Share PDF

Search documents:
  Report this document  
    Download as PDF   
      Share on Facebook

Analiza jakościowa i ilościowa egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r.

Gimnazjum Dwujęzyczne

w Zespole Szkół im. J. Kilińskiego w Krapkowicach

Spis treści

 

 

Egzamin gimnazjalny 2012 - Analiza jakościowa wyników egzaminu - Język polski..............................................

 

2

Analiza ilościowa - Egzamin gimnazjalny 2012 - Język polski .............................................................................

 

3

Egzamin gimnazjalny 2012 - Analiza jakościowa wyników egzaminu - Język angielski.........................................

 

4

Egzamin gimnazjalny 2012 - Analiza jakościowa wyników egzaminu - Język niemiecki .......................................

 

5

Analiza ilościowa - Egzamin gimnazjalny 2012 - Język obcy...............................................................................

 

8

Egzamin gimnazjalny 2012 - Analiza jakościowa wyników egzaminu - Historia i wiedza o społeczeństwie.........

9

Analiza ilościowa - Egzamin gimnazjalny 2012 – część humanistyczna ..........................................................

 

17

Egzamin gimnazjalny 2012 - Analiza jakościowa wyników egzaminu - część przyrodnicza - biologia ...............

18

Egzamin gimnazjalny 2012 - Analiza jakościowa wyników egzaminu - część przyrodnicza - fizyka...................

 

20

Egzamin gimnazjalny 2012 - Analiza jakościowa wyników egzaminu - część przyrodnicza - geografia .............

23

Analiza ilościowa - Egzamin gimnazjalny 2012 – część przyrodnicza ..............................................................

 

25

Egzamin gimnazjalny 2012 - Analiza jakościowa wyników egzaminu - matematyka.........................................

 

26

Analiza ilościowa - Egzamin gimnazjalny 2012 – matematyka........................................................................

 

27

Skala staninowa...................................................................................................................................................

 

28

Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna 2012r........................................................................................

 

28

JĘZYK POLSKI................................................................................................................................................

 

28

Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna 2012r........................................................................................

 

29

HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ....................................................................................................

 

29

Analiza jakościowa i ilościowa

 

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 GIMNAZJUM DWUJEZYCZNE w ZS im. J. Kilińskiego w Krapkowicach

str. 1

 

Egzamin gimnazjalny – część matematyczno-przyrodnicza 2012r..................................................................

30

MATEMATYKA..............................................................................................................................................

30

Egzamin gimnazjalny – część matematyczno-przyrodnicza 2012r..................................................................

30

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE......................................................................................................................

30

Egzamin gimnazjalny – część język obcy nowożytny 2012r. ...........................................................................

31

JĘZYK ANGIELSKI – poziom podstawowy.....................................................................................................

31

Egzamin gimnazjalny – część język obcy nowożytny 2012r. ...........................................................................

32

JĘZYK NIEMIECKI – poziom podstawowy.....................................................................................................

32

Egzamin gimnazjalny 2012 - Analiza jakościowa wyników egzaminu - Język polski

Wyniki egzaminu z języka polskiego są zadowalające. Najniższy wynik to 50% (1

osoba) najwyższy wynik 88%. Średnia wynosi 74,6%

G.I Część egzaminu obejmowała pytania do załączonych tekstów (w większości zamknięte). Problem dla większości stanowiło pytanie 2 i11. Uczniowie nie potrafili określić charakteru wypowiedzi i celu rozmowy podjętej przez bohatera oraz mieli kłopot z oceną prawdziwości wypowiedzi. Test wykazała również nieznajomość przez 4 uczniów umiejętności rozróżniania (4 uczniów) archaizmów, wyrazów gwarowych, zapożyczeń i terminów naukowych.

G.II Obejmowała pisanie wypowiedzi. Wyniki pokazały, iż uczniowie poradzili sobie z tą formą wypowiedzi. Niezadowalająco wypadły prace pod względem języka, ortografii i interpunkcji. Aż 12 uczniów na 15 zdających nie otrzymało punktów za poprawność językową. Wynik ten, jak dla nauczyciela zaskakujący i niezrozumiały, ponieważ uczniowie słabsi uzyskali punkty, a najlepsi (w tym laureat Konkursu Polonistycznego) nie uzyskali żadnego punktu.

WNIOSKI

1. Kontynuować ćwiczenia kształtujące sztukę argumentowania.

Analiza jakościowa i ilościowa

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 GIMNAZJUM DWUJEZYCZNE w ZS im. J. Kilińskiego w Krapkowicach

str. 2

2.Zwracać uwagę na precyzyjność odpowiedzi formułowanych przez uczniów.

3.Ćwiczyć umiejętność interpretacji cytatów, metafor, przytaczanych opinii.

4.Zwracać uwagę na kształtowanie umiejętności rozróżnienia prawdy od fałszu.

5.Egzekwować od uczniów konieczność analizy słownictwa zawartego w tekście literackim.

6.Ćwiczyć umiejętność rozpoznawania uczuć i intencji bohaterów.

7.Naślinić ćwiczenia (w razie potrzeby) w zakresie poprawności języka.

Analiza ilościowa - Egzamin gimnazjalny 2012 - Język polski

 

KOD

 

Suma

 

 

Procent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCZNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-

28

 

 

88

 

 

 

 

 

A01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-

24

 

 

75

 

 

 

 

 

A02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-

25

 

 

78

 

 

 

 

 

A03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-

20

 

 

63

 

 

 

 

 

A04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-

25

 

 

78

 

 

 

 

 

A05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-

27

 

 

84

 

 

 

 

 

A06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-

19

 

 

59

 

 

 

 

 

A07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-

27

 

 

84

 

 

 

 

 

A08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-

22

 

 

69

 

 

 

 

 

A09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-

21

 

 

66

 

 

 

 

 

A10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-

25

 

 

78

 

 

 

 

 

A11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-

28

 

 

88

 

 

 

 

 

A12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-

25

 

 

78

 

 

 

 

 

A13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-

26

 

 

81

 

 

 

 

 

A14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-

16

 

 

50

 

 

 

 

 

A15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza danych statystycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åšrednia arytmetyczna

 

23,86667

 

 

 

Mediana

 

 

 

 

25

 

 

 

 

Dominanta

 

 

 

25

 

 

 

 

Odchylenie standardowe

 

 

 

3,422799

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza jakościowa i ilościowa

 

 

 

 

 

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 GIMNAZJUM DWUJEZYCZNE w ZS im. J. Kilińskiego w Krapkowicach

str. 3

Wartość maksymalna

 

28

Wartość minimalna

16

Rozstęp

12

Egzamin gimnazjalny 2012 - Analiza jakościowa wyników egzaminu - Język angielski

Do egzaminu przystąpiło 4 uczniów klasy trzeciej:

ï‚·Dominik Chodurski

ï‚·Paulina Kowalska

ï‚·Kamil Dziarmaga

Marcin Szymański

Zdawali oni egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Osiągnęli oni następujące wyniki:

ï‚·P. Kowalska- P- 78%

R- 18%

ï‚·D. Chodurski- P- 95%

R- 90%

ï‚·K. Dziarmaga- P- 38%

R- 13%

M. Szymański- P- 100%

R- 95%

Na poziomie podstawowym uczniowie mieli do wykonania 11 zadań:

1, 2, 3- zadania ze słuchu;

4, 5, 6, 7- reakcje językowe;

8, 9, 10, 11- rozumienie tekstów pisanych i uzupełnianie luk.

Uczniowie, którzy słabo zaliczyli egzamin, najwięcej mieli problemów z zadaniami: 4, 5, 6, 7, 8. Wszyscy Poradzili sobie z ćwiczeniami ze słuchu.

Wnioski

Należy przeprowadzać więcej ćwiczeń z zakresu reakcji językowych. Należy położyć większy nacisk na tzw. everyday English- czyli angielski w sytuacjach z życia codziennego.

Poziom rozszerzony składał się z 8 ćwiczeń:

1, 2, 3- ćwiczenia ze słuchu;

5- rozumienie tekstów czytanych;

6- uzupełnienie luk właściwymi formami wyrazów;

7- tłumaczenie fragmentów zdań;

8- napisanie wiadomości e-mail

Analiza jakościowa i ilościowa

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 GIMNAZJUM DWUJEZYCZNE w ZS im. J. Kilińskiego w Krapkowicach

str. 4

Najwięcej kłopotów sprawiło uczniom ćwiczenia: 6, 7. Są to ćwiczenia typowo gramatyczno- leksykalne, w których od uczniów wymagana jest znajomość słownictwa, zasad gramatycznych i ich pełna poprawność w stosowaniu w zadaniach.

Wnioski

Z uczniami zdającymi na poziomie rozszerzonym należy przeprowadzać więcej ćwiczeń typu tłumaczenia, tłumaczenia fragmentów z naciskiem na poprawne użycie zasad gramatyki angielskiej.

Egzamin gimnazjalny 2012 - Analiza jakościowa wyników egzaminu - Język niemiecki

Część z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

Zestaw standardowy zawierał 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda- fałsz oraz zadań na dobieranie) ujętych w jedenaście wiązek . Zadania sprawdzały rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów czytanych, znajomość funkcji językowych oraz znajomość funkcji językowych.

Część z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym

Zestaw standardowy zawierał 20 zadań zamkniętych różnego typu ( wyboru wielokrotnego, prawda- fałsz oraz zadań na dobieranie) ujętych w pięć wiązek. Zadania zamknięte sprawdzały rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów czytanych. Zestaw zawierał również 10 zadań otwartych z luką, sprawdzających umiejętność stosowania środków językowych oraz jedno zadanie otwarte, w którym uczeń musiał stworzyć krótkiego e-maila.

W tym roku po raz pierwszy egzamin z języka obcego nowożytnego zdawany był na dwóch poziomach: podstawowy i rozszerzony. Wszyscy gimnazjaliści przystępowali do egzaminu na poziomie podstawowym, natomiast uczniowie, którzy kontynuowali w gimnazjum naukę danego języka ze szkoły podstawowej, rozwiązywali obowiązkowo także zadania na poziomie rozszerzonym. Do egzaminu na poziomie rozszerzonym mogli również przystąpić uczniowie, którzy rozpoczęli naukę wybranego języka w gimnazjum.

Analiza jakościowa i ilościowa

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 GIMNAZJUM DWUJEZYCZNE w ZS im. J. Kilińskiego w Krapkowicach

str. 5

Gimnazjaliści dobrze poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych, szczególnie w zakresie wyszukiwania w tekście określonych informacji.

Uczniowie uzyskali wyższe wyniki w tych zadaniach, w których informacja potrzebna do wykonania zadania była wyrażona w tekście oraz samym zadaniu tymi samymi słowami. Trudniejsze okazały się zadania, których wykonanie wymagało połączenia szczegółów z różnych części tekstu lub zrozumienie informacji wyrażonej w tekście i w zdaniu innymi słowami, np. poprzez podanie przykładów, użycie wyrażeń synonimicznych.

Uczniowie dosyć dobrze opanowali również umiejętności rozumienia ogólnego sensu tekstu, np. określania jego głównej myśli, określania intencji autora lub kontekstu wypowiedzi, ale także tutaj sukcesu wykonania zadania w dużym stopniu zależał od złożoności tekstu i zakresu środków językowych w nim wykorzystanych.

W zakresie rozumienia ze słuchu w porównaniu z poziomem podstawowym podstawa programowa nie określa na poziomie rozszerzonym żadnych dodatkowych umiejętności. Zadania różnią się od tych na poziomie podstawowym długością tekstów, tempem odtwarzania nagrań oraz wymaganym od ich rozwiązania zakresem środków językowych. W obszarze rozumienia tekstów pisanych, oprócz zakładanej lepszej znajomości środków językowych, podstawa programowa wymienia dwa wymagania dodatkowe, które powinni opanować uczniowie na poziomie rozszerzonym: określenie głównej myśli poszczególnych części tekstu ( umiejętność sprawdzana w zadaniu 3.) oraz rozpoznawania związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu ( umiejętność sprawdzana w zadaniu 4.)

Wśród zadań sprawdzających umiejętności rozumienia tekstów pisanych zadaniem, które sprawiło duże trudności jest zadanie 4. Uczniowie nie potrafili wskazać właściwego zdania uzupełniającego lukę w tekście, dotyczącym porad w nauce. Uczniowie nie potrafili rozpoznawać związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu.

Oprócz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów czytanych w tym roku w zestawach egzaminacyjnych na poziomie rozszerzonych pojawiły się zadania otwarte sprawdzające umiejętności stosowania środków językowych oraz tworzenia wypowiedzi pisemnej. Da dużej grupy uczniów zadanie 7 okazało się bardzo trudne.

Brak znajomości podstawowych struktur leksykalno-gramatycznych wyraźnie wpływa również na znajomość wypowiedzi pisemnej gimnazjalistów. Umiejętność tworzenia krótkiej, prostej i zrozumiałej wypowiedzi pisemnej ( e-mail) Sprawdzana była przez zadanie 8. Uczniowie mieli napisać tekst o

Analiza jakościowa i ilościowa

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 GIMNAZJUM DWUJEZYCZNE w ZS im. J. Kilińskiego w Krapkowicach

str. 6

długości 50-100 słów na jeden z tematów. Oba tematy umożliwiały sprawdzenie w jakim stopniu uczeń opanował kilka wymagań podstawy programowej w zakresie tworzenia wypowiedzi pisanej np. opisywanie ludzi/wydarzeń, relacjonowanie, uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień.

Zalecenia:

Biorąc pod uwagę wyniki z egzaminu oraz powyżej przeprowadzona analizę zaleca się intensywniejszą pracę ze słownictwem, szczególnie jeśli chodzi o tworzenie wyrażeń synonimicznych oraz częste wykonywanie przez uczniów prac pisemnych i wspólne z uczniem ich omawianie

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

Poziom podstawowy zdawało 11 osób

100% - 90% 6 osób

89% - 80% 2 osoby

79% - 58% 3 osoby

Åšrednia 85 %

Poziom rozszerzony zdawało 9 osób

100% - 90% 4 osoby

89% - 73% 3 osoby

38% - 13% 2 osoby

Åšrednia 72.5 %

Analiza jakościowa i ilościowa

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 GIMNAZJUM DWUJEZYCZNE w ZS im. J. Kilińskiego w Krapkowicach

str. 7

Analiza ilościowa - Egzamin gimnazjalny 2012 - Język obcy

 

KOD

 

 

 

 

Suma

 

 

 

Procent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCZNA

 

 

Język

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-

 

angielski

38

 

 

 

95

 

 

 

A01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-

 

angielski

15

 

 

 

38

 

 

 

A02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-

 

niemiecki

100

 

 

 

100

 

 

 

A03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-

 

niemiecki

29

 

 

 

73

 

 

 

A04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-

 

angielski

31

 

 

 

78

 

 

 

A05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-

 

niemiecki

36

 

 

 

90

 

 

 

A06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-

 

niemiecki

23

 

 

 

58

 

 

 

A07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-

 

niemiecki

39

 

 

 

98

 

 

 

A08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-

 

niemiecki

32

 

 

 

80

 

 

 

A09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-

 

niemiecki

34

 

 

 

85

 

 

 

A10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-

 

niemiecki

40

 

 

 

100

 

 

 

A11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-

 

niemiecki

36

 

 

 

90

 

 

 

A12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-

 

niemiecki

40

 

 

 

100

 

 

 

A13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-

 

angielski

40

 

 

 

100

 

 

 

A14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-

 

niemiecki

23

 

 

 

58

 

 

 

A15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza danych statystycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åšrednia arytmetyczna

 

 

 

 

 

37,06667

 

Mediana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

 

 

Dominanta

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

Odchylenie standardowe

 

 

 

 

 

 

18,28102

 

 

Wartość maksymalna

 

 

 

 

 

100

 

 

Wartość minimalna

 

 

 

 

 

 

15

 

 

Rozstęp

 

 

 

 

 

 

 

 

85

 

Analiza jakościowa i ilościowa

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 GIMNAZJUM DWUJEZYCZNE w ZS im. J. Kilińskiego w Krapkowicach

str. 8

Egzamin gimnazjalny 2012 - Analiza jakościowa wyników egzaminu - Historia i wiedza o społeczeństwie

W roku szkolnym 2011/2012 15 uczniów klasy III Gimnazjum Dwujęzycznego przystąpiło do egzaminu gimnazjalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie. Wszyscy uczniowie uzyskali wynik powyżej 30%, najniższy wynik wynosił 36%, najwyższy – 94%, średnia klasy wyniosła 66%.

Uczniowie rozwiązywali test składający się 24 zamkniętych pytań (z historii 20 pytań, z wiedzy o społeczeństwie 4 pytania. Uczniom największą trudność sprawiły zadania:

-wykorzystanie informacji znajdujących się na mapach dotyczących starożytnych cywilizacji i umiejscowienie okresu ich istnienia na taśmie chronologicznej

-wybór wydarzenia pierwszego i ostatniego w kolejności chronologicznej z podanych, oraz wybór poprawnego szeregu chronologicznego

-zadanie typu prawda-fałsz dotyczące ekspansji kolonialnej

-praca z tekstem i dokończenie zdania odnośnie kompetentnego organu

-dokończenie zdania dotyczącego Trybunału Konstytucyjnego.

Brak błędnych odpowiedzi lub ich mała liczba dotyczy zadań:

-dokończenia zdania po analizie mapy

-zdania z luką (zarówno bez jak i z źródłem kartograficznym i ilustracją)

-związanych z analizą drzewa genealogicznego i tabeli przedstawiającej władców

-polegające na analizie sondażu i dopasowaniu zasad konstytucyjnych. WNIOSKI:

W dalszej pracy należy zwrócić szczególną uwagę na:

-zwiększenie zadania dotyczących chronologii (praca z taśmą chronologiczną, wskazywanie kolejności chronologicznej)

-doskonalenie pracy z tekstem źródłowym

-przypomnienie w klasie III materiału z poprzednich lat

-doskonalenie pracy z mapÄ… i ilustracjami

-rozwiązywanie w trakcie nauki w gimnazjum zadań typowych dla egzaminu gimnazjalnego.

Analiza jakościowa i ilościowa

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 GIMNAZJUM DWUJEZYCZNE w ZS im. J. Kilińskiego w Krapkowicach

str. 9

Egzamin gimnazjalny z historii i wiedzy o społeczeństwie klas trzecich Gimnazjum Dwujęzycznym w

Krapkowicach został przeprowadzony w dniu 24 kwietnia 2012 roku. Arkusz egzaminacyjny składał się z 24 zadań. Wszystkie zadania miały charakter zamknięty. Do zdobycia były w sumie 33 punkty – z historii 27, z wiedzy o społeczeństwie 6. Do egzaminu przystąpiło 15 uczniów klas trzecich.

Sprawdzane poprzez egzamin umiejętności składały się na następujące wymagania ogólne:

Z zakresu historii (zadania 1 – 20):

I. Chronologia historyczna (zadania 1, 4, 5, 6, 11, 12, 14, 15) – 13 punktów do zdobycia.

II. Analiza i interpretacja historyczna (zadania 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20) – 14 punktów do

zdobycia.

Z zakresu wiedzy o społeczeństwie (zadania 21 – 24):

I. Wykorzystanie i tworzenie informacji (zadanie 21) – 1 punkt do zdobycia.

IV. Znajomość zasad i procedur demokracji (zadanie 22) – 1 punkt do zdobycia.

V. Znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej (zadania 23, 24) – 4 punkty do zdobycia.

Poniżej przedstawiono wyniki dla poszczególnych wymagań ogólnych występujących w zadaniach egzaminacyjnych. Wymagania z zakresu historii oznaczono: H.I, H.II, z wiedzy o społeczeństwie: W.I, W.IV,

W.V.

Wymaganie ogólne (punkty do zdobycia)

Wskaźnik łatwości wymagania

 

 

H.I

0,57

 

 

H.II

0,68

 

 

 

W.I

0,87

 

 

W.IV

0,53

 

 

Analiza jakościowa i ilościowa

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 GIMNAZJUM DWUJEZYCZNE w ZS im. J. Kilińskiego w Krapkowicach

str. 10

W.V

0,73

Razem

(33 punkty)

0,66

Z obliczonych wskaźników łatwości wynika, ze największą trudność sprawiło uczniom wymaganie IV z wiedzy o społeczeństwie (znajomość zasad i procedur demokracji), najłatwiejsze natomiast było wymaganie I z wiedzy o społeczeństwie wykorzystanie i tworzenie informacji.

Wskaźniki łatwości interpretujemy w sposób następujący:

 

0,00 – 0,19

0,20 – 0,49

0,50 – 0,69

0,70 – 0,89

0,90 – 1,00

Uzyskany wskaźnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretacja wskaźnika

bardzo

trudny

umiarkowanie

Å‚atwy

bardzo Å‚atwy

trudny

trudny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla poszczególnych wymagań ogólnych występujących w zadaniach egzaminacyjnych osiągnięto następujące wyniki:

-bardzo trudne – brak,

-trudne – W.IV

-umiarkowanie trudne – H.I, H.II, W.IV,

-łatwe – W.5,W.1

-bardzo łatwe – brak.

Jeśli chodzi o łatwość poszczególnych zadań egzaminacyjnych, to przedstawia się ona następująco (wskaźnik łatwości całego testu wyniósł 0,66, czyli umiarkowanie trudny):

-bardzo trudne – 1,4.1,18

-trudne – zadania 4.2,5,10

-umiarkowanie trudne – zadania 2, 3, 6, 7, 11, 12.1, 16.3, 17,19, 20, 22,23

-łatwe – zadania 8,9,12.2,12.3,12,14,15.1,15.2,21,24.1,24.2,24.3

-bardzo łatwe – 15.3,16.1,16.2

Analiza jakościowa i ilościowa

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 GIMNAZJUM DWUJEZYCZNE w ZS im. J. Kilińskiego w Krapkowicach

str. 11

Ogólne wyniki osiągnięte przez uczniów Gimnazjum Dwujęzycznego są następujące:

 

Klasa

Średnia punktów

Åšrednia procentowa

 

 

 

 

 

 

 

III G

21,87

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

21,87

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najwyższe i najniższe wyniki w klasach i w szkole:

 

Klasa

Najniższy wynik

Najwyższy wynik

 

 

 

 

 

 

 

 

Punktowo

Procentowo

Punktowo

Procentowo

 

 

 

 

 

 

 

 

III G

12

 

36,36

31

93,93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła

12

 

36,36

31

93,93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej przedstawione zostały wyniki uczniów w dziewięciostopniowej skali staninowej:

Nazwy staninów

Najniż-

Bardzo

Niski

Niżej

Åšredni

Wyżej

Wysoki

Bardzo

Najwyż-

 

szy

niski

 

średni

 

średni

 

wysoki

szy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala staninowa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedziały

0 - 10

11 - 12

13 - 14

15 - 16

 

20 - 23

24 - 26

27 - 28

29 - 33

punktowe

17 - 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba uczniów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

1

2

1

4

2

2

2

w przedziale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedziałem wyników średnich jest przedział 20-23 punktów. Znajduje się w nim zarówno średnia wyników testu (21,86), jak i mediana (23). Modalna wynosi 23 punktów i znajduje się w przedziale wyżej średnim.

Ogólne wskaźniki statystyczne osiągnięte przez uczniów

 

Wskaźnik

Wartość wskaźnika

 

 

 

 

 

Liczba uczniów pisząca egzamin

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza jakościowa i ilościowa

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 GIMNAZJUM DWUJEZYCZNE w ZS im. J. Kilińskiego w Krapkowicach

str. 12

 

 

Minimalny osiągnięty wynik (liczba uczniów)

 

 

12 punktów(1 uczeń)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksymalny osiągnięty wynik (liczba uczniów)

 

 

31 punktów (1 uczeń)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstęp wyników (Max – Min)

 

 

18 punktów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Średnia zdobytych punktów

 

 

21,87 punktu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik łatwości

 

 

 

0,66 (umiarkowanie trudny)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediana (środkowy wynik)

 

 

23 punktów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalna (najczęstszy wynik)

 

 

23punktów (2 razy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wariancja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odchylenie standardowe (miara rozrzutu wyników)

 

 

 

5,79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedziały punktowe wyników

 

 

 

 

 

 

(wyznaczone przez średnią punktów i odchylenie standardowe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedział punktowy

 

 

Liczba uczniów

 

 

Procent uczniów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 – 13 punktów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

13

 

 

 

(niskie wyniki)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 – 24 punktów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

53

 

 

(średnie wyniki)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 – 33 punktów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

34

 

 

(wysokie wyniki)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedziałem

wyników

średnich

jest tu przedział 14

– 24 punkty. Znalazło się

w

nim

ponad

53%

wszystkich

wyników.

Przedział

wyników

niskich

obejmuje

13%

uczniów. Przy założeniu, że odrzucamy osiągnięte przez nich wyniki, średnia szkoły wyniosłaby 20,20

punktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza jakościowa i ilościowa

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 GIMNAZJUM DWUJEZYCZNE w ZS im. J. Kilińskiego w Krapkowicach

str. 13

Wnioski z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego z historii

i wiedzy o społeczeństwie w Gimnazjum Dwujęzycznym w Krapkowicach

Zakładając, że w pracy dydaktycznej z uczniem, przygotowującej do egzaminu końcowego z historii i wiedzy o społeczeństwie, należy zwrócić szczególną uwagę na wymagania oraz treści zadań, zgodne z nową podstawa programową, dla których podczas egzaminu uczniowie osiągnęli wskaźniki łatwości poniżej 0,50, wówczas podniesienia poziomu opanowania przez gimnazjalistów wymagają:

a)z zakresu historii:

-odczytywanie danych z map historycznych i ich interpretowanie,

-tworzenie chronologii najważniejszych wydarzeń średniowiecza,

-znajomość historii największych odkryć geograficznych,

-umiejętność określania stosunku państw zaborczych do narodu polskiego,

-znajomość zagadnień dotyczących ekspansji kolonialnej.

b)z zakresu wiedzy o społeczeństwie:

-znajomość zasad i procedur demokracji,

-określanie zadań i kompetencji najważniejszych organów państwa.

Analiza jakościowa i ilościowa

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 GIMNAZJUM DWUJEZYCZNE w ZS im. J. Kilińskiego w Krapkowicach

str. 14

Zestawienie

Punkty/Procenty

lp

Suma

Procent

 

 

 

 

 

 

1

31

94

 

 

 

2

27

82

 

 

 

3

23

70

 

 

 

4

12

36

 

 

 

5

15

45

 

 

 

6

16

48

 

 

 

7

21

64

 

 

 

8

19

58

 

 

 

9

20

61

 

 

 

10

23

70

 

 

 

11

26

79

 

 

 

12

30

91

 

 

 

13

24

73

 

 

 

14

28

85

 

 

 

15

13

39

 

 

 

Analiza jakościowa i ilościowa

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 GIMNAZJUM DWUJEZYCZNE w ZS im. J. Kilińskiego w Krapkowicach

str. 15

WSKAŹNIKI ŁATWOŚCI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

Wskaźnik łatwości całego testu: 0,66 ( umiarkowanie trudny)

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 

 

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

2

2

2

S

1

2

3

4

4

5

6

7

8

9

1

1

2

2

2

1

1

5

5

5

6

6

6

1

1

1

2

2

2

2

4

4

4

u

_

_

0

1

_

_

_

3

4

_

_

_

_

_

_

7

8

9

0

1

2

3

_

_

_

m

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

 

1

2

3

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

a

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

.

.

.

0.

0.

.

.

.

.

.

.

.

0.

0.

0.

.

.

0.

0.

1.

1.

0.

0.

.

.

.

.

.

.

.

0.

0.

0.

0.

2

6

6

1

4

4

6

6

8

8

4

5

6

8

8

8

8

7

7

0

0

9

6

6

1

6

6

8

5

5

8

8

7

6

7

0

7

3

0

7

7

7

0

7

7

3

0

0

0

0

7

3

3

0

0

3

7

0

3

7

7

7

3

3

0

7

3

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

.

.

.

0.

0.

.

.

.

.

.

.

.

0.

0.

0.

.

.

0.

0.

1.

1.

0.

0.

.

.

.

.

.

.

.

0.

0.

0.

0.

2

6

6

1

4

4

6

6

8

8

4

5

6

8

8

8

8

7

7

0

0

9

6

6

1

6

6

8

5

5

8

8

7

6

7

0

7

3

0

7

7

7

0

7

7

3

0

0

0

0

7

3

3

0

0

3

7

0

3

7

7

7

3

3

0

7

3

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

.

.

.

0.

0.

.

.

.

.

.

.

.

0.

0.

0.

.

.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

.

.

.

.

.

.

.

0.

0.

0.

0.

2

5

6

3

4

5

6

6

6

7

5

4

6

7

5

8

6

6

6

6

9

8

5

4

4

5

4

7

5

3

8

7

6

6

9

6

0

0

1

1

6

8

7

6

4

8

3

8

5

2

6

3

2

8

7

3

6

6

0

5

5

0

6

3

0

2

2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

.

.

.

0.

0.

.

.

.

.

.

.

.

0.

0.

0.

.

.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

.

.

.

.

.

.

.

0.

0.

0.

0.

3

5

6

3

4

5

6

6

6

7

6

5

6

7

5

7

6

6

6

7

9

8

5

4

3

5

4

6

5

3

7

6

5

6

3

2

1

1

7

0

4

4

7

5

2

2

3

7

5

8

1

4

5

2

6

3

4

2

7

1

7

5

6

9

5

9

8

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza jakościowa i ilościowa

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 GIMNAZJUM DWUJEZYCZNE w ZS im. J. Kilińskiego w Krapkowicach

str. 16

WSKAŹNIKI ŁATWOŚCI ZA POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA OGÓLNE

 

 

Historia

 

Wiedza o społeczeństwie

 

 

 

 

 

Wymaganie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

II

I

 

 

IV

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkty do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdobycia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przez ucznia

13

14

1

 

 

1

 

 

4

 

 

za

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wymaganie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g (15)

Wskaźnik

0.57

0.68

0.87

 

 

0.53

 

 

0.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

łatwości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza ilościowa - Egzamin gimnazjalny 2012 – część humanistyczna

 

 

 

 

Suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOD UCZNA

 

 

33

 

 

Procent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-A01

 

31

 

94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-A02

 

27

 

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-A03

 

23

 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-A04

 

12

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-A05

 

15

 

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-A06

 

16

 

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-A07

 

21

 

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-A08

 

19

 

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-A09

 

20

 

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-A10

 

23

 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza jakościowa i ilościowa

 

 

 

 

 

 

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 GIMNAZJUM DWUJEZYCZNE w ZS im. J. Kilińskiego w Krapkowicach

str. 17

160502-55G0Q-A11

26

79

 

 

 

160502-55G0Q-A12

30

91

 

 

 

160502-55G0Q-A13

24

73

 

 

 

160502-55G0Q-A14

28

85

 

 

 

160502-55G0Q-A15

13

39

 

 

 

Analiza danych statystycznych

Åšrednia arytmetyczna

 

21,86667

 

Mediana

 

 

23

 

Dominanta

23

 

Odchylenie

 

 

 

 

 

standardowe

 

 

 

5,81798

 

Wartość maksymalna

 

31

 

Wartość minimalna

 

 

12

 

Rozstęp

19

Egzamin gimnazjalny 2012 - Analiza jakościowa wyników egzaminu - część przyrodnicza - biologia

Do egzaminu przystąpiło 15 uczniów. 6 pierwszych pytań dotyczyło zagadnień biologicznych. Za każde zadanie uczeń mógł otrzymać

1 punkt, czyli za wszystkie zadania biologiczne maksymalna liczba punktów wyniosła 6. Wyniki tych zadań przedstawiają się następująco:

 

Kod ucznia

Zad.1.

Zad.2.

Zad.3.

Zad.4.

Zad.5.

Zad.6.

Razem

 

 

 

A01

0

1

1

1

1

1

5

 

 

 

A02

0

1

0

1

1

1

4

 

 

 

A03

0

1

0

0

1

0

2

 

 

 

A04

1

1

0

1

0

0

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza jakościowa i ilościowa

 

 

 

 

 

 

 

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 GIMNAZJUM DWUJEZYCZNE w ZS im. J. Kilińskiego w Krapkowicach

str. 18

A05

0

1

0

1

1

0

3

A06

1

1

0

1

1

0

4

A07

1

1

0

0

1

1

4

A08

0

1

0

1

1

0

3

A09

1

1

0

0

1

1

4

A10

1

1

1

1

1

0

5

A11

1

0

0

1

1

1

4

A12

1

1

0

1

1

1

5

A13

1

1

0

1

1

0

4

A14

1

1

1

1

1

1

6

 

 

 

 

 

 

 

 

A15

0

0

0

0

0

0

0

Razem

9

13

3

11

13

7

 

Omówienie i komentarz do wyników egzaminu:

Średni wynik z przedmiotu biologia w naszej szkole wyniósł 3,73 punktów czyli 62,1% poprawnych odpowiedzi. Jeden uczeń odpowiedział poprawnie na wszystkie pytania i osiągnął wynik najwyższy - 100%. Najniższy wynik osiągnął również jeden uczeń, który nie odpowiedział poprawnie na żadne z 6 pytań biologicznych uzyskując 0 punktów.

Obliczono współczynnik łatwości zadań jako stosunek łącznej ilości zdobytych punktów za rozwiązanie danego zadania do maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia przez wszystkich uczniów. Współczynnik łatwości zadań w 5 na 6 zadań biologicznych w naszej szkole jest wyższy o ok. 10% w porównaniu z gminą i województwem.

Najwyższy współczynnik łatwości obliczono dla zadania nr 2 i 5 – 0,87. Zadania te polegały na przyporządkowaniu choroby do czynnika, który wywołuje tę chorobę oraz nazwaniu oddziaływania między organizmami. Jest to materiał realizowany w klasie II i III.

Najniższy współczynnik łatwości – 0,20 odnotowano dla zadania nr 3. Zadanie to dotyczyło ekologii i polegało na wskazaniu odpowiedniego łańcucha pokarmowego na podstawie opisu.

Analiza jakościowa i ilościowa

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 GIMNAZJUM DWUJEZYCZNE w ZS im. J. Kilińskiego w Krapkowicach

str. 19

 

Ogólnie uczniowie lepiej radzą sobie z zagadnieniami realizowanymi

w

klasie

II

i III, gorzej wypadajÄ… pytania z

treści realizowanych

wcześniej

–

w klasie I. Najmocniejszą stroną uczniów są wiadomości

z

zakresu

ekologii i genetyki. Zdecydowana

większość uczniów

poprawnie nazywa oddziaływania między organizmami, zna różnice między przedstawionymi oddziaływaniami oraz potrafi zanalizować przedstawiony wykres. Z zakresu genetyki większość uczniów zna zasady dziedziczenia i poprawnie przewiduje wynik krzyżówki genetycznej. Najsłabsza strona uczniów to – wyciąganie poprawnych wniosków na podstawie opisanego tekstu.

Wnioski i zalecenia do dalszej pracy:

Zaleca się poświęcenie większej uwagi na lekcjach na pracę z tekstem źródłowym oraz doświadczenia biologiczne, podczas których uczeń nabywa umiejętności konstruowania doświadczeń, sporządzania problemów badawczych, wyciągania hipotez roboczych i wniosków.

Zauważa się również potrzebę przeznaczenia większej ilości godzin na powtórzenie materiału, szczególnie z klasy I.

Egzamin gimnazjalny 2012 - Analiza jakościowa wyników egzaminu - część przyrodnicza - fizyka

Pytania z fizyki to pytania od 13 do 18. Większość uczniów poradziło sobie z pytaniami całkiem dobrze. Wyniki są w większości lepsze niż w gminie i w województwie. Pytania 14,17 i 18 wymagały dwóch niezależnych odpowiedzi, aby odpowiedz była uznana za dobrą, a uczeń uzyskał 1 punkt.

Problem mam z pytaniem 14 gdzie należało wybrać miedzy odpowiedzią: prawda albo fałsz, a w zestawieniu pojawiają się odpowiedzi A i C. W tym pytaniu uczniowie udzielili najmniej dobrych odpowiedzi.

Wnioski, które się nasuwają:

Analiza jakościowa i ilościowa

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 GIMNAZJUM DWUJEZYCZNE w ZS im. J. Kilińskiego w Krapkowicach

str. 20

1.Poświęcić jeszcze więcej czasu na powtórki (niestety jeżeli ma się do dyspozycji 1 godzinę w tygodniu to tego czasu nie ma).

2.Starać się o dodatkowa lekcje fizyki oraz zajęcia w grupach.

3. Uczniowie zapoznajÄ… siÄ™ na lekcjach fizyki z testami stosowanymi na egzaminach.

EGZAMIN GIMNAZJALNY -FIZYKA-2012

 

 

 

 

uczeń

pytanie13

pytanie14

pytanie15

pytanie16

pytanie17

pytanie18

suma

A01

1

0

1

1

1

0

4

A02

1

0

1

1

1

1

5

A03

0

0

1

0

0

0

1

A04

0

1

1

0

1

0

3

A05

1

0

1

1

1

0

4

A06

0

0

0

1

0

1

2

A07

1

1

1

1

1

1

6

A08

1

1

0

0

0

1

3

A09

1

0

1

0

1

0

3

A10

1

1

1

1

0

0

4

A11

1

0

1

0

0

1

3

A12

0

0

1

1

0

0

2

A13

1

0

0

1

0

0

2

A14

1

0

1

1

0

0

3

A15

0

0

0

1

1

0

2

suma

9

4

10

9

6

5

 

Analiza jakościowa i ilościowa

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 GIMNAZJUM DWUJEZYCZNE w ZS im. J. Kilińskiego w Krapkowicach

str. 21

Liczba punktów uzyskanych przez poszczególnych uczniów

Liczba dobrych odpowiedzi na poszczególne pytania

Analiza jakościowa i ilościowa

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 GIMNAZJUM DWUJEZYCZNE w ZS im. J. Kilińskiego w Krapkowicach

str. 22

Egzamin gimnazjalny 2012 - Analiza jakościowa wyników egzaminu - część przyrodnicza - geografia

1.Uczniowie naszej szkoły uzyskali średnią 0,60 za rozwiązanie wszystkich zadań. Wynik ten był wyższy od szkół woj. opolskiego 0,56.

2.Najwięcej trudności sprawiło im zadanie 21 i 23, gdzie należało

przeanalizować i ocenić prawidłowość zdań.

3.Pozostałe zadania wykonane były prawidłowo przez większość uczniów,

–analiza mapy topograficznej

–określanie kierunków świata

–analiza rysunków i dobranie prawidłowo do punktów nazwy krajów i

miast

–analiza tabeli statystycznych i uzupełnienie prawidłowo zdań.

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012r

GEOGRAFIA uczniowie ,ilość punktów

Nr

19,01

19,2

20

21

22

23

24

Punkty

%

 

ucznia

 

 

 

 

 

 

 

max 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

0

0

0

1

0

1

3

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

0

1

0

0

0

0

1

2

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

1

0

1

1

1

1

5

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

1

0

0

1

0

0

3

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

1

0

1

0

1

0

4

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

0

0

1

0

0

0

0

1

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

1

0

1

1

0

0

4

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

0

0

0

0

1

0

0

1

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

0

0

0

1

0

0

0

1

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza jakościowa i ilościowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 GIMNAZJUM DWUJEZYCZNE w ZS im. J. Kilińskiego w Krapkowicach

 

 

str. 23

11

1

1

1

0

1

0

0

4

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1

1

1

0

1

0

0

4

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

1

1

0

1

1

0

0

4

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

1

1

1

1

1

0

0

5

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

0

0

1

1

1

0

0

3

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

1

0

0

1

0

1

0

3

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

0

1

1

1

0

1

0

4

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

0

0

0

0

1

1

0

2

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

1

1

0

1

1

0

1

5

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

0

0

1

0

0

1

0

2

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

0

0

0

0

0

1

0

1

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

0

0

0

1

0

0

0

1

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

1

1

0

1

1

0

0

4

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

1

1

0

0

0

0

0

2

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

1

1

0

1

0

0

0

3

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

0

1

1

1

0

0

0

3

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

1

0

1

0

0

0

0

2

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

1

1

0

0

0

0

0

2

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razem

16

16

9

14

13

7

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski dotyczące wyników uzyskanych przez uczniów na egzaminie próbnym z geografii:

(najniższa ilość pkt za zadania 24,23 -bardzo szczegółowe pytania dotyczyły niezrealizowanych jeszcze tematów lekcji)

–intensywniej kształcić umiejętności analizowania , interpretowania i przetwarzania informacji podanych w różnej formie,

–konsekwentniej egzekwować zapisywanie związków za pomocą symboli , wyrażeń algebraicznych i zależności funkcyjnych,

Analiza jakościowa i ilościowa

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 GIMNAZJUM DWUJEZYCZNE w ZS im. J. Kilińskiego w Krapkowicach

str. 24

– ćwiczyć analizę sytuacji problemowej opisanej w konkretnym zadaniu,

–

rozwiązywać zadania problemowe,

- doskonalić czytanie ze zrozumieniem tekstów ,w których występują terminy matematyczno-przyrodnicze,

- zwiększyć liczbę ćwiczeń utrwalających zapamiętywanie praw i zasad przyrodniczych

Analiza ilościowa - Egzamin gimnazjalny 2012 – część przyrodnicza

 

 

 

Suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOD UCZNA

 

 

 

 

Procent

 

 

 

26

 

 

 

 

160502-55G0Q-A01

20

 

77

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-A02

16

 

62

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-A03

12

 

46

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-A04

11

 

42

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-A05

15

 

58

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-A06

11

 

42

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-A07

16

 

62

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-A08

12

 

46

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-A09

15

 

58

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-A10

18

 

69

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-A11

15

 

58

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-A12

16

 

62

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-A13

14

 

54

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-A14

19

 

73

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-A15

6

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza jakościowa i ilościowa

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 GIMNAZJUM DWUJEZYCZNE w ZS im. J. Kilińskiego w Krapkowicach

str. 25

Analiza danych statystycznych

Åšrednia arytmetyczna

 

14,4

 

Mediana

 

 

15

 

Dominanta

16

 

 

Odchylenie

 

 

 

 

 

 

standardowe

 

 

 

3,46025

 

Wartość maksymalna

 

20

 

 

Wartość minimalna

 

 

6

 

Rozstęp

14

 

Egzamin gimnazjalny 2012 - Analiza jakościowa wyników egzaminu - matematyka

Przystąpiło: 15 uczniów

Średni wynik: 54,7% najwyższy w powiecie

( Gimnazjum Gogolin- 45,7% Gimnazjum nr1 Krapkowice – 40,7% Gimnazjum nr2 Krapkowice – 45,8%)

ANALIZA:

Analiza wyników pokazuje, że uczniowie poradzili sobie z większością zadań. Najlepiej wypadły zadania:

Zad.6 – interpretacja wykresów funkcji

Zad.9 – zamiana podanej proporcji na procenty Zad.11 – wykorzystanie układu współrzędnych Zad.17 – cechy podobieństwa trójkątów

Zadania, które sprawiły uczniom najwięcej problemów dotyczyły następujących treści:

Zad.4 – działania na potęgach

Zad.13 – samodzielne tworzenie wyrażeń algebraicznych( zapisywanie wzorów)

Analiza jakościowa i ilościowa

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 GIMNAZJUM DWUJEZYCZNE w ZS im. J. Kilińskiego w Krapkowicach

str. 26

Zad.14 - prędkość, droga, czas

Zad. 15 - figury symetryczne Zad. 19 - stereometria

Zad.22 - dowód geometryczny z wykorzystaniem własności kątów Zad.23 – obwody i pola figur płaskich

WNIOSKI do dalszej pracy:

W klasie III, począwszy od września, regularnie powtarzać materiał z klasy

I i II.

Szczególny nacisk położyć na zadania z geometrii w układzie współrzędnych, planimetrii i stereometrii oraz zastosowania tw.

Pitagorasa.

Ćwiczyć na każdym poziomie zadania z wykorzystaniem działań na potęgach, pierwiastkach oraz ułamkach

Wracać do zadań z prędkością ,drogą i czasem

Zwiększyć ilość ćwiczeń dotyczących wyrażeń algebraicznych, rozwiązywania równań i układów równań

Wdrażać uczniów, od klasy I do rozwiązywania prostych zadań na dowodzenie.

Mobilizować uczniów do samodzielnej pracy.

Położyć większy nacisk na pracę z uczniem słabym.

Analiza ilościowa - Egzamin gimnazjalny 2012 – matematyka

 

KOD

 

Suma

 

 

Procent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCZNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-

30

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

A01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-

16

 

 

53

 

 

 

 

 

 

 

 

A02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-

18

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

A03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-

6

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

A04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-

15

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

A05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-

9

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

A06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-

6

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

A07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza jakościowa i ilościowa

 

 

 

 

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 GIMNAZJUM DWUJEZYCZNE w ZS im. J. Kilińskiego w Krapkowicach

str. 27

160502-55G0Q-

11

 

 

37

 

 

 

 

A08

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-

28

 

 

93

 

 

 

 

A09

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-

19

 

 

63

 

 

 

 

A10

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-

30

 

 

100

 

 

 

 

A11

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-

12

 

 

40

 

 

 

 

A12

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-

17

 

 

57

 

 

 

 

A13

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-

23

 

 

77

 

 

 

 

A14

 

 

 

 

 

 

 

 

160502-55G0Q-

 

 

 

 

 

6

 

 

20

 

A15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza danych statystycznych

Åšrednia arytmetyczna

 

16,4

 

Mediana

 

 

16

 

Dominanta

 

6

 

 

Odchylenie standardowe

 

 

 

8,114185

 

Wartość maksymalna

 

30

 

 

Wartość minimalna

 

 

6

 

Rozstęp

24

 

Skala staninowa

Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna 2012r.

JĘZYK POLSKI

Stanin

Nazwa

Przedział punktowy

Åšrednia

Liczba uczniów

% uczniów w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szkoły

 

staninie

 

 

 

 

 

W staninie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

`

najwyższy

 

81,5 – 95,6

 

4

26,67%

 

 

 

 

 

 

 

 

8

bardzo wysoki

 

74,4 – 81,4

 

74,6

6

40%

 

 

 

 

 

 

 

 

7

wysoki

 

69,9 – 74,3

 

 

5

33,33%

 

 

 

 

 

 

 

 

6

wyżej średni

 

66,5 – 69,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza jakościowa i ilościowa

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 GIMNAZJUM DWUJEZYCZNE w ZS im. J. Kilińskiego w Krapkowicach

str. 28

5

średni

 

 

4

niżej średni

 

 

3

niski

 

 

2

bardzo niski

 

 

1

najniższy

 

 

62,7 – 66,4

59,3 – 62,6

54,4 – 59,2

37,1 – 54,3

17,8 - 37,0

●Skala staninowa opracowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną określająca miejsce szkoły w porównaniu do wyników w kraju

Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna 2012r.

HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Stanin

Nazwa

Przedział

 

Åšrednia

Liczba uczniów

% uczniów w

 

 

Punktowy

szkoły

W staninie

staninie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

najwyższy

78,7

– 95,1

 

5

33,33%

 

 

 

 

 

 

 

8

Bardzo wysoki

69,9-78,6

 

7

46,67%

 

 

 

 

 

 

 

7

wysoki

64,9

– 69,8

66,3

3

20%

 

 

 

 

 

 

 

6

wyżej średni

61,5

– 64,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

średni

58,1

– 61,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

niżej średni

54,9

– 58,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

niski

50,5

– 54,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

bardzo niski

39,3

– 50,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

najniższy

23,0 - 39,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala staninowa opracowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną określająca miejsce szkoły w porównaniu do wyników w kraju

Analiza jakościowa i ilościowa

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 GIMNAZJUM DWUJEZYCZNE w ZS im. J. Kilińskiego w Krapkowicach

str. 29

Egzamin gimnazjalny – część matematyczno-przyrodnicza 2012r

MATEMATYKA

Stanin

Nazwa

Przedział punktowy

Średnia szkoły

Liczba uczniów

% uczniów w

 

 

 

 

W staninie

staninie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

najwyższy

70,9 – 96,4

 

4

26,67

 

 

 

 

 

 

8

Bardzo wysoki

58,7 – 70,8

 

2

13,33

 

 

 

 

 

 

7

wysoki

52,3 – 58,6

54,7

2

13,33

 

 

 

 

 

 

6

wyżej średni

47,7 – 52,2

 

2

13,33

 

 

 

 

 

 

5

średni

43,5 – 47,6

 

0

0

 

 

 

 

 

 

4

niżej średni

39,7 – 43,4

 

0

0

 

 

 

 

 

 

3

niski

34,8 – 39,6

 

1

6,67

 

 

 

 

 

 

2

bardzo niski

24,7 – 34,7

 

1

6,67

 

 

 

 

 

 

1

najniższy

17,0 – 24,6

 

3

20

 

 

 

 

 

 

Egzamin gimnazjalny – część matematyczno-przyrodnicza 2012r.

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

Stanin

Nazwa

Przedział punktowy

Średnia szkoły

Liczba uczniów

% uczniów w

 

 

 

 

W staninie

staninie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

najwyższy

65,3 – 91,0

 

3

20

 

 

 

 

 

 

8

Bardzo wysoki

57,2-65,2

 

6

40

 

 

 

 

 

 

7

wysoki

53,1 – 57,1

55,5

1

6,67

 

 

 

 

 

 

6

wyżej średni

50,2 – 53,0

 

0

0

 

 

 

 

 

 

5

średni

47,6 – 50,1

 

0

0

 

 

 

 

 

 

Analiza jakościowa i ilościowa

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 GIMNAZJUM DWUJEZYCZNE w ZS im. J. Kilińskiego w Krapkowicach

str. 30

4

niżej średni

45,1 – 47,5

 

2

13,33

 

 

 

 

 

 

3

niski

41,9 – 45,0

 

2

13,33

 

 

 

 

 

 

2

bardzo niski

34,5 – 41,8

 

0

0

 

 

 

 

 

 

1

najniższy

22,1 – 34,4

 

1

6,67

 

 

 

 

 

 

Egzamin gimnazjalny – część język obcy nowożytny 2012r.

JĘZYK ANGIELSKI – poziom podstawowy

 

 

Stanin

Nazwa

Przedział punktowy

Średnia szkoły

Liczba uczniów % uczniów w

 

 

 

 

W staninie

staninie

 

 

 

 

 

9

najwyższy

91,3 – 98,7

 

2

50

8

bardzo wysoki

77,1 – 91,2

77,8

1

25

7

wysoki

68,7 – 77,0

 

 

 

6

wyżej średni

62,9 – 68,6

 

 

 

5

średni

57,6 – 62,8

 

 

 

4

niżej średni

52,8 – 57,5

 

 

 

3

niski

47,3 – 52,7

 

 

 

2

bardzo niski

38,5 – 47,2

 

 

 

1

najniższy

24,8 – 38,4

 

1

25

Analiza jakościowa i ilościowa

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 GIMNAZJUM DWUJEZYCZNE w ZS im. J. Kilińskiego w Krapkowicach

str. 31

Egzamin gimnazjalny – część język obcy nowożytny 2012r.

JĘZYK NIEMIECKI – poziom podstawowy

Stanin

Nazwa

Przedział punktowy

Średnia szkoły

Liczba uczniów

% uczniów w

 

 

 

 

W staninie

staninie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

najwyższy

81,0 – 100

84,7

7

63,64

 

 

 

 

 

 

8

bardzo wysoki

72,7 – 80,9

 

1

9,09

 

 

 

 

 

 

7

wysoki

64,9 – 72,6

 

0

0

 

 

 

 

 

 

6

wyżej średni

58,0 – 64,8

 

2

18,18

 

 

 

 

 

 

5

średni

52,4 – 57,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

niżej średni

47,2 – 52,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

niski

41,7 – 47,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

bardzo niski

36,3 – 41,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

najniższy

24,8 – 36,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza jakościowa i ilościowa

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 GIMNAZJUM DWUJEZYCZNE w ZS im. J. Kilińskiego w Krapkowicach

str. 32