Share PDF

Search documents:
  Report this document  
    Download as PDF   
      Share on Facebook
5) Surat Akuan Sumpah bagi pengesahan pendapatan pasangan (jika bekerja sendiri atau tidak memiliki slip gaji)
4) Salinan Borang J/EA/EC pemohon dan pasangan
1) Senarai semak
2) Borang PPA1M-1
3) Salinan slip gaji pemohon dan pasangan atau surat pengesahan pendapatan oleh majikan
5) Tidak diisytiharkan muflis
PERKARA-PERKARA
YANG MESTI
DISERTAKAN
SEMASA
MENGHANTAR
BORANG
PERMOHONAN
4) Keutamaan diberikan kepada pekhidmat yang bekerja di Putrajaya
3) Terbuka kepada anggota perkhidmatan awam dan badan- badan berkanun Persekutuan
PENDAPATAN PEMOHON
PENDAPATAN ISTERI/SUAMI
TEL
KEDIAMAN SEKARANG
PEKERJAAN
TEL
MAJIKAN DAN ALAMAT TEMPAT KERJA
KECACATAN
ALAMAT RUMAH
TARAF PERKAHWINAN BANGSA
BIL. TANGGUNGAN
(A) MAKLUMAT PEMOHON
SYARAT-SYARAT
PERMOHONAN
NAMA
1) Warganegara
Malaysia
2) Keutamaan kepada NO. KAD PENGENALAN/ pendapatan isi POLIS/TENTERA
rumah bulanan
tidak melebihi TARIKH LAHIR RM8,000.00
JANTINA

BORANG PPA1M-1

BORANG INI DIBERI PERCUMA

PERBADANAN PUTRAJAYA

BORANG PERMOHONAN PERUMAHAN PENJAWAT AWAM 1MALAYSIA (PPA1M)

DI KAWASAN PUTRAJAYA

RM

RM

JUMLAH PENDAPATAN RM ISI RUMAH

 

 

 

PENTING : Tarikh Luput Permohonan adalah 2 tahun dari tarikh

SILA KOSONGKAN

 

 

 

pendaftaran

RUANGAN INI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L - LELAKI P - PEREMPUAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B - BUJANG K - KAHWIN J - JANDA

D - DUDA U - BALU

 

 

 

M - MELAYU C - CINA I - INDIA L - LAIN-LAIN

 

 

 

ORANG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(NYATAKAN):

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSKOD

 

 

 

 

BANDAR

 

 

 

 

 

 

 

_

 

 

 

 

 

 

 

 

(R @ H/P)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

POSKOD

BANDAR

 

 

 

 

 

 

 

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(P)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P - RUMAH SENDIRI K - KUATERS S - RUMAH SEWA

 

 

 

 

 

 

L - LAIN-LAIN (NYATAKAN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K - KERAJAAN B - BADAN BERKANUN

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

ALAMAT E-MEL

(B) MAKLUMAT ISTERI/SUAMI

NAMA

NO KAD PENGENALAN/

POLIS/TENTERA

TARIKH LAHIR

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANTINA

 

L - LELAKI P - PEREMPUAN

 

BANGSA

 

M - MELAYU C - CINA I - INDIA L - LAIN-LAIN

 

JIKA KECACATAN

(NYATAKAN):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAJIKAN DAN ALAMAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPAT KERJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSKOD

 

BANDAR

 

 

 

TEL

 

 

 

 

 

 

_

 

 

 

 

 

 

 

 

(P)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEKERJAAN

 

K - KERAJAAN B - BADAN BERKANUN S - SWASTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D - BEKERJA SENDIRI L - LAIN-LAIN (NYATAKAN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) MAKLUMAT PEMILIKAN RUMAH DIPOHON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUANG LANTAI

 

‐ 1,000 KAKI PERSEGI

 

2 ‐ 1,200 KAKI PERSEGI

 

3 ‐ 1,500 KAKI PERSEGI

 

1

 

 

 

 

dari RM150,000 -RM220,000

 

dari RM221,000 -RM260,000

 

dari RM261,000 -RM300,000

 

 

 

 

PINJAMAN DIPOHON

 

1

‐ PINJAMAN KERAJAAN

 

2 ‐ INSTITUSI KEWANGAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‐ LAIN‐LAIN (NYATAKAN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D) PENGAKUAN PEMOHON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAYA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. K/P

 

 

 

DENGAN INI MEMBUAT PENGAKUAN BAHAWA APA-APA MAKLUMAT YANG DIBERIKAN PADA BORANG INI ADALAH BENAR.

JIKA SEKIRANYA DIDAPATI SEBARANG KETERANGAN YANG DIBERIKAN ADALAH PALSU, MAKA PERMOHONAN INI AKAN DIBATALKAN.

(E) PENGESAHAN MAJIKAN

DENGAN INI ADALAH DISAHKAN BAHAWA DI SEPANJANG PENGETAHUAN SAYA MAKLUMAT DI ATAS ADALAH BENAR

TANDATANGAN DAN COP

TARIKH

SILA KOSONGKAN

RUANGAN INI

UNTUK KEGUNAAN

PERBADANAN

Tarikh Perdaftaran

No. Siri

Lampiran 1

PERMOHONAN RUMAH PENJAWAT AWAM 1MALAYSIA (PPA1M)

DI PUTRAJAYA MELALUI

SISTEM PENDAFTARAN PERMOHONAN TERBUKA

MAKLUMAT PERHUBUNGAN

( Maklumat ini mestilah disertakan semasa mengemukakan permohonan )

BIL.

PERKARA

 

 

 

MAKLUMAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

NAMA PEMOHON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ALAMAT SURAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENYURAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

NO. TELEFON

RUMAH :

PEJABAT:

H/P:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYARAT-SYARAT DAN MAKLUMAT AM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIL.

PERKARA

 

 

SPESIFIKASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

SYARAT-SYARAT

 

 

Syarat-syarat kelayakan permohonan ialah:

 

 

 

 

PERMOHONAN

 

 

ƒ Warganegara Malaysia.

 

 

 

 

 

 

 

ƒ Keutamaan kepada pendapatan isi rumah bulanan tidak melebihi RM8,000.00.

 

 

 

 

ƒ Terbuka kepada

anggota perkhidmatan

awam dan Badan-Badan

Berkanun

 

 

 

 

Persekutuan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ƒ Keutamaan diberikan kepada pekhidmat yang bekerja di Putrajaya.

 

 

 

 

 

ƒ Tidak diisytiharkan muflis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

MORATORIUM

 

• Moratorium selama 10 tahun akan dikenakan di mana rumah yang dibeli tidak

 

 

 

 

boleh dipindah milik atau dijual tanpa kebenaran kerajaan.

 

 

 

 

• Pindah milik rumah berkenaan hanya dibenarkan kepada waris terdekat seperti

 

 

 

 

suami/isteri atau anak-anak dan tempoh moratorium selama 10 tahun terus

 

 

 

 

dikenakan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

JENIS RUMAH

 

 

Apartmen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

KELUASAN dan HARGA

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000 kaki persegi

 

Dari RM150,000 – RM220,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,200 kaki persegi

 

Dari RM221,000 – RM260,000

 

 

 

 

 

 

1,500 kaki persegi

 

Dari RM261,000 – RM300,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

PENENTUAN UNIT

 

 

Melalui undian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

PENGAMBILAN DAN

 

 

Borang Permohonan boleh diperoleh melalui laman web PPj : www.ppj.gov.my

 

 

atau Pusat Khidmat Pelanggan, Perbadanan Putrajaya.

 

 

PENGHANTARAN BORANG

 

 

 

PERMOHONAN

 

 

Borang permohonan yang lengkap hendaklah dikembalikan ke Pusat Khidmat

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelanggan, Perbadanan Putrajaya.

 

 

 

 

 

 

 

( salinan fotostat borang adalah dibenarkan )

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

PERTANYAAN DAN

 

 

Sila lawati laman web www.ppj.gov.my atau talian 1MOCC 03-8000-8000

 

MAKLUMAT LANJUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

TARIKH TUTUP

 

 

Tarikh tutup bagi

skim pembangunan PPA1M Fasa pertama adalah

sehingga

 

PERMOHONAN

 

 

9 Mei 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

TEMPOH SAH MAKLUMAT

 

Borang-borang permohonan masih boleh digunakan untuk cabutan unit-unit PPA1M

 

PERMOHONAN

 

 

akan datang dan maklumat dikemukakan akan luput tempohnya selepas 2 tahun

 

 

 

 

dari tarikh permohonan.

 

 

 

Lampiran 2

PERMOHONAN PERUMAHAN PENJAWAT AWAM 1MALAYSIA (PPA1M) MELALUI SISTEM PENDAFTARAN PERMOHONAN TERBUKA

SENARAI SEMAK

( Semua dokumen di bawah mestilah disertakan semasa mengemukakan permohonan )

BIL. DOKUMEN PERMOHONAN

( / )

1.Senarai Semak.

2.Borang Permohonan (Borang PPA1M-1).

BIL. DOKUMEN PEMOHON

( / )

1.Salinan Sah Kad Pengenalan.

2.Sekurang-kurangnya 1 dokumen berikut:

ƒSalinan Sah Slip Gaji Terbaru.

ƒSurat Pengesahan Pendapatan oleh Majikan.

ƒSalinan Sah Penyata Cukai Pendapatan (Borang J/ EC/ EA).

BIL. DOKUMEN SUAMI/ ISTERI PEMOHON (JIKA BERKAITAN)

( / )

1.Salinan Sah Kad Pengenalan.

2.Sekurang-kurangnya 1 dokumen berikut:

ƒSalinan Sah Slip Gaji Terbaru.

ƒSurat Pengesahan Pendapatan oleh Majikan.

ƒSalinan Sah Penyata Cukai Pendapatan (Borang J/ EC/ EA).

3.Pasangan yang bekerja sendiri atau tidak mempunyai slip gaji/ dokumen pengesahan pendapatan, perlu membuat Surat Akuan Sumpah berhubung maklumat dalam borang permohonan.

Lampiran 3

SURAT AKUAN SUMPAH

Saya ……………………………………………No. Kad Pengenalan ……………...………...…

Yang beralamat di ………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa:

(1)Saya ,

**a. bekerja sebagai ………………………………………………… dengan pendapatan sebanyak RM………….………. sebulan. Jumlah pendapatan isi rumah saya ialah sebanyak RM………………

**b. pada masa ini tidak mempunyai sebarang pekerjaan dan tidak mempunyai sumber pendapatan.

(2)Semua maklumat yang diberikan pada Borang Permohonan Perumahan Penjawat Awam 1Malaysia Di Kawasan Putrajaya (Borang PPA1M-1) adalah benar dan jika sekiranya didapati sebarang keterangan yang diberikan adalah palsu, maka permohonan saya ini akan dibatalkan.

Saya membuat surat akuan ini dengan kepercayaan bahawa apa-apa yang tersebut di dalamnya adalah benar, serta menurut Akta Akuan Berkanun, 1960.

Diperbuat dan dengan sesungguhnya diakui oleh yang tersebut namanya di atas iaitu

………………………………………………

di …………………………………………… ………………………….

di Negeri …………………………………..

pada ……………………………………….

Di hadapan saya,

.……………………………………………………………. (Tandatangan Hakim Mahkamah Sesyen, Majistret

atau Pesuruhjaya Sumpah )

** Potong mana yang tidak berkenaan.