 si SN 10.000.

La elaborarea proiectelor de canalizare, in functie de debitele maxime ce trebuie vehiculate, conditiile de fundare si incercarile exterioare se stabilesc diametrele, presiunea nominala si rigiditatea.

Lungimea efectiva (nominala) standard a tuburilor din PAFSIN este de 6 m. Unele tuburi pot fi livrate in lungimi mai scurte. Toleranta la lungime este de ± 60 mm.

Tuburile standard din PAFSIN se imbina intre ele cu mansoane din PAFSIN. Mansoanele contin ca parte integranta o garnitura in intregime din elastomeri (propilena etilena). Imbinarea se realizeaza cu usurinta si va fi perfect etansa, echivalenta cu performantele tubului.

Imbinarea cu manson din PAFSIN si garnitura din elastomer intruneste cerintele standardului ISO 8639.

Suprafata exterioara neteda si diametrul exterior constant al tubului din PAFSIN fac posibila taierea si imbinarea in orice punct din lungimea sa de 6 m.

Tuburile in lungime standard sunt livrate cu un singur racord gata montat la unul din capete, adica, efectiv un tub cu un capat drept si mufa.

In tabelul urmator se precizeaza greutatile si grosimea peretilor “g” ale tuburilor din PAFSIN pentru clasele de rigiditate SN 5.000 si SN 10.000, tuburi care, de regula sunt prevazute pentru lucrari de canalizare ingropate, care functioneaza gravitational.

Pag. 58 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

 

 

 

 

 

SN 5.000

 

 

SN 10.000

DN

 

DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g (mm)

 

 

Kg/m

 

g (mm)

 

 

Kg/m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

168

 

 

 

 

 

 

4,0

 

 

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

220

 

5,1

 

 

6,4

 

5,7

 

 

7,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

 

272

 

5,5

 

 

8,8

 

6,8

 

 

10,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

 

324

 

6,5

 

 

12,3

 

7,8

 

 

15,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

 

376

 

7,4

 

 

16,2

 

8,9

 

 

20,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

 

401

 

7,6

 

 

16,4

 

9,4

 

 

23,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

 

427

 

8,2

 

 

20,8

 

9,9

 

 

25,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

 

478

 

8,6

 

 

25,6

 

10,8

 

 

31,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

 

501

 

9,2

 

 

28,0

 

11,2

 

 

34,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

 

530

 

9,8

 

 

31,1

 

11,9

 

 

38,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

 

615

 

11,2

 

 

41,1

 

13,6

 

 

51,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

 

718

 

12,8

 

 

55,9

 

15,7

 

 

69,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

 

820

 

13,8

 

 

70,3

 

17,1

 

 

88,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

 

924

 

15,4

 

 

88,8

 

19,1

 

 

111,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000

 

1.026

 

17,0

 

 

109,3

 

21,1

 

 

137,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.100

 

1.099

 

18,5

 

 

126,0

 

22,9

 

 

158,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.200

 

1.229

 

19,9

 

 

154,2

 

24,8

 

 

193,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.400

 

1.434

 

23,1

 

 

209,6

 

28,8

 

 

284,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.500

 

1.499

 

24,5

 

 

230,1

 

30,4

 

 

289,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.600

 

1.638

 

26,3

 

 

273,6

 

32,8

 

 

345,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.800

 

1.842

 

29,0

 

 

340,2

 

36,3

 

 

429,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.000

 

2.046

 

38,7

 

 

421,1

 

40,3

 

 

531,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.200

 

2.250

 

46,2

 

 

509,1

 

44,2

 

 

642,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.400

 

2.400

 

52,1

 

 

579,4

 

47,1

 

 

573,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVOID

 

Raza

 

Grosimea

 

Grosimea peretelui la capat

 

Lcapat (mm)

 

Dn (mm)

 

(mm)

 

peretelui (mm)

 

(mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000/1500

 

500

 

15

 

10

 

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pag. 59 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

3.RECOMANDARI GENERALE PRIVIND TRANSPORTUL, DESCARCAREA SI STOCAREA TUBURILOR DIN PAFSIN

Tuburile din PAFSIN sunt relativ usoare si pot fi ridicate sau coborate fara probleme deosebite.

Se va actiona totusi cu grija pentru a preveni deteriorarea tuburilor. Ele nu trebuie sa suporte sarcini de impact, sa nu se rostogoleasca sau sa se tarasca pe teren dur sau pe pietre care pot produce deteriorari datorita sarcinilor punctiforme.

3.1 TRANSPORTUL

Tuburile din PAFSIN sunt livrate cu mansoane de imbinare montate la un capat. In timpul transportului trebuie sa se previna miscarea tuburilor.

In acest sens, trebuie folosite cadre cu scanduri, pentru a separa randurile orizontale intre ele si a fi protejate fata de peretii mijlocului de transport

3.2 DESCARCAREA TUBURILOR

Inainte de descarcarea tuburilor se asigura personalul necesar si se verifica daca echipamentul mecanic are capacitatea adecvata de ridicare si ca reglementarile privitoare la protectia muncii vor fi respectate.

Cand se ridica tuburile din PAFSIN, cablurile trebuie sa fie captusite cu cauciuc pentru prinderea tuburilor si evitarea deteriorarii acestora.

Suportii de lemn ai cadrelor nu trebuie sa fie niciodata folositi la ridicarea tuburilor. Nu se folosesc carlige pentru ridicarea tuburilor de la capete.

3.3 DEPOZITARE

Tuburile se pot depozita pe santier cu conditia ca solul sa fie plat, fara pietre sau alte materiale care pot produce deteriorarea acestora. Acolo unde suprafata este denivelata trebuie folositi suporti de lemn, cu o latime minima de 20 cm.

Numarul de randuri de tuburi ce pot fi stivuite este in functie de diametrul nominal al tuburilor si se precizeaza mai jos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diametrul Nominal

 

500

 

600 -700

 

800 -1200

 

1400 -2400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numarul de randuri

 

4

 

3

 

2

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pag. 60 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

In multe cazuri tuburile nu trebuie depozitate si pot fi aprovizionate direct pe santierul de executie al canalului.

In acest caz, tuburile vor fi descarcate din mijlocul de transport in lungul traseului transeei. Decarcarea in aceasta maniera trebuie sa respecte urmatoarele reguli:

tuburile vor fi descarcate cat mai aproape de transee, pentru a se evita manevrari ulterioare; tuburile se descarca pe partea opusa depozitelor de materiale rezultate din sapatura, pentru a facilita coborarea acestora in transee;

se descarca tuburi la interval de 6 m sau in stive cu numarul de bucati multiplu de 6.

4. PUNEREA IN OPERA

Asamblarea tuburilor din PAFSIN se va face prin intermediul mufei din PAFSIN prevazuta cu garnituri de etansare.

4.1 TAIEREA TUBURILOR

Avand in vedere ca la proiectarea caminelor de canalizare, in special caminele de intersectie, se amplaseaza foarte riguros, este necesar in unele situatii ca tuburile din PAFSIN sa se taie. Operatia este simpla si se face cu un polizor unghiular cu disc abraziv. Se va da atentie la trasarea taieturii pe exteriorul tubului, iar operatorul va fi instruit sa se protejeze impotriva nisipului din structura tubului din PAFSIN antrenat de discul abraziv in timpul operatiunii de taiere.

Sanfrenarea capatului taiat al tubului se poate efectua folosind acelasi polizor tinut intr-un anumit unghi.

Se recomanda viteza de 6.000 rot./minut.

4.2 IMBINAREA TUBURILOR

Inainte de coborarea tuburilor in transee, inelul de cauciuc al racordului si capatul drept trebuie sa fie curatate. De asemenea, tot inainte de coborarea in transee, se recomanda sa se asigure o adancitura de imbinare sau “clopot” pe fundul transeei (in dreptul imbinarii) pentru a permite asamblarea corecta si a asigura ca greutatea tubului sa nu fie suportata numai de imbinare.

Inainte de efectuarea imbinarii propriu zise, inelul de etansare al racordului si capatul drept pereche trebuie sa fie unse generos cu pasta de imbinare precizata de producatorul materialelor din PAFSIN. Ungerea se va face chiar inainte de imbinare pentru a nu se usca pasta lubrifianta.

Cantitatea de lubrifiant necesara, in numar de tuburi pentru un litru de lubrifiant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dn

 

Nr tub. / l. lubr.

 

Dn

 

Nr.tub. / l. lubr.

 

Dn

 

Nr.tub. / l.lubr.

 

Dn

 

Nr.tub. / l.lubr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

56

 

400

 

21

 

900

 

9

 

1.800

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pag. 61 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dn

 

Nr tub. / l. lubr.

 

Dn

 

Nr.tub. / l. lubr.

 

Dn

 

Nr.tub. / l.lubr.

 

Dn

 

Nr.tub. / l.lubr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

42

 

500

 

17

 

1.000

 

8

 

2.000

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

 

33

 

600

 

14

 

1.200

 

7

 

2.200

 

3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

 

28

 

700

 

12

 

1.400

 

6

 

2.400

 

3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

 

24

 

800

 

11

 

1.600

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imbinarea va fi in conformitate cu ISO DIN 8639 si va permite deviatii unghiulare maxime conform tabelului urmator:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unghi al

 

Deplasarea (mm)

 

Raza curburii (m)

 

Dn (mm)

Lungimea conductei

 

Lungimea conductei

 

deviatiei (grade)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 m

 

 

6 m

 

12 m

 

3 m

 

6 m

12 m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dn ≤ 500

3

157

 

 

314

 

628

 

57

 

115

229

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 < Dn ≤ 900

2

105

 

 

209

 

419

 

86

 

172

344

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900< Dn ≤ 1800

1

52

 

 

105

 

209

 

172

 

344

688

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dn >1800

0,5

26

 

 

52

 

78

 

344

 

688

1376

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coborarea tuburilor in transee se face cu o macara. Tubul va fi prins in zona centrului de greutate cu o chinga de material textil sau sintetic, rezistenta la greutatea tubului si care nu deterioreaza peretii acestuia. Chinga se va infasura de doua ori in jurul tubului pentru a asigura o priza buna.

Imbinarea cu mufa de PAFSIN solicita presiuni mari de contact asupra inelului de elastomer astfel ca, de regula este necesara asistenta mecanica la imbinarea tuburilor. Fortele tipice de imbinare sunt date in tabelul de mai jos.

Forta de imbinare se da in KN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dn

 

F(KN)

 

Dn

F(KN)

 

Dn

 

F(KN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

1,5

 

600

6,0

 

1.600

 

16,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

2,0

 

700

7,0

 

1.800

 

18,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

 

2,5

 

800

8,0

 

2.000

 

20,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

 

3,0

 

900

9,0

 

2.200

 

22,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

 

3,5

 

1.000

10,0

 

2.400

 

24,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

 

4,0

 

1.200

12,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

 

5,0

 

1.400

14,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daca la capatul liber se afla un racord, trebuie sa se plaseze un suport, astfel incat, forta de imbinare sa se aplice asupra capatului drept fara sa se deplaseze racordul.

4.3 CAMINE DE VIZITARE PREFABRICATE

Caminele de vizitare la canalele executate din PAFSIN se pot realiza din beton, sau se pot comanda la producatorii de materiale din PAFSIN care ofera camine prefabricate sau partial

Pag. 62 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

prefabricate.

4.4 LEGAREA CANALELOR DIN PAFSIN LA CAMINE DIN BETON

La racordarea unui tub din PAFSIN la un camin de canalizare din beton, pentru a evita tasari

diferite intre tub si structura rigida a caminului, se va monta un tub de legatura scurt. Capul tubului

legat la camin se va bandaja cu covor de cauciuc, bitum sau camasuiala epoxidica.

Lungimea tubului de legatura este in functie de diametrul nominal al tubului pentru:

Dn 150

÷

300

L = 0,5 ÷ 0,7 m

Dn 400

÷

600

L = 0,75

÷

1 m

Dn 700

÷

1.000

L = 1,00

÷

1,25 m

Dn 1.200

÷ 2.400

L= 1,50 m

 

5. TEHNICA MONTARII IN TRANSEE

Tehnica montarii in santuri deschise a conductelor de canalizare din PAFSIN comporta urmatoarele faze si operatiuni:

a. Faze pregatitoare:

a1. pregatirea traseului conductei (eliberarea terenului si amenajarea acceselor

de-a lungul traseului, pentru aprovizionarea si manipularea materialelor);

a2. marcarea traseului si fixarea de repere in afara amprizei lucrarilor, in

vederea executiei lucrarilor;

a3. receptia, sortarea si transportul tevilor si a celorlalte materiale legate de

executia lucrarilor;

NOTA: Toate tuburile din PAFSIN sunt marcate cu: numarul tubului, data fabricatiei, diametrul

nominal, clasa de presiune, clasa de rif=giditate, precum si standardul caruia ii corespunde

produsul.

b. Faza de executie:

b.1. saparea transeelor manual sau mecanizat si executarea sprijinirilor conform indicatiilor din proiect;

b.2. pregatirea patului de pozare a tuburilor;

b.3. lansarea cu atentie, cu utilaje specializate, a tuburilor si a piselor speciale necesare;

b.4. curatirea capetelor, lubrifierea si centrarea tuburilor conform indicatiilor furnizorilor de tuburi si a prezentului caiet de sarcini;

b.5. imbinarea tuburilor din PAFSIN cu manson;

b.6. umplerea partiala a transeei cu pamant (lasand mufele descoperite) b.7. executia caminelor de vizitare.

c. Faza de probe si punere in functiune:

Pag. 63 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

c1. dupa terminarea lucrarilor de montaj, dupa ce betonul si mortarul utilizat la executia caminelor au ajuns la rezistenta proiectata, si inainte de executia finala a umpluturilor se executa incercarea de etanseitate a canalelor pe tronsoane

c2. realizarea lucrarilor pregatitoare pentru proba de etanseitate, in conformitate cu prevederile proiectului

c3. efectuarea probei de etanseitate, executata in conformitate cu normativele in vigoare;

c4. Inlaturarea defectiunilor (in caz de pierderi de apa) si refacerea probei.;

c5. Executarea umpluturilor si refacerea terenului si a imbracamintii rutiere (conform destinatiei initiale);

c6. Punerea in functiune

c7. Receptia generala a canalului;

6. RECEPTIA LUCRARILOR

La fazele de executie de la pozitiile b.2; b.5; b.6; c.1; c.3 se vor incheia procese verbale de lucrari

intre Serviciul de consultanta al detinatorului retelei si constructor, vizate obligatoriu de dirigintele

beneficiarului.

Pentru racordarea retelelor de canalizare noi executate la reteaua existenta se va solicita asistenta

tehnica a detinatorului retelei de canalizare.

Din prezentul caiet de sarcini fac parte, in afara de instructiunile de utilizare a tuburilor, a

racordurilor din PAFSIN, instructiuni la care s-a facut referire in standardele si normativele

(romanesti si straine) privind materialele – executarea unor lucrari; terasamente si sprijiniri,

protectia muncii, PSI – pe perioada executiei si alte documentatii ce vor fi numai nominalizate.

7. INSTRUCTIUNI DE MONTAJ

7.1 TRASAREA SI NIVELMETRU

Avand in vedere ca realizarea pantelor de pozare ale canalului are o importanta deosebita in

asigurarea functionalitatii acestuia, se va da o atentie sporita trasarii si stabilirii cotelor de nivel de

referinta.

Operatia de trasare se executa in urmatoarea ordine:

se picheteaza axul canalului;

se executa un nivelment de precizie in raport cu reperele topografice permanente (borne teritoriale de nivelment, capace, camine, constructii, etc.).

se traseaza marginile transeelor pentru executarea canalului;

se monteaza o scandura asezata pe muchie si orizontal, deasupra fiecarui amplasament de camin proiectat;

Scandura numita si rigla se fixeaza pe doi stalpi de lemn, fixati in pamant, prin nivelment de precizie si se verifica in timp, si in special inainte de executia patului de fundare a canalului.

Pag. 64 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

Dupa montarea riglelor, se materializeaza pe acestea axul canalului printr-un cui batut.

In cazul in care sapatura transeelor se face mecanizat, fixarea riglelor se executa dupa terminarea lucrarilor cu utilaje, dar inaintea inceperii finisajului sapaturii, care se face manual.

Tot in cadrul operatiunii de trasare se va materializa prin tarusi si pozitia intersectiilor canalului ce se executa cu alte retele existente in zona.

Pentru identificarea traseelor exacte ale retelelor existente se vor executa sondaje in prezenta delegatilor detinatorilor de retele, conform avizelor.

In timpul executiei canalului se vor respecta intocmai de catre antreprenor conditiile prevazute in avizele detinatorilor de retele edilitare din zona lucrarilor pentru a evita deteriorarea sau producerea de accidente.

7.2 EXECUTIA SAPATURILOR

Sapaturile se executa in transee deschise, iar taluzarile verticale se vor sprijini.

Sapatura se va executa la cote corespunzatoare, astfel incat sa se asigure adancimile pentru realizarea paturilor de pozare ale canalului respectiv.

Santurile sapaturilor vor fi imprejmuite cu panouri de protectie, de inventar, iar din loc in loc se vor prevedea podete metalice pentru asigurarea accesului pietonal (dupa caz).

7.3 EXECUTIA CANALULUI

Dupa executarea sapaturilor la cotele din proiect, fundul santului trebuie sa fie neted, fara pietre si radacini.

Langa si deasupra conductei se pune un strat de nisip de 30 cm grosime.

Astuparea transeei si compactarea mecanizata a pamantului se pot face de la o acoperire de peste 1 m deasupra generatoarei superioare a tubului de PAFSIN.

Conductele de diametre mici se pot asambla si pe marginea santului.

Coborarea conductelor in sant se va realiza manual, cu funii de canepa si mecanic, cu o macara, conform indicatiilor din prezentul caiet de sarcini. Tuburile nu se vor tari sau rostogoli pe pamant sau obiecte dure.

Imbinarile intre tuburi se realizeaza conform celor aratate la capitolul 2.2.

Daca in montaj este necesara scurtarea unui tub pentru potrivirea la pozitie, sau legarea la un camin din beton, taierea se va realiza conform capitolului 4.1.

Pe canalele publice se prevad camine de vizitare din beton STAS 2448, sau prefabricate din PAFSIN la schimbarea pantei, diametrului sau directiei sau la o distanta maxima prevazuta in STAS 3051/90 pentru fiecare amplasament.

7.4 EXECUTIA GURILOR DE SCURGERE

Gurile de scurgere se executa din piese de beton prefabricat conform STAS 6701 (concomitent cu

Pag. 65 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

executia retelei de canalizare).

Sunt de tipul cu sifon si depozit si sunt alcatuite din:

gratar din fonta tip A carosabil STAS 3272;

corpul gurii de scurgere ;

Gurile de scurgere la canalele executate din PAFSIN este recomandabil sa se lege in caminele de vizitare;

Calitatea executiei gurilor de scurgere se verifica pentru fiecare gura de scurgere in parte si consta in:

verificarea etanseitatii, care se face dupa ce gura de scurgere, inclusiv racordul au fost umplute cu apa si mentinute astfel timp de cel putin 24 h. Dupa aceea, gura de scurgere, inclusiv racordul, se umplu din nou cu apa, pana la nivelul fetei inferioare a ramei gratarului; dupa trecerea unui timp de 20 minute, nivelul apei nu trebuie sa scada cu mai mult de 4 cm.

verificarea legarii racordului la canalizare se face turnand apa in gura de scurgere si urmararind scurgerea apei la canal.

7.5 EXECUTIA CAMINELOR DE VIZITARE SI A CAMERELOR DE INTERSECTIE

Constructia caminelor de vizitare se va realiza concomitent cu montajul tronsoanelor canalului, de regula din aval spre amonte.

In capitolul 5 s-a aratat ca, pentru canalele din PAFSIN, producatorii materialului respectiv ofera si camine de vizitare prefabricate din PAFSIN. Din schitele prezentate rezulta ordinea de montare a elementelor.

In cazul cand in proiect se prevad camine din beton ordinea operatiunilor de executare a caminelor de vizitare va fi urmatoarea:

turnarea partiala a fundatiei caminului respectiv, pana la cotele de montare a tuburilor, ce vor fi inglobate partial in fundatie prin intermediul “piesei de acces la camin”.

pozarea camerei de lucru din tuburi de beton simplu, avand Dn 100 cm si a cosului de acces din tuburi de beton simplu (cu mufa), avand Dn 80 cm, monolitizarea si rostuirea tuburilor se va face cu mortar impermeabil, inclusiv a placii intre camera de lucru si cosul de acces (poz.7 STAS 2448).

montarea placii suport din beton armat Bc.20 (vezi anexele A3 sau A4 din STAS 2448-82) si monolitizarea acesteia de corpul caminului (cos acces) cu mortar impermeabil.

pozarea ramei si a capacului (conform STAS 2308-82), care va fi de tipul IV, cu balama antifurt, carosabile si monolitizarea ramei cu mortar impermeabil.

montarea scarilor de acces in camin, executate din otel beton Φ 20 mm, prima treapta urmand a fi fixata la max.50 cm distanta de capac, iar ultima la max. 30 cm distanta fata de bancheta de lucru.

Pag. 66 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

curatirea rigolei din camin de eventualele materiale cazute in timpul executiei caminului si sclivisirea acesteia cu mortar de ciment.

verificarea calitatii caminelor de vizitare si proba de etanseitate se va face concomitent cu verificarea si probarea tronsoanelor de canal realizate, tinand cont de exploatarea acestora.

camerele de intersectie si caminele atipice (neprevazute in STAS 2448-82) se vor executa conform detaliilor de executie. Ordinea de executie si montare a elementelor este similara celor aratate mai sus.

7.6 EXECUTIA UMPLUTURILOR

Dupa montajul canalului si realizarea caminelor de vizitare de la capetele tronsonului, executia

umpluturilor se va face in doua etape, dupa cum urmeaza:

etapa (1) – umpluturi partiale in straturi de 15 – 20 cm grosime compactate astfel incat sa nu produca deplasari ale corpului canalului, pana la o inaltime de 50 cm deasupra generatoarei superioare a tuburilor, cu lasarea descoperita a mufelor de imbinare, in vederea efectuarii probei de etanseitate.

etapa (2) – dupa efectuarea probei de etanseitate se executa umplerea totala a transeei, in straturi de 20 - 30 cm grosime, bine compactate, pana la nivelul de realizare al noului

sistem rutier al strazii.

Umpluturile transeei se vor face cu pamant maruntit, neadmitandu-se bulgari de pamant sau bolovani.

Pentru avertizarea asupra traseului canalului de ape uzate din PAFSIN, montat subteran, se va prevedea montarea la cca. 50 cm peste generatoarea superioara a tuburilor, o grila de polietilena de culoare maro, cu ochiuri de 15 x 15 cm, sub forma de fasii roluite de 0,5 x 25 m (b x L).

Grila fabricata din polietilena de inalta densitate are o durata de serviciu superioara, in comparatie cu produse similare din metal sau benzi din folii.

Grila fabricata din polietilena este inerta din punct de vedere bacteriologic si chimic, si este foarte rezistenta la o varietate mare de agenti chimici. Poate fi utilizata in soluri cu agresivitate chimica ridicata. Grila este rezistenta la socuri mecanice si nu se degradeaza in timpul umplerii santurilor si compactarii umpluturilor.

7.7 INCERCAREA DE ETANSEITATE

Dupa terminarea lucrarilor de montaj, dupa ce betonul si mortarul utilizate au ajuns la rezistenta proiectata, inainte de executia umpluturilor, se executa incercarea de etanseitate a canalului, pe portiuni.

In vederea incercarii care se face cu apa, se prevad urmatoarele lucrari pregatitoare:

Pag. 67 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

umpluturi de pamant partiale, lasand imbinarile libere;

inchiderea etansa a tuturor orificiilor;

blocarea extremitatilor canalului si a tuturor punctelor sensibile de deplasare in timpul

probei.

Tronsoanele de canalizare ce pot functiona cu nivel liber se probeaza la etanseitate pe tronsoane de cel mult 500 m, la o presiune de incercare masurata la capatul aval al tronsonului de 5 x 102 N/mm2. Tronsoanele de colector ce pot functiona in exploatare si cu sectiune plina, se probeaza conform reglementarilor tehnice pentru conductele sub presiune.

Se vor respecta prevederile din STAS 3051-91, cap. 4.2. – Incercarea de etanseitate. Tronsoanele de conducte se umplu cu apa intre doua camine si se mentin cel putin 2 ore la presiune medie de 2 m coloana de apa. Dupa aceea se masoara cantitatea de apa scursa efectiv in 15 minute si se compara cu valorile calculate cu urmatoarea formula:

Vcal.e = a d l +1.3x

unde:

Vcal.e este cantitatea de apa scursa, in dm3.

a – constanta, care depinde de materialul conductei si de felul montarii (pentru conducte din PVC: a = 0,5).

d – diametrul interior al tevii, in m.

l – lungimea conductei incercate, in km.

x – numarul caminelor aflate pe tronsonul incercat.

In cazul cand rezultatele incercarii de etanseitate nu sunt corespunzatoare, se iau masuri de remediere, dupa care se reface proba.

REFACEREA PAVAJULUI IN CAROSABIL SI PIETONAL

Refacerea pavajului consta in aducerea la starea initiala a pavajului afectat de lucrarile de sapatura pentru reteaua de alimentare cu apa si canalizare.

Aducerea la starea initiala a pavajului pentru lucrarile de sapatura pentru utilitati vor respecta prevederile prezentei documentatii precum si prevederile HCL nr. 174/2009 – Anexa nr. 2 (prezentata in Vol. VI Alte informatii pentru ofertanti).

7.8 RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia lucrarilor pentru retelele de canalizare proiectate se va face in conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini, precum si cu cele inscrise in “Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii” aprobat prin HG.nr. 273/144.06.1994 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.193, partea 1/28.07.1994.

Pag. 68 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr -

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

CERINTE SPECIFICE

PENTRU EXECUTAREA RETELELOR DE

CANALIZARE PRIN METODA

PIPE – JACKING

Pag. 69/227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

1. GENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini, aferent contractului de lucrari „Extinderea si reabilitarea reţelelor de

alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna ẞelimbăr”, din cadrul proiectului „Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov” - faza Documentatie de Atribuire, prezinta instructiunile pentru realizarea retelelor de canalizare prin metoda pipe – jacking.

Retelele executate prin metoda pipe – jacking (metoda tuburilor impinse) cu conducte de CV (ceramica vitrificata) sunt cuprinse in cadrul Obiectului nr. 1 – Extindere si reabilitare retele de alimentare cu apa si canalizare in Municipiul Sibiu.

Prin prezentul proiect se propune executia retelei de canalizare prin metoda pipe – jacking pentru executia subtraversarilor de cale ferata cu conducte de transport cu diametrul Dn 800 mm si Dn 1200 mm si de drum judetean cu diametrul Dn 800 mm. Se vor utiliza conducte de transport din ceramica vitrificata pentru executia urmatoarelor subtraversari:

-SCF1: Conducta din CV Dn 1200 mm, L = 115.0 m;

-SCF2: Conducta din CV Dn 800 mm, L = 36.5 m;

-SCF3: Conducta din CV Dn 800 mm, L = 45 m;

-SDJ1: Conducta din CV Dn 800 mm, L = 25 m;

1.1INSTRUCTIUNI TEHNICE PENTRU MONTAREA CONDUCTELOR DIN CERAMICA VITRIFICATA PRIN METODA PIPE - JACKING, PENTRU RETELELE DE CANALIZARE

Forajul orizontal (pipe jacking) implica un grad mare de mecanizare si un procent mic de munca manuala. Tocmai de aceea calitatea procedeului si precizia sunt ridicate, iar tolerantele admisibile se situeaza in limite. Adancimea de pozare are o pondere relativ scazuta in costul forajului. Conductele folosite trebuie sa suporte presiuni mari de impingere si de aceea se folosesc materiale durabile, de foarte buna calitate.

Prin pamanturi coezive sau necoezive, prin roca sau pamanturi sub nivelul apei subterane, forajul orizontal poate rezolva orice situatie. Parametrii caracteristici care sunt esentiali in determinarea tipului de masina potrivita sunt curba de granulometrie si permeabilitatea terenului. Chiar si rocile

Pag. 70 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

cu rezistente de 300 kPa pot fi travesate folosind aceasta tehnologie.

Cu tehnologia pipe jacking, aproape toate constructiile pot fi efectuate in intregime sub nivelul terenului. Lucrarile de terasamente se reduc la excavarea puturilor de lansare si de receptie si la mutarea pamantului excavat corespunzand volumului conductei, pamant care este evacuat de instalatia de sapare si care este transportat in afara tunelului de un sistem transportor special adaptat procedeului.

Presele hidraulice instalate in putul de lansare imping masina de forare impreuna cu conductele de foraj in directia putului de receptie. Astfel, reteaua se extinde tronson dupa tronson pana la putul de receptie.

Solul este excavat cu ajutorul capului rotativ iar avansul se realizeaza prin impingere cu dispozitive hidraulice. Deplasarea masinii de forat se va realiza cu ajutorul unui ghidaj cu laser.

Este necesar montajul unui inel de etansare în camerele de introducere i scoatere a instalaţiei de forat i în camerele intermediare.

2.CARACTERISTICI GENERALE ALE SCUTULUI ẞI ORGANIZAREA TEHNOLOGICÃ

2.1 CARACTERISTICI TUBURI

Pentru executia conductelor de canalizare prin metoda pipe – jacking se pot folosi conducte fabricate din materiale uzuale, cum ar fi betonul armat, betonul polimeric, ceramica, otel, PAFSIN, cat si materiale composite. Pentru executia subtraversarilor ce fac obiectul prezentei documentatii se vor folosi tuburi speciale pentru pipe- jacking din Ceramica Vitrificata

2.1.1CARACTERISTICI TUBURI DIN CERAMICA VITRIFICATA

2.1.1.1 Generalităţi

Conductele din ceramica vitrificata pentru impingere, care urmează să fie utilizate la canalele colectoare de ape uzate, canalele de scurgere a apei pluviale vor fi aplicate pentru diametrele Dn 800 si 1200 mm. Dimensiunea conductelor din ceramica vitrificata care urmează să fie livrate i montate va fi cea specificată în Planuri i Specificaţii. Sarcina de microtunelare a conductei va fi determinată de Antreprenor pentru locaţia i condiţiile geotehnice anticipate i descrise în Raportul geotehnic.

Cerinţe privind producătorul: Producătorul conductei din ceramica vitrificata pentru microtunelare va avea cel puţin 5 ani de experienţă în fabricarea de conducte din ceramica vitrificata pentru aplicaţii de microtunelare i minimum 10.000 de metri liniari de conductă instalată prin microtunelare.

Pag. 71 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

Tabel nr. 1 – Caracteristici tuburi de ceramica vitrificata pentru montaj prin împingere (pipe – jacking)

 

 

 

Dn (= Diametru

Diametru

Lungime

Forta

Greutate

 

 

 

 

maxima de

 

 

 

Nr.

interior)

exterior

tronson

tub

 

 

 

 

 

 

 

 

impingere

 

 

 

Crt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[mm]

[mm]

[mm]

[kN]

[kg/m]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

800

970

1981

3700

507

 

 

2

 

1200

1475

1981

6400

990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.2

PRODUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.2.1 Dimensiuni i toleranţe

Dimensiunile conductei de CV vor respecta cerinţele de mai jos:

Lungime. Conducta va fi livrată cu lungimile nominale specificate în Tabelul 1

Grosime minimă a peretelui. Grosimea minimă a peretelui va fi cea necesară pentru a suporta forţele de microtunelare anticipate, cu un coeficient de siguranţă de 4,0 la îmbinări.

Rectiliniaritate. Măsurătorile se vor face prin măsurarea spaţiului dintre peretele conductei i o riglă de verificare a ezată de-a lungul oricărei linii longitudinale de pe suprafaţa exterioară a conductei.

Toleranţe. Dimetrul interior i cel exterior nu vor devia de la diametrul unui cerc real cu mai mult de 1,0% din diametrul nominal. Se va măsura diametrul exterior minim i cel maxim în orice locaţie a tubului conductei. Devierile de rotunjire sunt date de diferenţa dintre cele două măsurători.

Rectangularitate. Capetele conductei vor fi perpendiculare pe axa longitudinală. Măsurătorile se vor face la o suprafaţă plată sau un plan orizontal, perpendicular pe axa conductei. Se rote te conducta i se măsoară distanţele minime i cele maxime de la capătul conductei până la suprafaţa plată/planul orizontal. Diferenţa dintre valorile minime i cele maxime indică rectangularitatea.

2.1.1.2.2 Îmbinări

Îmbinările la conducta din ceramica vitrificata pentru pozare prin impingere vor consta dintr-un inel de imbinare din otel inoxidabil (manson), un element de etan are elastomeric, un man on i un inel de amortizare.

Scaun. Scaunul va fi o adâncitură formată sau a terenului, la capetele conductei.

Element de îmbinare elastomeric. Elementul de etan are elastomeric este o garnitură

Pag. 72 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

elastomerică ale cărei configuraţie i locaţie pot varia în funcţie de diametrul conductei; el va asigura o îmbinare etan ă la unghiurile de deflecţie admise i după compresia rezultată din operaţiunile de tunelare.

Man on. Man onul este un element care face legătura între secţiunile conductei. Man onul va fi fabricat din material necoroziv, cum ar fi oţelul inoxidabil, i, împreună cu elementul de etan are, formează o îmbinare care respectă cerinţele de performanţă ale DIN 4060. Man onul compozit va rezista la funcţionarea în condiţii de coroziune continuă cu un pH între 1 i 10. Man oanele pot fi încastrate în conductă sau cu diametrul exterior mai mic decât cel al conductei.

Disc de compresie sau inel de amortizare. Discul de compresie sau inelul de amortizare este un disc plat care se potrive te capetelor rămase ale conductei după formarea îmbinării. Scopul lui este de a distribui forţele de tunelare care se creează la instalarea conductei. Lăţimea discului de compresie sau a inelului de amortizare nu va depă i grosimea maximă a peretelui conductei la îmbinare i nu va obstrucţiona montarea man onului pe capătul cu proeminenţă inelară de centrare al conductei la care se face racordul. Discurile de compresie sau inelele de amortizare vor fi produse i instalate în fabrică.

2.1.1.2.3 Găuri de injecţie

Lubrifiant. Antreprenorul va stabili, prin calcularea sarcinilor de tunelare anticipate, necesarul de bentonită sau alt lubrifiant pentru reducerea forţelor de tunelare.

Conexiuni i găuri de injecţie. Conducta din CV va fi livrată cu conexiuni de injecţie montate în fabrică, având dimensiunea, numărul i orientarea compatibile cu operaţia de lubrifiere a Antreprenorului care realizează microtunelarea. Ca cerinţă minimă, o gaură de injecţie va fi montată pe fiecare conductă. Găurile de injecţie vor fi montate cu garnituri înecate integrale din cauciuc pentru a preveni infiltrarea pământului dislocat în procesul de tunelare.

2.1.1.2.4 Cerinţe privind testarea

Testarea se va face în conformitate cu DIN 54815-1 i DIN 54815-2.

Testarea îmbinărilor. Testarea îmbinărilor va respecta DIN 4060.

Testarea rezistenţei la strivire. Rezistenţa la strivire se va testa potrivit punctului 5.4.1 din DIN 54815-2. Capacitatea portantă pentru trei capete necesară va fi cea prevăzută în Planuri sau

Specificaţii.

Testarea rezistenţei la compresie. Rezistenţa la compresie se va testa potrivit Metodei de testare 5.4.3 din DIN 54815-2. Rezistenţa la compresie va fi de minimum 90 N/mm2.

Testarea la coroziune chimică. Dovada rezistenţei la coroziune a conductei în condiţii de

Pag. 73 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

funcţionare continuă la un pH=1,0 i pH=10,0 va fi asigurată de producător.

Testare de durabilitate. Testul de rezistenţă la strivire pe termen lung a conductei în condiţii de mediu nefavorabil, din care să rezulte îndeplinirea de către conductă a cerinţei de durabilitate a proiectului – durata de 50 de ani de funcţionare – va fi asigurat de către producător. Testul de sarcină de 50 de ani în condiţii de mediu nefavorabile se stabile te prin extrapolarea rezultatelor unei serii de teste pe termen lung realizate prin metoda analizei retrograde A din EN 705, care să dureze cel puţin 10.000 de ore i care să utilizeze cel puţin 18 piese de testare. Suprafaţa interioară a părţii inferioare a pieselor de testare va fi expusă soluţiei de testare. Pentru o serie de teste se va folosi o soluţie de acid sulfuric cu pH=1, pentru altă serie de teste se va folosi o soluţie de hidroxid de sodiu cu pH=10. Sarcinile vor fi astfel alese încât durata până la avarie să fie distribuită uniform pe durata testării. Acest test se va realiza de către un laborator de testare independent iar rapoartele testării vor fi înaintate spre aprobare prin Antreprenor înainte de a se începe comandarea conductelor.

2.1.1.2.5 Marcajul

Fiecare secţiune a conductei va fi marcată la ambele capete cu date de identificare privind: producătorul, numărul producătorului (identificând locaţia fabricii, data producerii, schimbul i seria), diametrul nominal, capacitatea portantă pentru trei capete, sarcina de tunelare admisă, numărul DIN i numărul de lot.

2.1.1.2.6 Recepţia tuburilor

Nu vor exista fisuri sau crăpături ale tubului vizibile cu ochiul liber. Nu vor exista conducte care nu au trecut testul de scurgere conform DIN 4060. A chiile, fisurile sau blisterele de pe conductă nu vor depă i 50 mm pe laterală în orice dimensiune a suprafeţei i nu vor fi mai adânci de 5 mm în tub. Reparaţiile, dacă este cazul, se vor efectua numai cu aprobarea Inginerului. Înainte de montare, conductele avariate vor fi respinse. În scop de testare, un lot de producţie va consta din toate conductele cu acela i număr de marcare a lotului, dar nu va depă i în total 50 de conducte. Lungimea conductei, grosimea peretelui, dimensiunea conductei i a îmbinării i capacitatea portantă pentru trei capete vor fi verificate de un laborator de testare independent i aprobate de către Consultant.

2.2 CARACTERISTICI CAMERE ẞI CÃMINE DIN TRASEUL COLECTORULUI

Construcţiile anexã din traseul colectorului sunt constituite din camerele de lansare i respectiv de

Pag. 74 / 227

P108

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

evacuare a scutului i a cãminelor de vizitare.

Execuţia camerelor va fi de tip cheson deschis ce se vor transforma în cămine de vizitare sau de tip cameră de lansare rectangulară în care se vor realiza căminele de vizitare.

Camerele de lansare i de evacuare proiectate de tip cheson deschis, vor fi dupã încheierea lucrãrilor de construcţie a colectoarelor i dupã realizarea profilãrilor interioare, acoperite cu un plan eu din beton armat cu co uri de acces .

Execuţia camerelor de lansare va fi precedatã de trasarea în teren i materializarea axelor i conturului exterior al sãpãturii în vederea identificãrii tuturor lucrãrilor de eliberare a amplasamentului.

Va fi consultat planul coordonator al reţelelor i vor fi fãcute sondaje pentru identificarea reţelelor aflate în ampriza lucrãrilor.

Reţelele astfel identificate vor fi deviate sau sprijinite dupã caz, lucrãrile acestea urmând a fi executate doar în prezenţa reprezentanţilor autorizaţi ai regiilor deţinătoare i cu respectarea condiţiilor din avizele de specialitate.

Incinta de săpătură va fi imprejmuită cu panouri rezistente si stabile, semnalizate corespunzator, luminos pe timpul nopţii.

Antreprenorul va asigura si presemnalizarea rutieră cu indicatoare de tipul "reduceri succesive de viteză", "drum ingustat","drum in lucru", etc.

In cazul camerelor de lansare executate in sapatura deschisa, după atingerea cotei de săpătură superioară cu cca 1,0 m deasupra nivelului pinzei freatice, va fi realizat i activat sistemul de depresionare alcătuit din puţuri forate de epuisment.

Epuismentele vor fi menţinute pe toată durata executării structurii până in momentul incheierii forajului orizontal i al scoaterii scutului.

Structura camerelor de lansare si de evacuare va fi din beton armat C20/25 P108 . Radierul camerelor de evacuare va avea grosimea de 60 cm iar pereţii vor fi de 20-30 cm grosime. Hidroizolaţia va putea fi realizată i din membrane cu protecţii aferente, având agrementul tehnic al MTCT.

După incheierea forajului i scoaterea scutului, va fi realizată profilarea interioară cu construcţii de

cãmine prefabricate sau monolit, dupã caz din beton C20/25 , care, in cazul camerelor de

evacuare va avea grosimea de 50 cm. Golurile cu diametrul de 80 cm din plan ee, vor permite realizarea co urilor de acces din tuburi din beton simplu, Dn 80 cm, acoperite cu capace i rame carosabile din fontă cu balamale i chei.

Umpluturile vor fi făcute cu pământ sănătos, bine compactat in straturi de 20 -30 cm, la umiditatea optimă iar compactarea straturilor aflate imediat sub sistemul rutier se va supune exigenţelor de compactare impuse patului drumului.

Pag. 75 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

Tehnologia de execuţie a camerelor de lansare i de evacuare, cuprinde următoarele operaţii:

•Trasarea exactă a lucrărilor;

•Consultarea planului cu reţele, identificarea reţelelor existente i efectuarea unor sondaje pentru determinarea cotelor in plan i in plan vertical a acestora;

•Imprejmuirea amprizei de lucru i semnalizarea corespunzatoare;

•Realizarea i activarea sistemului de epuisment;

•Executarea lucrărilor de terasamente cu respectarea caietelor de sarcini specifice i a detaliilor de execuţie;

•Se va executa structura camerelor de lansare i scoatere a scutului, respectiv betonul preradierului, hidroizolaţia orizontală a acestuia, protecţia cu beton armat cu plase sudate tip Buzău, montarea armăturilor inclusiv a mustăţilor pentru pereţi, turnarea betonului din radier i apoi, cu respectarea prevederilor Codului de practică pentru executarea lucrărilor din beton i beton armat NE012 i a detaliilor de execuţie, se vor realiza pereţii camerelor

de lansare i evacuare;

Execuţia lucrărilor va fi facută cu respectarea detaliilor de execuţie, a caietelor de sarcini i a normelor de protecţie a muncii i de prevenire a incendiilor in vigoare.

Execuţia lucrărilor va fi organizată de constructor astfel incât să se menţină circulaţia in condiţii de siguranţă pe toate sensurile, cel puţin pe câte un fir.

Intervenţiile asupra canalizărilor existente vor fi făcute in prezenţa delegatului autorizat al regiei de specialitate.

Inaintea inceperii lucrărilor, antreprenorul va consulta planul cu reţele al amplasamentului in vederea stabilirii poziţiei exacte a canalizărilor i a cunoa terii tuturor reţelelor aflate in ampriza de lucru pentru a se putea lua măsurile de susţinere, deviere sau consolidare a acestora, după caz.

Pe măsura executării săpăturii, contractorul va observa concordanţa intre datele geotehnice avute in vedere la proiectare i stratificaţia intâlnită in săpătură, anunţând proiectantul in cazul in care apar discrepanţe.

Pag. 76 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

CERINTE SPECIFICE

PENTRU EXECUTAREA CONDUCTELOR PRIN FORAJ ORIZONTAL DIRIJAT LA SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

Pag. 77 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

1. GENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini, aferent contractului de lucrari „Extinderea si reabilitarea reţelelor de

alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna ẞelimbăr”, din cadrul proiectului „Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov” - faza Documentatie de Atribuire, prezinta instructiunile pentru realizarea lucrarilor de subtraversari cu foraj orizontal dirijat.

Subtraversarile ce vor fi executate in cadrul acestui contract sunt cuprinse in urmatoarele obiecte:

Obiect nr. 1 – Extindere si reabilitare retele de alimentare cu apa si canalizare in Municipiul Sibiu

• Obiect nr. 1.1. – Extindere si reabilitare retele de alimentare cu apa in Municipiul

Sibiu

Subtraversarile de drum judetean se vor executa cu conducta de alimentare cu apa din PEID in tub

de protectie de otel, astfel:

-SDJ2 – Conducta de PEID De315 mm in tub de protectie de OL Dn 457x8.7 mm, L=14.0 m

-SDJ3 – Conducta de PEID De315 mm in tub de protectie de OL Dn 457x8.7 mm, L=11.5 m

-SDJ4 – Conducta de PEID De315 mm in tub de protectie de OL Dn 457x8.7 mm, L=10.0 m Subtraversarea de drum national se va realiza astfel:

-SDN2 – Conducta de PEID De 125 mm in tub de protectie de OL Dn 273x7.1 mm, L=10.0 m

•Obiect nr. 1.2. – Extindere si reabilitare retele de canalizare in Municipiul Sibiu

Lucrarile propuse de canalizare din Municipiul Sibiu presupun executia unor subtraversari de drum judetean, national si de cale ferata.

Se va realiza subtraversarea SDN1 a drumului national DN14 cu conducta de canalizare menajera din PVC Dn 300 mm in tub de protectie din OL Dn 457x8.7 mm cu foraj orizontal dirijat, pe o lungime de 11.0 m.

Obiect nr. 2 – Aductiune apa potabila si statie de pompare ape uzate menajere pentru localitatea Selimbar

•Obiect nr. 2.1. – Aductiune apa potabila pentru Comuna Selimbar

Realizarea lucrarilor presupune executia unei subtraversari de ferata multipla. Subtraversarea se

va realiza cu conducta de aductiune din PEID in tub de protectie din otel, astfel:

-SCF6 – Conducta de PEID De 160 mm in tub de protectie de OL Dn 323.9x8.7 mm, L=26.0 m

•Obiect nr. 2.2. – Statie de pompare ape uzate menajere pentru localitatea

Pag. 78 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

Selimbar

Conducta de refulare de la SPAU 1 va fi executata din PEID PN6 De 160 mm, iar pe o lungime de

20 m va subtraversa drumul national DN1.

-Executia subtraversarii de drum national cu conducta de refulare din PEID De 160 mm se va face in tub de protectie de otel cu diametrul Dn 323.9x7.9 mm.

1.1 OBIECT

Obiectul prezentei Specificatii Tehnice este de a descrie conditiile tehnice de executie, verificare si receptie a lucrarilor realizate prin tehnologia de executie cu foraj orizontal dirijat pentru pozare subterana a conductelor pentru retele de apa si canalizare.

Amplasamentul, nivelul si diametrul forajului orizontal sunt stabilite prin proiect si se vor corela cu conditiile existente pe teren.

Dupa terminarea lucrarilor de foraj orizontal terenul unde s-au efectuat sapaturile pentru introducerea/scoaterea forezei se va aduce la starea initiala (se vor aplica prevederile din OUG nr. 195/2005).

Lucrarile amplasate in zona carosabilului vor respecta normele si normativele pentru lucrul in carosabil cu semnalizarea gropilor si a utilajelor care isi desfasoara activitatea.

1.2 UTILAJE

1.2.1Elementele componente primare

Utilajele cu care se va executa forajul orizontal trebuie sa aiba performantele tehnice necesare pentru a asigura nivelul calitativ al lucrarii. Utilizarea acestuia se va face cu personal calificat. Instructiunile tehnologice cuprind:

materiile prime auxiliare;

specificatia utilajelor;

fluxul tehnologic;

descrierea procedeului tehnologic.

Lantul de utilaje folosit la procedeul de forare orizontala dirijata se compune din :

Unitatea mobila de alimentare. Este instalata pe un camion cu greutatea totala de 17 t si contine toate subansamblele de comanda si actionare a forarii : comanda si reglarea functiilor pneumatice si hidraulice, pompa hidraulica principala, pompa de inalta presiune pentru suspensia de forare (bentonita), panou conectare pneumatica si electrica, precum si instalatie de amestecare si preparare suspensie de forare.

Remorca stationara de alimentare. Este o varianta propusa in locul unitatii mobile de alimentare, putand fi tractata la locul de forare de catre orice tip de autotractor cu sarcina

Pag. 79 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

de tragere de 13 t si pentru cuplarea unui container standard de 20t. Este dotata cu motor Diesel propriu, care furnizeaza energia necesara antrenarii pompelor si motoarelor hidraulice, precum si instalatia de amestecare si pompare a suspensiei de forare.

Agregatul orizontal de forare. Constituie inima intregului sistem de forare. Se transporta la locul de forare pe un trailer cu greutatea de 6,5 ÷ 10 t. Agregatul de forare dispune de o unitate hidraulica proprie pentru antrenarea independenta a tractorului cu senile, precum si pentru toate functiile necesare: inclinarea si rotirea afetului de forare, pozitionarea coturilor de imersiune si a suportilor de sprijin.

Tractorul pe senile permite pozitionarea exacta a instalatiei in punctul de incepere, fiind dotat cu un dispozitiv de comanda la doua maini si cu un cap de presiune pentru cuplarea celor doua viteze.

Intreg procesul de forare este comandat, reglat si supravegheat de la postul central de unde se poate comanda si regla, prin telecomanda, presiunea unitatii de alimentare. Energia hidraulica necesara este primita de la unitatea de alimentare prin furtune flexibile.

Unitatea de actionare – ghidare asigura forta necesara pentru rotirea, avansul, cursa si comanda sculei de forare. Legatura cu scula de forare se face prin prajini de forare cu ajutorul unor cuplaje mecanice care permit schimbarea tridimensionala a avansului rotatiei sculei de forat.

Tijele de forare si capul de foraj, constituie know-how-ul tehnologiei de forare prin realizarea pilotului de forare , comanda tridimensionala si a sistemului de prelungire pentru actionarea sculei propriu-zise.

2. DESCRIEREA LUCRARILOR

2.1 TEHNOLOGIA DE EXECUTIE

Tehnologia de foraj orizontal dirijat reprezinta un sistem de foraj rotativ hidrodinamic, dirijat si axat

pe trei principii tehnologice de baza:

1.utilizarea unei sape de foraj avand forma unui sfredel cu dalta in lance;

2.avansarea pe orizontala in sistem rotativ si prin maruntirea solului pe baza de injectii sub presiune inalta a unui jet cu fluid special de foraj, pe baza de argila bentonitica (datorita proprietatilor tixotropice ale acestui tip de argila, noroiul de foraj indeplineste si rolurile de stabilizator al gaurii de foraj si agent de ungere);

3.pilotarea dirijata de la suprafata a tijelor si dispozitivului de forare, prin teleghidaj, cu ajutorul unui emitator de unde electromagnetice plasat in interiorul sapei, care transmite in permanenta parametrii, precum si adancimea la care se afla sapa, inclinarea sapei in % si orientarea varfului sapei in sistem orar. Aceste informatii sunt primite la suprafata terenului

Pag. 80 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

de un receptor – emitator portabil, care le afiseaza in orice moment si le pune la dispozitia persoanei care dirijeaza execupa forajului pilot. Instantaneu, datele sunt retransmise unui receptor fix instalat pe echipamentul de foraj, unde apar pe ecranele citite de operatorul echipamentului. Pe langa datele de mai sus, sonda din interiorul sapei mai transmite informatii cu privire la temperatura mediului in care se afla si gradul de incarcare a bateriilor care o alimenteaza. Pe baza datelor primite, navigatorul (persoana care dirijeaza execatia forajului pilot) transmite in permanenta operatorului instructiuni de orientare si inaintare a sapei, permitand astfel respectarea traseului proiectat, evitand contactul cu retelele subterane cunoscute si iesind la suprafata in punctul prestabilit, precizia fund de ± 5-20 cm.

Etape tehnologice:

Procedeul de foraj orizontal dirijat cuprinde trei etape tehnologice consecutive:

1.Etapa initiala, a forajului pilot cuprinde forarea terenului la diametrul descris de sapa de forare la inaintare, presarea laterala a materialului desprins si fixarea acestuia in pereti, gaura de foraj ramanand in permanenta plina cu noroiul de foraj injectat.

2.Etapa a 2-a, a forajului de largire, cuprinde demontarea sapei de foraj la extremitatea indepartata a forajului, inlocuirea cu un cap largitor de diametru superior sapei cu cca. 30% si retragerea la punctul initial de plecare (unde se afla echipamentul de foraj) a tijelor de forare impreuna cu largitorul. Odata cu retragerea coloanei de prajini impreuna cu largitorul, coloana se completeaza in urma cu prajini de foraj, astfel incat, desi largitorul se apropie in permanenta de echipamentul de foraj, lungimea intregii coloane ramane constanta, extremitatea opusa echipamentului fiind mereu la suprafata. Aceasta operatiune se repeta consecutiv, cu diametre din ce in ce mai mari, pana se ajunge la diametrul necesar pentru pozarea tevii.

Conform tehnologiei forajului orizontal dirijat, acest diametru trebuie sa fie cu cca. 30% mai mare decat diametrul tevii care se pozeaza.

3.Etapa a 3-a, a pozarii conductei in subteran, cuprinde executarea unei ultime largiri cu largitorul final la care se ataseaza un dispozitiv de prindere a tevii ce urmeaza a fi pozata in teren. Intreg ansamblul format din: prajini, capul largitor, capul de prindere a tevii si teava este tras prin deschiderea executata in capul primelor doua etape, catre echipamentul de foraj. Cand intreg ansamblul este scos la suprafata, la amplasamentul echipamentului, dispozitivele de largire si prindere sunt detasate de teava, aceasta ramanand in subteran, in aces fel atingandu-se scopul intregii operatii. A 2-a largire executata la tragere are rolul de a impinge in peretii gaurii de foraj materialul sapat si de a-l compacta, astfel ca, datorita acestei operatii si a noroiului de foraj cu rol de stabilizare si lubrifiere, peretii gaurii nu se prabusesc si forajul isi pastreaza diametrul o perioada relativ lunga de timp (de ordinul a cateva zile), suficienta pentru a permite tragerea tevii fara

Pag. 81 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

pericol.

Dupa pozarea tevii, in decurs de cateva zile, prin drenarea treptata a apei din compozitia noroiului de foraj, materialul excavat in timpul forajului si peretii gaurii vor ajunge sa ocupe intregul spatiu ramas, astfel incat, in final teava pozata va fi contact direct cu pamantul pe intreaga suprafata.

Intregul proces de executie a lucrarii va cuprinde:

1.Radiodetectie in verificarea planurilor de situatie puse la dispozitie de beneficiarul lucrarii si/sau efectuarea investigatiilor de teren cu ajutorul echipamentului georadar, pentru depistarea obstacolelor existente;

2.Prelucrarea informatiilor obtinute;

3.Alegerea traseului forajului, impus de obstacolele depistate se de materialul tevii conform planurilor de executie

4.Executia forajului propriu-zis, conform etapelor tehnologice descrise si pozarea tevii;

5.Controlul adancimii pozarii conductei se face fie cu ajutorul aparatului de detectie sau prin masuratori directe in gropile intermediare intocmindu-se procese verbale intre constructor si beneficiar (diriginte de santier/consultant);

6.Receptia lucrarii.

2.2 STAREA INITIALA SI LUCRARI PREGATITOARE

Lucrarile vor trebui sa se incadreze d.p.v. al tolerantelor in prevederile STAS 9312/87; Normativul C 16-84; Instructiunile tehnice P 92-86; Normativ P 10-86.

La inceputul lucrarilor, in zona unde se executa forajul orizontal, la executarea gropii de pozitie trebuie depistate prin sapatura manuala pozitia tuturor obstacolelor, cabluri electrice, fibra optica, conducte de apa, canal, gaze, etc.

Datorita gabaritului forezei, a adancimii de foraj si a dimensiunilor tubului, groapa de pozitie trebuie sa fie de circa 2x(5-10m) la o adancime de circa 2-2.5 m.

Aceasta groapa de pozitie se regaseste la fiecare 150 m de foraj, deoarece pentru a se putea realiza intregirea tronsoanelor, conductele vor fi introduse sub un unghi de 25 grade si se suprapun pe o lungime de 4-5 m.

Dupa scoaterea forezei de pe pozitie, se va inlatura surplusul de material si se va realiza producerea sudurii cap-cap, sau introducerea unei mufe de electrofuziune. Aceasta groapa mai este utilizata si pentru introducerea si lansarea tuburilor in vederea forajului.

Groapa de pozitie trebuie sa fie suficient de mare, pentru a permite muncitorilor sa realizeze imbinarile tuburilor, precum si manevrarea aparatului de sudura si a celorlalte echipamente necesare sudurilor.

Caracteristicile conductelor de foraj sunt cele indicate in planurile de executie.

Pag. 82 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

3. EXECUTIA FORAJULUI ORIZONTAL

3.1 PROCES TEHNOLOGIC

Faze de lucrari executate:

1.Predarea amplasamentului;

2.Depistarea obstacolelor si protejarea lor impotriva deteriorarii (la gropile de pozitie);

3.Executarea sapaturilor cu sprijiniri pentru zona de impingere si zona de receptie;

4.Executia forajului orizontal;

5.Introducerea pe pozitie a conductelor de foraj si sudarea acestora;

6.Executia umpluturii;

7.Astuparea gropilor si semnalizarea acestora;

8.Aducerea terenului la starea initiala (evacuare pamant, etc).

3.2 SAPATURI SI UMPLUTURI

Sapatura de pamant se va executa cu taluz inclinat sau cu sprijiniri de maluri. Inainte de inceperea lucrarilor de sapaturi se asigura indepartarea apelor de suprafata care ar putea inunda gropile sau malurile acestora. De asemenea se indeparteaza elementele care prin caderea lor ar putea constitui un pericol pentru siguranta muncitorilor. Pamantul pentru umplutura se imprastie in straturi uniforme si se compacteaza dupa fiecare strat. Operatiile se repeta pana se ating cotele prevazute in proiect. Pamanturile cu care se executa umpluturile trebuie sa fie corespunzatoare lucrarilor de terasamente. Este obligatoriu ca pamanturile folosite sa aiba umiditatea optima de compactare iar indicele de consistenta sa fie mai mare de 0,50.

3.3 CONDITII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

La intocmirea documentatiei s-a tinut seama de legile si documentele in vigoare ale caror prevederi trebuie strict respectate de executantul lucrarii de foraj orizonal:

Legea 319/2006: Legea securitatii si sanatatii in munca

Norme de protectia muncii specifice activitatii de constructii-montaj pentru transporturi rutiere, ed.1982

Legea 212/1997 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor in prevenirea si stingerea incendiilor

HG 448/2002 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor in prevenirea si stingerea incendiilor

Personalul muncitor care va lucra in zona de siguranta trebuie sa fie instruit si sa se stabileasca un sef de formatie cu responsabilitati de SC, SSM si PSI.

In acest scop la executie se vor avea in vedere urmatoarele masuri:

Parapeti provizorii

Pag. 83 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

Iluminatul punctelor de lucru noaptea

Descarcarea mecanizata a conductelor, sprijinirea gropilor si terasamentelor, scari de acces

Punctele de lucru vor fi dotate cu materiale PSI

Executantul va trebui sa aiba la locul efectuarii lucrarii agenti de PM care vor verifica periodic lucrarile si semnalizare pentru acoperirea locului de munca

4. PROBE, TESTE, VERIFICARI PE ETAPE SI LA FINAL

Verificari preliminare:

Verificare documentatia tehnica de executie

Verificarea utilajelor si echipamentelor necesare efectuarii lucrarii

Verificarea materialelor aprovizionate necesare efectuarii lucrarii Acestea se vor face conform unui grafic de urmarire a lucrarilor.

Proba de etanseitate se realizeaza conform SR 6819-1997. Program de urmarire pe faze determinante pentru conducte de apa.

5. RECEPTIA LUCRARILOR

Se face in conformitate cu legea Nr.10 / 1995 privind calitatea in constructii.

Pag. 84 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

CERINTE SPECIFICE

MONTAJ ECHIPAMENTE SI

SPECIFICATII TEHNICE

Pag. 85 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

1. SCOPUL LUCRARII

Prezentul caiet de sarcini are scopul de a pune la dispozitia beneficiarului si a executantului informatiile tehnice necesare efectuarii lucrarilor de montaj echipamente si conducte aferente pentru toate echipamentele necesare a fi prevazute in cadrul contractului de lucrari „Extinderea si

reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna

ẞelimbăr”, din cadrul proiectului „Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov” - faza Documentatie de Atribuire.

Caietul de sarcini contine:

caracteristicile echipamentelor ce se vor monta;

conditii tehnice necesare realizarii lucrarilor de montaj;

etape de executie a lucrarilor de montaj;

conditii de executie a lucrarilor de verificare si probe;

modul de aplicare a sistemului de protectie anticoroziva;

program pentru controlul calitatii lucrarilor executate

Prezentul caiet de sarcini nu contine prevederi pe partea de constructii, instalatii, electrice, acestea facand obiectul unor caiete de sarcini distincte.

2. PREZENTAREA OBIECTELOR

Echipamentele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini sunt reprezentate de grupurile de pompare ape uzate menajere incluse in obiectul:

•Obiect nr. 1.2. – Extindere si reabilitare retele de canalizare in Municipiul Sibiu

•Obiect nr. 2.2. – Statie de pompare ape uzate menajere pentru localitatea Selimbar

2.1OBIECT NR. 1 – EXTINDERE SI REABILITARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN MUNICIPIUL SIBIU

2.1.1Obiect nr. 1.2. – Extindere si reabilitare retele de canalizare in Municipiul Sibiu

In cadrul acestui obiect este necesara executia unei statii de pompare ape uzate menajere in orasul Sibiu, ce transfera apele uzate din zona strazii Sacel spre un colector existent in capatul acestei strazi.

Pag. 86 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

2.2OBIECT NR. 2 – ADUCTIUNE APA POTABILA SI STATIE DE POMPARE APE UZATE MENAJERE PENTRU LOCALITATEA SELIMBAR

2.2.1Obiect nr. 2.2. – Statie de pompare ape uzate menajere pentru localitatea Selimbar

Se va executa o statie de pompare ape uzate in zona localitatii Selimbar, pentru transferul apelor uzate de pe partea dreapta a drumului national DN1 (sens Sibiu – Bucuresti), pe partea stanga, in canalizarea existenta.

3.CARACTERISTICI TEHNICO-FUNCTIONALE ALE ECHIPAMENTELOR

3.1OBIECT NR. 1 – EXTINDERE SI REABILITARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN MUNICIPIUL SIBIU

3.1.1Obiect nr. 1.2. – Extindere si reabilitare retele de canalizare in Municipiul Sibiu

Statia de pompare ape uzate menajere, SPAU Sacel va fi de tip camin din PEID, cu diametrul de 2 m si va fi amplasata in afara carosabilului, in spatiul verde, pe proprietate publica a orasului Sibiu. Statia de pompare va fi dotata cu 1+1 pompe submersibile cu instalare uscata cu urmatoarele caracteristici:

Qpompa = 10 l/s

Hp = 15 mCA

P = 4.0 kW

Pentru monitorizarea functionarii statiei de pompare, aceasta va fi dotata cu echipament de integrare in sistemul SCADA.

In amontele statiei de pompare este prevazut un camin de decantare in care se retin corpurile mari precum pietrele. Statia de pompare este o constructie de PEID, iar pompele sunt montate in statie impreuna cu un sistem de separare a corpurilor solide ce asigura functionarea optima a pompelor si a conductei de refulare.

Apele uzate menajere ajung în rezervorul de distribuţie al statiei de pompare i trec mai departe în bazinul de separare a solidelor care este deschis în acel moment. Aici, solidele sunt reţinute de clapele de separare. Numai apa reziduală fara solide mai poate să ajungă prin pompă în rezervorul de colectare comun. Dacă se umple rezervorul de colectare, cre te i nivelul apei din bazinul de separare a solidelor. Clapeta sferică de reţinere închide automat intrarea, incepand procesul de pompare, în funcţie de nivel. Pompa debitează în sens invers i deschide clapele de separare. Apa uzata parcurge bazinul de separare a solidelor i transportă, astfel, solidele separate în conducta de refulare. Astfel are loc spălarea i curăţarea întregului sistem de separare a solidelor.

Pag. 87 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

Pompele functioneaza automat in functie de nivelul apei uzate din statie. Statia este dotata cu un panou de control si automatizare care va fi echipat cu un inversor de sursa manual care sa permita cuplarea unui grup electrogen mobil de interventie pentru perioada cat este intrerupta alimentarea cu energie electrica de la retea. Grupul electrogen mobil ce va putea alimenta statia de pompare este prevazut in contract si se va afla in dotarea operatorului.

3.2OBIECT NR. 2 – ADUCTIUNE APA POTABILA SI STATIE DE POMPARE APE UZATE MENAJERE PENTRU LOCALITATEA SELIMBAR

3.2.1Obiect nr. 2.2. – Statie de pompare ape uzate menajere pentru localitatea Selimbar

Statia de pompare ape uzate SPAU1 din comuna Selimbar este amplasata pe domeniul public al comunei, in partea de vest a localitatii, pe marginea stanga a drumui national DN1 pe sensul de mers Bucuresti - Sibiu. Aceasta statie de pompare va pompa apele uzate de la marii consumatori de pe marginea DN1 si le va pompa intr-un colector existent pe partea opusa a DN1.

Statia de pompare ape uzate SPAU1 va fi dotata cu 1+1 pompe submersibile cu instalare uscata cu urmatoarele caracteristici:

Qpompa = 18 l/s;

Hp = 13 mCA;

P = 6.5 kW

Statia de pompare SPAU1 este amplasata pe o parcela cu suprafata de 204 mp. Amplasamentul acesteia este amenajat cu drum de acces si platforma carosabila din macadam cu bitum penetrat si cu trotuare pentru acces pietonal. Incinta este imprejmuita cu panouri din plasa galvanizata si stalpi metalici cu soclu de beton armat, cu porti de acces auto si poarta de acces pietonal. In incinta este amenajata o zona pentru panoul general, panouri electrice si de automatizare.

In amontele statiei de pompare este prevazut un camin de decantare in care se retin corpurile mari precum pietrele. Statia de pompare este o constructie de PEID cu diametrul de 3 m. Pompele sunt premontate in chesonul statiei impreuna cu un sistem de separare a corpurilor solide ce asigura functionarea optima a pompelor si a conductei de refulare. ( statia se va livra monobloc pompe + statie);

Apele uzate menajere ajung în rezervorul de distribuţie al statiilor de pompare i trec mai departe în bazinul de separare a solidelor care este deschis în acel moment. Aici, solidele sunt reţinute de clapele de separare. Numai apa reziduală cu solide < 30 mm mai poate să ajungă in contact direct cu pompa si apoi prin pompă în rezervorul de colectare comun. Dacă se umple rezervorul de colectare, cre te i nivelul apei din bazinul de separare a solidelor. Clapeta sferică de reţinere închide automat intrarea, incepand procesul de pompare, în funcţie de nivel. Pompa debitează în

Pag. 88 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

sens invers i deschide clapele de separare. Apa uzata parcurge bazinul de separare a solidelor i transportă, astfel, solidele separate în conducta de refulare. Astfel are loc spălarea i curăţarea întregului sistem de separare a solidelor, sistemul se autocurata si autogoleste in mod automat.

Statia de pompare echipata cu 2 electrpompe trebuie sa ramana complet functionala in timpul interventiei la una din electropompe.

Statia de pompare echipata cu 2 electropompe trebuie sa ramana complet functionala (cu ambele pompe active) in timpul operaratiei de mentenanta (curatire) a rezervorului de acumulare.

Statiile de pompare cu adamncimi mai mari de 6 metri sa fie prevazute cu platforma de siguranta ( pe toata circumferinta caminului) care impiedica plonjariea in gol a operatorului uman.

Statia de pompare trebuie sa fie dotata cu aerisire a rezervorului de acumulare a apei uzate si cu aerisire si ventilatie pentru spatiul in care sunt montate pompele si in care poate interveni operatorul uman.

Peretele caminului sa fie in constructie dubla de tip “fagure” in 3 straturi: cu stratul din interior de culoare gri / alb pentru o vizibilitate sporita in interiorul statiei , stratul intermediar in constructie tip “fagure” cu celule avand grosimea de minim 30 mm pentru realizarea unei izolatii termice care elimina aparitia condensului si stratul din exterior mai dur pentru a conferi intregului ansamblul rigiditatea necesaraPompele functioneaza automat in functie de nivelul apei uzate din statie. Statia este dotata cu un panou de control si automatizare care va fi echipat cu un inversor de sursa manual care sa permita cuplarea unui grup electrogen de interventie pentru perioada cat este intrerupta alimentarea cu energie electrica de la retea. Grupul electrogen ce va putea alimenta statia de pompare SPAU1 este prevazut in contract si se va afla in dotarea operatorului.

4. MATERIALE

Materialele utilizate la executia lucrarilor de montaj sunt considerate conventional noi si vor respecta standardele si specificatiile de materiale indicate in proiect.

Toate materialele folosite vor fi noi si insotite de certificatele de calitate eliberate de furnizorul materialelor. Certificatele vor fi completate cu rezultatele incercarilor, conform standardelor in vigoare.

Materialele folosite pentru grupul de pompare sunt explicitate in SECTIUNEA III.A.3 – ANEXE CERINTE TEHNICE.

5. DESCRIEREA LUCRARILOR

Realizarea lucrarilor de montaj ale echipamentelor si conductelor implica parcurgerea urmatoarelor

Pag. 89 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

etape de executie:

verificarea partii de constructii la montaj;

executia montajului echipamentelor;

executia montajului instalatiilor de conducte;

efectuarea lucrarilor de verificari si probe;

aplicarea sistemului de protectie anticoroziva (unde este cazul);

darea in exploatare a instalatiei;

5.1 VERIFICAREA PARTILOR DE CONSTRUCTII PENTRU MONTAJ ECHIPAMENTE

Operatiunea de verificare a lucrarilor de constructii in vederea efectuarii montajului se va face dupa o atenta analiza a proiectelor de montaj, urmate de verificarea masuratorilor executate de montor in amplasament.

Montorul va face masuratori in amplasament, acestea se vor consemna intr-un proces verbal semnat de catre montor si beneficiarul de investitie.

Se va acorda o atentie deosebita urmatoarele aspecte:

verificarea pozitionarii, a cotelor si dimensiunilor penetratiilor si pieselor metalice inglobate in beton;

verificarea cotelor de gabarit ;

verificarea pozitionarii si dimensiunilor fundatiilor echipamentelor;

Datele obtinute prin masuratori, in teren, trebuie sa corespunda celor prevazute in proiectele de constructii si montaj. In cazul in care se constata abateri, este obligatorie consultarea proiectantului in vederea analizarii situatiei aparute si stabilirii unei solutii.

5.2 MONTAJUL ECHIPAMENTELOR

Montajul echipamentelor se va executa cu respectarea prevederilor C 204-80, a prescriptiilor fabricantului (consemnate in cartile tehnice) si a cotelor din desenele de montaj. Racordurile dintre echipamente si instalatia de conducte se realizeaza prin flansare. Datorita acestui aspect, trebuie respectate cotele de montaj fata de partea de constructie pentru a se putea monta cu usurinta garniturile si suruburile si pentru evitarea aparitiei solicitarilor mecanice (tensiuni) in corpul pompelor.

Montarea electropompelor implica parcurgerea urmatoarelor etape:

a.organizarea lucrarilor de montaj, care cuprinde:

amenajarea platformei de depozitare (destinata depozitarii si verificarii partilor componente ale echipamentelor precum si deconservarea lor inaintea inceperii montajului);

accesul (care trebuie sa asigure posibilitatea transportului echipamentelor de pe platforma de depozitare pana la locul de montaj precum si conditiile necesare pentru ajungerea

Pag. 90 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

personalului la locul de montaj).

locul de montaj (care trebuie sa asigure conditiile necesare realizarii montajului in mod corespunzator din punctul de vedere al calitatii lucrarilor executate, al normelor de protectie a muncii si al conditiilor de lucru).

b.curatirea partilor filetate a suruburilor de fundatie, a gaurilor filetate si nefiletate din cotul ce se monteaza pe radier;

c.trasarea axelor si verificarea cotelor de nivel;

d.identificarea echipamentului (in conformitate cu documentatia de montaj elaborata de proiectant), preluarea cartii tehnice, verificarea starii de conservare (conform cartii tehnice), verificarea si preluarea certificatelor de calitate si intocmirea formelor de preluare la montaj;

e.inaintea instalarii, se va spala pompa pentru a inlatura inhibitorul de coroziune sau alte materiale straine ce s-ar fi putut acumula in timpul transportului depozitarii si manipularii. Se va utiliza o solutie slab alcalina sau un solvent petrolier eficace.

f.curatirea suprafetelor placii de baza ce vin in contact direct cu betonul. Nu se vor folosi solventi deoarece reziduul poate impiedica aderenta.

g.premontarea placii de baza, efectuandu-se totodata controlul planeitatii acesteia (cu ajutorul nivelei); Orizontalitatea se va realiza prin strangerea piulitelor suruburilor de fundatie. Se verifica in permanenta orizontalitatea reajustand cat este necesar, pana cand piulitele sunt complet stranse si placa de baza este orizontala.

h.pregatirea pentru betonare, betonarea, verificarea prizei betonului marca C 16/20 (dupa perioada prescrisa) conform NE- 012 - 99

i.verificarea sensului rotirii arborelui motorului (cu ajutorul unui comparator);

j.montarea pompei si motorului si centrarea pe fundatie, intocmirea formelor de verificare a centrajului (cu beneficiarul si asistenta tehnica).

k.alinierea finala se face numai dupa ce sistemul de pompare a fost adus la temperatura normala de functionare. Alinierea precisa a pompei si motorului este indispensabila pentru corecta functionare a sistemului de pompare. Nu se fac fixari definitive pana ce aceasta nu este realizata;

l.strangerea buloanelor de prindere si intocmirea formelor (conform cerintelor tehnologice);

m.pregatirea capetelor stuturilor conductelor in vederea racordarii acestora la circuitele prevazute in documentatie si verificarea starii de curatenie interioara a echipamentelor si circuitelor de racord.

n.conservarea echipamentelor incepand cu perioada de montare in instalatie si pana la terminarea montajului.

Pag. 91 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

5.3 MONTAJUL INSTALATIILOR TEHNOLOGICE

Instalatiile tehnologice de conducte au fost concepute astfel incat sa asigure schemei toate functiunile necesare si sunt constituite din elemente de serie, standardizate si aflate in fabricatia curenta a furnizorilor de specialitate.

In principiu, montarea instalatiilor tehnologice cu conducte implica parcurgerea urmatoarelor etape:

statia de pompare se va livra complet echipata cu pompele + fitinguriile + accesoriile premontate, toate verificariile si incercariile se fac in fabrica furnizorului fiind atestate la livrare de documentele specifice.

Cele prezentate mai jos sunt cu titlui informativ daca produsul este prefabricat:

verificarea starii fizice a conductelor si fitingurilor si identificarea acestora in conformitate cu desenele de montaj si a schemelor izometrice, implicit verificarea materialelor dupa certificatele de calitate emise de furnizori;

trasarea, debitarea, sanfrenarea capetelor tronsoanelor, alinierea si centrarea traseelor de conducte, intocmirea fiselor de masuratori, dupa sudarea prin puncte a tronsoanelor de teava si controlul formei geometrice a imbinarilor realizate;

efectuarea cordoanelor de sudura (conform tehnologiei alese. La executarea imbinarilor teava-placa tubulara prin sudare, se vor folosi tehnologii omologate, conform STAS 11400/3 - 89 sau prescriptiilor tehnice CR-7, colectia ISCIR. Tehnologia de sudare se elaboreaza de executantul lucrarii pe baza datelor din proiect si stabileste fluxul tehnologic pe operatii, parametrii de lucru si operatii de control interfazic, confirmate de organul CTC,

cu respectarea prevederilor din I27-82 (tabel 5).

Executarea sudurilor se va face cu respectarea SREN 287- 1/ 2004 si STAS 12255-84, SR EN ISO 13920-98 , privitoare la clasele de executie, formele si dimensiunile rosturilor de sudare si la abaterile limita la dimensiuni fara indicatii de toleranta.Sudurile se vor realiza in clasa a IV-a de calitate.

Verificarile imbinarilor sudate se fac in scopul punerii in evidenta a marimii si frecventei defectelor in raport cu limitele de acceptabilitate ale clasei de calitate prescrise. Verificarile si incercarile sudurilor se fac de catre personal numit prin grija unitatii executante, pentru asigurarea calitatii sudurilor.

Sudurile se vor verifica conform SR EN 473-2003 , SR EN 970-1999 , prescriptiile tehnice CR6 , CR8 , CR4 - colectia ISCIR si instructiunii I 27-82. Controlul sudurilor efectuate se va realiza 100% vizual.

alinierea si centrarea la pozitie a subansamblurilor armatorilor, compensatorilor si fitingurilor, urmata de executarea sudurilor intre subansamblele circuitelor;

verificarea fiselor de masuratori si montarea definitiva urmata de montarea suportilor provizorii, apoi verificarea realizarii pantelor tehnologice;

Pag. 92 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

blocarea suportilor si pregatirea circuitelor in vederea efectuarii probei hidraulice;

efectuarea probei hidraulice de etanseitate, in scopul depistarii si remedierii eventualelor defecte constatate;

se executa protectia anticoroziva a conductelor (daca este cazul);

conservarea materialelor de baza si auxiliare incepand cu perioada de asamblare in

instalatie si pana la terminarea montajului;

Amintim ca toate lucrarile de montaj se vor executa cu materiale noi, ce corespund standardelor in vigoare, insotite de certificate de calitate, receptionare si depozitare conform prevederilor in vigoare.

5.4 VERIFICARI SI PROBE

Aceasta etapa cuprinde:

verificarea vizuala a realizarii montajului echipamentelor instalatiilor de conducte in conformitate cu prevederile proiectelor de montaj elaborate de proiectant;

efectuarea probei de presiune cu apa;

efectuarea remedierilor eventualelor defectiuni evidentiate in timpul lucrarilor de probe.

6. CONDITII DE EXECUTIE A LUCRARILOR

La executia instalatiei se vor respecta indicatiile si conditiile tehnice cuprinse in desenele de montaj si NORMATIVELE C204-80 si C150-99, precum si in STAS 11111-86 - Abateri limita pentru dimensiuni fara indicatii de toleranta.

Sudurile vor fi executate si verificate in clasa III sau IV conform conditiilor tehnice din desenele de montaj si executie si C-228-88 si vor fi verificate in conformitate cu prevederile in vigoare (I27-82, CR-7-ISCIR, STAS 11400/3- 89, C 150-99).

Executarea protectiei anticorozive se va face in conformitate cu prevederile T403/46 - "Norma tehnica. Protectia anticoroziva pentru echipamente hidromecanice" si ale instructiunilor C139-87. Tehnologia de executie va fi stabilita de catre executanti, cu respectarea obligatorie a conditiilor prescrise in desenele de executie (cote, dimensiuni, materiale, abateri, tip sudura, grad de prelucrare etc.)

7. VERIFICARI SI LUCRARI DE PROBE

7.1 VERIFICARI

Inainte de efectuarea lucrarilor de probe, se vor face o serie de verificari la terminarea montajului. Se va verifica existenta certificatelor de calitate pentru materialele noi.

Se va verifica vizual aspectul materialelor intrate in opera: tevile, flansele, fitingurile, armaturile

Pag. 93 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

care prezinta defectiuni nu vor fi folosite.

Se verifica daca montajul s-a executat in conformitate cu desenele de montaj.

Se verifica incadrarea lucrarilor de montaj in cotele prevazute in desenele de montaj.

Pentru echipamente, se verifica respectarea conditiilor impuse prin instructiunile si normele tehnice de montaj intocmite de proiectantul de specialitate.

Se verifica existenta procesului verbal de admitere a instalatiei la probe, dupa terminarea lucrarilor de montaj, cu prescriptiile in vigoare (PE003 si C204-80).

7.2 PROBA DE PRESIUNE HIDRAULICA

La terminarea montajului instalatiilor de conducte acestea se vor proba din punct de vedere al rezistentei si etanseitatii. Proba de presiune va certifica capacitatea sistemelor de a functiona in limitele parametrilor de exploatare si fiabilitate proiectati.

Proba de presiune hidraulica se va executa pe tronsonul de refulare cuprins intre punctul de racord la reteaua exterioara si echipament verificand circuitul la valorile de presiune indicate, cu blindarea legaturilor cu echipamentele (nu se verifica echipamentele ci doar conductele) si a punctului de racord cu reteaua exterioara.

La executarea lucrarilor de probe se va respecta Legea 10/1995 privind calitatea in constructii si precum si prevederile Normativului I 12-78.

Valoarea presiunii de proba:

pentru instalatia de conducte de refulare:

P = 1,5 x Plucru = 1,5 x 10 bar = 15 bari;

Inainte si pe parcursul lucrarilor de probe, se vor respecta urmatoarele conditii:

tronsoanele de conducte supuse probei vor fi suflate la interior si curatate cu aer sub presiune;

cordoanele de sudura nu se vor grundui sau vopsi inainte de efectuarea probei;

se va asigura accesul pentru vizitare a intregului tronson probat. In acest scop, se vor indeparta toate materialele ce ar putea impiedica controlul si se va asigura posibilitatea de acces pentru personal;

proba de presiune se va efectua pe vreme uscata, astfel incat sa poata fi observate eventualele scapari de apa;

umplerea cu apa a tronsoanelor se va face astfel incat sa se asigure completa evacuare a aerului din interior;

fluidul pentru proba de presiune va fi apa curata, fara particule in suspensie.

manometrele utilizate vor fi astfel alese incat valoarea presiunii maxime de incercare sa se poata citi pe ultima treime a scarii gradate, iar diametrul exterior va fi de minim 160 mm pentru a putea fi citite de la o distanta de 5 m;

ridicarea presiunii se va face cu pompa manuala de presiune, treptat, fara socuri. La fiecare

Pag. 94 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

treapta se va mentine presiunea atata timp cat este necesar verificarii intregului tronson probat, dar nu mai putin de 10 minute.

Daca pe parcursul efectuarii probelor se ivesc defectiuni, se intrerup lucrarile de probe si se remediaza defectiunile. Dupa efectuarea remedierilor, se reiau de la inceput lucrarile de probe. Rezultatele lucrarilor de probe vor fi consemnate in procese verbale incheiate intre executanti si beneficiari. Pe langa alte date, acestea vor contine obligatoriu si urmatoarele:

data incercarii;

parametrii fluidului de incercare;

valoarea presiunii de incercare si timpul de mentinere la presiunea de proba;

rezultatele obtinute (inclusiv defectiunile constatate si remedierile efectuate);

concluzii (inclusiv diagrama de inregistrare a presiunii, daca este posibil);

semnaturile comisiei de probe.

Dupa efectuarea cu succes a probei hidraulice, se vor realiza racordurile finale la echipamente, fiind interzisa orice interventie (modificare) a respectivului circuit pana la punerea in functiune. Organizatia de montaj va lua masuri de protectia muncii pe toata durata probelor.

Personalul care efectueaza probele va fi calificat si special instruit. Perimetrul de executie a lucrarilor de probe va fi ingradit si va fi prevazut cu placute de avertizare. Se interzice accesul in perimetrul de lucru al persoanelor neautorizate. Personalul care efectueaza probele va avea instructajul de NTSM facut si va fi instruit asupra modului de functionare a instalatiei.

8. PROTECTII ANTICOROZIVE

Sistemul de protectie anticoroziva este aplicat conductelor (unde este cazul) si este constituit din:

1 strat grund;

2 straturi vopsea in ulei, aplicate la exteriorul conductelor.

Calitatea acoperirilor de protectie anticoroziva prin vopsire depinde in mare masura de felul si calitatea suprafetelor metalice care urmeaza sa fie acoperite.

Suprafetele metalice trebuie sa fie cat mai netede, lipsite scursuri de metal, fisuri, exfolieri, muchii ascutite, stropi de metal. Cordoanele de sudura nu trebuie sa prezinte cratere, pori, scurgeri de metal topit, crapaturi care nu asigura trecerea de la metalul de baza la metalul depus, solzi pronuntati, intreruperi, rizuri. In cazul ca se constata asemenea defectiuni, acestea se vor indeparta inainte de aplicarea protectiei anticorozive prin polizare, daltuire, rotunjirea muchiilor, corectarea sudurii.

Suprafetele care urmeaza a se proteja anticoroziv se vor curata cu peria de sarma, dupa care se sufla cu aer si se degreseaza cu solventi organici curati. Degresarea se face prin pensulare sau stergere cu lavete care nu lasa scame, prin imersie (in cazul pieselor mai mici) sau cu jet de

Pag. 95 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

solvent.

Prin intermediul actiunilor prezentate mai sus, se asigura atat gradul de curatire cerut, cat si rugozitatea suprafetei, lucru ce ridica aderenta straturilor de grund si vopsea.

Dupa aceasta pregatire a suprafetelor, se trece la aplicarea primului strat de grund. La aplicarea grundului se va tine cont si de dotarea si posibilitatile executantului (prin pensulare, cu rola sau prin metoda airless).

Nu se va trece la aplicarea urmatorului strat pana nu se usuca foarte bine precedentul (se trece la acoperirea cu vopsea a suprafetelor grunduite dupa 1-2 zile de la aplicarea stratului de grund).

In timpul si la terminarea pregatirii suprafetelor si aplicarii ciclurilor de vopsire se vor efectua urmatoarele controale:

controlul suprafetelor ce urmeaza a se proteja anticoroziv asa cum a fost prezentat mai sus. Acesta se face vizual, tinand cont de indicatiile din STAS 10549-76;

controlul degresarii, vizual, cu ajutorul sugativei. Se apasa hartia sugativa curata pe suprafata de controlat. Pe hartia sugativa nu trebuie sa ramana urme de grasimi sau umiditate;

controlul vizual al conditiilor de aplicare. Sistemul de protectie anticoroziva nu se aplica in mediu cu praf, fum, ceata, aburi. Temperatura minima de lucru : +50ºC si umiditatea maxima de 80%;

controlul conditiilor termohigrometice in timpul tuturor fazelor, cu calcularea punctului de roua, conform ASTMD 1142;

controlul timpilor de uscare si supravopsire, dupa fisa tehnica a produsului;

controlul grosimii stratului umed. Este o proba distructiva si se face conform ISO 2808. Nu este proba obligatorie;

controlul grosimii peliculei uscate este proba nedistructiva, cu caracter obligatoriu. Se executa cu diferite aparate electro-fizice, bazate pe ASTM 1186;

aspectul si uniformitatea suprafetei vopsite se controleaza vizual, urmarindu-se obtinerea unui sistem de protectie continuu, uniform, lipsit de basici si incretituri;

verificarea aplicarii intregului numar de straturi prevazute in proiect se va face prin sondaj,

prin taiere cu lama, urmarindu-se existenta tuturor straturilor cu nuante diferite.

In timpul aplicarii sistemului de protectie anticoroziva, se impune respectarea cu strictete a regulilor de protectie a muncii si a normelor de prevenire si stingere a incendiilor. In acest sens, personalul care efectueaza lucrarile de aplicare a sistemului de protectie anticoroziva va fi calificat si bine instruit, interzicandu-se accesul in perimetrul de lucru al persoanelor neautorizate.

Pag. 96 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

9.CONDITII DE RECEPTIE SI PROBE TEHNOLOGICE LA TERMINAREA MONTAJULUI

Pentru receptia lucrarilor de montaj, executantul va prezenta beneficiarului urmatoarele documente:

proces verbal de preluare a constructiei pentru efectuarea montajului;

proces verbal de calitate a materialelor puse in opera;

proces verbal de receptie calitativa a sudurilor;

buletine de analiza a sudurilor;

procese verbale de efectuare a probelor;

fise tehnologice privitoare la calitatea protectiei anticorozive.

Beneficiarul va verifica executia lucrarilor pe teren in conformitate cu proiectul de montaj.

Ultima etapa, inainte de darea in exploatare a instalatiei, este efectuarea probei de functionare de 72 ore (conform PE 003), in care se poate urmari incadrarea instalatiei in parametrii indicati in proiect.

10.URMARIREA COMPORTARII CONSTRUCTIILOR

Nu sunt necesare instalatii speciale de urmarire a comportarii in exploatare a constructiilor.

Pag. 97 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

CERINTE SPECIFICE

LUCRARI DE CONSTRUCTII

PRESCRIPTII TEHNICE PRIVIND EXECUTIA CONSTRUCTIILOR,

CALITATEA MATERIALELOR SI A PRODUSULUI FINIT

Pentru urmatoarele categorii de lucrari:

TERASAMENTE

LUCRARI DIN BETON SIMPLU,

BETON ARMAT SI

BETON PREFABRICAT

Pag. 98 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

1. GENERALITATI

Specificatiile tehnice comune se refera la constructiile aferente retelelor de alimentare cu apa si canalizare, a drumurilor si platformelor, prezentand urmatoarele categorii de lucrari:

cap.I – Terasamente

cap.II – Lucrari din beton simplu, beton armat si beton prefabricat

Specificatiile tehnice cuprind masurile cele mai importante, obligatorii pe durata executarii constructiei care vor fi aduse la cunostinta tuturor factorilor responsabili in executie si exploatare. Prevederile specificatiilor nu sunt limitative in sensul ca toate normativele in vigoare vor fi respectate.

2. DESCRIEREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII

2.1CAPITOLUL I – SPECIFICATII TEHNICE PENTRU LUCRARILE DE TERASAMENTE

Terasamentele constau in lucrari de sapare si incarcare in mijlocul de transport, transportul, imprastierea, nivelarea si compactarea pamantului pentru realizarea fundatiilor si a instalatiilor subterane din interiorul cladirilor civile si industriale si a zonei aferente din jurul lor, care influenteaza capacitatea de rezistenta, stabilitate si exploatare a acestor constructii.

In cazul lucrarilor ce comporta volume importante de pamant, solutia de executare a terasamentelor se va stabili pe baza unui calcul de optimizare prin luarea in considerare a unei variante corespunzatoare, de regula cu asigurarea compensarii volumelor de sapatura de pamant cu cele de umpluturi, in vederea eliminarii transportului pentru excedentul de pamant.

Executarea lucrarilor se va face de regula mecanizat, metodele de lucru manuale fiind aplicate numai acolo unde folosirea mijloacelor mecanice nu este justificata din punct de vedere tehnico- economic si de organizare.

Constructorul are obligatia sa urmareasca stabilitatea masivelor de pamant ca urmare a influentei executarii lucrarilor de terasamente prevazute in proiect sau actiunii utilajelor de nivelare, sapare si compactare, precum si stabilitatea constructiilor si instalatiilor invecinate.

Cand executarea sapaturilor pentru fundatii implica dezvelirea unor retele de instalatii subterane existente ce raman in functiune, trebuie luate masuri pentru protejarea acestora impotriva deteriorarilor si producerea de accidente (electrocutari, etc).

Lucrarile ce se vor executa inainte de inceperea lucrarilor de terasamente propriu-zise sunt cele de defrisari, demolari, amenajare a terenului si a platformei de lucru.

Inainte de inceperea lucrarilor de demolari se vor examina retelele subterane ale instalatiilor de

Pag. 99 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

apa, de gaze, canalizare, electrice din zona constructiilor respective.

Materialele rezultate din demolari vor fi evacuate pentru a nu stanjeni lucrarile de terasamente. Excavarea stratului vegetal se face de regula mecanizat. Pamantul vegetal rezultat din sapare va fi depozitat in afara perimetrului construit.

Scurgerea apelor superficiale spre terenul pe care se executa lucrarile de constructie, va fi oprita prin executarea de santuri de garda ce vor dirija aceste ape in afara zonelor de lucru.

In cazul in care debitul apelor de colectat este redus sau terenul este accidentat, executarea santurilor nefiind economica, se vor amenaja rigole.

2.2 EXECUTAREA SAPATURILOR SI SPRIJINIRILOR

La executarea sapaturilor pentru fundatii trebuie sa se aiba in vedere urmatoarele:

mentinerea echilibrului natural al terenului in jurul gropii de fundatie pe o distanta suficienta astfel incit sa nu pericliteze instalatiile si constructiile invecinate;

cand turnarea betonului in fundatii nu se face imediat dupa executarea sapaturii in terenurile sensibile la actiunea apei, sapatura va fi oprita la o cota mai ridicata cu cca. 30 cm decat cota finala pentru a impiedica modificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului sub talpa fundatiei, urmand ca inaintea betonarii sa se execute sapatura pina la cota din proiect;

necesitatea sprijinirii peretilor sapaturilor de fundatii se va stabili de catre executant, tinand seama de adancimea sapaturii, natura, omogenitatea, stratificatia, coeziunea, gradul de fisurare si umiditatea terenului, regimul de curgere a apelor subterane, conditile meteorologice si climatice din perioada de executie a lucrarilor de terasamente, tehnologia de executie adoptata;

in cazul in care in incinta se executa mai multe constructii apropiate cu adancimi de fundare diferite, se vor executa sapaturile pentru obiectul cu cea mai mare adancime de fundare. Sapaturile nu vor afecta constructiile sau instalatiile existente pe amplasament;

sapaturile pentru fundatii de lungimi mari se vor organiza astfel incat, in orice faza a lucrului, fundul sapaturii sa fie inclinat spre unul sau mai multe puncte, pentru asigurarea colectarii apelor in timpul executiei;

se va avea in vedere ca lucrarile de epuismente sa nu produca modificari ale stabilitatii masivelor de pamant din zona lor de influenta sau daune datorita afuierilor de sub instalatiile, constructiile si elementele de constructii invecinate;

nu se vor amplasa puturile de colectare, in vederea drenarii terenului, sub talpa fundatiei constructiilor sau a unor masini grele sau instalatii grele;

sapaturile ce se executa cu excavatoare nu trebuie sa depaseasca, in nici un caz, profilul proiectat al sapaturii. In acest scop sapatura se va opri cu 20-30 cm deasupra cotei profilului sapaturii, diferenta executandu-se cu alte utilaje mecanice de finisare (buldozere,

Pag. 100 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

gredere) sau manual;

in cazul terenurilor sensibile la actiunea apei sapatura de fundatie se va opri la un nivel superior cotei prevazute in proiect astfel:

pentru nisipuri fine

0,20 ÷ 0,30 m

 

pentru pamanturi argiloase

0,15 ÷ 0,25 m

 

pentru pamanturi sensibile la umezire

0,40 ÷ 0,50 m

Saparea si finisarea acestui strat se va face imediat inainte de inceperea executiei fundatiei;

in cazul unei umeziri superficiale datorita precipitatiilor atmosferice, neprevazute, fundul gropii de fundatie trebuie lasat sa se zvante inainte de inceperea lucrarilor de executare a fundatiei; iar daca umezirea este puternica se va indeparta stratul de noroi;

betonul in fundatie se va turna de regula imediat dupa atingerea cotei de fundare din proiect.

2.2.1EXECUTAREA SAPATURILOR SI SPRIJINIRILOR DEASUPRA NIVELULUI APEI SUBTERANE

2.2.1.1 Sapaturi cu pereti verticali nesprijiniti.

Se vor lua urmatoarele masuri pentru mentinerea stabilitatii malurilor:

terenul din jurul sapaturii sa nu fie incarcat si sa nu sufere vibratii;

pamantul rezultat din sapatura sa nu se depoziteze la o distanta mai mica de 1,00 m de la marginea gropii de fundatie; pentru sapaturi pina la 1,00 m adancime distanta se poate lua egala cu adancimea sapaturii;

se vor lua masuri de inlaturarea rapida a apelor de precipitatii sau provenite accidental;

daca din cauze neprevazute turnarea fundatiilor nu se efectueaza imediat dupa sapare si

se observa fenomene care indica pericol de surpare, se vor lua masuri de sprijinire a peretelui in zona respectiva.

Santurile cu pereti verticali nesprijiniti se pot executa cu adancimi pina la:

0,75 m in cazul terenurilor necoezive si slab coezive

1,25 m in cazul terenurilor cu coeziune mijlocie

2,00 m in cazul terenurilor cu coeziune foarte mare

2.2.1.2Sapaturi cu pereti verticali sprijiniti

Se executa cand:

sunt depasite adancimile de la capitolul "Sapaturi cu pereti varticali nesprijiniti";

nu este posibila desfasurarea taluzului;

cand din calcul economic rezulta eficienta sprijinirilor fata de sapatura executata in taluz;

Pag. 101 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

2.2.1.3 Sapaturi cu pereti in taluz

Se executa in orice fel de teren cu respectarea urmatoarelor conditii:

pamantul are o umiditate naturala de 12-18% si se asigura conditiile ca aceasta sa nu creasca;

sapaturile de fundatie nu stau deschise mult timp;

panta taluzului sapaturii sa nu depaseasca valorile maxime admise pentru diverse categorii de pamanturi.

 

Adancimea sapaturii

Natura terenului

 

 

pana la 3 m

mai mare de 3 m

 

Tg ß = h/b

Tg ß = h/b

 

 

 

nisip, pietris

1/1,25

1/1,50

nisip argilos

1/0,67

1/1

argila nisipoasa

1/0,67

1/0,75

argila

1/0,50

1/0,67

loess

1/0,50

1/0,75

 

 

 

 

 

 

2.2.2SAPATURI SUB NIVELUL APELOR SUBTERANE

2.2.2.1 Epuismente

Pe masura ce cota sapaturii coboara sub nivelul apei subterane, excavatiile trebuie protejate cu ajutorul unor retele de santuri de drenaj, capteaza apa si o dirijeaza spre puturile colectoare de unde este evacuata prin pompare.

Santurile se adancesc pe masura avansarii sapaturii sau se realizeaza retele de drenaj la nivele succesive ale sapaturii.

Reteaua de drenaj si pozitia puturilor colectoare trebuie astfel amplasate incat sa asigure colectarea apei pe drumul cel mai scurt, fara a impiedica executia fundatiilor.

Adancimea santurilor de drenaj - colectarea este de obicei de 0,5 - 1 m in functie de caracteristicile pamantului si conditiile de drenaj.

Adancimea puturilor colectoare va fi de cel putin 1 m sub fundul sapaturii si sectiunea lor suficient de mare pentru a permite amplasarea sorbului si masurile de asigurare a stabilitatii peretilor.

In cazul unui aflux important de apa in sapaturi executate in terenuri cu particule fine, antrenabile se va captusi putul de colectare cu un filtru invers.

Evacuarea apelor din groapa de fundatie se face prin pompare directa.

La pregatirea lucrarilor de pompare a apei trebuie avute in vedere urmatoarele:

numarul si tipul de pompe intrebuintate pentru pompare se vor stabili functie de debitul apei

Pag. 102 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

de infiltratie, adancimea gropii de fundatie si distanta la care trebuie pompata apa;

este de preferat utilizarea mai multor pompe cu debite mici in loc de una cu debit mare. Pentru asigurarea evacuarii continue a apei din sapatura trebuie luate urmatoarele masuri:

statia de pompare trebuie prevazuta cu agregate de rezerva complet instalate, astfel incat sa poata fi puse in functiune imediat ce un agregat s-ar defecta;

inaltimea coloanei de aspiratie sa nu fie mai mare de 6 m. In cazul in care groapa de fundatie este mai adanca de 6 m, pompele trebuie fie coborate pe platforma de lucru, fie inlocuite cu pompe electrice submersibile etajate, cu motorul capsulat, instalate sub apa. Pentru situatii speciale se pot adopta solutii pentru epuizarea apelor functie de specificul terenului si a dotariilor antreprenorului

2.2.3EXECUTAREA UMPLUTURILOR COMPACTATE

Se refera la realizarea umpluturilor pentru fundatii din zona aferenta constructiei, umpluturi intre fundatii si la exteriorul cladirilor sau umpluturi sub pardoseli.

Umpluturile se vor executa de regula din pamanturi rezultate din lucrarile de sapatura.

Se interzice realizarea umpluturilor din pamanturi cu umflaturi si contractii mari, maluri, argile moi, cu continut de materii organice, resturi de lemn, bulgari.

Inainte de executarea umpluturilor este obligatorie indepartarea stratului de pamint vegetal, iar suprafata amenajata cu pante de 1-1,5% pentru a asigura scurgerea apelor din precipitatii. Umiditatea pamantului pus in opera va fi cat mai aproape de umiditatea optima de compactare, admitandu-se variatii de ± 2%.

Compactarea de proba se executa pe poligoane de incercare cu scopul de a stabili pentru fiecare utilaj de compactare cu care urmeaza a se lucra, grosimea optima a stratului si numarul minim de treceri pentru realizarea gradului de compactare prescris.

Umpluturile intre fundatii si la exteriorul cladirilor pana la cota prevazuta in proiect se vor executa imediat dupa decofrarea fundatiilor.

2.2.3.1 Compactari de adancime realizate prin batere

Compactarea cu maiul greu consta din baterea terenului cu un mai de 2,5 - 4,0 t greutate care cade de la inaltimea de 2-4 m.

Instalatia de compactare cu maiul greu se compune din utilajul de actionare si maiul propriu-zis. Utilajul (macara sau excavator) de actionare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

sa aiba capacitatea maxima de ridicare cu minim 20 % mai mare decat greutatea maiului, in scopul prelucrarii la ridicare si a fortelor de aderenta dintre mai si teren; astfel se evita pozitia periculoasa de se lucra cu bratul ridicat la maximum;

sa se deplaseze de preferinta pe senile sau in cazul deplasarii pe pneuri, sa aiba posibilitatea calarii automate.

Pag. 103 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

Tehnologia de compactare cu maiul greu consta in principal din urmatoarele faze:

aducerea terenului la umiditatea optima de compactare;

trasarea si marcarea axelor de lucru a utilajului;

executarea compactarii propriu-zise, prin batere cu maiul, de la inaltimi si cu numar de lovituri determinate experimental;

nivelarea finala a suprafetei compactate.

Compactarea cu supermaiul

consta din folosirea unui supermai cu greutate 10-30 t care cade, similar maiului, de la inaltimea de 10-25 m si se izbeste in terenul compactat intr-o cadenta de 2-3 lovituri pe minut.

Dupa terminarea acestei faze de batere si dupa nivelarea platformei se vor realiza una sau mai multe faze de batere cu respectarea unui anumit timp de repaus, care sa permita mai ales diminuarea presiunilor create de socuri.

3.CERINTE SPECIFICE PENTRU LUCRARILE DE BETON SIMPLU, ARMAT SI PREFABRICAT

3.1 DOMENIU DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcini, aferent contractului de lucrari „Extinderea si reabilitarea reţelelor de

alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna ẞelimbăr”, din cadrul proiectului „Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov” - faza Documentatie de Atribuire, prezinta instructiunile pentru realizarea lucrarilor de constructii aferente sistemelor de alimentare cu apa si canalizare incluse in urmatoarele obiecte:

Obiect nr. 1 – Extindere si reabilitare retele de alimentare cu apa si canalizare in Municipiul Sibiu

Obiect nr. 3 – Rezervor de inmagazinare pentru localitatea Mohu

Constructiile ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini sunt cuprinse in cadrul fiecarui obiect dupa

cum urmeaza:

Obiect nr. 1 – Extindere si reabilitare retele de alimentare cu apa si canalizare in Municipiul Sibiu

•Obiect nr. 1.1. – Extindere si reabilitare retele de alimentare cu apa in Municipiul Sibiu

Pag. 104 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

Constructiile aferente acestui obiect sunt urmatoarele:

-Camine din elemente prefabricate de beton;

•Obiect nr. 1.2. – Extindere si reabilitare retele de canalizare in Municipiul Sibiu

Constructiile aferente acestui obiect sunt urmatoarele:

-Camine de vizitare din elemente prefabricate de beton;

-Statie de pompare ape uzate – terasamente si amenajare incinta: platforme si drum de acces.

-Camine pe conducta de refulare ape uzate.

Obiect nr. 2 – Aductiune apa potabila si statie de pompare ape uzate menajere pentru localitatea Selimbar

•Obiect nr. 2.2. – Statie de pompare ape uzate menajere pentru localitatea Selimbar

Constructiile aferente acestui obiect sunt urmatoarele:

-Camine de vizitare din elemente prefabricate de beton;

-Statie de pompare ape uzate menajere;

•Obiect nr. 3 – Rezervor de inmagazinare pentru localitatea Mohu

Constructiile aferente acestui obiect sunt urmatoarele:

-Rezervor de inmagazinare;

-Camine de vizitare din elemente prefabricate de beton;

-Terasamente si amenajare incinta: platforme si drum de acces.

Pag. 105 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr -

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

3.2 PREVEDERI GENERALE

Prezentul capitol trateaza conditiile tehnice generale necesare la proiectarea si executia elementelor structurilor din beton simplu, beton armat si beton precomprimat.

Calitatea betonului este definita prin clase.

Clasele de betoane sunt stabilite pe baza rezistentei caracteristice a betonului, care este rezistenta la compresiune la 28 zile, determinata conform CP 012/1-2007.

Pentru corelarea cu ,,marcile” de beton se prezinta in tabel echivalenta dintre clase si marci:

 

 

 

Clasa betonului

 

 

conform cu

Clasa

Marca

NE 012-99 modificat cu CP 012/1-

betonului

betonului

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

 

 

 

 

 

 

C 8/10

Bc 10

B 150

 

 

 

 

 

 

C 12/15

Bc 15

B 200

 

 

 

 

 

 

C 16/20

Bc 20

B 250

 

 

 

 

 

 

C 25/30

Bc 30

B450

C 30/37

-

B 500

C 35/45

-

B 600

C 40/50

Bc 50

-

C 45/55

-

B 700

C 50/60

Bc 60

-

 

 

 

 

 

 

Alegerea clasei de beton depinde de clasele de expunere a constructiilor prezentate in CP 012/1- 2007 cap.4, tabelul 1 si 1.a.

OBSERVATIE:

Pentru asigurarea durabilitatii constructiilor, la proiectare se va tine seama de regimul de expunere sau natura si gradul de agresivitate a mediului, in conformitate cu normativul CP 012/1-2007, capitolul 5 si Anexa F:

subcapitolul 5.1. – Cerinte de baza pentru materialele componente;

subcapitolul 5.2 – Cerinte de baza pentru compozitia betonului;

subcapitolul 5.3 – Cerinte referitoare la clasele de expunere;

Pag. 106/227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

Daca in urma analizei conditiilor din amplasament se impune adaptarea unor conditii speciale atunci se va adapta clasa de beton adecvata si se va preciza dupa caz:

gradul de impermeabilitate;

tipul de ciment;

dozajul minim de ciment;

valoarea maxima a raportului A/C.

3.3 MATERIALE UTILIZATE LA PREPARAREA BETOANELOR

3.3.1Cimenturi

Sortimentele uzuale de cimenturi, caracterizarea acestora, precum si domeniul si conditiile de utilizare vor indeplinii cererile standardelor nationale sau profesionale.

Sortimentele uzuale de ciment se pot clasifica in conformitate cu SR EN 197-1/2002 astfel:

CEM I Ciment Portland;

CEM II Ciment Portland compozit;

CEM III Ciment de furnal;

CEM IV Ciment puzzolanice;

CEM V Ciment compozit.

Sortimentele uzuale de cimenturi, caracterizarea acestora, precum si domeniul si conditiile de utilizare vor indeplinii cererile din SR EN 197-1/2002 si CP 012/1-2007. Pentru cimenturile care nu sunt cuprinse in normativele de mai sus, aptitudinea generala de utilizare trebuie sa se faca pe baza prevederilor standardelor europene de cimenturi in vigoare, a standardelor nationale SR 3011 , SR 7055, STAS 10092,elaborate avand in vedere principii si proceduri recunoscute care sunt in conformitate cu standardul SR EN 206-1.

3.3.1.1 Livrare si transport

Cimentul se livreaza in vrac sau ambalat in saci de hartie, insotit de un certificat de calitate. Cimentul livrat in vrac se transporta in vagoane cisterna, autocisterna, containere sau vagoane inchise, destinate exclusiv acestui produs.

Transportul cimentului ambalat in saci se face in vagoane inchise sau camioane acoperite.

In cazul folosirii cimentului din depozit, acesta va fi livrat impreuna cu declaratia de conformitate, in care se mentioneaza:

tipul de depozit;

data sosirii in depozit;

numarul cerificatului de calitate cu date si fabricarea inscrise in el;

garantarea si observarea conditiilor de depozitare;

numarul si data certificatului de calitate, elaborat de un laborator autorizat; cu toate datele,

Pag. 107 / 227

Contract 2 – Servicii de Consultanta pentru Bistrita – Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj. Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov

- Extinderea si reabilitarea reŃelelor de alimentare cu apă i canalizare din municipiul Sibiu i comuna elimbăr –

Documentatie de Atribuire – Volumul III – Sectiunea III.A2

inclusiv cu conditiile de folosire in cazul perioadei de garantie.

Obligatiile furnizorului privind garantarea cimentului va fi specificata in contractul dintre furnizor si consumator.