Share PDF

Search documents:
  Report this document  
    Download as PDF   
      Share on Facebook

Testy

Podsumowaniem każdego rozdziału z podręcznika jest test, który powinien być poprzedzony powtórzeniem wszystkich zagadnień leksykalnych i gramatycznych realizowanych w danym materiale. Proponowane testy przewidziane są na jedną godzinę lekcyjną. Każdy z nich zbudowany jest z pięciu lub sześciu zadań różnego typu odpowiednio punktowanych. W zadaniach „Ułóż dialog według opisu” oraz „Przetłumacz na język niemiecki” na końcu każdego zdania w nawiasie podana jest dodatkowo liczba punktów, jaką można maksymalnie otrzymać za prawidłowe wykonanie zadania. Nauczyciel, oceniając tłumaczenie zdań, może na przykład odejmować 0,5 punktu za każdy typ błędu językowego.

Maksymalna liczba punktów, jaką mogą uzyskać rozwiązujący test, przedstawia się następująco:

–w testach 2, 3, 4, 9 – 32 punkty

–w testach 1, 5, 8, 10 – 36 punktów

–w testach 6, 7 oraz w testach podsumowujących – 40 punktów.

Poniższa tabela ilustruje proponowaną skalę ocen:

 

Maksymalna liczba punktów

 

32

 

36

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

celujÄ…cy

 

31,5 – 32

 

35,5 – 36

 

39 – 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bardzo dobry

29

– 31

 

32,5 – 35

 

36 – 38,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dobry

 

24 – 28,5

 

27 – 32

 

30 – 35,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dostateczny

17,5

– 23,5

 

20 – 26,5

 

22 – 29,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopuszczajÄ…cy

11

– 17

 

12,5 – 19,5

 

14 – 21,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niedostateczny

 

0 – 10,5

 

0 – 12

 

0 – 13,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omawiając wyniki testów, warto zatrzymać się na zadaniach, które przysporzyły uczniom najwięcej trudności. Przy najbliższej okazji można wspólnie powtórzyć odpowiedni materiał i krótko sprawdzić efekty powtórki. W informacji zwrotnej nie może również zabraknąć podkreślenia najlepszych prac i podania zadań, z jakimi uczniowie nie mieli problemów. Umiejętnie przekazany komentarz mobilizuje uczniów do dalszego wysiłku.

39

Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum________ ………/36

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A. Pronomen und Verbformen. Ordne zu. Przyporządkuj formy czasowników do odpowiednich zaimków.………/5

 

wohnt • heiße • ist • spielst • bin • möchte • wohnst • surft • heißt • bist

 

ich

__________________________________________________

 

du

__________________________________________________

 

er, sie, es __________________________________________________

 

B. Stell Fragen. Ułóż pytania do odpowiedzi.

………/5

1.______________________________________________ ? Ich bin Markus.

2.______________________________________________ ? Ich bin 14 Jahre alt.

3.______________________________________________ ? Ich wohne in Hanau.

4.______________________________________________ ? In der Nähe von Frankfurt.

5.______________________________________________ ? Ich möchte Fußballspieler werden.

C. Rekonstruiere den Dialog. Ułóż dialog zgodnie z opisem.

………/10

Marek pyta Daniela, gdzie mieszka. (1)

________________________________________________________________________________

 Daniel mówi, że mieszka w Augsburgu, w pobliżu Monachium. (1)

________________________________________________________________________________

Marek pyta Daniela o wiek. (1)

________________________________________________________________________________

Daniel odpowiada, że ma 16 lat. (1)

________________________________________________________________________________

Marek mówi, że jest w tym samym wieku. Pyta Daniela, czy chętnie gra w piłkę nożną. (2)

________________________________________________________________________________

Daniel odpowiada twierdząco. Dodaje, że chciałby zostać piłkarzem. Pyta Marka, kim chciałby zostać. (2)

________________________________________________________________________________

Marek odpowiada, że chciałby zostać menedżerem. (1)

________________________________________________________________________________

Daniel żegna się z Markiem. (1)

________________________________________________________________________________

D.Stell zwei der vier Freunde (Lukas, Julia, Sarah, Florian) vor. Przedstaw dwoje z czwórki przyjaciół.

Uwzględnij informacje o wieku, miejscu zamieszkania, hobby i wymarzonym zawodzie.

………/8

____________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________

 

E. Übersetze. Przetłumacz na język niemiecki.

………/8

1.Czy nazywasz się Petra? – Nie, mam na imię Karin. (2)

____________________________________________________________________________

2.Ile lat ma Lukas? 17? – Nie, on ma 16 lat. (2)

____________________________________________________________________________

3.Nazywam siÄ™ Tina, gram w tenisa, na flecie i lubiÄ™ muzykÄ™. (2)

____________________________________________________________________________

4.Gdzie leży Freising? – Freising leży w południowych Niemczech, w pobliżu Monachium. (2)

____________________________________________________________________________

TEST 1

40

Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum________ ………/32

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A. Ergänze die Verben. Wpisz brakujące czasowniki.

………/3

1.Zinedine Zidane ________________ für Real Madrid.

2.Isabelle Füsli ________________ Kommunikationswissenschaft.

3.Adam Małysz ________________ mit den Skiern.

4.Julia Roberts ________________ Filme.

5.Eros Ramazzotti ________________ Konzerte.

6.Naomi Campbell ________________ neue Kleider.

B. Stell Fragen. Ułóż pytania do odpowiedzi.

………/6

1.________________________________________? Er kommt aus Wisła.

2.________________________________________? Er wohnt in Madrid.

3.________________________________________? Nein, er spricht nur Italienisch.

4.________________________________________? Sie spricht Deutsch, Französisch und Italienisch.

5.________________________________________? Sie dreht Filme.

6.________________________________________? Naomi wohnt in Monte Carlo.

C. Rekonstruiere den Dialog. Napisz dialog zgodnie z opisem.

………/8

Marek pyta Daniela, czy mówi po niemiecku. (1)

________________________________________________________________________________ 

Daniel oczywiście mówi po niemiecku. Dodaje, że jest Austriakiem. (1)

________________________________________________________________________________

Marek pyta Daniela o to, skÄ…d pochodzi. (1)

________________________________________________________________________________ 

Daniel pochodzi z Reutte. (1)

________________________________________________________________________________

Marek pyta o położenie Reutte. (1)

________________________________________________________________________________ 

Daniel określa położenie Reutte (w Tyrolu, w pobliżu Innsbrucka). (1)

________________________________________________________________________________

Marek pyta Daniela, czy również mieszka w Reutte. (1)

________________________________________________________________________________ 

Daniel odpowiada, że mieszka w Monachium. (1)

________________________________________________________________________________

D. Bilde Sätze wie im Beispiel. Ułóż zdania według przykładu.

………/5

Przykład: Johanna kommt aus Basel.

Sie ist Schweizerin. Sie spricht Deutsch und Französisch.

1. Marie Claire kommt aus Paris.

____________________________________________________________________________

2.Carmen kommt aus Madrid.

____________________________________________________________________________

3.Katarzyna kommt aus Warschau.

____________________________________________________________________________

4.Fatima kommt aus Istanbul.

____________________________________________________________________________

5.James kommt aus London.

____________________________________________________________________________

TEST 2

41

E. Antworte frei. Odpowiedz na pytania.

………/4

1. Woher kommst du?

_______________________________________________

 

2.

Welche Sprachen sprichst du?

_______________________________________________

 

3.

Was macht ein Sänger?

_______________________________________________

 

4.

Wo spricht man Französisch?

_______________________________________________

 

F. Übersetze. Przetłumacz na język niemiecki.

………/6

1.Nazywam siÄ™ Justine i pochodzÄ™ ze Szwajcarii. (2)

____________________________________________________________________________

2.Mówię po niemiecku, ale moim językiem ojczystym jest francuski. (2)

____________________________________________________________________________

3.Pan Meier jest Niemcem, ale mieszka w Austrii. (2)

____________________________________________________________________________

TEST 2

42

Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum________ ………/32

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A. Ergänze die Verben. Wpisz brakujące czasowniki.

………/4

1.Frau Scholz unterrichtet Deutsch.

2.Wir bleiben bis 16 Uhr in der Schule.

3.Was macht ihr am Nachmittag?

4.Herr Brehme, was machen Sie in Ihrer Freizeit?

5.Ich hore Musik.

6.Niko und Tina lesen ein Buch.

7.Max besucht einen Informatikkurs.

8.Gehst du gern zur Schule?

B. Stell Fragen. Ułóż pytania do odpowiedzi.

………/5

1. Wie heisst eure Schule? Sie heißt Schiller-Gymnasium.

2. Wie viel seid ihr in der Klasse?

Wir sind 24 Schüler in der Klasse.

3. Wer ist Herr Muller?

Er ist unser Klassenlehrer.

4.Was macht ihr am Nachtmittag? Wir besuchen einen Musikkurs.

5.? Wir bleiben bis 15 Uhr in der Schule.

C. Rekonstruiere den Dialog. Napisz dialog zgodnie z opisem.

………/8

Lena upewnia siÄ™, czy rozmawia z paniÄ… Scholz. (1)

Sind Sie Frau Scholz?

 Pani Scholz odpowiada twierdząco. (1)

Ja, ich bin Frau Scholz.

Lena pyta nauczycielkÄ™ o nauczany przedmiot. (1)

Frau Scholz, was unterrichten Sie?

 Nauczycielka odpowiada, że uczy języka niemieckiego w klasie (in der Klasse) 10A. (1) Ich unterrichte Deutsch in der Klasse 10A.

Lena pyta o to, jacy sÄ… uczniowie i uczennice. (1)

Und wie sind die Schüler und Schülerinnen?  Sie sind nett und sympathisch.

 Pani Scholz odpowiada, że mili i sympatyczni. (1)

Frau Scholz, was machen Sie in Ihrer Freizeit?

Lena pyta o to, czym pani Scholz zajmuje się w wolnym czasie. (1)  Pani Scholz odpowiada, że czyta i pisze e-maile. (1)

 Ich lese und schreibe E-Mails.

 

 

 

D. Stell die zwei Freundinnen vor. Opisz dwie przyjaciółki. Wykorzystaj podane informacje.

………/8

 

 

 

 

 

 

Name:

Tina und Regina

 

 

 

Beruf:

Schülerinnen

 

 

 

Alter :

16

 

 

 

Wohnort:

Lübeck

 

 

 

Schule:

Thomas-Mann-Schule

 

 

 

Klasse:

10B

 

 

 

Lieblingsfächer:

Englisch, Biologie

 

 

 

Nachmittagskurse:

Informatik, Musik

 

 

TEST 3

Das sind Tina und Regina. Sie sind Schülerinnen. Sie sind 16 Jahre alt und wohnen in Lübeck. Sie besuchen die Thomas- Mann-Schule. Sie sind in der Klasse 10B. Sie lernen gern Englisch und Biologie. Am Nachmittag lernen sie Informatik und Musik.

43

E. Schreib es auf Deutsch. Sformułuj zdania po niemiecku zgodnie ze wskazówkami.

………/7

1.Napisz, że twój nauczyciel matematyki nazywa się Nowak. (1)

Mein Mathelehrer heißt Novak

2.Zapytaj panią Schneider o to, czy jest mężatką i czy ma dzieci. (2)

Frau Schneider, sind Sie verheiratet? Haben Sie Kinder?

3.Napisz, że do godzinie 16 zostajesz w szkole. (1)

Ich bleibe bis 16 Uhr in der Schule.

4.Zapytaj Ritę o numer jej telefonu komórkowego. (1)

Rita, wie ist deine Handynummer?

5.Napisz, że jesz w szkole, (ponieważ) jest stołówka. (2)

Ich esse in der Schule, es gibt eine Mensa.

TEST 3

44

Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum________ ………/32

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A. Ergänze die Verben. Wpisz brakujące czasowniki.

………/4

1.Wie viele Personen _________________ ihr zu Hause?

2.Wo _________________ die Großeltern von Julia? In Freising?

3.Wie viele Geschwister _________________ du?

4.Ich _________________ Einzelkind, ich _________________ keine Geschwister.

5._________________ du Haustiere? Nein, aber ich _________________ so gern einen Hund haben.

6.Wie _________________ die Schwestern von Tina?

B. Stell Fragen. Ułóż pytania do odpowiedzi.

………/6

1._____________________________________________? Ja, einen Bruder.

2._____________________________________________? Nein, ich habe keine Schwester.

3._____________________________________________? Das ist meine Tante Helga.

4._____________________________________________? Sie heißt Monika.

5._____________________________________________? Er ist der Hund von Julia.

6._____________________________________________? Nein, ich habe keinen Hund.

C. Ergänze: einen, eine, ein. Uzupełnij zdania.

………/4

1. Tina hat _________ Schwester. 2. Ich habe _________ Cousin. Er wohnt in Bonn. 3. Anna hat nur

_________ Opa. 4.Ich habe viele Haustiere. Ich habe _________ Katze, _________ Hamster und

_________ Kaninchen. 5. Ich bin Einzelkind, aber ich möchte so gern _________ Bruder oder _________

Schwester haben.

D. Stell deine Familie vor. Opisz swoją rodzinę, wspominając o dziadkach, rodzicach, rodzeństwie,

 

ich wieku, miejscu zamieszkania i zwierzętach.

………/6

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

E. Wie lautet der Plural? Dopisz formy liczby mnogiej.

 

 

………/4

ein Bruder

zwei ___________________

ein Opa

zwei ___________________

ein Hund

zwei ___________________

eine Katze

zwei ___________________

eine Tante

zwei ___________________

ein Kaninchen

zwei ___________________

eine Schwester

zwei ___________________

ein Fisch

zwei ___________________

F. Schreib es auf Deutsch. Sformułuj zdania po niemiecku zgodnie ze wskazówkami.

………/8

1. Napisz, że jesteś jedynakiem, ale bardzo chciałbyś mieć brata. (2)

_________________________________________________________________

2. Zapytaj Roberta, jak nazywa siÄ™ siostra Patryka. (1)

_________________________________________________________________

3. Zapytaj Adama, kto to jest. Adam odpowiada, że to jest dyrektor szkoły. (2)

_________________________________________________________________

4. Napisz, że ciocia Łukasza mieszka w Berlinie. (1)

_________________________________________________________________

5. Poinformuj, że masz psa i żółwia. Pies wabi się Black, a żółw – Schili. (2)

_________________________________________________________________

TEST 4

45

Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum________ ………/36

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A. Wie heißen die Räume? Vergiss den Artikel nicht. Przetłumacz na język niemiecki,

pamiętając o rodzajniku.

 

 

………/8

pokój dzienny

________________________

kuchnia

________________________

sypialnia

________________________

pracownia

________________________

Å‚azienka

________________________

ogród

________________________

balkon

________________________

mieszkanie

________________________

B. Ergänze den Text. Uzupełnij tekst.

 

………/4

gefällt • Wohnung • Balkon • teile • gemütlich • Stock • Zentrum • Zimmer

Ich wohne im _________________ von Lübeck. Wir haben eine 3-Zimmer- ___________________

Sie ist groß und ___________________ Sie ___________________ mir sehr. Die Wohnung liegt im

zweiten ___________________ Sie hat einem kleinen ___________________ Ich habe leider kein

___________________ für mich allein, ich ___________________ das Zimmer mit meinem Bruder.

C. Rekonstruiere den Dialog. Ułóż dialog zgodnie z opisem.

………/9

Julia wita TinÄ™. Zaprasza do mieszkania, pyta o samopoczucie. (2)

________________________________________________________________________________

 Tina odpowiada, że u niej wszystko dobrze. Mówi, że mieszkanie Julii jest duże i przytulne. (2)

________________________________________________________________________________

Julia dziękuje, pokazuje koleżance swój pokój i pyta, jak jej się podoba. (2)

________________________________________________________________________________

Tina mówi, że jest bardzo duży. Również chciałaby mieć pokój tylko dla siebie. Niestety dzieli pokój ze swoją siostrą. (3)

________________________________________________________________________________

D. Antworte. Odpowiedz na pytania.

………/6

1.Wo liegt deine Wohnung/dein Haus?

_______________________________________________________________________

2.Wie groß ist deine Wohnung/dein Haus? Wie viele Zimmer hat sie/es?

_______________________________________________________________________

3.Wie ist dein Zimmer?

_______________________________________________________________________

4.Was hast du in deinem Zimmer?

_______________________________________________________________________

5.Was machst du in deinem Zimmer?

_______________________________________________________________________

6.Wie gefällt dir dein Zimmer?

_______________________________________________________________________

TEST 5

46

E. Beschreibe das Haus. Opisz dom na podstawie informacji z ogłoszenia.

………/5

Reihenhaus in Lindau, direkt am See, 142 m2, 4 Zimmer,

Küche, Hobbyraum, Keller, Garage: großer Garten (700 m2).

Miete: Euro 880 /Monat. B&B Immobilien: 0751.388715

Dieses Reihenhaus ________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

F. Übersetze. Przetłumacz na język niemiecki.

………/4

1. Cześć Petra, co u ciebie? – Niestety, nie za dobrze. (2)

______________________________________________________________________

2. To jest moje biurko, nie za bardzo mi się podoba. Jest małe. (2)

______________________________________________________________________

TEST 5

47

Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum________ ………/40

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A. Wie heißt auf Deutsch? Vergiss den Artikel nicht.

 

Przetłumaczna język niemiecki, pamiętająco rodzajnikach.

………/10

ryba: __________________________________

ser: ___________________________________

bułka: _________________________________

warzywa: ______________________________

pieczeń wieprzowa: ______________________

kotlet: _________________________________

kiełbaski:_______________________________

makaron: ______________________________

piwo: __________________________________

jajka: _________________________________

B. Ergänze die passenden Artikel im Nominativ oder Akkusativ.

Wpisz rodzajnik w mianowniku lub bierniku.

………/5

1. ________ Schokopudding ist lecker. Ich esse ________ Schokopudding. 2. Wie schmeckt

________ Zwiebelsuppe? Und ________ Fisch? 3. Was nimmst du? ________ Schinkenbrötchen oder ________ Hamburger? 4. Ich möchte ________ Wein trinken. Was kostet ________ Glas Rotwein? 5. Im Gasthof Sonne esse ich ________ Schweinebraten und ich trinke ________ Bier.

C. Ergänze: essen, nehmen, mögen. Uzupełnij zdania formami podanych czasowników.

………/5

1.Was ________________ du in der Pause? Ich ________________ einen Schokoriegel.

2.________________ du Fisch? Nein, Fisch ________________ ich nicht so gern. 3. Peter hat keinen Hunger. Er ________________ nichts. 4. Ich ________________ einen Hamburger.

________________ du auch einen Hamburger? 5. ________________ Sie etwas trinken?

6.Zu Abend _______________ wir immer kalt. Und ihr? Was ________________ ihr?

D. Rekonstruiere den Dialog. Napisz dialog zgodnie z opisem.

………/8

Zapytaj kolegę, czy lubi ser. (1)

_________________________________________________________________________________

On mówi, że nie je sera. Nie lubi go. (1)

_________________________________________________________________________________

Zapytaj go, jakie jest jego ulubione danie. (1)

_________________________________________________________________________________

Kolega odpowiada, że jego ulubionym daniem jest kotlet z frytkami. Ale jego mama mówi, że to nie jest zbyt zdrowe. (2)

_________________________________________________________________________________

Zapytaj, co jada na śniadanie. (1)

_________________________________________________________________________________

Kolega pije na śniadanie kawę z mlekiem i je bułkę z masłem i marmoladą. Albo je croissanta. (2)

_________________________________________________________________________________

E. Beschreibe eine besondere Wurstsorte. Napisz kilka zdań o wybranymgatunku kiełbasy.

 

Wspomnij na przykład o jej wyglądzie, sposobie przygotowania i podawania.

………/3

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

TEST 6

48

F. Übersetze. Przetłumacznajęzykniemiecki.

………/9

1.Nic nie jadam na śniadanie. Piję tylko herbatę lub kawę. (2)

___________________________________________________________________________

2.W restauracji Gourmet jest wiele specjałów. Wezmę filet z ryby. (2)

___________________________________________________________________________

3.Nie lubiÄ™ zupy. Czy nie ma makaronu? (2)

___________________________________________________________________________

4.Wezmę kurczaka z frytkami. A ty co weźmiesz? (2)

___________________________________________________________________________

5.Jakie jest twoje ulubione danie? (1)

___________________________________________________________________________

TEST 6

49

Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum________ ………/40

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A. Wie heißt das auf Deutsch? Vergiss den Artikel nicht.

Przetłumaczna język niemiecki, pamiętając o rodzajnikach.

………/10

dom towarowy: __________________________

kino: __________________________________

piekarnia: ______________________________

kościół: ________________________________

plac zabaw: ____________________________

ratusz: ________________________________

dworzec: _______________________________

rynek: _________________________________

apteka: ________________________________

pomnik: _______________________________

B. Bilde Sätze nach dem Beispiel und benutze dabei die passende Präposition.

Ułóżzdania według przykładu, pamiętając o odpowiednimprzyimku.

………/5

Przykład: der Dom / der Marktplatz.

 Der Dom liegt am Marktplatz.

 

1.das Info-Büro / die Fußgängerzone

 _____________________________________________

2.die Peterskirche / der Diebsturm

 _____________________________________________

3.das Kino / die Altstadt

 _____________________________________________

4.das Musikpavillon / der See

 _____________________________________________

5.die Pizzeria / die Maximilianstraße

 _____________________________________________

C. Ergänze: mit dem, mit der, zum, zur. Uzupełnij zdania.

………/3

1.

Ich fahre ___________ U-Bahn nach Hause. 2. Wie komme ich ___________ Pinakothek?

3.

Fährt dieser Bus ___________ Flughafen? 4. Bitte, fahren Sie mich ___________ Bahnhof.

5.

Der Tourist fährt ___________ Straßenbahn in die Stadt.

6. Fährst du ___________ Taxi?

D. Rekonstruiere den Dialog. Napisz dialog zgodnie z opisem.

………/8

Zapytaj przechodnia o drogÄ™ do ratusza. (1)

___________________________________________________________________________________

 Przechodzień mówi, że ratusz znajduje się na deptaku. Mówi, aby iść cały czas prosto aż do skrzyżowania, następnie skręcić w prawo i iść dalej wzdłuż Bertholdstraße. Następnie należy skręcić w drugą ulicę w lewo, to jest już Rathausstraße. Ratusz znajduje się niedaleko. (4)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Powiedz, że wolałbyś jechać autobusem, tramwajem albo metrem. (2)

___________________________________________________________________________________

Przechodzień radzi, aby pojechać autobusem nr 16 albo metrem, linią nr 4. (1)

E. Was gibt es in deiner Stadt (nicht)? Wo liegt das denn? Erzähle. Napiszkilka zdań o swoim mieście.

Co i gdzie siÄ™ wnim znajduje? Aczego tamnie ma?

………/4

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

TEST 7

50

F.Übersetze. Przetłumacznajęzykniemiecki.

1.Czy w pobliżu jest piekarnia? – Tak, obok apteki. (2)

__________________________________________________________________

2.Jadę na dworzec taksówką albo tramwajem. (2)

__________________________________________________________________

3. Młodzieżowy dom kultury jest na deptaku obok ratusza. (2)

__________________________________________________________________

4.Czy w twoim mieście jest deptak? – Nie, ale jest rynek. (2)

__________________________________________________________________

5.Gdzie mieszkasz? – Mieszkam na Bahnhofstraße przed supermarketem. (2)

__________________________________________________________________

………/10

TEST 7

51

Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum________ ………/36

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A. Ergänze. Uzupełnij zdania.

………/6

1. Brot kaufe ich __________ Bäckerei. 2. Ich möchte joggen, also gehe ich ____________ Park.

3. Wir gehen heute Abend alle ____________ . Kino. 4. Deutsch lerne ich ____________ Sprachschule.

5. Obst und Gemüse kauft Frau Kücholl ____________ Markt. 6. Ich gehe oft ____________ Bioladen.

B. Was gehört wohin? Ordne zu. Przyporządkuj. ………/5

 

 

im Kaufhaus • in der Bäckerei • im Bioladen • in die Boutique • auf den Markt

 

 

auf der Post • vor dem Rathaus • im Restaurant • vor dem Kino • ins Konzert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wo?

 

Wohin?

 

 

 

 

 

 

C. Antworte frei. Odpowiedz na pytania.

………/5

1.Wo finden wir ein Taxi? ___________________________________________________________

2.Wo parkt Herr Meier das Auto? _____________________________________________________

3.Wohin gehen wir heute Abend? _____________________________________________________

4.Wo joggt Frau Weigel? ____________________________________________________________

5.Wohin gehst du so schnell? ________________________________________________________

D. Rekonstruiere den Dialog. Napisz dialog zgodnie z opisem.

………/9

Pytasz przyjaciela, czy ma ochotę pójść wieczorem na dyskotekę. (1)

___________________________________________________________________________________

 On mówi, że nie ma ochoty. Wieczorem jest koncert w Stadthalle. (2)

___________________________________________________________________________________

Pytasz, ile kosztuje bilet (die Eintrittskarte). (1)

___________________________________________________________________________________

Mówi, że kosztuje tylko 10 euro. Proponuje, żebyście się spotkali w centrum przed ratuszem. (2)

___________________________________________________________________________________

Nie zgadzasz się. Proponujesz spotkanie przed supermarketem na Bahnhofstraße o 19.00.

Pytasz, czy pojedziecie autobusem, czy tramwajem. (2)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Mówi, że pojedziecie autobusem nr 20. (1)

___________________________________________________________________________________

E.Stelle das KaDeWe kurz vor. Napiszkilka zdań o domu towarowymKaDeWe.

Wspomnij na przykład o jego położeniu, wielkości i asortymencie.

………/3

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

TEST 8

52

F. Übersetze. Przetłumacznajęzykniemiecki.

………/8

1.Przepraszam, pani Kücholl, kupuje pani warzywa w supermarkecie czy na targu? (2)

_____________________________________________________________________

2.IdÄ™ do apteki, a potem na dworzec. (1)

_____________________________________________________________________

3.Mam ochotę pójść wieczorem do restauracji. Czy idziesz ze mną? (2)

_____________________________________________________________________

4.W młodzieżowym domu kultury jutro wieczorem gra zespół jazzowy z Berlina. (2)

_____________________________________________________________________

5.W KaDeWe artykuły spożywcze znajdują się na 6 piętrze. (1)

_____________________________________________________________________

TEST 8

53

Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum________ ………/32

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A. Setze das passende Verb ein. Wpiszwłaściwe formy podanych czasowników.

………/3

 

 

 

 

 

ausruhen • anrufen • anfangen • zurückkommen • fernsehen • aufstehen

 

 

 

 

 

 

 

1. Um wie viel Uhr _______________ der Unterricht _______ ? 2. Frau Weltz _______________

 

 

jeden Tag um 6 Uhr _______ . 3. Ich nehme mein Handy und _____________ meine Freundin Tina

 

 

_______ . 4. Jeden Tag _____________ ich von 17 bis 19 Uhr _______ . 5. Wann ______________

 

 

du nach Hause _______ ? 6. Ich bin müde und ich ______________ mich ein bisschen _______ .

 

B. Was macht Herr Zidek? Bilde Sätze. Czym zajmujesię pan Zidek?Ułóż zdania.

………/6

1.abholen / die Kinder ____________________________________________________________

2.vorbereiten / das Mittagessen _____________________________________________________

3.aufräumen / die Wohnung _______________________________________________________

4.abwaschen / das Geschirr _______________________________________________________

5.sich ausruhen / nach dem Essen __________________________________________________

6.einkaufen / der Supermarkt ______________________________________________________

C. Trennbar (T) oder untrennbar (U)? Kreuze an und bilde dann Sätze. Czasownik rozdzielnie (T)

czy nierozdzielnie złożony (U)? Zaznacz, a następnie ułóż zdania.

………/5

1.beginnen

T

U ______________________________________________________

 

2.zuhören

T

U ______________________________________________________

 

3.aufwachen

T

U ______________________________________________________

 

4.verstehen

T

U ______________________________________________________

 

5.nachsprechen

T

U ______________________________________________________

 

D. Wie spät ist es? Która jestgodzina? Napiszsłownie.

………/3

8.05

______________________________

10.30

__________________________________

14.35

______________________________

21.50

__________________________________

11.45

______________________________

7.20

__________________________________

E. Wie läuft dein Tag ab? Erzähle. (Schreibe mindestens sechs Sätze.)

Napiszprzynajmniej 6 zdań o swoim dniu.

 

………/6

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

F. Übersetze. Przetłumacznajęzykniemiecki.

………/9

1.Wstaję codziennie o 6.00, ale chciałbym wstawać o 10.00. (2)

______________________________________________________________________

2.Czy chciałbyś wyjść dziś wieczorem? – Nie, nie mam ochoty wychodzić. (2)

_______________________________________________________________________

3.Pan Zidek jest bezrobotny i prowadzi dom. Wykonuje prace domowe. (2)

______________________________________________________________________

4.Po jedzeniu moja mama sprzÄ…ta, a tata zmywa naczynia. A ja oglÄ…dam telewizjÄ™. (3)

______________________________________________________________________

TEST 9

54

Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum________ ………/36

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A. Ergänze die passenden Possessivpronomina. Wpiszwłaściwe zaimkidzierżawcze.

………/4

1. Tina, wie heißen ___________ Eltern? 2. Ich fahre mit ___________ Fahrrad zur Schule.

3. In __________ Freizeit spielt Rita Klarinette. 4. Wir treffen ___________ Freunde im Jugendzentrum. 5. Sind das die Eltern von Timo und Max? Ja, das sind ____________ Eltern. 6. Mit wem sprichst du? Mit ____________ Deutschlehrer? 7. Frau Schulz, was macht eigentlich ____________ Mann?

8. Kinder, habt ihr ____________ Schulsachen dabei?

B. Was brauchen die Leute? Czego potrzebują te osoby?Uzupełnij.

………/5

Przykład: Rita möchte in einem Orchester spielen.

Sie braucht ihre Klarinette.

 

TEST 10

1.

Sebastian möchte fotografieren.

_______________________________________________

2.

Florian möchte im Internet surfen.

_______________________________________________

3.

Steffi möchte Tennis spielen.

_______________________________________________

4.

Marek möchte zu Lena fahren.

_______________________________________________

5.Lena möchte modische Kleider kaufen. _______________________________________________

C. Antworte und verwende dabei Personalpronomina.

Odpowiedznapytania, używając zaimków osobowych.

 

 

………/4

1.Siehst du heute Thomas in der Schule?

Ja,

__________________________________

2.Gehst du mit Martina aus?

Ja,

___________________________________

3.Gehört dieses Handy dir?

Ja,

__________________________________

4.Spielst du mit deinen Freunden Fußball?

Ja,

__________________________________

5.Lädst du alle Klassenkameraden ein?

Ja,

__________________________________

6.Brauchst du heute das Auto?

Ja,

__________________________________

7.Wem gehört dieses Buch? Dem Deutschlehrer?

Ja,

___________________________________

8.Rufst du mich später an?

Ja,

___________________________________

D. Antworte und verwende dabei Personalpronomina.

 

 

Odpowiedznapytania, używając zaimków osobowych.

 

 

………/4

1.Gibst du deiner Schwester dein Handy?

Nein,

_________________________________

2.Gibst du Peter deine E-Mail-Adresse?

Nein,

_________________________________

3.Mutti, kaufst du mir einen neuen Laptop?

Nein,

_________________________________

4.Gibt der Lehrer den Schülern die Tests zurück?

Ja,

___________________________________

E. Stell deinen besten Freund bzw. deine beste Freundin vor.

(Schreibe mindestens sechs Sätze.)

 

 

 

Napiszprzynajmniej 6 zdań o swojej przyjaciółce/swoimprzyjacielu.

 

………/6

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

55

F. Übersetze. Przetłumacznajęzykniemiecki.

………/13

1.Erika, co robisz w wolnym czasie? – W wolnym czasie uprawiam sport. (2)

_______________________________________________________________________

2.Do kogo należyten telefon komórkowy? Timo, czy on należy do ciebie?– Nie, to nie jest mój telefon komórkowy. (3)

_______________________________________________________________________

3.Z kim wychodzisz wieczorem? – Wychodzę z moimi przyjaciółmi. Idziemy do dyskoteki. (3)

_______________________________________________________________________

4.Kogo zapraszasz na przyjęcie? Piotra? – Nie, nie zapraszam go. On jest nudny! (3)

_______________________________________________________________________

5.Czy dasz mi swój długopis? – Tak, chętnie ci go dam. (2)

_______________________________________________________________________

TEST 10

56

Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum________ ………/36

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A. Welches Wort passt in welche Lücke? Vier Wörter passen in keine Lücke.

 

Uzupełnij tekst podanymi wyrazami. Uwaga! Cztery wyrazy nie pasują do żadnej luki.

………/6

Jane kommt (1) ___________ den USA, aber sie (2) ___________ jetzt in Berlin. Sie (3) ___________ nicht sehr gut Deutsch. Deshalb besucht sie einen (4) _________ . Sie (5) ___________später in Deutschland studieren. Sie hat (6) _________ Bruder, John. Er (7) ___________ 22 und (8) _________ Informatik in London. Die (9) _________ von Jane und John (10) __________ in New York. Der Vater (11) _________ als Polizist, die Mutter ist (12) ___________ .

A.

arbeitet

B.

ist

C. mag

D.

einen

E.

aus

F.

möchte

G. in

H.

bei

I.

Lehrerin

J.

spricht

K. studiert

L.

wohnen

M. Kurs

N. ein

O. Eltern

P. wohnt

B. Wie sagt man auf Deutsch? Przetłumacz zdania na język niemiecki.

 

………/20

1. Skąd pochodzi pan Rossi? – On pochodzi z Włoch. (2)

___________________________________________________________________________________

2. Mieszkasz w Monachium czy w Berlinie? (1)

___________________________________________________________________________________

3. Pani Scholz nie jest mężatką, ale ma syna. (2)

___________________________________________________________________________________

4. Lubię zwierzęta. Mam psa i dwa koty. (2)

___________________________________________________________________________________

5. Czy masz rodzeństwo? – Tak, mam brata. On mieszka w Szwajcarii. (3)

___________________________________________________________________________________

6. Kiedy zmarł twój dziadek? (2)

___________________________________________________________________________________

7. Gdzie mieszka twoja ciocia Emma? – W domu jednorodzinnym na wsi. (2)

___________________________________________________________________________________

8.Po południu odrabiam zadania domowe i uczęszczam na kurs komputerowy. (2)

___________________________________________________________________________________

9.Dzień dobry, panie Meier, co u pana słychać? (2)

___________________________________________________________________________________

10. Przepraszam, panie Meier, jest pan Niemcem czy Austriakiem? (2)

___________________________________________________________________________________

ABSCHLUSSTEST

57

C. Richtig oder falsch? Lies den Text und kreuze an.

 

Prawda (R) czy fałsz (F)? Przeczytaj tekst i zakreśl odpowiednio.

………/6

Hallo, ich bin die Marion. Ich bin 16 und wohne mit meiner Schwester Katrin und mit meiner

Mutter in München. Mein Vater wohnt im Moment in Irland.

Er ist Computeranalytiker und er arbeitet für eine Firma in Cork. Er spricht perfekt Englisch. Deshalb hat er diese Stelle bekommen. Er kommt leider nur zweimal im Monat nach Hause zurück.

Meine Schwester mag Tiere sehr, also haben wir viele Tiere zu Hause: einen Hund, zwei Goldfische und einen Hamster. Wir hatten auch einen Kanarienvogel, aber leider ist er letzte Woche gestorben. In meiner Freizeit spiele ich Gitarre. Meine Schwester spielt auch ein Instrument, sie spielt Klarinette. Manchmal spielen wir zusammen. Das macht wirklich Spaß! Meine Mutter kommt aus Südtirol, aus Bozen. Sie ist zweisprachig, d.h. sie spricht perfekt Deutsch und Italienisch. Leider spreche ich nur ein wenig Italienisch.

R F

1.Die Schwester von Marion wohnt in München

2.Der Vater von Marion kommt aus Cork

3.Marion spricht perfekt Englisch

4.Zu Hause hat Marion einen Kanarienvogel.

5.Marion mag Musik.

6.Die Mutter von Marion ist Italienerin.

D. Lies die Sätze 1 bis 8. Höre zuerst den Text ohne zu schreiben. Beim zweiten Hören kreuze dann an. Przeczytaj zdania 1-8. Wysłuchaj najpierw nagrania niczego nie notując. Po drugim wysłuchaniu zakreśl, która

informacja jest prawdziwa (R), a która fałszywa (F).

………/8

 

 

 

 

 

 

 

R

F

 

 

 

 

 

1.Florian hat Geschwister.

2.Die Familie von Florian wohnt in Augsburg.

3.Der Vater von Florian spricht gut Englisch.

4.Der Opa von Florian ist 87 Jahre alt.

5.Der Opa von Florian hat einen Hund.

6.Die Oma von Florian ist 1999 gestorben.

7.Die Mutter von Florian arbeitet den ganzen Tag.

8.Der Bruder von Florian spielt nicht so gern Fußball.

ABSCHLUSSTEST

58

Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum________ ………/36

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A. Welches Wort passt in welche Lücke? Vier Wörter passen in keine Lücke.

 

Uzupełnij tekst podanymi wyrazami. Uwaga! Cztery wyrazy nie pasują do żadnej luki.

………/6

Daniel studiert Informatik (1) ______________ Freien Universität Berlin. Gewöhnlich (2) ________ er um 8 Uhr

_________ . Ohne zu frühstücken fährt er (3) _________ Fahrrad zur Uni. Er trifft sich mit seinen Studienkollegen (4) ___________ Cafeteria und frühstückt. Um 9 Uhr (5) ___________ die Vorlesungen und die Seminare ___________ . Manchmal verbringt Daniel den ganzen (6) ___________ in der Bibliothek. Von 13 bis 14 Uhr macht er (7) ___________ . Er geht mit seinen Freunden (8) ___________ Mensa und sie essen zusammen (9) ___________ . (10) ___________ Mittagspause geht es wieder los. Gegen 17 Uhr (11)

_________ er dann nach Hause _________ . Zweimal die Woche geht er aber direkt (12) ___________

Tennisclub. Abends trifft er sich mit seiner Freundin Tania.

 

A.

im

B.

zu Mittag

C.

an der

D.

mit dem

 

 

E.

in der

F.

Mittagessen

G.

mit der

H.

Vormittag

 

 

I.

in die

J.

steht ... auf

K.

in den

L.

nach der

 

 

M.

fangen ... an

N.

fährt ... zurück

O.

vor die

P.

Mittagspause

 

 

 

 

 

 

B. Wie sagt man auf Deutsch? Przetłumacz zdania na język niemiecki.

 

………/20

1.Gdzie spotkamy siÄ™ dzisiaj wieczorem? Przed kinem? (2)

___________________________________________________________________________________

2.Muzeum jest na deptaku obok ratusza. (2)

___________________________________________________________________________________

3.Jak dojdÄ™ do muzeum? (1)

___________________________________________________________________________________

4.W moim mieście nie ma placu zabaw. (2)

___________________________________________________________________________________

5.Proszę iść cały czas prosto aż do świateł, potem w prawo. (2)

___________________________________________________________________________________

6.Czy masz ochotę pójść do kina? – Nie mam ochoty. Chodźmy raczej na koncert. (3)

___________________________________________________________________________________

7.Co robi się w centrum młodzieżowym? – Tutaj można spotkać dużo ludzi. (2)

___________________________________________________________________________________

8.Odzież męska jest na pierwszym piętrze, a kosmetyki – na parterze. (2)

___________________________________________________________________________________

9.Timo dzwoni do koleżanki, a potem wychodzi. (2)

___________________________________________________________________________________

10.W domu ścielę łóżko i nakrywam do stołu. (2)

___________________________________________________________________________________

ABSCHLUSSTEST

59

C. Richtig oder falsch? Lies den Text und kreuze an.

 

Prawda (R) czy fałsz (F)? Przeczytaj tekst i zakreśl odpowiednio.

………/5

Bernd erzählt:

In unserer Clique sind wir 10 Leute, Jungs und Mädchen, alle um die 14-15 Jahre. Wir wohnen am Stadtrand von Plauen. Das liegt in Sachsen. Wir treffen uns meistens an einer Bushaltestelle. Wir wissen nämlich nicht, wo wir uns sonst treffen können. In unserem Stadtviertel gibt es zwar ein Jugendzentrum, aber keiner von uns geht hin. Dort kann man nur Tischtennis oder Billard spielen.

Das ist todlangweilig! Manchmal treffen wir uns auf dem Platz vor einem Einkaufs-zentrum und dort fahren wir Skateboard oder wir skaten. Problematisch wird bei schlechtem Wetter, vor allem wenn es regnet. Dann bleiben wir zu Hause, oder wir treffen uns in einem Kaufhaus. Warum gibt es in diesem Stadtviertel keine Freizeiträume für uns Jugendliche? Für die Kleinkinder gibt es Spielplätze, aber

für uns nichts. Was wir brauchen ist ein Raum, wo man zusammensitzen und reden kann.

R F

1.In der Clique von Bernd sind 14-15 Jungs und Mädchen.

2.

Bernd trifft sich mit seinen Freunden im Jugendzentrum.

 

 

3.

Bernd und seine Freunde fahren Skateboard vor einem Einkaufszentrum.

 

 

4.

Beim schlechten Wetter gehen alle ins Jugendzentrum.

 

 

5.

Am Stadtrand von Plauen gibt es viele Spielplätze.

D. Lies die Sätze 1 bis 9. Höre zuerst den Text ohne zu schreiben. Beim zweiten Hören kreuze dann an. Przeczytaj zdania 1-9. Wysłuchaj najpierw nagrania niczego nie notując. Po drugim wysłuchaniu zakreśl,

która informacja jest prawdziwa (R), a która fałszywa (F).

………/9

 

 

R

F

 

 

 

 

 

 

1.Johannes steht um 7.45 Uhr auf.

2.

Johannes hat jeden Tag sechs Stunden Unterricht.

 

 

3.

Johannes bleibt normalerweise bis 13.15 Uhr in der Schule.

 

 

4.

Mittwochs bleibt Johannes auch nachmittags in der Schule.

 

 

5.

Johannes isst allein zu Mittag, denn seine Mutter ist nicht zu Hause.

 

 

6.

Nach dem Essen sieht Johannes bis 15.30 Uhr fern.

 

 

7.

Johannes hat jeden Tag viele Hausaufgaben auf.

 

 

8.

Um 19 Uhr sieht Johannes fern.

 

 

9.

Johannes isst um 18.30 Uhr mit seiner Familie zu Abend.

ABSCHLUSSTEST

60

Test 1

A.

ich heiße, bin, möchte; du spielst, wohnst, heißt, bist; er/sie/es wohnt, ist, möchte, surft, heißt

B.

1.Wer bist du?

2.Wie alt bist du?

3.Wo wohnst du?

4.Wo liegt Hanau?

5.Was möchtest du werden?

C.

Daniel, wo wohnst du?



Ich wohne in Augsburg. Das liegt in der Nähe von München.

Daniel, wie alt bist du?  Ich bin 14.

Ich bin auch 14.

 Daniel, spielst du gern Fußball?

Ja, und ich möchte Fußballspieler werden. Und du?  Was möchtest du werden?

Ich möchte Manager werden.  Tschüs, Marek.

D.

Das ist Lukas. Er wohnt in München. Er ist 16. Er spielt Fußball und möchte Fußballspieler werden. Das ist Sarah. Sie wohnt in Freising. Sie ist 16. Sie spielt Flöte und mag Musik. Sie möchte Musiklehrerin werden. Das ist Julia. Sie wohnt in Freising. Sie ist 16. Sie mag Englisch und reist gern. Sie möchte Lehrerin oder Reiseleiterin werden. Das ist Florian. Er wohnt in München. Er ist 17. Er surft gern im Internet und schickt viele E-Mails. Er möchte Informatiker werden.

E.

1. Heißt du Petra? – Nein, ich heiße Karin; 2. Wie alt ist Lukas? 17? – Nein, er ist 16 Jahre alt; 3. Ich heiße Tina, ich spie-le Tennis, spiele Flöte und mag Musik; 4. Wo liegt Freising? – Freising liegt in Süddeutschland, in der Nähe von München.

Test 2

A.

1. spielt; 2. studiert; 3. springt; 4. dreht; 5. gibt; 6. probiert

B.

1.Woher kommt Małysz?

2.Wo wohnt Zidane?

3.Spricht Ramazzotti Deutsch?

4.Welche Sprachen spricht Isabelle?

5.Was macht Julia Roberts?

6.Wer wohnt in Monte Carlo?/Wo wohnt Naomi?

C.

Daniel, sprichst du Deutsch?

 Natürlich spreche ich Deutsch. Ich bin Österreicher.

Und woher kommst du?  Ich komme aus Reutte. Und wo liegt das denn?

 Das liegt in Tirol, in der Nähe von Innsbruck. Wohnst du auch in Reutte?

 Nein, ich wohne in München.

D.

1.Marie Claire ist Französin. Sie spricht Französisch;

2.Carmen ist Spanierin. Sie spricht Spanisch; 3. Katarzyna ist Polin. Sie spricht Polnisch; 4. Fatima ist Türkin. Sie spricht Türkisch; 5. James ist Engländer. Er spricht Englisch;

E.

1. Ich komme aus Polen, aus Stettin; 2. Ich spreche Polnisch, Deutsch und ein wenig Englisch; 3. Er gibt Konzerte;

4. In Frankreich, in der Schweiz und in Belgien spricht man Französisch.

F.

1. Ich heiße Justine und komme aus der Schweiz. 2. Ich spreche Deutsch aber meine Muttersprache ist Französisch. 3. Herr Meier ist Deutscher, aber er wohnt in Österreich.

Test 3

A.

1. unterrichtet; 2. bleiben; 3. macht; 4. machen; 5. höre; 6. lesen; 7. besucht; 8. Gehst

B.

1. Wie heißt eure Schule? 2. Wie viele seid ihr in der Klasse? 3. Wer ist Herr Müller? 4. Was macht ihr am Nachmittag? 5. Wie lange bleibt ihr in der Schule?

C.

Sind Sie Frau Scholz?  Ja, ich bin Frau Scholz.

Frau Scholz, was unterrichten Sie?

 Ich unterrichte Deutsch in der Klasse 10A.

Und wie sind die Schüler und Schülerinnen?  Sie sind nett und sympathisch.

Frau Scholz, was machen Sie in Ihrer Freizeit?  Ich lese und schreibe E-Mails.

57

D.

Das sind Tina und Regina. Sie sind Schülerinnen. Sie sind 16 Jahre alt und wohnen in Lübeck. Sie besuchen die Thomas- Mann-Schule. Sie sind in der Klasse 10B. Sie lernen gern Englisch und Biologie. Am Nachmittag lernen sie Informatik und Musik.

E.

1. Mein Mathelehrer heißt Nowak; 2. Frau Schneider, sind Sie verheiratet? Haben Sie Kinder? 3. Ich bleibe bis 16 Uhr in der Schule; 4. Rita, wie ist deine Handynummer? 5. Ich esse in der Schule, es gibt eine Mensa.

Test 4

A.

1. seid; 2. wohnen; 3. hast; 4. bin, habe; 5. Hast, möchte; 6. heißen

B.

1.Hast du Geschwister?

2.Hast du eine Schwester?

3.Wer ist das?

4.Wie heißt deine Mutter?

5.Wer ist Trixi?

6.Hast du einen Hund?

C.

1. eine; 2. einen; 3. einen; 4. eine, einen, ein; 5. einen, eine

D.

Przykładowe rozwiązanie: Meine Oma heißt Wiktoria und ist 70 Jahre alt. Mein Opa Józef ist leider schon gestorben. Mein Vater Tomasz ist 44 Jahre alt. Meine Mutter heißt Ewa. Sie ist 41 Jahre alt. Ich bin Einzelkind, aber ich möchte so

gerne einen Bruder haben. Wir wohnen in Leszno. Wir haben einen Hund. Er heißt Łobuz.

E.

zwei Brüder, Hunde, Tanten, Schwestern, Opas, Katzen, Kaninchen, Fische

F.

1. Ich bin Einzelkind, aber ich möchte so gern einen Bru-der haben; 2. Robert, wie heißt die Schwester von Patrick? 3. Adam, wer ist das? Das ist der Schuldirektor. 4. Die Tante von Lukas wohnt in Berlin; 5. Ich habe einen Hund und eine Schildkröte. Der Hund heißt Black und die Schildkröte – Schili.

Test 5

A.

das Wohnzimmer, die Küche, das Schlafzimmer, das Arbeits- zimmer, das Bad, der Garten, der Balkon, die Wohnung

B.

Ich wohne im Zentrum von Lübeck. Wir haben eine 3-Zimmer- Wohnung. Sie ist groß und gemütlich. Sie gefällt mir sehr. Die Wohnung liegt im zweiten Stock. Sie hat einen kleinen Balkon. Ich habe leider kein Zimmer für mich allein, leider teile ich das Zimmer mit meinem Bruder.

C.

Hallo, Tina, komm rein. Wie geht’s?

 Gut, danke. Deine Wohnung ist schön und gemütlich. Danke. Das ist mein Zimmer. Wie gefällt es dir?



Es ist sehr groß. Ich möchte auch ein Zimmer für mich allein haben. Leider teile ich das Zimmer mit meiner Schwester.

D.

Przykładowe rozwiązanie:

1.Mein Haus liegt in Oborniki ÅšlÄ…skie.

2.Mein Haus ist 120 m2 groß. Es hat vier Zimmer, eine Küche und ein Bad.

3.Mein Zimmer ist groß, hell und schön.

4.In meinem Zimmer habe ich ein Bett, einen Schreib-tisch, einen Sessel und einen Kleiderschrank.

5.In meinem Zimmer lese ich Bücher, höre Musik und mache Hausaufgaben.

6.Mein Zimmer gefällt mir sehr gut. Ich finde mein Zimmer fantastisch.

E.

Dieses Reihenhaus liegt in Lindau, direkt am See. Das Haus ist 142 m2 groß und hat vier Zimmer, eine Küche, einen Hobbyraum, einen Keller und eine Garage. Das Haus hat auch einen Garten. Die Miete kostet 880 Euro pro Monat.

F.

1.Hallo, Petra. Wie geht’s dir? – Leider nicht sehr gut.

2.Das ist mein Schreibtisch, aber er gefällt mir nicht so gut. Er ist klein.

58

Test 6

A.

der Fisch; der Käse; das Brötchen; das Gemüse; der Schweinebraten; das Schnitzel; die Würstchen; die Nudeln; das Bier; die Eier

B.

1. Der, den 2. die, der 3. Ein, einen 4. einen, ein 5. einen, ein

C.

1. isst, esse 2. Magst, esse/mag 3. isst 4. nehme/esse, Nimmst/Isst 5. Möchten 6. essen, esst

D.

Magst du Käse?

 Nein, ich esse keinen Käse. Ich mag keinen Käse. Was ist dein Lieblingsessen?

Mein Lieblingsessen ist Schnitzel mit Pommes. Aber meine Mutter sagt, das ist nicht sehr gesund.

Und was isst du zum Frühstück?

Zum Frühstück trinke ich einen Milchkaffee und esse ein Brötchen mit Butter und Marmelade. Oder ich esse ein Croissant.

E.

Przykładowe rozwiązanie: Die Thüringer

Bratwurst ist 15-20 Zentimeter lang. Sie schmeckt am besten in einem Brötchen mit Senf oder Ketchup dazu.

F.

1.Zum Frühstück esse ich nichts. Ich trinke nur einen Tee oder einen Kaffee.

2.Im Restaurant „Gourmet“ gibt es viele Spezialitäten. Ich

nehme ein Fischfilet.

3.Ich mag keine Suppe. Gibt es keine Nudeln?

4.Ich nehme Hähnchen mit Pommes. Und was nimmst du?

5.Was ist dein Lieblingsessen?

Test 7

A.

das Kaufhaus; die Bäckerei; der Spielplatz; der Bahnhof; die Apotheke; das Kino; die Kirche; das Rathaus; der Marktplatz; das Denkmal

B.

1. Das Info-Büro liegt in der Fußgängerzone.

2.Die Peterskirche liegt neben dem Diebsturm.

3.Das Kino liegt in der Altstadt.

4.Das Musikpavillon liegt am See.

5.Die Pizzeria liegt in der Maximilianstraße.

C.

1. mit der 2. zur 3. zum 4. zum 5. mit der 6. mit dem

D.

Entschuldigen Sie bitte, wie komme ich zum Rathaus?

Das Rathaus liegt in der Fußgängerzone. Gehen Sie immer geradeaus bis zur Kreuzung, dann (nach) rechts, die Bertholdstraße entlang. Nehmen Sie dann die zweite Straße links, das ist die Rathausstraße. Das Rathaus ist nicht weit weg.

Aber ich möchte mit dem Bus, mit der Straßenbahn oder mit der U-Bahn zum Rathaus (dorthin) fahren.

Dann nehmen Sie den Bus Nummer 16 oder die U-Bahn- Linie 4.

E.

Przykładowe rozwiązanie: Ich meiner Stadt gibt es z.B. eine Bibliothek. Sie liegt neben dem Rathaus am Rathausplatz. In meiner Stadt gibt es aber kein Theater und kein Kino.

F.

1.Gibt es eine Bäckerei hier in der Nähe? – Ja, neben der Apotheke.

2.Ich fahre mit dem Taxi oder mit der Straßenbahn zum

Bahnhof.

3.Das Jugendzentrum liegt in der Fußgängerzone neben dem Rathaus.

4.Gibt es eine Fußgängerzone in deiner Stadt? – Nein, aber

es gibt einen Marktplatz.

5. Wo wohnst du? – Ich wohne in der Bahnhofstraße vor dem Supermarkt.

Test 8

A.

1. in der 2. in den 3. ins 4. in der 5. auf dem 6. in den

B. Wo?: im Kaufhaus, in der Bäckerei, im Bioladen, auf der Post, vor dem Rathaus, im Restaurant, vor dem Kino Wohin?: in die Boutique, auf den Markt, ins Konzert

C. Przykładowe rozwiązanie: 1. Vor dem Theater. 2. Vor dem Hotel. 3. Ins Theater. 4. Im Park. 5. In den Supermarkt.

D.

Stefan, hast du Lust, heute Abend in die Disco zu gehen?

 Nein, ich habe keine Lust. Heute Abend gibt es ein Konzert in der Stadthalle.

59

Was kostet die Eintrittskarte?

Sie kostet nur 10 Euro. Also, treffen wir uns im Zentrum vor dem Rathaus.

Nein, nicht vor dem Rathaus. Treffen wir uns um 19 Uhr vor dem Supermarkt in der Bahnhofstraße. Fahren wir mit dem Bus oder mit der Straßenbahn?

Wir fahren mit dem Bus Nummer 20.

E.

Przykładowe rozwiązanie: Das KaDeWe ist das größte Kaufhaus Europas und liegt in Berlin. Im KaDeWe arbeiten 2400 Personen. Im KaDeWe kann man über 380.000 Artikel kaufen. Das KaDeWe hat 6 Etagen. In der 6. Etage findet man Delikatessen aus der ganzen Welt.

F.

1.Entschuldigen Sie bitte, Frau Kücholl, kaufen Sie Gemüse im Supermarkt oder auf dem Markt?

2.Ich gehe in die Apotheke und dann zum Bahnhof.

3.Ich habe Lust, heute Abend ins Restaurant zu gehen. Kommst du mit?

4.Im Jugendzentrum spielt morgen Abend eine Jazz-Band

aus Berlin.

5. Im KaDeWe sind die Lebensmittel in der 6. Etage.

Test 9

A.

1. fängt … an 2. steht … auf 3. rufe … an 4. sehe … fern 5. kommst … zurück 6. ruhe … aus.

B.

1.Er holt die Kinder ab.

2.Er bereitet das Mittagessen vor.

3.Er räumt die Wohnung auf.

4.Er wächst das Geschirr ab.

5.Er ruht sich nach dem Essen aus.

6.Er kauft in dem Supermarkt ein.

C. Przykładowe rozwiązanie:

1.(U) Wann beginnt die Schule?

2.(T) Hör aufmerksam zu!

3.(T) Ich wache um 6 Uhr auf.

4.(U) Ich verstehe nicht.

5.(T) Sprich die Sätze nach!

D.

8.05: fünf nach acht; 10.30: halb elf; 14.35: fünf nach halb drei; 21.50: zehn vor zehn; 11.45: Viertel vor zwölf; 7.20: zehn vor halb acht.

E.

Przykładowe rozwiązanie: Ich stehe um 7 Uhr auf, ich frühstücke und fahre mit dem Bus zur Schule. Der Unterricht fängt um 8 Uhr an. Ich bleibe bis 13.30 in der Schule. Dann komme ich nach Hause zurück und esse mit meiner Mutti zu Mittag. Am Nachmittag lerne ich für die Schule. Um 17 Uhr sehe ich fern oder ich rufe meine Freundin an. Wir essen um 19 Uhr zu Abend. Um 22 Uhr gehe ich dann schlafen.

F.

1.Ich stehe jeden Tag um 6 Uhr auf, aber ich möchte um 10 Uhr aufstehen.

2.Möchtest du heute Abend ausgehen? – Nein, ich habe

keine Lust auszugehen.

3.Herr Zidek ist arbeitslos und arbeitet als Hausmann. Er macht den Haushalt.

4.Nach dem Essen räumt meine Mutter auf und mein Vater

wäscht das Geschirr ab. Und ich sehe fern.

Test 10

A.

1. deine 2. meinem 3. ihrer 4. unsere 5. ihre 6. deinem 7. Ihr 8. eure

B.

1.Er braucht seinen Fotoapparat.

2.Er braucht seinen Computer/Laptop.

3.Sie braucht ihren Tennisschläger.

4.Er braucht sein Fahrrad.

5.Sie braucht ihren Modekatalog.

C.

1.Ja, ich sehe ihn.

2.Ja, ich gehe mit ihr aus.

3.Ja, es gehört mir.

4.Ja, ich spiele mit ihnen.

5.Ja, ich lade sie alle ein.

6.Ja, ich brauche es.

7.Ja, es gehört ihm.

8.Ja, ich rufe dich später an.

D.

1.Nein, ich gebe es ihr nicht.

2.Nein, ich gebe sie ihm nicht.

3.Nein, ich kaufe ihn dir nicht.

4.Ja, er gibt sie ihnen zurück.

60

E.

Przykładowe rozwiązanie: Ich habe viele Freunde, aber mein bester Freund ist Thomas. Ich finde ihn sehr sympathisch und extravagant. Er hat viel Freizeit. Er lernt nämlich wenig für die Schule. In seiner Freizeit spielt er Fußball oder surft im Internet. Er bekommt oft schlechte Noten, aber seine Eltern sind nicht streng oder autoritär. Ich spiele oft mit ihm.

F.

1.Erika, was machst du in deiner Freizeit? – In meiner Freizeit treibe ich Sport.

2.Wem gehört dieses Handy? Gehört es dir, Timo? – Nein,

das ist nicht mein Handy.

3.Mit wem gehst du heute Abend aus? – Ich gehe mit meinen Freunden aus. Wir gehen in die Disco.

4.Wen lädst du zur Party ein? Peter? – Nein, ihn lade ich

nicht ein. Er ist so langweilig!

5. Gibst du mir deinen Kugelschreiber, bitte? – Ja, ich gebe ihn dir gern.

61

Abschlusstest 1A

A.

1E, 2P, 3J, 4M, 5F, 6D, 7B, 8K, 9O, 10L, 11A, 12I

B.

1.Woher kommt Herr Rossi? – Er kommt aus Italien.

2.Wohnst du in München oder in Berlin?

3.Frau Scholz ist nicht verheiratet, aber sie hat einen Sohn.

4.Ich mag Tiere. Ich habe einen Hund und zwei Katzen.

5.Hast du Geschwister? – Ja, ich habe einen Bruder. Er wohnt in der Schweiz.

6.Wann ist dein Opa gestorben?

7.Wo wohnt deine Tante Emma? – In einem Einfamilienhaus auf dem Lande.

8.Nachmittags mache ich Hausaufgaben und besuche einen Informatikkurs.

9.Guten Tag, Herr Meier, wie geht’s Ihnen?

10.Entschuldigen Sie bitte, Herr Meier, sind Sie

Deutscher oder Österreicher?

C.

1R, 2F, 3F, 4F, 5R, 6R

D.

1R, 2F, 3R, 4F, 5R, 6R, 7F, 8F

Transkrypcja:

Die Familie von Florian

Und du bist der Florian, oder?  Ja, der bin ich.

Sag mal, Florian, wie viele Personen seid ihr zu Hause?

Wir sind fünf Personen: meine Eltern, mein Bruder Michael, mein Opa und ich.

Und ihr wohnt hier in Frankfurt, nicht wahr?

Ja, wir wohnen jetzt in Frankfurt, aber wir sind nicht von hier. Wir kommen nämlich aus Augsburg. Das

liegt nicht weit weg von München.

Ach, so. Und was macht eigentlich dein Vater hier in Frankfurt?

Er hat eine neue Stelle als Bankangestellter gefunden, und zwar bei der United Bank. Wir sind also alle hier-her gezogen ...

United Bank ... das ist eine englische Bank, oder?  Ja, der Hauptsitz von der Bank ist in London.

Und spricht dein Vater Englisch?  Ja, und sehr gut sogar!

Florian, du hast gesagt, dein Opa wohnt auch bei euch. Wie alt ist er eigentlich?

Er ist 78, aber er ist noch aktiv, dynamisch und rüstig. Er arbeitet im Garten, geht mit seinem Hund spazieren, spielt Klavier ... Seine Frau, d.h. meine Oma, ist 1999 gestorben.

Und was macht deine Mutter?

Sie hat einen Teilzeitjob in einem Büro. Sie arbeitet also nur vormittags von 8 bis 12. Nachmittags ist sie immer zu Hause.

Und dein Bruder Michael? Ist er jünger oder älter als du?

 Er ist 2 Jahre jünger als ich, er ist erst 13. Und versteht ihr euch gut?

Ja, wir haben gemeinsame Hobbys, Fußball z.B. Wir gehen oft zusammen spielen. Und wir sind natürlich beide Fans von FC Bayern!

62

Abschlusstest 1B

A.

1C, 2J, 3D, 4E, 5M, 6H, 7P, 8I, 9B, 10L, 11N, 12K

B.

1.Wo treffen wir uns heute Abend? Vor dem Kino?

2.Das Museum liegt in der Fußgängerzone neben dem Rathaus.

3.Wie komme ich zum Museum?

4.In meiner Stadt gibt es keinen Spielplatz.

5.Gehen Sie immer geradeaus bis zur Ampel, dann rechts.

6.Hast du Lust ins Kino zu gehen? – Nein, ich habe keine Lust. Gehen wir lieber ins Konzert.

7.Was macht man im Jugendzentrum? – Hier trifft man viele Leute.

8.Die Herrenbekleidung ist in der ersten Etage, und die Kosmetikprodukte – im Erdgeschoss.

9.Timo ruft seine Freundin an und dann geht er weg.

10.Zu Hause mache ich das Bett und decke den Tisch.

C.

1F, 2F, 3R, 4F, 5R

D.

1F, 2F, 3R, 4F, 5R, 6F, 7F, 8R, 9F

Transkrypcja:

Johannes Tagesablauf

Sag mal, Johannes, um wie viel Uhr stehst du gewöhnlich auf?

Sehr früh, denn der Unterricht fängt schon um 7.45 (Viertel vor acht) an. In der ersten Stunde haben wir dreimal die Woche Mathe. Das finde ich blöd, denn wir sind alle in der Klasse noch nicht ganz wach ...

Und wie viele Stunden Unterricht hast du jeden Tag?

Ich habe sechs Stunden Unterricht, mittwochs und donnerstags sieben Stunden. Insgesamt habe ich also 32 Stunden die Woche.

Und bis wann bleibst du in der Schule?

Normalerweise gehe ich um 13.15 wieder nach

Hause. Mittwochs und donnerstags erst um 14 Uhr. Gibt es keinen Unterricht oder andere Aktivitäten am Nachmittag?

Doch! Es gibt z.B. die Möglichkeit, in der Schulband zu spielen. Aber ich spiele leider kein Instrument. Oder man kann in dem Informatikkurs lernen, wie man z.B. eine eigene Homepage gestaltet. Was ich aber schon kann. Also gehe ich nach dem Unterricht direkt nach Hause.

Isst du allein zu Mittag?

Ja, denn meine Mutter arbeitet in einem Büro und kommt erst um 16 Uhr nach Hause zurück. Also mache ich mir etwas zu essen. Später schalte ich den Computer an, checke meine E-Mails, surfe eine halbe Stunde im Internet, so bis 15.30.

Hast du viele Hausaufgaben?

Nein, nicht viele: Eine Stunde reicht, denn in mehr

als drei Fächern muss ich selten was machen. Ich sehe, du bist sehr beschäftigt, Johannes. Hast du keine Zeit zum Fernsehen?

Ach, das Nachmittagsprogramm im Fernsehen ist uninteressant. Aber die Nachrichten um 19 Uhr im ZDF sind ein Fixpunkt in meinem Tagesablauf.

Und wann wird bei dir zu Abend gegessen?

Also, mein Vater kommt meistens um 18.30 nach Hause zurück. Abendessen ist um 19.30. Und dann, gegen 21.30 gehe ich schlafen.

63