Share PDF

Search documents:
  Report this document  
    Download as PDF   
      Share on Facebook

R A P O R T

privind desfaurarea lucrarilor edintei Colegiului Prefectural al judetului Vaslui din data de 28.07.2011

Ordinea de zi:

1.Raport privind situatia la examenele nationale 2011 (evaluare nationala si bacalaureat). Raport partial privind situatia posturilor titularizabile si netitularizabile.

Prezinta dna. Mihaela Cososchi – Inspector scolar general al Inspectoratului Scolar Judetean Vaslui.

2.Raport de activitate privind realizarea indicatorilor programati la semestrul I 2011.

Prezinta dl. Dumitru Popoiu - Director al Directiei Silvice Vaslui.

3.Accesul, circulatia si desfasurarea diferitelor activitati in apropierea fasiei de protectie a frontierei de stat, precum si intre aceasta si linia de frontiera

Prezinta dl. Ioan Iacob – Sef birou CIT, Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontiera

Vaslui.

4. Diverse. Participantii la dezbateri

La lucrarile edintei din data de 28 iulie 2011 au participat membrii Colegiului Prefectural, stabiliti prin Ordin al Prefectului, împreuna cu reprezentanti ai mass media judetene. Au lipsit nemotivat de la sedinta urmatorii: Virgil Cadar - Director adjunct al Oficiului Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala i Pescuit, Florin Chiriac - Director Autoritatea Rutiera Româna - Agentia Vaslui si Gicu Maftei - ef sectie- Drumuri Nationale Bîrlad.

edinta este deschisa de catre dl Prefect Szekely Levente Csaba, care aminteste ca data de 29 iulie este declarata ziua imnului national al Romaniei si, deoarece piata civica a municipiului Vaslui este in reparatie ( unde, de obicei, au loc manifestarile de acest gen ), propune ca in cadrul sedintei colegiului sa fie marcata aceasta zi. Da cuvantul domnului Teofil Costin, Comandantul Centrului Militar Judetean Vaslui, care prezinta cadrul legal si un scurt istoric al imnului national. Se intoneaza apoi, in cadru solemn, imnul national al Romaniei.

In continuare dl Prefect da cuvantul doamnei Mihaela Cososchi - Inspector scolar general al Inspectoratului colar Judetean Vaslui pentru prezentarea punctului 1 de pe Ordinea de zi.

Punctul 1 pe Ordinea de zi, Raport privind situatia la examenele nationale 2011

(evaluare nationala si bacalaureat). Raport partial privind situatia posturilor titularizabile si netitularizabile, este prezentat de doamna Mihaela Cososchi - Inspector scolar general al Inspectoratului colar Judetean Vaslui

D-na Mihaela Cososchi:

EVALUAREA NATIONALA A ELEVILOR CLASEI A VIII-A ÃŽN ANUL COLAR 2010-2011

În anul colar 2010-2011, Evaluarea Nationala a elevilor clasei a VIII-a s-a desfaurat în concordanta cu O.M.E.C.T.S. nr. 4801/31.08.2010, respectându-se Metodologia de organizare i desfaurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a i procedurile elaborate de M.E.C.T.S.

Elevii existenti la începutul anului colar 2010-2011, în unitatile colare din judetul Vaslui au fost în numar de 6243 i au ramas la sfâr itul anului colar 6208. Dintre ace tia, în sesiunea 2011, s-au înscris la evaluarea nationala 5835 de candidati. S-au prezentat la evaluare, la disciplina limba i literatura româna, un numar de 5590 de candidati, repreznetând un procent de 95,80%, iar la matematica au fost prezenti 5584, reprezentând un procent de 95,69%.

Unii elevi s-au prezentat la o singura proba, preferential, dupa cum urmeaza:

 

Disciplina de examen

 

 

Numar de

elevi

Numar de

elevi

Neprezentati/Absenti

 

 

 

 

înscri i

 

 

prezenti

 

 

 

 

 

Limba i literatura româna

 

 

5835

 

 

 

5590

 

 

 

245

 

 

Matematica

 

 

5835

 

 

5584

 

 

251

 

În judetul Vaslui, au fost constituite 28 de centre de comunicare i fiecare unitate colara în care s-au sustinut probele scrise a fost arondata centrului de comunicare cel mai apropiat. Unitatilecolare care s-au constituit în centre de comunicare sunt urmatoarele:

Nr. crt.

Unitatea colara centru de comunicare

 

Numar

de

coli

 

 

 

arondate

 

 

1.

coala cu clasele I-VIII nr. 1 Vaslui

 

6

 

 

 

 

2.

coala cu clasele I-VIII nr. 4 Vaslui

 

7

 

 

 

 

3.

coala cu clasele I-VIII nr. 5 Vaslui

 

8

 

 

 

 

4.

coala cu clasele I-VIII nr. 6 Vaslui

 

5

 

 

 

 

5.

coala cu clasele I-VIII nr. 8 Vaslui

 

5

 

 

 

 

6.

coala cu clasele I-VIII nr. 9 Vaslui

 

8

 

 

 

 

7.

coala cu clasele I-VIII nr. 1 Bârlad

 

3

 

 

 

 

8.

coala cu clasele I-VIII nr. 8 Bârlad

 

4

 

 

 

 

9.

coala cu clasele I-VIII nr. 9 Bârlad

 

6

 

 

 

 

10.

coala cu clasele I-VIII nr. 10 Bârlad

 

6

 

 

 

 

11.

coala cu clasele I-VIII nr. 11 Bârlad

 

3

 

 

 

 

12.

coala cu clasele I-VIII nr. 1 Hu i

 

8

 

 

 

 

13.

coala cu clasele I-VIII nr. 2 Hu i

 

10

 

 

 

14.

coala cu clasele I-VIII nr. 3 Hu i

 

7

 

 

 

 

15.

Grupul colar Agricol Murgeni

 

9

 

 

 

 

16.

coala cu clasele I-VIII Negre ti

 

8

 

 

 

 

17.

coala cu clasele I-VIII Dele ti

 

5

 

 

 

 

18.

coala cu clasele I-VIII Laza

 

5

 

 

 

 

19.

coala cu clasele I-VIII Vladia

 

3

 

 

 

 

20.

coala cu clasele I-VIII Ivane ti

 

5

 

 

 

 

21.

coala Codae ti

 

9

 

 

 

 

22.

coala cu clasele I-VIII Tutova

 

7

 

 

 

 

23.

coala cu clasele I-VIII Gara Banca

 

8

 

 

 

 

24.

coala cu clasele I-VIII Bacani

 

5

 

 

 

 

25.

Grupul colar Agricol Puie ti

 

11

 

 

 

26.

coala cu clasele I-VIII Zorleni

 

3

 

 

 

 

27.

coala cu clasele I-VIII Lunca Banului

 

3

 

 

 

 

28.

coala cu clasele I-VIII Berezeni

 

4

 

 

 

 

Centrele de examen, respectiv unitatile colare de nivel gimnazial, au fost arondate Centrelor Zonale de Evaluare, în a a fel încât numarul de lucrari sa fie repartizat echilibrat. La nivelul judetului Vaslui s-au organizat 11 Centre de evaluare, dupa cum urmeaza :

Nr.

Unitatea colara centru zonal de

crt

evaluare

1

Colegiul Economic “A. Rugina” Vaslui

 

 

2

Grup colar Industrial “ t. Procopiu”

 

Vaslui

3

Liceul Teoretic “Emil Racovita” Vaslui

 

 

4

Liceul Teoretic “Mihail Kogalniceanu”

 

Vaslui

5

Colegiul Tehnic “Al. I. Cuza” Bârlad

6

Colegiul National “Gh. Ro ca Codreanu”

 

Bârlad

7

coala cu clasele I-VIII nr. 9 Bârlad

8

Liceul Pedagogic “Al. Vlahuta” Bârlad

9

Colegiul Agricol “D. Cantemir” Hu i

10

Colegiul National “Cuza Voda” Hu i

11

Grupul colar Industrial “N. Iorga”

 

Negre ti

Comisia Judeteana i ISJ Vaslui au solicitat, prin adresa nr. 2173/15.06.2011, sprijinul organelor abilitate pentru asigurarea securitatii examenului, dupa cum urmeaza:

-pentru transportul lucrarilor scrise de la unitatile de învatamânt în care s-au sustinut probele scrise la centrele zonale de evaluare: Inspectoratul Judetean de Politie Vaslui;

-pentru asigurarea ordinii i securitatii în unitatile de învatamânt în care s-au sustinut probele scrise precum i în centrele de evaluare: Inspectoratul Judetean de Jandarmi Vaslui.

Transportul lucrarilor de la unitatile de învatamânt în care s-au sustinut probele scrise la centrele zonale de evaluare s-a efectuat în conditii de deplina securitate, membrii comisiilor fiind însotiti de agenti de politie. Au fost înaintate de catre I J Vaslui adrese, solicitând sprijinirea, prin masuri specifice, a desfaurarii evaluarii nationale, Primariilor, Inspectoratului Judetean de Politie, Directiei Judetene de Sanatate, prin intermediul Consiliului Judetean, Inspectoratului Judetean de Jandarmi, Societatii E-ON – Electrica Vaslui, RCS-RDS Vaslui, Romtelecom etc. Securitatea lucrarilor a fost asigurata în fiecare centru zonal de evaluare prin fi ete metalice cu încuietoare dubla.

În fiecare centru de examen a fost asigurata asistenta medicala specializata cu ajutorul cadrelor medicale i a medicilor din cabinetele colare. Personalul medical a intervenit cu promptitudine în situatiile deosebite în care elevii au avut nevoie de îngrijire specializata. Un caz raportat Comisiei Judetene s-a înregistrat la coala cu clasele I-VIII nr.6 “Mihai Eminescu” Vaslui, o eleva acuzând o stare hipoglicemica imediat dupa predarea lucrarii scrise.

Rezultate

La nivelul judetului Vaslui s-au obtinut, înaintea contestatiilor, urmatoarele rezultate:

Limba i literatura româna

 

Mediu

 

Nr.

 

Nr.elevi

 

Rezultate pe tran e de note. Numar de elevi cu note

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elevi

 

prezenti

 

între:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

înscri i

 

 

 

1-1,99

 

2-2,99

 

3-3,99

 

4-4,99

5-5,99

 

6-6,99

 

7-7,99

 

8-8,99

9-9,99

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban

 

 

2027

 

 

1999

 

 

11

 

 

 

21

 

 

 

67

 

 

 

50

 

 

 

242

 

 

 

310

 

 

 

386

 

 

482

 

 

422

 

 

8

 

 

 

Rural

 

 

3808

 

 

3591

 

 

37

 

 

 

140

 

 

308

 

 

345

 

 

811

 

 

 

744

 

 

 

569

 

 

451

 

 

180

 

 

6

 

 

 

Total

 

 

5835

 

 

5590

 

 

48

 

 

 

161

 

 

375

 

 

395

 

 

1053

 

 

1054

 

 

955

 

 

933

 

 

602

 

 

14

 

 

Matematica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediu

 

Nr.

 

Nr.elevi

 

Rezultate pe tran e de note. Numar de elevi cu note

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elevi

 

prezenti

 

între:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

înscri i

 

 

 

1-1,99

 

2-2,99

 

3-3,99

 

4-4,99

5-5,99

 

6-6,99

 

7-7,99

 

8-8,99

9-9,99

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban

 

 

2027

 

 

2001

 

 

17

 

 

 

 

92

 

 

 

 

231

 

 

258

 

 

 

478

 

 

 

280

 

 

195

 

 

210

 

 

182

 

 

58

 

 

Rural

 

 

3808

 

 

3583

 

 

91

 

 

 

 

274

 

 

 

399

 

 

801

 

 

 

1029

 

 

498

 

 

276

 

 

124

 

 

80

 

 

 

11

 

 

Total

 

 

5835

 

 

5584

 

 

108

 

 

 

366

 

 

 

630

 

 

1059

 

 

1507

 

 

778

 

 

471

 

 

334

 

 

262

 

 

69

 

În procente de promovabilitate, pe discipline, situatia, înainte de contestatii. se prezinta astfel:

-limba i literatura româna – 82,42%

-matematica – 61,26%.

În sesiunea de contestatii au fost reevaluate 177 de lucrari la disciplina limba i literatura româna i 132 de lucrari la matematica. Cu alte cuvinte, au facut obiectul contestatiilor un numar total de 309 lucrari. La disciplina limba i literatura româna, din cele 177 de lucrari, doar 6 aveau note sub 5,00, obtinând note peste 5,00 în urma reevaluarii lucrarilor doar 2 elevi, neinfluentând

procentul de promovabilitate. La matematica, 59 de lucrari aveau note sub 5,00, din acestea doar 9 au obtinut, în urma reevaluarii note peste 5,00, neinfluentând procentul de promovabilitate.

Observatii privind situatiile statistice:

1) Mediile peste 5, în procent de peste 80% la disciplina limba i literatura româna i de peste 60% la matematica sunt reale, reflectând nivelul de pregatire al elevilor i se încadreaza în procentele de promovare pe tara. Rezultatele ar fi putut fi mai bune daca toti factorii implicati, în primul rând elevii i profesorii, în al doilea rând, parintii, ar fi conlucrat mai eficient în pregatirea Evaluarii Nationale.

2)Analizându-se rezultatele sub aspectul calitatii, se observa ca predomina notele între 6 i 8, iar ponderea notelor mari (între 8-9.99) este relativ scazuta, cu precadere la disciplina matematica. Dupa cum se poate constata, 14 elevi au luat note de zece la disciplina limba i literatura româna i 69 de elevi la matematica, pe ansamblu mult sub nivelul Evaluarii Nationale 2010, fapt ce demonstreaza ca nivelul elevilor capabili de performanta este în scadere.

4)Este observabil numarul relativ mare, depaindu-l mult pe cel din anul colar 2009-2010 – 3142 – de elevi care nu au obtinut cel putin media 5 (cu note între 1.00-4.99), pe discipline situatia fiind urmatoarea:

•limba i literatura româna – 979 de elevi;

•matematica – 2163 de elevi.

Explicatiile sunt nivelul scazut de pregatire al elevilor, cu precadere în unele coli din mediul rural, unde nu exista profesori calificati, sau sunt slab pregatiti sub raport tiintific i metodic; existenta unui numar relativ mare de cadre didactice debutante; colile unde fluctuatia cadrelor didactice este mare; dezinteresul evident al elevilor i al parintilor acestora pentru învatatura.

ÃŽn aceste conditii, rezultatele la admitere, la nivelul judetului Vaslui, sunt urmatoarele:

 

Total

 

Medii

 

5.00-

 

 

5.50-

 

 

6.00-

 

 

6.50-

 

 

7.00-

 

 

7.50-

 

 

8.00-

 

 

8.50-

 

 

9.00-

 

 

9.50-

 

 

 

 

absolventi

 

< 5,00

 

 

5.49

 

 

5.99

 

 

6.49

 

 

6.99

 

 

7.49

 

 

7.99

 

 

8.49

 

 

8.99

 

 

9.49

 

 

9.99

 

 

 

 

5570

 

 

295

 

 

 

387

 

 

 

593

 

 

 

761

 

 

 

745

 

 

 

711

 

 

 

603

 

 

 

532

 

 

 

421

 

 

 

320

 

 

 

201

 

 

 

 

 

P %

 

 

5.29%

 

 

6.49%

 

 

10.64%

 

 

13.66%

 

 

13.37%

 

 

12.76%

 

 

10.82%

 

 

9.55%

 

 

7.56%

 

 

5.75%

 

 

3.61%

 

 

 

ANALIZA SWOT - Evaluarea Nationala a elevilor clasei a VIII-a din judetul Vaslui

Puncte tari

•Desfaurarea evaluarii dupa încheierea anului colar.

•Subiectele propuse pentru evaluare fac parte din programele colare.

•Elevii au avut la dispozitie modele de subiecte, iar în cadrul pregatirii suplimentare realizate în coli, dupa grafice coerente, elevii s–au familiarizat cu structura acestora.

•Pe ansamblu, subiectele au avut un grad mediu de dificultate, iar baremele de notare au fost elaborate în sprijinul elevului.

•Accesibilitatea baremelor, în principiu, a permis obtinerea cu u urinta a notei cinci.

•Existenta unor subpuncte mai dificile permite departajarea elevilor buni i foarte buni.

•Elevii se pot evalua folosind baremul de notare.

•Exista posibilitatea uniformizarii notarii care va impune, în viitor, egalitatea de anse între toti candidatii la admiterea în liceu, indiferent de coala din care provin.

Puncte slabe

•Existenta unei programe pentru evaluarea nationala, complementara celei colare.

•Nivelul slab de pregatire al elevilor din colile din mediu rural i chiar urban cauzat de interesul scazut al elevilor fata de învatatura i conditiile socio-economice precare ale parintilor.

•Slaba preocupare a unor cadre didactice, în special din mediul rural, fata de pregatirea sistematica pentru lectii.

•Slaba dotare materiala a unor coli (mai ales din mediul rural) cu mijloace de învatamânt, calculatoare, lipsa internetului etc.

Oportunitati

•Nivelul subiectelor din test este mediu, iar baremul de notare permite, relativ u or, obtinerea unui rezultat bun.

•Testele ofera profesorului posibilitatea de a îndruma elevii în rezolvarea subiectelor diferentiat, în functie de interesul i capacitatile individuale ale acestora.

•Cunoa terea modelului de subiecte permite familiarizarea elevilor cu acesta i îi ajuta în gasirea unor solutii pentru rezolvarea în timpul alocat.

•Evaluarea Nationala permite o evaluare standard, la nivel national, pentru toti elevii clasei a VIII-a.

•Evaluarea Nationala permite aprecierea activitatii profesorilor de matematica i de limba i literatura româna, în cadrul colii i la nivel judetean.

Amenintari

•Elevii ( i nu numai) risca sa devina superficiali în abordarea unor teme din programacolara care nu se regasesc în programa pentru evaluarea nationala.

•Profesorii insista mai mult asupra temelor din programa de evaluare, în defavoarea unor teme din programa colara.

•Nerespectarea metodolgiei, cel putin în privinta supravegherii elevilor, va contribui la alcatuirea unor ierarhii neconforme cu realitatea, între elevi i coli.

•Din motive socio-economice, unii elevi nu- i sustin probele din cadrul evaluarii nationale, ajungând la abandon colar.

Propuneri pentru remedierea punctelor slabe

•Activitate mai sustinuta de îndrumare a profesorilor debutanti i de monitorizare a prestatiei didactice a tuturor profesorilor din mediul rural.

•Îmbunatatirea supravegherii elevilor, îndeosebi în mediul rural

Examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2011

Examenul de bacalaureat 2011 s-a desfaurat în judetul Vaslui conform prevederilor

Metodologiei privind organizarea i desfaurarea examenului de bacalaureat 2011, aprobate prin OMECTS nr. 4799/31.08.2010, a adreselor i reglementarilor transmise de MECTS i CNEE în vederea unei bune organizari i desfaurari a acestui examen national.

Pregatirea examenului de bacalaureat 2011

Inspectoratul colar al Judetului Vaslui a luat masuri pentru dotarea centrelor de examen i a celor de evaluare cu echipamentul tehnic necesar desfaurarii examenului dupa cum urmeaza:

•minim doua copiatoare performante în fiecare centru;

•2 calculatoare;

•telefon deparolat i fax;

•2 imprimante, de preferinta laser, conectate la computerele aflate la dispozitia comisiei;

•aparat de radio conectat la reteaua electrica i la baterii;

•conexiune internet;

•materiale consumabile: toner pentru copiatoare i imprimante, hârtie pentru copiatoare i imprimante, hârtie pentru ciorne, etichete, pixuri, creioane, radiere, plicuri;

•tipizate în numar suficient pentru candidatii din fiecare centru de examen.

În perioada 6 – 12 iunie 2011 s-a efectuat o verificare a tuturor centrelor de examen i a celor de evaluare, pe baza unei tematici de control a ISJ, care a urmarit dotarea i amenajarea corespunzatoare a centrelor de examen.

Înscrierea candidatilor, pentru sesiunea iunie-iulie 2011, s-a realizat în conformitate cu precizarile Metodologiei de organizare i desfaurare a examenului de bacalaureat 2011, în perioada prevazuta în Calendarul Examenului de bacalaureat 2011. La sfâr itul anului colar au fost actualizate tabelele de înscriere prin eliminarea candidatilor repetenti, corigenti, cu situatia neîncheiata sau exmatriculati.

În judetul Vaslui, evaluarea competentelor lingvistice i digitale, s-a desfaurat in 18 centre de examen (trei centre în mediul rural), conform deciziei ISJ Vaslui nr.1136/06.04.2011 i a anexelor 1-18 la decizie. Fiecare proba s-a desfaurat cu respectarea prevederilor metodologiei i a procedurilor transmise de MECTS i CNEE.

Rezultate proba A de evaluare a competentelor de comunicare în limba româna:

Numarul total elevi

 

 

Total utilizatori

 

 

înscri i

prezenti

evaluati

eliminati

de nivel mediu

avansati

experimentati

3210

3142

3142

0

310

846

1986

Rezultate proba C de evaluare a competentelor de comunicare într-o limba de circulatie internationala:

 

 

Candidati

Numar

Numar

Disciplina

Candidati înscri i

candidati

candidati

reu iti

 

 

neprezentati

eliminati

 

 

 

Limba engleza

2307

2243

64

0

Limba franceza

780

755

25

0

Limba italiana

15

15

0

0

Limba spaniola

72

72

0

0

Limba rusa

36

34

2

0

TOTAL Proba C

3210

3119

91

0

Rezultate proba D de evaluare a competentelor digitale:

Numar total elevi

 

 

Total utilizatori

 

 

ÃŽnscri i

Prezenti

Evaluat

Eliminati

ÃŽncepatori

Mediu

Avansat

Experimenta

 

 

i

 

 

 

i

ti

3210

3135

3135

0

220

902

721

1287+5 cu

note între 9-

 

 

 

 

 

 

 

9.99

Probele scrise ale examenului de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2011, s-au desfaurat în 11 centre de examen, din care un singur centru în mediul rural, iar evaluarea lucrarilor scrise s-a realizat în 4 centre zonale de evaluare, echilibrate din punct de vedere al numarului de candidati. Lista centrelor de examen i a centrelor de evaluare a fost aprobata de Directia Generala Educatie i Învatare pe Tot Parcursul Vietii a M.E.C.T.S. prin adresa nr. 39500/12.05.2011. Arondarea elevilor pe centre de examen i evaluare s-a facut cu respectarea prevederilor Metodologiei de organizare i desfaurare a examenului de bacalaureat - 2011, la cele mai apropiate centre de examen. Numarul elevilor în centrele de examen este cuprins în intervalul 246 – 594, iar în centrele de evaluare între 617 i 1290.

Centre de examen

Nr.

Denumirea unitatii colare centru de

coli arondare

Crt.

examen

 

1.

Liceul Teoretic „Emil Racovita” Vaslui

Liceul Teoretic „Emil Racovita” Vaslui

 

 

Liceul cu Program Sportiv Vaslui

2.

Liceul Teoretic “Mihail Kogalniceanu”

Colegiul Economic “A. Rugina” Vaslui

 

Vaslui

Liceul Teoretic “M. Kogalniceanu” Vaslui

3.

Grup colar Industrial “ t. Procopiu”

Grup colar Industrial “ t. Procopiu” Vaslui

 

Vaslui

 

 

 

 

 

 

Grup colar Codae ti

 

 

 

4.

Grup colar Industrial “I. Mincu”

Grup colar Industrial “I. Mincu”

 

 

 

5.

Colegiul National “Gh. R. Codreanu”

Colegiul National “Gh. R. Codreanu” Bârlad

 

Bârlad

Liceul Pedagogic “Al. Vlahuta” Bârlad

6.

Liceul Teoretic “M. Eminescu” Bârlad

Liceul Teoretic “M. Eminescu” Bârlad

 

 

 

 

 

Grup Scolar de Arte si Meserii Birlad

 

 

 

7.

Colegiul Tehnic. “Al. I. Cuza” Bârlad

Colegiul Tehnic. “Al. I. Cuza” Bârlad

 

 

Grup colar Agricol Puie ti

8.

Colegiul National “Cuza Voda” Hu i

Colegiul National “Cuza Voda” Hu i

 

 

Seminarul Teologic “Ioan Gura de Aur” Hu i

9.

Colegiul Agricol “D. Cantemir” Hu i

Colegiul Agricol “D. Cantemir” Hu i

10.

Grup colar Industrial “N. Iorga”

Grup colar Industrial “N. Iorga” Negre ti

 

Negre ti

 

11.

Grup colar “M. Guguianu” Zorleni

Grup colar “M. Guguianu” Zorleni

 

 

 

 

 

Grup colar Agricol Murgeni

Centrele de examen au fost arondate la cele patru centre de evaluare tinând cont de distanta între ele i centrul de evaluare respectiv, de numarul candidatilor, de bugetul alocat acestei activitati. Asocierea centrelor de examen s-a facut i în functie de profilul liceului i de performantele elevilor, fapt ce a permis crearea unui echilibru valoric i a unei evaluari unitare. Nu s-a constituit nici o subcomisie de examen, nefiind cazul.

A fost mentinut numarul centrelor de evaluare de anul trecut, pentru a se asigura un volum de activitate normal comisiilor din aceste centre, o mai buna calitate a prestatiei lor dar i pentru limitarea cheltuielilor de deplasare atât a profesorilor evaluatori cât i a lucrarilor scrise.

Nr.

Unitatea colara centru zonal de

Centre de examen arondate

crt

evaluare

 

1

Colegiul Economic “A. Rugina” Vaslui

Grup colar Industrial “ t. Procopiu” Vaslui

 

 

Grup colar Industrial “I. Mincu”

 

 

Colegiul Agricol “D. Cantemir” Hu i

2

Grup colar Industrial “ t. Procopiu”

Liceul Teoretic „Emil Racovita” Vaslui

 

Vaslui

Grup colar Industrial “N. Iorga” Negre ti

 

 

Liceul Teoretic “M. Kogalniceanu” Vaslui

3

Colegiul Tehnic. “Al. I. Cuza” Bârlad

Colegiul National “Gh. R. Codreanu” Bârlad

 

 

Liceul Teoretic “M. Eminescu” Bârlad

 

 

Colegiul National “Cuza Voda” Hu i

4

Liceul Pedagogic “Al. Vlahuta” Bârlad

Colegiul Tehnic. “Al. I. Cuza” Bârlad

 

 

Grup colar “M. Guguianu” Zorleni

Comisia Judeteana i ISJ Vaslui au solicitat i primit sprijinul organelor abilitate pentru asigurarea securitatii examenului, dupa cum urmeaza:

-pentru transportul lucrarilor scrise de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare: Inspectoratul Judetean de Politie Vaslui

-pentru asigurarea ordinii i securitatii la centrele de examen i în zonele limitrofe, la probele scrise: Inspectoratul Judetean de Jandarmi Vaslui

-pentru asigurarea securitatii lucrarilor scrise în centrele de evaluare: Inspectoratul Judetean de Jandarmi Vaslui

Transportul lucrarilor de la centrele de examen catre centrele de evaluare s-a efectuat în conditii de deplina securitate, membrii comisiilor fiind însotiti de agenti de politie. Au fost înaintate de catre I J Vaslui adrese solicitând sprijinirea, prin masuri specifice, a desfaurarii examenului de bacalaureat Primariilor, Inspectoratului Judetean de Politie, Directiei Judetene de Sanatate, Inspectoratului Judetean de Jandarmi, Societatii E-ON – ELECTRICA Vaslui, RCS-RDS Vaslui, Romtelecom etc. Securitatea lucrarilor a fost asigurata în fiecare centru zonal de evaluare, i prin fi ete metalice cu încuietoare dubla.

ÃŽn fiecare centru de examen a fost asigurata asistenta medicala specializata: asistenta unitatii colare i, acolo unde exista, medicul colar.

Comisia Judeteana de Bacalaureat este constituita în baza Deciziei nr.6/03.01.2011 a inspectorului colar general, iar cele din centrele de examen i evaluare în baza deciziilor nr. 1755/25.06.2011, respectiv 1756/25.06.2011, dupa tragerea la sorti care a fost organizata în ziua de 25.06.2011. Tragerea la sorti, la care au participat ca observatori liderii sindicatelor din învatamântul vasluian, s-a efectuat dupa listele de propuneri solicitate în coli.

Ca urmare a faptului ca la 8 centre de examen i 3 centre zonale de evaluare nu au fost nominalizati presedinti de comisie, conform adresei M.E.C.T.S. nr. 4442/22.06.2011, precum si prin neprezentarea unui pre edinte de comisie dintr-un centru de examen, vicepre edintii din centrele respective au preluat atributiile acestora, fiind informata Comisia Nationala de Bacalaureat prin adresa I.S.J. Vaslui nr. 1757/26.06.2011.

Pre edintii i membrii comisiilor din centrele de examen i evaluare au fost instruiti pe problematica Metodologiei de organizare i desfaurare a examenului de bacalaureat în data de 26 iunie 2011, ora 10,00 la sediul CJRAE Vaslui. La nivelul centrelor de examen, membrii comisiei au insistat în cadrul instruirii asistentilor/supraveghetorilor pe aplicarea întocmai a precizarilor M.E.C.T.S./Comisiei Nationale de Bacalaureat. Din verificarile efectuate de catre reprezentantul ministerului, doamna inspector general Stoian Marinica i de catre membrii Comisiei judetene de bacalaureat, s-a constatat respectarea acestor precizari, nesemnalându-se cazuri de erori în atribuirea subiectului.

Membrii Comisiei Judetene de Bacalaureat au fost repartizati pe centre de examen/evaluare pentru monitorizarea desfaurarii sale i au consiliat comisiile din centre în problemele tehnice aparute. Atât reprezentantul ministerului cât i comisia judeteana de bacalaureat s-au implicat în gasirea solutiilor pentru situatiile neprevazute, în rezolvarea unor probleme de comunicare interinstitutionala, în asigurarea cu resurse umane, atât cu profesori asistenti cât i cu profesori evaluatori. În timpul edintelor au fost întocmite procese-verbale de instruire, au fost predate mapele cu documentele specifice centrelor.

La începutul edintei de instruire toti participantii au semnat declaratii pe propria raspundere ca nu au rude în rândul candidatilor la examenul de Bacalaureat, precum i angajamente de pastrare a confidentialitatii. În edintele de instruire, pre edintii comisiilor din CE i CZE au primit dosare personalizate pentru fiecare centru i tampilele specifice desfaurarii examenului.

În conformitate cu prevederile din Metodologie, la nivelul centrelor de examen i a celor zonale de evaluare, fiecare pre edinte a realizat instruirea membrilor comisiilor i a asistentilor din centrele de examen. Ace tia au semnat fi ele de atributii, angajamente i declaratiile pe propria raspundere. Nu s-au sesizat abateri de la prevederile specificate în fi ele de atributii.

Pentru informarea candidatilor la examenul de bacalaureat, pe site-ul ISJ Vaslui a fost postata arondarea colilor la CE, dupa transmiterea listei CE, spre informare, la M.E.C.T.S. pe data

de 15 aprilie 2011, conform precizarilor din Metodologie. Arondarea unitatilor colare la CE a fost transmisa directorilor de licee i grupuri colare în cadrul edintelor organizate de ISJ. Ace tia au informat dirigintii i elevii, în conformitate cu precizarile din Metodologie. Nu s-au înregistrat evenimente deosebite privind acest aspect al organizarii examenului de bacalaureat.

Listele cuprinzând candidatii, optiunile acestora, repartitia i programarea lor pentru examen pe sali au fost afi ate la loc vizibil în fiecare coala i la centrele de examen. Nu s-au înregistrat evenimente deosebite privind dovedirea identitatii candidatilor sau prezentarea acestora la centrele de examen. Niciun candidat nu a semnalat inadvertente privind datele de identificare sau elemente specifice sustinerii examenului (repartizarea în sali în ordine alfabetica, optiunile pe specialitati pentru proba profilului etc.)

Comisia Judeteana a comandat foile tipizate în numar suficient, corelat cu necesarul indicat de numarul de înscri i la examen. Cataloagele au fost generate prin programul informatizat, în acest fel evitându-se erorile. Totodata, pentru desfaurarea probelor scrise s-a asigurat un numar suficient de foi pentru ciorne. S-au realizat tampilele pentru CE i pentru CZE, în numarul adecvat necesarului la nivelul judetului Vaslui.

Inspectoratul colar Judetean Vaslui, prin edintele cu directorii de coli, a atras atentia asupra consecintelor punerii în practica a initiativelor de colectare a unor fonduri de protocol de la candidati, de la parintii acestora sau de la orice persoana care are rude în rândul candidatilor. Încoli, dirigintii de la clasele a XII-a au prezentat în cadrul edintelor cu parintii conditiile de desfaurare a examenului i interdictia de colectare a fondurilor materiale i bane ti destinate evaluatorilor sau comisiilor de examen i evaluare. Comisia Judeteana, în edintele de instruire, a revenit asupra acestor probleme, insistând asupra asigurarii legalitatii, obiectivitatii i corectitudinii acestui examen precum i asupra consecintelor de ordin administrativ în caz de nerespectare.

Inspectoratul colar Judetean Vaslui a realizat instruiri succesive cu directorii liceelor i grupurilor colare implicate în examenul de bacalaureat. Secretarii/informaticienii comisiilor de evaluare a competentelor lingvistice i digitale sau a comisiilor de examen au fost instruiti asupra modului de utilizare a programului informatic existent i a bazelor de date. Informaticienii – persoane de contact cu certificate SSL, au fost monitorizati i consiliati de informaticianul ISJ i membrii Comisiei Judetene de Bacalaureat. Pe parcursul examenului, Comisia Judeteana de Bacalaureat s-a aflat în legatura permanenta cu comisiile din centrele de examen i centrele zonale de evaluare, ceea ce a permis rezolvarea rapida a tuturor problemelor aparute..

Participare, evaluare i rezultate obtinute:

La examenul de Bacalaureat – sesiunea iunie-iulie 2011, în judetul Vaslui s-au înscris în total 3804 elevi dintre care s-au prezentat 3610 ( procentajul celor prezenti la probele scrise ale bacalaureatului este 94,9 %, mai crescut decât în anul precedent când doar 92,39% dintre cei înscri i s-au prezentat la examen).

Procentul de promovare înainte de contestatii a fost de 43,27 %.

În urma afiarii rezultatelor, la nivelul judetului Vaslui au fost înregistrate un numar de 1655 contestatii: 606 contestatii la disciplina Limba i literatura româna – proba E)a), 451 la disciplina Matematica i 139 la disciplina Istorie – proba E)c), 18 la disciplina Fizica, 43 la disciplina Chimie, 162 la disciplina Geografie, 208 la disciplina Biologie, 3 la disciplina Logica i argumentare, 4 la disciplina Psihologie i 21 la disciplina Informatica – proba E)d). Lucrarile au fost reevaluate de comisia de contestatii din centrul regional Galati, conform adresei MECTS nr. 46203 din 01.07.2011. In urma reevaluarii tezelor s-au înregistrat 21 de situatii în care diferentele între notele initiale i cele puse în urma contestatiilor erau mai mari de 1,5 puncte: 19 situatii la Limba româna, o situatie la Istorie i una la Psihologie. Recorectarea celor 19 teze de la disciplina limba i literatura româna care au obtinut rezultate cu diferente mai mari de 1,5 puncte, s-a facut de catre o comisie din care a facut parte i inspectorul de specialitate. Dintre acestea, au facut obiectul unei anchete suplimentare 10 teze, 8 dintre ele corectate de aceea i pereche de evaluatori, una cu diferenta de 4,20 puncte i una – singura, de altfel, în care elevul a primit medie de trecere, iar în urma recorectarii tezei, a obtinut nota sub 5,00.

Diferentele cu putin peste 1,50 de puncte sunt motivate tehnic sau sunt accidente de evaluare cauzate de hipercorectitudine (din dorinta de a nu fi prea generos în evaluare i de a nu gre i), lipsa experientei în evaluare la examene nationale, oboseala, exigenta.

În cazul tezelor cu diferente mai mari de 3 puncte s-au evidentiat gre eli în evaluare, corectorii neluând în calcul toate articulatiile unei teze, toate elementele expresive ale scriiturii, ridicând la rang de criteriu unic gustul estetic subiectiv. Corectorii din centrele regionale precum i echipele din comisiile de reevaluare dupa contestatii au facut necesarele gesturi reparatorii în favoarea elevilor.

Inspectoratul colar Judetean va sanctiona corectorii în cauza, care au comis gre eli de evaluare, prin excluderea de la 1 la 5 ani de la orice forma de evaluare la examenele nationale.

Plan strategic ameliorativ:

1.Cursuri de formare pentru evaluatorii începatori i pentru cei în culpa.

2.Aplicatii directe pe e antioane de teze.

3.Conexiuni barem de corectare – teza.

4.Relationari obiective i compatibilizarea celor doi corectori prin exercitii aplicative.

5.Dezbateri aplicate privind segmentele standard de notare (1-4.99; 5-6.99; 7-8.99; 9-10)

cu principalele caracteristici i solutiile inerente la evaluarea efectiva.

În cadrul comisiei de contestatii din centrul regional Vaslui, numita prin decizia ISJ Vaslui nr. 1789/04.07.2011 cu acordul Comisiei Nationale de Bacalaureat, au fost recorectate teze din judetele Ia i i Bacau. Reevaluarea lucrarilor s-a realizat la Colegiul Economic “Anghel Rugina” Vaslui.

Procentul de promovare dupa contestatii este 44,29%, în comparatie cu anul trecut cînd procentul la sfâr itul sesiunii iunie-iulie 2010 a fost 62,45%.

Situatia centralizata a rezultatelor:

 

Nr.

 

Numarul unitatilor colare în care s-au înregistrat urmatoarele procente de promovare:

 

 

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

crt.

 

0%

1%-25%

 

25%-50%

 

50%-65%

65%-75%

 

75%-85%

85%-99%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

8

 

1

 

4

2

 

0

 

4

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

crt.

Unitatea colara

 

 

 

Prezenti

 

Admisi

Respinsi

Total

 

Promovabilitate

 

 

Colegiul National “Gh. Ro ca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Codreanu” Bârlad

 

166

162

4

 

166

 

97.59%

 

 

 

Seminarul Teologic “Ioan Gura de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Aur” Hu i

 

 

 

17

16

1

 

17

 

94.12%

 

 

 

Liceul Teoretic “Mihail Kogalniceanu”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Vaslui

 

 

 

175

162

13

 

175

 

92.57%

 

4

Colegiul National “Cuza Voda” Hu i

229

205

24

 

230

 

89.52%

 

 

 

Colegiul Economic “Anghel Rugina”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Vaslui

 

 

 

203

139

64

 

208

 

68.47%

 

 

 

Liceul Teoretic “Mihai Eminescu”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Bârlad

 

 

 

255

170

83

 

256

 

66.67%

 

7

Liceul cu Program Sportiv Vaslui

81

51

30

 

81

 

62.96%

 

8

Liceul Pedagogic “Al. Vlahuta” Bârlad

112

68

43

 

112

 

60.71%

 

9

Liceul Teoretic „Emil Racovita” Vaslui

222

129

93

 

240

 

58.11%

 

10

Grup colar Codae ti

 

14

8

6

 

14

 

57.14%

 

 

 

Grup colar Industrial “ tefan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Procopiu” Vaslui

 

 

 

313

105

208

 

335

 

33.55%

 

 

 

Grup colar Industrial “Nicolae Iorga”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Negre ti

 

 

 

587

144

430

 

646

 

24.53%

 

 

 

Grup colar Industrial “Ion Mincu”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Vaslui

 

 

 

222

49

173

 

239

 

22.07%

 

14

Grup colar Agricol Puie ti

 

51

10

41

 

62

 

19.61%

 

 

Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir”

 

 

 

 

 

15

Hu i

371

64

307

382

17.25%

16

Colegiul Tehnic. “Al. I. Cuza” Bârlad

238

38

200

251

15.97%

17

Grup colar Agricol Murgeni

83

13

70

89

15.66%

18

Grup colar “M. Guguianu” Zorleni

234

27

206

264

11.54%

19

Grup Scolar de Arte si Meserii Bârlad

37

2

35

37

5.41%

 

Total

3610

1562

2031

3804

 

Concluzii privind activitatea Comisiei Judetene i a Inspectoratului colar al Judetului

Vaslui

Puncte tari:

-parcurgerea metodologiei i a celorlalte documente specifice elaborate de catre Comisia Nationala;

-nominalizarea membrilor Comisiei Judetene pe baza unor criterii bine stabilite, care sa asigure delegarea eficienta a sarcinilor;

-delegarea sarcinilor, adecvate competentelor fiecarei persoane implicate;

-stabilirea calendarului propriu de activitati pregatitoare i organizarea de întâlniri periodice pentru raportarea stadiului îndeplinirii sarcinilor specifice;

-repartizarea echilibrata a sarcinilor pentru fiecare inspector colar;

-întocmirea atenta a listelor cu profesorii antrenati în organizarea i desfaurarea examenului de bacalaureat;

-excluderea din aceste liste a persoanelor care se aflau în conflict de interese;

-selectarea cu atentie a unitatilor colare centre de examen i de evaluare;

-arondarea dupa criterii logice, vizând echilibrul i obiectivitatea, a unitatilor colare la centrele de examen;

-arondarea centrelor de examen la centrele de evaluare, având drept criteriu echilibrarea valorica i pe profiluri,

-verificarea logisticii la fiecare centru de examen i de evaluare;

-s-a întocmit i verificat, conform precizarilor din Metodologie, baza de date pentru derularea examenului national de bacalaureat;

-s-au înregistrat candidatii din seriile anterioare i cei care solicita sustinerea unor probe care nu au fost promovate în sesiunile anterioare;

-disponibilitatea cadrelor didactice numite ca vicepre edinti de a prelua sarcinile/ atributiile pre edintilor de comisii;

-nu s-au înregistrat evenimente grave care sa împiedice desfaurarea probelor;

Puncte slabe:

-existenta a 17 tentative de frauda, care s-au soldat cu eliminarea din examen a candidatilor:

Proba

Nr. candidati eliminati

Centrul de examen

E a)

12

Grup colar Industrial “N.

 

 

Iorga” Negre ti - 11

 

 

Colegiul National “Gh. Ro ca

 

 

Codreanu” Bârlad -1

E c)

3

Grup colar Industrial “N.

 

 

Iorga” Negre ti - 2

 

 

Liceul Teoretic”Mihai

 

 

Eminescu” Bârlad - 1

E d)

2

Liceul Teoretic”Mihai

 

 

Eminescu” Bârlad – 1

 

 

Grup colar Agricol Zorleni - 1

-refuzul unor cadre didactice universitare de a participa ca pre edinti ai Comisiiilor de Bacalaureat, uneori motivate i de aspectele financiare;

- exigenta exagerata a unor cadre didactice în procesul de evaluare, precum i lipsa competentelor de evaluare la examenele nationale a unor cadre didactice, care de i au experienta la catedra, sunt încadrate recent în unitati colare liceale.

CONCLUZII FINALE:

Apreciem ca examenul de bacalaureat organizat în judetul Vaslui s-a încadrat în recomandarile ”toleranta zero la frauda” iar membrii comisiilor de bacalaureat din judetul Vaslui au dovedit seriozitate i responsabilitate în toate demersurile legate de organizarea i desfaurarea acestei sesiuni a examenului de bacalaureat.

Asigurarea cu profesori evaluatori i profesori asistenti a fost mai dificila decât la sesiunile anterioare ale bacalaureatului. Pentru evaluarea lucrarilor la disciplinele biologie, geografie i istorie s-a apelat la evaluatori provenind din învatamântul gimnazial, recunoscuti pentru competenta profesionala i probitate morala, propunerile fiind inaintate Comisiei Nationale de Bacalaureat spre informare ( conform adresei I.S.J. Vaslui 2299/28.06.2011).

Pe toata durata desfaurarii examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2011, au fost respectate i aplicate prevederile regulamentare de catre toti factorii implicati în organizarea i desfaurarea examenului de bacalaureat.

Concursul de ocupare a posturilor /catedrelor didactice vacante

Concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante din învatamantul preuniversitar s-a desfaurat în conformitate cu prevederile Metodologiei privind mi carea personalului didactic aprobata pin O.M.E.C.T.S 5616 din 2010 .

Concursul s-a desfaurat în data de 13 iulie 2011 în cele doua centre stabilite de Consiliul de Administratir al Inspectoratului colar Judetean Vaslui:

1.Liceul Teoretic “Mihail Koganiceanu” Vaslui

2.Liceul Teoretic “Emil Racovita ” Vaslui

Pentru concurs au fost publicate 222 posturi/catedre vacante titularizabile, 1022 de

posturi/catedre vacante netitularizabile i

277 posturi/catedre rezervate.

 

 

În perioada 14-24 iunie 2011 în cele doua centre de concurs au depus dosare 1182 de

candidati din care 895 i-au manifestat intentia sa participe la concursul de titularizare.

Situatia statistica privind

participarea la concurs este sintetizata mai jos :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidati

Candidati

 

 

Candidati

Candidati

Lucrari

Lucrari

 

 

înscri i la

care

au

 

care

s-au

eliminati

scrise

scrise

 

 

concurs

participat la

 

retras

din

pentru

transmise în

anulate

 

 

 

concurs

 

 

concurs

frauda/tentativa

centrele de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de frauda

evaluare

 

 

 

895

677

 

 

176

 

1

500

3

 

Situatia pe tran e de medii este prezentata ma jos:

Note mai mici ca 5

Note între 5 i 6,99

Note între 7 i 10

147

197

153

Din cei 153 de candidati, 70 s-au titularizat în prima etapa de repartizare pe post catedra iar restul au posibilitatea sa participe la etapa a II-a de repartizare în alte centre /judete, etapa care se va desfaura în 29 iulie 2011.

Posturile ramase vacante dupa etapa de titularizare se pot ocupa în edintele publice organizate în perioada 23-30 august 2011.

Dl. Prefect: Daca pe marginea celor prezentate sunt intrebari. Daca nu trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, Raport de activitate privind realizarea indicatorilor programati la semestrul I 2011. Prezinta dl. Dumitru Popoiu - Director al Directiei Silvice Vaslui.

Dl. Popoiu:

I. PREZENTAREA GENERALA A DIRECTIEI SILVICE VASLUI

Directia Silvicã Vaslui este unitate fãrã personalitate juridicã din structura Regiei Nationale a Pãdurilor – ROMSILVA , înfiintatã prin H.G. nr. 229 din 04.03.2009 privind reorganizarea Regiei Nationale a Pãdurilor-ROMSILVA , care prin activitãtile desfã urate, bazate pe gestiune economicã i autonomie financiarã, trebuie sã- i acopere integral cheltuielile i sã obtinã profit.

Obiectivul principal îl reprezintã gospodãrirea durabilã i unitarã a padurilor în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice i a normelor de regim silvic, iar scopul - contributia pãdurilor la asigurarea economiei nationale cu lemn, cu alte produse i servicii, fãrã a dezechilibra ecosistemele forestiere ca factori de mediu.

Directia Silvicã Vaslui actioneaza pentru apãrarea, conservarea i dezvoltarea durabilã a fondului forestier – domeniu public si privat – precum i pentru gospodãrirea fondurilor de vânãtoare atribuite conform legii, pentru recoltarea i valorificarea, prin acte i fapte de comert, a produselor specifice fondului forestier potrivit prevederilor legale, în conditiile de eficientã economicã sporitã.

Directia Silvica Vaslui î i desfaoara activitatea pe raza judetelor Vaslui, Bacau, Iasi si Neamt administrând si asigurand servicii silvice de paza, conform situatiei de la data de 30.06.2011, pentru o suprafata de fond forestier de 62.450 ha, din care 61.200 ha suprafata padure.

In raport cu proprietatea fondului forestier, 52.032 ha (83%) constituie domeniul public al statului, iar 10.418 ha (17%) domeniul public i privat a persoanelor fizice i juridice in cazul carora se deruleaza un numar de 3403 contracte de administrare si prestari servicii silvice.

Organizatoric, padurile proprietate de stat sunt administrate de cele 6 subunitati ale Directiei Silvice Vaslui, si anume :

Ocolul silvic Bacesti – 7578 ha (15%), Ocolul silvic Barlad – 9612 ha (18%), Ocolul silvic Brodoc

– 8180 ha ( 16%), Ocolul silvic Epureni -5630 ha (11%), Ocolul silvic Husi -9666 ha ( 19%),

Ocolul silvic Vaslui – 11366 ha

( 21%).

12000

 

10000

 

8000

 

6000

 

4000

 

2000

 

0

 

O.S. Bacesti

O.S. Barlad

O.S. Brodoc

O.S. Epureni

O.S. Husi

O.S. Vaslui

Structural, cele 29 unitati de productie ce formeaza fondul forestier administrat de Directia Silvica Vaslui sunt arondate la un numar de 150 cantoane silvice a caror activitate este coordonata de 28 districte.

Dinamica taierilor ilegale de arbori in judetul Vaslui in ceea ce priveste padurile proprietate a statului a cunoscut de-a lungul timpului fluctuatii, media multianuala in ultimii 10 de ani cifrandu-se in jurul valorii de 1220 mc.

De asemenea,nivelul taierilor ilegale a cunoscut in timp variatii de la o zona a judetului la alta, functie de existenta sau lipsa unei constiinte forestiere formate a carei grad a fost puternic influentat de nivelul de bunastare sau saracie, de educatia primita mai intai in familie si apoi in scoala.

Raportat la ultimii 10 de ani, zonele care au creat probleme de paza a fondului forestier in judetul Vaslui au fost pe raza comunelor: Bacesti, Osesti, Dragomiresti, Zorleni, Voinesti, Botesti, Ivanesti, etc.

Suprafata de fond forestier retrocedata fostilor proprietari, ca efect al aplicarii legilor proprietatii este de 24.498 ha, din care 8339 ha pentru aplicarea Lg. 18/1991, 4562 ha prin aplicarea Lg. 1/2000 si 11597 ha prin aplicarea Lg. 247/2005.

Avand in vedere ca pe raza judetului isi desfasoara activitatea inca doua structuri silvice –Ocolul silvic Bisericesc Iasi si Ocolul silvic Tulghes care la un loc administreaza cca. 4800 ha care au fost retrocedate din raza de competenta a D.S.Vaslui, rezulta ca in cazul a cca. 8-9 mii ha fond forestier nu

este asigurat nici macar serviciul de paza, motiv pentru care lemnul este taiat, transportat, prelucrat si comercializat in contradictie cu reglementarile in vigoare.Totodata, anual intinderea acestor suprafete se diminueaza constant, din cauza faptului ca nu se asigura conditiile propice instalarii regenerarii naturale sau artificiale in locul padurii defrisate.

Neexistand o statistica oficiala a starii acestor paduri, din informatiile culese de la personalul silvic de teren, ne permitem ca in acest material sa avansam pentru analiza cateva date : cca. 450 - 500 ha sunt complet defrisate si neregenerate, transformate in timp in pasuni sau fanete. Padurile ramase pe picior sunt in marea lor majoritate degradate sub raportul structurii pe orizontala ( bracuite) avand o consistenta de 03-0.4 si chiar mai mica.

In cursul anilor 2010-2011, Directia Silvica Vaslui in colaborare cu Inspectoratul Silvic si de Vanatoare Vaslui, cu sprijinul direct al Institutiei Prefectului - Judetul Vaslui a depus eforturi sustinute de preluare in paza a suprafetelor neadministrate, rezultatul fiind acela ca in perioada iunie 2010 – mai 2011 s- au preluat in paza pe baza de contracte de prestari servicii silvice aprox. 1355 ha. Procesul s-a dovedit a fi destul de anevoios, in special datorita faramitarii fondului forestier privat (suprafete retrocedate cu ocazia aplicarii Legii 18/1991 pana la limita de 1.0 ha) cu foarte multi proprietari la unitatea de suprafata, cu autori decedati ori migrati in alte zone din tara si strainatate, mosteniri nedezbatute etc.

Apararea, conservarea si gospodarirea durabila a unui fond forestier nu se poate realiza fara activitatea principala de baza - regenerarea padurilor.

Ponderea redusa a padurilor si a celorlalte terenuri cu vegetatie forestiera de numai 13.6 % la nivelul judetului Vaslui, raspandirea neuniforma, coroborata cu conditiile naturale de relief si de substrat litologic specifice podisului central moldovenesc, a favorizat de-a lungul timpului fenomene negative precum: accentuarea proceselor de torentializarea retelei hidrografice si de eroziune a solului, modificari ale climatului local.

Zona de est, sud-est, sud si sud-vest a judetului, zone saracite de paduri, sunt predispuse fenomenului de desertificare.

Suprafata regenerata in perioada 2001-2010 a fost de aprox. 5700 ha, medie anuala - 570 ha, prea putin insa, raportat la un potential al judetului Vaslui de aproximativ 70 000 de hectare, care asteapta sa fie puse in valoare prin impadurire, alta destinatie fiind imposibil de dat de catre vasluieni.

Materialul genetic folosit pentru lucrarile de impaduriri propriu-zise, completari curente si refaceri, se asigura, in proportie de 90%, din pepinierele silvice proprii, fiind necesara rareori achizitia de puieti din alte surse.

Pe langa suprafetele de padure infiintate de catre Directia Silvica Vaslui la nivelul judetului Vaslui in ultimii ani s-a derulat in paralel actiuni de impadurire a terenurilor degradate sub coordonarea consiliilor locale de la comunele Banca, Stefan cel Mare, Codaiesti, Rebricea, Falciu, Dimitrie Cantemir, Vutcani, investitiile fiind sustinute cu fonduri de la Administratia fondului pentru mediu, sau din alte surse.

În raport cu functiile social - economice atribuite, padurile Directiei Silvice Vaslui sunt împartite în 2 grupe functionale:

-grupa I – paduri cu functii speciale de protectie, reprezentând 26 % din total;

-grupa II - paduri cu functii de protectie i productie, reprezentand 74 % din total.

In ultimii 8-9 ani suprafata padurilor care indeplinesc functii speciale de protectie, a inregistrat o continua crestere, datorita impaduririi terenurilor degradate - in special in SE judetului Vaslui pe raza O.S. Epureni, Barlad si Husi- a caror suprafata insumeaza cca. 1500 ha, fapt ce ii confera silviculturii din aceasta zona o pozitie importanta in ameliorarea conditiilor de mediu si de viata.

In ceea ce priveste distributia procentuala a speciilor, la nivelul Directiei Silvice Vaslui, situatia se prezinta astfel:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DR

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC

15

 

 

25

 

 

 

 

 

 

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

16

 

6

15

 

 

PA

 

 

10

 

 

 

14

5

1

 

 

9

 

 

 

TE

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DR

FA

QV

SC

FR

PA

TE

PL

DF

DF

Posibilitatea volumului de masa lemnoasa a padurilor de stat administrate de Directia Silvica Vaslui este de cca. 155 mii mc/an, din care 90 mii mc exploatat in regie proprie de catre Directia silvica Vaslui, iar diferenta de 65 mii mc este exploatata de catre agentii economici cu profil forestier care cumpara masa lemnoasa pe picior in licitatii.

Materialul lemnos rezultat din exploatarile forestiere este valorificat la populatie si catre institutiile bugetare si semibugetare ( primarii, camine de copii si de batrani, stabilimente sociale si medicale etc.) intr- un volum anual de cca. 70-75 mii mc, diferenta de 65 -70 mii mc fiind valorificata agentilor economici prin licitatii lunare organizate la sediul directiei silvice. Cifra de afaceri realizata in urma valorificarii principalei resurse a directiei silvice –lemnul - este de aprox. 3 milioane de euro/an.

Valorificarea produselor accesorii ocupa o pozitie importanta in structura veniturilor directiei silvice. Astfel, anual se comercializeaza in medie 500-600 tone de fructe de padure ( in mod cu totul

exceptional in anul 2010 au fost comercializate 870 tone) recoltate din flora spontana, livrate fie in stare proaspata, fie congelate sau refrigerate la diversi parteneri din UE.

Tot din flora spontana se recolteaza anual o gama diversa de plante medicinale, in cantitati de cca. 40-45 tone anual, livrate in stare uscata la beneficiari din tara si strainatate.

Atat fructele de padure, cat si plantele medicinale sunt certificate bio, ceea ce confera unitatii pe care o reprezentam o pozitie de renume pe piata de profil.

Cifra de afaceri anuala realizata din activitatea de comercializare a produselor accesorii se ridica la cca 500 – 600 mii euro.

Un alt sector important in cadrul activitatii noastre il reprezinta gestionarea unui numar de 11 fonduri de vanatoare, de pe care anual se extrag prin turism cinegetic, organizat pentru vanatorii romani si straini cca. 1200 -1300 piese de vanat (mistret, caprior, iepure, fazan etc.), cifra de afaceri ridicandu-se in acest caz la cca. 55 – 60 mii euro.

II. REALIZAREA INDICATORILOR DE PROGRAM IN SEM. I 2011

Obiectivul strategic fundamental al activitatii desfasurate de Directia Silvica Vaslui se subscrie, ca si in anul 2010, celui stabilit la nivelul Regiei Nationale a Padurilor si anume “asigurarea functionarii

eficiente a RNP ROMSILVA, in conditii de criza”

Odata ce sarcinile fizice si valorice au fost defalcate pe subunitati si compartimente si toti salariatii unitatii au luat cunostinta de acestea, intreaga resursa umana din cadrul unitatii a fost mobilizata, la potentialul real existent, pentru atingerea obiectivelor strategice principale si pentru realizarea indicatorilor de program pentru anul 2011.

In acest context strategia de management la nivelul directiei silvice se grefeaza pe un ansamblu de activitati de baza necesare a se derula pe termen mediu si lung, ce se completeaza cu masuri si actiuni pe termen scurt, adaptate situatiei actuale:

2.1. Asigurarea pazei si integritatii fondului forestier

În padurile proprietate publica a statului administrate de Directia Silvica Vaslui s-au produs taieri ilegale de arbori dispersate, care însumeaza un volum de 579 mc.

Volumul total de material lemnos sustras din padurile de stat în sem.I este cu 169 mc mai mic decât volumul taiat ilegal în primul semestru al anului 2010. Acest volum provine din: 25 mc din infractiuni, 155 mc din contraventii, 38 mc lemn taiat i abandonat i 361 mc material lemnos depistat cu ocazia inspectiilor de fond în cantoane i nejustificat de personalul silvic prin acte de contraventie sau infractiune.

În padurile private apartinând persoanelor juridice i fizice, administrate prin ocoalele silvice sau/ i în cele care au asigurate servicii silvice efectuate de catre ocoalele silvice, s-a identificat un volum taiat ilegal însumând 126 mc. Acest volum provine din: 10 mc din infractiuni, 44 mc din contraventii i 47 mc material lemnos depistat cu ocazia inspectiilor de fond în cantoane i nejustificat de personalul silvic prin acte de contraventie sau infractiune i 25 mc material lemnos taiat i abandonat.

Valoarea totala a pagubelor (public + privat) din taieri ilegale de arbori însumeaza 75.504 lei, din care: 5285 lei din infractiuni, 20601 lei din contraventii, 6790 lei material taiat i abandonat si 42828 lei suma imputata personalului silvic.

Pagubele din paunat ilegal au însumat 587 lei, provenite in totalitate din contraventii.

În urma activitatilor desfaurate prin controalele proprii ale personalului silvic din cadrul Directiei Silvice Vaslui precum i a personalului silvic din cele 6 ocoale silvice, totalul realizarilor, în primul semestru al anului 2011 se prezinta astfel:

a)Sustrageri de arbori:

-Numarul infractiunilor pentru taieri de arbori : 5 infractiuni;

-Numarul contraventiilor pentru taieri de arbori: 182 contraventii;

-Valoarea amenzilor pentru taieri de arbori: 156250 lei;

-Volumul total constatat ca taiat ilegal: 705 mc

-Valoarea pagubelor rezultate prin taieri ilegale: 75504 lei;

b)Integritatea i permanenta padurilor

-Nu s-au constatat infractiuni.

c)Controlul circulatiei materialelor lemnoase.

-Numarul controalelor circulatiei materialului lemnos: 2461 actiuni;

-Numarul contraventiilor constatate: 30 contraventii;

-Valoarea amenzilor aplicate: 52.000 lei;

-Material lemnos confiscat: 58 mc;

-Pomi de Craciun confiscati: 0 buc;

d)Controlul instalatiilor, depozitelor de materiale lemnoase etc.

-Nr.controale efect. la instalatii, depozite mat. Lemnos :7 controale;

-Numarul contraventiilor constatate: 5 contraventii;

-Valoarea amenzilor aplicate: 4500 lei;

-Material lemnos confiscat fizic i contravaloric: 32 mc;

e)Sanctionarea disciplinara i administrativa.

-Sanctiuni aprobate: 4 sanctiuni din care 1 cu desfacerea contractului de munca si 3 cu suspendarea contractului de munca.

-Penalizari : 15, cu o valoare de 12869 lei.

In baza cadrului creat de „Planul comun de actiune privind prevenirea i combaterea taierilor ilegale de arbori din paduri i a faptelor ilegale asociate din circulatia, depozitarea, prelucrarea primara i comercializarea materialului lemnos”, Directia silvica Vaslui a initiat desfaurarea unor actiuni comune împreuna cu Inspectoratul silvic i de vânatoare, Inspectoratul de politie judetean i unitati din subordinea Comandamentului trupelor de jandarmi, actionând pentru combaterea fenomenului infractional. S-a actionat, în principal, prin controlul circulatiei materialelor lemnoase i al legalitatii functionarii instalatiilor de debitat lemn rotund în cherestea.

Activitatea efectiva de paza a padurilor, la nivel de canton silvic, s-a controlat prin inspectii de fond i partiale. Astfel,în sem I 2011, în padurile proprietate publica a statului s-au efectuat 190 inspectii de fond i 11 inspectii partiale, cu ocazia carora s-a imputat suma totala de 37938 lei.

În fondul forestier de stat, valoarea totala a pagubelor produse prin taieri ilegale de arbori i paunat abuziv este de 61.945 lei revenind, în medie, o paguba la hectar de 1.19 lei/ha.

Procentul de justificare a volumului taiat ilegal

de personalul silvic a fost in sem. I 2011 de 41 % ,

fata de 32% inregistrat in la finele sem I 2010.

 

Paza padurilor proprietate privata a fost reglementata incepand cu anul 1998 prin aparitia O.G. nr.

96/27.08.1998

care prevedea la art. 8 pct.(1) lit. b obligativitatea proprietarilor de paduri de a “asigura paza

padurilor, in

vederea prevenirii taierilor ilegale,

distrugerii sau degradarii vegetatiei forestiere,

paunatului abuziv, braconajului i a altor fapte infractionale sau contraventionale”. Cu toate acestea, cadrul legislativ nou creat nu avut la acel moment efectul scontat, asa ca D.S. Vaslui in perioada 1998-2005 nu a preluat in paza suprafete de padure retrocedate in baza Legii nr. 18/1991 si a Legii nr. 1/2000 din cauza refuzului proprietarilor de paduri de a incheia contracte.

Prin aparitia OUG nr. 139/05.10.2005, in baza careia s-a legiferat obligativitatea proprietarilor de padure de a asigura administrarea padurilor sau sa asigure servicii silvice pentru acestea prin ocoale silvice autorizate(art.8 pct.(1) din OUG nr.139/2005), D.S. Vaslui a asigurat pe baza de contract servicii silvice pentru toate suprafetele de padure retrocedate in baza Legii nr. 247/2005 (cu exceptia suprafetei de 3504.5 ha retrocedata in anul 2009 Parohiei Sf. Spiridon care a creat propria structura de administrare).

In paralel cu aceasta actiune, s-au depus eforturi pentru preluarea in paza si a suprafetelor retrocedate in baza Legii nr. 18/1991 si a Legii nr. 1/2000, in cazul carora, dupa momentul predarii catre proprietari s-au produs taieri ilegale necontrolate.

Intrucat rezultatele nu au fost satisfacatoare, prin adresa nr. 1462/18.02.2010 inaintata Institutiei

Prefectului

–Judetul Vaslui, Directia

Silvica Vaslui a solicitat sprijin conducerii acestei institutii pentru a

sensibiliza

conducerile pimariilor

din judet in sensul constientizarii proprietarilor privind necesitatea

administrarii in conformitate cu prevederile legale a padurilor private.

Prin adresa nr. 324/29.04.2010 emisa de Institutia Prefectului- Judetul Vaslui catre toate primariile din judet, prin care s-a solicitat autoritatilor publice locale sa ia masuri de informare a tuturor proprietarilor de

padure privind drepturile si obligatiile legale in vigoare, sa puna la dispozitie personal de specialitate pentru clarificarea la teren a limitelor si vecinatatilor proprietatilor forestiere, precum si definitivarea procesului de punere in posesie a suprafetelor de padure.

In baza graficului comun de actiune nr. 4639/01.06.2010 intocmit impreuna cu reprezentantii I.T.R.S.V. Focsani s-a stabilit componenta comisiilor care sa coordoneze procesul de preluarea in paza a padurilor private la nivelul unui numar de 22 comune din raza judetului Vaslui.

Urmare a actiunilor intreprinse, suprafata padurilor private preluate in paza a crescut in sem.I 2011 cu 1355 ha fata de sem. I 2010( 10418 ha fata de 9083 ha), iar numarul de contracte a crescut cu 393(3403 contracte fata de 3010 contracte). Cele mai mari suprafete au fost preluate in comunele: Dimitrie Cantemir – 282 ha, Oltenesti – 252.4 ha, Hoceni – 198.04 ha, Osesti – 102.37 ha, Tanacu – 58.7 ha, Cretesti – 49.37ha, Padureni -34.4 ha, Ivanesti -32.49 ha, Pungesti – 32.24 ha, Albesti -31.78 ha, Delesti- 15.75 ha, Gherghesti - 11 ha, Tatarani -10 ha, etc.

Întrucât suprafetele preluate în paza de la persoanele fizice sunt relativ mici, acestea au fost incluse, în general, în cantoanele existente, nefiind situatii de infiintare de noi cantoane de paza.

Intrucat procesul de preluare in paza este in desfasurare, D.S.Vaslui ia in calcul posibilitatea ca pe viitor sa infiinteze cel putin doua cantoane silvice necesare asigurarii pazei padurilor private din raza comunelor Cretesti, Hoceni si Oltenesti.

La nivelul D.S.Vaslui, s-a efectuat impreuna cu Inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean, revizuirea i actualizarea planurilor de autoaparare împotriva incendiilor, a planurilor de alarmare i mobilizare a fortelor de interventie i a mijloacelor necesare în caz de incendii. In sem.I 2011 s-a inregistrat un singur incendiu in fondul forestier proprietate publica a statului fara a se produce pagube.

2.2 Regenerarea padurilor

Programul de regenerare a padurilor în sem. I 2011, aprobat de catre

Consiliul de Administratie al Regiei Nationale a Padurilor – ROMSILVA, a prevazut efectuarea de lucrari de regenerare pe suprafata de 385 ha, din care prin regenerari naturale pe suprafata de 362 ha (94%) i prin împaduriri pe 23 ha (6%).

2.2.1 Regenerari naturale

Lucrarile de regenerare pe cale naturala au fost efectuate pe suprafata de 412 ha, cu 50 ha mai mare decât cea planificata (362ha), relizandu-se programul in proportie de 114%. Un numar de 5 de ocoale silvice au depasit programul semestrial.

2.2.2 Impaduriri

Lucrarile de împaduriri programate a se realiza pe 23 ha au fost realizate în procent de 139%, plantându-se 32 ha. Toate ocoalele au realizat programul la impaduriri.

Urmare masurilor tehnice, economice i organizatorice aplicate, programul de regenerare a padurilor a fost realizat în procent de 114%, executându-se lucrari pe suprafata totala de 444 ha, cu 59 ha mai mare decât cea programata.

Preocuparea pentru regenerarea suprafetelor de padure de pe care s-a

recoltat masa lemnoasa urmare aplicarii taierilor de produse principale, pentru împadurirea terenurilor fara vegetatie forestiera, care nu au avut alte folosinte atribuite prin amenajamentele silvice, precum i pentru reconstructia ecologica a terenurilor afectate de diferite forme de degradare, transmise în administrarea Regiei Nationale a Padurilor – ROMSILVA sau achizitionate de aceasta, au constituit în sem I 2011 obiective prioritare în programul de activitate. S-a urmarit în acest fel, asigurarea integritatii i permanentei padurilor, exercitarea cu continuitate a functiilor de protectie, de productie i recreative, dar i extinderea suprafetei padurilor.

Toate ocoalele silvice i-au realizat programul de regenerare a padurilor.

Pentru consolidarea plantatiilor înfiintate în anii precedenti, au fost realizate lucrari de completari curente pe 89 ha (program 89 ha) i lucrari de refacere a plantatiilor calamitate pe suprafata totala de 28 ha (program 28 ha).

În campania de împaduriri s-au utilizat 604 mii puieti forestieri.

Pentru sustinerea financiara a lucrarilor de regenerare a padurilor a fost

necesara redistribuirea de fonduri de conservare i regenerare, constituite conform art. 33 din Codul silvic, în special catre ocoalele din SE judetului.

Efortul financiar pentru realizarea lucrarilor de împaduriri a fost de 1083

mii lei, din care 627 mii lei din fondul de conservare i regenerare a padurilor si 456 mii lei din fonduri bugetare.

In primele sase luni ale anului in curs, lucrarile de intretinere a culturilor tinere s-au realizat pe suprafata de 463 ha, iar lucrarile de ajutorare a regenerarilor naturale s-au receptionat pe o suprafata de 420 ha. Totodata s-au executat lucrari pentru instalarea semintisului natural pe o suprafata de 193 ha. Cheltuielile ocazionate de complexul de lucrari enuntate s-au ridicat la suma de 608,4 mii lei.

Pentru cuantificarea posibilitatilor de recoltare a materialelor forestiere de reproducere s-au avut în vedere, cu prioritate, resursele genetice din plantaje i rezervatii de seminte, înscrise în „Catalogul national al resurselor pentru materiale forestiere de reproducere din România” – editia 2001.

Au fost realizate culturi în pepiniere pe 575 ari, din care semanaturi 300 ari, repicaje 5 ari i butairi 270 ari.

Actiunile menite sa puncteze anul 2011 drept “Anul international al padurilor” s-au desfasurat la Vaslui in parteneriat cu Institutia Prefectului –Judetul Vaslui si Primaria Banca si au vizat plantarea unei suprafete de teren din afara fondului forestier de 6.0 ha in punctul Coasta Holmului.

La actiunea de plantare a arborilor au participat elevi de la scoli generale si licee din satele invecinate comunei Banca cat si din orasele Vaslui si Barlad, angajati ai numeroase primarii din judet, ai Prefecturii Vaslui, Consiliul Judetean Vaslui, Agentiei pentru Protectia Mediului, Garzii de Mediu, Inspectoratul silvic si de vanatoare, Inspectoratul judetean de politie, Comandamentul de Jandarmi, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, Sistemul de Gospodarire a Apelor, Societatea Nationala de Imbunatatiri Funciare, Petrom SA etc. Directia silvica Vaslui a sponsorizat puietii necesari plantarii (31 mii buc.) si a asigurat asistenta tehnica necesara.

Actiunile de impaduriri derulate de asociatia “Romania prinde radacini” s-au organizat in primavara anului 2011 in comuna Vutcani santierul Valea-n Jos (2 ha) si Municipiul Barlad santierul Prodana (3ha). Si in acest caz, D.S. Vaslui a pus la dispozitie cantitatea de 30 mii buc. sub forma sponsorizarii si a asigurat asistenta tehnica necesara.

2.3.Fond forestier

2.3.1Evaluarea masei lemnoase

Programul evaluarii masei lemnoase la sem. I a fost stabilit la nivelul

volumului de 75 mii mc. In urma adoptarii de catre conducerile ocoalelor silvice a masurilor organizatorice specifice activitatii de punere in valoare programul a fost realizat la nivelul volumului de 98 mii mc, inregistrand o depasire de 131%.

Mentiuni

Evaluarea masei lemnose

 

mii mc

Plan

75

Realizat

98

%

131

2.3.2 Recoltarea masei lemnoase

Prin Hotararea nr.11/28.09 .2010 a Consiliului de administratie a RNP-ROMSILVA Directiei Silvice Vaslui, i s-a repartizat un program de recoltare in anul 2011 de 150 mii mc.

In baza acestui program, prin Hotararea de Comitet Director nr. a D.S. Vaslui s-a stabilit ca modalitatea de recoltare a masei lemnoase in anul 2011 sa fie proiectata astfel :

-88 mii mc in regie proprie a directiei, folosind formatiile de exploatare functionale la nivelul ocoalelor silvice din subordine;

-62 mii mc prin intermediul agentilor economici atestati in domeniul exploatarilor forestiere in urma cumpararii masei lemnoase pe picior in licitatii publice, in conformitate cu prevederile O.M. nr.1898/2010

emis de catre Ministerul Mediului si Padurilor;

ÃŽn sem.I 2011, s-a recoltat volumul de 71.2 mii mc, din care :

-45.9 mii mc in regie proprie, fata de un program de 44 mii mc, realizand programul in procent de 104%;

-25.3 mii mc de catre agentii economici care au adjudecat in licitatii

masa lemnoasa pe picior, realizand programul de 24 mii mc in procent de 105%.

Pe ansamblu, programul de recoltare a masei lemnoase la nivelul sem. I 2011 a fost realizat in proportie de 101% (realizat 71.2 mii mc fata de 68 mii mc).

Toate ocoalele silvice au realizat programul privind recoltarea masei lemnoase la nivelul sem.I 2011.

In vederea verificarii respectarii instructiunilor privind exploatarea in conditii de legalitate a masei lemnoase, s-a programat efectuarea in primele 6 luni ale anului 2011 a unui numar de 521 controale de exploatare, realizandu-se prin personalul tehnico-ingineresc de la ocoale si directie un numar de 524

controale de exploatare. In urma controalelor s-a constatat ca

volumul arborilor prejudiciati prin lucrarile de

exploatare a fost de 238 mc, cu o valoare de 17.720 lei.

 

Datorita conditiilor nefavorabile lucrarilor de exploatare

inregistrate pe parcurs (ninsori si ploi

abundente), la finele sem. I 2011 s-a inregistrat un numar de 12 partizi nereprimite in termen, cu un volum neantrenat in productie de 575 mc, in conditiile in care numarul total de partizi autorizate a fost de 370 cu un volum de peste 80 mii mc. Penalizarile aplicate agentilor economici pentru intarzierile la exploatare inregistrate in mod nejustificat s-au ridicat la suma de 3450 lei.

2.3.3 Lucrari de conducere si ingrijire a arboretelor tinere

Programul taierilor de îngrijire a arboretelor tinere în anul 2011 a fost de 1210 ha. Realizarea programului la sem. I 2011 pe categorii de lucrari se prezinta astfel:

lucrarilor

 

Suprafata –ha

 

 

 

 

 

 

rogram

Realizat

%

 

 

 

 

Curatiri

450

497

110

Rarituri

700

1024

146

Elagaj artificial

60

69

115

Total

1210

1590

131

In aplicarea tehnicii executiei lucrarilor de îngrijire i conducere a arboretelor personalul tehnic din cadrul ocoalelor silvice a urmarit crearea premiselor favorabile de dezvoltare prin optimizarea compozitiei i consistentei arboretelor în conditiile îmbinarii judicioase a considerentelor silviculturale, ecologice i sociale cu cele economice.

Diferentele in minus inregistrate la rarituri si elagaj artificial au ca fundament lucrarile de reamenajare executate in vara anului 2010, cand au fost proiectate programele decenale si anuale ale taierilor de ingrijire si conducere a arboretelor tinere la O.S. Bacesti, Brodoc si Vaslui. Datorita inaintarii in varsta, o parte din arborete au iesit in mod natural din sfera de aplicabilitate a lucrarilor de operatiuni culturale (taieri de ingrijire).

2.3.4 Aplicarea legilor fondului funciar

In domeniul aplicarii legilor fondului funciar, Directia Silvica Vaslui a continuat pe linia, deja consacrata, a retrocedarii in conditii de legalitate a suprafetelor de padure catre fostii proprietari.

In sem. I 2011 a fost validata de catre Comisia Judeteana de Fond Funciar Vaslui o suprafata de 21 ha padure. Totodata, ocoalele silvice din subordine in primele 6 luni ale anului in curs au pus la dispozitia comisiilor locale de aplicare a legilor fondului funciar o suprafata de 25 ha. Suprafata pusa in posesie a fost de 24 ha.

Trebuie mentionat aici faptul ca nu intotdeauna comisiile locale se achita de responsabilitatile legale privind punerea in posesie la termenul legal a persoanelor indreptatite, inregistrandu-se la nivelul directiei silvice o suprafata de padure pusa la dispozitie prin protocoale de 1079 ha si nepusa in posesie. Aceasta situatie, fiind cu atat mai grava cu cat se inregistreaza suprafete puse la dispozitia comisiilor locale de catre ocoalele silvice inca din anii 2007, 2008 , 2009 si 2010 si care, nici pana in prezent nu au fost puse in posesia persoanelor indreptatite ( comunele : Tibana, Tibanesti, Dagata –jud. Iasi, Bozieni, Poienari, Vl. Ursului –jud. Neamt, Bacesti, Garceni, Rafaila, Bogdanesti, Ciocani, Poienesti, Voinesti, Fruntiseni, Balteni, Cozmesti, Ivanesti, Pungesti, Stefan cel Mare, Todiresti, Zorleni, Albesti, Dranceni, Tatarani, Vetrisoaia – jud. Vaslui).

2.4 Valorificarea produselor padurii

2.4.1. Valorificarea masei lemnoase

In cursul sem. I 2011 a fost valorificat un volum de masa lemnoasa de 65.2 mii mc, din care :

-36.9 mii mc catre agentii economici, din vanzarea masei lemnoase atat pe picior cat si a celei fasonate, cu o valoare facturata de 3.598.974 lei, revenind un pret mediu de valorificare de 97.5 lei/mc;

-28.3 mii mc la populatie si institutii bugetare, cu valoare facturata de 2.831.939 lei, revenind un pret mediu de valorificare de 99.9 lei/mc.

-Volumul total valorificat a fost de 65.2 mii mc, cu o valoare facturata de 6.430.914 lei, revenind un pret mediu de valorificare de 98.6 lei/mc.

Datele prezentate in tabel demonstreaza ca piata lemnului pentru industrializare a cunoscut in primele sase luni ale anului in curs o revenire pronuntata, in timp ce la nivelul populatiei se resimte o lipsa acuta de resurse finaciare.

Programul de valorificare a masei lemnoase proiectat la nivelul sem. I 2011 a fost realizat in proportie de 107%, fiind comercializat un volum de 65.2 mii mc, fata de un program de 61 mii mc. In cazul valorificarii catre agentii economici programul a fost realizat in proportie de 112 %(36.9 mii mc fata de 33 mii mc), iar in cazul populatiei in proportie de 101%(28.3 mii mc fata de 28.0 mii mc).

2.4.2. Valorificarea produselor accesorii ale padurii

Asa cum am prezentat in partea introductiva a meterialului nostru, valorificarea produselor accesorii ale padurii ocupa la nivelul Directiei Silvice Vaslui o prioritate.

2.4.2.1 Valorificarea plantelor medicinale

Cifra de afaceri realizata in urma comercializarii plantelor medicinale este de 422 mii lei.

2.4.2.2 Valorificarea fructelor de padure

Programul la fructe de padure stabilit de Regia Nationala a Padurilor –ROMSILVA in anul 2011 este de 500 tone, existand conditii favorabile de depasire a cifrei programate incepand cu trim. III, cand fructele intra in faza de coacere.

In prezent se lucreaza la detaliile contractuale, legate de pretul de valorificare, de sortimentele sub care va fi livrata marfa, de contractarea cu terti a serviciilor de refrigerare si congelare a fructelor etc.

Pe fondul existentei unei bune fructificatii in acest an la specia maces, sunt asigurate conditii de contractare cu agentii economici de profil pentru cantitatea de 1000 tone.

2.4.2.3 Activitatea de vanatoare

In ceea ce priveste activitatea de vanatoare, in primul semestru al anului s-a volorificat cantitatea de 1.7 tone carne de vanat, precum si un numar de 403 iepuri vii la export, valoarea obtinuta din comercializarea produselor vanatoresti fiind de 216 mii lei, realizandu-se in acest fel programul in procent de 152%.

2.5 Indeplinirea indicatorilor tehnico–economici in semestrul I 2011

Regia Nationala a Padurilor - Romsilva are ca principal obiect de activitate aplicarea strategiei nationale în domeniul silviculturii, actionând pentru apararea, conservarea i dezvoltarea durabila a fondului forestier proprietate publica a statului, pe care îl administreaza, precum i pentru gospodarirea fondurilor de vânatoare i de pescuit atribuite potrivit legii, pentru recoltarea i valorificarea, prin acte i fapte de comert, a produselor specifice fondului forestier, potrivit prevederilor legale, în conditii de eficienta economica, exercitând i atributii de serviciu public cu specific silvic. Prin urmare calitatea activitatii desfasurate de catre Directia Silvica Vaslui nu este reflectata doar de marimea plusvalorii si a profitului, aceasta este data de un sistem complex de indicatori ce incearca sa sintetizeze gradul de indeplinire a strategiei nationale in domeniu

silviculturii.

Acesti indicatori au fost depasiti in totalitate de catre Directia Silvica Vaslui, dupa cum se poate observa in tabelul urmator:

 

 

 

Program

Program

Realizat

 

Nr.

Indicatorul

U.M.

anual

sem.I

Sem.I

%

Crt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Regenerarea padurilor total,din care:

ha

429

385

444

115

 

regenerari naturale

ha

364

362

412

114

 

impaduriri

ha

65

23

32

139

2

Evaluarea masei lemnoase

mii mc

149

75

98

131

3

Lucrari de ingrijire in arborete tinere

ha

2440

1210

1590

131

 

degajari

ha

130

0

0

100

 

curatiri

ha

450

450

497

110

 

rarituri

ha

1800

700

1024

146

 

elagaj

ha

60

60

69

115

4

Cifra de afaceri

mii lei

16000

6500

7926

122

5

Investitii total, din care :

mii lei

1454

488

488

100

 

fonduri bugetare

mii lei

504

404

404

100

 

fonduri extrabugetare

mii lei

10

0

0

100

 

fonduri proprii

mii lei

850

84

84

100

6

Masa lemnoasa exploatata

mii mc

159

68

71.2

105

7

Carne vanat

to

5

1.7

1.8

106

8

Vanat viu

bucati

300

300

403

134

9

Fructe de padure

to

500

 

 

 

10

Plante medicinale

to

64

50

55.2

110

11

Profit brut

mii lei

400

150

193

129

Totodata, echipei manageriale a Directiei Silvice Vaslui i s-au stabilit , de catre Consiliul de Administratie al RNP – ROMSILVA, obiective si criterii de performanta a caror indeplinire este analizata trimestrial. La sfirsitul semestrului I 2011 obiectivele si criteriile de performanta au fost indeplinite dupa cum urmeaza:

Nr.

Criteriu

U.M.

Program

Realizat

% realizat

Coeficient

crt.

 

 

 

 

 

ponderare

1

Profit brut

Mii lei

150

193

129

0.15

2

Cifra de afaceri

Mii lei

6500

7926

122

0.15

3

Nr.pers/fd.salarii

%

100

100

100

0.10

4

Exploatare cotei de masa

Mii mc

68

71.2

105

0.10

 

lemnoasa

 

 

 

 

 

5

Virare oblig.la RNP

Mii lei

960

960

100

0.10

6

Virare fd.amenajare

Mii lei

480

490

100

0.10

7

Plata drepturilor de

%

100

100

100

0.10

 

personal

 

 

 

 

 

8

Reducerea fact.nein

%

95

94

101

0.10

9

Impaduriri

ha

23

32

139

0.10

 

Coeficient global

 

 

 

 

1.00

Avand in vedere datele prezentate consideram ca in anul 2011 activitatea desfasurata de salariatii Directiei Silvice Vaslui va duce la indeplinirea indicatorilor tehnico-economici programati.

Va stau la dispozitie pentru intrebari.

Dl. Prefect: Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, Accesul, circulatia si desfasurarea diferitelor activitati in apropierea fasiei de protectie a frontierei de stat, precum si intre aceasta si linia de frontiera. Prezinta dl. Ioan Iacob – Sef birou CIT, Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontiera Vaslui.

Dl. Iacob:

Desfaurarea de catre populatie a diferitelor activitati în fâ ia de protectie a frontierei de stat, precum i între aceasta i linia de frontiera este reglementata de O.U.G. 105 din 27 iunie 2001, aprobata de Legea nr. 243 din 29 aprilie 2002 cu modificarile i completarile ulterioare i Normele Metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României.

În cuprinsul art.3 pct. 1 al O.U.G. 105/2001 este stipulat : „Pentru protectia frontierei de stat i a semnelor de frontierã se constituie culoarul de frontierã i fâ ia de protectie a frontierei de stat. Activitãtile pentru constituirea i întretinerea culoarului de frontierã i a fâ iei de protectie a frontierei de stat servesc scopurilor apãrãrii, ordinii publice i sigurantei nationale”.

Desfaurarea diferitelor activitati în zona de frontiera, în fâ ia de protectie a frontierei de stat, precum i între aceasta i linia de frontiera (acces, circulatie, paunat, pescuit industrial i sportiv, agrement, vânatoare, activitati cu caracter economic) este reglementata de regimul juridic al frontierei de stat care cuprinde totalitatea normelor prevazute în legislatia interna art.5 pct.1 din O.U.G. 105/2001.

La pct.2 al art.5 din O.U.G. 105/2001 se stipuleaza : „Asigurarea respectarii regimului juridic al frontierei de stat revine autoritatilor care au atributii privind controlul la trecerea frontierei de stat si autoritatilor administratiei publice locale”

Având în vedere realizarea Sistemului integrat pentru securitatea frontierelor prin intrarea în functiune la nivelul Sectoarelor Politiei de Frontiera a sistemelor optronice de recunoa tere cu instalare pe catarg i aparaturii de termoviziune mobila care face posibila detectarea la distante mari i în timp real a oricarei mi cari a persoanelor i mijloacelor de transport care se afla în proximitatea frontierei, mi cari care pot fi interpretate ca fiind

suspecte de catre operatorii de pe aceasta aparatura, impunând deplasarea echipelor de interventie precum i pentru folosirea eficienta, judicioasa i la capacitate a tuturor fortelori mijloacelor, coroborat cu art.3, art.7 alin.5 i 6, art. 39 – 44 i art.75, lit. f din O.U.G. nr.105/2001 privind frontiera de stat a României, cu completarile i modificarile ulterioare, a art. 6, alin.5 din Normele Metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, a art. 7 din HG 1207 din 14 octombrie 2003, pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României i Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protectiei resurselor piscicole i reglementarea pescuitului în râul Prut i în lacul de acumulare Stânca-Coste ti, semnat la Stânca la 1 august 2003, la nivelul I.J.P.F. Vaslui au fost stabilite urmatoarele reguli privind desfaurarea diferitelor activitati în fâ ia de protectie a frontierei de stat precum i între aceasta i linia de frontiera dupa cum urmeaza :

1. La stabilirea conditiilor în care se efectueaza accesul persoanelor dincolo de fâ ia de protectie a frontierei de stat pâna la linia de frontiera, vor fi avute în vedere urmatoarele:

a)accesul dincolo de fâ ia de protectie a frontierei de stat sa se efectueze doar de la rasarit pâna la apusul soarelui, prin locurile stabilite de eful formatiunii locale a politiei de frontiera cu consultarea prealabila, daca este cazul, a operatorilor economici, a institutiilor care desfaoara activitati specifice sau a persoanelor care au în proprietate terenuri în aceasta zona.

b)accesul dincolo de fâ ia de protectie a frontierei de stat sa se efectueze doar pentru activitatile pentru care a primit aprobare de acces;

c)în situatii exceptionale (caz de forta majora) care nu fac obiectul cererii de acordare a accesului (exemplu: incendieri, inundatii ale stânilor, pierderi de animale, etc.),

iar accesul dincolo de fâ ia de protectie a frontierei de stat necesita deplasarea cu autovehicule i mijloace hipo, se va face cu informarea sectorului, specificând ora, locul pe unde se va face accesul, itinerarul i date de identificare ale vehiculului cu care se deplaseaza;

d)în situatii deosebite, pe timpul unor actiuni ale politiei de frontiera, se poate opri temporar accesul i desfaurarea unor activitati în apropierea frontierei de stat în afara localitatilor, cu anuntarea în timp util atât a administratiei publice locale cât i a populatiei.

e)în situatia în care portiunea de teren cuprinsa între fâ ia de protectie i malul râului Prut este acoperita de un strat de zapada intact, accesul se poate efectua doar în situatii exceptionale cu anuntarea prealabila a sectorului cu privire la locul pe unde se va face accesul, itinerarul i intervalul orar în care va desfaura activitatea pentru care a primit

aprobare de acces precum i modalitatea de deplasare (pe jos, cu vehicul), dupa caz.

2. La acordarea aprobarii de acces dincolo de fâ ia de protectie se vor avea în vedere urmatoarele:

a)aprobarea/avizul sa se acorde doar în urma unei cereri scrise.

b)în cererea scrisa vor fi mentionate documentele justificative necesare pentru acces în vederea efectuarii activitatilor prevazute la art. 39-44 din O.U.G. nr.105/2001 privind frontiera de stat a României, cu completarile i modificarile ulterioare. De asemenea, aceste documente justificative se vor afla asupra solicitantului în momentul depunerii cererii, pentru a putea fi verificate de catre politistul de frontiera desemnat cu primirea i solutionarea cererilor.

c)valabilitatea aprobarii/avizului va fi limitata strict la perioada necesara pentru efectuarea activitatii pentru care se solicita aprobare.

d)persoana care solicita accesul, în cazuri temeinic justificate (ex. activitati care pentru a fi efectuate necesita prezenta a doua sau mai multe persoane), va putea fi însotita de una sau mai multe persoane care vor fi mentionate în cerere, i care, ulterior, se vor regasi în avizul/ aprobarea de acces eliberat(a) de eful de sector;

e) instruirea cetatenilor cu privire la colaborarea în îndeplinirea atributiilor specifice supravegherii frontierei în temeiul art. 4 din O.U.G. 104/2001 privind organizarea i functionarea Politiei de Frontiera Române cu modificarile i completarile ulterioare. Cetatenilor care desfaoara activitati izolate i cu caracter permanent li se vor solicita numerele de telefon, dupa caz.

3. efii de sectoare vor avea în vedere la acordarea avizului/aprobarii pentru desfaurarea activitatilor de agrement i sportive, paunat animale, locurile de acces în fâ ia de protectie stabilite prin hotarâri ale autoritatile administratiei publice locale de comun acord cu eful formatiunii locale a Politiei de Frontiera.

efii formatiunilor locale ale politiei de frontiera au intreprins demersurile necesare pe lânga administratiile publice locale din zona de competenta ca pâna la începutul lunii iulie sa emita hotarâri de consiliu care sa reglementeze locurile de acces în fâ ia de protectie pentru activitati de agrement i sportive, paunat animale, precum i conditiile ce trebuie îndeplinite în locurile i pe timpul desfaurarii acestor activitati.

Hotarârile de consiliu care reglementeaza aceasta problematica precum i conditiile ce trebuie respectate de persoanele care au obtinut aprobare pentru desfaurarea unor activitatii dincolo de fâ ia de protectie vor fi afi ate la loc vizibil, atât la sediile primariilor cât i la sediile sectoarelor politiei de frontiera.

4 La nivelul fiecarui sector al politiei de frontiera se tine o evidenta a avizelor i aprobarilor acordate, iar pe timpul activitatilor specifice politi tii de frontiera desfaurând activitati de preventie în rândul populatiei din zona prin popularizarea acestor reglementari.

Activitatea de primire i înregistrare a cererilor în vederea acordarii aprobarilor/avizelor se desfaoara în baza unor reguli stabilite la nivelul fiecarui sector, care au fost aduse la cuno tinta cetatenilor.

În vederea sprijinirii organelor administratiei publice locale din zona de competenta a I.J.P.F. Vaslui în scopul emiterii hotarârilor de consiliu pentru reglementarea conditiilor în care se poate face accesul, circulatia i desfaurarea diferitelor activitati în fâ ia de protectie a frontierei de stat, în terenul situat între aceasta i linia de frontiera, în insulele i ostroavele din apele de frontiera, precum i în apele de frontiera, institutia noastra a venit în sprijinul acestor autoritati, prin elaborarea unui proiect de hotarâre care a fost transmis primariilor a caror teritorii se afla în proximitatea frontierei, proiect acceptat de catre acestea.

În cursul lunii iunie, primariile din proximitatea frontierei au adoptat în cadruledintelor de consiliu (la care a participat i un specialist al I.J.P.F. Vaslui care a fundamentat i sustinut proiectul de hotarâre), hotarâri ale consiliilor locale pentru reglementarea desfaurarii diferitelor activitati în fâ ia de protectie a frontierei de stat precum i între aceasta i linia de frontiera.

Daca sunt intrebari.

Dl.Prefect: Daca nu mai sunt alte probleme declar inchise lucrarile sedintei Colegiului Prefectural de astazi. Va multumesc tuturor.

Intocmit,

Vasile Cocuz

Expert