Share PDF

Search documents:
  Report this document  
    Download as PDF   
      Share on Facebook

Sprememba naročniškega paketa, Vloga za spremembo Pogodbe o sklenitvi naročniškega razmerja v delu, ki določa naročniški paket

Podatki o naročniku /izpolnite s tiskanimi črkami/:

<mob_dm><sett><doc_type>mob_subscriber_document</doc_type><folder>/MOB/PPM/EP/SP/MC/Subscriber/Current</folder><owner>epero</owner><permissions><acl_name>mob_subscriber-

document</acl_name></permissions></sett><atts><mob_external_code/><mob_barcode>09102013004607232</mob_barcode><mob_type_id>76</mob_type_id><mob_type>Sprememba paketa</mob_type><mob_msisdn></mob_msisdn><mob_subscription_id/>

<mob_subscriber_number>2538487</mob_subscriber_number> <mob_subscription_inet_id>4607232</mob_subscription_inet_id> <object_name>09102013004607232</object_name><mob_category>GSM</mob_category><title>Sprememba paketa</title></atts></mob_dm>

 

 

 

 

 

 

 

naziv/priimek in ime

 

številka in ime pošte

 

 

 

 

naslov

 

mobilna telefonska Å¡tevilka

 

Vlagam zahtevo za spremembo naročniškega paketa v

 Osnovni paket

 Enotni paket

 Itak Džabest paket1

 Džabest 2501

 Džabest 20001

 Džabest 30001

Podatki o Itak uporabniku (izpolni lahko le naročnik, ki je starš oz. zakoniti zastopnik mladoletne osebe med 11. in 15. letom starosti, če želi, da je Itak uporabnik ta mladoletna oseba in ne naročnik sam):

ime in priimek

naslov

številka in ime pošte

 

datum rojstva

 

davčna številka

 SOS paket2

 SOS plus paket2

 Penzion plus paket

 

 

Priloga:

-upokojenci: na vpogled kopijo zadnjega odrezka od pokojnine ali sklepa o upokojitvi

-zaposleni, starejši od 60 let: podatki o zaposlitvi*

-starejši od 60 let (brez zaposlitve/pokojnine): poroštvena izjava

 Paket MPO-V

 Paket MPO-M

 Povezani 120

 Povezani 2000

 Povezani 300

 Povezani 2400

 Povezani 400

 Povezani 4000

Paket Telemetrija

Paket Gluhi

Paket Internet (označite izbrani paket za prenos podatkov)

 Internet piko

 Internet neomejeno

 Internet mini

 Internet LTE/4G

 Internet start

 Internet LTE/4G poslovni

 Pomlad 20133

 

 Osebni poslovni zakup

Osnovni poslovni zakup

Skupni poslovni zakup z nosilno številko:

Avtotelefon z nosilno številko:

SIM 2 z nosilno številko:

Itak Internet z nosilno številko:

Paket Družinski bonus z nosilno številko:

*Podatki o zaposlitvi (delodajalec, kontaktna telefonska Å¡t.)

opombe

1Naročniški paketi Džabest 250, Džabest 2000, Džabest 3000 in Itak Džabest so namenjeni vsem med 11. in 31. letom starosti. Če je Itak uporabnik mladoletna oseba med 11. in 15. letom starosti, naročnik izjavljam, da sem starš oz. zakoniti zastopnik te mladoletne osebe. Sklene se lahko le eno naročniško razmerje Itak na enega Itak uporabnika. Naročnik paketa Itak izjavljam, da sem seznanjen z Navodili za sklenitev naročniškega razmerja Itak. Telekom Slovenije v skladu s SPU v okviru tehničnih možnostih onemogoči dostop do storitev in vsebin, ki niso primerne za mladoletnike in/ali otroke.

Priloge: študenti in polnoletni dijaki: potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto; mladoletni dijaki in nezaposleni brez statusa: poroštvena izjava; zaposleni: podatki o zaposlitvi; m ladoletne osebe

med 11. in 15. letom starosti: fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidno starševstvo oziroma zakonito zastopstvo (npr. izpisek iz matičnega registra o rojstvu, odločba sodišča ali centra za socialno delo…)

2 Priloga: potrdilo o članstvu v eni izmed organizacij, navedenih v prodajni ponudbi za ta naročniški paket.

3 Naročniško razmerje za paket Pomlad 2013 se lahko sklene v promocijskem obdobju od 9. 4. do vključno 30. 6. 2013.

Izjave in pomembna obvestila:

•S to vlogo zahtevam spremembo Pogodbe o sklenitvi naročniškega razmerja v delu, ki določa naročniški paket.

•S podpisom potrjujem, da sem seznanjen(a) s Splošnimi pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev Telekoma Slovenije, d.d. (v nadaljevanju SPU) ter da prevzemam vse pravice in odgovornosti, ki izhajajo iz SPU.

•S podpisom soglašam, da izvedena pozitivna rešitev te vloge predstavlja veljavno spremembo Pogodbe o sklenitvi naročniškega razmerja v zgoraj navedenem obsegu.

•Sprememba naročniškega paketa bo urejena najkasneje v petih (5) delovnih dneh od prejema pravilno izpolnjene vloge in se zaračuna po veljavnem ceniku.

•Ob spremembi paketa se ponastavijo nastavitve.

•Prodajna ponudba s pogoji za posamezen naročniški paket je na voljo na spletni strani www.mobitel.si ter na prodajnih mestih Telekoma Slovenije, d.d.

Izpolnjeno vlogo oddajte v Telekomovem centru ali jo pošljete na naslov Telekom Slovenije, d.d., Oddelek za naročniške storitve, 1546 Ljubljana, po faksu na številko 01 47 22 062 ali na e-naslov info@telekom.si.

 

 

 

 

 

 

 

žig

 

 

 

 

 

 

 

naročnika

 

 

 

 

 

 

`sig, fd=podpis, sl=MC, st=1, sq=1`

 

 

 

 

 

 

 

 

kraj

 

datum

 

izpis priimka in imena zastopnika pravne osebe

 

podpis naročnika/zastopnika pravne osebe

 

 

 

 

Izpolni Telekom Slovenije, d.d. oz. Pooblaščen posrednik

 

GO 3.2/0056.51 (28. 5. 2013)

izpis imena zaposlenega

Å¡ifra prodajnega mesta