Share PDF

Search documents:
  Report this document  
    Download as PDF   
      Share on Facebook

SOLOMON - Listare teste

Page 1 of 8

Testul nr. #160

Calificativ ţintă:

Debutant

1.Semnalele de circulaţie şi semnalele de manevrătrebuie săfie amplasate pe partea [#2798] dreaptăa căii, în sensul de mers al trenurilor sau cel mult deasupra axei căii.

A)Adevărat

B)Fals

2.Ce condiţii trebuie săîndeplinească personalul care întreţine şi/sau manipulează [#2761] instalaţii, aparate şi dispozitive de siguranţa circulaţiei?

A)

să fie instruit şi autorizat în acest scop şi sădeţină asupra sa autorizaţia necesară desfăşurării acestei activităţi.

B) săfie atestat în acest scop şi să deţinăasupra sa atestatul necesar desfăşurării acestei activităţi. C)

să fie apt medical sau psihologic pentru manipularea instalaţiilor sau dispozitivelor de siguranţa circulaţiei.

3. Semnalizarea cu două trepte de viteză şi semnalizarea cu trepte multiple de vitezăse [#2796] completează, dupăcaz, cu semnalizarea direcţiei, numărului liniei, ieşirii pe firul din

stânga al căii duble, a lipsei distanţei de frânare şi a valorii vitezei.

A) Adevărat

B)Fals

4.Aplicarea si respectarea de către toţi operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de [#468] transport feroviar a actelor normative şi a reglementărilor specifice sistemului de

transport pe calea ferată realizează siguranţa feroviară.

A) Adevărat

B)Fals

5.Personalului care concurăla siguranţa circulaţiei i se interzice săintroducă sau să [#53] consume în unitate substanţe halucinogene sau să se prezinte la lucru sub influenţa

acestora.

A)Adevărat

B)Fals

http://solomon.cenafer.ro/Solomon/PapersPrint.aspx?test=current

28.10.2011

SOLOMON - Listare teste

Page 2 of 8

6. Controlul psihologic, pentru grupa de vârstă peste 45 ani şi pentru toate funcţiile cu [#41] responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, se va efectua la?

A) 2 ani;

B)5 ani;

C)3 ani;

7.Viteza maximăde circulaţie a trenurilor admisăşi prevăzutăîn livretul de mers sau [#624] prin ordinul de circulaţie, pentru trenul şi porţiunea de linie respectivă, este:

A)Viteza redusă a trenurilor

B)Viteza normalăa trenurilor

C)Viteza stabilită a trenurilor

8. "Verde" permite circulaţia trenurilor cu viteza stabilită.

[#78]

A) Adevărat

B)Fals

9.Ce reprezintăsemnalul dat de agentul din imagine? Ziua - se mişcă steguleţul galben în [#3784] arc de cerc, jos, înaintea corpului şi în acelaşi timp se dau două sunete lungi cu fluierul

de mânăNoaptea - se mişcă lanterna cu lumină albăîn arc de cerc, jos înaintea corpului şi în acelaşi timp se dau două sunete lungi cu fluierul de mână

A) Opreţe!

B)ÃŽncet!

C)ÃŽnapoi!

10.Planul de mers al trenurilor cuprinde: planul de formare şi graficele de circulaţie de

[#4393] circulaţie

A)Adevărat

B)Fals

http://solomon.cenafer.ro/Solomon/PapersPrint.aspx?test=current

28.10.2011

SOLOMON - Listare teste

Page 3 of 8

11. Fiecare tren trebuie săpoarte un număr şi săcircule după un mers dinainte stabilit

[#3769]

A) Adevărat

B)Fals

12.Se numeşte tren un grup de vehicule feroviare legate regulamentar între ele şi de

[#81] vehiculul feroviar de tracţiune, semnalizat cu semnale de cap şi fine de tren şi deservit de cel puţin doi agenţi, din care unul este mecanicul vehiculului feroviar de tracţiune.

A) Adevărat

B)Fals

13.La revizia saltelelor de fascine lestate scufundate în albie se urmăreşte:

[#7823]

A)

să nu fie aşezate deasupra nivelului apelor mici, deoarece se degradează repede prin putrezirea nuielelor

B)sănu fie aşezate deasupra nivelului apelor mari

C)să nu fie aşezate deasupra nivelului apelor extraordinare

14.Revizorii de stânci au sarcinile următoare:

[#7822]

A)

să observe toate mişcările care se produc pe versanţi, în limita distanţei lor, săacopere imediat locurile cu obstacole pe linie sau unde aceasta a suferit avarii şi să anunţe echipa pentru înlăturarea obstacolelor şi reparaţia liniei

B)

să observe toate mişcările care se produc pe versanţi, în limita distanţei lor şi să anunţe echipa pentru înlăturarea obstacolelor şi reparaţia liniei

C)

să observe toate mişcările care se produc pe versanţi şi să acopere imediat locurile cu obstacole pe linie sau unde aceasta a suferit avarii

15. Torentele capătă o mare putere de eroziune;

[#7815]

A)primăvara şi toamna.

B)la viituri violente şi de scurtădurată.

C)la topirea zăpezii.

http://solomon.cenafer.ro/Solomon/PapersPrint.aspx?test=current

28.10.2011

SOLOMON - Listare teste

Page 4 of 8

16. În ce categorie se încadreaza defectul şinelor: „fisuri sau crapaturi de la prima gaura [#7845] spre cea de a doua gaura de eclisare, atâta timp cât fisurile sau crapaturile nu ajung la

talpa sau la capatul şinei”?

A) în categoria III

B)în categoria II

C)în categoria I

17.În ce categorie se încadreaza defectul şinelor: „fisuri sau crapaturi care pornesc din [#7844] gaurile de eclisare şi care au ajuns la talpa sau la ciuperca şinei”?

A) în categoria I

B)în categoria II

C)în categoria III

18.Cauzele care grabesc dezvoltarea defectelor de fabricaţie ale şinelor pot fi:

[#7842]

A) variaţiile de temperatura

B)executarea neuniforma a burajului

C)deficienţele la întreţinerea caii

19.La revizia aparatelor de cale, revizorul de cale este obligat săstrângă toate tirfoanele

[#7856] slăbite.

A) Adevărat

B)Fals

20.La revizia aparatelor de cale, revizorul de cale este obligat săobserve dacătoate [#7855] tirfoanele sunt bine strânse.

A) Adevărat

B)Fals

21.Cu ocazia reviziilor, revizorul de cale va observa ÅŸi comportarea aparatelor de cale la

[#7852] trecerea trenurilor.

A)Adevărat

B)Fals

http://solomon.cenafer.ro/Solomon/PapersPrint.aspx?test=current

28.10.2011

SOLOMON - Listare teste

Page 5 of 8

22.Revizia suplimentara pe calea fara joante în perioada temperaturilor ridicate se face [#7874] pe toata durata cât temperatura în şina:

A)se menţine la +40°C

B)se menţine la +40°C şi mai mare

C)este mai mare de +45°C

23.Revizia suplimentara pe calea farajoante în perioada temperaturilor scazute se face la [#7875] lumina zilei, când temperatura în şina:

A) scade sub -15°C

B)scade sub -20°C

C)se menţine la -20°C

24.Pe calea fara joante, în exploatare, media momentului de strângere a buloanelor [#7872] orizontale pe o joanta nu trebuie sa fie mai mica de:

A) 20 daNm

B)25 daNm

C)15 daNm

25.Revizorii de cale nu trebuie sa cunoasca porţiunile expuse pericolului de caderi de [#7896] stânci sau de copaci, care pot fi periculoase pentru siguranţa circulaţiei.

A) Adevărat

B)Fals

26.Revizorii de cale nu trebuie sa cunoasca porţiunile expuse pericolului de inundaţii şi de [#7895] alunecari de teren, care pot fi periculoase pentru siguranţa circulaţiei.

A) Adevărat

B)Fals

27.Şinele cu defecte de categoria I, descoperite pe liniile curente şi directe din staţii, vor fi [#7894] avizate districtului în maxim 24 ore.

A)Adevărat

B)Fals

http://solomon.cenafer.ro/Solomon/PapersPrint.aspx?test=current

28.10.2011

SOLOMON - Listare teste

Page 6 of 8

28. Orice porţiune de linie închisa trebuie sa fie semnalizata cu semnale mobile de oprire [#7905] sau asigurata prin blocarea controlata a parcursurilor de circulaţie catre linia curenta

închisa, în staţiile centralizate.

A) Adevărat

B)Fals

29.Pentru semnalizarea porţiunilor de linie slabita care necesita reduceri de viteza se [#7904] folosesc semnale mobile şi agenţi de semnalizare.

A) Adevărat

B)Fals

30.In perioadele cu calduri excesive, când temperatura tinde sa depaşeasca limitele pâna [#7901] la care se permite executarea lucrarilor (respectiv 60° C şi 55° C), revizorii de cale şi

şeful de echipa vor efectua revizia continua a liniei în scopul depistarii oricarui început de deformare a caii.

A) Adevărat

B)Fals

31.Carnetul revizorului de cale în care a notat defectele constatate la revizia caii pe care [#7914] nu le-a putut remedia va fi vizat obligatoriu de catre şeful de echipa, iar de picher cu

ocazia reviziilor.

A) Adevărat

B)Fals

32.La descoperirea ruperii de şine pe calea fara joante se opreşte circulaţia trenurilor, [#7915] luându-se totodata masuri de încunoştiinţare a staţiilor vecine.

A) Adevărat

B)Fals

33.Orice agent care observa o deformaţie la calea fara joante nu este obligat sa opreasca [#7911] circulaţia trenurilor, dar este obligat sa anunţe staţia cea mai apropiata.

A)Adevărat

B)Fals

http://solomon.cenafer.ro/Solomon/PapersPrint.aspx?test=current

28.10.2011

SOLOMON - Listare teste

Page 7 of 8

34. La descoperirea ruperii de şina pe calea fara joante se opreşte circulaţia trenurilor:

[#7939]

A)daca rostul format este mai mare de 50 mm

B)indiferent de marimea rosturilor formate la rupere

C)daca rostul format este sub 50 mm, dar forma ruperii nu permite consolidarea provizorie

35. Orice agent care observa o deformaţie la cale, este obligat:

[#7941]

A) sa avizeze organele ierarhice superioare şi staţia cea mai apropiata

B)sa opreasca circulaţia trenurilor şi sa anunţe staţia cea mai apropiata

C)sa avizeze organele ierarhice superioare

36.Cum se procedeaza în cazul în care un aparat de cale prezinta urmatorul defect: [#7921] „ruptura la ac pe suprafaţa de rulare”?

A)se permite circulaţia sau manevrarea vehiculelor feroviare cu viteza de cel mult 10 km/h

B)se permite circulaţia sau manevrarea vehiculelor feroviare cu viteza de cel mult 5 km/h

C)nu se permite circulaţia sau manevrarea vehiculelor feroviare

37.Distanţa minima faţa de ciuperca celei mai apropiate şine la care se pot depozita [#7969] materialele lipsite de forma stabila, în curbe, este de:

A)0, 8 m

B)1 m

C)1, 5 m

38.Între şinele caii se pot depozita materiale, fara a se depaşi nivelul superior al ciupercii [#7972] şinei, lasând un spaţiu liber între şina şi piciorul taluzului format de materialul

respectiv de cel puţin:

A) 0, 5 m

B)0, 2 m

C)0, 3 m

39.Materialele rotunde care se pot rostogoli se depoziteaza, în aliniament, faţa de ciuperca [#7959] celei mai apropiate şine la o distanţa de cel puţin:

A)1, 5 m, adaugându-se înca o lungime egala cu înalţimea depozitului respectiv

B)2 m, adaugându-se înca o lungime egala cu înalţimea depozitului respectiv

C)1, 75 m, adaugându-se înca o lungime egala cu înalţimea depozitului respectiv

http://solomon.cenafer.ro/Solomon/PapersPrint.aspx?test=current

28.10.2011

SOLOMON - Listare teste

Page 8 of 8

40.La supravegherea prin defilare a trenurilor în circulaţie, revizorul de cale nu este [#7836] obligat sa dea semnale de oprire în caz de pericol.

A)Adevărat

B)Fals

41.La supravegherea prin defilare a trenurilor în circulaţie, revizorul de cale este obligat [#7834] sa urmareasca cu atenţie starea vehiculelor feroviare şi a încarcaturii din vagoane.

A)Adevărat

B)Fals

42.În linie curenta, revizorul de cale se posteaza pentru supravegherea prin defilare a [#7831] trenurilor în exteriorul liniei/liniilor, în poziţie şi ţinuta corespunzatoare, pe partea

dreapta a caii, cu steguleţul galben desfaşurat.

A)Adevărat

B)Fals

http://solomon.cenafer.ro/Solomon/PapersPrint.aspx?test=current

28.10.2011